Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.100

Rīgā 2006.gada 31.janvārī (prot. Nr.6 59.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
un likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 64., 190.nr., 2004, 68.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ražotāja garantētais skaņas jaudas līmenis" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "garantētais skaņas jaudas līmenis" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ražotājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā vai paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 3.1. un 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.ražota saskaņā ar šo noteikumu prasībām un ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā to ir apliecinājis, sastādot atbilstības deklarāciju;

3.2. marķēta ar CE marķējumu un norādi par garantēto skaņas jaudas līmeni, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 4.punktā minētajiem standartiem."

5. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4.Šajos noteikumos minētās pārbaudes veic saskaņā ar šādiem standartiem:

4.1. LVS EN ISO 3744:2004 "Akustika - Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana pēc skaņas spiediena - Tehniskā metode akustiskajā brīvajā laukā virs atstarojošas plaknes";

4.2. LVS EN ISO 3746:2004 +AC "Akustika - Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana pēc skaņas spiediena - Kontrolmetode ar aptverošu mērvirsmu virs atstarojošas plaknes";

4.3. LVS 345:2002 "Akustika - ārpus telpām izmantojamo iekārtu skaņas jaudas mērīšanas metodes"."

6. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Iekārtu atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām novērtē šādas paziņotās institūcijas:

8.1. šo noteikumu 5.1. vai 5.2.apakšpunktā minēto procedūru veic sertificēšanas institūcija, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" prasībām, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

8.2. šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto procedūru veic institūcija, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN 45012:2004 "Vispārējās prasības kvalitātes sistēmu novērtēšanas un sertifikācijas/reģistrācijas institūcijām" un standarta LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" prasībām, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

7. Papildināt noteikumus ar 8.1punktu šādā redakcijā:

"8.1 Iekārtu radīto trokšņu mērījumus veic laboratorija, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vispārīgās prasības" prasībām, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā laboratorija, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

8. Izteikt 12.7. un 12.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.7. norāde par atbilstību šo noteikumu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 8.maija Direktīvas 2000/14/eK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām) prasībām;

12.8. pārskats par trokšņa mērījumiem, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 4.punktā minētajiem standartiem. Pārskatā norāda izmantotos instrumentus, mērījumu rezultātus un to saistību ar garantēto skaņas jaudas līmeni."

9. Aizstāt 17.punktā vārdus un skaitļus "standartā LVS 345:2002" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 4.punktā minētajos standartos".

10. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ja iekārta neatbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija informē par to tirgus uzraudzības institūciju."

11. Izteikt 21.punkta ievaddaļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā pieteikumu iekārtas parauga pārbaudei, lai novērtētu tā atbilstību šo noteikumu prasībām. Pieteikumā norāda ražotāja firmu (nosaukumu) un adresi, bet, ja pieteikumu iesniedz ražotāja pilnvarots pārstāvis, - arī tā nosaukumu un adresi, kā arī rakstiski apliecina, ka tāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā."

12. Izteikt 21.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.5. norāde par atbilstību šo noteikumu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 8.maija Direktīvas 2000/14/eK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām) prasībām."

13. Aizstāt 24.punkta ievaddaļā vārdus un skaitļus "LVS EN ISO 9001 "Kvalitātes vadības sistēmas"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS EN ISO 9001:2001 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas - Prasības"".

14. Izteikt 24.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.7. norāde par atbilstību šo noteikumu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 8.maija Direktīvas 2000/14/eK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām) prasībām."

15. Izteikt 25.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.1. testēšanas pārskats par trokšņa mērījumiem, kas veikti saskaņā ar šiem noteikumiem;".

16. Izteikt 38.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.7. paziņojums par attiecīgās iekārtas atbilstību šo noteikumu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 8.maija Direktīvas 2000/14/eK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām) prasībām;".

17. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs iesniedz Ekonomikas ministrijā ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosūtīto atbilstības deklarācijas kopiju. Ekonomikas ministrija tās apkopo un nosūta Eiropas Komisijai."

18. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 14.decembra Direktīvas 2005/88/EK, ar ko groza Direktīvu 2000/14/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņu emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 8.maija Direktīvas 2000/14/eK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām."

19. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.163

Iekārtu trokšņa emisijas robežvērtības

Garantētie iekārtu skaņas jaudas līmeņi nedrīkst pārsniegt šādas maksimālās trok­šņa emisijas robežvērtības:

Nr.
p.k.

Mašīnas vai iekārtas tips

Uzstādītā jauda
P (kW),
elektriskā jauda
Pel1 (kW),
iekārtas masa m (kg),
griešanas platums L (cm)

Pieļaujamais skaņas jaudas līmenis 4 (dB/1 pW)

I posms

II posms (ar 2006.gada 3.janvāri)

1.

Blīvēšanas (blietēšanas) mašīnas (vibrējoši veltņi, vibroplāksnes, blietes)

P < 8

108

1052

8 < P < 70

109

1062

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P2

2.

Kāpurķēžu buldozeri, kāpurķēžu iekrāvēji un kāpurķēžu buldozeriekrāvēji

P < 55

106

1032

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P2

3.

Riteņu buldozeri, iekrāvēji, iekrāvējeks­kavatori, pašizgāzēji, autogreideri, krāvēja tipa pildizgāz­tuvju blīvētāji, pretsvaroti krautņotāji ar iekšdedzes dzinēju, autoceltņi, blīvēšanas mašīnas (nevibrējoši veltņi), ielu seguma klājēji, hidrauliskās spēkiekārtas

P < 55

104

1012, 3

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P2, 3

4.

Ekskavatori, celtniecības pacēlāji kravu pārvietošanai, celtniecības vinčas, mehāniskie kultivatori

P < 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

5.

Rokas betona drupinātāji un cērtes

m < 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m2

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

6.

Torņa celtņi

98 + lg P

96 + lg P

7.

Metināšanas ģeneratori un elektroģeneratori

Pel < 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel < 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

10 > Pel

97 + lg Pel

95 + lg Pel

8.

Kompresori

P < 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

9.

Mauriņa apgriezējmašīnas, zāles apgriezējmašīnas, zāliena malu apgriezējmašīnas

L < 50

96

94 2

50 < L < 70

100

98

70 < L < 120

100

98 2

L > 120

105

103 2

Piezīmes.

1 Pel elektroenerģijas ģeneratoriem: standarta metināšanas strāvas stiprums, kas reizināts ar standarta slodzes spriegumu ražotāja dotā jaudas koeficienta mazākajai vērtībai.

2 Orientējoši lielumi tikai šādām iekārtām:

1) ejoša operatora vadītiem vibrējošiem veltņiem;

2) vibroplāksnēm (> 3 kW);

3) vibroblietēm;

4) tērauda kāpurķēžu buldozeriem;

5) tērauda kāpurķēžu iekrāvējiem (> 55 kW);

6) iekšdedzes dzinēja autoiekrāvējiem ar pretsvaru;

7) ielu seguma klājējiem ar blīvēšanas sistēmu;

8) rokas betona drupinātājiem un cērtēm ar iekšdedzes dzinēju (15 < m < 30);

9)mauriņa apgriezējmašīnām, zāles apgriezējmašīnām, zāliena malu apgriezējmašī­nām.

3 Viendzinēja autoceltņiem I posma pieļaujamos skaņas jaudas līmeņus piemēro līdz 2008.gada 3.janvārim. Pēc šī datuma piemēro II posma pieļaujamos skaņas jaudas līmeņus.

4 Pieļaujamo skaņas intensitātes līmeni noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim (ja attiecīgais skaitlis ir mazāks par 0,5 - līdz mazākajam skaitlim, ja vienāds ar 0,5 vai lielāks par to - līdz lielākajam skaitlim)."

20. Izteikt 4.pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Paziņotā institūcija, kas izsniegusi apliecību".

21. Izteikt 4.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Piemērojamie normatīvie akti: Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām" (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 8.maija Direktīva 2000/14/eK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām)."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 100Pieņemts: 31.01.2006.Stājas spēkā: 15.02.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 14.02.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
127961
15.02.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)