Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.375

Rīgā 2006.gada 9.maijā (prot. Nr.26 19.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība"
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta otro daļu un 13.panta otrās daļas 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 147.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Licencētā makšķerēšana atsevišķās ūdenstilpēs tiek ieviesta, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguvei ir noteikts nozvejas vai zvejas rīku limits. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe un kurai Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvalde (turpmāk — Zivsaimniecības pārvalde) ir nodevusi zivju resursu pārzināšanu minētajos ūdeņos, vai šādas pašvaldības pilnvarota juridiskā persona, vai tās pilnvarots ūdenstilpes nomnieks, vai īpašnieks (turpmāk — licencētās makšķerēšanas organizētājs), kas ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar ūdenstilpes zivju resursu pārzinātāju."

2. Izteikt 8.5., 8.6., 8.7. un 8.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5. līdz attiecīgajam gada ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam iesniegt Zivsaimniecības pārvaldē pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, par makšķerēšanas licenču maksas samazināšanu, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu (pielikums);

8.6. papildināt zivju krājumus ūdenstilpē, ja tas ir paredzēts saskaņā ar zinātniskajām rekomendācijām, ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem, ūdenstilpes nomas līgumu vai licencētās makšķerēšanas nolikumu;

8.7. noteikt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

8.8. uzskaitīt makšķernieku lomus un sniegt attiecīgās ziņas valsts aģentūrai "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (turpmāk — Latvijas Zivju resursu aģentūra);".

3. Papildināt noteikumus ar 8.10. un 8.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.10. reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un atteikt tiem turpmāku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamajā gadā;

8.11. līdz katra gada 31.decembrim iesniegt Vides ministrijā un Zivsaimniecības pārvaldē, un, ja ūdenstilpe atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kurai ir izveidota administrācija, — arī šīs teritorijas administrācijā Valsts vides dienestā apstiprinātu pārskatu par veiktajiem ūdenstilpes apsaimniekošanas un zivju resursu papildināšanas (ja tāda ir paredzēta) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu."

4. Izteikt 9.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.4. pamatojums licencētās makšķerēšanas ieviešanai atbilstoši šo noteikumu 6.punktam, norādot attiecīgā pamatojuma izstrādātāju;".

5. Izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldības saistošie noteikumi. Nolikumā ietvertajos licencētās makšķerēšanas noteikumos ņem vērā arī prasības, kas ir noteiktas makšķerēšanai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, ja attiecīgajai teritorijai tādi ir izstrādāti;".

6. Izteikt 9.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.11. pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un ūdenstilpju ekspluatācijas noteikumus;".

7. Izteikt 9.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.13. nolikuma darbības beigu datums atbilstoši šo noteikumu 16.punktam;".

8. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas nolikumu (arī privāto ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas nolikumu) licencētās makšķerēšanas organizētājs norādītajā secībā saskaņo ar:

10.1. Valsts zivsaimniecības pārvaldi;

10.2. Latvijas Zivju resursu aģentūru;

10.3. Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi;

10.4. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju, ja ūdenstilpe atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kurai ir izveidota administrācija;

10.5. Vides ministriju;

10.6. attiecīgo pašvaldību, izņemot gadījumu, ja licencētās makšķerēšanas organizētājs ir pašvaldība."

9. Papildināt noteikumus ar 10.1punktu šādā redakcijā:

"10.1 Institūcijas, kas minētas šo noteikumu 10.punktā, licencētās makšķerēšanas nolikumu saskaņo 15 dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā atbilde netiek saņemta, tiek uzskatīts, ka attiecīgā institūcija licencētās makšķerēšanas nolikumu ir saskaņojusi. Ja licencētās makšķerēšanas organizētājs ir pašvaldības pilnvarota juridiskā persona vai ūdenstilpes nomnieks, vai īpašnieks, tad, saskaņojot nolikumu, tas uzrāda pašvaldības izdotā pilnvarojuma kopiju."

10. Izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Attiecīgās ūdenstilpes zivju resursu pārzinātājs ir atbildīgs par ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikuma ieviešanu atbilstoši šiem noteikumiem, bet licencētās makšķerēšanas organizētājs atbild par licencētās makšķerēšanas nolikumā ietverto prasību izpildi un saskaņotā nolikuma nosūtīšanu šo noteikumu 10.punktā minētajām institūcijām.

13. Pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība to apstiprina ar saistošajiem noteikumiem."

11. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ierosināt izdarīt grozījumus ūdens­tilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā var licencētās makšķerēšanas organizētājs vai kāda no šo noteikumu 10.punktā minētajām institūcijām. Šādā gadījumā veic nolikuma grozījumu saskaņošanu, un pašvaldība pēc tam izdod saistošos noteikumus par šo noteikumu 13.punktā minēto saistošo noteikumu grozījumiem, attiecīgi nodrošinot šo noteikumu 14.punktā norādītās informācijas publicēšanu."

12. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Attiecīgās pašvaldības licencētās makšķerēšanas saistošo noteikumu darbību pirms termiņa var pārtraukt ne agrāk kā ar nākamo licencētās makšķerēšanas gadu vai sezonu šādos gadījumos:

17.1. ja pēc vides aizsardzības institūcijas atzinuma vai pamatojoties uz zinātniskām rekomendācijām nepieciešami zivju resursu aizsardzības pasākumi un Zivsaimniecības pārvalde un Vides ministrija par to pieņem savstarpēji saskaņotu lēmumu, pēc kura konkrētās ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikuma turpmākā darbība ir neiespējama;

17.2. ja licencētās makšķerēšanas organizētājs nenodrošina šajos noteikumos vai konkrētās ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā minēto prasību izpildi. Šādā gadījumā licencētās makšķerēšanas organizētājs atmaksā makšķernieku iegādāto, bet neizmantoto licenču vērtību, kā arī sedz tos pašvaldības izdevumus, kas saistīti ar licencētās makšķerēšanas pārtraukšanu;

17.3. ja ar licencētās makšķerēšanas organizētāju noslēgtajā līgumā par licencētās makšķerēšanas organizēšanu ir paredzēti iemesli, kuru dēļ ūdenstilpē ir pārtraucama licencētā makšķerēšana, un licencētās makšķerēšanas organizētājs par to iepriekš informē attiecīgo pašvaldību, kā arī šo noteikumu 10.punktā minētās institūcijas."

13. Svītrot 21.punktu.

14. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Visas makšķerēšanas licences, arī makšķerēšanas licences par samazinātu maksu un bezmaksas licences, licencētās makšķerēšanas organizētājs numurē, ņemot vērā to veidu un maksu par makšķerēšanas licenci."

15. Izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

"27. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas un attiecīgās pašvaldības pilnvarotas personas, kā arī kontrolē piedalās valsts policija, pašvaldības policija, zemessardze, licencētās makšķerēšanas organizētāji un ūdenstilpju īpašnieki un nomnieki.

28. Šajos noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Zivsaimniecības pārvalde, Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas, Valsts ieņēmumu dienests un attiecīgā pašvaldība."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas — .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 375Pieņemts: 09.05.2006.Stājas spēkā: 31.05.2006.Zaudē spēku: 01.02.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 30.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
136122
31.05.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)