Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.202

 

Rīgā 2006.gada 14.martā (prot. Nr.15 29.§)

Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedību

Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 156.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedības un statistiskās uzskaites kārtību, zvērinātu tiesu izpildītāju lietu nomenklatūru un lietu glabāšanas termiņus.

2. Visi zvērināta tiesu izpildītāja (turpmāk - tiesu izpildītājs) pienākumi un tiesības, kas noteikti šajos noteikumos, attiecināmi arī uz personām, kuras aizvieto tiesu izpildītāju.

3. Tiesu izpildītājs par katru kārtējo gadu īpaši iekārtotā informācijas nesējā (kartotēkā, žurnālā, grāmatā, elektroniskā datu bāzē) uzskaita:

3.1. saņemto korespondenci;

3.2. izejošo korespondenci;

3.3. depozītu summas;

3.4. izpildu lietas;

3.5. kvīšu grāmatiņas;

3.6. čeku grāmatiņas;

3.7. ierakstītās vēstules;

3.8. arhīvā esošās izpildu lietas;

3.9. tiesu izpildītāja sastādītos aktus.

4. Tiesu izpildītājs noformē šādas mapes:

4.1. saņemtie dokumenti pamatdarbības jomā, kas neattiecas uz konkrētu izpildu lietu;

4.2. izejošie dokumenti pamatdarbības jomā, kas neattiecas uz konkrētu izpildu lietu;

4.3. tiesu izpildītāja pieņemtie lēmumi, kas neattiecas uz konkrētu izpildu lietu;

4.4. statistiskie pārskati;

4.5. metodiskie norādījumi (Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes informatīvās vēstules un citi norādījumi).

5. Tiesu izpildītājs nodrošina elektroniskajā datu bāzē uzkrātās informācijas pieejamību. Elektroniskajā datu bāzē uzkrāto informāciju tiesu izpildītājs katru mēnesi līdz nākamā mēneša piektajam datumam izdrukā un saglabā papīra formā.

6. Tiesu izpildītājs savā prakses vietā izvieto šādu uzskatāmu informāciju:

6.1. konkrētā tiesu izpildītāja iecirkņa teritorija;

6.2. apmeklētāju pieņemšanas laiks (norādot dienu un konkrētu laiku);

6.3. tiesu izpildītāja vārds, uzvārds, amata vieta un prakses vieta, persona, kas aizvieto tiesu izpildītāju slimības, atvaļinājuma laikā, ja viņam nav palīga;

6.4. tiesu izpildītāja palīga vārds, uzvārds;

6.5. tiesu izpildītāja amata atlīdzības takses;

6.6. piespiedu izpildes līdzekļu veidi;

6.7. sprieduma izpildes izdevumu iemaksas apmērs;

6.8. tiesu izpildītāja depozīta konta numurs;

6.9. kārtība, kādā var iepazīties ar izpildu lietas materiāliem;

6.10. prakses vietā izliekamie paziņojumi un sludinājumi saskaņā ar Civil­procesa likuma normām.

II. Tiesu izpildītāju korespondences pieņemšanas, reģistrēšanas un nosūtīšanas kārtība

7. Saņemto korespondenci uzskaita numerācijas augošā secībā. Uzskaitē norāda šādas ziņas par saņemto korespondenci:

7.1. reģistrācijas numurs pēc kārtas;

7.2. reģistrācijas datums;

7.3. dokumenta numurs (numurs, ko piešķīris izdevējs);

7.4. iesniedzējs (vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums);

7.5. dokumenta saturs (īss saturs vai nosaukums);

7.6. virzība (dokuments reģistrējams kā izpildu lieta, sniedzama atbilde, ievietojams izpildu lietā, atdodams tā iesniedzējam vai nosūtāms pēc piekritības).

8. Uz saņemtā dokumenta, pavadvēstules (izpildu dokumentiem - tikai uz pavadvēstules) pirmās lapas apakšējās malas labajā pusē izdara atzīmi par dokumenta saņemšanu, norādot:

8.1. ar lielajiem burtiem vārdu "SAŅEMTS";

8.2. tiesu izpildītāja amata vietu;

8.3. tiesu izpildītāja amata nosaukumu;

8.4. tiesu izpildītāja vārdu, uzvārdu un parakstu;

8.5. dokumenta saņemšanas datumu;

8.6. korespondences reģistrācijas numuru, kas atbilst kārtas numuram korespondences uzskaitē.

 

Piemēram:

SAŅEMTS

Rīgas apgabaltiesas 53.iecirkņa

zvērināts tiesu izpildītājs

Jānis Kokāns (paraksts)

03.03.2006.

Nr. 1

9. Saņemto korespondenci, kas adresēta tiesu izpildītājam, atver, pārbauda piegādes pareizību un dokumentu atbilstību pavadvēstulē vai norādē par pievienotajiem dokumentiem minētajam.

10. Ja konstatē, ka saņemtajā sūtījumā trūkst kāda pavadvēstulē vai norādē par pievienotajiem dokumentiem minētā dokumenta, izdara attiecīgu atzīmi uz saņemtā dokumenta un paziņo sūtītājam.

11. Tiesu izpildītājs nodrošina visas izejošās korespondences (pa pastu, elektroniskā veidā vai apmeklētājiem izsniegtās) reģistrāciju tās nosūtīšanas vai izsniegšanas dienā.

12. Izejošo korespondenci uzskaita numerācijas augošā secībā. Uzskaitē norāda šādas ziņas par izejošo korespondenci:

12.1. reģistrācijas numurs pēc kārtas;

12.2. reģistrācijas datums;

12.3. izpildu lietas numurs (ja izejošais dokuments ir izpildu lietas ietvaros);

12.4. adresāts (vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums);

12.5. dokumenta saturs (īss saturs vai nosaukums);

12.6. piezīmes (ja izejošais dokuments nav izpildu lietas ietvaros, - atsauce uz dokumentu, kas ir par pamatu izejošajam dokumentam (ja tāds ir)).

13. Sarakste, kas nav saistīta ar tiesu izpildītāja amata darbībām, kā arī atpakaļ saņemtās vēstules un pasta paziņojumi, kurus pievieno lietvedībā esošajai attiecīgajai izpildu lietai, netiek reģistrēti. Korespondenci, kas nav adresēta konkrētajam tiesu izpildītājam, nosūta pēc piekritības vai atpakaļ sūtītājam.

III. Izpildu dokumentu pieņemšanas, reģistrēšanas un nosūtīšanas kārtība

14. Tiesu izpildītājs nodrošina visu izpildei pakļauto izpildu dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu izpildu lietu uzskaitē.

15. Atzīmi par izpildu dokumenta saņemšanu uz saņemtā izpildu dokumenta izdara tam paredzētā vietā izpildu dokumentā vai uz izpildu dokumenta pirmās lapas apakšējās malas labajā pusē. Atzīmē par izpildu dokumenta saņemšanu norāda:

15.1. ar lielajiem burtiem vārdu "SAŅEMTS";

15.2. tiesu izpildītāja amata vietu;

15.3. tiesu izpildītāja amata nosaukumu;

15.4. tiesu izpildītāja vārdu, uzvārdu un parakstu;

15.5. izpildu lietas reģistrācijas numuru, kas atbilst izpildu lietu uzskaitē piešķirtajam numuram;

15.6. izpildu lietas kategoriju;

15.7. izpildu dokumenta saņemšanas datumu.

 

Piemēram:

SAŅEMTS

Rīgas apgabaltiesas 53.iecirkņa

zvērināts tiesu izpildītājs

Jānis Kokāns (paraksts)

Nr. 1, kategorija - 9

03.03.2006.

16. Tiesu izpildītājs atbilstoši saņemtajam izpildu dokumentam iekārto izpildu lietu.

17. Izpildu lietu uzskaitē norāda šādas ziņas par izpildu lietu:

17.1. reģistrācijas numurs pēc kārtas;

17.2. izpildu lietas kategorija;

17.3. izpildu dokumenta saņemšanas datums;

17.4. izpildu dokumenta izdevējs, datums, izpildu dokumenta veids, lietas numurs;

17.5. parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums;

17.6. prasības būtība;

17.7. piedzinēja vārds, uzvārds vai nosaukums;

17.8. ziņas par izpildu lietas pabeigšanu (datums, adresāts).

18. Uz izpildu lietas norāda šādas ziņas:

18.1. tiesu izpildītāja amata vieta;

18.2. izpildu lietas reģistrācijas numurs, kas atbilst izpildu lietu uzskaitē piešķirtajam numuram, izpildu lietas kategorija, gads;

18.3. parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

19. Nosūtot izpildu dokumentu piedzinējam, pavadrakstu noformē divos eksemplāros (pirmo nosūta piedzinējam, otru pievieno izpildu lietai).

20. Tiesu izpildītājs izpildu dokumentā pirms tā izsniegšanas piedzinējam izdara ierakstu par izsniegšanas pamatu, norādot Civilprocesa likuma 565.panta pirmās daļas atbilstošo punktu. Tiesu izpildītājs ierakstu apstiprina ar parakstu un zīmogu, norādot datumu.

21. Izsniedzot piedzinējam izpildu dokumentu ar daļēju izpildi, tajā norāda piedzīto summu. Tiesu izpildītājs ierakstu apstiprina ar parakstu un zīmogu, norādot datumu.

22. Izpildītā izpildu dokumentā tiesu izpildītājs izdara ierakstu par izpildi, norādot izpildes datumu, un apstiprina to ar parakstu un zīmogu.

23. Pēc pamatojuma dokumentu saņemšanas ierakstus izpildu dokumentā izdara, kā arī izpildu dokumentus, pavadrakstus vai rīkojumus nosūta vai izsniedz desmit darbdienu laikā.

24. Izbeidzot izpildu lietvedību, izpildu dokumentā izdara ierakstu par izpildu lietvedības izbeigšanas pamatu, norādot Civilprocesa likuma 563.panta attiecīgo daļu un punktu. Ierakstu apstiprina ar tiesu izpildītāja parakstu un zīmogu, kā arī norāda datumu. Pavadrakstu noformē četros eksemplāros (pirmo nosūta izpildu dokumenta izdevējam, otro - piedzinējam, trešo - parādniekam, ceturto pievieno izpildu lietai).

25. Nosūtot dokumentus adresātam ierakstītā sūtījumā, tiesu izpildītājs uzskaita ierakstītos sūtījumus, sastādot sarakstu (ierakstītajiem sūtījumiem un ierakstītajiem sūtījumiem ar paziņojumu par reģistrēta iekšzemes pasta sūtījuma izsniegšanu), kurā norāda:

25.1. nosūtīšanas datumu;

25.2. kārtas numuru;

25.3. adresātu (vārds, uzvārds vai nosaukums).

IV. Izpildu lietvedības noteikumi

26. Izpildu lietā jābūt visiem dokumentiem par tiesu izpildītāja veiktajām darbībām, kā arī dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgā nolēmuma izpildi. Ja atsevišķs dokuments piekrīt vairākām izpildu lietām, katrā lietā jāpievieno dokumentu kopijas ar norādi uz izpildu lietu, kurā atrodams dokumenta oriģināls.

27. Pabeidzot vai izbeidzot izpildu lietu, tajā esošos dokumentus sakārto hronoloģiskā secībā, numurējot lapas un aizpildot satura rādītāju. Satura rādītājs ir izpildu lietas pirmā lapa. Satura rādītājs nav obligāts, ja izpildu lietā ir mazāk par desmit lapām.

28. Izpildu dokumentu izpildes laikā neiešuj un nenorāda satura rādītājā, bet pēc izpildes ievieto izpildu lietas beigās.

29. Izpildu lietai pievienojama atsevišķa lapa, kurā izdara atzīmi par iepazīšanos ar lietas materiāliem. Uz tās var izdarīt arī tiesu izpildītājam nepieciešamās piezīmes, kas attiecas uz konkrēto izpildu lietu.

30. Visus tiesu izpildītāja sastādītos aktus numurē hronoloģiskā secībā un reģistrē tiesu izpildītāja sastādīto aktu uzskaitē. Sastādītā akta numurs atbilst tiesu izpildītāja sastādīto aktu uzskaitē reģistrē­tajam numuram.

31. Tiesu izpildītāja sastādīto aktu uzskaitē norāda šādas ziņas:

31.1. akta reģistrācijas numurs;

31.2. akta sastādīšanas datums;

31.3. izpildu lietas numurs, ja akts sastādīts konkrētajā izpildu lietā;

31.4. akta būtība.

32. Tiesu izpildītājs pēc izpildu lietvedības pabeigšanas vai izbeigšanas visus izpildu lietā esošos dokumentus cauršuj.

33. Pārskatu starplaikā pabeigtās izpildu lietas tiesu izpildītājs sakārto augošā numerācijas secībā.

V. Kārtība, kādā izsniedz lietvedībā esošo informāciju un iepazīstas ar izpildu lietvedībā esošajiem dokumentiem

34. Tiesu izpildītājs lietvedībā esošās informācijas izsniegšanu un iepazīšanos ar izpildu lietvedībā esošajiem dokumentiem nodrošina piedzinējam, parādniekam vai Tiesu izpildītāju likumā un Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos arī citām personām.

35. Tiesu izpildītājs izsniedz personai dokumentāri noformētu informāciju (dokumenta norakstu, izrakstu vai informatīvu izziņu), pamatojoties uz personas rakstisku iesniegumu.

36. Piedzinējs un parādnieks ar izpildu lietu var iepazīties tiesu izpildītāja, viņa palīga vai tiesu izpildītāja darbinieka klātbūtnē. Par iepazīšanos ar izpildu lietu izdara atzīmi atsevišķā izpildu lietas lapā. Minētajā atzīmē norāda personu, kura iepazinās ar lietas materiāliem (vārds, uzvārds, paraksts un datums), kā arī pilnvarojuma pamatu, ja nepieciešams.

37. Persona var iepazīties ar izpildu lietu, ja tā uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Piedzinēja un parādnieka pārstāvji uzrāda pārstāvību apliecinošu dokumentu; advokāti uzrāda pārstāvību apliecinošu dokumentu vai advokāta orderi; prokurori, Iekšlietu ministrijas un tās sistēmas iestāžu darbinieki un Tieslietu ministrijas darbinieki, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes darbinieki, apgabaltiesu darbinieki un tiesneši - norīkojumu vai pieprasījumu un darba apliecību.

38. Personai, kas iepazīstas ar izpildu lietas materiāliem, ir tiesības izrakstīt no lietas nepieciešamās ziņas vai nokopēt nepieciešamos dokumentus, izmantojot tehniskos līdzekļus. Par nepieciešamību nokopēt izpildu lietā esošos dokumentus persona mutiski vai rakstiski informē tiesu izpildītāju, viņa palīgu vai darbinieku.

VI. Tiesu izpildītāju statistiskās uzskaites kārtība

39. Tiesu izpildītājs divas reizes gadā sniedz statistikas pārskatu par nolēmumu izpildi civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām (turpmāk - statistikas pārskats Nr.1) un statistikas pārskatu par izpildu dokumentu izpildes ilgumu civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām (turpmāk - statistikas pārskats Nr.2).

40. Tiesu izpildītājs statistikas pārskatu Nr.1 un Nr.2 iesniedz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē šādā kārtībā:

40.1. pārskatu par pirmo pusgadu (1.janvāris-30.jūnijs (ieskaitot)) iesniedz līdz kārtējā gada 10.jūlijam;

40.2. gada pārskatu (1.janvāris-31.decembris (ieskaitot)) iesniedz līdz nākamā gada 10.janvārim.

41. Tiesu izpildītājs statistikas pārskatā Nr.1 norāda šādas ziņas:

41.1. izpildu lietu atlikums pārskata perioda sākumā (skaits un kopējā summa);

41.2. izpildei iesniegtie izpildu dokumenti pārskata periodā (skaits un kopējā summa);

41.3. pabeigtās izpildu lietas pārskata periodā:

41.3.1. piedzītās izpildu lietas (skaits un kopējā summa);

41.3.2. nosūtītās izpildu lietas piedziņai pēc piekritības (skaits un kopējā summa);

41.3.3. nosūtītās izpildu lietas piedzinējam bez izpildes (skaits un kopējā summa);

41.3.4. nosūtītās izpildu lietas piedzinējam ar daļēju izpildi (skaits un kopējā summa);

41.3.5. pabeigtās izpildu lietas kopā (skaits un kopējā summa);

41.4. izpildu lietu atlikums pārskata perioda beigās (skaits un kopējā summa);

41.5. atlikumā esošās atliktās vai apturētās izpildu lietas (skaits un kopējā summa).

42. Tiesu izpildītājs statistikas pārskatā Nr.2 norāda šādas ziņas:

42.1. izpildu lietu izpildes ilgums mēnešos (skaits):

42.1.1. līdz trim mēnešiem;

42.1.2. no trim līdz 12 mēnešiem;

42.1.3. vairāk par 12 mēnešiem;

42.2. pabeigtās izpildu lietas pārskata periodā kopā (skaits).

43. Statistikas pārskatos Nr.1 un Nr.2 tiesu izpildītājs norāda pieprasītās ziņas atbilstoši šo noteikumu pielikumā minētajām izpildu lietu kategorijām.

44. Statistikas pārskatus sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs paliek tiesu izpildītājam, otru iesniedz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē.

VII. Lietu nomenklatūra un lietu glabāšanas termiņi

45. Pēc statistikas pārskatu sastādīšanas pabeigtās un izbeigtās izpildu lietas nodod tiesu izpildītāja arhīvā un izdara ierakstu arhīvā nododamo lietu sarakstā. Sarakstā norāda izpildu lietas numuru augošā secībā, tiesu izpildītāja vārdu, uzvārdu, amata vietu un gadu.

46. Lietvedības dokumentus tiesu izpildītāja arhīvā glabā, ievērojot šādus termiņus:

46.1. pabeigtās izpildu lietas - 10 gadus;

46.2. izpildu lietas par lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā izpildi - trīs gadus;

46.3. saņemtās korespondences uzskaites informācijas nesēju - 10 gadus;

46.4. mapes ar saņemtajiem dokumentiem pamatdarbības jautājumos, kas neattiecas uz konkrētu izpildu lietu, - piecus gadus;

46.5. izejošās korespondences uzskaites informācijas nesēju - 10 gadus;

46.6. izejošo dokumentu mapes pamatdarbības jautājumos, kas neattiecas uz konkrētu izpildu lietu, - piecus gadus;

46.7. izpildu lietu uzskaites informācijas nesēju - 10 gadus;

46.8. tiesu izpildītāja sastādīto aktu reģistrācijas uzskaites informācijas nesēju - 10 gadus;

46.9. tiesu izpildītāja pieņemto lēmumu mapes - 10 gadus;

46.10. statistisko pārskatu mapes - piecus gadus;

46.11. metodisko norādījumu mapes - pastāvīgi;

46.12. ierakstīto vēstuļu saraksti - 10 gadus;

46.13. depozītu summu uzskaites informācijas nesēju - 10 gadus;

46.14. kvīšu grāmatiņu uzskaites informācijas nesēju - 10 gadus;

46.15. čeku grāmatiņu uzskaites informācijas nesēju - 10 gadus.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 29.martu.

 

 

Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.202

Izpildu lietu kategorijas

I. Nolēmumu izpilde civillietās

Prasības par atjaunošanu darbā.

Prasības par darba algas izmaksu un citiem darba strīdiem.

Prasības par zaudējumu piedziņu juridiskām personām.

Prasības par zaudējumu piedziņu fiziskām personām.

Prasības par līdzekļu piedziņu bērna uzturam.

Prasības par bērnu izcelšanās noteikšanu.

Prasības par aizgādības tiesību izbeigšanu vai aprobežošanu.

Prasības par laulības šķiršanu vai neesamību.

Prasības par izlikšanu bez citas dzīvojamās platības piešķiršanas.

Prasības par izlikšanu ar citas dzīvojamās platības piešķiršanu.

Prasības par izlikšanu par īres maksas nemaksāšanu.

Prasības, kas izriet no telpu īres vai nomas līguma attiecībām.

Īpašuma tiesību atzīšana uz namīpašumu.

Īpašuma tiesību atzīšana uz zemi vai uz zemi un namīpašumu.

Strīdi par autortiesībām.

Strīdi par izgudrotājtiesībām.

Prasījumi personisku aizskārumu dēļ sakarā ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu un ceļu satiksmes negadījumiem.

Prasījumi personisku aizskārumu dēļ, cietušajam veicot darba pienākumus.

Prasījumi personisku aizskārumu dēļ sakarā ar citiem apstākļiem.

Prasības par aresta noņemšanu mantai.

Mantiska atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem.

Mantiska atbildība par nelikumīgu medīšanu un zivju resursu iznīcināšanu.

Par goda un cieņas aizstāvēšanu.

Pārējās prasības tiesvedības lietās.

Lietas, kuras izriet no administratīvi tiesiskajām attiecībām.

Par adopcijas apstiprināšanu vai atcelšanu.

Par personas atzīšanu par rīcības nespējīgu.

Par aizgādnības nodibināšanu.

Personas atzīšana par mirušu.

Par faktu konstatēšanu, kuriem ir juridiska nozīme.

Par pēdējās gribas rīkojuma stāšanos likumīgā spēkā.

Par mantojuma pieņemšanu un apstiprināšanu mantojuma tiesībās.

Citas mantojuma lietas.

Par pilnvarojuma atsaukšanu.

Par ierakstu nepareizības konstatēšanu civiltiesisko aktu reģistrācijas grāmatā.

Sūdzības par notāru darbu.

Pārējās sevišķās tiesāšanas kārtības lietas.

Lietas par pilsonības atņemšanu.

Bāriņtiesas nolēmumu apstiprināšana.

Ārvalstu tiesas nolēmumu apstiprināšana un atzīšana.

Nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšana un nekustamā īpašuma apstiprināšana uz piedzinēja vārda.

Sūdzības par kreditoru sapulces lēmumiem un administratoru lēmumiem maksātnespējas lietās.

Prasības nodrošinājums pirms prasības celšanas tiesā un pierādījumu nodrošinājums.

Saistību izpilde tiesas ceļā.

Šķīrējtiesu nolēmumu izpilde.

Mantas aizsardzība, ja nav mantojuma lietas.

Citu tiesas nolēmumu izpilde.

II. Nolēmumu izpilde krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām

Mantas konfiskācija.

Naudas sodi.

Civilprasības krimināllietās.

III. Nolēmumu izpilde administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām

Tiesnešu vai tiesas lēmumi lietās par administratīvajiem pārkāpumiem daļā par mantiskajām piedziņām.

Institūciju un amatpersonu lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās likumā noteiktajos gadījumos.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 202Pieņemts: 14.03.2006.Stājas spēkā: 29.03.2006.Zaudē spēku: 02.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 28.03.2006.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
131346
29.03.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)