Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumus Nr. 991 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.20

Rīgā 2006.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 32.§)

Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un tās sadales kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 28.panta otro, trešo un ceturto daļu

 

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta maksa par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā un valsts akciju sabiedrības "Starp­tautiskā lidosta "Rīga"" lidostā (turpmāk - lidosta "Rīga"), kā arī maksas sadales kārtību.

2.Maksu par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegtajiem aero­navigācijas pakalpojumiem nosaka šādi:

2.1.maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā, pamatojoties uz gaisa kuģa maksimālo pacelšanās masu (MPM) tonnās (ar precizitāti divas zīmes aiz komata, noapa­ļojot uz augšu), aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R = P x D x W, kur

R - maksa par maršrutā saņemtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem;

P- maksas vienības izcenojums Rīgas lidojumu informācijas rajonā - 28,43 eiro vai ekvivalenta summa latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, vai maksas vienības izcenojums starptautiskajos maršrutos - 28,81 eiro vai ekvivalenta summa latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, kuru valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" uzdevumā iekasē Eiropas aeronavigācijas drošības organizācijas (European organization for the safety of air navigation) Centrālais maršrutu maksājumu birojs (turpmāk - Eurocontrol maksājumu birojs);

D-1/100 daļa no attāluma, kas veikts Rīgas lidojumu informācijas rajonā, kuru pārrēķina pēc lielā loka maršruta un izsaka kilometros (ar precizitāti divas zīmes aiz komata). Gaisa kuģim nosēžoties Latvijas Republikas lidlaukos vai paceļoties no tiem, šis attālums tiek samazināts par nolidoto attālumu lidlauka vadības zonā;

W - gaisa kuģa svara faktors, kuru aprēķina, velkot kvadrātsakni no dalījuma, ko iegūst, gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas metrisko tonnu skaitu, kas minēts lidojuma derīguma sertifikātā, lidojuma instrukcijā vai citā līdzīgā oficiālā dokumentā, dalot ar skaitli 50:

maksimālais pacelšanās svars
W = √-----------------------------;
50

2.2.maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem lidlauka vadības zonā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = P x K, kur

A- maksa par sniegtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem lidlauka vadības zonā;

P- maksas vienības izcenojums - 28,43eiro vai ekvivalenta summa latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

K- gaisa kuģa masas faktors atbilstoši 1.tabulai.

1.tabula

Nr.

p.k.

Maksimālā pacelšanās masa

(tonnās)

K

1.

0-5

0,5

2.

5,01-10

0,8

3.

10,01-20

1,5

4.

20,01-25

2,0

5.

25,01-30

2,7

6.

30,01-45

3,5

7.

45,01-50

4,2

8.

50,01-60

5,0

9.

60,01-80

5,7

10.

80,01-90

6,5

11.

90,01-110

7,5

12.

110,01-150

9,0

13.

150,01-200

12,0

14.

200,01-300

15,0

15.

300,01 un vairāk

20,0

2.3. nosakot maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem Liepājas lidlauka vadības zonā, tiek piemērots koeficients 0,6;

2.4.jebkurš pārvadātājs, lidojot uz lidostu "Rīga" un no tās, saņem atlaides no šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajiem maksājumiem atkarībā no kalendāra gada laikā veiktajiem lidojumiem virzienā uz Rīgu (2.tabula):

2.tabula

Nr.

p.k.

Lidojumu skaits

Atlaide

(%)

1.

1000

5

2.

2000

10

3.

3000

15

4.

4000

20

5.

5000

25

6.

6000 un vairāk

30

3. Maksu par lidostas "Rīga" sniegtajiem pakalpojumiem nosaka šādi:

3.1. par gaisa kuģu pacelšanos un nosēšanos lidostā "Rīga" nosaka pamattarifu − 8,12 eiro vai ekvivalentu summu latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam par katriem 1000 gaisa kuģa maksimālās pacelšanās masas kilogramiem (noapaļojot uz augšu līdz 10kg). No plkst.22.00 līdz 6.00 pēc vietējā laika aprēķina un iekasē papildu samaksu 20 % apmērā no pamattarifa summas;

3.2. treniņu lidojuma stundu pielīdzina vienai pacelšanās un nosēšanās reizei, bet katrai nākamajai stundai piemēro koeficientu 0,75;

3.3. par perona stāvvietu:

3.3.1. pirmās 3 stundas ir bez maksas;

3.3.2. katras nākamās 24 stundas par katriem gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas 1000 kg - 1,06 eiro vai ekvivalenta summa latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

3.4. par drošības pasākumiem - 12,18 eiro vai ekvivalenta summa latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam par katru izlidojošo pasažieri.

3.5. jebkurš pārvadātājs, lidojot uz lid­ostu "Rīga" un no tās, saņem atlaides no šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētajiem maksājumiem atkarībā no gada laikā pārvadāto pasažieru skaita virzienā no Rīgas (3.tabula):

3.tabula

Nr.

p.k.

Izlidojošo pasažieru skaits (tūkst.)

Atlaide

(%)

1.

25

10

2.

50

20

3.

75

30

4.

100

40

5.

125

50

6.

150

60

7.

200

70

8.

250

80

4. Par šo noteikumu 2. un 3.punktā minētajiem pakalpojumiem nav jāmaksā, ja tiek veikti:

4.1.speciālie lidojumi, lai pārvadātu Latvijas Valsts prezidentu, Ministru prezidentu vai Saeimas priekšsēdētāju oficiālās vizītēs;

4.2.lidojumi ar valsts gaisa kuģi 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē, tostarp ar militāro, muitas vai robežsardzes gaisa kuģi;

4.3. lidojumi, kas paredzēti meklēšanas un glābšanas darbiem pēc kompetenta aviācijas meklēšanas un glābšanas dienesta rīkojuma;

4.4. lidojumi, kuri beidzas lidlaukā, no kura gaisa kuģis pacēlies, ja tas nav nosēdies citā lidlaukā (piespiedu atgriešanās).

5. Par šo noteikumu 2.punktā minētajiem pakalpojumiem nav jāmaksā:

5.1. ja lidojumi tiek veikti Rīgas lidojumu informācijas rajonā atbilstoši vizuālo lidojumu noteikumiem ārpus kontrolējamās gaisa telpas robežām;

5.2. ja gaisa kuģa svars ir mazāks par 2 tonnām.

6. No šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajiem maksājumiem tiek atbrīvoti pasažieri, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu.

7.Par aeronavigācijas un lidostas "Rīga" pakalpojumiem:

7.1. šo noteikumu 2.punktā minēto maksu iekasē valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", bet par aeronavigācijas pakalpojumiem, kas sniegti starptautiskajā lidojumu maršrutā Rīgas lidojumu informācijas rajonā, valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" uzdevumā var iekasēt Eurocontrol maksājumu birojs;

7.2. šo noteikumu 3.punktā minēto maksu iekasē lidosta "Rīga";

7.3. gaisa kuģa īpašnieks un lietotājs ir vienlīdz atbildīgs par saņemto pakalpojumu samaksu;

7.4. maksājumus veic 30 dienu laikā no rēķina nosūtīšanas brīža. Ja maksājuma termiņš ir sestdiena, svētdiena vai Latvijas Republikas oficiālo svētku diena, maksājumus veic nākamajā darbdienā;

7.5.privātajos (arī biznesa) un čarterreisu pārvadājumos samaksā pēc nolaišanās Latvijas teritorijā attiecīgi valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" Gaisa satiksmes informācijas centrā, lidostas "Rīga" dispečeru centrā vai tuvākajā bankas nodaļā, ja līgumā nav noteikts citādi.

8. Ieņēmumi, kas aprēķināti un iekasēti no šo noteikumu 2.1.apakšpunktā noteiktajām maksām par tranzīta pārlidojumiem, tiek sadalīti šādi:

8.1. valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gaisa satiksme" - 89 %;

8.2. valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra" - 10 %;

8.3. valsts pamatbudžeta ieņēmumos - 1 %, bet ne mazāk, kā noteikts likumā par valsts budžetu kārtējam gadam.

9.Par kārtējā mēnesī aprēķinātajām un iekasētajām summām valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" informē valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra" un Finanšu ministriju līdz nākamā mēneša desmitajam datumam.

10.Atbilstoši šo noteikumu 8.2. un 8.3.apakšpunktā noteiktajam sadalījumam aprēķinātās un iekasētās summas valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" reizi mēnesī (līdz 25.datumam) pārskaita attiecīgi valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" pamatbudžeta izdevumu kontā un valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē. Tās summas, kuras iekasē Eurocontrol maksājumu birojs, valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" pārskaita 7 dienu laikā pēc tam, kad Eurocontrol maksājumu birojs pārskaitījis valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gaisa satiksmei" attiecīgos maksājumus.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 18.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 03.01.2006.Stājas spēkā: 18.01.2006.Zaudē spēku: 20.12.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 17.01.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
125872
18.01.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva