Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Satiksmes ministrija

Noteikumi Nr.25 Rīgā 2000. gada 5. decembrī

Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4. panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. mehāniskais transportlīdzeklis - pašgājējs transportlīdzeklis, arī traktortehnika, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju (izņemot mopēdu - divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekli ar motoru, kura darba tilpums ir mazāks par 50 cm3 un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 50 km/h);

1.2. motocikls - divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar blakusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz sniega motocikliem;

1.3. numurētais agregāts - vieglā automobiļa virsbūve vai rāmis, autobusa virsbūve, kravas automobiļa virsbūve, kabīne vai rāmis, piekabes (puspiekabes), motocikla, tricikla vai kvadricikla rāmis, uz kura transportlīdzekļa izgatavotājs norāda transportlīdzekļa identifikācijas numuru;

1.4. operatīvais transportlīdzeklis - mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kura krāsojums un aprīkojums atbilst valsts standarta prasībām;

1.5. piekabe (puspiekabe) - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli. Šis termins neattiecas uz motociklu blakusvāģiem;

1.6. tirdzniecības uzņēmums - uzņēmums, kurš ir saņēmis Satiksmes ministrijas izsniegtu licenci mazumtirdzniecībai ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, to piekabēm (puspiekabēm) vai numurētiem agregātiem;

1.7. traktortehnika - traktors, kombains vai cita speciāla pašgājēja mašīna ar iekšdedzes motoru, ja tā nav būvēta uz automobiļa bāzes;

1.8. transportlīdzeklis - ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora;

1.9. transportlīdzekļa identifikācijas (šasijas) numurs - simbolu kombinācija, kuru katram transportlīdzeklim piešķir izgatavotājs tā identifikācijas nolūkā;

1.10. transportlīdzekļa īpašnieks - fiziska vai juridiska persona, kurai pieder transportlīdzeklis;

1.11. transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites - transportlīdzekļa reģistrācijas darbība, kuru veic, lai varētu transportlīdzekli atsavināt, izvest no valsts pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, vai norakstīt;

1.12. transportlīdzekļa norakstīšana - transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites, kuras rezultātā informācija par transportlīdzekli un tā īpašnieku tiek izņemta no transportlīdzekļu reģistra aktīvā masīva;

1.13. transportlīdzekļa reģistrācija - darbību un pasākumu kopums, ko veic Ceļu satiksmes drošības direkcija (turpmāk - CSDD), veidojot mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) un to piekabju (puspiekabju) valsts uzskaiti un nodrošinot tās aktualizāciju. Šo darbību rezultātā notiek katra transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu fiksēšana un piesaiste konkrētai fiziskai vai juridiskai personai;

1.14. transportlīdzekļa turētājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata (nomas, līzinga līgums u.c.) lieto transportlīdzekli. Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata;

1.15. transportlīdzekļa valdītājs - persona, kuras tiesiskā valdījumā ir transportlīdzeklis uz mantojuma tiesību pamata;

1.16 transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati - tehnisko datu kopums, kas nepieciešams transportlīdzekļa uzskaitei: reģistrācijas numurs, marka, modelis, izlaiduma gads, agregātu (šasijas, virsbūves) numuri, krāsa, pilna masa, pašmasa un tips;

1.17. tricikls un kvadricikls - attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura izgatavotāja noteiktais maksimālais ātrums pārsniedz 50 km/h vai kuram ir iekšdedzes motors ar 50 cm3 vai lielāku darba tilpumu (arī jebkurš cita tipa atbilstīgas jaudas motors) un kura pašmasa nepārsniedz 550 kg.

2. Šie noteikumi nosaka ceļu satiksmē iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) un to piekabju (puspiekabju), kā arī numurēto agregātu reģistrācijas un uzskaites kārtību Latvijā.

 

II. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība

3. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība (turpmāk - reģistrācijas apliecība) ir stingrās uzskaites dokuments, kuru CSDD izsniedz transportlīdzekļa īpašniekam vai valdītājam kā apliecinājumu par transportlīdzekļa reģistrāciju šo noteikumu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas apliecība (1.pielikums) satur transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, ziņas par transportlīdzekļa īpašnieku, valdītāju un šajos noteikumos noteiktos gadījumos arī par transportlīdzekļa turētāju, datus par reģistrācijas apliecības izdošanas vietu un datumu, kā arī citus datus, kas paredzēti šajos noteikumos.

Piezīme. Šajos noteikumos minētajos gadījumos, kad CSDD jāiesniedz reģistrācijas apliecība, tās vietā var tikt iesniegta līdz 1992.gada 31.decembrim Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa tehniskā pase vai piekabes (puspiekabes) tehniskais talons.

4. Katram Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim tiek izsniegta viena reģistrācijas apliecība bez derīguma termiņa ierobežojuma, izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklis ievests Latvijā uz laiku un tiek reģistrēts uz muitas apliecībā norādīto termiņu, vai arī, kad termiņa ierobežojums ir nepieciešams citu noteiktu prasību nodrošināšanai.

5. Reģistrācijas apliecība tiek aizpildīta valsts valodā ar izdruku no transportlīdzekļu reģistra datu bāzes un tiek aizsargāta, ielaminējot to noteikta parauga hologrāfiskos pretviltošanas vāciņos. Ieraksti reģistrācijas apliecībā, izņemot ierakstus tās iekšējā atvērumā, netiek papildināti vai laboti. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto datu (izņemot ierakstus tās iekšējā atvērumā) izmaiņu gadījumā reģistrācijas apliecība tiek nomainīta.

Piezīme. Ja transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites sakarā ar tā izvešanu uz ārvalsti, ierakstu par to atļauts izdarīt citā valodā.

6. Reģistrācijas apliecībā visām sadaļām un sadaļu rindām jābūt aizpildītām, izņemot sadaļas iekšējā atvērumā, kuras aizpilda tikai šajos noteikumos noteiktos gadījumos. Ja kādai sadaļai vai tās rindai nav atbilstošu datu, šīs rindas tiek aizpildītas ar divām zvaigznītēm, ko nodrošina datora programma. Reģistrācijas apliecības sadaļās:

6.1. "Reģistrācijas numurs" - norāda transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

6.2. "Marka", "Modelis" - norāda transportlīdzekļa marku un modeli;

6.3. "Izlaiduma gads" - norāda transportlīdzekļa izgatavošanas vai, ja to nav iespējams noteikt, pirmās reģistrācijas gadu, kas tiek rakstīts ar četrzīmju skaitli;

6.4. "Šasijas Nr." - norāda transportlīdzekļa (numurētā agregāta) izgatavotāja piešķirto transportlīdzekļa identifikācijas numuru;

6.5. "Virsbūves Nr." - ar dublējošo transportlīdzekļa identifikācijas numuru marķētas virsbūves vai kabīnes maiņas gadījumā, norāda uz uzstādītās virsbūves vai kabīnes izpildīto identifikācijas numuru. Pārējos gadījumos netiek aizpildīta;

6.6. "Motora Nr." - nenorāda;

6.7. "Krāsa" - norāda transportlīdzekļa krāsu:

6.7.1. ja transportlīdzekļa krāsojums sastāv no vairākām krāsām, reģistrācijas apliecībā jāuzrāda pamatkrāsa un ne vairāk kā viena papildkrāsa. Ja krāsu skaits ir lielāks un nav iespējams izdalīt divas galvenās krāsas, sadaļā "Krāsa" raksta: "Vairākkrāsu";

6.7.2. par papildkrāsām neuzskata sekojošo:

6.7.2.1. virsbūves (kabīnes) pārklājumus, kas neaizņem vairāk par 20% no transportlīdzekļa ārējās krāsojamās virsmas laukuma;

6.7.2.2. dažāda veida uzrakstus vai apzīmējumus;

6.7.2.3. tentu krāsojumus;

6.7.2.4. papildaprīkojumu krāsu;

6.7.3. kravas automobiļu krāsu nosaka pēc kabīnes vai vienapjoma virsbūves krāsojuma;

6.7.4. piekabes (puspiekabes) krāsu nosaka pēc rāmja, virsbūves vai uzstādītās iekārtas krāsojuma atkarībā no konkrētā transportlīdzekļa tipa;

6.7.5. operatīvajiem transportlīdzekļiem kā papildkrāsu reģistrācijas apliecībā norāda valsts standartā noteikto kontrastējošo krāsu.

6.8. "Pilna masa (kg)" - norāda transportlīdzekļa izgatavotāja vai tehniskās ekspertīzes noteikto transportlīdzekļa maksimālo pieļaujamo masu kilogramos kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu. Motocikliem, tricikliem un kvadricikliem - nenorāda;

6.9. "Pašmasa (kg)" - norāda atbilstoši valsts standartam nokomplektēta transportlīdzekļa masu kilogramos ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas;

6.10. "Tips" - norāda transportlīdzekļa tipu atbilstoši valsts standartam un transportlīdzekļu tipu aprakstam, kā arī izdara atzīmes par operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu un atzīmes par transportlīdzekļa pārbūvi vai uzstādīto aprīkojumu;

6.11. "Piezīmes" - norāda ierobežojumus, atzīmes un citu šajos noteikumos atrunāto informāciju;

6.12. "Uzvārds", "Vārds", "(Nosaukums)" - norāda transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja pilnu uzvārdu un vārdu, bet juridiskajām personām - to nosaukumu;

6.13. "Adrese" - norāda transportlīdzekļa īpašnieka, valdītāja vai turētāja adresi;

6.14. "Pamatojoties uz" - norāda dokumentus, pamatojoties uz kuriem izdota reģistrācijas apliecība, to numurus un izdošanas datumus;

6.15. "Kad" - norāda reģistrācijas apliecības izdošanas datumu;

6.16. "Kur" - norāda pilsētu, kurā notikusi reģistrācija;

6.17. "Derīga līdz" - norāda reģistrācijas apliecības derīguma termiņu gadījumā, ja tas ir ierobežots;

6.18. "Z.v. Paraksts" - ar CSDD atbildīgās personas parakstu un transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu apliecināšanai paredzēto zīmogu apliecina ierakstus reģistrācijas apliecībā;

6.19. "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" - izdara ierakstus par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites. Ierakstus apliecina ar CSDD atbildīgās personas parakstu un transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu apliecināšanai paredzēto zīmogu, norādot ierakstu izdarīšanas datumu. Sadaļa tiek aizpildīta, neizmantojot datora drukas iekārtu;

Piezīme. Transportlīdzekli noņemot no uzskaites, atvērtai reģistrācijas apliecībai nogriež apakšējos stūrus.

6.20. "Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu" - atkarībā no tā, kurš veic īpašnieka maiņu, norāda:

6.20.1. tirdzniecības uzņēmuma nosaukumu, rēķina - uzziņas numuru un tā izdošanas datumu. Ierakstu apliecina ar tirdzniecības uzņēmuma zīmogu un atbildīgās personas parakstu;

6.20.2. zvērināta notāra vārdu, uzvārdu, līguma veidu, numuru un tā noslēgšanas datumu. Ierakstu apliecina ar zvērinātā notāra zīmogu un parakstu;

6.20.3. Uzņēmumu reģistra atzīmi par transportlīdzekļa ieguldīšanu uzņēmējsabiedrības statūtkapitālā un paziņojuma par ieguldīšanu datumu. Ierakstu apliecina ar Uzņēmumu reģistra zīmogu un atbildīgās amatpersonas parakstu;

6.20.4. atsavinātāja - juridiskas personas izdota dokumenta par atsavināšanu nosaukumu un datumu. Ierakstu apliecina ar atsavinātāja zīmogu un atbildīgās personas parakstu.

 

III. Valsts reģistrācijas numura zīmes

7. Katram transportlīdzeklim, reģistrējot to Latvijā, tiek piešķirts valsts reģistrācijas numurs un izsniegta tam atbilstoša(s) valsts reģistrācijas numura zīme(s) (turpmāk - numura zīme) saskaņā ar valsts standartu. Vairākiem transportlīdzekļiem reģistrācijas numurs ar vienādu burtu un ciparu kombināciju vienlaikus nevar tikt piešķirts. Valsts reģistrācijas numuru piešķir dators noteiktā rindas kārtībā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

8. Katram transportlīdzeklim, izņemot piekabes (puspiekabes), triciklus, kvadriciklus un motociklus, izsniedz divas ar vienādu simbolu kombināciju apzīmētas numura zīmes. Numura zīmes tipu nosaka CSDD darbinieks, vadoties no transportlīdzekļa konstruktīvajām īpatnībām. Piekabei (puspiekabei), triciklam, kvadriciklam un motociklam izsniedz vienu numura zīmi.

9. Izšķir šādus numura zīmju tipus:

9.1. tips A (520 x 110 mm) - paredzēts uzstādīšanai transportlīdzekļu priekšpusē, kā arī aizmugurē, ja tam atbilst transportlīdzekļa konstrukcija (neuzstāda motocikliem, tricikliem un kvadricikliem);

9.2. tips B (280 x 200 mm) - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi (neuzstāda motocikliem, tricikliem un kvadricikliem);

9.3. tips C (240 x 130 mm) - paredzēts uzstādīšanai motociklu, triciklu un kvadriciklu aizmugurē;

9.4. tips E (300 x 110 mm) - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi.

10. Valsts prezidenta automašīnai kopā ar valsts reģistrācijas numura zīmēm tiek izsniegtas numura zīmes, kuru centrā attēlots lielais Latvijas Republikas valsts ģerbonis.

11. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka lūguma transportlīdzeklim var tikt piešķirts individuāla pasūtījuma valsts reģistrācijas numurs ar valsts standartam atbilstošu simbolu kombināciju. Šādā gadījumā transportlīdzekļa īpašniekam tiek izsniegtas atbilstošas numura zīmes. Šādu reģistrācijas numuru transportlīdzeklim piešķir tikai tādā gadījumā, ja pieprasītā reģistrācijas numura simbolu kombinācija nav iepriekš piešķirta citam transportlīdzeklim. Simbolu kombinācijā nedrīkst būt latviešu valodas normatīvajām prasībām neatbilstošs burtu salikums, kas arī nedrīkst veidot nepieklājīgus un rupjus vārdus, civiliestāžu un to amatpersonu u. tml. nosaukumus gan latviešu, gan citā valodā.

12. Transportlīdzeklim var tikt izsniegtas šādas speciālas nozīmes numura zīmes:

12.1. tranzīta numura zīme - izsniedz transportlīdzeklim, kuru paredzēts izvest no Latvijas atsavināšanai vai pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, vai arī transportlīdzeklim, kurš piedalās ceļu satiksmē, šķērsojot Latvijas teritoriju tranzītā, ja, iebraucot Latvijā, tam nav derīgu numura zīmju, kā arī citos šajos noteikumos paredzētajos gadījumos. Tranzīta numura piešķiršanu apliecina kopā ar tranzīta numura zīmēm izsniegta tranzīta numura karte (2.pielikums);

12.2. tirdzniecības numura zīme - izsniedz tikai tirdzniecības uzņēmumiem. Tirdzniecības numura piešķiršanu apliecina kopā ar tirdzniecības numura zīmēm izsniegta tirdzniecības numura karte (3.pielikums). Tirdzniecības numurus piešķir CSDD Transportlīdzekļu reģistrācijas daļa;

12.3. izmēģinājumu numura zīme - izsniedz personai, kura veic jaunbūvēto vai pārbūvēto transportlīdzekļu izmēģinājumus. Izmēģinājumu numura piešķiršanu apliecina kopā ar izmēģinājumu numura zīmēm izsniegta izmēģinājumu numura karte (4.pielikums). Izmēģinājumu numurus piešķir CSDD Transportlīdzekļu reģistrācijas daļa;

12.4. diplomātiskā numura zīme - izsniedz diplomātiskajām pārstāvniecībām vai diplomātiskajiem aģentiem piederošajiem transportlīdzekļiem pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma;

12.5. taksometru numura zīme - izsniedz tādam transportlīdzeklim, kuru atļauts izmantot pasažieru komercpārvadājumiem un kuram saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem jābūt aprīkotam ar taksometru numura zīmēm (turpmāk - taksometrs).

 

IV. Reģistrējamie transportlīdzekļi

13. Ceļu satiksmē iesaistītie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes (puspiekabes) piecu dienu laikā no to iegādes vai ievešanas dienas jāreģistrē CSDD, izņemot gadījumus, kad tos uz laiku līdz trīs mēnešiem Latvijā ieved un lieto ārvalstu pilsoņi vai bezvalstnieki. Ja ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lieto persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (juridiskai personai - atrašanās vieta) ir Latvija, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma noslēgšanas dienas. Piecu dienu laikā jāveic Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pārreģistrācija, ja mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, datiem par transportlīdzekļa īpašnieku, valdītāju vai turētāju.

14. Ja ārvalstu pilsoņi vai bezvalstnieki Latvijā lieto mehāniskos transportlīdzekļus un to piekabes, kas no ārvalstīm Latvijā ievesti uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, šie transportlīdzekļi tiek reģistrēti CSDD šo noteikumu 78.punktā noteiktajā kārtībā.

15. Latvijā nereģistrē transportlīdzekļus, kas pēc savas konstrukcijas paredzēti braukšanai pa ceļa kreiso pusi. Šis aizliegums neattiecas uz:

15.1. pasta un citiem transportlīdzekļiem, kuriem vadība ir izvietota labajā pusē, bet tie pēc savas konstrukcijas paredzēti braukšanai pa ceļa labo pusi;

15.2. no ārvalstīm uz laiku ievestajiem transportlīdzekļiem;

15.3. Latvijā līdz 1996.gada 1.jūlijam reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

16. CSDD nereģistrē:

16.1. traktortehniku un tās piekabes;

16.2. tramvajus un trolejbusus;

16.3. transportlīdzekļus, kuri nepiedalās ceļu satiksmē;

16.4 tehnoloģiskos agregātus, kurus īslaicīgi pārvieto pa ceļiem Latvijas teritorijā.

17. Aizliegts reģistrēt transportlīdzekli, kurš izgatavots no atsevišķiem agregātiem (mezgliem) un kuram nav izgatavotāja izdota attiecīga sertifikāta.

 

V. Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks

18. Transportlīdzekļus vai numurētos agregātus reģistrē Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kas legāli uzturas Latvijā (t.i., kam ir derīga termiņuzturēšanās atļauja vai vīza, vai kam tā nav nepieciešama saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem), kā arī Latvijā noteiktā kārtībā reģistrētām juridiskām personām, to filiālēm, līgumsabiedrībām un šo noteikumu 83.punktā minētajām struktūrvienībām (turpmāk - juridiska persona).

Šajos noteikumos paredzētajos transportlīdzekļa nomas, līzinga vai pilnvarojuma gadījumos transportlīdzekļus var reģistrēt arī uz ārvalsts personas vārda.

19. Reģistrējot transportlīdzekli vai numurēto agregātu, fiziskai personai jānorāda tās dzīvesvietas Latvijā reģistrētā adrese, izņemot gadījumus, kad Latvijas Republikas pilsoņa pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs vai transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks ir ārvalstnieks. Šajā gadījumā reģistrācijas dokumenta sadaļā "Adrese" ieraksta īpašnieka pieteikumā norādīto personas uzturēšanās vietas Latvijā adresi.

20. Transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai turētājs neatkarīgi no viņa reģistrētās adreses var reģistrēt, noņemt no uzskaites vai norakstīt transportlīdzekli jebkurā CSDD nodaļā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. Numurētā agregāta īpašnieks var reģistrēt numurēto agregātu jebkurā CSDD nodaļā.

Aktuālā informācija par transportlīdzekli vai numurēto agregātu tiek uzkrāta transportlīdzekļu reģistrā un ir pieejama visās CSDD nodaļās. Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai iesniegtie dokumenti tiek uzglabāti tajā CSDD nodaļā, kurā transportlīdzeklis vai numurētais agregāts ir reģistrēts.

21. Transportlīdzekli vai numurēto agregātu reģistrē uz tā īpašnieka (fiziskas vai juridiskas personas) vārda. Transportlīdzekli var reģistrēt uz tā valdītāja vārda šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. Ja transportlīdzeklim vai numurētajam agregātam ir vairāki īpašnieki, to reģistrē kā kopīpašumu šo noteikumu 51.punktā noteiktajā kārtībā.

22. Valsts vai pašvaldības īpašumā esošos transportlīdzekļus vai numurētos agregātus reģistrē uz tā valsts vai pašvaldības uzņēmuma vai iestādes vārda, kas likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar šo transportlīdzekli vai numurēto agregātu.

23. Transportlīdzekli vai numurēto agregātu reģistrē uz tādas fiziskas personas vārda, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, transportlīdzekli vai numurēto agregātu reģistrē šādos gadījumos:

23.1. ja saskaņā ar Civillikuma 220. pantu persona izsludināta par pilngadīgu;

23.2. ja persona stājusies laulībā pirms 18 gadu vecuma Civillikumā paredzētajā kārtībā;

23.3. ja transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu manto tikai nepilngadīga persona (viena vai vairākas);

23.4. ja personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, reģistrē transportlīdzekli, kuru atļauts vadīt no 16 gadu vecuma, vai šāda transportlīdzekļa numurēto agregātu.

24. Šo noteikumu 23.3. apakšpunktā minētajā gadījumā pieteikumu par transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrāciju un līdz mantinieka pilngadības sasniegšanai arī pieteikumu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites nepilngadīgās personas vārdā iesniedz aizbildnis. Šajā gadījumā reģistrācijas dokumenta sadaļā "Piezīmes" norāda: "Aizbildnis … …", daudzpunktu vietā norādot aizbildņa vārdu un uzvārdu, sadaļā "Adrese" norāda aizbildņa adresi. Veicot reģistrāciju un noņemšanu no uzskaites, ieceltajam aizbildnim jāuzrāda aizbildņa apliecība (aizbildņa apliecība nav jāuzrāda nepilngadīgās personas vecākiem, kuri ir dabiskie aizbildņi).

Piezīme. Šāda kārtība attiecināma arī uz ieceltajiem aizgādņiem pār pilngadīgajiem. Šajā gadījumā reģistrācijas dokumenta sadaļā "Piezīmes" norāda: "Aizgādnis … …", daudzpunktu vietā norādot aizgādņa vārdu un uzvārdu, sadaļā "Adrese" norāda aizgādņa adresi.

25. Šo noteikumu 23.4. apakšpunktā minētajā gadījumā un līdz īpašnieka pilngadības sasniegšanai arī transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites nepieciešama aizbildņa piekrišana, kas jāapliecina ar parakstu reģistrācijas pieteikumā CSDD darbinieka klātbūtnē. Apliecinot piekrišanu, aizbildnim jāuzrāda personas pase un aizbildņa apliecība (aizbildņa apliecība nav jāuzrāda nepilngadīgās personas vecākiem, kuri ir dabiskie aizbildņi).

26. Iesniegt nepieciešamos dokumentus un parakstīt pieteikumu fiziskai personai piederoša transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai CSDD, kā arī saņemt reģistrācijas dokumentu un numura zīmes atļauts šādām personām:

26.1. īpašniekam vai valdītājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

26.2. īpašnieka vai valdītāja pilnvarotai personai, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu un zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai reģistrēt (pārreģistrēt) transportlīdzekli vai numurēto agregātu;

26.3. Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedra, kurš noslēdzis atbilstošu līgumu ar CSDD, pilnvarotai personai - šajā tirdzniecības uzņēmumā pārdota transportlīdzekļa reģistrācijas gadījumā. Šajā gadījumā pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz asociācijas biedra izdota noteiktas formas pilnvara, kura jāparaksta arī transportlīdzekļa īpašniekam pilnvarotās personas klātbūtnē, uzrādot tai personu apliecinošu dokumentu;

26.4. aizbildnim vai aizgādnim šo noteikumu 24. punktā minētajos gadījumos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Piezīme. Gadījumos, kad konstatēta kļūda transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā norādītajos datos, kura radusies tehnisku iemeslu dēļ, reģistrācijas dokumenta apmaiņu var veikt jebkura pilngadīga persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot pieteikumu un kļūdaini aizpildīto reģistrācijas dokumentu.

27. Iesniegt nepieciešamos dokumentus un parakstīt pieteikumu juridiskai personai piederoša transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai CSDD, kā arī saņemt reģistrācijas dokumentu un numura zīmes atļauts juridiskās personas pilnvarotai personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un juridiskās personas izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai reģistrēt (pārreģistrēt) transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu. Pilnvaru var neiesniegt, ja pieteikumu paraksta persona, kas uz normatīvo aktu, statūtu vai nolikuma pamata rīkojas juridiskās personas vārdā, un to apliecina ar parakstu un juridiskās personas zīmogu vai tikai parakstu, ja CSDD rīcībā ir informācija par šīs personas paraksta tiesībām. Persona pieteikumā norāda sava amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu.

Piezīme. Gadījumos, kad konstatēta kļūda transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā norādītajos datos, kura radusies tehnisku iemeslu dēļ, reģistrācijas dokumenta apmaiņu var veikt jebkura pilngadīga persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot pieteikumu un kļūdaini aizpildīto reģistrācijas dokumentu.

28. Transportlīdzekļa (numurētā agregāta) reģistrāciju veic pēc tam, kad CSDD darbinieks ir pārliecinājies par personas, kas iesniedz reģistrācijas dokumentus, identitāti un ir iesniegtas šo noteikumu 24.-27. punktā minēto uzrādāmo dokumentu kopijas.

Piezīme. Gadījumos, kad transportlīdzekli (numurēto agregātu) reģistrē īpašumā, noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā (arī veicot īpašnieka maiņas reģistrāciju, pamatojoties uz abpusēju pieteikumu) vai izvešanai no Latvijas, saņem tranzīta numura zīmes, vai arī reģistrē īpašnieka - fiziskas personas vārda, uzvārda vai adreses maiņu, kā šo noteikumu 26. un 27. punktā minētais personu apliecinošais dokuments jāuzrāda personas pase. Pārējos reģistrācijas gadījumos kā personu apliecinošu dokumentu var uzrādīt arī Latvijas Republikas transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

29. Reģistrējot juridiskai personai īpašumā transportlīdzekli vai numurēto agregātu, tiek pārbaudīta norādītās informācijas par juridisko personu atbilstība CSDD rīcībā esošajiem Uzņēmumu reģistra datiem. Ja CSDD rīcībā nav informācijas, kas apliecinātu juridiskās personas statusu, jāuzrāda juridiskās personas statusu apliecinoša dokumenta oriģināls vai notariāli apliecināta tā kopija (turpmāk - oriģināls) un jāiesniedz kopija. Juridiskās personas statusu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda tām juridiskajām personām, kuru juridiskais statuss ir noteikts ar normatīvajiem aktiem.

 

VI. Transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana

30. Transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana ir CSDD darbinieka veikta transportlīdzekļa vai numurētā agregāta apskate nolūkā noteikt transportlīdzekļa vai numurētā agregāta uzskaites un citus tehniskos datus.

Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa uzskaites un citu tehnisko datu izmaiņu gadījumā transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu var veikt arī valsts tehnisko apskašu veikšanai CSDD akreditētas personas.

31. Transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi, ir obligāta, lai veiktu šādas reģistrācijas darbības:

31.1. transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pirmreizējo reģistrāciju Latvijā;

31.2. transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu maiņas reģistrāciju (tajā skaitā agregāta numura labošanu vai papildināšanu);

31.3. transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites izvešanai no Latvijas;

31.4. tranzīta numura zīmju saņemšanu;

31.5. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības vai numura zīmju saņemšanu nozaudēto, nozagto vai bojā gājušo vietā;

31.6. īpašnieka maiņas reģistrāciju, kad transportlīdzeklis vai numurētais agregāts netiek tieši iegūts no iepriekšējā īpašnieka (ar tirdzniecības uzņēmuma starpniecību, pēc tiesas sprieduma, pārdodot ieķīlātu un neizpirktu transportlīdzekli u.tml.);

31.7. pašbūvēta transportlīdzekļa reģistrāciju vai tāda transportlīdzekļa reģistrāciju, kuram CSDD transportlīdzekļu reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 58.3.apakšpunktā noteikto kārtību ir vai tiks fiksētas transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas vai arī kuram identifikācijas numura nav.

Citu transportlīdzekļu reģistrācijas darbību veikšanai transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšana tiek veikta tikai tajos gadījumos, kad to vēlas transportlīdzekļa (numurētā agregāta) īpašnieks vai ieguvējs, kā arī pēc CSDD darbinieka pieprasījuma, ja radušās šaubas vai aizdomas par datu neatbilstību.

Ja vairākas reģistrācijas darbības tiek veiktas vienā un tajā pašā dienā, tad atkārtota transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana nav jāizdara.

32. Pirms transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanas personai, kas uzrāda transportlīdzekli (numurēto agregātu), jāuzrāda šī transportlīdzekļa (numurētā agregāta) uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments (reģistrācijas apliecība, ārvalsts tehniskā pase u.tml.).

Gadījumā, ja dokumenti netiek uzrādīti, izziņas par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu sadaļā "Uzrādīts dokuments" izdara atzīmi, ka dokumenti nav uzrādīti.

33. Par agregātu numuru salīdzināšanu personai, kas uzrādījusi transportlīdzekli (numurēto agregātu), izsniedz izdruku no CSDD transportlīdzekļu reģistra datu bāzes - izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, kurā norāda agregātu numuru salīdzināšanas gaitā noteiktos datus un kuru persona, kas veikusi agregātu numuru salīdzināšanu, apliecina ar savu parakstu un spiedogu.

34. Izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu derīga transportlīdzekļa (numurētā agregāta) reģistrācijai CSDD 15 dienas no transportlīdzekļa (numurētā agregāta) apskates dienas (to ieskaitot).

Piezīme. Izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu derīga arī pēc norādītā termiņa jauna, agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa, kuru ievedis un pārdevis tirdzniecības uzņēmums - izgatavotāja oficiālais pārstāvis - Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedrs, kurš noslēdzis atbilstošu līgumu ar CSDD, reģistrācijai.

 

VII. Reģistrācijas papildnosacījumi

35. Dokumenti CSDD tiek pieņemti latviešu valodā, kā arī angļu, vācu un krievu valodā bez tulkojumiem. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem CSDD darbinieks ir tiesīgs pieprasīt notariāli apliecinātu tulkojumu.

36. Maksājumi par veiktajiem pakalpojumiem un izsniegtajiem materiāliem:

36.1. transportlīdzekļu (numurētā agregāta) reģistrāciju, noņemšanu no uzskaites, reģistrācijas apliecības un citu reģistrācijas dokumentu, kā arī numura zīmju izdošanu veic par satiksmes ministra noteiktu samaksu;

36.2. reģistrācijas materiāliem jāpievieno noteikta parauga CSDD izsniegta maksājumu kvīts par veiktajām darbībām un izdotajiem materiāliem. Kvītī jābūt norādītam transportlīdzekļa (numurētā agregāta) īpašniekam, valdītājam vai turētājam.

37. Transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma, reģistrācijas aizlieguma un komercķīlas atzīmes reģistrācija CSDD:

37.1. transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas vai citas CSDD veicamās darbības aizliegumu (turpmāk - liegums) reģistrē, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu vai normatīvajos aktos noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu. Liegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas lūgumu, pēc kuras iniciatīvas liegums reģistrēts, normatīvajos aktos noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu;

37.2. ja transportlīdzeklim ir reģistrēts liegums, transportlīdzekli pēc tā īpašnieka lūguma nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt komercķīlas atzīmi, īpašnieka maiņu vai citu liegumā norādīto darbību (izņemot, ja liegums reģistrēts, pamatojoties uz paša transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu);

37.3. komercķīlas atzīmi CSDD transportlīdzekļu reģistra datu bāzē reģistrē, pamatojoties uz komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja pieteikuma norakstu, izrakstu vai kopiju, kas saņemta no Komercķīlu reģistra turētāja. Atzīmi reģistrē, ja nav juridisku šķēršļu attiecīgā transportlīdzekļa ieķīlāšanai. Ja komercķīlas devējam, ieķīlājot transportlīdzekli, ir noteikts aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, CSDD transportlīdzekļu reģistra datu bāzē norāda arī šo aizliegumu. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka lūguma viņam izsniedzama jauna transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, kuras sadaļā "Piezīmes" norāda attiecīgu aizlieguma atzīmi: "Ieķīlāts" vai "Ieķīlāts. Aizliegts izvest no LR". Ieķīlāto transportlīdzekli aizliegts pēc tā īpašnieka lūguma noņemt no uzskaites vai reģistrēt tā īpašnieka maiņu bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas, par ko pieprasāma informācija no Komercķīlu reģistra turētāja. Komercķīlas atzīme dzēšama, pamatojoties uz Komercķīlu reģistra turētāja paziņojumu.

38. Liegumu to transportlīdzekļu vai agregātu, kuri ir Iekšlietu ministrijas meklējamo datu bāzē, reģistrācijai vai noņemšanai no uzskaites uzliek un noņem Iekšlietu ministrijas attiecīgās institūcijas.

39. CSDD rīcību gadījumos, kad transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti tiek meklēti, vai arī ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai iesniegtie dokumenti ir viltoti, nosaka Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas tiesību akti. Šajos gadījumos lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju pēc nepieciešamās pārbaudes pieņem attiecīgā policijas iestāde. Lēmuma pieņemšanu par reģistrāciju vai noņemšanu no uzskaites var atlikt, taču ne ilgāk kā uz 15 dienām.

40. Ja CSDD ir legāli nodrošināta automatizēta pieeja Latvijā ievesta transportlīdzekļa izcelsmes vai pēdējās pastāvīgās reģistrācijas valsts transportlīdzekļu reģistra centrālajai datu bāzei, tad transportlīdzekļa reģistrācija Latvijā veicama pēc nepieciešamo datu pārbaudes attiecīgajā reģistrā.

41. Pirms katras transportlīdzekļa reģistrācijas (pārreģistrācijas):

41.1. izņemot noņemšanu no uzskaites un norakstīšanu - jāuzrāda spēkā esoša sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise par konkrēto transportlīdzekli;

Piezīme. Spēkā esoša sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise par konkrēto transportlīdzekli nav jāuzrāda, ja CSDD transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par spēkā esošu polisi.

41.2. izņemot norakstīšanu un tikai tranzīta numuru saņemšanu vai tranzīta numuru saņemšanu transportlīdzeklim, kurš jau iepriekš ir noņemts no uzskaites - jāuzrāda dokuments par transportlīdzekļu ikgadējās nodevas nomaksu par attiecīgo kalendāro gadu;

Piezīme. Dokuments par transportlīdzekļu ikgadējās nodevas nomaksu nav jāuzrāda, ja CSDD transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par nodevas nomaksu vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem šī nodeva nav jāmaksā.

41.3. kuras rezultātā tiek izsniegta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība - jāiesniedz dokuments par transportlīdzekļu reģistra valsts nodevas nomaksu par attiecīgo reģistrācijas darbību.

42. Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, viltotu dokumentu iesniegšanu, transportlīdzekļa identifikācijas numuru apzinātu bojāšanu, iznīcināšanu vai viltošanu, kā arī šo noteikumu prasību apzinātu neievērošanu, vainīgā persona ir atbildīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

VIII. Latvijā iepriekš nereģistrēta

transportlīdzekļa reģistrācijas kārtība

43. Latvijā izgatavota transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

43.1. pieteikums;

43.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

43.3. dokuments, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa atbilstību Latvijā apstiprinātajam (atzītajam) transportlīdzekļa tipam vai konkrētā transportlīdzekļa atbilstību tehnisko normatīvu prasībām (turpmāk - atbilstības apliecinājums);

Piezīme . Atbilstības apliecinājuma vietā var tikt iesniegts akts par transportlīdzekļa izgatavošanu (5. pielikums), ja tas izsniegts līdz 1999.gada 31.decembrim.

43.4. rēķins - uzziņa (6. pielikums).

Piezīme. Rēķins - uzziņa nav jāiesniedz, ja transportlīdzekli sev reģistrē izgatavotājs.

44. No ārvalsts ievesta transportlīdzekļa reģistrācija:

44.1. transportlīdzekļa, kurš ievests no ārvalsts, reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

44.1.1. pieteikums;

44.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

44.1.3. ārvalstī izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments, vai jaunam, agrāk nereģistrētam transportlīdzeklim - transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus;

Piezīme . Jauna, agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD kā dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, var tikt iesniegts rēķins - uzziņa, ko izsniedzis tirdzniecības uzņēmums - izgatavotāja oficiālais pārstāvis;

44.1.4. ārvalstī vai muitas zonā izdots īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai rēķins - uzziņa (6.pielikums), ja Latvijā kā preci ievestu transportlīdzekli pārdevis tirdzniecības uzņēmums;

44.1.5. muitas iestādes izdota Latvijā ievestā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība (turpmāk - muitas apliecība);

Piezīme . Jauna, agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa, kuru ievedis un pārdevis tirdzniecības uzņēmums - izgatavotāja oficiālais pārstāvis Latvijā, reģistrācijai CSDD muitas apliecības vietā var tikt iesniegts cits muitas noteikts dokuments par to, ka transportlīdzekļa ievešana ir noformēta muitas noteiktajā kārtībā.

44.1.6. jauna, agrāk nereģistrēta vai pēc 2000.gada izgatavota transportlīdzekļa reģistrācijai papildus jāiesniedz atbilstības apliecinājums.

Piezīme. Atbilstības apliecinājums nav jāiesniedz, ja pēc 2000.gada izgatavotam, ārvalstīs iepriekš reģistrētam vieglajam automobilim, motociklam, triciklam vai kvadriciklam uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes norādītā informācija apliecina konkrētā transportlīdzekļa atbilstību Latvijā apstiprinātajam (atzītajam) transportlīdzekļa tipam.

44.2. transportlīdzekli reģistrē uz tās personas vārda, kas norādīta ārvalstī vai muitas zonā izdotā īpašuma tiesības apliecinošā dokumentā un muitas apliecībā, izņemot šo noteikumu 44.8. un 44.9. apakšpunktā minētos gadījumus, transportlīdzekļa turējuma gadījumu, kad muitas apliecībā var būt norādīts turētājs, kā arī 53.3.apakšpunktā minēto gadījumu, kad transportlīdzekli tā īpašnieks iegulda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatkapitālā;

44.3. reģistrācijas apliecībā tiek norādīti muitas apliecībā norādītie ierobežojumi (ievešana uz laiku, atsavināšanas aizliegums u.c.);

44.4. muitas apliecības nozaudēšanas gadījumā reģistrācija tiek veikta, pamatojoties uz muitas iestādes izdotu muitas apliecības dublikātu (apliecinātu kopiju);

44.5. ārvalstī iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim jābūt noņemtam no uzskaites saskaņā ar CSDD rīcībā esošo informāciju par šajā valstī pastāvošo transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību;

44.6. ārvalstī izdotās numura zīmes jānodod CSDD. Ja transportlīdzeklis agregātu numuru salīdzināšanai uzrādīts ar ārvalsts numura zīmēm, bet pie reģistrācijas tās netiek nodotas, reģistrācijas pieteikumā jānorāda iemesls, kāpēc numura zīmes netiek nodotas;

44.7. no ārvalsts ievesta transportlīdzekļa tālāka atsavināšana ir atļauta tikai pēc tā reģistrācijas CSDD, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;

44.8. ja transportlīdzekli kā preci ievedusi Latvijā reģistrēta juridiska persona, to var nodot bez iepriekšējas reģistrācijas realizācijai tirdzniecības uzņēmumam;

44.9. ja sev piederošu Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vēlas atsavināt ārvalsts fiziska vai juridiska persona, tai iepriekš jāsaņem Latvijas muitas iestādes un CSDD nodaļas priekšnieka rakstiska atļauja atsavināt transportlīdzekli, kā arī šim transportlīdzeklim jābūt noņemtam no uzskaites attiecīgajā ārvalstī saskaņā ar CSDD rīcībā esošo informāciju par šajā valstī pastāvošo transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību. Pēc šo darbību veikšanas transportlīdzekli var nodot realizācijai tirdzniecības uzņēmumam;

44.10. pēc transportlīdzekļa, kurš ievests no ārvalsts, pirmreizējās pastāvīgās reģistrācijas Latvijā, 15 dienas no transportlīdzekļa reģistrācijas dienas (to ieskaitot) aizliegta šī transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites un īpašnieka maiņas reģistrācija, izņemot gadījumu, ja transportlīdzeklis ir izgatavots pirms 7 vai vairāk gadiem, vai gadījumu, kad jaunu, agrāk nereģistrētu transportlīdzekli ievedis un pārdevis tirdzniecības uzņēmums - izgatavotāja oficiālais pārstāvis - Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedrs, kurš noslēdzis atbilstošu līgumu ar CSDD.

 

IX. Transportlīdzekļa īpašnieka

maiņas reģistrācijas kārtība

45. Tirdzniecības uzņēmumā iegādāta transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācija:

45.1. tirdzniecības uzņēmumā iegādāta transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

45.1.1. pieteikums;

45.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

45.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums) ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites un tirdzniecības uzņēmuma atzīmi par pārdošanu;

45.1.4. rēķins - uzziņa (6.pielikums);

45.2. tirdzniecības uzņēmumā iegādātu transportlīdzekli, nereģistrējot CSDD, tālāk atsavināt aizliegts;

45.3. ja transportlīdzekļa īpašnieks nozaudējis rēķinu - uzziņu, reģistrācija tiek veikta, pamatojoties uz tirdzniecības uzņēmuma izsniegta rēķina - uzziņas dublikāta pamata. Uz rēķina - uzziņas dublikāta jābūt norādītam tekstam: "Atkārtota - R/U Nr. XXXXXX vietā" (jānorāda nozaudētā rēķina - uzziņas numurs);

45.4. rēķins - uzziņa, kam ir nogriezts labais apakšējais stūris, ir derīgs tikai piekabes (puspiekabes), motocikla, tricikla, kvadricikla vai transportlīdzekļa numurēta agregāta reģistrācijai.

46. Īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz abpusēju pieteikumu:

46.1. transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijai, pamatojoties uz abpusēju pieteikumu, CSDD jāiesniedz:

46.1.1. pieteikums;

46.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

Piezīme. Izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu var neiesniegt, ja ieguvējs par transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību norādītajiem ir pārliecinājies un no agregātu numuru salīdzināšanas atsakās, apliecinot to pieteikumā ar savu parakstu.

46.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

46.2. ja transportlīdzeklim CSDD ir reģistrēts tikai viens īpašnieks - fiziska persona un šā transportlīdzekļa reģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) vārda uz citas fiziskas personas (ieguvēja) vārda notiek abu personu klātbūtnē, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments nav jāiesniedz. Transportlīdzekļa reģistrāciju veic pēc tam, kad CSDD darbinieks ir pārliecinājies par abu personu identitāti, kā arī par transportlīdzekļa reģistrāciju uz atsavinātāja vārda;

46.3. īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz abpusēju pieteikumu, attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuri iepriekš ir reģistrēti Latvijā un paredzēti turpmākai ekspluatācijai Latvijā (t.i., ieguvējam tiks izsniegta reģistrācijas apliecība);

46.4. ja transportlīdzeklis ir laulāto kopīga manta, laulātais, uz kura vārda transportlīdzeklis reģistrēts, tā īpašnieka maiņas reģistrācijas pieteikumā ar savu parakstu apliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju attiecībā uz transportlīdzekļa atsavināšanu.

47. Īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz līgumu:

47.1. transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijai, pamatojoties uz līgumu, CSDD jāiesniedz :

47.1.1. pieteikums;

47.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

Piezīme. Izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu var neiesniegt, ja ieguvējs par transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību norādītajiem ir pārliecinājies un no agregātu numuru salīdzināšanas atsakās, apliecinot to pieteikumā ar savu parakstu.

47.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

47.1.4. izraksts no notariālo darbību aktu grāmatas vai uzrādījuma kārtībā zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītas personas apliecināts līgums, ar kuru tiek nodibinātas, mainītas vai grozītas īpašuma tiesības uz transportlīdzekli;

47.2. ja līguma oriģinālu iesniegt nav iespējams, jāiesniedz zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecināts tā noraksts.

48. Īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz tiesas spriedumu:

48.1. transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijai, pamatojoties uz tiesas spriedumu, CSDD jāiesniedz:

48.1.1. pieteikums;

48.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

48.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

48.1.4. spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības (jāiesniedz tiesas apliecināts noraksts ar atzīmi par sprieduma spēkā stāšanos vai noraksta kopija, uzrādot oriģinālu, ja iegūti vairāki īpašuma objekti);

48.2. pirms tiesas sprieduma par mantošanu iespējamais mantinieks, uzrādot šo faktu apliecinošus dokumentus (miršanas apliecība, dzimšanas apliecība, laulības apliecība, testaments u.tml.), iesniedzot to kopijas un apliecinot šo faktu ar parakstu pieteikumā, kā arī iesniedzot izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, tie var vienoties, kurš no viņiem būs transportlīdzekļa valdītājs, un šī vienošanās jāapliecina uzrādījuma kārtībā zvērinātam notāram vai citai Civillikuma 1474.pantā norādītajai personai. Šajos gadījumos transportlīdzekli reģistrē uz valdītāja vārda līdz tiesas spriedumam un reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda: "Aizliegts atsavināt līdz tiesas spriedumam";

Piezīme . Ja vienošanās oriģinālu iesniegt nav iespējams, jāiesniedz zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecināts tās noraksts.

49. Īpašnieka maiņas reģistrācija apķīlātās vai konfiscētās mantas realizācijas gadījumā:

49.1. transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijai izsolē realizētas apķīlātās vai konfiscētās mantas gadījumā CSDD jāiesniedz:

49.1.1. pieteikums;

49.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

49.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums) ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites vai CSDD izsniegta izziņa par konkrēta transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites;

Piezīme. Ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā, reģistrācijas apliecības vietā jāiesniedz transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments, bet no ārvalsts ievestam transportlīdzeklim - arī muitas apliecība vai Valsts ieņēmumu dienesta atļauja reģistrēt transportlīdzekli.

49.1.4. tiesu izpildītāju vai finansu iestādes izsniegts apķīlātās vai konfiscētās mantas izsoles akts par transportlīdzekļa pārdošanu, kurā jābūt norādītiem ieguvēja nosaukumam (vārdam, uzvārdam), adresei, transportlīdzekļa uzskaites tehniskajiem datiem un reģistrācijas apliecības numuram;

49.2. ja apķīlātā vai konfiscētā transportlīdzekļa reģistrācijai netiek iesniegts transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments un par to nav informācijas transportlīdzekļu reģistrā, to aizliegts reģistrēt kā transportlīdzekli, bet atļauta tā numurēto agregātu reģistrācija saskaņā ar šo noteikumu 59. punktu;

Piezīme. Izņēmuma gadījumā, lēmumu par tā reģistrāciju kā transportlīdzekli var pieņemt CSDD Transportlīdzekļu reģistrācijas daļa.

49.3. ja tiek reģistrēts apķīlāts vai konfiscēts ārvalstī reģistrēts transportlīdzeklis, reģistrācija tiek veikta bez noņemšanas no uzskaites attiecīgajā ārvalstī;

49.4. ja apķīlātais vai konfiscētais transportlīdzeklis tiek realizēts tirdzniecības uzņēmumā, tad tā īpašnieka maiņas reģistrācija CSDD notiek saskaņā ar šo noteikumu 45. punktu.

Piezīme. Ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā, reģistrācijas apliecības vietā jāiesniedz transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments, bet no ārvalsts ievestam transportlīdzeklim - arī muitas apliecība vai Valsts ieņēmumu dienesta atļauja reģistrēt transportlīdzekli.

50. Īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz aktu par juridiskai personai piederoša transportlīdzekļa nodošanu īpašumā:

50.1. transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijai, pamatojoties uz aktu par juridiskai personai piederoša transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, CSDD jāiesniedz:

50.1.1. pieteikums;

50.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

Piezīme. Izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu var neiesniegt, ja ieguvējs par transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību norādītajiem ir pārliecinājies un no agregātu numuru salīdzināšanas atsakās, apliecinot to pieteikumā ar savu parakstu.

50.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

50.1.4. akts par juridiskai personai piederoša transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, kurā norādīts, ka īpašuma tiesības pāriet ieguvējam. Šajā dokumentā jābūt norādītiem atsavinātāja un ieguvēja nosaukumam (vārdam, uzvārdam), adresēm, transportlīdzekļa uzskaites tehniskajiem datiem apjomā, kas ļauj identificēt konkrēto transportlīdzekli, un tas jāapliecina ar juridiskās personas zīmogu un atbildīgās personas parakstu;

50.2. ja transportlīdzeklis nav reģistrēts uz juridiskās personas, kas to atsavinājusi, vārda, papildus 50.1.4. apakšpunktā minētajam aktam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina šīs juridiskās personas īpašumtiesības uz transportlīdzekli, un izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu.

51. Īpašnieka maiņas reģistrācija gadījumos, kad transportlīdzeklis ir iegūts kopīpašumā:

51.1. īpašnieka maiņas reģistrācijai gadījumos, kad transportlīdzeklis ir iegūts kopīpašumā, CSDD jāiesniedz:

51.1.1. pieteikums uz viena līdzīpašnieka vārda;

51.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

51.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums), ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 43.punktā vai 44.1.apakšpunktā papildus minētie dokumenti, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

51.1.4. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;

51.1.5. līdzīpašnieku parakstīta vienošanās par to, uz kura līdzīpašnieka vārda transportlīdzeklis tiks reģistrēts. Līdzīpašnieku - fizisko personu parakstiem nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums;

51.2. reģistrācijas apliecības ailē "Piezīmes" norāda: "Kopīpašums";

51.3. ja visi līdzīpašnieki vēlas transportlīdzekli nodot īpašumā vienam līdzīpašniekam vai citai personai, visiem līdzīpašniekiem kopīpašuma izbeigšana jāapliecina rakstiski. Līdzīpašnieku - fizisko personu parakstiem nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums.

Piezīme . Reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa līdzīpašnieks, iesniedzot pieteikumu, var veikt reģistrācijas apliecības vai reģistrācijas numura maiņu, kā arī saņemt reģistrācijas apliecību vai numura zīmes nozaudēto vai nozagto vietā bez pārējo līdzīpašnieku papildu pilnvarojuma.

52. Īpašnieka maiņas reģistrācijai juridiskās personas reorganizācijas gadījumā CSDD jāiesniedz:

52.1. pieteikums;

52.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

Piezīme . Izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu var neiesniegt, ja īpašnieks par Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību norādītajiem ir pārliecinājies un no agregātu numuru salīdzināšanas atsakās, apliecinot to pieteikumā ar savu parakstu.

52.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

52.4. dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa piederību pēc reorganizācijas (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija).

53. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatkapitālā ieguldīta transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

53.1. pieteikums;

53.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

Piezīme. Izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu var neiesniegt, ja ieguvējs par Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību norādītajiem ir pārliecinājies un no agregātu numuru salīdzināšanas atsakās, apliecinot to pieteikumā ar savu parakstu.

53.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums), ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 43.punktā vai 44.1.apakšpunktā papildus minētie dokumenti, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

53.4. Uzņēmumu reģistra apliecināts paziņojums par transportlīdzekļa ieguldījumu uzņēmējsabiedrības statūtkapitālā, ja reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu" nav Uzņēmumu reģistra apliecinātas atzīmes par transportlīdzekļa ieguldīšanu uzņēmējsabiedrības statūtkapitālā.

 

X. Transportlīdzekļa īpašnieka,

valdītāja vai turētāja datu, adreses un transportlīdzekļa

uzskaites tehnisko datu izmaiņu reģistrācija

54. Transportlīdzekļa reģistrācija, norādot transportlīdzekļa turētāju:

54.1. transportlīdzekļa reģistrācijai, norādot transportlīdzekļa turētāju, CSDD jāiesniedz:

54.1.1. pieteikums, kurā norādīts arī transportlīdzekļa turētājs;

Piezīme. Ja tiek reģistrēts līzingā ņemts transportlīdzeklis, kura īpašnieks ir ārvalsts persona, pieteikumu parakstīt un iesniegt var transportlīdzekļa turētājs - līzinga ņēmējs, īpašnieka izsniegtas pilnvaras transportlīdzekļa reģistrācijai vietā uzrādot līzinga līgumu un iesniedzot tā kopiju.

54.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

Piezīme . Izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu var neiesniegt, ja īpašnieks (turētājs) par Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību norādītajiem ir pārliecinājies un no agregātu numuru salīdzināšanas atsakās, apliecinot to pieteikumā ar savu parakstu.

54.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums), ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 43.punktā vai 44.1.apakšpunktā papildus minētie dokumenti, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

54.2. norādot transportlīdzekļa turētāju reģistrācijas apliecībā, jāievēro šādi nosacījumi:

54.2.1. sadaļā "Piezīmes" - norāda transportlīdzekļa turētāja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu (sadaļas nosaukums "Piezīmes" tiek papildināts ar vārdiem "Turētājs" un "Leaseholder");

54.2.2. sadaļās "Uzvārds", "Vārds", "(Nosaukums)" - norāda īpašnieka uzvārdu un vārdu vai nosaukumu;

54.2.3. sadaļā "Adrese" - norāda transportlīdzekļa turētāja adresi Latvijā (sadaļas nosaukums "Adrese" tiek papildināts ar vārdu "Turētāja");

54.2.4. sadaļā "Derīga līdz" - norāda reģistrācijas apliecības derīguma termiņu, ja tas tiek ierobežots (t.i., muitas apliecībā norādīto termiņa ierobežojumu vai īpašnieka norādīto turējuma līguma darbības termiņu);

Piezīme . Ja īpašnieka norādītais termiņš pārsniedz muitas apliecībā norādīto, reģistrācijas apliecībā norāda muitas norādīto termiņa ierobežojumu.

54.3. Reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs, iesniedzot pieteikumu, var veikt reģistrācijas apliecības vai reģistrācijas numura maiņu, kā arī saņemt reģistrācijas apliecību vai numura zīmes nozaudēto vai nozagto vietā bez īpašnieka papildu pilnvarojuma.

55. Gadījumā, kad valsts vai pašvaldību uzņēmums vai tā daļa tiek iznomāta un iznomāto pamatlīdzekļu vidū ir arī transportlīdzekļi, to reģistrācija tiek veikta saskaņā ar šo noteikumu 54. punktā noteikto kārtību, papildus uzrādot nomas līgumu un iesniedzot tā kopiju.

56. Transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja datu vai adreses maiņas reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

56.1. pieteikums;

56.2. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

56.3. izmaiņas apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija):

56.3.1. juridiskām personām - uzņēmuma statūti vai nolikums, vai Uzņēmumu reģistra izziņa u.tml., ja CSDD rīcībā nav informācijas, kas apliecinātu norādītās izmaiņas;

56.3.2. fiziskām personām - personas pase.

57. Transportlīdzekļa krāsas maiņas reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

57.1. pieteikums;

57.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

57.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums).

58. Transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņu reģistrācija:

58.1. ja transportlīdzeklim nepieciešams veikt remontdarbus, kuru rezultātā var tikt likvidēts vai bojāts identifikācijas numurs, vai arī nepieciešams uzstādīt numurētā agregāta detaļu, uz kuras izgatavotājs marķē numurēto agregātu, kā rezultātā tiks mainīts identifikācijas numurs, transportlīdzeklis iepriekš jāuzrāda transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanai. Šādos gadījumos izziņā par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu jānorāda šādu darbu nepieciešamība, un pēc to veikšanas šī izziņa kopā ar citiem šo noteikumu 58.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņu reģistrācijai;

58.2. transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņu reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

58.2.1. pieteikums;

58.2.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

58.2.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

58.2.4. ja remonta laikā transportlīdzeklim tiek uzstādīta numurētā agregāta detaļa, uz kuras izgatavotājs marķē numurēto agregātu, tās reģistrācijai papildus jāiesniedz kāds no šo noteikumu 59.1.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

58.3. ja jebkuras legālas darbības rezultātā transportlīdzeklim ir likvidēts, pārsists vai iemetināts cits transportlīdzekļa identifikācijas numurs vai arī transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas izmeklētas policijā un papildus šo noteikumu 58.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem CSDD tiek iesniegts dokuments par policijas pieņemto lēmumu reģistrēt šo transportlīdzekli, tad:

58.3.1. reģistrācijas apliecības sadaļā "Šasijas Nr." transportlīdzekļa identifikācijas numuru nenorāda;

58.3.2. reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda izdarītās transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas, kā arī pārsisto (iemetināto) transportlīdzekļa identifikācijas numuru, ja tāds ir;

58.4. ja transportlīdzekļa identifikācijas numurs ir daļēji izrūsējis, bet ir iespējams identificēt konkrēto transportlīdzekli, tad reģistrācijas apliecības sadaļā "Šasijas Nr." tiek norādīts pilns transportlīdzekļa identifikācijas numurs, bet sadaļā "Piezīmes" tiek izdarīts ieraksts par to, ka identifikācijas numurs ir daļēji izrūsējis.

Ja transportlīdzekļa identifikācijas numurs ir pilnīgi izrūsējis un tā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" agrāk ir izdarīts ieraksts par to, ka identifikācijas numurs ir daļēji izrūsējis un iespējams identificēt konkrēto transportlīdzekli, tad transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas reģistrē saskaņā ar šo noteikumu 58.3.1. un 58.3.2. apakšpunktu.

Ja transportlīdzekļa identifikācijas numurs ir pilnīgi izrūsējis vai kādu citu iemeslu dēļ ir kļuvis neiespējami identificēt konkrēto transportlīdzekli, tad transportlīdzekli atļauts reģistrēt tikai pēc tam, kad transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas ir izmeklētas policijā un saņemts tās lēmums par iespēju reģistrēt šo transportlīdzekli, un tas reģistrējams saskaņā ar šo noteikumu 58.3.1. un 58.3.2. apakšpunktu.

59. Numurētā agregāta reģistrācija:

59.1. lai saņemtu CSDD izsniegtu izziņu par numurētā agregāta piederību (7.pielikums), numurētā agregāta reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

59.1.1. pieteikums;

59.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, ja numurētais agregāts iepriekš nav bijis reģistrēts Latvijā vai ja tiek veikta Latvijā iepriekš reģistrēta numurētā agregāta īpašnieka maiņas reģistrācija;

Piezīme . Izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu var neiesniegt, ja Latvijā iepriekš reģistrēts numurētais agregāts tiek iegūts tieši no tā īpašnieka un ieguvējs par numurētā agregāta uzskaites tehnisko datu atbilstību norādītajiem ir pārliecinājies un no agregātu numuru salīdzināšanas atsakās, apliecinot to pieteikumā ar savu parakstu.

59.1.3. numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments:

59.1.3.1. ārvalstī izdots numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments kopā ar muitas apliecību;

59.1.3.2. rēķins - uzziņa (6.pielikums) kopā ar CSDD izsniegtu izziņu par numurētā agregāta piederību (7.pielikums) vai ar Latvijā izgatavota agregāta izgatavotāja izdotu sertifikātu;

59.1.3.3. akts par juridiskai personai piederoša numurētā agregāta nodošanu īpašumā kopā ar CSDD izsniegtu izziņu par numurētā agregāta piederību (7.pielikums) vai ar Latvijā izgatavota agregāta izgatavotāja izdotu sertifikātu;

59.1.3.4. tiesu izpildītāju vai finansu iestādes izsniegts atrastās bezīpašnieka, apķīlātās vai konfiscētās mantas izsoles akts par (transportlīdzekļa) numurētā agregāta pārdošanu, kurā jābūt norādītiem ieguvēja nosaukumam (vārdam, uzvārdam), adresei un numurētā agregāta datiem;

Piezīme . Ja numurētais agregāts (transportlīdzeklis) nav reģistrēts Latvijā, papildus jāiesniedz muitas apliecība vai Valsts ieņēmumu dienesta atļauja reģistrēt numurēto agregātu.

59.2. numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments nav jāiesniedz, ja CSDD transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par attiecīgā numurētā agregāta reģistrāciju uz īpašnieka, kurš to vēlas reģistrēt, vārda vai informācija par to, ka īpašnieks norakstījis transportlīdzekli ar šādu numurēto agregātu vai veicis pārbūvi sev piederošam transportlīdzeklim, uzstādot citu numurēto agregātu;

59.3. Latvijā reģistrēta numurētā agregāta īpašnieka maiņu starp divām fiziskām personām atļauts veikt CSDD nodaļā abu šo personu klātbūtnē, pamatojoties uz abpusēju pieteikumu, atsavinātājam iesniedzot CSDD izsniegtu izziņu par numurētā agregāta piederību (7.pielikums).

60. Transportlīdzekļa pārbūves reģistrācija:

60.1. sērijveidā pārbūvējamo transportlīdzekļu reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

60.1.1. pieteikums;

60.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

60.1.3. nepārbūvēta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība (1.pielikums) vai attiecīgi šo noteikumu 43.punktā vai 44.1.apakšpunktā papildus minētie dokumenti, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

60.1.4. akts par transportlīdzekļa izgatavošanu (5.pielikums);

60.1.5. rēķins - uzziņa (6.pielikums), ja mainās transportlīdzekļa īpašnieks;

Piezīme. Rēķins - uzziņa nav jāiesniedz, ja transportlīdzekli sev reģistrē pārbūvētājs, iesniedzot kādu citu īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.

60.1.6. CSDD izsniegta izziņa par numurētā agregāta piederību (7.pielikums) vai kāds no šo noteikumu 59.1.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja pārbūves rezultātā tiek mainīts numurētais agregāts;

60.1.7. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegts apliecinājums par akcīzes nodokļa samaksu, ja transportlīdzeklis ir pārbūvēts par tādu transportlīdzekli, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir apliekams ar akcīzes nodokli;

60.2. individuāli pārbūvējamo transportlīdzekļu reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

60.2.1. pieteikums;

60.2.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

60.2.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

60.2.4. transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes akts (8.pielikums);

60.2.5. CSDD izsniegta izziņa par numurētā agregāta piederību (7.pielikums) vai kāds no šo noteikumu 59.1.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja pārbūves rezultātā tiek mainīts numurētais agregāts, izņemot 59.2. apakšpunktā minēto gadījumu;

60.2.6. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegts apliecinājums par akcīzes nodokļa samaksu, ja transportlīdzeklis ir pārbūvēts par tādu transportlīdzekli, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir apliekams ar akcīzes nodokli;

60.3. pārbūves gadījumā transportlīdzekļa izlaiduma gads, marka un modelis nemainās;

60.4. motocikls, kurš reģistrēts ar blakusvāģi, izmantošanai ceļu satiksmē bez blakusvāģa nav jāpārreģistrē kā motocikls bez blakusvāģa.

 

XI. Reģistrācijas apliecības un numura zīmju

atjaunošana un maiņa

61. Reģistrācijas apliecības izsniegšana nozaudētās, nozagtās, bojāgājušās vietā vai tās maiņa:

61.1. lai saņemtu reģistrācijas apliecību nozaudētās, nozagtās, bojāgājušās vietā vai to apmainītu, CSDD jāiesniedz:

61.1.1. pieteikums;

61.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

Piezīme. Reģistrācijas apliecības apmaiņa, kā arī tirdzniecības numura kartes, izmēģinājuma numura kartes un izziņas par numurētā agregāta piederību apmaiņa un atjaunošana tiek veikta bez izziņas par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu iesniegšanas.

61.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums) apmaiņas gadījumā;

Piezīme. Reģistrācijas apliecības apmaiņa tiek veikta, ja tiek iesniegta reģistrācijas apliecība, kurai var konstatēt veidlapas numuru vai reģistrācijas apliecība, kura pēc sabojāšanas nav viengabala, bet ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no šīs reģistrācijas apliecības.

61.1.4. policijas izziņa par reģistrācijas apliecības zādzības faktu vai attiecīgas institūcijas izziņa par reģistrācijas apliecības bojāeju nepārvaramas varas rezultātā (var tikt iesniegta kopija, uzrādot oriģinālu);

Piezīme. Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta vai gājusi bojā citos apstākļos, izziņa nav jāiesniedz un pieteikumā jānorāda, ka īpašnieks, valdītājs vai turētājs lūdz izsniegt jaunu reģistrācijas apliecību nozaudētās vai bojāgājušās vietā.

61.2. ja reģistrācijas apliecība ir nozaudēta, nozagta, gājusi bojā (vai arī tajā nevar izlasīt visus ierakstus), tās izdošanas fakts un datu atbilstība jāpārbauda CSDD transportlīdzekļu reģistrā. Ja transportlīdzekļu reģistrā nav nepieciešamās informācijas, tad reģistrācijas apliecības izdošanas fakts un datu atbilstība jāpārbauda CSDD arhīvā. Datu atbilstības gadījumā īpašniekam, valdītājam vai turētājam izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību;

61.3. ja īpašnieks, valdītājs vai turētājs iesniedz policijas izziņu par reģistrācijas apliecības zādzību vai atbilstošas institūcijas izziņu par reģistrācijas apliecības bojāeju nepārvaramas varas rezultātā, reģistrācijas apliecību izsniedz par noteiktu maksu.

Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta vai gājusi bojā citos apstākļos, samaksa par reģistrācijas apliecību veicama pieckāršā apmērā;

61.4. lai saņemtu reģistrācijas apliecību nozaudētās, nozagtās vai bojāgājušās vietā, transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai turētājs personu apliecinošā dokumenta vietā var uzrādīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņu (forma Nr.9) vai Latvijas vēstniecības ārvalstī izsniegtu atgriešanās atļauju, iesniedzot tās kopiju;

61.5. izsniedzot reģistrācijas apliecību, pamatojoties uz īpašnieka, valdītāja vai turētāja pieteikumu par jaunas reģistrācijas apliecības izsniegšanu nozaudētās, nozagtās vai bojāgājušās vietā, nozaudētās, nozagtās vai bojāgājušās apliecības transportlīdzekļu reģistrā tiek ņemtas uzskaitē kā meklējamas un līdz ar to kļūst nederīgas.

Piezīme . Šo noteikumu 61. punktā noteiktās prasības attiecināmas arī uz līdz 1992. gada 31. decembrim Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa tehnisko pasi vai piekabes (puspiekabes) tehnisko talonu, kā arī uz citiem CSDD izsniegtajiem reģistrācijas dokumentiem - tranzīta numura karti, tirdzniecības numura karti, izmēģinājuma numura karti un izziņu par numurētā agregāta piederību.

62. Valsts reģistrācijas numura maiņas kārtība:

62.1. valsts reģistrācijas numura maiņai CSDD jāiesniedz:

62.1.1. pieteikums;

62.1.2. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

62.1.3. numura zīmes;

62.2. ja CSDD reģistrētā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru tā īpašnieks vēlas saglabāt citai transportlīdzekļa reģistrācijai, līdz transportlīdzekļa atsavināšanai vai vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju jāveic valsts reģistrācijas numura maiņa. Sešu mēnešu laikā no numura maiņas dienas īpašnieks var izmantot šo valsts reģistrācijas numuru citai transportlīdzekļa reģistrācijai. Nomainītās numura zīmes netiek uzglabātas, tās par samaksu izgatavo no jauna. To izgatavošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, bet veicot reģistrāciju CSDD Rīgas nodaļā - 2 darba dienas;

Piezīme . Ja transportlīdzeklim saglabāto valsts reģistrācijas numuru reģistrē atkārtoti tajā pašā dienā, nodotās numura zīmes no jauna neizgatavo un tās bez samaksas izsniedz reģistrējamajam transportlīdzeklim.

62.3. reģistrējot transportlīdzekli īpašumā, veicot valsts reģistrācijas numura maiņu vai saņemot numura zīmes nozaudēto vai nozagto vietā, transportlīdzekļa īpašnieks par noteiktu papildu samaksu var pats izvēlēties valsts reģistrācijas numuru atbilstošu attiecīgās CSDD nodaļas rīcībā esošajām numura zīmēm;

62.4. ja saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību ir nepieciešams veikt valsts reģistrācijas numura maiņu vai atjaunošanu un vienlaikus šim transportlīdzeklim tiek veikta tāda reģistrācija, kuru veicot numura zīmes ir jānodod CSDD, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura maiņa var tikt veikta bez numura zīmju izsniegšanas. Šajā gadījumā tiek izsniegta tikai reģistrācijas apliecība, kurā norādīts piešķirtais valsts reģistrācijas numurs.

63. Numura zīmju izsniegšanas kārtība nozaudēto vai nozagto vietā:

63.1. numura zīmju saņemšanai nozaudēto vai nozagto vietā CSDD jāiesniedz:

63.1.1. pieteikums;

63.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

Piezīme . Tirdzniecības numura zīmju un izmēģinājuma numura zīmju izsniegšana nozaudēto vai nozagto vietā tiek veikta bez izziņas par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu iesniegšanas.

63.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums) vai attiecīgi cits reģistrācijas dokuments;

63.1.4. policijas izziņa par numura zīmes (zīmju) zādzības faktu vai atbilstošas institūcijas izziņa par numura zīmes (zīmju) bojāeju nepārvaramas varas rezultātā (var tikt iesniegta kopija, uzrādot oriģinālu);

Piezīme. Ja numura zīmes nozaudētas, izziņa nav jāiesniedz un pieteikumā jānorāda, ka īpašnieks, valdītājs vai turētājs lūdz izsniegt jaunas numura zīmes nozaudēto vietā.

63.2. ja nozaudēta vai nozagta viena no divām numura zīmēm, otra numura zīme jānodod CSDD;

63.3. transportlīdzeklim numura zīmes (zīmju) nozaudēšanas vai zādzības gadījumā tiek piešķirts cits valsts reģistrācijas numurs un izsniegtas jaunas numura zīmes;

63.4. ja īpašnieks, valdītājs vai turētājs iesniedz policijas izziņu par numura zīmes (zīmju) zādzību vai atbilstošas institūcijas izziņu par numura zīmes (zīmju) bojāeju nepārvaramas varas rezultātā, jaunas numura zīmes izsniedz par noteikto samaksu par numura zīmi (zīmēm). Ja numura zīme (zīmes) nozaudētas, samaksa par jaunām numura zīmēm veicama divkāršā apmērā, bet šo noteikumu 62.4.apakšpunktā minētajā gadījumā, kad jaunas numura zīmes netiek izsniegtas, - tiek veikta noteiktā samaksa kā par numura zīmi (zīmēm);

63.5. izsniedzot jaunas numura zīmes, pamatojoties uz īpašnieka, valdītāja vai turētāja pieteikumu par to nozaudēšanu, nozagšanu vai bojāeju, iepriekšējais valsts reģistrācijas numurs transportlīdzekļu reģistrā tiek ņemts uzskaitē kā meklējams un līdz ar to kļūst nederīgs.

Piezīme . Šo noteikumu 63. punktā noteiktās prasības attiecināmas arī uz Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu vecā parauga numura zīmēm, kā arī uz citām CSDD izsniegtajām numura zīmēm - tranzīta numura zīmēm, tirdzniecības numura zīmēm, izmēģinājuma numura zīmēm un taksometru numura zīmēm.

64. Ja transportlīdzeklim numura zīme ir bojāta un īpašnieks vai cita persona, kas lieto transportlīdzekli, to var nodot, šādu pašu jaunu numura zīmi var pasūtīt jebkurā CSDD nodaļā. Šāda pasūtījuma izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas. Īpašniekam vai citai personai, saņemot jaunu numura zīmi, bojātā numura zīme jānodod. Transportlīdzekļa reģistrācija šādos gadījumos nav jāveic.

Piezīme . Par bojātu numura zīmi uzskatāma tāda numura zīme, no kuras var nolasīt visus simbolus, kā arī tāda numura zīme, kura pēc sabojāšanas nav viengabala, bet ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no šīs numura zīmes.

XII. Operatīvā transportlīdzekļa

un taksometra reģistrācija

65. Operatīvā transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

65.1. pieteikums;

65.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

65.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums), ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 43.punktā vai 44.1.apakšpunktā papildus minētie dokumenti, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

65.4. Ministru kabineta noteikumos par operatīvajiem transportlīdzekļiem noteiktās amatpersonas rakstisks apliecinājums par operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu;

Piezīme . Ja operatīvajam transportlīdzeklim nemainās īpašnieks (turētājs), bet kāda cita iemesla dēļ jāmaina reģistrācijas apliecība, jaunajā reģistrācijas apliecībā ieraksts par operatīvā transportlīdzekļa statusu tiek veikts bez atkārtota noteiktās amatpersonas apliecinājuma.

65.5. transportlīdzekļa nomas vai līzinga līgums (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija), ja operatīvā transportlīdzekļa statuss piešķirts transportlīdzeklim, kurš tiek nomāts vai ņemts līzingā.

Piezīme . Šajā gadījumā juridiskā persona, kuras transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss, reģistrācijas apliecībā tiek norādīta kā turētājs saskaņā ar šo noteikumu 54.2. apakšpunktā noteikto kārtību. Pārējos gadījumos operatīvajam transportlīdzeklim turētāju nereģistrē.

66. Reģistrējot transportlīdzekli, kuram ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss, reģistrācijas apliecības sadaļā "Tips" norāda "operatīvā".

Transportlīdzeklis zaudē operatīvā transportlīdzekļa statusu tā īpašnieka vai turētāja maiņas gadījumā, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai pamatojoties uz Ministru kabineta "Noteikumos par operatīvajiem transportlīdzekļiem" noteiktās amatpersonas rakstisku apliecinājumu par operatīvā transportlīdzekļa statusa anulēšanu. Šādos gadījumos transportlīdzeklis noteiktajā kārtībā jāpārreģistrē, dzēšot attiecīgo ierakstu reģistrācijas apliecībā.

67. Taksometra reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

67.1. pieteikums;

67.2. reģistrācijas apliecība (1.pielikums) uz īpašnieka vārda, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 43.punktā vai 44.1.apakšpunktā papildus minētie dokumenti, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

67.3. Ministru kabineta noteikumos noteiktās institūcijas izdots rakstisks dokuments taksometra numura zīmju saņemšanai konkrētam transportlīdzeklim;

67.4. numura zīmes.

 

XIII. Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites

68. Veicot noņemšanu no uzskaites, transportlīdzekļa īpašniekam tiek atļauts transportlīdzekli atsavināt, izvest no valsts pastāvīgai lietošanai ārvalstī vai norakstīt.

69. Ja transportlīdzeklis reģistrēts kā kopīpašums, šo transportlīdzekli var noņemt no uzskaites tikai ar visu līdzīpašnieku rakstisku piekrišanu. Līdzīpašnieku - fizisku personu piekrišanai nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums.

70. Aizliegts noņemt no uzskaites transportlīdzekli (izņemot norakstīšanu un noņemšanu no uzskaites vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju), kura reģistrācijas apliecībai nav hologrammas. Reģistrācijas apliecība bez hologrammas ir jānomaina šo noteikumu 61. punktā noteiktajā kārtībā.

71. Aizliegts noņemt no uzskaites atsavināšanai Latvijā transportlīdzekli, ja tiek iesniegta tā tehniskā pase vai piekabes tehniskais talons. Tehniskā pase vai piekabes tehniskais talons ir jānomaina šo noteikumu 61. punktā noteiktajā kārtībā.

72. Noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā:

72.1. noņemšanai no uzskaites atsavināšanai Latvijā CSDD jāiesniedz:

72.1.1. pieteikums;

72.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

Piezīme. Izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu var neiesniegt, ja īpašnieks par transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību norādītajiem ir pārliecinājies un no agregātu numuru salīdzināšanas atsakās, apliecinot to pieteikumā ar savu parakstu.

72.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

72.2. transportlīdzekli noņemot no uzskaites atsavināšanai Latvijā, reģistrācijas apliecības sadaļā "Noņemšana no uzskaites" ieraksta tekstu: "Transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties ceļu satiksmē 30 dienas." Šo termiņu var pagarināt par 30 dienām vienu reizi, iesniedzot šo noteikumu 72.1. apakšpunktā norādītos dokumentus. Par to izdara atbilstīgu ierakstu reģistrācijas apliecībā: "Pagarināts uz 30 dienām." Papildus jānorāda šo ierakstu izdarīšanas datums.

Transportlīdzekli atļauts atsavināt arī pēc reģistrācijas apliecībā norādītā termiņa beigām, bet, lai to izmantotu ceļu satiksmē, transportlīdzeklis atkārtoti jāreģistrē, izsniedzot jaunu reģistrācijas apliecību;

72.3. transportlīdzekli, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, izvest no Latvijas aizliegts. Lai šādu transportlīdzekli izvestu no Latvijas, jāiesniedz šo noteikumu 73.2. apakšpunktā norādītie dokumenti. Reģistrācijas apliecības sadaļā "Noņemšana no uzskaites" papildus tiek izdarīts ieraksts: "Transportlīdzeklis noņemts no uzskaites sakarā ar izvešanu no LR."

73. Noņemšana no uzskaites izvešanai no Latvijas:

73.1. transportlīdzeklis var tikt noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas. Šajos gadījumos Latvijas transportlīdzekļu reģistrācijas numurs jānomaina pret tranzīta numuru vai jānodod CSDD tajos gadījumos, ja šis transportlīdzeklis nepiedalīsies ceļu satiksmē Latvijā un tiks izvests no Latvijas ar citu transportu;

73.2. noņemšanai no uzskaites izvešanai no Latvijas CSDD jāiesniedz:

73.2.1. pieteikums;

73.2.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

73.2.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

Piezīme . Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, transportlīdzeklim jāizņem jauna reģistrācijas apliecība šo noteikumu 61.punktā noteiktajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā, kuru nevar uzrādīt, norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija.

73.2.4. numura zīmes;

Piezīme. Ja numura zīmes nevar nodot, transportlīdzeklim jāveic numura zīmju atjaunošana šo noteikumu 62.4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija.

73.2.5. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija);

73.3. ja Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis atrodas ārvalstī un kāda pamatota iemesla dēļ nevar atgriezties Latvijā, ar CSDD nodaļas priekšnieka atļauju to var noņemt no uzskaites tālākai ekspluatācijai ārvalstī, neiesniedzot izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

73.4. reģistrācijas apliecības sadaļā "Noņemšana no uzskaites" tiek izdarīts ieraksts: "Transportlīdzeklis noņemts no uzskaites sakarā ar izvešanu no LR."

74. Ieķīlāta un neizpirkta transportlīdzekļa, kura ieķīlājums noteiktā kārtībā reģistrēts CSDD transportlīdzekļu reģistrā, noņemšana no uzskaites:

74.1. ieķīlāta un neizpirkta transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites CSDD jāiesniedz:

74.1.1. transportlīdzekļa īpašnieka vārdā ķīlas ņēmēja aizpildīts pieteikums;

74.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

74.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

Piezīme . Ja ķīlas ņēmējs nevar iesniegt reģistrācijas apliecību, tā vispirms jāatjauno uz īpašnieka vārda šo noteikumu 61. punktā noteiktajā kārtībā, papildus uzrādot ķīlas līguma oriģinālu un iesniedzot kopiju.

74.1.4. ķīlas līgums (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija);

Piezīme . Komercķīlas tiesības izlietošanas gadījumā ķīlas līguma vietā jāiesniedz Komercķīlu reģistra turētājam iesniegtā paziņojuma noraksts ar Komercķīlu reģistra turētāja atzīmi, ka nav saņemts tiesas nolēmums par aizliegumu komercķīlas ņēmējam pārdot ieķīlāto mantu.

74.2. transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites pārdošanai bez īpašnieka klātbūtnes, pamatojoties uz ķīlas ņēmēja iesniegto ķīlas līgumu, var veikt, ja ir beidzies ķīlas līgumā noteiktais aizdevuma samaksas termiņš un ķīlas līgumā norādīts, ka transportlīdzekli ķīlas ņēmējs drīkst pārdot bez īpašnieka piekrišanas par brīvu cenu. Ja šādas tiesības ķīlas ņēmējam nav piešķirtas, tad transportlīdzekli var pārdot tikai izsolē ar tiesas starpniecību un šajā gadījumā CSDD papildus jāiesniedz izsoles akts vai izsoles akta kopija, uzrādot oriģinālu, ja iegūti vairāki īpašuma objekti;

74.3. ķīlā ņemto transportlīdzekli nedrīkst reģistrēt uz ķīlas ņēmēja vārda.

75. Noņemšana no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu:

75.1. transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, CSDD jāiesniedz:

75.1.1. transportlīdzekļa īpašnieka vārdā aizpildīts pieteikums;

75.1.2. izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu;

75.1.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

Piezīme . Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta vai to nav iespējams iegūt no iepriekšējā īpašnieka, jāiesniedz attiecīgās izpildinstitūcijas paskaidrojuma vēstule. Šādos gadījumos, veicot noņemšanu no uzskaites, pilnvarotai personai tiek izsniegta izziņa par konkrēta transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites. Reģistrācijas apliecības dublikāts netiek izsniegts.

75.1.4. izpildu dokuments vai tā izdevēja apliecināta kopija, vai arī Tiesu izpildītāju kantora izsniegts dokuments, kurā ir atsauce uz konkrētu izpildu dokumentu;

75.1.5. izpildītāja izdota pilnvara konkrētai personai konkrēta transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites;

75.2. transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu vai datu par tā īpašnieku neatbilstības gadījumā par šo faktu CSDD rakstiski informē attiecīgo izpildinstitūciju. Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites tiek veikta pēc izpildinstitūcijas paskaidrojuma par datu neatbilstību iesniegšanas.

76. Transportlīdzekļa norakstīšana:

76.1. norakstot transportlīdzekli, tiek atņemtas tiesības ar to piedalīties ceļu satiksmē. Norakstītu transportlīdzekli turpmāk reģistrēt aizliegts;

76.2. transportlīdzekļa norakstīšanai CSDD jāiesniedz:

76.2.1. pieteikums;

76.2.2. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

76.2.3. numura zīmes;

76.2.4. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

76.3. ja transportlīdzekļa īpašnieks vēlas norakstāmā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru saglabāt reģistrācijai citam transportlīdzeklim, vispirms jāveic valsts reģistrācijas numura maiņa saskaņā ar šo noteikumu 62. punktā noteikto kārtību;

76.4. norakstot transportlīdzekli, īpašniekam tiek izsniegts apliecinājums par transportlīdzekļa norakstīšanu (9. pielikums);

76.5. norakstot transportlīdzekli, vai arī vēlāk transportlīdzekļa īpašnieks var saņemt izziņu par numurētā agregāta piederību (7. pielikums), vai arī reģistrēt numurēto agregātu citam sev piederošam transportlīdzeklim;

76.6. ja reģistrācijas apliecība vai numura zīmes (zīme) nozaudētas vai gājušas bojā, īpašniekam, norakstot transportlīdzekli, šis fakts jānorāda pieteikumā. Šādas reģistrācijas apliecības un numura zīmes tiek ņemtas meklējamo dokumentu vai numura zīmju uzskaitē un līdz ar to kļūst nederīgas. Šajā gadījumā reģistrācijas apliecība un numura zīmes nav jāatjauno.

77. Tranzīta numura zīmju izsniegšana:

77.1. tranzīta numura zīmju saņemšanai Latvijā iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim CSDD jāuzrāda reģistrācijas apliecība (1.pielikums) ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites izvešanai no Latvijas, kā arī jāiesniedz:

77.1.1. pieteikums;

77.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

77.1.3. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija);

77.2. tranzīta numura zīmju saņemšanai Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim CSDD jāiesniedz :

77.2.1. pieteikums;

77.2.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

77.2.3. dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija);

77.2.4. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ja dokumentā, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, norādīts iepriekšējais īpašnieks (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija);

77.3. tranzīta numura zīmes transportlīdzekļa izvešanai no Latvijas neizsniedz Latvijas Republikas pastāvīgiem iedzīvotājiem piederošajiem, bet Latvijā nereģistrētiem transportlīdzekļiem;

77.4. tranzīta numura zīmju derīguma termiņš ir 30 dienas. Šis termiņš tiek norādīts tranzīta numura kartē (2.pielikums);

77.5. ja transportlīdzeklis noteiktā termiņā nav izvests no valsts, pēc atkārtotas agregātu numuru salīdzināšanas, tranzīta numura zīmju derīguma termiņu var pagarināt vienu reizi uz noteikto 30 dienu termiņu, izsniedzot jaunu tranzīta numura karti.

 

XIV. Transportlīdzekļu reģistrācijas speciālie gadījumi

78. No ārvalstīm uz laiku ievesta transportlīdzekļa reģistrācija Latvijā:

78.1. CSDD uz laiku jāreģistrē tie transportlīdzekļi, kas pastāvīgi ir vai tiks reģistrēti ārvalstīs un kas ievesti Latvijā uz laiku, bez nodoma tos reģistrēt Latvijā pastāvīgi;

78.2. no ārvalstīm uz laiku ievestu transportlīdzekli var reģistrēt uz tā īpašnieka vārda, kas legāli uzturas Latvijā, kā arī uz ārvalsts fiziskas vai juridiskas personas vārda, kura kā transportlīdzekļa īpašnieks iznomājusi vai pilnvarojusi lietot Latvijā uz laiku ievestu transportlīdzekli.

Šādā gadījumā transportlīdzekli reģistrē tā īpašnieks vai turējuma gadījumā reģistrēt var arī turētājs;

78.3. no ārvalstīm uz laiku ievesta transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

78.3.1. pieteikums;

78.3.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

78.3.3. ārvalsts reģistrācijas dokumenti vai jaunam, agrāk nereģistrētam transportlīdzeklim - transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus;

Piezīme. Ārvalsts personai, kura ievedusi transportlīdzekli, kurš nav reģistrēts uz šīs personas vārda, papildus jāiesniedz tā īpašuma vai turējuma tiesības apliecinošs dokuments.

78.3.4. muitas apliecība uz īpašnieka vai turētāja vārda;

78.3.5. nomas līgums vai pilnvara transportlīdzekļa lietošanai (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija), turējuma gadījumā;

Piezīme . Ja ārvalstīs reģistrētā transportlīdzekļa turētājs ir persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, pilnvarojumam lietot fiziskai personai piederošu transportlīdzekli ir obligāts zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Pilnvarojumu lietot juridiskai personai piederošu transportlīdzekli var apliecināt arī pats īpašnieks.

78.3.6. numura zīmes, ja tādas ir;

78.4. šo noteikumu 78.3.3.apakšpunktā minētie dokumenti un numura zīmes tiek uzglabātas attiecīgajā CSDD nodaļā (reģistrāciju pamatojošo dokumentu lietā tiek saglabātas šo dokumentu kopijas), bet īpašniekam vai turētājam izsniedz Latvijas numura zīmes un reģistrācijas apliecību, kurā norāda muitas noteiktos ierobežojumus. Transportlīdzekli noņemot no uzskaites izvešanai no Latvijas, īpašnieks CSDD iesniedz šo noteikumu 73.2.apakšpunktā minētos dokumentus un īpašniekam tiek atdoti glabāšanā nodotie dokumenti un numura zīmes. Tas tiek veikts tajā CSDD nodaļā, kurā nodoti ārvalsts dokumenti un numura zīmes, nododot CSDD izsniegto reģistrācijas apliecību un numuru zīmes;

Piezīme . Gadījumā, ja transportlīdzeklim, kurš ievests Latvijā bez numura zīmēm vai ir beidzies to derīguma termiņš, nepieciešams saņemt tranzīta numura zīmes, to papildus norāda pieteikumā transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites izvešanai no Latvijas. Tranzīta numura zīmes tiek izsniegtas, pamatojoties uz šo pieteikumu un noņemšanai no uzskaites izvešanai no Latvijas iesniegtajiem dokumentiem.

78.5. aizpildot no ārvalstīm uz laiku ievesta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, saskaņā ar nomas līgumu vai pilnvarojuma gadījumā jāievēro šādi nosacījumi:

78.5.1. sadaļā "Piezīmes" - norāda transportlīdzekļa turētāja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu (sadaļas nosaukums "Piezīmes" tiek papildināts

ar vārdiem "Turētājs" un "Leaseholder");

78.5.2. sadaļās "Uzvārds", "Vārds", "(Nosaukums)" - norāda īpašnieka uzvārdu un vārdu vai nosaukumu;

78.5.3. sadaļā "Adrese" - norāda transportlīdzekļa turētāja adresi Latvijā (sadaļas nosaukums "Adrese" tiek papildināts ar vārdu "Turētāja");

78.5.4. sadaļā "Derīgs līdz" - norāda pilnvaras vai turējuma līguma darbības termiņu vai muitas apliecībā norādīto termiņu (īsāko no minētajos dokumentos norādītajiem).

79. Transportlīdzekļa reģistrācija diplomātiskajām, konsulārajām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām un personām, kuras bauda diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes:

79.1. transportlīdzekļa reģistrācija diplomātiskajām, konsulārajām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām (tālāk tekstā - diplomātiskās pārstāvniecības) un personām, kuras bauda diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes (tālāk tekstā - diplomāti) neatkarīgi no to adreses tiek veikta tikai CSDD Rīgas nodaļā;

79.2. personai, kura iesniedz diplomātiskās pārstāvniecības vai diplomāta transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus, jāuzrāda diplomātiskās pārstāvniecības apliecināta pilnvara reģistrēt šīs pārstāvniecības un tās diplomātu transportlīdzekļus. Pilnvara var būt izdota arī konkrēta transportlīdzekļa reģistrācijas veikšanai. Pilnvara nav nepieciešama, ja dokumentus iesniedz īpašnieks - diplomāts;

79.3. transportlīdzekļa reģistrācijai diplomātiskajām pārstāvniecībām un diplomātiem CSDD jāiesniedz:

79.3.1. pieteikums;

79.3.2. transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanas izziņa;

79.3.3. transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti un iegādes dokumenti, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts uz īpašnieka vārda (jāuzrāda oriģināli un jāiesniedz kopijas);

Piezīme . Latvijā iegādāta transportlīdzekļa reģistrācijai jāiesniedz iegādes dokuments un iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim arī reģistrācijas apliecības oriģināls.

79.3.4. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas nota, kurā ir norādīts īpašnieks, transportlīdzekļa marka, modelis, šasijas numurs, nepieciešamā reģistrācijas darbība un piešķiramā numura zīme;

79.3.5. pilnvara;

79.4. pārtraucot transportlīdzekļa ekspluatāciju Latvijā, pirms izvešanas no valsts tas jānoņem no uzskaites CSDD;

79.5. diplomātiskajām pārstāvniecībām un diplomātiem reģistrēta transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites, CSDD jāiesniedz:

79.5.1. pieteikums;

79.5.2. transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanas izziņa;

Piezīme . Izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu var neiesniegt, ja diplomātiskā pārstāvniecība rakstiski apliecina, ka transportlīdzeklis jau izvests no Latvijas un vairs netiks atgriezts.

79.5.3. reģistrācijas apliecība (1.pielikums);

79.5.4. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas nota, kurā ir norādīts īpašnieks, transportlīdzekļa marka, modelis, šasijas numurs, nepieciešamā reģistrācijas darbība un nododamās diplomātiskās numura zīmes;

79.5.5. pilnvara;

79.5.6. diplomātiskās numura zīmes;

79.6. gadījumā, ja transportlīdzeklis bijis iegādāts Latvijā, to noņemot no uzskaites izvešanai no valsts, transportlīdzeklim tiek izdotas tranzīta numuru zīmes un tranzīta numura karte. Reģistrācijas apliecība tiek atdota īpašniekam;

79.7. lai diplomātiskajām pārstāvniecībām un diplomātiem reģistrētu transportlīdzekli noņemtu no uzskaites pārdošanai Latvijā, vispirms jāveic diplomātisko numura zīmju maiņa pret valsts numura zīmēm.

Gadījumā, ja transportlīdzeklis iepriekš bijis ievests no ārvalsts, jāiesniedz muitas iestādes izdota atļauja to atsavināt, kā arī transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokumentu oriģināli, kuri tiek pievienoti reģistrācijas materiāliem. Transportlīdzeklim jābūt noņemtam no uzskaites ārvalstī saskaņā ar CSDD rīcībā esošo informāciju par šajā valstī pastāvošo transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību;

79.8. diplomātiskajām pārstāvniecībām un diplomātiskajiem aģentiem atļauts reģistrēt transportlīdzekļus arī ar valsts numura zīmēm saskaņā ar šo noteikumu 78.punktu. Vienu un to pašu transportlīdzekli vienlaicīgi reģistrēt ar diplomātisko un valsts reģistrācijas numuru aizliegts.

80. Transportlīdzekļi, kuri pēc Starptautiskās seno spēkratu federācijas (FIVA) klasifikācijas ir atzīstami par senajiem spēkratiem, bet kuru īpašuma tiesības nav juridiski pierādītas, var tikt reģistrēti CSDD, izsniedzot reģistrācijas apliecību un numura zīmes, pamatojoties uz senā spēkrata reģistrācijas pieteikumu, ko izsniedz Latvijas Antīko automobiļu kluba (turpmāk - LAAK) tehniskā komisija pēc saskaņošanas ar LAAK padomi. Šāds transportlīdzeklis var atrasties LAAK vai tā biedru lietošanā. Reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" tiek izdarīts ieraksts: "Aizliegts atsavināt. Senais spēkrats. "

81. Gadījumos, kad transportlīdzekļa reģistrācijai kā īpašuma tiesības apliecinošs dokuments tiek iesniegts dokuments par loterijā vai citā ceļā legāli laimētu transportlīdzekli, arhīva izziņa, kā arī citos šajos noteikumos neatrunātos gadījumos jautājumu par transportlīdzekļa reģistrāciju izskata un lēmumu pieņem CSDD Transportlīdzekļu reģistrācijas daļa.

82. Invalīdam paredzēta, Latvijā ievesta un ar nodokļiem neaplikta transportlīdzekļa reģistrācija:

82.1. invalīdam paredzēta, Latvijā ievesta un ar nodokļiem neaplikta transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD jāiesniedz:

82.1.1. pieteikums;

82.1.2. izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

82.1.3. ārvalstī izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments, vai jaunam, agrāk nereģistrētam transportlīdzeklim - transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus;

82.1.4. ārvalstī vai muitas zonā izdots īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;

82.1.5. muitas apliecība, kurā norādīts atsavināšanas aizliegums;

82.1.6. jauna, agrāk nereģistrēta vai pēc 2000.gada izgatavota transportlīdzekļa reģistrācijai papildus jāiesniedz atbilstības apliecinājums.

Piezīme. Atbilstības apliecinājums nav jāiesniedz, ja pēc 2000.gada izgatavotam, ārvalstīs iepriekš reģistrētam vieglajam automobilim, motociklam, triciklam vai kvadriciklam uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes norādītā informācija apliecina konkrētā transportlīdzekļa atbilstību Latvijā apstiprinātajam (atzītajam) transportlīdzekļa tipam.

82.2. reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda: "Invalīdu. Līdz ... aizliegts atsavināt bez muitas atļaujas". Daudzpunktu vietā jānorāda piecu gadu termiņš, skaitot no muitas apliecības izdošanas datuma;

82.3. pirms reģistrācijas apliecībā norādītā termiņa beigām transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācija vai noņemšana no uzskaites atsavināšanai ir atļauta tikai gadījumā, ja īpašnieks iesniedz muitas apliecību bez atsavināšanas aizlieguma vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par konkrētajam transportlīdzeklim noteikto nodokļu nomaksu.

83. Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš" piederošos transportlīdzekļus atļauts reģistrēt uz tās struktūrvienību, kurām nav juridiskās personas statusa, vārda. Struktūrvienību, kurām šādas tiesības piešķirtas, sarakstu un adreses iesniedz valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" ģenerāldirektors un to apstiprina CSDD Transportlīdzekļu reģistrācijas daļa.

84. Transportlīdzekli, kurš atzīts par bezīpašnieka mantu, reģistrēt kā transportlīdzekli aizliegts, bet atļauta tā numurēto agregātu reģistrācija saskaņā ar šo noteikumu 59. punktu.

85. Reģistrējot transportlīdzekli, ko ieguvušas Iekšlietu ministrijas struktūrvienības, kā arī veicot šāda transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) maiņas reģistrāciju, papildus dokumentiem, kuri nepieciešami reģistrācijas darbību veikšanai, jāiesniedz arī Iekšlietu ministrijas pavēles (izraksta no pavēles) par transportlīdzekļa uzskaitīšanu un pārvietošanu kopija.

 

XV. Noslēguma jautājumi

86. Noteikumi stājas spēkā 2000. gada 7.decembrī.

87. Noteikumu 62.2.apakšpunktā minētais termiņš personām, kuras veikušas valsts reģistrācijas numura maiņu līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, skaitāms no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža.

88. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

88.1. Satiksmes ministrijas 1999.gada 22.marta noteikumus Nr.10 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 102/103. nr.);

88.2. Satiksmes ministrijas 1999.gada 28.septembra noteikumus Nr.35 "Par grozījumiem Satiksmes ministrijas 1999.gada 22.marta noteikumos Nr.10 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 321.nr.).

Satiksmes ministrs A. Gorbunovs

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs

1.pielikums

1P.GIF (281489 BYTES)

2.pielikums

2P.GIF (160244 BYTES)

3.pielikums

3P.GIF (175668 BYTES)

4.pielikums

4P.GIF (146078 BYTES)

5.pielikums

5P.GIF (176237 BYTES)

6.pielikums

6P.GIF (154433 BYTES)

7.pielikums

7P.GIF (109780 BYTES)

8.pielikums

9P.GIF (233732 BYTES)

9.pielikums

8P.GIF (133176 BYTES)

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Satiksmes ministrija Veids: noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 05.12.2000.Stājas spēkā: 07.12.2000.Zaudē spēku: 29.06.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 442/445, 07.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
13386
07.12.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)