Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Rēzeknē 2006.gada 17.janvārī
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļu maksātājiem Rēzeknē
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām14.pantu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli5.pantu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Rēzeknes pilsētā.

1.2. Šie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā — nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

2.1. Rēzeknes pilsētas dome var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā no taksācijas gada aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par zemi zem individuālajām dzīvojamām mājām par to īpašumu, kurā īpašnieks ir deklarējis savu dzīvesvietu un kurš netiek izmantots saimnieciskajai darbībai vai iznomāts citai personai, šādām nodokļa maksātāju kategorijām :

2.1.1. pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuru dzīvesvietā nav deklarētas citas personas;

2.1.2. nestrādājošiem pensionāriem, kuru pensija kopā ar piemaksu nepārsniedz 130 LVL mēnesī katram un kuru dzīvesvietā nav deklarētas citas personas;

2.1.3. personai, kuras ģimene atzīstama par trūcīgu (Sociālās aprūpes pārvaldē piešķirts trūcīgās ģimenes statuss).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 26.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.2; 11.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.1)

2.2. Rēzeknes pilsētas dome var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 25% apmērā no taksācijas gada aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām:

2.2.1. juridiskām personām – mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par strādājošo skaita palielināšanu virs 5 cilvēkiem iepriekšējā pārskata gadā, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par vidējo mēneša bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā Rēzeknē.

Vidējo strādnieku skaita palielinājumu aprēķina, salīdzinot strādājošo skaitu divos iepriekšējos pārskata gados.

Vidējo mēneša bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā Rēzeknē nosaka pēc Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošiem datiem par darba samaksu iepriekšējā gadā;

2.2.2. juridiskām personām – trīs gadu laikā pēc ražotnes izveidošanas un ražošanas uzsākšanas Rēzeknes pilsētā, ja iestājušies visi tālāk minētie nosacījumi:

2.2.2.1. ražotne izveidota un ražošana uzsākta pēc 2006.gada 1.janvāra;

2.2.2.2. ražotnē gada vidējais strādājošo skaits ne mazāks kā 25.

(Rēzeknes pilsētas domes 11.01.2008. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā)

3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus

3.1. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Rēzeknes pilsētas domē motivēts rakstveida iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. Iesniegumam jāpievieno personas statusu apliecinoši dokumenti saskaņā ar pielikumu.

3.2. Iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pēdējais iesniegšanas termiņš — tekošā gada 1.jūlijs.

3.3. Iesniegumus par nodokļa maksājuma summas samazināšanu izskata Rēzeknes domes finanšu pārvalde un sagatavo lēmuma projektu izskatīšanai Rēzeknes domes finanšu un budžeta komitejā. Nepieciešamības gadījumā Sociālās aprūpes pārvalde veic iesniedzēju apsekošanu.

3.4. Pēc izskatīšanas kārtējā Rēzeknes domes Finanšu un budžeta komitejas sēdē iepriekšminēto lēmuma projektu virza uz domes sēdi attiecīga lēmuma pieņemšanai.

3.5. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu Rēzeknes pilsētas dome sagatavo un pieņem ne ilgāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

3.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā LV-1010).

3.7. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības, kurām izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un kuras vēlas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par tekošo taksācijas gadu, līdz taksācijas gada 15.martam iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piemērošanu. Ja iesniegums par nodokļa atvieglojumu piemērošanu iesniegts līdz taksācijas gada 30.jūnijam, nodokļa atvieglojums piemērojams ar taksācijas gada otro pusi. Ja iesniegums par nodokļa atvieglojumu piemērošanu iesniegts pēc taksācijas gada 30.jūnija, nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo taksācijas gadu. Lēmumu par nodokļu atvieglojumu piemērošanu pieņem dome.

(Rēzeknes pilsētas domes 11.01.2008. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā)

3.8. Uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām, kurām izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, attiecas tikai šo saistošo noteikumu 3.7.punkts.

(Rēzeknes pilsētas domes 11.01.2008. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.Tutins
Pielikums Nr.1
Rēzeknes pilsētas domes
2007.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
Iesniedzamo dokumentu saraksts

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 11.01.2008. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā)

1. Rēzeknes pilsētas domes 2006.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Rēzeknē“ 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

1.1. Deklarētās dzīvesvietas izziņa.

1.2. 2.1.1.punktā minētajām personām – Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas kopija vai invalīda apliecības kopija, uzrādot oriģinālus.

1.3. 2.1.2.punktā minētajām personām – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par pensijas un piemaksas apmēru.

1.4. 2.1.3.punktā minētajām personām – Rēzeknes pilsētas domes sociālās pārvaldes izziņa par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu.

1.5. 2.1.1. un 2.1.2.punktā minētajām personām – rakstisks apliecinājums, ka personas dzīvesvietā nav deklarētas citas personas. Apliecinājumā minētās ziņas tiek pārbaudītas Dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā.

2. Rēzeknes pilsētas domes 2006.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Rēzeknē“ 2.2.1.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Komecreģistra) reģistrācijas apliecība.

2.2. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par juridiskās personas vidējo strādājošo skaitu, vidējo darba algu un vidējo iedzīvotāju ienākuma nodokli par diviem iepriek­šējiem salīdzināmiem pārskata gadiem laika periodā no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

2.3. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu.

2.4. Juridiskās personas apliecināta izziņa par to, ka strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Rēzeknes pilsētas domes 2006.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Rēzeknē“ 2.2.2.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

3.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Komecreģistra) reģistrācijas apliecība.

3.2. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par juridiskās personas vidējo strādājošo skaitu.

3.3. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu.

3.4. Dokuments par ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā.

3.5. Juridiskās personas apliecināta izziņa par to, ka ražošana uzsākta pēc 2006.gada 1.janvāra.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļu maksātājiem Rēzeknē Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 17.01.2006.Stājas spēkā: 01.02.2006.Zaudē spēku: 17.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18, 31.01.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
126892
{"selected":{"value":"08.02.2008","content":"<font class='s-1'>08.02.2008.-16.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.02.2008","iso_value":"2008\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2008.-16.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2007","iso_value":"2007\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2007.-07.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2006","iso_value":"2006\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2006.-23.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.02.2008
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)