Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.422

Rīgā 2006.gada 23.maijā (prot. Nr.28 46.§)

Kārtība, kādā robežsargus un policijas darbiniekus nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī dalības finansēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Robežsardzes likuma 5.1 panta trešo daļu un likuma "Par policiju" 8.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā robežsargus un policijas darbiniekus (turpmāk - darbinieks) nosūta dalībai starp­tautiskajās misijās un operācijās, dalības nosacījumus, kā arī dalības finansēšanas kārtību.

2. Darbinieki starptautiskajās misijās un operācijās piedalās pēc to starptautisko organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi.

3. Darbinieki starptautiskajās misijās un operācijās piedalās brīvprātīgi.

4. Darbinieku kandidatūras dalībai starptautiskajās misijās un operācijās izvirza (norīko):

4.1. Valsts robežsardzes priekšnieks - robežsargus;

4.2. Valsts policijas priekšnieks - policijas darbiniekus.

5. Darbinieku dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā nosūta, ja viņš atbilst šādām prasībām:

5.1. ir saņēmis Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību dalībai starptautiskajās misijās un operācijās;

5.2. atbilstošā līmenī pārvalda dalībai starptautiskajās misijās un operācijās nepieciešamo svešvalodu;

5.3. darbinieka kvalifikācija atbilst dalībai konkrētajā starptautiskajā misijā vai operācijā;

5.4. darbiniekam ir vismaz piecu gadu pieredze dienestā:

5.4.1. robežsargam - Valsts robežsardzē;

5.4.2. policijas darbiniekam - Valsts policijā.

6. Ministru kabineta rīkojumā par darbinieka dalību starptautiskajā misijā vai operācijā obligāti norāda:

6.1. darbinieka vārdu, uzvārdu un amatu;

6.2. darbinieka dalības laiku starptautiskajā misijā vai operācijā;

6.3. koeficientu (no 1 līdz 1,8) piemaksas aprēķināšanai par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā. Koeficientu nosaka, ievērojot šādus kritērijus:

6.3.1. terorisma draudu iespēja;

6.3.2. etnisku vai cita veida bruņotu konfliktu izcelšanās iespēja;

6.3.3. ekoloģiskie apstākļi (piemēram, piesārņojuma līmenis, iespējamais radioaktīvais vai ķīmiskais piesārņojums, tehnogēno avāriju iespēja);

6.3.4. attiecīgās starptautiskās misijas vai operācijas veids un veicamie pienākumi (piemēram, monitorings, atbalsta sniegšana, konfliktu novēršana, tiesībsargājošo iestāžu funkciju pārņemšana);

6.3.5. dzīvošanas, uzturēšanās un dienesta drošības apstākļi starptautiskās misijas vai operācijas laikā.

7. Ministru kabinets ar atsevišķu rīkojumu var pagarināt darbinieku dalības laiku starptautiskajā misijā vai operācijā.

8. Darbinieku no dalības starptautiskajā misijā vai operācijā atsauc Ministru kabinets šādos gadījumos:

8.1. ja darbinieks ir izdarījis kriminālsodāmu nodarījumu;

8.2 ja darbinieks ir izdarījis dienesta disciplīnas pārkāpumu, kas nav savienojams ar turpmāko dalību starptautiskajā misijā vai operācijā;

8.3. darbinieka veselības stāvokļa dēļ;

8.4. ja darbinieka atsaukšanu lūdz starptautiskās misijas vai operācijas vadība;

8.5. šo noteikumu 9.punktā noteiktajos gadījumos.

9. Darbinieks no turpmākās dalības starptautiskajā misijā vai operācijā var atteikties:

9.1. pēc paša vēlēšanās, brīdinot par to mēnesi iepriekš;

9.2. veselības stāvokļa dēļ;

9.3. citu objektīvu apstākļu dēļ, kas nav savienojami ar turpmāko dalību starptautiskajā misijā vai operācijā.

10. Darbinieks, piedaloties starptautiskajā misijā vai operācijā, papildus viņam noteiktajam atalgojumam mēnesī saņem piemaksu 900 latu apmērā, ko reizina ar Ministru kabineta rīkojumā noteikto koeficientu.

11. Darbiniekiem starptautiskās misijas un operācijas laikā saglabā Latvijas Republikas normatīvajos aktos darbiniekiem noteiktās sociālās garantijas, izņemot uzturdevas kompensāciju.

12. Valsts robežsardze vai Valsts policija no tām budžetā paredzētajiem līdzekļiem sedz šādus ar darbinieku dalību starptautiskajās misijās un operācijās saistītus izdevumus:

12.1. vīzas noformēšanas izdevumus;

12.2. dzīvības un veselības apdrošināšanas izdevumus, nepārsniedzot 1800 latu gadā par katru darbinieku;

12.3. ceļa izdevumus līdz starptautiskās misijas vai operācijas norises vietai un atpakaļ saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šos izdevumus. Ja darbinieks izmanto lidmašīnu, ceļa izdevumus sedz, nepārsniedzot lidojuma ekonomiskās klases biļetes cenas apmēru;

12.4. formas tērpa, nepieciešamā ekipējuma un bruņojuma iegādes izdevumus;

12.5. vakcinācijas izdevumus pret tām slimībām, pret kurām nepieciešama vakcinācija teritorijā, kurā paredzēta starptautiskā misija vai operācija;

12.6. saskaņā ar šo noteikumu pielikumu noteikto dienas naudu atbilstoši starptautiskās misijas vai operācijas norises vietai;

12.7. dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un komunālo pakalpojumu izdevumu kompensāciju. Izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu, ievērojot šādus nosacījumus:

12.7.1. ja faktiskie izdevumi par dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īri un komunālajiem pakalpojumiem ir mazāki par noteikto izdevumu apmēru, darbiniekam sedz faktiskos izdevumus;

12.7.2. ar dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres līguma noslēgšanu saistītos izdevumus par māklera pakalpojumiem sedz saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, nepārsniedzot triju mēnešu īres izdevumu apmēru;

12.7.3. ja nav iespējams pierādīt faktiskos izdevumus par dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īri vai komunālajiem pakalpojumiem, minētos izdevumus sedz, pamatojoties uz darbinieka ziņojumu, kuru apstiprina attiecīgi Valsts robežsardzes vai Valsts policijas priekšnieks, bet nepārsniedzot šo noteikumu pielikumā noteikto izdevumu apmēru;

12.8. citus ar dalību starptautiskajā misijā un operācijā saistītos faktiskos izdevumus saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šos izdevumus.

13. Attiecīgi Valsts robežsardze un Valsts policija sedz šo noteikumu 12.punktā noteiktos izdevumus, ja saskaņā ar starptautiskās misijas vai operācijas finansēšanas nosacījumiem šo izdevumu vai to daļas segšana ir Latvijas Republikas kompetencē.

14. Šo noteikumu 12.6. un 12.7.apakš­punktā minētājām izmaksām tām noteikto apmēru ietvaros ir kompensācijas raksturs, un saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" tās nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un par tām nav veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

15. Darbinieku var atkārtoti nosūtīt dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā ne ātrāk kā pēc diviem gadiem, bet, ja piedalīšanās termiņš iepriekšējā starptautiskajā misijā vai operācijā ticis pagarināts, - ne ātrāk kā pēc trijiem gadiem.

16. Šo noteikumu 15.punktā noteikto termiņu aprēķina, sākot ar dienu, kad darbinieks atgriezies no starptautiskās misijas vai operācijas.

17. Pēc atgriešanās no dalības starptautiskajā misijā vai operācijā darbiniekam ir tiesības ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu.

18. Šo noteikumu 12.6. un 12.7.apakš­punktā minēto izmaksu apmērus Ministru kabinets ar 2007.gadu pārskata katru gadu līdz 31.decembrim.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumus Nr.164 "Kārtība, kādā policijas darbiniekus norīko un nosūta dalībai starptautiskajās operācijās un misijās, kā arī to finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 63.nr.).

20. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūniju.

 Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 23.maija noteikumiem Nr.422

Dienas naudas apmērs, dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un komunālo pakalpojumu izdevumu kompensācijas apmērs

Nr.

p.k.

Valsts

Dienas naudas

apmērs (latos)

Dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un komunālo pakalpojumu
izdevumu kompensācijas apmērs (latos gadā)

1.

Afganistāna

20

10100

2.

Azerbaidžāna

18

10100

3.

Bosnija un Hercegovina

20

10100

4.

Bulgārija

20

10100

5.

Gruzija

18

10100

6.

Irāka

20

10100

7.

Irāna

20

10100

8.

Izraēla

33

17300

9.

Kazahstāna

18

8600

10.

Kosova

20

10100

11.

Kuveita

25

14400

12.

Maķedonija

25

10100

13.

Moldova

25

10100

14.

Palestīna

33

17300

15.

Rumānija

25

10100

16.

Serbija un Melnkalne

20

10100

17.

Turcija

20

14400

18.

Ukraina

25

10100

19.

Uzbekistāna

18

7200

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā robežsargus un policijas darbiniekus nosūta dalībai starptautiskajās misijās un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 422Pieņemts: 23.05.2006.Stājas spēkā: 01.06.2006.Zaudē spēku: 02.06.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 31.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
136244
01.06.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)