Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.32

Rīgā 2006.gada 12.aprīlī (prot. Nr.25, 5.§)

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Lieta Nr.445/06/06/5

Par publiskās akciju sabiedrības "Severstal" 03.03.2006. ziņojumu par apvienošanos

Konkurences padome 2006.gada 3.martā saņēma ziņojumu par apvienošanos starp Krievijā reģistrētās publiskās akciju sabiedrības "Severstal" caur tās SIA "Canolion" un Lielbritānijā reģistrētās SIA "Carrington Wire" (turpmāk - ziņojums). Ziņojuma noformēšanā nebija pilnībā izpildītas 26.10.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.897 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos" prasības. Papildus pieprasītā informācija tika iesniegta 2006.gada 5.aprīlī. Pamatojoties uz Konkurences likuma 16.panta pirmo daļu, Konkurences padome nolēma par pilnīga ziņojuma iesniegšanas datumu uzskatīt 2006.gada 5.aprīli.

Izvērtējot ziņojumu, tam pievienotos dokumentus un papildus iesniegto informāciju, kā arī ņemot vērā Konkurences padomes Biroja iegūto informāciju, Konkurences padome

 

konstatēja:

1. Krievijā reģistrētā publiskā akciju sabiedrība "Severstal" darbojas tērauda, metālizstrādājumu, ieguves, finanšu, apdrošināšanas tirgus segmentos. Publiskās akciju sabiedrības "Severstal" meitas uzņēmums a/s "Severstaļlat" darbojas Latvijā, ar kuras starpniecību galvenokārt tiek realizēta publiskās akciju sabiedrības "Severstal" produkcija Latvijas tirgū, kā arī a/s "Severstaļlat" nodarbojas ar tērauda un dzelzs izstrādājumu ražošanu. Apvienošanās rezultātā publiskā akciju sabiedrība "Severstal" ar tās meitas uzņēmuma SIA "Canolion" starpniecību iegūs izšķirošu ietekmi SIA "Carrington Wire", iegādājoties 100% šīs sabiedrības kapitāla daļu.

2. Lielbritānijā reģistrētā SIA "Carrington Wire" ir Lielbritānijā reģistrētās SIA "Acertec Engineering" saistītā komercsabiedrība, kuras galvenās ražotās un piegādātās produktu grupas ir gultu un sēdvietu tērauda stieples, vidējas izturības tērauda stieples, auksti stieptā tērauda stieples, spriegojuma tērauda stieples, mehānisko atsperu stieples. No SIA "Carrington Wire" Latvijas teritorijā tiek ievesti un realizēti citāda veida tērauda izstrādājumu stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, ar apaļu šķērsgriezumu, diametrā 80 mm vai vairāk (Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kods - 7228 50 69). Šo produkciju Latvijas teritorijā SIA "Carrington Wire" realizē ar a/s "DITTON pievadķēžu rūpnīca" starpniecību.

Saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto "Tirgus dalībnieku apvienošanās ir tāds stāvoklis, kad (..) viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst daļu vai visus cita tirgus dalībnieka vai citu tirgus dalībnieku aktīvus vai tiesības tos izmantot, vai tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem."

Akciju pirkuma līgums, kas noslēgts starp SIA "Canolion", publisko akciju sabiedrību "Severstal", SIA "Acertec Engineering" un SIA "Acertec Holdings" par SIA "Carrington Wire" kapitāla daļu pārdošanu, ir uzskatāms par apvienošanos Konkurences likuma izpratnē, jo darījuma rezultātā SIA "Canolion" iegūst izšķirošu ietekmi pār SIA "Carrington Wire".(*) SIA "Canolion" un SIA "Carrington Wire" ir uzskatāmi par apvienošanās dalībniekiem.

3. Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteikts, ka "Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei par to ziņojumu saskaņā ar šā likuma 16.pantu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

1) apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir bijis ne mazāks kā 25 miljoni latu;

2) apvienošanā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40 procentus."

Apvienošanās dalībnieku kopējo apgrozījumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumu Nr.897 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos" IV sadaļu "Apgrozījuma aprēķināšana". Apvienošanās dalībnieku neto apgrozījums izvērtēts, ņemot vērā šādus nosacījumus:

- tiešais apvienošanās dalībnieks SIA "Canolion" komercdarbību ir uzsācis 2006.gada sākumā, līdz ar to neto apgrozījums par iepriekšējiem periodiem šai komercsabiedrībai nav;

- apgrozījums tiek noteikts aptuvenos skaitļos saskaņā ar ziņojumā minēto;

- par atskaites gadu tiek uzskatīts 2004.gads.

(*) Līdz ar to izpildās Konkurences likuma 15.panta otrās daļas 1.punktā minētais nosacījums. Salīdzinot publiskās akciju sabiedrības "Severstal" 2004.gada neto apgrozījumu ar meitas uzņēmuma a/s "Severstaļlat" 2004.gada neto apgrozījumu, Konkurences padome secina, ka Latvijas realizācijas tirgū publiskās akciju sabiedrības "Severstal" ražotā produkcija nonāk ne tikai ar a/s "Severstaļlat" starpniecību, bet arī ar citu Latvijas/ārvalstu komercsabiedrību starpniecību.

4. Konkrētā tirgus noteikšana.

Konkrētais preču tirgus

Apvienošanās dalībnieki ziņojumā nenorāda konkrētos preču tirgus, kas varētu tikt ietekmēti apvienošanās gadījumā, taču tiek minēts, ka, analizējot preču tirgu plašākā mērogā, var izdalīt tērauda stiepļu sektoru, šaurākā mērogā - parastā oglekļa tērauda stieples, zema līdz vidēja oglekļa satura tērauda stieples, vidēja līdz augsta oglekļa satura tērauda stieples, augsta oglekļa satura tērauda stieples. Šāds iedalījums tiek pamatots ar faktu, ka iepriekš minētās tērauda stiepļu kategorijas ir neaizvietojamas tirgū no patērētāju viedokļa. No piedāvājuma puses izvērtējot tērauda stiepļu aizvietojamību, ziņojuma iesniedzējs min, ka "ražotājiem, kuri neražo visu tērauda stiepļu veidu klāstu, parasti nav viegli pāriet no vienas kategorijas uz citu, jo katra kategorija paredzēta noteiktai klientu grupai, un, lai pārdotu preci, svarīgi ir kontakti ar klientiem par attiecīgo nozari".

Konkurences padome, izvērtējot ziņojumā sniegto informāciju, iegūstot papildu informāciju no apvienošanās dalībnieku klientiem Latvijā, LR Centrālās statistikas pārvaldes un LR Galvenās muitas pārvaldes, secina, ka tērauda un dzelzs izstrādājumu tirgus ir plaša sortimenta tirgus, un, tā kā apvienošanās gadījumā nenotiek izmaiņas līdzšinējā tirgus struktūrā, jo katrs no apvienošanās dalībniekiem Latvijas teritorijā realizē cita veida produkciju, tad Konkurences padome neuzskata par nepieciešamu definēt atsevišķus konkrētos tirgus, kā to nosaka Konkurences likums.

Saskaņā ar Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju apvienošanās dalībnieku Latvijas teritorijā realizētās produkcijas pārklāšanās nenotiek, jo SIA "Carrington Wire" caur a/s "DITTON pievadķēžu rūpnīca" Latvijas teritorijā realizē tikai vienu preci tērauda un dzelzs izstrādājumu grupā (ES kombinētās nomenklatūras kods - 7228 50 69), taču publiskā akciju sabiedrība "Severstal" caur a/s "Severstaļlat" Latvijas teritorijā nerealizē šādu produkciju, nedz arī kādu citu produktu ar ES kombinētās nomenklatūras 7228 50 grupas kodu. Izsakot pieņēmumu par tuvāko konkrēto tirgu, kur darbojas abas puses, var tikt uzskatīts tirgus, kura produkcija iekļaujas ES kombinētās nomenklatūras 7228 grupā - citāda veida leģēto tēraudu stieņu, leģēto tēraudu leņķu, fasonprofilu, speciālo profilu, dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņu realizācijas tirgus, taču arī šajā pieņēmumu tirgū apvienošanās dalībnieku realizētās produkcijas Latvijas tirgū pārklāšanās būtu ļoti nenozīmīga.

Izvērtējot LR Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju, Konkurences padome secina, ka a/s "DITTON pievadķēžu rūpnīca" ievestais preču daudzums (ES kombinētās nomenklatūras kods - 7228 50 69) no SIA "Carrington Wire", kas tiek realizēts Latvijas teritorijā, ir nenozīmīgs (*), salīdzinot ar šīs produkcijas kopējo ievesto daudzumu Latvijas teritorijā (*) 2004.gadā. Izvērtējot ES kombinētās nomenklatūras visas 72, 73, 83, 84 grupas produkcijas ievesto apjomu (LVL) 2004.gadā (*) un salīdzinot to ar apvienošanās dalībnieku neto apgrozījumu Latvijas teritorijā, realizējot minēto grupu produkciju (*), Konkurences padome secina, ka publiskā akciju sabiedrība "Severstal" un SIA "Carrington Wire" Latvijā ievestās un realizētās produkcijas īpatsvars uz kopējā attiecīgo preču realizācijas fona ir salīdzinoši neliels. Ņemot vērā, ka pie LR Centrālās statistikas pārvaldes norādītā ievestā apjoma ir pieskaitāma arī daļa no Latvijā saražotās šo preču grupu produkcijas, var izdarīt secinājumus, ka šis īpatsvars apvienošanās dalībniekiem vēl varētu samazināties.

Ģeogrāfiskais tirgus

Ziņojumā teikts, ka apvienošanās gadījumā par konkrēto ģeogrāfisko tirgu ir nosakāma Latvijas teritorija. Konkurences padome, nosakot ģeogrāfisko tirgu, ir ņēmusi vērā līdzīgos konkurences apstākļus gan pieprasījumam, gan piedāvājumam un tiek secināts, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus pēc būtības ir plašāks nekā Latvijas teritorija, ar pieaugošu tendenci paplašināties ārpus nacionālajām robežām. Tas skaidrojams ar faktu, ka gan publiskās akciju sabiedrības "Severstal", gan arī SIA "Acertec Engeneering" saistītās komercsabiedrības darbojas vispasaules mērogā (preču ražošana, realizācija, imports, eksports), tādās valstīs kā Lielbritānija, Īrija, Austrālija, Vācija, Singapūra, Austrija, Kipra, Somija, Krievija u.c. Taču saskaņā ar Konkurences likumu Konkurences padomei ir jāizvērtē apvienošanās ietekme Latvijas teritorijā. Līdz ar to kā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus tiek noteikta Latvijas teritorija.

5. Apvienošanās izvērtēšana

Saskaņā ar ziņojumā minēto viens no apvienošanās dalībnieku mērķiem ir, apvienojot apvienošanās dalībnieku prasmes un zināšanas, palielināt publiskās akciju sabiedrības "Severstal" stiepļu ražošanas jaudu un iegūt pieeju mūsdienīgām tehnoloģijām. Ziņojuma iesniedzējs norāda, ka apvienošanās darījums palīdzēs apvienotajam uzņēmumam būt konkurētspējīgam lielākas elastības, plašākas ģeogrāfiskās ražošanas teritorijas, zemāku izmaksu dēļ.

Konkurences padome, izvērtējot apvienošanās ietekmi uz konkurenci Latvijas tirgū, secina, ka, tā kā nenotiek apvienošanās dalībnieku realizētās produkcijas Latvijas teritorijā pārklāšanās, kā arī nenotiek būtiska apvienotā tirgus dalībnieka realizēto preču klāsta palielināšanās un līdzšinējās tirgus struktūras izmaiņas, tad apvienošanās rezultātā neveidojas negatīvas sekas konkurencei. Tas nozīmē, ka, apvienojoties SIA "Carrington Wire" un SIA "Canolion", apvienošanās dalībniekam nenostiprinās un nerodas dominējošais stāvoklis, kā arī netiek būtiski samazināta konkurence kādā no tirgiem.

Ņemot vērā minēto un Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 16.panta ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

Atļaut apvienošanos, kas paredzēta, SIA "Canolion" iegūstot izšķirošo ietekmi pār SIA "Carrington Wire".

Konkurences padomes lēmumu saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(*) - satur ierobežotas pieejamības informāciju

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 32Pieņemts: 12.04.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 01.06.2006.
136374
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva