Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.57 izraksts

Rīgā 2000.gada 5.decembrī

28.§

Par Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu oficiālās nostājas apstiprināšanu sadaļā "Sadarbība iekšlietās un tieslietās"

Apspriešanā piedalījās: A.Gorbunovs, G.Bērziņš, E.Stiprais, R.Bluķis, A.Požarnovs, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu oficiālo nostāju sadaļā "Sadarbība iekšlietās un tieslietās".

3. Ārlietu ministrijai precizēt sadaļu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumu, un iesniegt to Valsts kancelejā.

4. Noteikt, ka sadaļā ietvertie pasākumi īstenojami attiecīgajām institūcijām valsts budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.

5. Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu vadītājam Andrim Ķesterim nodrošināt sarunu oficiālās nostājas sadaļā "Sadarbība iekšlietās un tieslietās" tulkojumu angļu valodā un sarunu procedūru noteiktajā kārtībā iesniegt to Eiropas Savienības sarunu delegācijai.

32.§

Par Zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunošanas valsts programmu

Apspriešanā piedalījās: K.Greiškalns, V.Egle, V.Makarovs, J.Krūmiņš, G.Bērziņš, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunošanas valsts programmas projektu neakceptēt.

2. Pamatā atbalstīt priekšlikumu par doktorantūras grantu kreditēšanu.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai triju mēnešu laikā precizēt Zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunošanas valsts programmas projektu, ņemot vērā izteiktās piezīmes un priekšlikumus. Projektā iekļaut jautājumus par konkurenci uz grantu vietām, par zinātnes virzienu prioritātēm, privātā sektora un ārvalstu finansējuma piesaistes iespējām, kā arī priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos. Precizēto programmas projektu iesniegt Ministru kabinetā.

 

35.§

Par priekšlikumiem Korupcijas apkarošanas biroja izveidošanai

Apspriešanā piedalījās: I.Labucka, A.Lieljuksis, G.Bērziņš, M.Segliņš, E.Repše, J.Maizītis, V.Pumpurs, A.Požarnovs, A.Sončiks, R.Kalniņš, J.Krūmiņš, G.Veismane, R.Zīle, A.Slakteris, K.Pētersone, V.Makarovs, A.Gorbunovs, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

2. Akceptēt informatīvajā ziņojumā ietvertā risinājuma otro variantu.

3. Pieņemt zināšanai, ka finansu ministrs G.Bērziņš atturas no lēmuma pieņemšanas.

4. Darba grupai turpināt darbu ar Korupcijas apkarošanas biroja izveidi saistīto projektu sagatavošanā, ņemot vērā to, ka Ministru kabinets neatbalsta korupcijas apkarošanas funkcijas nodošanu vienīgi biroja pārziņā. Precizēt jautājumu par operatīvā darba un izziņas tiesību īstenošanu un funkciju strukturēšanu.

5. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finansu ministriju un Iekšlietu ministriju mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē priekšlikumus par iespējamiem finansu avotiem Korupcijas apkarošanas biroja izveides nodrošināšanai.

6. Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas birojam, Ekonomikas policijas birojam, Iekšlietu ministrijas Drošības policijai, Finansu ministrijas Valsts ieņēmuma dienesta Finansu policijas pārvaldei, Korupcijas novēršanas kontroles daļai, kā arī Kontrabandas apkarošanas centram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam un Satversmes aizsardzības birojam mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par paveikto 1999. un 2000.gadā.

38.§

Par grozījumiem normatīvajos aktos, kas nepieciešami, lai īstenotu struktūru sakārtošanu reģionālās politikas un Eiropas Savienības struktūrfondu koordinācijas jomā

Apspriešanā piedalījās: R.Zīle, V.Makarovs, K.Greiškalns, J.Krūmiņš, A.Gorbunovs, E.Stiprais, A.Požarnovs, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīles sniegto ziņojumu.

2. Lai valsts pārvaldes centrālajā līmenī īstenotu reģionālās politikas un Eiropas Savienības strukturālo instrumentu koordinācijas funkciju un to veikšanai paredzēto resursu koncentrāciju, Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariātā iekļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības departamentu, Ekonomikas ministrijas Ekonomiskās politikas programmu koordinācijas departamenta Reģionālās struktūrpolitikas nodaļu, Ekonomikas ministrijas Reģionālo fondu un to pārvaldošo bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Reģionu attīstība". Noteikt, ka Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts (pēc attiecīgo tiesību aktu pieņemšanas institūcijas nosaukums tiks precizēts) pilda vadošās iestādes funkcijas Eiropas Savienības strukturālo instrumentu likumdošanas izpratnē.

Pašvaldību teritoriālās plānošanas funkciju saglabāt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē.

3. Akceptēt priekšlikumu izveidot Nacionālo reģionālās attīstības padomi.

4. Noteikt, ka Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāta funkcijas nacionālās un reģionālās attīstības politikas veidošanā, ieviešanā un darbā ar Eiropas Savienības strukturālajiem instrumentiem ir:

4.1. koordinēt Nacionālā attīstības plāna sagatavošanu;

4.2. izstrādāt reģionālās attīstības politiku;

4.3. Ministru kabineta deleģējumā iesniegt Eiropas Komisijā sagatavoto Nacionālo attīstības plānu;

4.4. sadarbībā ar citām ministrijām sagatavot Eiropas Savienības strukturālo instrumentu programmdokumentu un kopīgi ar Finansu ministriju vest sarunas ar Eiropas Komisiju;

4.5. kopīgi ar citām institūcijām veikt finansu resursu izlietojuma indikatīvo plānošanu Eiropas Savienības strukturālo instrumentu programmdokumentā un saskaņot ar Finansu ministriju;

4.6. uzraudzīt un izvērtēt Nacionālā attīstības plāna ieviešanu;

4.7. ziņot par Nacionālā attīstības plāna un vienotā programmdokumenta izpildes progresu Ministru kabinetam, Eiropas Komisijai un Nacionālajai reģionālās attīstības padomei;

4.8. veikt Nacionālās reģionālās attīstības padomes un Eiropas Savienības strukturālo instrumentu uzraudzības komitejas sekretariāta funkcijas.

5. Noteikt, ka Finansu ministrija ir Eiropas Savienības Strukturālo instrumentu finansējuma koordinējošā institūcija, kas nodrošina Eiropas Savienības Strukturālo instrumentu finansējuma sasaisti ar valsts budžetu. Galvenās Finansu ministrijas funkcijas un pienākumi Eiropas Savienības Strukturālo instrumentu koordinācijā ir:

5.1. kopīgi ar Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariātu vest sarunas ar Eiropas Komisiju par Eiropas Savienības Strukturālo instrumentu indikatīvā finansējuma apjomu un informēt Nacionālās reģionālās attīstības padomi par to;

5.2. piedāvāt un izvērtēt iespējamos līdzfinansēšanas scenārijus;

5.3. izvērtēt Nacionālā attīstības plāna sagatavošanas procesā finansiālās spējas (t.sk. privātā un pašvaldību sektoru) izvēlēto prioritāšu ieviešanai;

5.4. koordinēt un kontrolēt Eiropas Savienības strukturālo instrumentu programmdokumentā paredzētā finansējuma un nacionālā līdzfinansējuma iekļaušanu valsts budžetā;

5.5. veikt Strukturālo instrumentu finansu vadību atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6. Noteikt, ka darbam ar Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finansu instrumentiem, kā arī Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem saskaņā ar Eiropas Savienības Teritoriālās statistikas vienību nomenklatūru (NUTS) visa valsts teritorija ir atzīstama par vienu NUTS II līmeņa reģionu.

7. Uzdot īpašu uzdevumu ministram sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Finansu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātu līdz 2001.gada 1.aprīlim sagatavot nepieciešamos normatīvo aktu projektus un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

8. Pieņemt zināšanai, ka īpašu uzdevumu ministram valsts reformu lietās J.Krūmiņam un izglītības un zinātnes ministram K.Greiškalnam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā.

39.§

Par Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu oficiālās nostājas apstiprināšanu sadaļā "Reģionālā politika un strukturālie instrumenti"

Apspriešanā piedalījās: E.Stiprais, G.Bērziņš, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu oficiālo nostāju sadaļā "Reģionālā politika un strukturālie instrumenti".

3. Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu delegācijai patstāvīgi papildināt oficiālās nostājas tekstu atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajam lēmumam par konceptuālo priekšlikumu "Par grozījumiem normatīvajos aktos, kas nepieciešami, lai īstenotu struktūru sakārtošanu reģionālās politikas un Eiropas Savienības struktūrfondu koordinācijas jomā" (šī protokola 38.§) un iesniegt to Valsts kancelejā.

4. Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu vadītājam Andrim Ķesterim nodrošināt sarunu oficiālās nostājas sadaļā "Reģionālā politika un strukturālie instrumenti" tulkojumu angļu valodā un sarunu procedūru noteiktajā kārtībā iesniegt to Eiropas Savienības sarunu delegācijai.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.57 izraksts Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokola izraksts Numurs: 57Pieņemts: 05.12.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 446/447, 08.12.2000.
13462
674
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)