Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.954

Rīgā 2005.gada 13.decembrī (prot. Nr.74 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumos Nr.1036 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.pantu

1.Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumos Nr.1036 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 9., 99., 173., 183.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7.Saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, persona veic pacienta iemaksu šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apmērā. Ambulatori un dienas stacionārā veiktie diagnostiskie izmeklējumi un operācijas, par kurām veicamas pacientu iemaksas saskaņā ar noteikumu 1.pielikumu, noteiktas 32. un 33.pielikumā.";

1.2. izteikt 57.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.1.ģimenes ārstu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tai skaitā maksājumam, kuru aprēķina, ņemot vērā reģistrēto pacientu skaitu ģimenes ārsta pacientu sarakstā, minēto pacientu dalījumu pa vecuma grupām un ģimenes ārsta pakalpojuma patēriņa koeficientu (kapitācijas naudu) saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu, paredzot kapitācijas naudas līdzekļus ne mazāk kā 30% apmērā no šo noteikumu 56.punktā paredzētajiem līdzekļiem samaksai par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem. Noteikt mēneša vidējo kapitācijas naudas maksājumu:

57.1.1.0,532 latus par vienu ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu;

57.1.2.0,539 latus par vienu ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu;";

1.3.papildināt 69.1punktu aiz vārda "tarifiem" ar skaitli un vārdu iekavās "(27.pielikums)";

1.4.izteikt 82.1.1. un 82.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"82.1.1.maksājums par katru reģistrēto iedzīvotāju, ja pie ģimenes ārsta reģistrēto bērnu īpatsvars nepārsniedz 70%:

82.1.1.1.0,736 latus par vienu ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu mēnesī;

82.1.1.2.0,754 latus par vienu ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu mēnesī;

82.1.2. maksājums par katru reģistrēto iedzīvotāju, ja pie ģimenes ārsta reģistrēto bērnu īpatsvars pārsniedz 70%:

82.1.2.1.0,573 latus par vienu ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu mēnesī;

82.1.2.2.0,587 latus par vienu ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu mēnesī;";

1.5. izteikt 84.1. un 84.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"84.1.saskaņā ar aprūpes epizožu sarakstu (15.pielikums), manipulāciju sarakstu, par kurām veic piemaksas (16.pielikums), ambulatoro pasākumu sarakstu, kuru apmaksa netiek veikta no ģimenes ārsta kontrolētajiem naudas līdzekļiem (29.pielikums);

84.2. saskaņā ar veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem (27.pielikums) un aprūpes epizožu tarifiem (28.pielikums);";

1.6.papildināt 90.punktu aiz vārda "periodu" ar skaitļiem un vārdiem iekavās "(30. un 31.pielikums)";

1.7.izteikt 91. un 92.punktu šādā redakcijā:

"91.Ja pacients ārstējas īsāku laiku, nekā paredz šo noteikumu 89.3.apakšpunktā minētais intervāls, aģentūra samaksā par faktiskajām slimnīcā pavadītajām dienām (atbilstoši gultasdienas tarifam stacionārā) un par šajā laikā veiktajām manipulācijām atbilstoši 27.pielikumam.

92.Ja pacients ārstējas ilgāku laiku, nekā paredz šo noteikumu 89.3.apakšpunktā minētais intervāls, aģentūra maksā noteikto gadījuma tarifu, pieskaitot tam naudas summu, ko veido pēcintervāla periodā pavadīto gultasdienu skaita reizinājums ar 70% no noteiktā gultasdienas tarifa stacionārā un pēcintervāla periodā veikto manipulāciju tarifu summa atbilstoši 27.pielikumam.";

1.8.papildināt 93.punktu aiz vārda "pakalpojumiem" ar skaitļiem un vārdiem iekavās "(30. un 31.pielikums);";

1.9.aizstāt 94.punktā vārdus "veiktajām manipulācijām (atbilstoši aprūpes epizožu un manipulāciju tarifiem)" ar vārdiem un skaitli "veiktajām manipulācijām atbilstoši 27.pielikumam";

1.10.izteikt 95.punktu šādā redakcijā:

"95.Ja pacients ārstējas ilgāku laiku, nekā paredz slimību profilam noteiktais vidējais ārstēšanās ilgums, aģentūra stacionāram samaksā 70% no noteiktā gultasdienas tarifa par katru gultasdienu un par veiktajām manipulācijām atbilstoši 27.pielikumam.";

1.11.papildināt 96.punktu aiz vārda "periodā" ar skaitļiem un vārdiem iekavās "(30. un 31.pielikums)";

1.12.aizstāt 97.punktā vārdus "par šajā laikā veiktajām manipulācijām (atbilstoši aprūpes epizožu un manipulāciju tarifiem)" ar vārdiem un skaitli "par veiktajām manipulācijām atbilstoši 27.pielikumam";

1.13.papildināt noteikumus ar 100.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"100.3. Katastrofu medicīnas centrs.";

1.14.papildināt noteikumus ar 102.1 un 102.2punktu šādā redakcijā:

"102.1Katastrofu medicīnas centrs sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību:

102.1 1.katastrofās vai ārkārtējās medicīniskās situācijās pēc glābšanas dienestu vai ārstniecības iestādes vadītāja pilnvarotas ārstniecības personas pieprasījuma;

102.12.pēc ārstniecības iestādes vadītāja pilnvarotas ārstniecības personas pieprasījuma, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz pieejamās medicīniskās palīdzības iespējas šādos gadījumos:

102.12.1. smagas galvas traumas un spontāni intrakraniāli asinsizplūdumi;

102.12.2. mugurkaula traumas ar muguras smadzeņu bojājumiem;

102.12.3. smagas politraumas;

102.12.4. smags vai plašs apdegums, apsaldējums;

102.12.5. maģistrālo asinsvadu ievainojums vai akūts slēgums;

102.12.6. traumatiskas amputācijas, kur iespējama replantācija;

102.12.7.smagas akūtas ķirurģiskas saslimšanas vai ķirurģiskas operācijas smagas komplikācijas;

102.12.8.smagas iekšējas asiņošanas;

102.12.9.smags miokarda infarkts, akūti sirdsdarbības ritma traucējumi;

102.12.10.akūts augšējo elpošanas ceļu nosprostojums, ja nepieciešama bronhologa palīdzība;

102.12.11.smagas saindēšanās;

102.12.12.neskaidra infekcioza saslimšana vai masveida infekcijas saslimšana īsā laikā, kā arī pamatotas aizdomas par sevišķi bīstamu infekcijas slimību gadījumiem.

102.2Gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 102.1punktā, Katastrofu medicīnas centra sniegtais veselības aprūpes pakalpojums ir maksas pakalpojums saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto Katastrofu medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādi.";

1.15.papildināt 114.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izvērtēšanas rezultāti ir vienādi, tad priekšrocības ir tai ārstniecības iestādei vai tās struktūrvienībai, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtību ir sertifikāts par atbilstību attiecīgajā standartā vai citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.";

1.16.izteikt 161.punktu šādā redakcijā:

"161.Koeficientu D aprēķina, ņemot vērā, ka vidējā darba samaksa mēnesī ir noteikta šādā apmērā:

161.1. ārstiem:

161.1.1.418 latu;

161.1.2.440 latu;

161.2. ārstniecības un pacientu aprūpes personām:

161.2.1.251 lats;

161.2.2.264 lati;

161.3.ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām:

161.3.1.167 lati;

161.3.2.176 lati.";

1.17.papildināt noteikumus ar 226.1 un 226.2 punktu šādā redakcijā:

"226.1 Šo noteikumu 57.1.1., 82.1.1.1., 82.1.2.1., 161.1.1., 161.2.1. un 161.3.1.apakšpunkts zaudē spēku ar 2006.gada 1.jūliju.

226.2 Šo noteikumu 57.1.2., 82.1.1.2. un 82.1.2.2., 161.1.2., 161.2.2. un 161.3.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.";

1.18. izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1036

Diagnožu un sindromu grupas, kuru ārstēšanai nepieciešami rehabilitācijas pakalpojumi dinamiskās novērošanas veidā

1. Dinamisko novērošanu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā izmanto, lai pacientiem ar hroniskiem veselības traucējumiem un ar tiem saistītajiem funkcionālo spēju ierobežojumiem nepieciešamajā apjomā nodrošinātu specializētu rehabilitaloga novērošanu, funkcionālo spēju novērtēšanu un ārstniecību, kā arī stacionārus un ambulatorus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus šādā veidā:

1.1. dinamisko novērošanu organizē stacionārās vai ambulatorās medicīniskās rehabilitācijas iestādes;

1.2. pēc iekļaušanas dinamiskās novērošanas programmā tiek novērtēts pacienta veselības stāvoklis un funkcionālās spējas, to atkārtojot vismaz vienreiz gadā. Pacienta stāvoklim stabilizējoties, pacientam pārejot dzīvot stacionāri organizētas institucionālas sociālās palīdzības sistēmā vai pēc pacienta iniciatīvas dinamiskā novērošana pacientam var tikt atcelta;

1.3. iekļaujot pacientu medicīniskās rehabilitācijas dinamiskās novērošanas programmā, rehabilitalogs:

1.3.1. nosaka pacienta veselības stāvokļa kontroles intervālus un organizē to īstenošanu;

1.3.2. ordinē nepieciešamās medicīniskās rehabilitācijas tehnoloģijas, medikamentus un konsultācijas;

1.3.3. nosūta pacientu valsts apmaksātu stacionāro vai ambulatoro medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;

1.3.4. ja nepieciešams, saskaņo un koordinē izstrādāto ārstniecības un rehabilitācijas plānu ar ģimenes ārstu un pašvaldību sociālo dienestu;

1.4. rehabilitācijas iestāde, kura iekļāvusi pacientu dinamiskās novērošanas programmā, nodrošina:

1.4.1. dinamiskās novērošanas programmā iekļauto pacientu uzskaiti;

1.4.2. pacientu veselības un funkcionālā stāvokļa novērtēšanas rezultātu apkopošanu.

2. Iedzimtu un iegūtu organisku (piemēram, traumatisku, infekciozu, intoksikācijas, somatogēnu) nervu sistēmas bojājumu sekas:

2.1. cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi (G 80-G 83.9):

2.1.1. bērnu cerebrālā trieka (G 80-80.9);

2.1.2. citi paralītiski sindromi (G 81-G 83.9) ar muguras smadzeņu bojājumu - pirmajos trijos gados pēc akūtā perioda ar kontroli reizi gadā;

2.1.3. ja uzsākta botulīna toksīna terapija;

2.2. muguras smadzeņu bojājumu sekas (T 91.3) - pirmos trīs gadus pēc akūtā perioda - 1-2 reizes gadā (īslaicīgi);

2.3. intrakraniālu ievainojumu sekas (T 90.5) - līdz diviem gadiem pēc traumas;

2.4. iedzimtas nervu sistēmas kroplības (Q 01-Q 07.9) - līdz diviem gadiem pēc operācijas;

2.5. encefalopātija līdz viena gada vecumam (G 93.1) - draudoša bērnu cerebrālā trieka (G 93.1);

2.6. nervu, nervu saknīšu un pinumu bojājumi (G 50-G 59.8) - līdz diviem gadiem pēc traumas;

2.7. cerebrovaskulāru slimību (I 60-I 69.8) sekas, ja uzsākta botulīna toksīna terapija;

2.8. sekas pēc galvas un muguras smadzeņu audzēju operācijas (G 99.8);

2.9. multiplā skleroze (G 35).

3. Ortopēdiskas saslimšanas ar kustību un balsta orgānu funkciju traucējumiem, ķirurģiskas slimības, anatomiski defekti un deformācijas:

3.1. iedzimtas kroplības un deformācijas (Q 65-Q 65.9) - pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām - reizi gadā;

3.2. citas iedzimtas pēdas deformācijas (Q 66.8) - pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām - reizi gadā;

3.3. iedzimta skolioze un mugurkaulāja deformācija (Q 67.5) - pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām - reizi gadā;

3.4. citas iedzimtas muskuļu un skeleta deformācijas (Q 68.0-Q 70.9) - pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām - reizi gadā;

3.5. iedzimtas augšējo un apakšējo ekstremitāšu kroplības (Q 71-Q 74.9) - pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām - reizi gadā;

3.6. iedzimtas mugurkaulāja un krūškurvja kaulu anomālijas (Q 76.0-Q 76.9) - pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām - reizi gadā;

3.7. citu locītavu bojājumi (M 24.5, M 24.6) - pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām - reizi gadā;

3.8. dorsopātijas (M 40.1, M 41.0-M 42.0) - pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām - reizi gadā;

3.9. juvenilās osteohondropātijas (M 91.1.) - pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām - reizi gadā.

4. Iekšējo orgānu slimības:

4.1. sirds išēmiskās slimības (I 21.0-I 23.8, I 25.2) - pēcinfarkta periodā, pēc trim un sešiem mēnešiem;

4.2. stāvokļi pēc ķirurģiskām sirds operācijām (I 97.0.-I 97.1.) - pēc sešiem mēnešiem un gada;

4.3. bronhiālā astma (J 45.0-J 45.9);

4.4. cukura diabēts (E 10-E 14).

5. Oftalmoloģiskas un centrālās nervu sistēmas (turpmāk - CNS) saslimšanas ar pilnīgu vai daļēju redzes zudumu:

5.1. iedzimtas acu kroplības (Q 11.2-Q 15.9);

5.2. redzes traucējumi un aklums (H 53-H 54.7);

5.3. priekšlaicīgi dzimušu bērnu retinopātija (H 35.1);

5.4. pārmantota tīklenes distrofija (H 35.5).";

1.19. izteikt 19.pielikumu šādā redakcijā:

"19.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1036

Zāļu, medicīnisko ierīču un preču saraksts, kas tiek iepirkts lietošanai stacionārā

1. Centralizētie iepirkumi, kuros aģentūra darbojas kā iepirkuma pasūtītājs un maksātājs

1.1. Vakcīnas (J07):

1.1.1. vakcīna pret tuberkulozi;

1.1.2. vakcīna pret B hepatītu;

1.1.3. vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu;

1.1.4. vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu, bezšūnu garo klepu, poliomielītu un Haemophilus influenzae b tipu;

1.1.5. vakcīna pret poliomielītu;

1.1.6. vakcīna pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu;

1.1.7. vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem;

1.1.8. antirabiskā vakcīna;

1.1.9. tuberkulīns;

1.1.10. vakcīna pret meningokoku infekciju bērniem ar asplēniju;

1.1.11. vakcīna pret pneimokoku infekciju bērniem ar asplēniju;

1.1.12. vakcīna pret Haemophillus Influenzae b tipu;

1.1.13. vakcīna pret stingumkrampjiem;

1.1.14. šļirces tuberkulīna un BCG ievadei;

1.1.15. šļirces intramuskulārām injekcijām.

1.2. Fenilketonūrijas korekcijas preparāti un ārstnieciskā uztura produkti:

1.2.1. aminoskābju formula bez fenilalanīna (mātes piena aizvietotājs) bērniem līdz divu gadu vecumam;

1.2.2. aminoskābju maisījums bez fenilalanīna (bērniem no divu līdz astoņu gadu vecumam);

1.2.3. aminoskābju maisījums bez fenilalanīna (bērniem no astoņu gadu vecuma un pieaugušajiem);

1.2.4. maisījums ar l-citruline;

1.2.5. taukskābju maisījums;

1.2.6. aminoskābju maisījums bez fenilalanīna;

1.2.7. milti bez fenilalanīna;

1.2.8. diētiskie produkti ar zemu fenilalanīna saturu;

1.2.9. piena aizvietotājs bez fenilalanīna.

1.3. Peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļi (šķīdumi un piederumi).

2. Centralizētie iepirkumi, kuros aģentūra darbojas kā iepirkuma konkursa rīkotājs - pasūtītāja pārstāvis

2.1. B - Asins un asinsrades orgāni

2.1.1. B01 - Līdzekļi trombožu ārstēšanai un profilaksei:

2.1.1.1. Acetylsalicylic acid;

2.1.1.2. Alteplase;

2.1.1.3. Anagrelide;

2.1.1.4. Clopidogrel;

2.1.1.5. Dalteparin;

2.1.1.6. Enoxaparin;

2.1.1.7. Heparin;

2.1.1.8. Nadroparin;

2.1.1.9. Reteplase;

2.1.1.10. Tirofiban;

2.1.1.11. Warfarin;

2.1.2. B02 - Hemostatiskie līdzekļi:

2.1.2.1. Absorbable gelatin sponge;

2.1.2.2. Aprotinin;

2.1.2.3. Etamsylate;

2.1.2.4. Phytomenandione;

2.1.3. B03 - Antianēmiskie līdzekļi:

2.1.3.1. Darbepoetin alfa;

2.1.3.2. Cyanocobolamin;

2.1.3.3. Erythropoietin;

2.1.3.4. Saccharated iron oxide;

2.1.4. B05 - Plazmas aizstājēji un infūzijas šķīdumi.

2.2. C - Kardiovaskulārā sistēma

2.2.1. C01 - Kardiotoniskie līdzekļi:

2.2.1.1. Amiodarone;

2.2.1.2. Digoxin;

2.2.1.3. Dobutamine;

2.2.1.4. Dopamine;

2.2.1.5. Epinephrine;

2.2.1.6. Glyceryl trinitrate;

2.2.1.7. Isosorbide dinitrate;

2.2.1.8. Isosorbide mononitrate;

2.2.1.9. Other cardiac combination products;

2.2.1.10. Propafenone;

2.2.2. C02 - Antihipertensīvie līdzekļi:

2.2.2.1. Doxazosin;

2.2.2.2. Methyldopa;

2.2.2.3. Nitroprusside;

2.2.2.4. Prazosin;

2.2.3. C03 - Diurētiskie līdzekļi:

2.2.3.1. Furosemide;

2.2.3.2. Hydrochlorthiazide;

2.2.3.3. Indapamide;

2.2.3.4. Spironolactone;

2.2.3.5. Torasemide;

2.2.4. C04 - Perifēriskie vazodilatatori:

2.2.4.1. Nicergoline;

2.2.4.2. Pentoxifylline;

2.2.4.3. Xantinol nicotinate;

2.2.5. C05 - Vazoprotektori:

2.2.5.1. Troxerutin;

2.2.6. C07 - β adrenoreceptoru blokatori:

2.2.6.1. Atenolol;

2.2.6.2. Bisoprolol;

2.2.6.3. Carvedilol;

2.2.6.4. Metoprolol;

2.2.6.5. Nebivolol;

2.2.6.6. Propranolol;

2.2.6.7. Sotalol;

2.2.7. C08 - Kalcija kanālu blokatori:

2.2.7.1. Amlodipine;

2.2.7.2. Diltiazem;

2.2.7.3. Lacidipine;

2.2.7.4. Nifedipine;

2.2.7.5. Nimodipine;

2.2.7.6. Nitrendipine;

2.2.7.7. Verapamil;

2.2.8. C09 - Renīna - angiotenzīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi:

2.2.8.1. Captopril;

2.2.8.2. Enalapril;

2.2.8.3. Fosinopril;

2.2.8.4. Lisinopril;

2.2.8.5. Perindopril;

2.2.8.6. Quinapril;

2.2.8.7. Ramipril.

2.3. H - Sistēmiskie hormoni, izņemot dzimumhormonus un insulīnus

2.3.1. H01 - Hipofīzes, hipotalāma hormoni un to analogi:

2.3.1.1. Demoxytocin;

2.3.1.2. Desmopressin;

2.3.1.3. Octreotide;

2.3.1.4. Oxytocin;

2.3.2. H02 - Kortikosteroīdi sistēmiskai lietošanai:

2.3.2.1. Dexametasone;

2.3.2.2. Fludrocortisone;

2.3.2.3. Hydrocortisone;

2.3.2.4. Methylprednisolone;

2.3.2.5. Prednisolone;

2.3.2.6. Triamcinolone.

2.4. J - Vispārējas darbības pretinfekcijas līdzekļi

2.4.1. J01 - Pretmikrobu līdzekļi sistēmiskai lietošanai:

2.4.1.1. Amikacin;

2.4.1.2. Amoxycillin;

2.4.1.3. Amoxicillin et enzyme inhibitor;

2.4.1.4. Ampicillin;

2.4.1.5. Ampicillin et enzyme inhibitor;

2.4.1.6. Azithromycin;

2.4.1.7. Benzylpenicillin;

2.4.1.8. Cefalexin;

2.4.1.9. Cefamandole;

2.4.1.10. Cefazolin;

2.4.1.11. Cefepime;

2.4.1.12. Cefoperazone;

2.4.1.13. Cefotaxime;

2.4.1.14. Ceftazidime;

2.4.1.15. Ceftriaxone;

2.4.1.16. Cefuroxime;

2.4.1.17. Ciprofloxacin;

2.4.1.18. Clarithromycin;

2.4.1.19. Clindamycin;

2.4.1.20. Doxycycline;

2.4.1.21. Erythromycin;

2.4.1.22. Furaginum;

2.4.1.23. Gentamicin;

2.4.1.24. Imipenem/cilastatin;

2.4.1.25. Kanamycin;

2.4.1.26. Lincomycin;

2.4.1.27. Meropenem;

2.4.1.28. Metronizadole;

2.4.1.29. Nitrofurantoin;

2.4.1.30. Nitroxoline;

2.4.1.31. Norfloxacin;

2.4.1.32. Ofloxacin;

2.4.1.33. Oxacillin;

2.4.1.34. Phenoxymethylpenicillin;

2.4.1.35. Pipemidic acid;

2.4.1.36. Piperacillin/Tazobactam;

2.4.1.37. Sulfamethoxazole/Trimethoprim;

2.4.1.38. Vancomycin;

2.4.2. J02 - Pretsēnīšu līdzekļi sistēmiskai lietošanai:

2.4.2.1. Amphotericin B;

2.4.2.2. Caspofungin;

2.4.2.3. Fluconazole;

2.4.2.4. Itraconazole;

2.4.2.5. Ketoconazole;

2.4.2.6. Miconazole;

2.4.2.7. Voriconazole;

2.4.3. J04 - Pretmikobaktēriju līdzekļi:

2.4.3.1. Capreomycin;

2.4.3.2. Terizidon;

2.4.3.3. Ethambutol;

2.4.3.4. Isoniazid/Thiacetason

2.4.3.5. Protionamide;

2.4.3.6. Pyrazinamide;

2.4.3.7. Rifampicinum;

2.4.4. J05 - Pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai:

2.4.4.1. Abacavir;

2.4.4.2. Abacavir/Lamivudinum/Zidovudinum;

2.4.4.3. Abacavir/Lamivudinum;

2.4.4.4. Acyclovirum;

2.4.4.5. Atazanavir;

2.4.4.6. Didanosine;

2.4.4.7. Efavirenz;

2.4.4.8. Emtricitabine;

2.4.4.9. Enfuvirtide;

2.4.4.10. Fosamprenavir;

2.4.4.11. Ganciclovir;

2.4.4.12. Indinavir;

2.4.4.13. Lamivudine;

2.4.4.14. Lamivudine/Zidovudine;

2.4.4.15. Lopinavir/Ritonavir;

2.4.4.16. Nelfinavir mesilate;

2.4.4.17. Nevirapinum;

2.4.4.18. Rimantadini hydrochloridum;

2.4.4.19. Ritonavir;

2.4.4.20. Saquinavir;

2.4.4.21. Stavudine;

2.4.4.22. Tenofovir disoproxil;

2.4.4.23. Valaciclovir;

2.4.4.24. Valganciclovir;

2.4.4.25. Zidovudine;

2.4.5. J06 - serumi un imūnglobulīni:

2.4.5.1. pretdifterijas antitoksiskais seruma šķīdums;

2.4.5.2. pretgangrēnas seruma šķīdums;

2.4.5.3. prettetanusa Ig šķīdums;

2.4.5.4. pretbotulisma antitoksiskie serumi;

2.4.5.5. serums pret čūsku indi;

2.4.5.6. antirabiskā seruma šķīdums;

2.4.5.7. retērču encefalīta Ig šķīdums;

2.4.5.8. antirabiskais Ig šķīdums;

2.4.5.9. imūnglobulīns, normal humanum;

2.4.5.10. anti -D (rh) immunoglobulin.

2.5. L - Pretaudzēju un imūnsistēmu ietekmējoši līdzekļi

2.5.1. L01 - Pretaudzēju līdzekļi:

2.5.1.1. Alemtuzumab;

2.5.1.2. Bevacizumab;

2.5.1.3. Bleomycin;

2.5.1.4. Bortezomib;

2.5.1.5. Carboplatin;

2.5.1.6. Cetuximab;

2.5.1.7. Chlorambucil;

2.5.1.8. Cisplatin;

2.5.1.9. Cyclophosphamide;

2.5.1.10. Cytarabine;

2.5.1.11. Docetaxel;

2.5.1.12. Doxorubicin;

2.5.1.13. Epirubicin;

2.5.1.14. Etoposide;

2.5.1.15. Fludarabine;

2.5.1.16. Fotemustine;

2.5.1.17. Gemcitabine;

2.5.1.18. Hydroxycarbamide;

2.5.1.19. Idarubicin;

2.5.1.20. Ifosfamide;

2.5.1.21. Irinotecan;

2.5.1.22. Melphalan;

2.5.1.23. Mercaptopurine;

2.5.1.24. Methotrexate;

2.5.1.25. Mitoxantron;

2.5.1.26. Oxaliplatin;

2.5.1.27. Paclitaxel;

2.5.1.28. Raltitrexed;

2.5.1.29. Rituximab;

2.5.1.30. Tioguanine;

2.5.1.31. Topotecan;

2.5.1.32. Trastuzumab;

2.5.1.33. Vinblastine;

2.5.1.34. Vincristine;

2.5.1.35. Vindesine;

2.5.1.36. Vinorelbine;

2.5.2. L03 - Imūnstimulatori:

2.5.2.1. BCG vaccine;

2.5.2.2. Filgrastim;

2.5.2.3. Interferon alfa;

2.5.2.4. Lenograstim;

2.5.2.5. Pegfilgrastim;

2.5.3. L04 - Imūnsupresanti:

2.5.3.1. Antilymphocyte immunglobulin;

2.5.3.2. Antithymocyte immunglobulin;

2.5.3.3. Azathioprine;

2.5.3.4. Basiliximab;

2.5.3.5. Ciclosporin;

2.5.3.6. Daclizumab;

2.5.3.7. Mycophenolic acid;

2.5.3.8. Sirolimus.

2.6. M - Muskuļu un skeleta sistēma

2.6.1. M01 - Pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi:

2.6.1.1. Dexketoprofen;

2.6.1.2. Diclofenac;

2.6.1.3. Ibuprofen;

2.6.1.4. Indometacin;

2.6.1.5. Ketoprofen;

2.6.1.6. Ketorolac;

2.6.1.7. Lornoxicam;

2.6.1.8. Meloxicam;

2.6.1.9. Nimesulide;

2.6.1.10. Parecoxib;

2.6.1.11. Piroxicam;

2.6.2. M03 - Miorelaksanti:

2.6.2.1. Atracurium;

2.6.2.2. Baclofenum;

2.6.2.3. Cisatracurium;

2.6.2.4. Pipecuronium bromide;

2.6.2.5. Suxamethonium;

2.6.2.6. Tetrazepam;

2.6.2.7. Tizanidine;

2.6.2.8. Tolperisone.

2.7. N - Nervu sistēma

2.7.1. N01 - Anestēzijas līdzekļi:

2.7.1.1. Bupivacaine;

2.7.1.2. Bupivacaine combinations;

2.7.1.3. Droperidol;

2.7.1.4. Etomidate;

2.7.1.5. Halothane;

2.7.1.6. Isoflurane;

2.7.1.7. Lidocaine;

2.7.1.8. Lidocaine/Chlorhexidine;

2.7.1.9. Thiopental;

2.7.1.10. Procaine;

2.7.1.11. Propofol;

2.7.1.12. Sevoflurane;

2.7.2. N02 - Pretsāpju līdzekļi:

2.7.2.1. Acetylsalicylic acid;

2.7.2.2. Fentanyl;

2.7.2.3. Metamizole sodium;

2.7.2.4. Metamizole sodium combinations excl. Psycholeptics;

2.7.2.5. Morphine;

2.7.2.6. Paracetamol;

2.7.2.7. Pentazocine;

2.7.2.8. Pethidine;

2.7.2.9. Piritramide;

2.7.2.10. Tramadol;

2.7.3. N05 - Psiholeptiskie līdzekļi:

2.7.3.1. Bromazepam;

2.7.3.2. Chlorprothixene;

2.7.3.3. Haloperidol;

2.7.3.4. Diazepam;

2.7.3.5. Droperidol;

2.7.3.6. Midazolam;

2.7.3.7. Nitrazepam;

2.7.3.8. Oxazepam;

2.7.3.9. Fenazepamum;

2.7.3.10. Sulpiride;

2.7.4. N07 - Citi nervu sistēmu ietekmējoši līdzekļi:

2.7.4.1. Cerebrolysinum;

2.7.4.2. Ipidacrinum;

2.7.4.3. Pyridostigmine.

2.8. V - Dažādi līdzekļi

2.8.1. V03 - Citi terapeitiski zāļu preparāti:

2.8.1.1. Protamine;

2.8.1.2. Naloxone;

2.8.1.3. Rasburicase;

2.8.1.4. Calcium folinate;

2.8.1.5. Deferoxamine;

2.8.1.6. Polystyrene sulfonate;

2.8.1.7. Mesna;

2.8.2. V08 - citi neterapeitiski līdzekļi (kontrastvielas):

2.8.2.1. Sodium amidotrizoicum Meglumine;

2.8.2.2. Diatrizoic acid;

2.8.2.3. Iohexol;

2.8.2.4. Iopromide;

2.8.2.5. Iodixanol;

2.8.2.6. Gadopentetic acid Meglumine;

2.8.2.7. Gadodiamide.

2.9. R07 - Citi līdzekļi elpošanas sistēmas slimību ārstēšanai:

2.9.1. Lung surfactants.

2.10. Nieru aizstājējterapijas nodrošinājuma piederumi.

2.11. Invazīvās kardioloģijas instrumentārijs un ārstniecības līdzekļi.

2.12. Kardioķirurģijas nodrošinājuma ārstniecības līdzekļi.

2.13. Elektrokardiostimulatori un aritmoloģijas ārstniecības līdzekļi.";

1.20. papildināt noteikumus ar 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33.pielikumu šādā redakcijā:

"27.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1036

Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs (latos) no 2006.gada 1.janvāra

Tarifs (latos) no 2006.gada 1.jūlija

01004

Sieviešu slimību un dzemdību speciālista vai ģimenes ārsta ginekoloģiskā profilaktiskā apskate atbilstoši normatīvajiem dokumentiem

2,76

2,86

01016

Profilaktiskās apskates, ko veic primārās veselības aprūpes ārsts atbilstoši normatīvajiem dokumentiem

2,56

2,67

01018

Ārsta apskate pirms vakcinācijas (bērniem, pieaugušajiem)

0,62

0,65

01019

Ārsta palīga apskate pirms vakcinācijas (bērniem, pieaugušajiem)

0,27

0,28

01029

Ārsta palīga vai vecmātes pirmreizēja vai atkārtota ginekoloģiska pieņemšana, profilaktiskā apskate, grūtnieces apskate

1,42

1,47

01042

Vecmātes patronāža grūtniecei, nedēļniecei vai ginekoloģiskai slimniecei

1,57

1,61

01070

Ārsta primāra grūtnieces apskate, uzsākot viņas dispanserizāciju

2,93

3,03

01071

Izmeklēšana un konsultēšana grūtniecības norises laikā

3,16

3,30

01078

Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

0,62

0,64

01083

Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai (bez barotnes cenas)

1,19

1,22

02016

Ārsta pirmreizēja patronāža pie jaundzimušā

3,73

3,90

02017

Ārsta patronāža pie agrīna vecuma bērna vecumā līdz vienam mēnesim

3,70

3,87

02018

Ārsta patronāža pie agrīna vecuma bērna. Bērna vecums līdz vienam gadam

3,10

3,24

02034*

Intravenozā Methylprednisolone ievade plaukstas vēnās pie JRA - roku pirkstu intra-falangiālo locītavu bojājuma gadījumā ar žņauga nospiešanu uz 30 minūtēm

5,16

5,26

02035*

Cyclophosphamide pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam (dnn kurss)

35,99

37,28

02036*

Cyclophosphamide pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam (dnn kurss)

37,78

39,07

02037*

Cyclophosphamide pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma (dnn kurss)

39,39

40,68

02038*

Methylprednisolone pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

52,96

54,59

02039*

Methylprednisolone pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

57,22

58,85

02040*

Methylprednisolone pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma (3 dienu kurss pa 2 st.)

61,46

63,09

02041*

Kombinētā Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

53,39

55,02

02042*

Kombinētā Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam (3 dienu kurss pa 2 st.)

58,96

60,59

02043*

Kombinētā Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma (3 dienu kurss pa 2 st.)

65,83

67,46

02077

Piemaksa par "melnās" šļirces un perfuzora veidiem pie pp. 02078 un 02151

1,84

1,84

02078*

Vēnas punkcija medikamentu, infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam

7,19

7,34

02079*

V.subclavia vai v.jugularis punkcija, katetra ievadīšana medikamentu, infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam ar rtg-kontrastējamo katetru

9,24

9,47

02080*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas kontrastējamo katetru

7,00

7,00

02082*

Piemaksa par B05 plazmas aizstājējiem un infūzijas šķīdumiem (diennaktī)

5,17

5,17

02083*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) ārstnieciskās sistēmas "Infant flow" sagatavošana, uzlikšana (pirmā stunda)

62,01

62,15

02084*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) ārstnieciskās sistēmas "Bubble" sagatavošana, uzlikšana (pirmā stunda)

46,29

46,43

02085*

CPAP "Bubble" un "Infant flow" sistēma - par katru nākamo stundu (ar vidējo skābekļa plūsmu 6 l/min.)

1,65

1,65

02086*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija neonatālā perioda bērniem ar vienreizlietojamo elpināšanas kontūru (uzlikšana un pirmā stunda)

162,69

162,83

02087*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija neonatālā perioda bērniem par katru nākamo stundu, sākot ar otro

1,96

1,96

02088*

Skābekļa terapija - skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par pirmo stundu

3,78

3,78

02089*

Skābekļa terapija - skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par katru nākamo stundu, sākot ar otro

2,08

2,08

02090*

Asins apmaiņas operācija caur nabas vēnā ievadītu katetri

45,95

47,31

02091*

Asins apmaiņas operācija jaundzimušajam ar vienreizējās lietošanas asins apmaiņas sistēmu

96,69

98,69

02101*

Lumbālpunkcija, diagnostika

6,36

6,47

02102*

Diagnostika ar spiediena mērīšanu

7,35

7,47

02103*

Diagnostika ar dinamiskām provēm

7,86

8,00

02104*

Diagnostika ar medikamentu ievadīšanu

7,24

7,35

02105*

Laterālā ventrikuļa punkcija caur lielo avotiņu US kontrolē

7,37

7,57

02107*

Pleiras dobuma punkcija

20,57

20,75

02120*

Bērna sagatavošana un pievienošana monitoriem un pirmās reizes mērījumu noteikšana un monitora pārbaude

5,43

5,52

02130*

Bērna sagatavošana fototerapijai

4,40

4,41

02131*

Fototerapija 12 stundu kursam

29,07

30,28

02132*

Fototerapija par katru stundu (virs 12 stundām). Var lietot papildus p. 02131

2,86

2,96

02139*

A.radialis vai a.femoralis punkcija arteriālo asins gāzu kontrolei

10,66

10,76

02140*

Augšējo elpošanas ceļu atbrīvošana, taktīla stimulācija

5,95

5,96

02141*

Elpināšana ar pozitīvu spiedienu ieelpā (maisu - masku)

6,75

6,76

02142*

Vienlaicīgi ar elpināšanu ekstratorakālā sirds masāža par katru minūti

6,80

6,80

02147*

Elpceļu atbrīvošana, intubējot un skalojot elpceļus

7,46

7,46

02148*

Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) kā ārstniecisks pasākums līdz 2 stundām

16,80

17,07

02149*

Mākslīga plaušu ventilācija (MPV) kā ārstniecisks pasākums par katru nākamo stundu

12,25

12,52

02150*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā vai nabas artērijā

8,86

8,91

02151*

No perifērās uz centrālo vēnu vienreizlietojamā rtg- kontrastējamā katetra (līnijas) ievadīšana parenterālās barošanas nodrošinājumam jaundzimušajiem

40,29

40,39

02152*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas kontūras izmantošanu p. 02148 pie mākslīgās plaušu ventilācijas

6,00

6,00

02153*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas elpināšanas kontūru ar apsildīšanu p. 02148 pie mākslīgās plaušu ventilācijas

12,00

12,00

02154*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā un nabas artērijā

10,79

10,87

02155*

Piemaksa par Lung surfactantu (Surfactantum SF- RI 1) (1,2 ml, 50 mg)

200,08

200,08

02156*

Piemaksa par Lung surfactantu (Phospholipida ex pulmonibus suum) (1,5 ml, 120 mg)

214,03

214,03

02157*

Piemaksa par Immunoglobulinum humanum (10 ml, 500 mg)

28,21

28,21

03004

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsējs

1,29

1,31

03006

Locītavu stabilizācijas atbalsta pārsēji (piem., 8-veidīgais pēdas locītavas pārsējs)

0,62

0,63

03015*

Ģipša longete, aptverot vismaz divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas), kā arī pagaidu pārsējs lūzuma gadījumā

7,83

7,94

03016*

Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera

9,64

9,82

03017

Ģipša pārsējs pie spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, vienas locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa)

5,13

5,24

03018*

Ģipša longetes pārsējs metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā

6,60

6,74

03019*

Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm pie apakšstilba kaulu distālās 1/3 lūzuma vai citas pataloģijas pēdas locītavas rajonā (piem., saišu sastiepumi)

8,86

9,01

03028*

Cirkulārs ģipša pārsējs 1 locītavai (tutors)

7,10

7,21

03029*

Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot 2 lielās locītavas. Riņķveida kakla ģipša pārsējs ar plecu saiti un galvas balstu

11,11

11,26

03030*

Cirkulārs ģipša pārsējs 3 locītavām (gonita tipa pārsējs)

16,58

16,72

03035

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana 1 locītavai

1,53

1,60

03036

Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 2 locītavām

2,01

2,10

03038*

Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas locītavām

36,72

37,20

03040*

Ģipša gulta vai nakts trauks ķermenim

14,10

14,24

03041

Ģipša pārsēja noņemšana (longetes vai šinas)

0,49

0,51

03060

Vakcīna pret poliomielītu (IPV) bērniem ar alerģiskām un neiroloģiskām saslimšanām, pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03061

Vakcīna pret poliomielītu (IPV) bērniem ar alerģiskām un neiroloģiskām saslimšanām, otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03062

Vakcīna pret poliomielītu (IPV) bērniem ar alerģiskām un neiroloģiskām saslimšanām, trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03063

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03064

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03065

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03066

DTP - vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (šūnu vakcīna), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03067

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03068

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03069

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03070

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un bezšūnu garo klepu (DTaP), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03071

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03072

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03073

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03074

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03075

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (Td adult), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03076

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (Td adult), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03077

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (Td adult), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03078

Td - RV - difterijas (ar samazinātu difterijas toksoīda daudzumu) revakcinācija (arī pieaugušajiem)

0,32

0,33

03085

Vakcīna pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu MMR

0,32

0,33

03086

R - monovakcīna pret masaliņām

0,32

0,33

03087

P - monovakcīna pret epid. parotītu

0,32

0,33

03088

Vakcīna pret B hepatītu (HB), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03089

Vakcīna pret B hepatītu (HB), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03090

Vakcīna pret B hepatītu (HB), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03091

Vakcīna pret Haemophilllus Influenzae b tipu (Hib), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03092

Vakcīna pret Haemophilllus Influenzae b tipu (Hib), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03093

Vakcīna pret Haemophilllus Influenzae b tipu (Hib), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03100

Vakcīna pret stingumkrampjiem (TT)

0,32

0,33

03101

Vakcīna pret gripu

0,32

0,33

03102

Antirabiskā vakcīna (Rabies) (pret trakumsērgu)

0,32

0,33

03103

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03104

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03105

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03106

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem, ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03107

Pretērču encefalīta Ig šķīdums

0,32

0,33

03108

Antirābiskais Ig šķīdums (pret trakumsērgu)

0,32

0,33

03109

Vakcīna pret pneimokoku infekciju bērniem ar asplēniju

0,32

0,33

03120

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,15

0,16

03121

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,15

0,16

03122

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,15

0,16

03123

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), ceturtā vakcīnas ievadīšanas reize

0,15

0,16

03124

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), piektā vakcīnas ievadīšanas reize

0,15

0,16

03125

Vakcīna pret poliomielītu (OPV), sestā vakcīnas ievadīšanas reize

0,15

0,16

03126

M - monovakcīna pret masalām

0,32

0,33

03127

DTP - IPV, pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03128

DTP - IPV, otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03129

DTP - IPV, trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03130

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, bezšūnu garo klepu, poliomielītu un Haemophilus influenzae b tipu (DtaP-IPV-Hib), pirmā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03131

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, bezšūnu garo klepu, poliomielītu un Haemophilus influenzae b tipu (DTaP-IPV-Hib), otrā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03132

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, bezšūnu garo klepu, poliomielītu un Haemophilus influenzae b tipu (DTaP- IPV- Hib), trešā vakcīnas ievadīšanas reize

0,32

0,33

03150*

Maģistrālo vēnu (V. subclavia, v. jugularis, v. femoralis) punkcijas katetrizācija

7,34

7,43

03151*

Vienlūmena katetra cena (piemaksa)

15,21

15,21

03152*

Divlūmena katetra cena (piemaksa)

17,11

17,11

03153*

Trīslūmena katetra cena (piemaksa)

19,11

19,11

03154*

Hemodialīzes dubultlūmena katetra cena (piemaksa)

26,00

26,00

03155*

Hemodialīzes trīslūmena centrālais vēnu katetrs (piemaksa)

29,00

29,00

03156*

Ilgtermiņa mīkstā materiāla hemodialīzes katetra ievietošana vai pārlikšana (bez katetra cenas)

15,56

15,83

03157*

Hemodialīzes ilgtermiņa mīkstā materiāla hemodialīzes katetra vērtība

80,00

80,00

03159*

Subkutānā implantējamā porta (piemaksa)

139,00

139,00

03160*

A. pulmonalis katetrizācija ar VIGILANCE tipa katetru (ar ievades komplektu)

258,94

259,03

03161*

Sistēmas ar viena signāla pārveidotāju lietošana

11,53

11,62

03162*

Sistēmas ar divu signālu pārveidotāju lietošana

19,63

19,72

03163*

Sistēmas ar triju signālu pārveidotāju lietošana

30,93

31,02

03164*

A.pulmonalis katetrizācija ar parasto (SWAN - GANZ) katetru ar sirds funkcionālo rādītāju novērtējumu

70,70

70,97

03165*

Hemodinamikas monitorēšana, izmantojot PiCCO sistēmu (pirmā diennakts) (bez katetra cenas)

14,80

14,83

03166*

Hemodinamikas monitorēšana, izmantojot PiCCO sistēmu (par katru nākamo diennakti sākot ar otro) (bez katetra cenas)

14,40

14,40

03167*

PiCCO sistēmas katetra cena (piemaksa p. 03165)

20,00

20,00

03168*

PiCCO un CVS sistēmas katetra cena (piemaksa p. 03165)

21,00

21,00

03180

Elkoņa, ceļa, pleca un gūžas locītavu punkcija

4,53

4,64

03183*

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

9,51

9,65

03184

Vēdera dobuma vai pleiras telpas punkcija

5,61

5,75

03185*

Sirds somiņas punkcija

6,18

6,34

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

5,05

5,19

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

4,54

4,63

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

6,12

6,26

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

3,99

4,08

03203*

Augšējo elpošanas ceļu atvēršana ar konikotomijas palīdzību, ieskaitot endotraheālo intubāciju

12,73

12,76

03205*

Dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts (mākslīgā elpināšana mute-mutē vai ar masku un ekstratorakāla sirds masāža virs 20 minūtēm)

6,34

6,43

03206*

Izvērstais dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts (asistolijas, bezpulsa elektriskās aktivitātes, ventrikuļu fibrillācijas vai bezpulsa ventrikuļu tahikardijas)

32,76

33,66

03207*

Ārējā kardiostimulācija, lietojot multifunkcionālu elektrodu

22,23

22,50

03208*

Tas pats ar neatliekamo kardiostimulāciju (transvenozo)

79,56

79,63

03209*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) kā ārstniecisks pasākums līdz 1 stundai

11,48

11,75

03210*

Tas pats par katru nākamo stundu līdz 4 stundām

7,63

7,90

03221*

Tiešā asins pārliešana

34,76

35,30

03224*

Traheostmas kaniles nomaiņa

9,54

9,59

03225*

Traheostmas armētās kaniles nomaiņa

19,04

19,09

03226*

Tiešā asinsspiediena mērīšana

21,56

21,64

04002

Retrobulbāra anestēzija vienai acij

2,58

2,59

04003

Virsmas anestēzija dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim

2,42

2,51

04004

Virsmas anestēzija rīkles, balsenes un bronhu rajonam

2,16

2,25

04005

Adatas caurduršanas kanāla anestēzija pirms injekcijas, infūzijas vai punkcijas

2,42

2,51

04010

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli

2,74

2,83

04011

Vietējā anestēzija sāpju noņemšanai, katrā apmeklējumā

2,74

2,83

04012*

Perifērā nerva vada anestēzija (arī spināliem nerviem)

8,10

8,19

04013

Vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

2,74

2,83

04014

Nerva vai nervu ganglija vada anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija (jāuzrāda nervs vai ganglions)

4,20

4,34

04015*

Pleksus anestēzijas uzlikšana (piem., Plexus axillaris, cervicalis, brahialis)

11,65

11,79

04020*

Pleksus anestēzijas ar katetru turpināšana, ievadot lokālu anestētisku līdzekli ar pēcinjekcijas paņēmienu

12,65

12,79

04021

Muguras smadzeņu nerva, muguras smadzeņu gangliona un simpātiska Ramus communicans anestēzija, jostas vietā no vienas puses

3,51

3,65

04022

Muguras smadzeņu nerva, gangliona un simpātiska Ramus communicans anestēzija no vienas puses torakāli vai cervikāli

4,01

4,15

04023

Piemaksa par nepieciešamo pirmsaprūpi un pēcaprūpi, tai skaitā par operācijas instrumentu sagatavošanu ambulatoras operācijas gadījumā

2,32

2,38

04024*

Prolongēta epidurālā analgēzija (uzlikšana)

13,08

13,18

04025*

Reģionālā anestēzija (endolumbālā) ķirurģiskām operācijām un dzemdību atsāpināšanai līdz 2 stundām

24,18

24,72

04030*

Reģionālā anestēzija (epidurālā) ķirurģiskām operācijām un dzemdību atsāpināšanai līdz 2 stundām

28,42

28,96

04031*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar bupivakaīnu (Bupivacaine) (pirmā diennakts)

18,42

18,42

04032*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar bupivakaīnu (Bupivacaine) (par katrām nākamajām 12 stundām)

8,82

8,82

04033*

Prolongēta epidurālā analgēzija ar ropivakaīnu (Ropivacaine) (pirmā diennakts)

34,29

34,29

04034*

Prolongēta epidurālā analgēzija ar ropivakaīnu (Ropivacaine) (par katrām nākamajām 12 stundām)

14,24

14,24

04035*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (''easy pump'' vai analoga) izmantošanu (līdz 1 diennaktij)

15,00

15,00

04036*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (''easy pump'' vai analoga) izmantošanu (līdz 3 diennaktīm)

19,00

19,00

04037*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (''easy pump'' vai analoga) izmantošanu (līdz 8 diennaktīm)

24,00

24,00

04040*

Kombinētā endolumbālā un epidurālā anestēzija ķirurģijā un dzemdniecībā pirmās 2 stundas

37,05

37,59

04041*

Piemaksa pp. 04024, 04025, 04030 un 04040, lietojot bupivakaīnu (Bupivakaine)

3,57

3,57

04042*

Piemaksa pp. 04024, 04025, 04030 un 04040, lietojot ropivakaīnu (Ropivakaine)

6,97

6,97

04043*

Piemaksa pp. 04024, 04025, 04030 un 04040, par katru nākamo stundu, sākot ar trešo

7,60

7,87

04044*

Piemaksa pp. 04024, 04025, 04030 un 04040, par katru nākamo stundu, sākot ar trešo, lietojot bupivakaīnu, ropivakaīnu (Bupivakaine, Ropivakaine)

8,44

8,71

04050*

Vispārējā anestēzija kardioloģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē (endotraheālā metode) (pirmā stunda)

48,72

48,99

04051*

Vispārējā anestēzija citu operāciju laikā (endotraheālā metode) (pirmā stunda)

28,41

28,68

04052*

Vispārējā anestēzija citu operāciju laikā (endotraheālā metode), lietojot mivakūriju (Mivacurium chloride) (pirmā stunda)

32,97

33,24

04053*

Piemaksa par katru nākamo stundu p. 04052

14,21

14,48

04054*

Vispārējā anestēzija citu operāciju laikā (endotraheālā metode), lietojot halotānu, sevoflurānu (Halothane, Sevoflurane) (pirmā stunda)

35,76

36,03

04055*

Vispārējā anestēzija citu operāciju laikā (endotraheālā metode), lietojot izoflurānu (Isoflurane) (pirmā stunda)

33,92

34,19

04056*

Piemaksa par katru nākamo stundu pp. 04054, 04055

18,47

18,74

04060*

Vispārējā anestēzija (endotraheālā metode) pie plaušu operācijām (ar dalīto intubācijas cauruli) (pirmā stunda)

33,38

33,65

04061*

Piemaksa p. 04060 par dalītās intubācijas caurules (Karlensa vai ekvivalenta) vērtību

25,00

25,00

04062*

Vispārējā anestēzija (maskas, intravenozā metode) (pirmā stunda)

18,68

18,95

04063

Piemaksa par laringeālās maskas lietošanu

2,75

2,75

04067*

Piemaksa par katru nākamo stundu pp. 04050, 04051, 04060 un 04062

10,43

10,70

04080*

Intravenoza narkoze pie zoba ekstrakcijas

6,29

6,40

04081*

Intravenoza narkoze pie zoba sanācijas

7,76

7,94

04082*

Inhalācijas narkoze (maskas), lietojot halotānu (Halothane)

24,98

25,25

04083*

Īslaicīga intravenozā anestēzija vienas darbības devas robežās (līdz 30 min.) vienmomenta manipulācijai, nelielai operācijai traumatoloģijā, septiskā ķirurģijā, ginekoloģiskām operācijām, abortiem un radioloģiskajā diagnostikā

8,71

8,85

04084*

Īslaicīga intravenozā anestēzija vienas darbības devas robežās vienmomenta manipulācijai, nelielai operācijai traumatoloģijā, septiskā ķirurģijā, ginekoloģiskām operācijām, abortiem vai ievadnarkozei citām operācijām, lietojot diprivānu (propofofolu) un midazolāmu (līdz 30 min.)

10,51

10,65

04085*

Piemaksa par īslaicīgu intravenozu anestēziju par katrām nākamajām 30 minūtēm pie pp. 04083, 04084 (izņemot pirmās 30 min.)

5,38

5,52

04086*

Piemaksa par speciālās anestēzijas iekārtas ar monitoru un perfuzoru lietošanu magnētiskās rezonanses izmeklējuma procedūras laikā pp. 04051, 04052, 04053, 04055, 04062, 04083, 04084

7,80

7,80

04087*

Piemaksa par JET ventilācijas izmantošanu torakālajā ķirurģijā, bronhoskopijā u.c.

14,25

14,25

04090*

Prolongēta kontrolētā analgēzija (PCA) pirmās 24 stundas vai sedācija ar perfuzoru

8,41

8,41

04091

Piemaksa prolongētai kontrolētai analgēzijai (PCA) par katrām nākamajām 12 stundām

3,37

3,37

05001

Slimnieka pirmreizēja pieņemšana, ieskaitot nepieciešamo izmeklēšanu, funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, ārstēšanas plāna sastādīšana, procedūru nozīmējumu izrakstīšana un medicīniskās dokumentācijas noformēšana

2,99

3,13

05002

Atkārtota pacienta apskate, ieskaitot nepieciešamo ārstēšanas plāna un procedūru parametru korekciju, jaunu nozīmējumu izrakstīšanu un medicīniskās dokumentācijas noformēšanu

1,21

1,27

05016

Elektroforēze

1,21

1,25

05017

Dobumu un acu elektroforēze

1,46

1,51

05021

Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS)

1,21

1,26

05023

Fonoforēze

1,99

2,07

05024

Diadinamiskās strāvas (DDS)

1,21

1,26

05025

DDS - forēze

1,61

1,67

05026

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS)

1,21

1,26

05027

SMS - forēze

1,61

1,67

05031

Darsonvalizācija

1,61

1,68

05035

Induktotermija

0,99

1,03

05036

Ultraīsviļņu terapija

0,81

0,84

05038

Centimetru viļņu terapija

0,81

0,84

05039

Decimetru viļņu terapija

0,81

0,84

05041

Mainīga magnētiska lauka terapija

0,79

0,82

05042

Pastāvīga magnētiska lauka terapija

0,79

0,82

05044

Ultraskaņas terapija

1,84

1,92

05045

Aerosolterapija (inhalācijas)

1,21

1,25

05047

Ultravioletā apstarošana

1,19

1,24

05048

Lāzera terapija

1,61

1,68

05049

Magnetolāzera terapija

1,61

1,68

05053

Parafīna - ozokerīta terapija

2,19

2,27

05102

Vispārējā masāža pediatrijā līdz 1 gada vecumam

1,79

1,86

05103

Vispārējā masāža pediatrijā no 1 līdz 3 gadu vecumam

2,34

2,43

05104

Vispārējā masāža pediatrijā no 3 līdz 12 gadu vecumam

2,90

3,02

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

1,10

1,13

06004

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts

1,80

1,86

06005

EKG pieraksts ar mazāk kā 12 novadījumiem (no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja, pēc Neba u.c.)

0,53

0,55

06006

EKG ar mazāk par 12 novadījumiem apraksts

0,64

0,67

06007

EKG ar 12 novadījumiem pieraksts bērniem līdz 3 gadu vecumam

1,50

1,55

06008

EKG apraksts, salīdzinot ar ne mazāk kā 5 iepriekš pierakstītām EKG (nelietot vienlaikus ar pp. 06004, 06006

2,51

2,58

06011

EKG 12 novadījumos ar medikamentozām provēm: medikamenti p/o, piem., Propranolol

3,09

3,19

06012

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm: medikamenti i/v, piem., atropīns (Atropine)

3,31

3,40

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo EKG aparātu pie slimnieka mājās

2,69

2,79

06014*

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

14,75

14,86

06015*

Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām

11,01

11,33

06016*

Miokarda perfūzijas scintigrāfija ar slodzes testu (kardioloģiskā daļa, t.sk. veloergometrija)

10,13

10,40

06017*

Miokarda perfūzijas scintigrāfija, kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm (kardioloģiskā daļa, t.sk. veloergometrija)

18,92

19,33

06018*

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas rezultātu izvērtēšana un arhivācija darba stacijā

1,59

1,66

06021*

Veloergometrijas slodzes tests ar pakāpenisku nepārtraukti pieaugošu slodzi, EKG pieraksts un apraksts 12 novadījumos asinsspiediena un elektrokardioskopiskā kontrolē

9,65

9,85

06030*

Fonokardiogrāfiska izmeklēšana, sinhroni reģistrējot EKG un FKG piecās frekvencēs no pieciem punktiem

14,74

14,86

06031

Fonokardiogrāfiska izmeklēšana, sinhroni reģistrējot EKG, FKG no pieciem punktiem pirms un pēc slodzes un uz kreisajiem sāniem

3,80

3,96

06032*

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu (sistoliskā funkcija)

8,23

8,39

06033*

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar visiem hemodinamikas rādītājiem un visiem doplerizmeklējumiem (5)

22,17

22,53

06034*

Stressehokardiogrāfija ar krāsas doplerogrāfa spektrālanalīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana (savienojot ar veloergometriju vai medicīniskām provēm)

37,50

38,04

06035*

Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar hemodinamikas rādītāju un doplerizmeklējumiem (skrīningizmeklējums)

9,62

9,89

06040*

Stresehokardiogrāfija, lietojot sinusa mezgla kairinājumu

33,81

34,35

06041*

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektrālanalīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana

28,05

28,41

06042*

Doplerogrāfiskās manipulācijas grūtnieces un augļa izmeklēšanā

6,02

6,12

06050*

Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests

12,86

13,09

06051*

Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

12,86

13,09

06052*

Transezofageāla elektrokardiostimulācija aritmijas terapijai

12,86

13,09

06053*

Piemaksa par elektrodiem transezofageālai elektrofizioloģiskai izmeklēšanai; piemaksa pie pp. 06050, 06051

38,00

38,00

06054*

Piemaksa par elektrodu (zondi) p. 06052

115,00

115,00

06055

Piemaksa pie pp. 06050, 06051, 06052 par kompjuterizētu reģistrācijas iekārtas lietojumu

1,40

1,40

06056*

Īslaicīga, transvenoza sirds elektrostimulācija, ieskaitot vēnu punkciju, elektrodu ievadīšanu krūšu kurvja rentgena kontrolē

29,56

29,72

06057*

Zonde transvenozai sirds elektrostimulācijai. Piemaksa pie p. 06056

55,00

55,00

06060*

Pagaidu EKS sistēmas korekcija

80,82

81,09

06061*

Intrakardiāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

27,42

27,70

06062*

Radiofrekventā katetra ablācija ar trīsdimensiju potenciālu reģistrācijas lietošanu

266,80

267,57

06063*

Elektrods endokardiālai izmeklēšanai un katetra ablācijai

463,00

463,00

06064*

Speciālas pagarinātas radiofrekvences ablācijas elektrodu ievades un stabilizācijas sistēma

140,00

140,00

06065*

Piemaksa pie pp. 06061, 06062 par elektrodu endokardiālai izmeklēšanai

60,00

60,00

06066*

Piemaksa pie pp. 06061, 06062 par elektrodu CSL (koronārā sinusa elektrods)

110,00

110,00

06067*

Ievades komplekts radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem

9,60

9,60

06068*

Elektroimpulsu plānveida terapija (defibrilācija)

9,37

9,57

06069*

Elektroimpulsu neatliekamā terapija (defibrilācija)

5,48

5,57

06070*

Invazīvā elektroimpulsu terapija (defibrilācija)

18,69

19,05

06071*

Piemaksa pie p. 06070 par speciālo defibrilācijas zondi

120,00

120,00

06075

Centrālā venozā spiediena mērīšana

2,90

2,99

06076*

Piemaksa par katetru p. 06075

12,00

12,00

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

5,43

5,66

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

1,83

1,91

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta

3,00

3,12

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana, ieskaitot dokumentēšanu

2,09

2,18

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm, ieskaitot dokumentēšanu

4,68

4,88

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

3,01

3,13

06100*

Brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija ar spektrālanalīzi un funkcionālām provēm

6,67

6,82

06101*

Transkraniāla asinsvadu doplerogrāfija un spektrālanalīze (arī jaundzimušajiem)

6,63

6,76

06102*

Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektrālanalīzi

15,68

15,94

06103

Potītes indeksa noteikšana (6 mērījumi)

5,05

5,27

06104*

Apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija (12 mērījumi)

7,98

8,25

06105*

Augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

5,96

6,10

06106*

Apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

7,86

8,06

06107

Augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija (8 mērījumi)

4,51

4,65

06109

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrāfijas pieraksts

3,20

3,32

06110

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrammas apraksts

1,36

1,40

06111

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrāfijas pieraksts

5,91

6,10

06112

Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrammas apraksts

3,47

3,56

06115*

Vēdera aortas un visu tās zaru (ieskaitot apakšējās ekstremitātes) dupleksdoplerogrāfija un spektra analīze

17,76

18,03

06116*

Aortas loka un descendējošās daļas dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

9,86

10,00

06117*

Roku artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

7,22

7,31

06118*

Kāju artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

9,03

9,17

06119*

Transkraniālā dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi un krāskodēta dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi (arī jaundzimušajiem)

20,17

20,43

06121*

Kontrastizmeklēšana pie transkraniālas dupleksdoplerogrāfijas un krāskodēta dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi

75,11

75,28

06122*

Augšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze

11,48

11,62

06123*

Apakšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze ar venozā refluksa programmu

16,91

17,18

06124*

Vēdera dobuma vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze

19,25

19,52

06125*

Hiperbārā oksigenācija, par katru pilnu stundu

9,75

10,02

06130*

Vienkameru elektrokardiostimulatora implantācijas operācija (bez EKS vērtības)

192,57

193,80

06131*

Divkameru pastāvīgā EKS implantācija (bez EKS un endokardiālo elektrodu vērtības)

272,36

274,20

06132*

Vienkameru EKS darbības pārbaude un programmēšana

11,16

11,40

06133*

Divkameru EKS darbības pārbaude un programmēšana

16,18

16,54

06134*

Vienkameru (ventrikulārais) ICD (pārbaude un programmēšana)

16,18

16,54

06135*

Divkameru (DDD) ICD (pārbaude un programmēšana)

20,40

20,84

06136*

ICD implantācija (bez ICD un endokardiālo elektrodu vērtības)

272,36

274,20

06137*

Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija, sistēmas korekcija (bez EKS elektroda un elektroda adaptera vērtības)

197,34

198,57

06138*

Endokardiālā elektroda maiņa

197,10

198,33

06139*

EKS ložas maiņa

197,08

198,31

06140*

EKS ekstirpācija

197,10

198,33

06141*

Ilgstošās EKG monitorēšanas iekārtas implantācija (bez iekārtas vērtības)

125,92

126,53

06150*

EKS miokardiālā implantācija

826,04

826,92

06151*

Vienkameru EKS; SSI tipa EKS bez papildu funkcijām un SSIR tipa EKS ar slodzes adaptīvo funkciju

313,00

313,00

06152*

Vienkameru EKS; SSIR tipa EKS ar slodzes adaptīvo funkciju un automātisko stimulācijas sliekšņa mērīšanas sistēmu

411,00

411,00

06153*

Divkameru EKS (VDD; DDD tipa EKS bez papildu funkcijām)

538,00

538,00

06154*

Divkameru EKS (DDDR tipa EKS ar slodzes adaptīvo funkciju)

640,00

640,00

06155*

Divkameru EKS; sarežģītie EKS (antitahikardītiskie, biatriālie, trīskameru)

1857,00

1857,00

06156*

Intrakardiālie defibrilatori (ICD) vienkameru (piemaksa p. 06136)

2564,00

2564,00

06157*

Intrakardiālie defibrilatori (ICD) divkameru (piemaksa p. 06136)

5357,00

5357,00

06158*

Implantējamā (ilgstošas EKG monitorēšanas) diagnostiskā iekārta ''REVALT'' (piemaksa p. 06141)

1295,00

1295,00

06160*

Miokarda biopsija (kā patstāvīga manipulācija)

294,13

294,40

06165*

Elektrokardiostimulators ar fiziskās slodzes adaptīvo funkciju un telemetrijas iespējām ar diviem bipolāriem elektrodiem

2190,00

2190,00

06166*

Elektrods koronāram sinusam biventrikulārajai vai biartriālai stimulācijai

311,00

311,00

06167*

Ievades komplekts sinus coronarius elektrodu ievadei

426,00

426,00

06168*

Aktīvās fiksācijas bipolārais elektrods pastāvīgai elektrokardiostimulācijai

120,00

120,00

06169*

Miokardiāli bipolārais elektrods pastāvīgai elektrokardiostimulatoru miokardiālai implantācijai

250,00

250,00

06170*

Pastāvīgais implantējamais elektroda adapters

72,00

72,00

06171*

Ievadu sistēma pastāvīgo elektrodu implantācijai

11,30

11,30

06172*

Pagaidu EKS elektroda ievades ierīces ar ievadsistēmu un pagaidu elektrostimulācijas elektrodu

37,40

37,40

06173*

Pagaidu ārējās stimulācijas vadi intraoperatīviem mērījumiem

16,60

16,60

06174*

Pagaidu EKS aktīvās fiksācijas bipolārais elektrods

123,00

123,00

06175*

Pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņi

12,00

12,00

06176*

Savienojoša ierīce pierakstam no katetrablācijas elektroda AMAZR

200,00

200,00

06177*

Ar Localisa 9670590 savienojams pasīvais elektrods

60,00

60,00

06178*

Transezofagiālās elektrokardiostimulācijas sešpolārs elektrods

172,00

172,00

06179*

Vienas sirds kameras stimulācijai lietojamais ārējais pagaidu EKS vienam pacientam

20,00

20,00

06185*

Koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

32,12

32,83

06186*

Koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

47,53

48,60

06187

Piemaksa pp. 06185, 06186, 06189, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds kreisās puses ventrikulogrāfiju

3,85

3,85

06188

Piemaksa pp. 06185, 06186, 06189, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198, ja izdara šuntogrāfiju ar digitālo angiogrāfu

3,85

3,85

06189*

Piemaksa pp. 06185, 06186, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās puses ventrikulogrāfiju ar digitālo angiogrāfu. Var izmantot kā pamatpakalpojumu

6,23

6,37

06190*

Piemaksa pp. 06185, 06186, 06189, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās vai kreisās puses zondēšanu. Var izmantot kā pamatpakalpojumu

9,35

9,55

06191*

Piemaksa pp. 06185, 06186, 06189, 06190, 06195, 06196, 06197, 06198 par intrakoronāro sonogrāfiju

4,10

4,10

06192*

Koronārā angioplastija (PTCA) ar digitālo angiogrāfu, lietojot stentu (bez stenta un citu materiālu vērtībām)

82,94

84,37

06193*

Piemaksa par koronāro angiogrāfiju ar nejonēto kontrastvielu (100 ml) ar digitālo angiogrāfu (par materiāliem)

111,57

111,57

06194*

Piemaksa par koronāro angioplastiju (PTCA) (bez stenta), ar nejonēto kontrastvielu (300 ml) ar digitālo angiogrāfu (par materiāliem)

1085,65

1085,65

06195*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu, ar nejonēto kontrastvielu (300 ml), ar digitālo angiogrāfu (par materiāliem)

1685,65

1685,65

06196*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu, izmantojot papildu revaskularizācijas ierīces (ar zālēm pildītus stentus (DES) un/vai rotoblatoru, un/vai aterektomijas ierīces, un/vai griezošos balonus) (par materiāliem)

2205,65

2205,65

06197*

Neatliekamā koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

40,65

41,53

06198*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu (bez materiālu vērtībām)

60,32

61,65

06199*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu ar stentu (bez stenta un citu materiālu vērtībām)

79,80

81,57

06200*

Piemaksa par miokarda biopsiju

15,33

15,73

07001

Vitālās kapacitātes noteikšana (ārsts vai māsa)

0,58

0,60

07002

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija) (ārsts vai māsa)

0,58

0,60

07003

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana ar bronhodilatācijas testu

1,29

1,34

07004

Ārējās elpošanas pamatrādītāju (VC, FEV1 un Tiffno indekss) noteikšana un analīze

1,38

1,43

07005

Ārējās elpošanas pamatrādītāju (VC, FEV1 un Tiffno indekss) noteikšana un analīze ar bronhodilatācijas testu

2,32

2,41

07006

Spirogrammas reģistrācija un analīze ar tilpuma-laika spirogrāfu pēc ''pilnas programmas'' (VC, FVC, FEV1, Tiffno indekss, MV, F, MVV, elpošanas rezerves koeficients utt.)

2,15

2,23

07007

Piemaksa pie p. 07006, izvērtējot ar datoru

1,05

1,09

07008

Piemaksa pie p. 07006 par bronhodilatācijas testu

1,20

1,26

07009

Piemaksa pie p. 07006 par skābekļa izmantošanas koeficienta noteikšanu

0,62

0,64

07015

Pneimotahogrāfija ar plūsmas-tilpuma cilpas reģistrāciju

1,43

1,48

07016

Pneimotahogrāfija ar plūsmas-tilpuma cilpas reģistrāciju un bronhodilatācijas testu

2,36

2,45

07017

Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi

2,72

2,75

07018

Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu

4,01

4,07

07020

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07005

1,20

1,26

07021

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07016

1,20

1,26

07022

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07018

3,00

3,14

07023*

Elpceļu nespecifiskās reaktivitātes noteikšana ("bronhu provokācijas tests'') ar metaholīna inhalācijām (ar pneimotahogrāfu ar datorprogrammu)

13,73

14,00

07025*

Visa ķermeņa pletizmogrāfija

7,40

7,48

07026*

Visa ķermeņa pletizmogrāfija ar bronhodilatācijas testu

8,37

8,48

07027

Piemaksa pp. 07004-07006, 07015-07018 par pretbaktēriju filtru lietošanu

1,20

1,20

07028*

Pārejas faktora (plaušu difūzijas spēju) noteikšana

8,02

8,09

07029

Piemaksa pie pp. 07002 un 07003 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību pirms izelpas maksimumplūsmas noteikšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

0,83

0,86

07030

Piemaksa pie pp. 07004, 07017, 07018 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību spirogrāfijas (pneimotahogrāfijas) izdarīšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

1,20

1,25

07031

Pneimotahogrāfija ar iebūvētu datoranalīzes programmu (bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācība mērījumu izdarīšanai 10-15 minūtes 2 dienas pirms to izdarīšanas). Piemaksa pie pp. 07002 un 07003

1,00

1,04

07043*

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar CF indikatoru (ādas apstrāde ar vati, destilētu ūdeni un ēteri, elektroforēzes iedarbība uz ādu, hlorīdu testa plākstera pielīmēšana, sviedrēšana un sviedru proves skrīninga rezultātu novērtēšana)

6,51

6,81

08001*

24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai

30,57

30,94

08002*

24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija bērniem ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai

38,69

39,06

08003*

24 st. barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi atkārtotai lietošanai

49,64

50,01

08004*

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

32,95

33,32

08005*

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru atkārtotai lietošanai

40,37

40,84

08006*

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

32,71

33,08

08007*

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

18,04

18,41

08008*

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

22,24

22,61

08009*

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

22,24

22,61

08010*

Barības vada manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

39,23

39,50

08011*

Anorektāla manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

36,99

37,17

08012*

24 st. barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar 4-ektroda zondi atkārtotai lietošanai

59,07

59,34

08013*

24 st. barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar 3-ektroda zondi atkārtotai lietošanai

56,07

56,34

08014*

Portatīvā elektrogastrogrāfija

43,61

43,98

08015*

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņkanālu katetru

21,45

21,60

08016

Gastroskopija ar pH-metriju vienlaikus

7,95

8,29

08017*

Zondes ievadīšana ar endoskopu. Piemaksa pie pp. 08061, 08062, 08111, 08112, 08113, 08136

6,54

6,65

08030*

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

9,22

9,40

08035*

Endoskopiskā pH-metrija

9,60

9,83

08036*

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana (ar reģistrējošo vai kompjūtersistēmu)

8,96

9,17

08037*

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

10,72

10,90

08050

Duodenālā zondēšana

4,65

4,80

08051*

Barības vada bužēšana kombinēti ar ezofagoskopiju (piemaksa pie pp. 08061, 08062)

7,56

7,71

08052*

Barības vada bužēšana bērniem (piemaksa pie p. 08061)

6,98

7,13

08053*

Barības vada endoprotēzes ielikšana (bez endoprotēzes vērtības)

17,51

17,68

08054*

Piemaksa pie p. 08053 par barības vada endoprotēzi (metāla)

550,00

550,00

08058*

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija, bez parauga ekscīzijas, punkcijas

23,09

23,41

08059*

Ezofagoskopija, bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

11,23

11,38

08060*

Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

11,23

11,38

08061*

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija, ar parauga ekscīziju, punkciju un ureāzes uzrādīšanu

23,09

23,41

08062*

Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

25,40

25,72

08063*

Hemostāze neatliekamās augšējās vai apakšējās endoskopijas laikā. Piemaksa pie pp. 08061, 08062, 08111, 08112, 08113 (bez vienreizējās lietošanas materiālu izmaksām)

19,00

19,14

08064*

Piemaksa p. 08063 par vienreizējas lietošanas injektoru

45,00

45,00

08065*

Piemaksa p. 08063 par vienreizējas lietošanas hemostāzes klipsi

35,00

35,00

08066*

Piemaksa p. 08063 par endocilpu

150,00

150,00

08070*

Barības vada struktūras lāzera koagulācija

10,92

11,11

08071*

Svešķermeņa izņemšana no barības vada, kuņģa, divpadsmitpirkstu zarnas. Piemaksa pie pp. 08061, 08062

17,58

18,04

08072*

Endoskopiska varikozu vēnu terapija augšējā un apakšējā gremošanas sistēmā (bez varikožu klipšu un ligatūru izmaksām). Neatliekamā situācijā (asiņojošu vēnu gadījumā) kā piemaksa pie pp. 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

28,10

28,42

08073*

Piemaksa p. 08072 par vienreizējas lietošanas injektoru

45,00

45,00

08074*

Piemaksa p. 08072 par cilpām varikozo vēnu liģēšanai

130,00

130,00

08075*

Piemaksa p. 08072 par endoskopa distālā gala uzmavām lokālai aspirācijai (5 gab.)

95,00

95,00

08076*

Endoskopiska kuņģa un duodena čūlas ārstēšana, viens seanss (medikamentu ievadīšana, lāzera pielietošana, marķēšana u.c.)

13,31

13,63

08077*

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu, ekscīziju (ERHP) (bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru izmaksām)

43,02

43,61

08078*

Piemaksa p. 08077 par dilatācijas balona lietošanu

95,00

95,00

08079*

Piemaksa p. 08077 par balonkatetra lietošanu

115,00

115,00

08080*

Piemaksa pie p. 08077 par stenta izņemšanu no žultsceļiem

7,00

7,00

08081*

Līdz galam neveikta manipulācija p. 08077 neparedzētu apstākļu dēļ

19,40

19,99

08090*

Endoskopiska papilosfinkterotomija (ar papillosfinkterotoma vērtību) (bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru izmaksām)

108,73

109,46

08091*

Piemaksa p. 08090 par vienreizējās lietošanas katetra un vadītāja lietošanu

90,00

90,00

08092*

Piemaksa p. 08090 par dilatācijas balona lietošanu

95,00

95,00

08093*

Endoskopiskā papilosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

50,38

51,11

08094*

Piemaksa p. 08093 par balonkatetra lietošanu

45,00

45,00

08095*

Piemaksa p. 08093 par groziņveida ekstraktora lietošanu

162,00

162,00

08096*

Piemaksa p. 08093 par mehāniskā litotriptora lietošanu (viena maināmā groziņa cena)

220,00

220,00

08097*

Endoskopiskā papilosfinkterotomija un drenas novietošana žults vai pankreasa vados (bez endoprotēžu izmaksām) Piemaksa pie p. 08077, 08090

58,01

58,87

08098*

Piemaksa p. 08097 par drenas komplektu

180,00

180,00

08099*

Piemaksa p. 08097 par nazobiliārās drenas ievadīšanu

108,00

108,00

08100*

Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

22,27

22,76

08101*

Piemaksa p. 08100 par PEG komplektu

100,00

100,00

08110

Rektoskopija

5,29

5,37

08111*

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

16,06

16,34

08112*

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

23,35

23,85

08113*

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

39,88

40,38

08114*

Līdz divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa pie pakalpojumiem pp. 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113

22,52

23,08

08115*

Vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa pie pakalpojumiem pp. 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113

27,22

27,78

08120*

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

17,15

17,42

08121*

Endoskopiskā ultrasonogrāfija (terapeitiskā) ar sektorāla detektora endoskopu

76,79

77,20

08122*

Endoskopiskā ultrasonogrāfija (diagnostiskā) ar sektorāla detektora endoskopu

61,42

61,96

08124*

Piemaksa par aspirācijas biopsijas adatas MAJ 363-365 lietošanu (vienreizlietojamā)

77,00

77,00

08125*

Piemaksa par histoloģijas biopsijas adatas MAJ 903-919 lietošanu (vienreizlietojamā)

97,06

97,06

08126*

Piemaksa par aspirācijas biopsijas adatas (komplekta) EECHOTIP lietošanu (vienreizlietojamā)

150,00

150,00

08127*

Piemaksa par histoloģijas biopsijas adatas (komplekta) EUSN - 19 QC lietošanu (vienreizlietojamā)

300,00

300,00

08128*

Piemaksa par plexus coeliacus neirolīzes adatas (komplekta) EUSN - 20 - CPN lietošanu (vienreizlietojamā)

200,00

200,00

08130*

Vienreizējās lietošanas injektors hemostāzei gremošanas orgānu endoskopijās

34,00

34,00

08131*

Transkutānā žultsceļu drenāža (neskaitot žultsceļu drenas izmaksas)

83,15

83,45

08132*

Piemaksa pie p. 08131 par žultsceļu metāla drenu

300,00

300,00

08133*

Piemaksa pie pp. 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08077, 08081, 08090, 08111, 08112, 08113, 08121, 08122 par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

6,00

6,00

08134*

Argonplazmas koagulācijas iekārtas izmantošana terapeitiskās endoskopijas laikā

59,16

59,30

08135*

Lāzera koagulācija un citas līdzīgas ķirurģiskas manipulācijas caur endoskopu. Piemaksa pie endoskopiska pamatpakalpojuma. Viena procedūra

6,93

7,07

08136*

Piemaksa pp. 08016, 08051, 08053, 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08070, 08076, 08077, 08090, 08100, 08111, 08112, 08113, 08120, 08121, 08122, lietojot speciāli paredzētos dezinfekcijas līdzekļus elastīgo endoskopu apstrādei endoskopiskajos izmeklējumos un manipulācijās

5,00

5,00

08140*

13 C elptests Helicobacter pylori noteikšanai

29,66

29,82

08141*

13 C metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

41,14

41,43

08142*

13 C etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

34,14

34,43

08143

Resno zarnu tīrīšanas metode pacienta sagatavošanai resno zarnu endoskopiskai izmeklēšanai vai irigoskopijai ar klizmām

2,38

2,48

08144*

13 C jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

55,14

55,43

08152*

Tievās zarnas biopsija ar Vatsona kapsulu bērniem, Rtg kontrole

14,32

14,69

09004

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (statiskā)

2,13

2,22

09005

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (dinamiskā un posturālā )

3,33

3,48

09182*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - STH stimulācijas prove bez stimulatora

12,35

12,70

09183*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - Synacthen prove

13,94

14,14

09184*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - GnRH (analogi arī TRH, ACTH, GHRH) proves

14,90

15,10

09185*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - insulīna un/vai C-peptīda līmeņa noteikšana perorālā glikozes tolerances testa laikā

9,10

9,40

09186*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - horioniskā gonadotropīna tests

4,50

4,58

09187

Piemaksa p. 09182 par stimulatora - Insulin (human) lietošanu

0,50

0,50

09188*

Piemaksa p. 09182 par stimulatora - GHRH lietošanu (Somatropin un somatropin agonists)

10,00

10,00

09189*

Piemaksa p. 09182 par stimulatora - glukagona (Glucagon) lietošanu

12,00

12,00

10008

Ādas dūriena raudze (prick tests) ar vienu alergēnu

0,84

0,87

10009

Ādas dūriena raudze (prick tests) - par katru nākamo alergēnu

0,43

0,44

10010*

Ādas dūriena prick testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes alergēna devu (ieskaitot alergēna cenu)

7,21

7,28

10011*

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes alergēna devu (ieskaitot alergēna cenu)

4,68

4,70

10012

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) ar vienu alergēnu

0,97

1,01

10013

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) - par katru nākamo alergēnu

0,23

0,24

10022*

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes devu (ieskaitot alergēna cenu)

5,51

5,58

10023

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes devas ievadīšanu (ieskaitot alergēna cenu)

3,02

3,04

10025

Specifiska imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija, par katru injekciju)

0,88

0,91

10026*

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju ar bišu, lapseņu indi (hiposensibilizācija, bez alergēna cenas)

7,53

7,67

10037*

Ādas aplikācijas tests ar UV apstarošanu fotosensibilizācijas diagnostikai vienam pacientam

19,32

20,22

10038

Pneimotahogrāfija ar automātisko datoranalīzi bronhiālās astmas slimniekiem pirms un pēc imūnterapijas atkārtotas injekcijas

3,44

3,50

10041*

Intranazāls provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, klīnisku novērtējumu un rinomanometriju

7,27

7,59

10042*

Bronhu provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, izmantojot pneimotahogrāfu un alergēna ekstraktu (stacionārā)

33,81

35,39

10043*

Orālas provokācijas tests ar pārtikas vai medikamentu alergēniem

15,45

16,17

10044*

"Inducēto krēpu" iegūšana un sagatavošana analīzei

10,43

10,68

11001

Lumbālpunkcijas izpilde, ieskaitot anestēziju

3,12

3,19

11002

Lumbālpunkcijas bērniem, ieskaitot anestēziju

5,50

5,68

11003

Likvora dinamisko provju pārbaude, piemaksa pp. 11001, 11002

1,70

1,78

11004*

Klasiskā elektromiogrāfija, datu izvērtēšana

7,78

8,05

11005*

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija, izmantojot adatu elektrodus, ar kompjuterizētu datu apstrādi

32,34

33,02

11006*

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija, ar adatu elektrodiem

13,96

14,23

11007*

Neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi

20,44

20,85

11008*

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

11,77

12,00

11009*

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

12,26

12,53

11010*

Miastēniskās reakcijas noteikšana

6,26

6,40

11011*

N. trigeminus, n. facialis izmeklēšanas tests

7,06

7,20

11020*

Klasiskā elektromiogrāfija, pielietojot toniskās muskuļu proves, datu izvērtēšana

14,54

15,13

11021*

Galvas smadzeņu sānu vēderiņu punkcija caur lielo avotiņu zīdaiņiem

6,70

6,94

11022

Bērna izmeklēšana pēc Vojta metodikas, lietojot Landau, collis verticalis, collis horisontalis, Peiper-Labert proves

2,90

3,04

11023

Elektroencefalogrāfijas datu analīze (ja pierakstu veic māsa)

1,80

1,89

11024

Diafonoskopija bērnam līdz 1 gada vecumam

0,38

0,39

11025

Orientējoša redzes lauka pārbaude, datu analīze, dokumentācija

1,94

2,03

11026

Redzes nerva diska apskate, izvērtējums

0,79

0,83

11027

Dzirdes funkciju pārbaude ar kamertoņiem

1,45

1,52

11028

Ožas un garšas sajūtu pārbaude

2,13

2,22

11035

Muskuļu spēka izvērtējums un pārbaude ar speciāliem sarežģītiem un instrumentāliem testiem pa muskuļu grupām

1,80

1,89

11036

Kustību koordinācijas un līdzsvara pārbaude ar testiem (citi testi, bez Romberga, pirksta-degungala, papēža-ceļgala, adiodohokinēzes mēģinājumiem)

1,20

1,26

11037

Vibrācijas sajūtas pārbaude ar kamertoņiem

1,45

1,52

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

1,93

2,02

11039

Minora testa un citu veģetatīvo speciālo provju pārbaude

5,95

6,22

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

1,80

1,89

11041

Kompresijas neiropātiju klīnisko testu pārbaude (vienam līmenim)

1,20

1,26

11050

Ehoencefaloskopijas izpilde un datu analīze

2,88

2,97

11051*

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

25,29

26,10

11052*

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

20,09

20,77

11053*

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

19,69

20,37

11054*

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem, un pieaugušiem

10,15

10,42

11055*

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem līdz 3 gadu vecumam

19,33

20,01

11056*

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam

13,53

13,94

11057*

Kompjuterizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

19,43

19,97

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

4,11

4,29

11066*

Redzes izsauktie potenciāli

13,83

14,10

11067*

Dzirdes izsauktie potenciāli

13,73

14,00

11068*

Somatosensorie izsauktie potenciāli

9,34

9,52

11096

Ehopulsogrāfija (ACI, ACM, AV) - simetriski, dažādos sānu un artēriju segmentos, datu izvērtēšana

3,85

3,99

11097*

Nervu motoro šķiedru izmeklēšana

8,94

9,35

11098*

Stimulācijas elektromiogrāfijas izpilde, datu analīze (bērniem līdz 7 gadu vecumam)

19,37

20,18

11100

Infiltrējošas blokādes (ar materiālu un medikamentu izmaksām)

5,26

5,40

11101

Blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes (ar materiālu un medikamentu izmaksām)

5,26

5,40

11102

Tas pats pp. 11100, 11101 (bez materiālu un medikamentu izmaksām)

2,94

3,08

11103

Zvaigžņu veida un citu veģetatīvo gangliju blokāde (ar materiālu un medikamentu (piem., kenaloga) izmaksām)

5,26

5,40

12016*

Tiesu psihiatriskā ekspertīze

39,39

39,82

13015*

Akūtas intoksikācijas ārstēšana stacionārā

2,40

2,40

13016*

Smagas alkohola abstinences ārstēšana stacionārā

1,85

1,85

13017*

Alkohola motivācija stacionārā

0,45

0,45

13018*

Narkotisko vielu abstinences ārstēšana stacionārā

2,40

2,40

13019*

Pusaudžu motivācija stacionārā

0,45

0,45

13020*

Narkomānu motivācija stacionārā

0,45

0,45

13021*

Pusaudžu detoksikācija stacionārā

1,85

1,85

13022*

Minesotas programma stacionārā

0,45

0,45

15001

Epidemioloģiskais darbs ar slimniekiem, kontaktpersonu un infekcijas avotu noskaidrošana (operatīvas grupas ārstam vai feldšerim)

0,95

0,99

15002

Epidemioloģiskais darbs epidēmijas perēklī (aplipināšanas avota, kontaktu noskaidrošana, meklēšana, nogādāšana medicīniskajā iestādē vienas pilsētas robežās. Iekļautas autotransporta izmaksas)

5,19

5,41

15003

Epidemioloģiskais darbs epidēmijas perēklī (aplipināšanas avota, kontaktu noskaidrošana, meklēšana, nogādāšana medicīniskajā iestādē ārpus pilsētas robežām. Iekļautas autotransporta izmaksas)

11,06

11,51

15004

Rakstisks uzaicinājums pie ārsta slimniekam ar veneroloģisku saslimšanu vai viņa kontaktpersonai

0,46

0,48

15005

Slimnieka vai viņa dzimumpartnera meklēšana ārpus rajona, pilsētas, izmantojot tālruņa sakarus

0,64

0,66

15008

Medikamentoza provokācija uz seksuāli transmisīvām slimībām

0,97

0,98

16007*

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

17,11

17,25

16008*

Maksts sieniņas vai dzemdes kakla biopsija

13,92

13,96

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

3,76

3,85

16010

Dzemdes noslīdējuma korekcija, ievadot riņķi

1,50

1,55

16015

Dzemdes spirāles ievadīšana

3,62

3,71

16016

Dzemdes spirāles izņemšana

1,51

1,56

16017

Maksts svešķermeņa izņemšana bērnam

6,28

6,34

16018*

Bartolīni dziedzera incīzija

34,30

34,35

16019*

Bartolīni dziedzera cistas izlobīšana

55,40

55,50

16020

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

8,76

8,84

16025

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija diagnostiskai izmeklēšanai

6,60

6,70

16026*

Dzemdes dobuma abrāzija (diagnostiskā, kurā ietilpst cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija, pēcdzemdību, pēcaborta, pūslīšmolas evakuācija, pēc amniocentēzes un missed abortion)

25,63

25,73

16027*

Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai

40,86

41,20

16028*

Amniocentēze grūtniecības pārtraukšanai

34,46

34,90

16029*

Histeroskopija, ieskaitot materiāla paņemšanu citoloģiskai izmeklēšanai

15,78

15,87

16033*

Vagināla Duglasa telpas atvēršana, kolpotomija ar drenāžu

7,53

7,67

16034*

Transvaginālās punkcijas US kontrolē horionbiopsija, folikulu iegūšana

25,42

25,60

16040*

Dzemdes kakla amputācija

64,75

65,21

16041*

Maksts un starpenes plastika

69,80

70,48

16042*

Dzemdes venterofiksācija

67,70

68,16

16043*

Endometrija rezektoskopija

75,58

76,41

16044*

Operācija uz dzemdes piedēkļiem

70,23

70,91

16045*

Piemaksa pie pp. 16115, 16117, 16044, 16050, 16052, 16072 par operāciju, ko izdara vienlaicīgi citā lokalizācijā (miomatoza mezgla, cistas izdalīšana u.c.)

48,27

48,54

16046*

Piemaksa par pretsaaugumu intraperitoneālo līdzekli ADEPT (1,5 l 4 % ikodekstrīna šķīdums) (arī ķirurģijā un uroloģijā)

73,61

73,61

16050*

Olvadu plastiskas operācijas

81,44

82,68

16051

Olvadu caurlaidības pārbaude ar krāsvielu

4,92

5,01

16052*

Dzemdes perforācijas atveres sašūšana

63,62

64,08

16053*

Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez olvadu izņemšanas vai dzemdes plīsuma sašūšana

131,43

132,67

16054*

Konservatīva miomektomija

118,86

119,76

16060*

Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā

139,91

140,81

16061*

Dzemdes ekstripācija ar vai bez olvadu izņemšanas

131,43

132,67

16062*

Dzemdes vagināla ekstirpācija

178,82

180,68

16063*

Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez olvadu izņemšanas

193,90

195,96

16064*

Vienkārša vulvektomija

68,48

68,94

16065*

Radikāla vulvektomija

196,30

198,53

16070*

Verthaema operācija

228,85

231,93

16071*

Paplašināta dzemdes ekstirpācija ar piedēkļiem kopā ar abpusējo ileakālo limfadenoektomiju

203,84

206,31

16072*

Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju

55,64

56,10

16073*

Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija). Piemaksa pie pamatoperācijas

8,54

8,65

16074*

Retroperitoneālā ileakālā limfadenoektomija

203,84

206,31

16075*

Šuvju uzlikšana dzemdes kaklam istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

22,30

22,40

16076

Šuvju noņemšana no dzemdes kakla istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

5,63

5,68

16080*

Laparoskopija, diagnostiska

125,57

127,12

16081*

Laparoskopija, hromoskopija

319,15

320,70

16082*

Laparoskopija, salpingektomija (vienpusēja)

153,66

155,21

16083*

Laparoskopija, abpusēja salpingektomija

181,74

183,29

16084*

Laparoskopija, cistovarektomija (vienpusēja)

159,17

160,72

16085*

Laparoskopija, abpusēja cistovarektomija

192,77

194,32

16086*

Laparoskopija, sterilizācija

207,82

209,37

16087*

Laparoskopija, saaugumu pārdalīšana mazajā iegurnī

401,58

403,13

16088*

Laparoskopija, histerektomija

252,46

254,01

16102*

Ģimenes dzemdības

45,72

46,01

16103

Augļa ārējais profilaktiskais apgrozījums US kontrolē

5,87

5,96

16106*

Fizioloģisko dzemdību vadīšana

34,62

35,36

16107*

Dzemdību vadīšana akušieriskas patoloģijas gadījumā

39,62

40,53

16108*

Dzemdību vadīšana ekstraģenitālās patoloģijas gadījumā

47,91

49,20

16109*

Augļa vakuumekstrakcija vai akušierisko stangu uzlikšana. Piemaksa p. 16107

6,48

6,54

16110*

Augļa iekšējais apgrozījums ar augļa ekstrakciju un/vai augļa ekstrakcija. Piemaksa p. 16107

5,64

5,67

16115*

Ķeizargrieziens

113,21

113,65

16116*

Piemaksa pp. 16115, 16117, 16118, izmantojot vienreizējās lietošanas ķeizargrieziena komplektu

15,41

15,41

16117*

Mazais ķeizargrieziens

60,25

60,56

16118*

Vaginālais ķeizargrieziens

59,76

60,05

16119*

Augļa sadalīšanas operācija

63,62

64,08

16120*

Placentas manuāla atdalīšana un izdalīšana

9,08

9,12

16121*

Dzemdes revīzija ar roku

9,08

9,12

16130*

Dzemdes kakla I un II pakāpes plīsuma sašūšana

11,96

12,11

16131*

III pakāpes dzemdes kakla plīsuma sašūšana

20,38

20,67

16132*

Starpenes I un II pakāpes plīsuma un/vai vagīnas plīsuma sašūšana

10,37

10,48

16133*

Starpenes III un IV pakāpes plīsuma sašūšana

75,15

76,39

16134*

Perineotomija vai epizeotomija. Piemaksa pp. 16102, 16106, 16107 un 16108

9,49

9,63

16135*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi dzemdību laikā

7,50

7,50

16136*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi pēc dzemdībām

5,50

5,50

17001

Subjektīva refrakcijas noteikšana

0,61

0,63

17002

Subjektīva refrakcijas noteikšana līdz 8 gadu vecumam

0,87

0,90

17003

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā

0,87

0,90

17004

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā līdz 8 gadu vecumam

1,06

1,10

17005

Objektīvā refrakcijas noteikšana ar skioskopijas metodi

0,42

0,43

17006

Retinoskopija pieaugušiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

1,00

1,03

17007

Retinoskopija bērniem līdz 8 gadu vecumam

1,46

1,51

17008

Akomodācijas rezervju noteikšana

0,48

0,50

17009

Oftalmometrija (keratometrija)

0,36

0,37

17010

Redzes spēju orientējoša pārbaude, novērtējums

0,39

0,41

17015

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

0,73

0,76

17016

Redzes asuma noteikšana ar korekciju tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

0,73

0,76

17017

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā pieaugušajiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

0,62

0,64

17018

Redzes asuma noteikšana ar korekciju tuvumā vai tālumā pieaugušajiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

0,62

0,64

17019

Redzes asuma noteikšana bērniem ar Cardiff redzes aktivitātes testu

1,23

1,26

17020

Objektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam ar skioskopijas metodi

0,61

0,63

17025

Dinamiskā objektīvās refrakcijas noteikšana (dinamiskā retinoskopija)

1,13

1,18

17028

Asaru izdalīšanās daudzuma un/vai pārtraukuma laika (break-up-time) noteikšana

0,89

0,92

17029

Refraktometrija

0,31

0,32

17030

Autorefraktometrija

2,25

2,28

17040

Slēptās šķielēšanas un šķielēšanas kvalitatīva pārbaude

1,06

1,10

17042

Stereoredzes pārbaude tuvumā, tālumā (Lang, TNC un "Mušas" testi)

0,68

0,71

17045

Binokulāro funkciju pārbaude, izmantojot sinoptoforu (Maddox testu)

0,74

0,77

17046

Pozitīvo un negatīvo fūziju noteikšana

0,74

0,77

17052

Abu acu kustības diferenciālanalīze

1,38

1,44

17056

Kampimetrija (Kampimetrie) tuvumā un/vai tālumā

0,69

0,72

17060

Redzes lauka noteikšana

0,69

0,72

17061

Projekcijas perimetrija (krāsu)

1,43

1,49

17062

Datorizētā projekcijas perimetrija (statiskā, krāsu) vienai acij

3,57

3,66

17065

Plaksta spraugas un kustību novērtējums

1,28

1,34

17066

Plaksta pacēlāja muskuļa funkcijas novērtējums un shematisks pieraksts

1,28

1,33

17070*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

34,39

34,87

17071*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

34,36

34,84

17072*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

50,53

51,30

17073*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

34,16

34,77

17080

Acs biomikroskopija abām acīm

1,41

1,44

17081

Gonioskopija abām acīm, rezultātu izvērtēšana

1,72

1,75

17082

Biomikrooftalmoskopija (ar Goldmaņa lēcu) abām acīm, rezultātu salīdzinoša izvērtēšana

2,12

2,18

17083

Diafonoskopija abām acīm

0,47

0,48

17084

Eksoftalmometrija, rezultātu izvērtēšana

0,33

0,34

17085

Oftalmoskopija (tiešā) abām acīm, rezultātu izvērtēšana

0,88

0,91

17086

Oftalmoskopija (netiešā) abām acīm, rezultātu izvērtēšana

0,78

0,81

17087

Oftalmohromoskopija abām acīm

0,28

0,29

17088

Binokulārā netiešā oftalmoskopija, rezultātu grafiska attēlošana

1,42

1,48

17089

Binokulāra indirekta oftalmoskopija neiznēsātiem bērniem ar duktoru lietošanu abām acīm

4,45

4,59

17095

Acs asinsvadu doplerogrāfija

0,86

0,89

17096*

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

14,07

14,27

17097

Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas

4,05

4,14

17098

Elektroretinogrāfija

1,49

1,55

17100

Asaru novadceļu kontrasta izmeklēšana un zondēšana

3,12

3,17

17101

Tonometrija abām acīm, rezultātu izvērtēšana

0,59

0,61

17102

Tonogrāfija vai elastotonometrija

0,83

0,86

17112

Oftalmodinamometriska izmeklēšana

0,96

0,99

17113

Acs ass garuma noteikšana ar ultraskaņas biometrijas palīdzību, ieskaitot otras acs salīdzinošo izmeklēšanu

0,97

1,00

17114

Ehobiometrija retrobulbārās telpas un muskuļu biezuma noteikšanai

1,29

1,33

17120*

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu, rezultātu izvērtēšana

4,70

4,75

17122*

Beta aplikatora lietošana (viens seanss vienai acij)

5,35

5,45

17123

Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

0,85

0,87

17135*

Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana

7,52

7,63

17138*

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

20,05

20,12

17139*

Orbītas veidojuma ekstirpācija

30,04

30,34

17140*

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

20,63

21,07

17141*

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

22,40

22,49

17142*

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

23,66

23,81

17143*

Plakstiņa sašūšana

22,22

22,36

17151*

Dakriocistorinostomija

28,30

28,96

17153

Asaru kanālu bužēšana un skalošana zīdaiņiem (vienā pusē)

2,76

2,79

17156

Asaru kanālu bužēšana un zondēšana zīdaiņiem (vienā pusē)

2,78

2,80

17157*

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā (vienā pusē)

27,20

27,40

17165*

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

27,64

27,88

17166*

Asaru punktiņa operācija (vienā pusē)

12,52

12,62

17170*

Asaru maisiņa izņemšana

35,63

35,93

17171*

Asaru dziedzeru izņemšana

35,63

35,93

17172*

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

32,02

32,16

17180*

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

43,52

43,71

17181*

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

37,70

37,89

17182*

Piemaksa manipulācijām 17180 un 17181 par biomateriālu izmantošanu

60,00

60,00

17183*

Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

34,38

34,48

17184*

Acu plakstiņu plastiska operācija ar apkārtējās ādas kroku pārbīdīšanu

33,38

33,51

17185*

Blefarorafija

32,85

32,96

17186*

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

38,60

38,96

17187*

Pterīga operācija

30,78

30,92

17188*

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

35,38

35,56

17189*

Konjunktīvas brūces sašūšana

10,57

10,66

17195*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm

45,99

46,23

17196*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm

62,36

62,84

17197*

Radzenes segšana ar konjunktīvu

33,15

33,37

17199*

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

28,38

28,50

17205*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana ar magnētu

53,09

53,67

17206*

Intraokulāra svešķermeņa amagnētiska izņemšana

172,96

173,37

17207*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana diasklerāli, lokalizējot ar apgriezto binokulāro oftalmoskopiju, un lokālas sklēras plombes piešūšana sklēras grieziena vietā

85,77

86,46

17215*

Acs muskuļu miotomija un tenotomija

35,06

35,31

17216*

Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas

42,78

43,22

17217*

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

50,73

51,17

17218*

Piemaksa pie pp. 17216, 17217 par katru nākošo muskuli acī, sākot no otrā

16,76

16,90

17219*

Piemaksa pie pp. 17216, 17217 par otras acs operāciju

11,26

11,26

17225*

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā

13,64

13,71

17226*

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

13,94

14,04

17227*

Keratotomija

26,23

26,39

17228*

Radzenes kārtainā transplantācija

42,55

43,02

17229*

Radzenes totāla transplantācija

66,22

66,90

17230*

Radzenes ķīmiska piededzināšana

10,72

10,79

17231*

Radzenes nokasīšana

11,51

11,58

17232*

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

9,21

9,28

17233*

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkalatjaunošana ar šuvju uzlikšanu

40,13

40,38

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

3,14

3,17

17241

Acs ārējo daļu lāzerkoagulācija

2,71

2,78

17242*

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

40,01

40,26

17243*

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

49,26

49,51

17244*

Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju

16,56

17,03

17245*

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

47,61

48,08

17250*

Intrakapsulāra kataraktas ekstripācija pēc antiglaukomatozas operācijas

49,00

49,47

17251*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas

75,50

75,97

17252*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju

67,49

67,96

17253*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju

84,08

84,35

17254*

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

251,91

252,60

17255*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju vai fakoemulsifikāciju

76,53

76,97

17256*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

103,21

103,68

17257*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

125,58

126,12

17258*

Piemaksa pp. 17255, 17257 par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu

47,04

47,04

17259*

Piemaksa par salokamās lēcas lietošanu

52,00

52,00

17270*

Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

78,68

78,82

17271*

Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

75,47

75,72

17272*

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

62,43

62,68

17273*

Mugurējā sklerotomija

34,04

34,20

17274*

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

27,57

27,69

17280

Lāzera iridektomija

4,02

4,08

17281*

Lāzera trabekuloplastika

9,70

9,84

17285*

Atvērta kakta glaukomas operācija

43,92

44,39

17286*

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

47,46

47,93

17287*

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

43,92

44,39

17288*

Bazāla iridektomija

37,45

37,59

17289*

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

47,46

47,93

17290*

Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem bojājumiem

38,60

38,87

17295*

Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss)

3,60

3,69

17296*

Tīklenes lāzerkoagulācija (par katru nākamo seansu tās pašas acs ārstēšanas procesā)

3,69

3,78

17297*

Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem

8,41

8,55

17300*

Sklēras baklings ar implantātu vai sklēras cirklāža

71,09

71,75

17301*

Acs priekšējo daļu rekonstrukcija

95,48

96,36

17302*

Orbītas eksenterācija

95,06

96,17

17303*

Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju

237,01

238,12

17304*

Vitreālā ķirurģija (caur pars plana)

212,32

213,20

17305*

Piemaksa par silikona ievadīšanu

128,00

128,00

 

17306*

Piemaksa par perfluordekalīna šķīduma ACRI-DECA lietošanu intraokulārām aplikācijām

132,00

132,00

17307*

Piemaksa par vitrektomijas vienreizējās lietošanas komplektu

221,10

221,10

17308*

Piemaksa par intravitreālās gāzes lietošanu

32,00

32,00

17310*

Skleroplastiskās operācijas

64,66

65,07

17320*

Acs ābola eviscerācija

26,18

26,30

17321*

Acs ābola enukleācija

25,94

26,18

17322*

Piemaksa pp. 17320, 17321, 17325 par pagaidu protēzes lietošanu pēcoperācijas periodā

25,00

25,00

17323*

Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai

31,05

31,32

17324*

Rutēna un joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai

298,29

298,56

17325*

Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implantāta iešūšanu

69,59

69,86

17326*

Orbitotomija

97,54

98,42

17335*

Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā

14,58

14,81

17336*

Krioterapija vienlaicīgi otrai acij

9,45

9,68

17340*

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

9,95

10,07

17360

Redzes spēju novērtējums vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem - bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu vai bērniem līdz 3 gadu vecumam ar neskaidrību par redzes spējām

2,09

2,15

17361

Kontrastredzes izmeklēšana dažādos attālumos

1,61

1,67

17362

Krāsu redzes izmeklēšana pie dažādām redzes spējām bērniem

1,70

1,76

17363

Krēslas redzes novērtēšanas testi, redzes adaptācijas novērtēšana

1,60

1,66

17364

Orientējoša redzes lauka noteikšana bērniem ar ierobežotām redzes spējām, bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu

2,00

2,06

17365*

Vājredzīgo un neredzīgo bērnu redzes un alternatīvo uztveres spēju novērtēšanas fotodokumentācija un iespējamā salīdzināšana dinamikā

7,62

7,79

17366

Vecāku apmācība kontaktkorekcijas lietošanai bērniem

1,80

1,83

17367

Kontaktkorekcijas piemērošana bērniem līdz 8 gadu vecumam

2,71

2,77

17368*

Nodarbību vadīšana, bērnu, vecāku un pedagogu konsultēšana pēc dzīves un mācību vietas (šo manipulāciju var lietot visi BRAC speciālisti)

15,22

15,68

17369

Piemaksa par darbu ar vājredzīgu, neredzīgu bērnu vai bērnu invalīdu ar apgrūtinātu kontaktu (piemaksa kodiem, kuros nav norādes par vājredzību, neredzību vai apgrūtinātu kontaktu) (šo manipulāciju var lietot visi BRAC speciālisti)

2,21

2,31

17370

Binokulāro redzes lauku noteikšana un novērtēšana

2,64

2,73

17371

Koordimetrija

2,94

3,03

17372*

Digitāla fotodokumentācija patoloģijas izvērtēšanai dinamikā (šķielēšana, iedzimtas patoloģijas)

5,93

6,04

17373

Prizmu adaptācijas tests

3,00

3,11

17374

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 7 skata virzienos

2,20

2,29

17375

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 9 skata virzienos

2,84

2,95

17380

Vizuālo vingrinājumu un sensoro etalonu lietošana redzes funkciju aktivizēšanai un stimulēšanai

5,45

5,62

17381

Neredzīga, vājredzīga bērna izziņas darbības novērtēšana, psiholoģiski pedagoģiskā izpēte

4,08

4,19

17382

Taktilā jutīguma izkopšanas nodarbības

3,68

3,79

17383

Orientēšanās spēju attīstīšana un izkopšana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

3,58

3,69

17384

Vecāku un pedagogu apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

3,73

3,84

17390*

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu runas traucējumu diagnostikas testi

7,15

7,34

17391

Vecāku un pedagogu konsultēšana un apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

4,33

4,46

17392

Valodas attīstības nodarbība vājredzīgiem vai neredzīgiem bērniem

4,27

4,40

17393

Mikrologopēdiskās nodarbības bērniem 0-1 gada vecumā, ietverot sejas, artikulācijas aparāta un elpošanu stimulējošas masāžas. Punktu un pirkstu sīkās motorikas un palmāro refleksu stimulējošas masāžas

3,14

3,24

17394

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu valodas attīstības stimulēšana pirmsrunas periodā

2,24

2,31

17395

Alternatīvās saziņas metožu lietošana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ar valodas attīstības traucējumiem

4,16

4,29

17400*

Pacienta pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (līdz 10 testiem)

11,47

11,75

17401*

Pacienta pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (virs 10 testiem)

17,20

17,63

17402

Atkārtota pacienta stāvokļa noteikšana un salīdzināšana ar iepriekšējiem rezultātiem

2,29

2,35

17403

Pārrunas ar vecākiem par mājās veicamo korekcijas attīstošo darbu psihisko procesu attīstībai

4,59

4,70

17404

Psihokorekcijas nodarbība psihisko procesu attīstīšanai

3,44

3,53

17405

Psiholoģiskā konsultēšana

4,05

4,15

17406

Atbalsta grupas vadīšana

3,44

3,53

18012

Deguna tamponāde no priekšpuses (patstāvīgs pakalpojums)

6,31

6,46

18013*

Mugurējā tamponāde

9,85

10,00

18014

Elektrokoagulācijas lietošana ORL - deguna asiņošanas, deguna gliemežnīcu, mandeļu, balsenes piededzināšanā, veidojumu ekscīzijā un citās operācijās

3,58

3,65

18020*

Rinomanometriskā izmeklēšana ar plūsmas mērīšanu (piem., nazālās sekundes kapacitāte, nazālā maksimālā plūsma), viens apmeklējums

7,53

7,80

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

4,65

4,83

18022*

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

61,33

61,79

18023

Operatīva deguna polipu izņemšana (ambulatori)

6,38

6,52

18024*

Operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna (stacionāra vai dienas stacionāra apstākļos)

61,33

61,79

18030

Lāzera koagulācija, piemaksa pie pakalpojumiem pp. 18022, 18023, 18024

3,89

4,03

18031

Krioterapija

2,46

2,53

18032

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

4,37

4,51

18033*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā

61,33

61,79

18034*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju

61,33

61,79

18035*

Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas slēgšanai

61,33

61,79

18036*

Operatīva deguna eju sašaurināšana

61,33

61,79

18037*

Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana

61,33

61,79

18038*

Deguna kaulu repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā (operācija)

58,25

58,71

18040*

Deguna koriģējoša operācija (iedzimti defekti) pēc heiloplastikas

61,33

61,79

18041*

Deguna koriģējošas un plastiskas operācijas

61,33

61,79

18042*

Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā

61,33

61,79

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

2,38

2,47

18046

Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu

3,48

3,59

18047*

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

49,73

49,86

18048*

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā dobuma zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot medikamentu ievadīšanu (operācija)

53,66

54,00

18050*

Haimora dobuma punkcija, pieejot no mutes, eventuāli ieskaitot tā satura atsūkšanu (operācija)

53,66

54,00

18055*

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

85,51

85,85

18056*

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

54,62

54,96

18057*

Haimora dobuma radikāla operācija

58,60

58,94

18058*

Retroaurikulārās atveres vai haimora dobuma fistulas operatīva aizvēršana

58,60

58,94

18059*

Pieres dobuma trepanācija no ārpuses

58,60

58,94

18060*

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

58,60

58,94

18061*

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

10,20

10,54

18062*

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

58,60

58,94

18063*

Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana no ārpuses

58,60

58,94

18064*

Orbītas apakšējās sienas rekonstrukcija pēc traumas (bez biomateriālu vērtības)

90,82

91,70

18065*

Piemaksa pie p. 18064 par biomateriālu

80,00

80,00

18066*

Orbītas dekompresija

90,82

91,70

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

2,91

3,00

18071

Bioptāta paņemšana no rīkles

5,61

5,75

18073*

Vienas aukslēju mandeles izlobīšana un rezekcija ar kapsulu (tonsilektomija)

49,98

50,25

18074*

Abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu (tonsilektomija)

49,98

50,25

18075*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas

49,98

50,25

18076

Peritonsilāra abscesa atvēršana

4,96

5,10

18077

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

4,13

4,27

18078

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

5,14

5,28

18079*

Palielinātas rīkles mandeles izņemšana (adenotomija)

49,98

50,25

18080*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc adenotomijas

49,98

50,25

18088

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana

2,72

2,81

18089*

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana, izmantojot videostroboskopu

8,97

9,24

18091*

Tiešā mikrolaringoskopija (ar mikroskopu un balsta laringoskopu)

9,10

9,37

18092*

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

32,11

32,52

18093*

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

47,36

48,17

18094*

Medikamentu (botulisma toksīna, silikona vai tauku) (Botulinum toxin) ievadīšana balsenē mikrolaringoskopijas laikā

50,10

50,55

18100*

Fibrorinofaringolaringoskopija

8,18

8,45

18101*

Balsenes mikroķirurģija ar fibroendoskopu (biopsijas paņemšana)

13,94

14,21

18102*

Piemaksa par CO2 lāzera izmantošanu ausu, kakla un deguna operācijās

90,00

90,00

18103

Endobronhiāla ārstēšana ar elastīgo cauruli, balsenes bužēšana

3,91

4,05

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes pieaugušiem

4,56

4,70

18107

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes bērniem līdz 7 gadu vecumam

5,08

5,24

18108

Balsenes abscesa atvēršana

3,02

3,09

18109*

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

5,53

5,67

18110*

Traheostomas slēgšana

52,09

52,32

18115

Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja

1,60

1,67

18118

Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

2,18

2,25

18126*

Operācija ārējā dzirdes ejā (piem., labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana )

57,04

57,36

18127*

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma, arī vairākas procedūras (stacionārā)

57,04

57,35

18128*

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

6,36

6,50

18129*

Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā

57,04

57,35

18135

Bungādiņas un/vai bungu dobuma izmeklēšana ar binokulārmikroskopiju

2,21

2,30

18140

Bungādiņas incīzija (paracentēze)

2,53

2,60

18141*

Bungu drenāžas pielikšana (bez protēzes vērtības)

57,04

57,35

18142*

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana (bez protēzes izmaksām)

57,04

57,35

18143*

Piemaksa pie pp. 18141, 18142 par protēzi

11,00

11,00

18152*

Miringoplastika, no dzirdes kanāla puses

58,05

58,36

18153*

Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika, rekonstrukcija kopā ar citām operācijām

71,52

72,42

18154*

Radikāla vidusauss operācija

71,52

72,42

18155*

Vidusauss holesteatomas operācija

71,52

72,42

18156*

Timpanoplastika (patstāvīgs pakalpojums)

71,52

72,42

18157*

Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības

71,52

72,42

18158*

Piemaksa pie p. 18157 par protēzi

225,00

225,00

18159*

Piemaksa par Kohleāro (dzirdes) implantu

9360,00

9360,00

18167*

Eksperimentāla līdzsvara rotācijas un/vai siltuma pārbaude pie horizontāla un vertikāla kairinājuma ar automatizētu stimulāciju un digitālu kontroli

7,84

8,06

18168*

Elektronistagmogrāfija spontānā un/vai ekspertimentālā nistagma reģistrēšanai un izvērtēšanai

8,24

8,46

18175*

Mastoidantrotomija

71,52

72,42

18177

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

4,73

4,87

18178*

Bojātas ārējās auss rezekcija

58,05

58,36

18179*

Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas

58,05

58,36

18180*

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

58,05

58,36

18187*

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

51,67

52,01

18188

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumos

4,44

4,58

18195*

Iekaisuša zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

51,67

52,01

18196*

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija labdabīga jaunveidojuma gadījumā

51,67

52,01

18197*

Citas operācijas siekalu dziedzeru un izvadu saslimšanu gadījumos (izvadu liģēšana)

51,67

52,01

18198

Abscesu un flegmonu uzgriešana sejas, žokļu rajonā

4,31

4,45

18199

Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

4,44

4,58

18205*

Labdabīgu jaunveidojumu aukslējās ekscīzija

51,67

52,01

18206*

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā

51,67

52,01

18207*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem

51,67

52,01

18208*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar lēveru uz asinsvadu kājiņas

168,24

170,71

 

18209*

Vaiga kaula vaļēja korekcija (osteosintēze). Bez implanta cenas

61,42

61,88

18210*

Augšžokļa lūzuma vaļēja korekcija

61,42

61,88

18211*

Citas sejas kaulu lūzumu korekcijas

61,42

61,88

18212*

Sejas kaulu bojājuma ekscīzija iekaisuma vai labdabīgu jaunveidojumu gadījumos

61,42

61,88

18213*

Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonā

61,42

61,88

18214*

Faringostomas plastika

51,67

52,01

18215*

Faringoplastika ar ādas lēveru

168,24

170,71

18220*

Labdabīga rīkles audzēja izņemšana

49,98

50,25

18221*

Laterāla balsenes rezekcija

168,24

170,71

18222*

Horizontāla balsenes rezekcija

168,24

170,71

18223*

Balsenes rezekcija

168,24

170,71

18224*

Laringektomija

168,24

170,71

18225*

Laringektomija ar vairogdziedzera rezekciju

168,24

170,71

18226*

Laringektomija ar rīkles rezekciju un Crile operāciju

168,24

170,71

18227*

Laringektomija ar Crile operāciju vienā pusē

168,24

170,71

18228*

Laringektomija ar Crile operāciju abās pusēs

168,24

170,71

18229*

Hordektomija

168,24

170,71

18230*

Traheostoma uz laiku vai pastāvīgi

21,52

21,86

18231*

Piemaksa pp. 18223, 18229 par balsenes stentu

125,00

125,00

18240*

Laringostomas plastika

51,67

52,01

18241*

Laringofaringostomas plastika

168,24

170,71

18242*

Kakla cistu izņemšana

51,67

52,01

18243*

Kakla limfmezglu paplašināta izņemšana, preskalēnā biopsija (onkoloģisku vai uz to aizdomīgu saslimšanu gadījumā)

51,67

52,01

18244*

Moura operācija

190,83

192,69

18245*

Augšžokļa kaula rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

215,92

218,39

18246*

Totāla augšžokļa kaula izņemšana (maksilektomija) ļaundabīga audzēja gadījumā

287,01

290,09

18247*

Ārējās auss rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

89,59

90,49

18248*

Ārējās auss amputācija ļaundabīga audzēja gadījumā

131,49

132,39

18249*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana a. Carotis sistēmā ar ļaundabīgiem audzējiem galvas-kakla rajonā

178,29

179,84

18250*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā vienā pusē (Crile operācija)

203,38

205,54

18260*

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot n.facialis zarus ļaundabīga audzēja gadījumā

184,22

186,38

18261*

Komplicēta pieauss siekalu dziedzera rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

261,93

264,40

18262*

Apakšžokļa daļas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

184,22

186,38

18263*

Apakšžokļa totāla rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

215,92

218,39

18264*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā abās pusēs

292,80

295,88

18265*

Ļaundabīga ādas un mīksto audu audzēju ekscīzija

89,59

90,49

18266*

Komplicēta defekta slēgšana ar lēveru sejas, kakla apvidū

140,24

141,36

18267*

Mutes pamatnes rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

140,24

141,36

18268*

Lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

140,24

141,36

18269*

Komplicēta lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

203,38

205,54

18270*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem ļaundabīga audzēja gadījumā

171,67

173,53

18280

Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija)

3,63

3,72

18281

Virssliekšņa testi

3,65

3,74

18282

Valodas audiometriska izmeklēšana, atsevišķi labajai un kreisajai ausij

3,72

3,81

18283

Valodas audiometriska izmeklēšana dzirdes aparāta kontrolei brīvā skaņu laukā

2,84

2,88

18284

Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu, arī abpusēja

4,94

5,03

18285

Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem ar impedances mērīšanu, vismaz ar četrām pārbaudes frekvencēm, ar kontralaterāliem novadījumiem, nosakot arī refleksa izzušanas brīdi (vienpusēji vai abpusēji)

4,94

5,03

18286*

Dzirdes aparāta pielaikošana

7,02

7,11

18287*

Dzirdes aparāta noregulēšana un raksturlīkņu nomērīšana (audiometrija)

7,55

7,64

18341*

Objektīvā audiometrija (ārsts audiologs vai neirologs)

18,53

18,96

19001

Piemaksa, izmantojot vienreizējās lietošanas cistoskopijas veļas komplektu

4,00

4,00

19002*

Piemaksa, izmantojot vienreizējās lietošanas komplektu transuretrālām operācijām (TUR komplekts)

7,00

7,00

19009*

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

20,51

20,65

19015

Urīnpūšļa katetrizācija (bez vienreizējā katetra cenas)

1,26

1,30

19016

Urīnpūšļa katetrizācija, izmantojot ārstniecības iestādes apmaksātu vienreizējo katetru

2,26

2,30

19017

Urīnpūšļa katetrizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošanu. Pastāvīga katetra ielikšana

4,40

4,52

19018

Urīnpūšļa skalošana un/vai instilācija ielikta pastāvīga katetra gadījumā

2,05

2,10

19019*

Meatotomija

63,53

63,99

19020*

Parafimozes neasiņojoša likvidēšana

8,80

8,94

19021*

Cirkumcīzija

62,83

63,29

19022

Priekšādas salipuma atdalīšana (patstāvīgs pakalpojums)

2,53

2,63

19030*

Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

60,52

60,98

19031*

Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

65,84

66,30

19032*

Varikozes operācija (sēklinieka maisiņa griezums)

65,84

66,30

19033*

Varikozoperācija ar v.spermatica nosiešanu (vēdera griezums)

65,84

66,30

19034*

Hidro- un/vai spermatocēles operācija

65,84

66,30

19035*

Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

65,84

66,30

19036*

Abpusēja orhektomija

65,84

66,30

19037*

Orhopeksija

65,84

66,30

19038*

Cirkšņa kriptorhisma operācija

65,84

66,30

19039*

Oliņas novadīšana pie augstas retences vai izņemšana

65,84

66,30

19045*

Vazovazostomija

65,84

66,30

19046*

Dzimumlocekļa endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

65,84

66,30

19047*

Prostatas adenomas operatīva izņemšana

65,84

66,30

19048*

Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

100,33

100,62

19049*

Piemaksa par Cistofix komplekta lietošanu epicistostomai

20,00

20,00

19050*

Piemaksa par kapsulas iešķelšanas naža lietošanu

26,00

26,00

19055*

Apakšējo urīnceļu urodinamiskie izmeklējumi

47,32

47,41

19056*

Transuretrāla mikroviļņu terapija (TUMT)

84,05

84,37

19057*

Optiska uretrotomija

53,06

53,35

19058*

Uretras rezekcija

60,93

61,22

19059*

Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

17,07

17,22

19060*

Urīnvada zondēšana(-as), ieskaitot nieru bļodiņu skalošanu(-as) un/vai medikamentu, un/vai kontrastvielu ievadīšanu nieru bļodiņās, papildus pakalpojumiem pie p. 19059

24,12

24,31

19065*

Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa

92,90

93,18

19066

Urīna izdalīšanās mērīšana, ieskaitot reģistrāciju. Urofloumetrija

4,78

4,86

19067*

Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēja uzlikšanu un katetra cenu

55,75

56,21

19068*

Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana

61,56

62,02

19069*

Pūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, lietojot elektrodus. Papildus pie p. 19059

36,73

37,01

19070*

Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana

24,86

24,98

19075*

Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana un stenta izņemšana

100,33

100,62

19076*

Akmens, tā šķembu vai svešķermeņu ekstrakcija no urīnvada vai nieres papildus p. 19080 (ar cilpas vērtību)

114,57

114,86

19077*

Urīnvada atveres griezums papildus pakalpojumam p. 19059

37,67

37,75

19078*

Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām

124,54

125,78

19079*

Nieres cistas perkutāna punkcija

91,83

91,90

19080*

Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana (patstāvīgs pakalpojums)

118,59

119,83

19081*

Perkutānā litotripsija papildus pakalpojumiem pp. 19080 un 19176

71,74

72,16

19085*

Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju (ar katetra cenu)

16,87

16,98

19086

Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanas katetra fiksāciju un apsēju (bez katetra cenas)

4,00

4,07

19087

Piemaksa par katetru urīnpūšļa fistulai

0,60

0,60

19088

Urostomas apkope (bez katetra maiņas)

3,93

4,02

19089*

Nieres fistulas katetra maiņa (ar katetra cenu)

59,87

59,99

19095*

Paranefrīta drenāža

45,58

46,04

19096*

Komplicēta nefrektomija audzēju gadījumos

132,47

133,20

19097*

Nekomplicēta nefrektomija

118,59

119,83

19098*

Nieres cistas perkutāna rezekcija

73,65

73,94

19099*

Perkutāna nieres pielouretrālā segmenta plastika

100,77

101,23

19100*

Nefropeksija

118,59

119,83

19101*

Nieres bļodiņas - urīnvada anastamoze

124,54

125,78

19102*

Nieres dekapsulācija, perinefrālo saaugumu atdalīšana

124,54

125,78

19103*

Uretrokutaneostomija, vienpusējā

118,59

119,83

19104*

Ureterocistoanastomoze

124,65

125,89

19105*

Parciālā cistektomija

124,65

125,89

19110*

Parciālā cistektomija ar ureterocistoanastomozi

156,49

158,04

19111*

Cistektomija ar urīnvada pārstādīšanu zarnā un/vai urīna rezervuāra izveidošanu no zarnas

296,96

301,88

19112*

Urīnvadu-zarnu anastamoze (ar šinas vērtību)

124,51

125,75

19113*

Cistektomija ar ureterokutoneostomiju

124,51

125,75

19114*

Orhofunikulektomija

118,59

119,83

19115*

Radikāla prostatektomija

159,34

160,89

19116*

Urīnpūšļa fistulas operatīva plastika, slēgšana

61,70

62,16

19117*

Periuretrālas cistas ekscīzija

55,64

56,10

19118*

Ekstraperitoneālas, pararenālas vai paravezikālas hematomas, flegmonas incīzija un drenāža

118,59

119,83

19125*

Retrosimfizāra uretras un pūšļa kakliņa fiksācija

118,59

119,83

19126*

Piemaksa par retrosimfizāru polipropilēna urīnpūšļa kakliņu fiksējošu endoprotēzi (pie pp. 19125, 19201)

300,00

300,00

19127*

Proksimālās uretras daļas plastiskā operācija (Solovjova, Rusakova u.c. veida operācijas)

118,59

119,84

19134*

Uretras endoprotezēšana pie apakšējo urīnceļu obstrukcijas vīriešiem

53,06

53,35

19135*

Piemaksa par urīnizvadkanāla endoprotēzi pie labdabīgas prostatas hiperplāzijas (UroLume vai cita)

1284,00

1284,00

19136*

Piemaksa par vīriešu dzimumlocekļa maināmās konsistences endoprotēzi

2810,00

2810,00

19137*

Piemaksa par vīriešu dzimumlocekļa patstāvīgas konsistences endoprotēzi

594,00

594,00

19145*

Distālās uretras (priekšējās) daļas plastiskā operācija

118,59

119,83

19146*

Transvaginālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana

118,59

119,83

19147*

Transabdominālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana

118,59

119,83

19148*

Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija

55,64

56,10

19149*

Dzimumlocekļa amputācija

55,64

56,10

19150*

Hipospādijas un epispādijas plastika

55,64

56,10

19151*

Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija

55,83

56,29

19155*

Nieru sašūšana pie traumām

124,65

125,89

19156*

Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transabdominālo pieeju

61,70

62,16

19157*

Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transvezikālo pieeju

61,70

62,16

19158*

Prostatas un sēklinieka biopsija (ar vienreizējās adatas vērtību)

34,38

34,48

19159*

Prostatas abscesa atvēršana

55,64

56,10

19160*

Emaskulācija

55,64

56,10

19161*

Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija

87,09

87,28

19162*

Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija

189,27

189,69

19170*

Cirkšņa limfadenektomija, vienpusēja

55,64

56,10

19171*

Retroperitoneāla limfadenektomija

118,59

119,83

19172*

Ureteru sašūšana

118,59

119,83

19173*

Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)

94,71

95,00

19174*

Ureterorenoskopija ar cilpas litoekstrakciju (ar cilpas vērtību)

198,13

198,55

19175*

Ureterorenoskopija ar kontakta litotripsiju (ar šinas vērtību)

203,66

204,24

19176*

Nefroskopija, papildus p. 19080

56,29

56,58

19177*

Operatīva akmeņa izņemšana no urīnpūšļa

61,70

62,16

19185*

Nieres rezekcija

124,65

125,89

19186*

Adrenalektomija

124,65

125,89

19187*

Ekstrakorporālā litotripsija

143,12

143,68

19195*

Diagnostiskā laparoskopija

150,10

151,65

19196*

Laparoskopiska adrenalektomija

797,18

798,73

19197*

Laparoskopiska testikulāro vēnu liģēšana

243,93

245,48

19198*

Laparoskopiska transperitoneāla limfadenektomija (sēklinieku u.c. audzēju ārstēšana)

318,75

320,30

19199*

Ekstraperitoneāla laparoskopiska iegurņa limfmezglu ekstirpācija (priekšdziedzera audzēja ārstēšana)

169,71

171,26

19200*

Laparoskopiska ureterolitotomija

231,89

233,44

19201*

Laparoskopiska urīnpūšļa kakla fiksācija (stresa inkontinences korekcija)

263,99

265,54

19202*

Laparoskopiskā nefrektomija

450,55

452,10

19203*

Ar roku asistēta laparoskopija (pie uroģenitālā trakta operācijām)

326,17

327,72

19204*

Ar roku asistēta nefrektomija

854,75

856,30

19250*

Donornieres paņemšana

602,49

604,26

19251*

Donornieres sagatavošana

195,57

196,28

19252*

Nieres transplantācija

3432,14

3434,93

19254*

Piemaksa par divbalonu katetra orgānu perfūzijai lietošanu p. 19250

200,00

200,00

19270*

Hroniska hemodialīze (bez maģistrālēm, dializatora, eritropoetīna un dzelzs preparātiem)

33,60

33,97

19271*

Piemaksa par materiālu vērtībām hemodialīzēm

21,82

21,82

19273*

Piemaksa par eritropoetīnu (Erythropoietin) (katrām 1000 vien.) vai darbpoetīnu (katriem 5 mikrogramiem) nieru aizstājējterapijai

6,33

6,33

19275*

Akūta hemodialīze (bez maģistrālēm, dializatora, eritropoetīna un dzelzs preparātiem)

63,17

63,91

19276*

Hemofiltrācija un hemodiafiltrācija (bez maģistrālēm, dializatora, eritropoetīna un dzelzs preparātiem)

45,36

45,73

19277*

Hemodialīze pēc transplantācijas (bez maģistrālēm, dializatora, eritropoetīna un dzelzs preparātiem)

43,02

43,76

19278*

Akūtas automatizētās peritoneālās dialīzes seanss

47,26

47,63

19279*

Piemaksa par peritoneoskopa Y-TEC materiālu komplektu

100,00

100,00

19280*

Peritoneālās dialīzes katetra implantācija (ar katetru)

86,69

86,96

19281*

Peritoneālās dialīzes slimnieku apmācība, aprūpe un kontrole vienā mēnesī

42,74

43,18

19282*

Piemaksa par dzelzs preparātu saharātu (Saccharated iron oxide) nieru aizstājējterapijai

8,37

8,37

19300*

Lēna nepārtraukta hemofiltrācija (SCUF)

147,74

150,26

19301*

Piemaksa par katru nākamo diennakti p. 19300

121,74

124,26

19302*

Nepārtraukta venovenozā hemofiltrācija (CVVH)

195,74

198,26

19303*

Piemaksa par katru nākamo diennakti p. 19302

169,74

172,26

19304*

Nepārtraukta venovenozā hemodialīze (CVVHD)

207,74

210,26

19305*

Nepārtraukta venovenozā hemodiafiltrācija (CVVHDF)

207,74

210,26

19306*

Piemaksa par katru nākamo diennakti pp. 19304, 19305

181,74

184,26

19307*

Nepārtraukta venovenozā augstas plūsmas dialīze (CVVHFD)

199,52

202,04

19308*

Piemaksa par katru nākamo diennakti p. 19307

173,52

176,04

19309*

Nepārtraukta venovenozā plazmas filtrācija un adsorbcija (CPFA)

279,94

282,46

19310*

Piemaksa par katru nākamo diennakti p. 19309

238,50

240,79

 

20001*

Piemaksa operācijām, kurās izmanto vienreizējās lietošanas operācijas veļu - vispārējās ķirurģijas komplektu (palagi, puspalagi, autiņi u. tml.)

8,00

8,00

20002*

Piemaksa operācijām, kurās izmanto vienreizējās lietošanas operācijas veļu - cepurītes, maskas, halātus, apavus (bahilas) vienam cilvēkam uz vienu operāciju

4,05

4,05

20003*

Tas pats, operācijas brigādei 2 cilvēki uz vienu operāciju

8,10

8,10

20004*

Tas pats, operācijas brigādei 3 cilvēki uz vienu operāciju

12,15

12,15

20005*

Tas pats, operācijas brigādei 4 cilvēki uz vienu operāciju

16,20

16,20

20010

Mazas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana

2,78

2,87

20013

Lielas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana

3,49

3,58

20014*

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

8,93

9,07

20015

Diegu vai klamburu izņemšana no brūcēm vienā vai vairākās apmeklējumu reizēs

1,69

1,74

20019

Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana (ambulatori)

3,91

4,01

20028

Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

8,73

8,88

20029*

Nekrektomija pie apdeguma virsmas virs 150 cm2

15,99

16,23

20030

Medikamentu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa

3,70

3,77

20031

Antirabiskais darbs (pirmā pieņemšana)

1,62

1,67

20039*

Punkcijas biopsija operāciju zālē

17,38

17,55

20040

Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori)

5,17

5,31

20041*

Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operāciju zālē)

30,36

30,80

20043*

Bursas ekstripācija (operāciju zālē)

29,51

29,99

20044*

Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

11,45

11,69

20050

Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2)

4,92

5,00

20051

Naevus flammeus izņemšanas operācija, katrs seanss

2,82

2,85

20052

Piemaksa pie operāciju pakalpojumiem p. 20051, veicot ar lāzera palīdzību

0,50

0,50

20053

Hemangiomas, kapilaropātijas, pigmentu pataloģijas un teleangiektāzijas selektīvā fototermolīze (1 impulss, laukums līdz 3 cm2)

3,73

3,81

20054

Selektīvā fototermolīze hipertrofisku rētu apstrādei (1 impulss, laukums līdz 3 cm2)

3,73

3,81

20055

Piemaksa pp. 20053, 20054 par katru nākamo impulsu, sākot ar otro

3,73

3,81

20056*

Lāzerdestrukcija - labdabīgu un ļaundabīgu ādas un zemādas veidojumu likvidācijai

6,86

7,00

20057*

Kriodestrukcija - labdabīgu un ļaundabīgu ādas un zemādas veidojumu likvidācijai

6,41

6,55

20059*

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas u.c.), virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija operāciju zālē

24,72

24,96

20060

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas u.c.), virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori

14,74

15,03

20065*

Impulsa lāzera ablācija. Autodermoplastika ar laukumu līdz 100 cm2

18,25

18,45

20066*

Piemaksa p. 20065 par katriem nākamajiem 100 cm2

19,93

20,52

20070

Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija

4,58

4,68

20071*

Kājas vai rokas pirksta naga iznīcināšana ar naga saknes rezekciju

8,93

9,19

20072

Piemaksa pp. 20070, 20071 par katru nākamo nagu, sākot ar otro

0,76

0,77

20073*

Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

17,43

17,62

20075*

Vienas vai vairāku drenu ievietošana locītavās, kaulos vai mīkstajos audos, izmantojot atsevišķu pieeju, ieskaitot skalošanu (operāciju zālē)

11,40

11,59

20085*

Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika

63,96

64,66

20087*

Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām

42,93

43,63

20098*

Muskuļu un/vai fasciju šuve, ieskaitot svaigas brūces apstrādi

29,11

29,57

20100*

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

22,33

22,58

20101*

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

27,79

28,25

20108*

Ahilla cīpslas primāra vai sekundāra šuve

35,23

35,69

20119*

Skeleta ekstenzija

6,55

6,65

20127

Ambulatora svešķermeņa izņemšana Rtg kontrolē

12,54

12,68

20128*

Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija

26,44

26,78

20130*

Iegurņa kaulu osteotomija

224,73

227,23

20139*

Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana

30,66

31,11

20140*

Lielo locītavu mežģījuma vaļēja reponēšana

62,14

63,09

20141*

Atslēgas kaulu galu vai patellas mežģījuma vaļēja repozīcija

59,92

60,87

20145*

Pleca locītavas stabilizējoša operācija (Bristova, Boičeva u.c.)

75,94

77,51

20146*

Locītavu saišu plastika, sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām

55,82

56,47

20147*

Dziļi guļoša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)

37,25

37,42

20149*

Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā

19,22

19,32

20155*

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

22,83

22,99

20159*

Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija

63,23

64,49

20160*

Osteotomija sīkiem delnas un/vai pēdas kauliem un/vai pēdas kauliem, eksostozes rezekcija pie hallux valgus (Šēde)

59,13

59,78

20161*

Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas)

197,56

200,06

20165*

Piemaksa par implantu - augšstilba plāksne ar skrūvēm

76,00

76,00

20166*

Piemaksa par implantu - augšstilba interlocking stienis

122,00

122,00

20167*

Piemaksa par implantu - leņķa plāksne ar skrūvēm

132,00

132,00

20168*

Piemaksa par implantu - tibijas kondiļu
T-plāksne ar skrūvēm

82,00

82,00

20169*

Piemaksa par implantu - tibijas plāksne ar skrūvēm

59,00

59,00

20170*

Piemaksa par implantu - tibijas stienis (universālais)

122,00

122,00

20171*

Piemaksa par implantu - tibijas stienis (unreamed)

228,00

228,00

20172*

Piemaksa par implantu - iegurņa un acetabulum osteosintēzes plāksnes ar skrūvēm

176,00

176,00

20173*

Piemaksa par implantu par DHS, DCS ar skrūvēm

190,00

190,00

20174*

Piemaksa par implantu - par atslēgas kaula plāksni ar skrūvēm

42,00

42,00

20175*

Piemaksa par implantu - augšdelma kaula plāksni ar skrūvēm

72,00

72,00

20176*

Piemaksa par implantu - plāksni ar skrūvi humerus distālā gala fiksācijai

56,00

56,00

20177*

Piemaksa par implantu - tension band (Zuggurtung)

8,00

8,00

20178*

Piemaksa par implantu - apakšdelma plāksne ar skrūvēm (vienam kaulam)

47,00

47,00

20179*

Piemaksa par implantu - 6,5 mm spongiozā skrūve

7,00

7,00

20180*

Piemaksa par implantu - kortikālā skrūve

4,00

4,00

20181*

Piemaksa par implantu - Endera stieni

36,00

36,00

20182*

Piemaksa par implantu - Kinčera stieni

62,00

62,00

20183*

Piemaksa par implantu - rādija distālā gala plāksni ar skrūvēm

27,00

27,00

20184*

Piemaksa par implantu - plaukstas vai pleznas kaula un falangu plāksni un skrūvi

27,00

27,00

20185*

Piemaksa par implantu - laterālās potītes plāksni ar skrūvēm

25,00

25,00

20186*

Piemaksa par implantu - mediālās potītes skrūvi

6,00

6,00

20187*

Piemaksa par implantu - BAROUK skrūvi

30,00

30,00

20188*

Piemaksa par implantu - "Tomofix" ar skrūvēm

294,80

294,80

20189*

Piemaksa par implantu - 7,0 mm kakulētā skrūve

32,00

32,00

20190*

Piemaksa par implantu - 3,5 mm kakulētā skrūve

28,00

28,00

20191*

Piemaksa par implantu - papēža plāksni ar skrūvēm

165,00

165,00

20192*

Piemaksa par implantu - Vaila osteotomijas skrūvi

16,00

16,00

20193*

Piemaksa par implantu - augšdelma kaula bloķēto stieni

160,00

160,00

20200*

Osteotomija maziem stobra kauliem, kaulu izaugumu nokalšana vai "Z" veida osteotomija I metatarsālajam kaulam

86,54

87,24

20201*

Piemaksa par kompresijas-distrakcijas aparātu (ārējās fiksācijas aparātu)

250,00

250,00

20202*

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)

85,24

86,81

20203*

Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības)

139,02

140,59

20204*

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem

61,93

62,63

20205*

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no maziem stobra kauliem (stieņa, plāksnes, skrūvju, bloķējošās skrūves)

58,61

58,97

20206*

Reparatīvas operācijas pie garo stobru kaulu pseidoartrozēm un/vai kaula transports, ekstremitātes pagarināšana, Hahutova operācija (bez implanta vērtības), ekstremitātes pagarināšana, Hahutova operācija (ar implanta vērtību)

112,38

113,30

20207*

Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju

33,91

34,15

20209*

Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam

19,13

19,28

20210*

Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana (bez aparāta vērtības)

53,71

54,85

20211*

Piemaksa par implantu - kaulu cementu (viena porcija)

17,11

17,11

20212*

Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija)

20,36

20,50

20215*

Lielo stobra kaulu rezekcija, iegurņa kaula, kaula audzēju rezekcija un plastika (bez implanta vērtības)

163,01

166,11

20217*

Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija

25,96

26,20

20218*

Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana

40,79

41,15

20219*

Sinovijektomija ceļa locītavai

57,58

58,26

20220*

Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)

163,64

166,74

20222*

Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika

94,25

94,95

20224*

Apakšdelma viena kaula osteosintēze (bez implanta vērtības)

54,98

55,68

20225*

Spieķa kaula galviņas osteosintēze (bez implanta vērtības)

74,95

75,43

20226*

Olecranon osteosintēze (bez implanta vērtības)

56,28

56,76

20227*

Augšdelma proksimālā gala osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

86,53

87,45

20228*

Augšdelma kaula proksimālā gala osteosintēze ar stieplēm un/vai savelkošo cilpu (bez implanta vērtības)

68,37

69,07

20229*

Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpstiņas OS ar plāksni (bez implanta vērtības)

70,34

71,04

20230*

Gūžas locītavas totāla endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (bez protēzes vērtības)

233,80

235,37

20231*

Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa endoprotēzi (bez protēzes vērtības)

232,19

233,74

20232*

Ceļa locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

277,28

279,46

20233*

Piemaksa par bezcementa gūžas locītavas endoprotēzi

1054,00

1054,00

20234*

Piemaksa par cementējamo gūžas locītavas endoprotēzi

311,00

311,00

20235*

Piemaksa par ceļa locītavas endoprotēzi

858,00

858,00

20236*

Femurokapitāla gūžas locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

183,68

184,91

20237*

Piemaksa par femurokapitālās gūžas locītavas endoprotēzi

88,00

88,00

20239*

Pleca locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

196,45

198,63

20240*

Cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantēšana (bez protēzes vērtības)

254,43

256,64

20241*

Bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantācija (bez protēzes vērtības)

243,79

245,66

20242*

Ceļa locītavas endoprotēzes revīzijas operācija (bez protēzes vērtības)

291,49

293,36

20243*

Piemaksa par instrumentu komplektu gūžas revīzijas operācijai

81,50

81,50

20244*

Piemaksa par instrumentu komplektu bezcementa endoprotēzes implantācijai

134,90

134,90

20249*

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde

17,14

17,38

20250

Piemaksa pie pp. 20249, 20149 par katru pirkstu, sākot no otrā

2,56

2,63

20251*

Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)

81,55

83,12

20253*

Lielo locītavu eksartikulācija

75,24

76,38

20255*

Piemaksa, izmantojot vienreizējās lietošanas operācijas veļu - gūžas locītavas (augšstilba) komplektu

17,50

17,50

20256*

Piemaksa, izmantojot vienreizējās lietošanas operācijas veļu - ekstremitātes komplektu

9,91

9,91

 

20257*

Acetabulum un/vai iegurņa kaulu osteosintēze (bez implanta vērtības)

238,58

241,68

20258*

Simfīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

98,29

99,21

20259*

Femur transtrohantera lūzuma OS ar stieplēm (bez implanta vērtības)

61,27

62,20

20260*

Femur kakliņa osteosintēze ar kanulētām skrūvēm (bez implanta vērtības)

82,15

83,27

20261*

Augšstilba kaula lūzuma osteosintēze ar DHS vai DCS (bez implanta vērtības)

102,48

103,84

20262*

Augšstilba kaula trohanteru zonas osteosintēze ar skrūvi (bez implanta vērtības)

55,36

56,06

20263*

Lielo stobrkaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

87,68

89,25

20264*

Lielo stobrkaulu osteosintēze ar bloķēto stieni (bez implanta vērtības)

122,85

124,42

20265*

Osteosintēze ar leņķa plāksni (bez implanta vērtības)

84,79

85,91

20266*

Patellas osteosintēze (bez implanta vērtības)

49,06

49,54

20267*

Lielā liela kaula proksimālā gala osteosintēze (bez implanta vērtības)

71,33

72,25

20268*

Tībijas distālās metaepifīzes OS (bez implanta vērtības)

83,12

84,04

20269*

Mazā liela kaula osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

83,09

84,01

20270*

Potītes OS ar skrūvi (bez implanta vērtības)

89,19

90,11

20271*

2-3 potīšu lūzuma OS (bez implanta vērtības)

109,08

109,78

20272*

Piemaksa par instrumentu komplektu bezcementa endoprotēzes revīzijai

178,95

178,95

20273*

Piemaksa par instrumentu komplektu gūžas locītavas cementējamai endoprotēzes implantācijai

136,34

136,34

20274*

Piemaksa par instrumentu komplektu pleca locītavas endoprotezēšanai

197,50

197,50

20275*

Piemaksa par navigācijas sistēmas lietošanu ortopēdiskajās operācijās

62,39

62,39

20276*

Hibrīda tipa totāla gūžas locītavas endoprotezēšana

255,38

257,59

20279*

Piemaksa par pleca locītavas endoprotēzi

882,00

882,00

20281*

Diagnostiska artroskopija, lielo locītavu artroskopiskas operācijas (elkoņa, ceļa vai pēdas locītavu artroskopija, brīvo ķermeņu izņemšana, biopsija)

140,07

140,70

20282*

Artroskopiska pleca stabilizējoša operācija (bez implanta vērtības)

190,35

191,92

20283*

Piemaksa par implantu - Suretacs tapu vai enkuru artroskopiskai operācijai (1 gab.)

65,50

65,50

20285*

Artroskopiska ceļa locītavas priekšējās krustveida saites plastika (bez interferences skrūvju vērtības)

227,08

228,61

20286*

Piemaksa par krustveida saites implantācijas komplektu ar cīpslu vai transfiks sistēmu

93,00

93,00

20287*

Piemaksa par interferences skrūvi (1 gab.)

38,00

38,00

20288*

Diagnostiska pleca locītavas artroskopija (brīvo ķermeņu izņemšana, biopsija)

149,37

149,83

20289*

Piemaksa par enkuru pleca locītavas operācijai (1 gab.)

27,60

27,60

20300*

5-10 % lielu apdegumu brūču primāra apstrāde, pārsiešanas sejai un plaukstām vai pēdām

44,25

44,57

20301*

11-30 % lielu apdeguma brūču apstrāde un pārsiešanas

84,83

85,95

20302*

Virs 30 % lielu apdeguma brūču apstrāde un pārsiešanas

124,29

126,11

20303*

Nekrotomija un nekrektomija pie 5-10 % apdeguma sejai, plaukstām vai pēdām, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

67,70

68,49

20304*

Nekrotomija un nekrektomija pie 11-30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

102,40

103,74

20305*

Nekrotomija un nekrektomija pie apdegumiem virs 30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

144,52

146,68

20306*

Autodetermoplastika pie 5-10 % apdegumu virsmas

64,13

64,59

20307*

Autodetermoplastika pie 11-30 % apdegumu virsmas

106,41

107,75

20308*

Autodetermoplastika pie apdegumiem virs 30 %

150,54

152,70

20309*

Rekonstruktīvās operācijas pēc apdegumiem

82,46

83,36

20400*

Piemaksa par vītņu tipa un sfērisko bezcementa acetabulāro daļu hibrīda gūžas endoprotezēšanai

694,50

694,50

20402*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu standarta bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1280,00

1280,00

20403*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu standarta bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1197,00

1197,00

20404*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu diafizāras fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1349,00

1349,00

20405*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu diafizāras fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1319,00

1319,00

20406*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu distālas fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1475,00

1475,00

20407*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu distālas fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1392,00

1392,00

20408*

Piemaksa par cementējamas gūžas locītavas endoprotēzi cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

455,00

455,00

20409*

Piemaksa par vītņu tipa bezcemeta acetabulāro daļu hibrīda gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

736,00

736,00

20410*

Piemaksa par sfērisko bezcemeta acetabulāro daļu hibrīda gūžas locītsavas revīzijas endoprotezēšanai

653,00

653,00

20411*

Piemaksa par standarta endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

784,00

784,00

20412*

Piemaksa par tibiālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšani

1036,00

1036,00

20413*

Piemaksa par femorālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšani

1706,00

1706,00

20414*

Piemaksa par femorālās un tibiālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšani

1958,00

1958,00

20415*

Piemaksa par paaugstinātas stabilitātes ceļa revīzijas endoprotezēšanu

2341,00

2341,00

20416*

Piemaksa par endoprotēzi pleca locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1680,00

1680,00

20417*

Piemaksa par endoprotēzi pleca locītavas reversai revīzijas endoprotezēšanai

1740,00

1740,00

21001*

Abscesu, cistu, hematomu u.c. šķidruma kolekciju perkutāna drenāža US kontrolē

22,30

22,62

21002*

Piemaksa p. 21001 par vienetapu drenāžas komplektu

35,00

35,00

21003*

Piemaksa p. 21001 par divetapu drenāžas komplektu

75,00

75,00

21004*

Transkutāna orgāna punkcija un/vai biopsija ar audu parauga paņemšanu US kontrolē

13,34

13,59

21005*

Piemaksa p. 21004 par vienreizlietojamo punkcijas biopsijas ierīci

25,00

25,00

21006*

Piemaksa p. 21004 par vienreizlietojamo punkcijas biopsijas adatu daudzkārtlietojamai punkciju ierīcei

12,00

12,00

21007*

Piemaksa p. 21004 par vienreizlietojamo automātisko "TRU - CUT" tipa adatu ("COOK")

30,50

30,50

21008*

Piemaksa pp. 21004 un 50016 par vienreizlietojamo PIA adatu metastāžu alkoholizācijai

25,75

25,75

21009*

Piemaksa pp. 21004 un 50016 par audzēju un metastāžu lokalizācijas adatas lietošanu

23,10

23,10

21015*

Intraoperatīva ultrasonogrāfija

19,28

19,55

21016*

Transkutāna žultsvadu drenēšana

108,23

108,64

21017*

Proves laparotomija

69,08

69,54

21018*

Konvencionāla apendektomija

69,08

69,54

21019*

Intraabdominālas asiņošanas novēršana

74,13

74,81

21020*

Saaugumu pārdalīšana

74,13

74,81

21021*

Intraabdomināla biopsija vai abscesa atvēršana

74,13

74,81

21022*

Piena dziedzera sektorāla rezekcija

72,64

73,32

21023*

Dobjā orgāna perforācijas sašūšana

74,13

74,81

21024*

Konvencionāla herniorafija

64,46

64,92

21025*

Piemaksa par plastiskā materiāla (tīkliņa) lietošanu trūces operācijās

26,00

26,00

21026*

Postoperatīva trūces plastika

125,30

126,53

21027*

Aknu biopsija

80,61

81,29

21040*

Gastroenteroanastomoze, enteroenteroanastomoze

139,01

140,56

21041*

Zarnas rezekcija

144,11

145,66

21042*

Gastrotomija, gastrostomija, enterotomija, enterostomija, kolostomija, stomas slēgšana

139,01

140,56

21043*

Distālā kuņģa rezekcija vai ekscīzija

144,11

145,66

21044*

Vagotomija

139,01

140,56

21045*

Konvencionāla holecistektomija ar žults ceļu revīziju

146,70

148,25

21046*

Biliodigestīva anastamoze

146,70

148,25

21047*

Radikāla mastektomija

153,83

155,38

21048*

Liesas operācija

141,18

142,73

21049*

Diafragmas operācija (laparotomijas ceļā)

141,18

142,73

21050*

Totāla gastrektomija, proksimāla kuņģa rezekcija

144,11

145,66

21051*

Transduodenāla operācija uz papilla duodeni major

145,11

146,66

21060*

Aizkuņģa dziedzera drenējošas operācijas; nekrektomija

140,53

142,08

21061*

Virsnieru operācijas

144,78

146,33

21062*

Taisnās zarnas rezekcija vai ekstirpācija

173,04

174,59

21063*

Totāla kolektomija

176,04

177,59

21064*

Rectum rezekcija ar sigmas novadīšanu anālajā kanālā

176,04

177,59

21065*

Intraabdomināla limfadenektomija vai lielo kolektoru radikāla limfadenektomija (intraabdomināli, paduses un cirkšņa kolektori)

179,20

180,75

21066*

Atkārtotas vai rekonstruktīvas abdominālas operācijas, fistulu operācijas

176,05

177,60

21067*

Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā

174,82

176,37

21068*

Aknu rezekcijas, aizkuņģa dziedzera rezekcija

187,68

189,23

21069*

Retroperitoneālo veidojumu ekstripācija

172,34

173,89

21079*

Piemaksa par hepatobiliāro slimību ķirurģisku ārstēšanu ar biliodigestīvas anastamozes veidošanu aknu vārtu rajonā ar intrahepātiskajiem žultsvadiem, par liela apjoma (ne mazāk kā 2 segmentu) aknu rezekciju un operācijas ilgumu virs 3 stundām (par katru stundu), par aknu rezekciju pacientam ar ehinokokozi vai B un C hepatītu, aknu rezekciju ar v.cava vai v.portae plastiku (pp. 21046, 21066, 21068)

48,27

48,54

21080*

Piemaksa par operācijām ar divu vai vairāk orgānu rezekciju, operācijām dažādās lokalizācijās, ko izdara vienlaicīgi. Onkoloģijā arī operācijās virs 3 stundām (par katru stundu). Otorinolaringoloģijā izdarot vienlaicīgi divas vai vairākas operācijas ausī un deguna blakusdobumos

48,27

48,54

21081*

Piemaksa par operācijām traumatoloģijā dažādās lokalizācijās vienas ekstremitātes robežās (piem., augšstilbs vai apakšstilbs). Ja operācija ir kājā un rokā, tad lieto atbilstošos operāciju kodus dažādās ķermeņa daļās (visos gadījumos, ja tiek lietoti 2 vai vairāk implanti, lieto attiecīgo implantu kodu)

48,27

48,54

21082*

Atkārtota operācija sakarā ar asiņošanu operācijas zonā pēcoperācijas periodā

45,01

45,28

21100*

Diagnostiskā laparoskopija

125,57

127,12

21101*

Laparoskopiska holecistektomija

165,69

167,24

21102*

Laparoskopiska apendektomija

333,19

334,74

21103*

Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP)

188,76

190,31

21104*

Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP)

267,00

268,55

21105*

Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika

584,95

586,50

21106*

Laparoskopiska adrenalektomija

797,18

798,73

21107*

Laparoskopiska fundoplikācija

723,36

724,91

21108*

Laparoskopiska kardiomiotomija

438,51

440,06

21110*

Laparoskopiska labās puses hemikolektomija

1107,51

1109,06

21111*

Laparoskopiska kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija

1278,02

1279,57

21112*

Laparoskopiska splenektomija

841,72

843,27

21113*

Ar roku asistēta laparoskopija zarnu trakta operācijām

326,17

327,72

21114*

Ar roku asistēta labās puses hemikolektomija, zarnu rezekcija

1014,23

1015,78

21115*

Ar roku asistēta kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija

1184,74

1186,29

21130*

Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija)

125,88

127,43

21131*

Piemaksa par pretsaaugumu plēves lietošanu operācijas laikā (1 lapa)

8,10

8,10

21132*

Piemaksa par mehāniskā šūšanas aparāta lietošanu - lineārais šuvējs

70,00

70,00

21133*

Piemaksa par mehāniskā šūšanas aparāta lietošanu - lineārie griezējšuvēji

70,00

70,00

21134*

Piemaksa par mehāniskā šūšanas aparāta lietošanu - cirkulārais taisnais šuvējs

155,00

155,00

21135*

Piemaksa par mehāniskā šūšanas aparāta lietošanu - cirkulārais liektais šuvējs

175,00

175,00

21138*

Piemaksa par hemostātiskās līmplēves TACHOCOMB (2,5 x 3 x 0,5 cm) lietošanu (arī ginekoloģijā, uroloģijā u.c.)

20,00

20,00

21139*

Piemaksa par hemostātiskās līmplēves TACHOCOMB (4,8 x 9,5 x 0,5 cm) lietošanu (arī ginekoloģijā, uroloģijā u.c.)

51,60

51,60

21140*

Piemaksa par griezējšuvēja - GIA magazīna lietošanu

58,00

58,00

21141*

Piemaksa par lineārā šuvēja - magazīna lietošanu

47,60

47,60

21142*

Piemaksa par tabakmaka šuvēja lietošanu

36,00

36,00

21143*

Piemaksa par pretsaauguma implantu (15 x 15 cm) PROCEED

253,58

253,58

21175*

Taisnās zarnas prolapsa reponēšana

9,49

9,76

21176

Iliostomas, kolostomas aprūpe

3,58

3,67

21180*

Taisnās zarnas gala daļas apstrāde ar infrasarkano staru koagulācijas palīdzību (1 seanss)

7,44

7,71

21181*

Taisnās zarnas tamponāde. Piemaksa pie rektoskopijas

5,99

6,23

21184*

Perianāla, perisakrāla blokāde

7,39

7,66

21185*

Sfinktera dilatācija ar rektālu spoguli (patstāvīgs pakalpojums)

7,69

7,96

21190*

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju

61,66

62,12

21191*

Starpenes plastiskās operācijas

76,50

77,61

21192*

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar abdominālo pieeju, izņemot operācijas pp. 21063 un 21064, 21065

88,66

90,31

22001*

Krūšu aortas rekonstruktīvās operācijas

392,66

395,81

22002*

Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (intratorakālās)

293,41

295,57

22003*

Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (ekstratorakālās)

200,28

202,44

22004*

Augšējo ekstremitāšu artēriju rekonstruktīvās operācijas

166,31

168,17

22005*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie okluzējošām saslimšanām

289,20

292,35

22006*

Vēdera aortas viscerālo zaru rekonstruktīvās operācijas

303,14

306,29

22007*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismām

332,73

335,88

22008*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismu plīsuma, atslāņošanās

361,66

365,59

22009*

Iegurņa artēriju šuntēšanas, protezēšanas rekonstruktīvās operācijas

210,29

212,15

22010*

Iegurņa artēriju endarterektomijas rekonstruktīvās operācijas

254,42

256,28

22015*

Ciskas artēriju rekonstruktīvās operācijas

189,24

191,40

22016*

Paceles un apakšstilba artēriju rekonstruktīvās operācijas

229,48

231,64

22017*

Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas brahiocefāliem asinsvadiem

233,71

235,57

22018*

Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas apakšējām ekstremitātēm

151,61

153,47

22019*

Asinsvada revīzija ar periarteriālu simpatektomiju

60,54

61,22

22020*

Krūšu daļas simpatektomija

101,40

101,86

22021*

Jostas daļas simpatektomija

88,37

88,83

22022*

Vēnas rekonstruktīvās operācijas iedzimtu un iegūtu saslimšanu gadījumos

271,97

273,83

22023*

Operācijas varikozi paplašinātu vēnu komplikāciju gadījumos

131,51

132,41

22024*

Asinsvadu iedzimtu anomāliju operācijas

195,79

197,65

22025*

Operācijas maģistrālo asinsvadu emboliju gadījumos

165,71

166,61

22030*

Piemaksa akūtas trombozes gadījumos pp. 22002, 22003, 22004, 22006, 22007, 22009, 22010, 22015, 22016, 22017 un 22018

19,37

19,37

22031*

Akūtās asinsvadu operācijas aortas, dobās vēnas bojājumu gadījumos

253,50

255,87

22032*

Akūtās asinsvadu rekonstruktīvās operācijas viena asinsvada bojājuma gadījumā

172,65

173,99

22033*

Piemaksa par katru citu asinsvada rekonstruktīvu operāciju multiplu asinsvadu bojājumu gadījumos

87,86

87,86

22034*

Arteriovenozu fistulu izveidošana

132,51

133,41

22035*

Arteriovenozu šuntu izveidošana

78,35

79,25

22040*

Piemaksa par vēnu transplantāta izdalīšanu

59,46

60,36

 

22041*

Piemaksa par endarterektomiju anastamozes rajonā

57,71

58,61

22042*

Piemaksa par papildu asinsvadu rekonstruktīvām operācijām operācijas zonā

58,06

58,96

22043*

Piemaksa par simpatektomiju asinsvadu rekonstruktīvās operācijas laikā

40,91

41,81

22044*

Piemaksa par a. Carotis šuntu

100,30

100,30

22045*

Piemaksa par mākslīgās asinsrites pieslēgšanu

380,00

380,00

22046*

Piemaksa par sintētiskās asinsvadu protēzes lietošanu

246,00

246,00

22047*

Piemaksa par asinsvadu metālisku stentu

550,00

550,00

22060*

Virspusējo vēnu operācijas

54,90

55,36

22061*

Varikozu vēnu operācijas ar subfasciālu pieeju

72,05

72,73

22062*

Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana

206,15

207,09

22063*

Segmentāra vēnas ekstirpācija

19,97

20,11

23001*

Piemaksa operācijām, kurās izmanto vienreizējās lietošanas operācijas veļu - ekstremitātes komplektu mikroķirurģijā

7,00

7,00

23002*

Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve

93,16

94,39

23003*

Perifērā nerva autoplastika. Pamatoperācija

129,22

130,86

23004*

Perifērā nerva autoplastika. Tranplantāta ņemšana

75,32

76,12

23005*

Divu perifēro nervu autoplastika jeb interfascikulāra nerva plastika. Pamatoperācija

194,60

197,75

23006*

Divu perifēro nervu autoplastika. Transplantāta ņemšana

97,83

98,63

23007*

Auss replantācija

181,31

184,05

23008*

Skalpa replantācija

255,04

258,53

23009*

Neirolīze mikroķirurģiskā tehnikā

102,94

103,82

23010*

Neirinomas ekscīzija

71,17

72,05

23015*

Intraneirāla neirolīze

96,36

97,59

23016*

Vēnas transplantāta izdalīšana mikroķirurģiskā tehnikā

70,93

71,37

23017*

Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas autotransplantātu. Pamatoperācija

329,75

334,13

23018*

Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas transplantātu (TDL, skapulārais, ingvinālais, deltveida ar muskuli, TRAM, Serratus anterior u.c.). Transplantāta ņemšana un ādas defektu slēgšana (ADS)

182,65

185,02

23019*

Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

150,14

151,69

23020*

Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (radiālais, ulnārais, rokas laterālais, rokas mediālais, mugurējās starpkaulu artērijas, deltveida fasciokutānais, dorsalis pedis u.c.). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana

124,32

125,83

23021*

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

170,34

172,28

23022*

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (digitālās artērijas lēveris, Thenar lēveris, venozie lēveri līdz 3 cm2 u.c.). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana

94,72

96,30

23023*

Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem u.c.). Pamatoperācija

384,65

389,03

23024*

Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem u.c.). Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana

214,51

216,88

23025*

Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu, II-III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Pamatoperācija

395,51

401,65

23030*

Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu, II-III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana (ADP)

137,89

139,78

23031*

Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļa transplantātu. Pamatoperācija

278,95

282,85

23032*

Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļu transplantātu. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana

145,57

147,50

23033*

Plexus brachialis pilna bojājuma sekundārā mikroķirurģiskā plastika ar nervus suralis autotransplantātu. Pamatoperācija

489,84

498,26

23034*

"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Pamatoperācija

321,46

326,03

23035*

"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Amputāta apstrāde, struktūru identifikācija

70,38

71,21

23036*

Radiālā, temporālā, TDL u.c. lēveru rotācija (vidējie, lielie)

192,30

195,45

23037*

Lokālie, vietējie vai rotētie lēveri (pārkrustotie lēveri, V-Y lēveri u.c., mazie)

107,77

109,33

23038*

Limfovenozas anastomozes pie primāras vai sekundāras limfas atteces nepietiekamības (ne mazāk kā 6)

181,96

184,68

23039*

Impotences mikroķirurģiskā ārstēšana (Penis revaskularizācija)

179,44

182,46

23040*

Sēklvadu caurejamības atjaunošana (vazostomija, vazoepididimos)

159,62

161,85

23045*

Olvadu mehāniskās necaurlaidības atjaunošana mikroķirurģiskā tehnikā (salpingolīze un salpingoneostomija)

92,59

93,78

23046*

Salpingostomija mikroķirurģiskā tehnikā

109,04

110,58

23047*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot audu espanderi (bez espandera cenas)

76,74

78,07

23048*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot brīvu miokutānu lēveri (TDL, TRAM u.c.)

292,39

296,76

23049*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot rotētu miokutānu lēveri (TDL, TRAM u.c.)

208,40

211,83

23050*

Redukcijas mamaplastika (medicīniskas indikācijas)

139,75

141,72

23051*

Krūts zirnīša izveidošana

53,64

54,46

23052*

Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija

50,91

51,69

23053*

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2

43,71

43,97

23054*

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 100 cm2

59,79

60,23

23055*

Piemaksa par katriem nākamajiem 100 cm2

19,49

20,08

23060*

Nelielu kaulu transplantātu ņemšana (rādija distālais gals, tibija u.c., nevaskularizēti)

51,68

51,86

23061*

Lielu kaula transplantātu ņemšana (zarnu kauls, femurs u.c., nevaskularizēti)

61,60

61,89

23062*

Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

49,34

49,93

23063*

Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

34,22

34,55

23064*

Ganglija operācija

30,88

31,18

23065*

Pirksta rētas Z, V-Y u.c. plastika

46,17

46,47

23066*

Lielo locītavu rētu korekcija ar Z, V-Y u.c. plastikas palīdzību pie kontraktūrām

76,91

78,07

23067*

Piemaksa pp. 23047, 23066, lietojot audu espanderu

226,00

226,00

23068*

Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu

33,60

33,93

23069*

Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu daļu un cīpslu rezekciju

74,25

75,52

23070*

Dziļi esoša audzēja ekstripācija delnā un apakšdelmā ar nervu un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu

124,35

126,04

23075*

Sindaktilijas rekonstruktīva operācija

65,98

66,86

23076*

Dubultveidojuma izoperēšana, kas iziet no pirkstu locītavu vietām, ietverot sānu saites rekonstrukciju, ietverot pakalpojumu p. 23075

83,28

84,16

23077*

Kājas pēdas un plaukstas nepareizu kaulu, cīpslu un saišu veidojumu operācija (iedzimtu deformāciju gadījumos)

111,09

112,66

23078*

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

38,84

39,25

23079*

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

37,71

38,12

23080*

Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija)

48,72

49,16

23081*

Cīpslas tenolīze, miolīze

42,59

42,96

23082*

Piemaksa p. 23081 par katru nākamo cīpslu vai muskuli, sākot ar otro

6,54

6,65

23083*

Cīpslas transpozīcija

65,26

66,14

23084*

Brīva cīpslas transplantāta ņemšana

25,25

25,47

23085*

Piemaksa pp. 23078, 23079, 23080, 23083, 23084 par katru nākamo cīpslu, sākot ar otro

10,23

10,41

23090*

Dipitrēna kontraktūras operācija

63,39

64,35

23091*

Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu

87,16

88,34

23092*

Karpāltuneļa vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tuneļu sindromu operācijas)

32,40

32,71

23093*

Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām

31,47

31,87

23094*

Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā

52,35

53,01

23095*

Piemaksa p. 23094 par katru nākamo pirkstu

10,83

11,01

23096*

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

74,46

75,27

23097*

Pirksta protēzes vai mākslīgās locītavas ielikšana operatīvā ceļā

82,88

83,81

23098*

Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem

80,16

81,09

23099*

Artrotomija (kapsulotomija) pēdas vai plaukstas pirkstu locītavām

39,27

39,83

23100*

Piemaksa par cīpslu pasīvo endoprotēzi pie pp. 23084, 23105

60,00

60,00

23101*

Piemaksa par Swanson tipa protēzi (pirkstiem)

85,00

85,00

23102*

Piemaksa par cementējamo locītavu protēzi (pirkstiem)

220,00

220,00

23105*

Divetapu cīpslu plastikas I etaps (pamatoperācija)

65,81

66,69

23106*

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde

22,02

22,24

23107*

Piemaksa pie pp. 23106, 23094 par katru pirkstu, sākot ar otro

5,56

5,74

23108*

Cīpslas transosāla fiksācija

97,29

97,73

23109*

Gredzenveida saišu plastika 1 pirkstam

69,08

69,86

23110*

Pirkstu locītavu tenodēze

57,48

58,02

23111*

Pirkstu Z, V-Y u.c. plastika svaigas traumas gadījumā

46,17

46,47

23112*

Asinsvada šuve mikroķirurģiskā tehnikā

82,00

82,54

23113*

Piemaksa par katru nākamo asinsvadu (sākot ar otro) mikroķirurģiskā tehnikā

34,23

34,50

24001*

Fenestrācija ar diskektomiju un/vai epidurālu saistaudu pārdalīšanu

94,60

95,50

24002*

Hemilaminektomija ar diskektomiju un/vai epidurālu saistaudu pārdalīšanu

94,60

95,50

24003*

Laminektomija ar diskektomiju un/vai epidurālu saistaudu pārdalīšanu

94,60

95,50

24004*

Laminektomija traumas gadījumā (bez cietā smadzeņu apvalka atvēršanas)

99,65

100,77

24005*

Laminektomija traumas gadījumā (ar cietā smadzeņu apvalka atvēršanu)

109,72

111,06

24006*

Laminektomija spināla ekstradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai

120,75

122,09

24007*

Laminektomija spināla intradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai

130,86

132,64

24008*

Laminektomija spināla intramedulāra tumora evakuācijai

184,24

186,47

24009*

Reoperācija pēc diskektomijas

82,79

83,69

24015*

Spinālā tumora reoperācija (bez laminektomijas)

108,95

110,29

24016*

Trefinācija (viena atvere)

20,74

20,90

24017*

Trefinācija, veicot stereotaktiskas operācijas

21,74

21,90

24018*

Osteoplastiska trepanācija

57,98

58,29

24019*

Osteoklastiska trepanācija

51,86

52,17

24020*

Galvaskausa mugurējās bedres trepanācija

106,76

107,07

24021*

Bifrontāla trepanācija

66,04

66,57

24022*

Hroniskas subdurālas hematomas evakuācija

10,50

10,96

24023*

Akūtas subdurālas hematomas evakuācija

13,87

14,48

24024*

Epidurālas hematomas evakuācija

10,50

10,96

24025*

Kontūzijas perēkļa un intracerebrālas hematomas evakuācija

19,07

19,75

24026*

Spontānas intracerebrālas hematomas evakuācija ar cerebrotomiju

19,07

19,75

24035*

Iekšējās miega artērijas suprafenoidālās daļas aneirismas klipācija

59,95

60,78

24036*

Bazilārās artērijas aneirismas klipācija

85,06

86,40

24037*

Citas galvas smadzeņu artērijas aneirismas klipācija (pp. 24035, 24036, 24037 bez klipa vērtības)

74,30

75,42

24038*

Piemaksa pie pp. 24035, 24036, 24037 par vienu klipu

95,00

95,00

24039*

Piemaksa pie pp. 24035, 24036, 24037 par vienu amagnētisko klipu

200,00

200,00

24040*

Piemaksa pie pp. 24005, 24008, 24018, 24019, 24020, 24021, 24050, 24052, 24053, 24094, 24095, 27020 par sintētisku smadzeņu apvalka aizvietotāju

104,00

104,00

24041*

Piemaksa par unilaterāla elektroneirostimulatora lietošanu (ENS)

5463,00

5463,00

24042*

Piemaksa par bilaterāla elektroneirostimulatora lietošanu (ENS)

9995,00

9995,00

24043*

Unilaterāla ENS darbības pārbaude un programmēšana

6,67

6,71

24044*

Bilaterāla ENS darbības pārbaude un programmēšana

9,56

9,63

24050*

Infiltratīva supratentoriāla tumora evakuācija

39,87

40,77

24051*

Infiltratīva subtentoriāla tumora evakuācija

84,58

85,92

24052*

Norobežota supratentoriāla tumora evakuācija

44,92

46,04

24053*

Norobežota subtentoriāla tumora evakuācija

84,58

85,92

24054*

Hipofīzes adenomas transkraniāla evakuācija

84,58

85,92

24055*

Piemaksa par neironavigācijas pielietošanu pp. 24050, 24051, 24052, 24053, 24054, 24063, 24121. Kodu pielieto otorinolaringologi pie ausu un deguna blakusdobuma operācijām

130,00

130,00

24056*

Piemaksa par operācijas mikroskopa pielietošanu neiroķirurģiskās operācijās

37,00

37,00

24057*

Piemaksa par galvas kaulu fiksācijas materiālu vērtību (kaulu fiksācijas klemme 1 gab.) pp. 24016, 24017, 24018, 24020, 24021

30,00

30,00

24060*

Galvaskausa un smadzeņu ievainojuma brūces apdare

15,56

16,24

24061*

Galvaskausa smadzeņu abscesa evakuācija (bez trepanācijas vērtības)

18,06

18,74

24062*

Operācijas parazitāru galvas smadzeņu slimību gadījumā (bez trepanācijas vērtības)

18,06

18,74

 

24063*

Intrakraniālās arteriovenozas malformācijas ekstirpācija

84,58

85,92

24064*

Galvas smadzeņu nerva dekompresija galvaskausa mugurējā bedrē

19,85

20,24

24065*

Galvas smadzeņu operācija pie temporālās epilepsijas (pp. 24022-24064 bez trepanācijas vērtības)

24,12

25,02

24070*

Ventrikulostomija

15,67

15,91

24071*

Ventrikuloatriostomija (bez šuntējošās iekārtas izmaksas)

20,72

21,18

24072*

Ventrikuloperitoneostomija (bez šuntējošās iekārtas izmaksas)

27,46

28,21

24080*

Ventrikulu šunta revīzija

25,78

26,46

24082*

Piemaksa par šuntējošo iekārtu viena vārstuļa šuntam pp. 24070, 24071, 24072, 24080

355,00

355,00

24083*

Piemaksa par šuntējošo iekārtu divu vārstuļu šuntam pp. 24070, 24071, 24072, 24080

622,00

622,00

24084*

Piemaksa par intrakraniālā spiediena sensora katetru p. 24016

350,00

350,00

24090*

Galvas smadzeņu stereotaksiskas operācijas (bez trepanācijas vērtības)

20,61

21,51

24091*

Piemaksa par stereotaksiskas sistēmas lietošanu operācijās (par vienreizlietojamiem materiāliem)

22,00

22,00

24092*

Muguras smadzeņu stereotaksiskas operācijas

20,61

21,51

24093*

Ekstraintrakraniālas anastamozes konstruēšana

89,84

90,96

24094*

Galvaskausa defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)

65,33

66,23

24095*

Galvaskausa pamatnes kaulu defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)

79,51

80,63

24096*

Operācijas iedzimtu CNS slimību gadījumos

133,90

135,24

24097*

Operācijas strutainu epidurītu sanācijai

52,11

53,01

24098*

Muguras smadzeņu saknīšu un/vai nervu revīzija ar plastiku

27,18

28,08

24099*

Perifērā nerva sašūšana mikroķirurģiskā tehnikā

32,93

33,54

24105*

Galvas smadzeņu asinsvadu ekstrakraniālās daļas deformāciju korekcija

22,13

22,81

24106*

Miega artērijas bifurkācijas endarterektomija

62,60

63,50

24107*

Ekstrakraniālu veidojumu operācijas

8,84

9,01

24108

Subokcipitāla punkcija

3,01

3,01

24109*

Endovazāla neiroķirurģiska operācija (translumināla angioplastika, oklūzija, dilatācija, selektīva intraarteriāla farmakoterapija bez speciālā katetrizācijas komplekta)

91,25

92,15

24110*

Piemaksa par katetrizācijas komplekta vērtību pie p. 24109

1000,00

1000,00

24111*

Hipofīzes adenomas transfenoidāla ekstirpācija

157,03

158,81

24112*

Piemaksa pie pp. 24016, 24017, 24018, 24019, 24020, 24094, 24095 par kranioplastikas komplektu

101,00

101,00

24120*

Neiroendoskopiska ventrikulostomija likvora cirkulācijas atjaunošanai

55,87

56,16

24121*

Intraventrikulāru veidojumu ekstirpācija ar neiroendoskopu

67,56

67,98

24122*

Dažādas ģenēzes intracerebrālo asinsizplūdumu endoskopiski stereotaktiska evakuācija

52,98

53,40

24123*

Neiroendoskopiska intraoperatīva nervu saknīšu dekompresija

51,86

52,15

24124*

Neiroendoskopiska smadzeņu biopsija

52,98

53,40

24125*

Piemaksa par šuntējošās iekārtas vērtību bērnam līdz 1 gadam pie pp. 24070, 24071, 24072, 24080

350,00

350,00

24126*

Piemaksa par kavitrona ultraskaņas aspiratora (CUSA) lietošanu, arī uroloģijā, abdominālā ķirurģijā

223,00

223,00

24127*

Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām distrofijām

15,39

15,50

24128*

Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu

422,83

423,27

24129*

Piemaksa par papildu adatas izmantošanu cementa ievadīšanai otrā skriemelī

80,00

80,00

25001

Intrakorporālā asins lāzera apstarošana (ALA) (1 seanss)

4,21

4,35

25002*

Ekstrakorporālā magnētiskā asins apstrādāšana (AMA) (1 seanss)

6,11

6,25

25004*

Asins ultravioletā apstarošana (AUVA) (1 seanss)

5,81

5,95

25005*

Hemosorbcija (HS) (1 operācija)

52,14

52,95

25008*

Plazmaferēze (PA) ar centrifūgu manuālā režīmā (viena operācija)

31,16

31,97

25009*

Citaferēze ar centrifūgu manuālā režīmā

28,65

29,46

25010*

Detoksikācijas un imūnmodulēšanas komplekss (AUVA, ALA, AMA)

9,69

9,83

25014*

Plazmosorbcija (PS)

93,45

94,81

25016*

Antibakteriālā terapija ar apstrādātiem eritrocītiem (ATAE)

20,43

20,70

25018*

Resnās zarnas sorbcijas dialīze (RZSD)

18,86

19,40

25020*

Plazmaferēze

98,90

99,99

25021*

Hemoperfūzija ar ogles absorbentu

185,11

187,82

25022*

Ārstnieciskā plazmaferēze ar automātisko asins separatoru (2 stundas)

131,46

132,55

25023*

Plazmosorbcija ar ogles sorbentu un automātisko asins separatoru

131,84

132,69

26001*

Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības savākšana no slimnieka aferēzes procedūrā (vienai dienai)

107,88

109,04

26002*

Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības speciālā apstrāde pirms sasaldēšanas procedūras

105,12

105,46

26003*

Cilmes šūnu sasaldēšana programmētā saldēšanas režīmā līdz 180 ° C

43,63

43,88

26004*

Cilmes šūnu atsaldēšana

11,14

11,52

26005*

Cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī - 180 ° C vienu mēnesi (pieņemot, ka vidēji gadā tiek uzglabātas 54 vienības)

26,59

26,88

27001*

Konservatīva dezinvaginācija

9,14

9,28

27002*

Miotomija miogēnas dabas šķībā kakla gadījumā

61,67

62,13

27003*

Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērniem (stacionārā)

57,53

57,76

27004*

Kājas vai rokas pirkstu rekonstruktīvas operācijas bērniem iedzimtu vai iegūtu deformāciju, defektu un kontraktūru gadījumos

60,92

61,26

27005*

Piloromiotomija pēc Ramšteda-Šēdes

67,23

67,57

27006*

Clitoroplastika

81,11

82,30

27007*

Mazas omfolocēles plastika bez alloplastikas

65,17

65,36

27008*

Vēdera priekšējās sienas plastika jaundzimušo periodā ar alloplastiku

84,20

85,44

27009*

Krūšu kurvja priekšējās sienas plastika

146,24

148,10

27010*

Diafragmas trūces plastika jaundzimušiem

129,33

130,57

27015*

Barības vada un kuņģa-zarnu trakta iedzimtu necaurejamību operācijas jaundzimušiem

129,33

130,57

27016*

Žultsceļu atrēzijas operācijas jaundzimušiem

129,33

130,57

27017*

Žaunu loka derivātu operācija bērniem

124,44

125,38

27018*

Vaginas plastika atrēzijas gadījumā

134,35

135,90

27019*

Proktoplastika anorektālu anomāliju gadījumos

121,80

122,48

27020*

Iedzimtu CNS patoloģiju operācijas bērniem

150,60

152,15

27021*

Retu iedzimtu anomāliju korekcija jaundzimušiem

257,06

260,99

27022*

Pēdas rekonstruktīvas operācijas iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumos ar cīpslu, muskuļu, locītavu kapsulu audu pārdalīšanu un/vai transpozīciju

148,99

150,23

27023*

Rekonstruktīvas operācijas gūžas, ceļa, plaukstas vai elkoņa locītavas apvidū, ieskaitot cīpslu un muskuļu pāršķelšanu, pagarināšanu vai transpozīciju, kapsulotomiju ar vai bez osteotomijas un osteosintēzes, novēršot bērnu cerebrālās triekas sekas

151,70

152,94

27024*

Rekonstruktīvas operācijas bērnu garo stobru kaulu neīsto locītavu, audzēju, saīsināšanās deformāciju gadījumos, ieskaitot osteotomiju un osteosintēzi, t.sk. ar ārējās fiksācijas metodi ar vai bez kaulaudu transplantācijas

151,70

152,94

27025*

Gūžas locītavas rekonstruktīva operācija bērniem iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumā (iedzimta displāzija un izmežģījums, augšstilba galviņas aseptiska nekroze, juvenīla epifiziolīze, distrofiska coxae vara), ieskaitot osteotomiju un osteosintēzi, kā arī cirkulāru ģipša pārsēju vismaz 3 locītavām

151,70

152,94

27030*

Parenhimatozos orgānus saglabājošas operācijas bērniem traumatiska bojājuma gadījumā

254,60

256,61

27031*

Piemaksa p. 27030 par sintētiskā transplantāta lietošanu (Vycril tīkliņš)

90,00

90,00

27032*

Operācija Hiršpunga slimības gadījumā bērniem (bez cirkulārā mehāniskā zarnu šuvēja vērtības)

261,09

263,98

27033*

Piemaksa p. 27032 par mehānisko cirkulāro vienreizlietojamo zarnu šuvēju

130,00

130,00

27034*

Lielas omfalocēles vai gastrošīzes plastika ar allotransplantātu (bez allotransplantāta vērtības)

124,09

125,58

27035*

Piemaksa p. 27034 par allotransplantātu

4,00

4,00

27036*

Piemaksa p. 27034 par sintētiska transplantāta lietošanu (Tacho Comb - sintētiskā fibrīna plēve)

15,00

15,00

27037*

Kaula solitāras cistas ārstēšana ar skalošanas metodi bērniem

43,21

43,30

27038*

Iedzimtu sakrokokcigeālu teratogēnu jaunveidojumu ekstripācija ar astes kaula skriemeļu rezekciju

143,14

144,90

27039*

Dziļas venozas vai limfātiskas malformācijas ekstripācija vai ķirurģiska korekcija

118,18

119,33

27040*

Ureterocistoneostomija ar urīnvadu apakšējās trešdaļas modulēšanu

218,58

220,04

27041*

Urīnpūšļa kakliņa un urīnvada plastika pie urīnpūšļa ekstrofijas

275,18

277,39

27042*

Hipospādijas un epispādijas plastika bērniem mikroķirurģijas tehnikā

245,79

247,56

27043*

Piemaksa pp. 27015, 27042 par divkomponentu fibrīna līmi "TISSEL DUO"

46,00

46,00

27050*

Piemaksa par harmoniskā skalpeļa "Ultracision" 10 mm šķērēm konvencionālām un endoskopiskām operācijām

230,00

230,00

27051*

Piemaksa par harmoniskā skalpeļa "Ultracision" 5 mm šķērēm konvencionālām un endoskopiskām operācijām

250,00

250,00

27052*

Piemaksa par 5 mm asmeni konvencionālām un endoskopiskām operācijām

95,00

95,00

27053*

Piemaksa par Blake silikona drenu

19,00

19,00

27054*

Piemaksa par vakuumatsūkšanas rezervuāru

9,00

9,00

27055*

Piemaksa par silikona drenāžas sistēmu Blake ar rezervuāru

26,00

26,00

27060*

Piemaksa par krūšu sienas fiksācijas plāksni (Pectus Bar implant)

538,65

538,65

27061*

Piemaksa par krūšu sienas fiksācijas plāksnes stabilizatoru

214,20

214,20

27062*

Piemaksa par operācijas instrumentu komplektu krūšu sienas fiksācijas plāksnes implantācijai

20,17

20,17

28001*

Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku bērniem

80,75

82,09

28002*

Mēles saitītes atbrīvošana ar brīvās ādas transplantāciju

89,50

90,83

28003*

Deguna plastika - osteotomija

112,93

114,42

28004*

Deguna plastika - osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

118,37

120,01

28005*

Operācijas daļējas augšlūpas šķeltnes gadījumā

98,64

99,76

28006*

Operācija caurejošas vienpusējas lūpas šķeltnes gadījumā

135,66

137,72

28007*

Operācija caurejošas abpusējas lūpas šķeltnes gadījumā

177,67

180,23

28008*

Mīksto aukslēju šķeltnes slēgšana (1.etaps)

144,42

146,68

28009*

Cieto aukslēju šķeltnes slēgšana (2.etaps)

127,35

129,61

28010*

Caurejošas aukslēju šķeltnes slēgšana vienā etapā

136,15

138,71

28015*

Aukslēju šķeltnes operācija - velofaringoplastika

136,66

138,72

28016*

Aukslēju šķeltnes operācija - faringoplastika pie velofaringouvuālās nepietiekamības

136,66

138,72

28017*

Aukslēju šķeltnes operācija - vestibuloplastika vai atlieku defektu slēgšana

113,19

115,00

28018*

Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju ar atlieku defektu slēgšanu

115,78

117,71

28019*

Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju bez atlieku defekta slēgšanas

112,19

114,00

28020*

Augšžokļa defekta osteoplastika

151,17

153,64

28021*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai ar vietējiem audiem

119,76

121,41

28022*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai ar lēveru no attāliem rajoniem

158,93

161,60

28023*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - degunam bez skrimšļa ievadīšanas

137,11

139,17

28024*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - degunam ar skrimšļa ievadīšanu

144,88

147,14

28025*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai un degunam bez skrimšļa ievadīšanas

160,91

163,58

28026*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai un degunam ar skrimšļa ievadīšanu

174,09

176,58

28030*

Aukslēju defekta slēgšana diametrā līdz 0,5 cm

99,92

101,30

28031*

Aukslēju defekta slēgšana diametrā līdz 1 cm

99,92

101,30

28032*

Aukslēju defekta slēgšana, kas diametrā lielāks par 1cm

134,33

136,83

28033*

Faringoplastika pēc aukslēju šķeltnes

163,92

166,59

28034*

Aukslēju defekta slēgšana ar lēveru no mutes

163,92

166,59

28035*

Aukslēju defekta slēgšana pēc divpusējas aukslēju šķeltnes slēgšanas

178,28

180,82

28036*

Augšžokļa osteotomija pēc Le-Fort 1.tipa

159,39

162,06

28037*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa zara rajonam

177,28

179,82

28038*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā

159,39

162,06

28039*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju mentālā rajonā

131,60

134,03

28040*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa zara rajonā

173,93

176,47

28041*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā

143,88

146,14

28042*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju mentālajā rajonā

124,93

127,15

29001*

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

7,29

7,44

29002*

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

8,21

8,41

29003*

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

8,67

8,89

29004*

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

10,04

10,33

29005*

Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejošas skalpētas brūces ar svešķermeņiem (operācijas zālē)

29,25

29,54

29006*

Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)

37,52

37,98

29007*

Svešķermeņa izņemšana, kurš atrodas zem ādas vai gļotādas un kurš no ārpuses ir sataustāms un redzams

3,91

4,01

29008*

Svešķermeņa izņemšana no zemādas vai zemgļotādas pēc tās atvēršanas ar griezuma palīdzību

15,56

16,12

29009*

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem vai kauliem ar operācijas palīdzību (operācijas zālē)

37,25

37,42

29010

Apakšžokļa izmežģījuma ievilkšana un fiksējošs pārsējs

5,39

5,50

29015*

Apakšžokļa ievilkšana vecas luksācijas gadījumā (operācija)

53,68

53,97

29016*

Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)

50,92

51,07

29017*

Fiksējoša pārsēja uzlikšana degunam (ģipša pārsējs)

5,39

5,50

29018

Tamponu maiņa degunā

4,93

5,01

29019*

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, operatīva vaiga kaula repozīcija

50,77

50,92

29020*

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze

56,43

56,85

29021*

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, orbītas pamata plastika

61,94

62,63

29022*

Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu, operācija

59,20

59,76

29023*

Deguna kaulu starpsienas repozīcija ar operāciju

50,00

50,11

29024*

Apakšžokļa šinēšana vienā vietā lauztam žoklim

10,45

10,65

29025*

Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apakšžoklim, apakšžoklim ar šķembu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu

59,20

59,76

29030*

Šinas uzlikšana veselam neievainotam žoklim

9,55

9,70

29031*

Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā

52,30

52,52

29032*

Apakšžokļa transfokālā osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam žoklim

53,68

53,97

29033*

Apakšžokļa fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze

56,43

56,85

 

29034*

Apakšžokļa repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

51,84

52,04

29035*

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā

55,06

55,42

29036*

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

56,43

56,85

29037*

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

59,20

59,76

29038*

Augšžokļa osteosintēze pēc Adamsa

59,20

59,76

29039*

Augšžokļa osteosintēze ar i/o pieeju ar ligatūru vai metāla plāksnīti

61,94

62,63

29040*

Perimandibulāru ligatūru uzlikšana (operācija)

55,06

55,42

29045*

Locītavas galviņas izņemšana pie komplicētiem lūzumiem

59,20

59,76

29046*

Locītavas galviņas repozīcija, fiksācija pie lūzumiem

61,94

62,63

29047*

Sejas kaulu osteosintēze caur koronāro griezumu

67,46

68,43

29048*

Locītavas patoloģiju ķirurģiskā ārstēšana (osteotomija, plastika) pie hroniskiem mežģījumiem

67,46

68,43

29049*

Locītavas patoloģiju ķirurģiskā ārstēšana (osteotomija, plastika) pie ankilozēm

70,23

71,33

29050*

Pasākumi, lai novērstu spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā, kā arī žokļa apstrāde ortopēdiskas vai plastiskas operācijas vai žokļu rezekcijas gadījumā

56,43

56,85

29051

Vienkārša ekstraorāla pārsēja, elastīgas saites, zoda lingveida pārsēja u.tml. uzlikšana

4,47

4,53

29052*

Stieples ligatūras, āķīšu, vienkāršu stieples loku vai kā līdzīga uzlikšana (Aivi)

12,29

12,58

29053*

Fiksējoša pārsēja uzlikšana žokļa lūzuma gadījumā vai pēc zoba replantācijas

5,39

5,50

29060

Uzlikt zoda kapi

4,93

5,01

29061*

Uzlikt galvas kapi

5,39

5,50

29062*

Uzlikt galvas kapi ar īpašām palīgierīcēm

5,39

5,50

29063*

Uzlikt galvas - zoda kapi

6,77

6,95

29064*

Balsta ierīču, turētājierīču vai palīgierīču, savienojošas vai noslēdzošas plates uzlikšana, pelotes vai kā līdzīga uzlikšana plastiskas operācijas gadījumā, lai izsargātos vai lai ārstētu rētu kontraktūru vai trizmu, lai izdarītu apstarošanu - vieglos gadījumos

9,06

9,35

29065*

Balsta ierīču, turētājierīču vai palīgierīču, savienojošas vai noslēdzošas plates uzlikšana, pelotes vai kā līdzīga uzlikšana plastiskas operācijas gadījumā, lai izsargātos vai lai ārstētu rētu kontraktūru vai trizmu, lai izdarītu apstarošanu - smagos gadījumos

11,80

12,22

29066*

Žokļa šinas korekcija

6,31

6,46

29067

Šuvju noņemšana

5,39

5,50

29068

Atkārtotas pārbaudes žokļa bojājumu gadījumos (mutes dobuma higiēna, izstiepto gumiju vai ligatūras nomaiņa, intraorālu brūču apstrāde u.tml.)

4,93

5,01

29069

Šinu noņemšana pirms ārstēšanas veida nomaiņas vai arī to beidzot, ieskaitot mutes dobuma higiēnu

5,39

5,50

29070*

Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaula šuves uzlikšanu

59,20

59,76

29071*

Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaulu salikšanu, sanaglošanu vai kaula transplanta implantāciju

64,71

65,54

29080*

Osteotomija pēc dislocēti saauguša lūzuma

61,94

62,63

29081*

Asiņošanas apturēšana pēc zoba ekstrakcijas

8,18

8,38

29082*

Asiņošanas apturēšana ar tamponādi

9,06

9,35

29083*

Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu - a.carotis communis, a.carotis externa

59,20

59,76

29084*

Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu - a.temporalis superficialis, a.facialis

56,43

56,85

29085*

Deguna tamponāde no priekšpuses

6,31

6,46

29086*

Deguna mugurējā tamponāde

9,85

10,00

29087*

Hematomas i/o atvēršana

9,09

9,38

29088*

Hematomas punkcija un e/o atvēršana (virspusēja)

6,33

6,48

29089*

Dziļas hematomas i/o atvēršana (operāciju zālē)

52,30

52,52

29090*

Osteosintēzes plāksnītes izņemšana (operācija)

53,68

53,97

29095*

Kaula šuves (stieples) izņemšana (operācija)

53,68

53,97

29096*

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

53,68

53,97

29097*

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim) + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)

56,43

56,85

29098*

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim) + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas + intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

59,20

59,76

29099*

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

55,51

55,89

29100*

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas) (operāciju zālē)

58,28

58,79

29101*

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas + intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)

61,02

61,67

29102*

Abscesa un furunkula atvēršana zemgļotādas vai zemperiostala abscesa (operāciju zālē)

18,54

18,69

29103*

Virspusēja (zemādas) furunkula atvēršana (operāciju zālē)

15,43

15,54

29104*

Dziļā abscesa, arī karbunkuļa atvēršana (operāciju zālē)

19,49

19,73

29110*

Flegmonas e/o atvēršana viena topogrāfiskā rajona robežās (operāciju zālē)

41,84

42,25

29111*

Flegmonas e/o atvēršana divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

43,25

43,66

29112*

Flegmonas e/o atvēršana vairāk nekā divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

48,11

48,64

29113*

Žokļa sekvestroektomija

56,43

56,85

29114*

Antrotomija

53,68

53,97

29115*

Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēgšanu diametrā līdz 1,0 cm

56,43

56,85

29116*

Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēgšanu diametrā virs 1 cm (ar dubultlēveriem)

59,20

59,76

29117*

Antrotomija ar lēveriem no vestibulum oris un cietām aukslējām

59,20

59,76

29118*

Atvērta žokļa dobuma plastiska noslēgšana ar vienkāršas smaganu plastikas palīdzību

53,68

53,97

29119*

Žokļa kaulu trepanācija

50,92

51,07

29125*

Gļotādas ekscīzija vai kauterizācija nelielā apmērā kā vienīgā sniegtā zobārstnieciskā palīdzība

5,40

5,51

29126*

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - epulis izoperēšana

7,71

7,93

29127*

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - fibromas, papilomas izoperēšana

6,33

6,48

29128*

Fisurālas cistas ekstirpācija

53,68

53,97

29129*

Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā līdz 2 cm

53,68

53,97

29130*

Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā virs 2 cm

56,43

56,85

29131*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensakņu zoba gala rezekciju

56,43

56,85

29132*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar vairāku viensakņu zobu sakņu galu rezekciju

59,20

59,76

29133*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerokļu sakņu galu rezekciju

59,20

59,76

29134*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu vienam viensakņu zobam

52,30

52,52

29135*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu vairākiem viensakņu zobiem

53,68

53,97

29136*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu dzeroklim

53,68

53,97

29140*

Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar kaulu autotransplātu

61,94

62,63

29141*

Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar mākslīgiem materiāliem

59,20

59,76

29142*

Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar augšžokļu un apakšžokļu imobilizāciju

64,71

65,54

29143*

Cistotomija pie folikulārām un radikulārām cistām

53,68

53,97

29144*

Gļotu cistas izoperēšana

6,33

6,48

29145*

Orālā cistotomija (ranula)

9,09

9,38

29146*

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

59,20

59,76

29147*

I/o siekalu dziedzera fistulas operācija

61,95

62,64

29148*

E/o siekalu fistulas slēgšana

64,71

65,54

29149*

Siekalu dziedzera i/o siekalakmens izņemšana no izvada

53,68

53,97

29150*

Siekalu dziedzera i/o siekalakmens izņemšana no dziedzera

59,20

59,76

29151*

Pieauss siekalu dziedzera subtotāla rezekcija, saglabājot n. facialis zarus

70,23

71,33

29152*

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot n.facialis zarus

75,74

77,11

29153*

Pieauss siekalu dziedzera cistas ekstirpācija, saglabājot n.facialis zarus

70,23

71,33

29154*

Parotis totālā ekstirpācija, ieskaitot reģionālās limfātiskās sistēmas izņemšanu

70,23

71,33

29155*

Vanaha operācija

75,74

77,11

29156*

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - alkoholizācija

8,98

9,13

29157*

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - neirekserēze

53,68

53,97

29158*

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - atveres dekompresija

55,06

55,42

29159*

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - kanāla dekompresija

59,20

59,76

29160*

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - bazālas blokādes

8,40

8,51

29165*

Nerva traumas gadījumā - intrafascikulāra šuve (apvalks vesels, šuve uz fascikuliem)

64,71

65,54

29166*

Nerva traumas gadījumā - epineirālā šuve (nerva apvalka šuve)

64,71

65,54

29167*

Labdabīga ādas veidojuma izgriešana (ateroma, kārpa, papiloma, lipoma)

6,99

7,19

29168*

Odontomas un osteomas izņemšana

52,30

52,52

29169*

Hemangiomas un limfangiomas ekstirpācija

37,77

38,33

29171*

Dziļi novietoto veidojumu izgriešana (kakla cista, dermoīda cista u.c.)

56,43

56,85

29172*

Augšžokļa vai apakšžokļa processus alveolaris daļas nokalšana

56,43

56,85

29173*

Augšžokļa vai apakšžokļa vienas puses daļas rezekcija

64,71

65,54

29174*

Augšžokļa vai apakšžokļa vienas puses daļas rezekcija ar radikālu reģionālās limfātiskās sistēmas izņemšanu

70,23

71,33

29175*

Visa augšžokļa vai apakšžokļa rezekcija

70,23

71,33

29180*

Apakšžokļa zaru osteotomija

59,20

59,76

29181*

Mēles daļas rezekcija

61,94

62,63

29182*

Pilna mēles rezekcija

61,94

62,63

29183*

Limfmezglu biopsija

7,71

7,93

29184*

Mīksto audu biopsija

7,71

7,93

29185*

Piemaksa par implantu pie p. 29020, 29021, 29036, 29037, 29039, 29046, 29071, 29098, 29101 - sejas kaulu miniplāksne ar skrūvēm

61,48

61,48

29186*

Piemaksa par implantu pie p. 29172, 29173, 29174, 29175, 29180 - sejas kaulu rekonstrukcijas plāksne ar skrūvēm

102,82

102,82

29187*

Traucējošu gļotādas saišu, muskuļu piestiprinājuma vietu vai deformēta alveolārā izauguma daļas novēršana priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē vienā seansā

10,02

10,31

29188*

Alveolārā izauguma kaulu rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē (patstāvīgi sniegta palīdzība vienā seansā)

53,68

53,97

29189*

Mutes dobuma pamatnes vai vestibulum plastika priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē

53,68

53,97

29190*

Tuber plastika vienā pusē

53,68

53,97

29195*

Lūpas saitītes atbrīvošana un septum novājināšana izteiktas diastēmas gadījumā

6,22

6,33

29196*

Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku

28,91

29,37

29197*

Mēles saitītes atbrīvošana ar brīvas ādas transplantāciju

37,10

37,76

29198*

Deguna plastika - osteotomija

56,43

56,85

29199*

Deguna plastika - osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

60,58

61,21

29200*

Zygomatico orbitales kompleksa deformācija - orbītas pamata plastika, korekcijas

64,71

65,54

29201*

Rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem - līdz 5 cm

6,99

7,19

29202*

5-10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

26,04

26,33

29203*

Garākas par 10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

31,40

31,82

29204*

Rētas izgriešana ar vietējo audu plastiku no blakus esošajām topogrāfiskajām zonām

59,20

59,76

29205*

Mīksto audu defektu aizvietošana ar blakus esošajiem audiem

59,20

59,76

29206*

Mīksto audu defektu aizvietošana ar audiem no attāliem rajoniem

64,71

65,54

29207*

Mīksto audu defektu aizvietošana sejas rajonā ar lēveri uz asinsvadu kājiņas

64,71

65,54

29208*

Mīksto audu defektu aizvietošana no citām ķermeņa daļām

70,22

71,32

29209*

Rētu izgriešana, lietojot brīvās ādas plastikas metodi

61,94

62,63

29220*

Ādas slīpēšana: līdz 500 mm2

50,92

51,07

29221*

Ādas slīpēšana: 501-1000 mm2

53,68

53,97

29222*

Ādas slīpēšana:1001-2000 mm2

55,06

55,42

29223*

Ādas slīpēšana: 2001-4000 mm2

56,43

56,85

29224*

Vienas puses vai frontālā rajona kortikotomija

56,43

56,85

29225*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - intraorālā miotomija

53,68

53,97

29226*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - ādas un zemādas ekscīzija

56,43

56,85

29227*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - mioplastika ar m. Masseter

64,71

65,54

29228*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - mioplastika ar m. temporalis

64,71

65,54

29229*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - nerva mikroķirurģiska atjaunošana

75,74

77,11

29230*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - blefarogrāfija

56,43

56,85

29235*

Transplantātu ņemšana: kaula materiāls (crista iliaca anterior, superior, lamina corticalis)

56,43

56,85

29236*

Transplantātu ņemšana - riba

56,43

56,85

29237*

Transplantātu ņemšana - brīvā āda

53,68

53,97

29238*

Ekspandera ielikšana

59,20

59,76

29239*

Ekspandera izņemšana un plastika ar izstieptiem audiem

70,22

71,32

29240*

Kontūrplastika sejas rajonā ar auto, allo, mākslīgo transplantātu

61,94

62,63

29241*

Kriodestrukcija, elektrokoagulāciju uz visu kursu - līdz 1 cm

9,06

9,35

29242*

Kriodestrukcija, elektrokoagulāciju uz visu kursu - no 1 cm 3 cm

10,44

10,80

29243*

Kriodestrukcija, elektrokoagulāciju uz visu kursu virs 3 cm

14,57

15,12

29244*

Kriomasāža (uz visu kursu)

14,57

15,12

29250*

Augšžokļa osteotomija pēc Le Fort tipa

70,22

71,32

29251*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa zara rajonā

64,71

65,54

29252*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā

70,22

71,32

29253*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju mentālajā rajonā

59,20

59,76

29254*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa zara rajonā

61,94

62,63

29255*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā

67,46

68,43

29256*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju mentālajā rajonā

56,43

56,85

29257*

Viena zoba implanta ielikšana

59,20

59,76

29258*

Viena zoba implanta ielikšana augšžoklī ar antrotomiju deguna blakusdobuma sagatavošanai

61,94

62,63

29259*

Piemaksa par implantu pie p. 29258, zoba implants

82,68

82,68

29260*

Piemaksa par implantu pie p. 29224 - ekspanders

371,00

371,00

30001*

Mugurkaula skoliozes operācija bez implanta vērtības

228,99

232,07

30003*

Piemaksa p. 30001 - par mugurējās fiksācijas implantu skoliozēm (totālai fiksācijai)

2463,60

2463,60

30004*

Piemaksa p. 30001 - par mugurējās fiksācijas implantu skoliozēm (krūšu daļai)

2063,60

2063,60

30005*

Piemaksa p. 30001 - par mugurējās fiksācijas implantu skoliozēm (jostas daļai)

1180,40

1180,40

 

30006*

Mugurkaula fiksācija traumu u.c. mugurkaula nestabilitātes gadījumos

186,25

187,59

30007*

Piemaksa p. 30006 par transpedikulārās fiksācijas implantu mugurkaulāja krūšu-jostas daļai

600,00

600,00

30008*

Diska trūces operācija ar mugurējo pieeju; fenestrācija

92,73

93,65

30009*

Kakla skriemeļa priekšējā spondilodēze; diska trūces operācija ar priekšējo pieeju un fiksāciju mikroķirurģiskā tehnikā

204,71

206,57

30010*

Mugurkaula kanāla dekompresijas spondilodēze ar stabilizāciju (Olbi)

95,56

96,48

30011*

Mugurkaulāja fiksācija ar laminektomiju, ar/bez Urbāna ķīļa nokalšanu

159,18

160,54

30012*

Mugurkaulāja krūšu-jostas daļas fiksācija bez laminektomijas

158,04

159,18

30013*

Mugurkaulāja fiksācija ar laminektomiju, muguras smadzeņu revīziju, radikulolīzi, ar/bez Urbāna ķīļa nokalšanu mikroķirurģiskā tehnikā

195,64

197,00

30020*

Priekšējā spondilodēze mugurkaulāja torakālā un/vai jostas daļā

188,45

189,91

30022*

Mugurkaulāja kakla daļas mugurējā fiksācija

160,30

162,16

30023*

Piemaksa par cervikālo moduli p. 30022

1310,00

1310,00

30024*

Piemaksa par papildmoduli p. 30022

378,05

378,05

30025*

Piemaksa par okcipitālo moduli p. 30022

655,00

655,00

30026*

Piemaksa par starpskriemeļa diska endoprotēzi

954,38

954,38

30027*

Astes kaula rezekcija

67,63

68,09

30028*

Hallo aparāta uzlikšana

26,35

26,83

30029*

Mugurkaulāja audzēju izņemšana

219,75

221,21

30030*

Implanta izņemšana no mugurkaula

167,48

169,05

30031*

Izgulējuma plastika

68,79

69,25

30040*

Piemaksa par universālās spinālās sistēmas implantu ekvivalentiem pie traumām

812,00

812,00

30041*

Piemaksa par universālās spinālās sistēmas implantu ekvivalentiem pie deģeneratīvām saslimšanām

1000,00

1000,00

30042*

Piemaksa par implantu - plāksne ar skrūvēm kakla daļas priekšējai fiksācijai (CSLP vai ekvivalenti)

277,00

277,00

30043*

Piemaksa par implantu - torakolumbālā mugurējā plāksne ar skrūvēm

68,00

68,00

30044*

Piemaksa par implantu - allotransplantātu

18,22

18,22

30045*

Piemaksa par implantu - cervikālās mugurējās plāksnes ar skrūvēm

116,00

116,00

30046*

Piemaksa par trosi mugurējai kakla daļas fiksācijai

51,00

51,00

30047*

Piemaksa par Hallo aparātu

600,00

600,00

30049*

Piemaksa par implantu - plāksne ar skrūvēm kakla daļas priekšējai fiksācijai

26,00

26,00

30050*

Piemaksa par implantu mugurkaulāja mugurējai transpedikulārai fiksācijai krūšu-jostas daļā ("TENOR" sistēma vai ekvivalents) pie deģeneratīvi distrofiskām saslimšanām

730,00

730,00

30051*

Piemaksa par šķērsstieni pie p. 30050

200,00

200,00

30053*

Piemaksa p. 30050 par katru nākamo mugurkaulāja segmentu

310,00

310,00

30054*

Mikrodiskektomija, mikrofenestrācija

171,95

173,31

30056*

Piemaksa par katru papildu līmeņa mikrodiskektomiju cervikālā līmenī

233,30

234,73

30057*

Piemaksa par mikroskopa sterilo pārvalku lietošanu mugurkaula operācijām, galvas operācijām

9,00

9,00

30058*

Piemaksa par Cell Saver (asins savācēju sistēmu) lietošanu visās ķirurģiskās operācijās

147,55

148,64

30059*

Hemifasetektomija, hemilaminektomija ar diskektomiju vai epineirālo saistaudu pārdalīšanu, radikulolīzi, nervu saknīšu dekompresiju, muguras smadzeņu revīziju un intra/ekstra durālo audzēju izņemšana, reoperācija pēc diskektomijas mikroķirurģiskā tehnikā

171,96

173,32

30060*

Piemaksa par operācijas mikroskopa lietošanu mugurkaulāja operācijās

11,00

11,00

30065*

Mugurkaulāja krūšu daļas torakoskopiskas operācijas

275,78

278,35

30066*

Piemaksa par neironavigācijas sistēmas lietošanu mugurkaulāja operācijās

120,00

120,00

30070*

Piemaksa par USS implantu komponenti - sānu atvēruma skrūve

120,00

120,00

30071*

Piemaksa par USS implantu komponenti - mīkstais stienis

11,50

11,50

30072*

Piemaksa par USS implantu komponenti - cietais stienis

12,50

12,50

30073*

Piemaksa par USS implantu komponenti - šķērsstienis

9,00

9,00

30074*

Piemaksa par USS implantu komponenti - šķērsstieņa savienotājs

61,00

61,00

30075*

Piemaksa par USS implantu komponenti - laminārais āķis

151,00

151,00

30076*

Piemaksa par USS implantu komponenti - pedikulārais āķis

162,00

162,00

30077*

Piemaksa par USS implantu komponenti - Šansa skrūve

23,00

23,00

30078*

Piemaksa par USS implantu komponenti - savienotājs ar Šansa skrūvi

88,00

88,00

30079*

Piemaksa par USS implantu komponenti - slēgtais savienotājs

35,00

35,00

30080*

Piemaksa par USS implantu komponenti - atvērtais savienotājs

91,00

91,00

31001*

Pleiras drenas uzlikšana

45,78

45,88

31002*

Pleiras drenas uzlikšana ar ribas rezekciju

71,29

71,45

31003*

Starpribu artērijas nošūšana

57,97

58,11

31004

Pleiras telpas skalošana, zāļu ievadīšana

2,46

2,53

31005*

Videnes drenāža

71,17

71,53

31006*

Mugurējās videnes drenāža ar ribu rezekciju

73,70

74,17

31007*

Torakotomija diagnostiskiem nolūkiem, ieskaitot audu ņemšanu, un torakotomija ar sirds masāžu

136,62

138,20

31008*

Bronhiālās artērijas liģēšana

163,19

163,85

31009*

Krūšu limfātiskā vada bojājuma apšūšana

192,23

192,89

31010*

Bronhotomija svešķermeņa vai audzēja izņemšanai

220,15

222,04

31015*

Pneimotomija

150,40

150,88

31016*

Plaušas svešķermeņa evakuācija

198,81

199,76

31017*

Plaušu ievainojuma nošūšana

203,86

205,03

31018*

Daivas bronha plīsuma nošūšana

206,19

207,47

31019*

Galvenā bronha plīsuma nošūšana

206,19

207,47

31020*

Trahejas bifurkācijas, trahejas plīsuma nošūšana

241,68

243,26

31021*

Galvenā un citu bronhu pārrāvuma plastiska rekonstrukcija

259,95

262,04

31022*

Svešķermeņa izņemšana no krūšu sienas

72,61

73,03

31023*

Krūšu sienas veidojuma ekstirpācija. Torakotomija

105,08

105,28

31024*

Krūšu sienas plastika

107,42

109,31

31030*

Ribas rezekcija

67,24

67,61

31031*

Divu vai vairāku ribu rezekcija

76,41

77,00

31032*

Krūšu sienas ekstenzijas uzlikšana

64,56

64,66

31033*

Krūšu kaula lūzuma fiksācija

68,60

68,85

31034*

Vienas vai vairāku ribu fiksācija lūzuma gadījumā

68,60

68,85

31035*

Torakoplastika

121,39

123,89

31036*

Margināla plaušu rezekcija

171,58

172,53

31037*

Divu vai vairāku segmentu atipiska rezekcija

206,00

207,58

31038*

Tipiska plaušas segmenta rezekcija

219,35

221,21

31039*

Divu vai vairāku plaušas segmentu tipiska rezekcija

270,83

273,13

31045*

Lobektomija

208,91

210,30

31046*

Lobektomija ar videnes limfātisko mezglu ekstirpāciju

213,17

214,75

31047*

Lobektomija ar cirkulāru galvenā bronha rezekciju

266,69

268,88

31048*

Lobektomija ar ķīļveida galvenā bronha rezekciju

220,15

222,04

31049*

Lobektomija ar galvenā bronha cirkulāru un asinsvada marginālu rezekciju

275,02

277,42

31050*

Lobektomija ar asinsvada un galvenā bronha cirkulāru rezekciju

295,85

298,76

31051*

Lobektomija ar marginālu asinsvada rezekciju

220,15

222,04

31052*

Lobektomija un segmentārā rezekcija

236,44

239,04

31053*

Lobektomija ar perikarda rezekciju

215,50

217,18

31054*

Bilobektomija

213,17

214,75

31055*

Bilobektomija un asinsvadu rezekcija

222,48

224,47

31056*

Pneimonektomija

217,82

219,61

31057*

Paplašināta pneimonektomija - perikarda rezekcija, limfātisko mezglu ekstripācija no videnes

266,69

268,88

31058*

Pneimonektomija ar marginālu asinsvadu rezekciju

227,13

229,32

31065*

Pleiras skarifikācija

116,47

117,17

31066*

Pleiras telpas saaugumu pārdalīšana

122,26

123,21

31067*

Asins recekļa evakuācija no pleiras telpas

129,64

130,92

31068*

Retorakotomija + hemostāze

129,64

130,92

31069*

Pleirektomija

266,51

269,01

31070*

Pleirektomija + plaušu margināla rezekcija

242,57

244,15

31071*

Pleirolobektomija

292,59

295,40

31072*

Pleirobilobektomija

280,08

282,58

31073*

Pleiropneimonektomija

305,08

308,19

31074*

Pneimonlobektomija ar diafragmas un krūšu sienas bloka rezekciju

279,18

281,68

31080*

Traheo (bronho) - barības vada fistulas ekstirpācija

229,46

231,76

31081*

Traheo (bronho) - barības vada fistulas ekstirpācija un lobektomija

234,11

236,61

31082*

Trahejas cirkulāra rezekcija ar torakālo pieeju

279,18

281,68

31083*

Trahejas bifurkācijas rezekcija

358,60

361,66

31084*

Trahejas cirkulāra rezekcija ar kakla pieeju

180,56

182,65

31085*

Trahejas ķīļveida rezekcija ar torakālu pieeju

220,15

222,04

31086*

Trahejas ķīļveida rezekcija ar kakla pieeju

137,36

138,94

31087*

Trahejas cirkulāra rezekcija ar sternotomijas griezienu

278,00

280,71

31088*

Retorakotomija, bronhu fistulas nošūšana

130,54

131,82

31095*

Transsternāla + transperikardiāla bronha fistulas nošūšana

235,02

237,52

31096*

Retrosternālas strumas ekstirpācija ar kakla pieeju

59,30

59,78

31097*

Mediastinoskopija ar videnes limfātisko mezglu biopsiju

51,95

52,15

31098*

Videnes veidojuma ekstirpācija

143,62

145,51

31099*

Videnes veidojumu ekstirpācija un plaušu audu rezekcija

213,17

214,75

31105*

Diafragmas rezekcija

139,17

140,75

31106*

Diafragmas nošūšana

139,17

140,75

31107*

Veca diafragmas traumatiska bojājuma nošūšana

143,82

145,61

31108*

Diafragmas plīsuma nošūšana un liesas ekstirpācija un kuņģa-zarnu rezekcija

205,18

207,68

31115*

Sternotomija - videnes tumora ekstirpācija

111,78

113,67

31116*

Sternotomija - tauriņveida dziedzera ekstirpācija

108,25

110,24

31117*

Sternotomija ar traheotomiju

104,24

106,05

31118*

Transtorakāla trunkulāra vagotomija

97,81

99,09

31119*

Torakotomija un ezofagomiotomija

139,17

140,75

31125*

Barības vada divertikula rezekcija ar torakālu pieeju

136,84

138,32

31126*

Barības vada leiomiomas ekstirpācija

136,84

138,32

31127*

Barības vada plīsuma nošūšana ar torakālu pieeju

132,19

133,47

31128*

Barības vada divertikula rezekcija un plīsuma nošūšana ar kakla pieeju

90,43

91,29

31129*

Barības vada ekstirpācija

183,57

185,46

31130*

Barības vada stenta implantācija (bez stenta vērtības)

65,81

66,02

31131*

Piemaksa par barības vada stentu "POLIFLEX"

275,00

275,00

31132*

Piemaksa par traheobronhiālo stenožu stentu

369,00

369,00

31133*

Trahejas vai bronhu stenta repozīcija

9,54

9,64

31134*

Trahejas vai bronhu stenta evakuācija

9,54

9,64

31135*

Barības vada stenta repozīcija

8,54

8,64

31136*

Barības vada stenta evakuācija

8,54

8,64

31137*

Barības vada ekstirpācija ar sekojošu barības vada-kuņģa anastamozes vai barības vada-zarnu anastamozes veidošanu

292,72

296,65

31138*

Barības vada apejas anastamozes veidošana ar kuņģi

123,57

124,50

31139*

Antesternāla barības vada anastamoze

184,81

188,43

31145*

Torakoskopija ar biopsiju

105,24

105,63

31146*

Torakoskopiska krūšu sienas tumora ekstirpācija

134,18

135,46

31147*

Torakoskopiska asins recekļa evakuācija

161,59

162,97

31148*

Torakoskopiska perikarda divertikuļa-cistas rezekcija

128,59

129,87

31149*

Torakoskopiska margināla plaušu audu rezekcija

209,41

210,69

31150*

Torakoskopiska pleirektomija

166,24

167,82

31151*

Torakoskopiska videnes tumora un bronhogēnas cistas ekstirpācija

177,87

179,96

31152*

Videoskopiska Cenkera divertikuļa rezekcija (ieskaitot kasetes cenu)

201,69

202,62

31153*

Torakoskopiska barības vada mobilizācija

126,06

127,34

31160*

Pleiras biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut u.c.)

17,73

17,83

31161*

Piemaksa pp. 31160, 31215 par vienreizlietojamās pusautomātiskās biopsijas adatas izmantošanu

7,00

7,00

31162*

Piemaksa pp. 31160, 31215 par vienreizlietojamās automātiskās biopsijas adatas izmantošanu

10,00

10,00

31163

Piemaksa pp. 31160, 31215 par daudzkārtlietojamās punkcijas biopsijas ierīces (pistoles) izmantošanu

3,00

3,00

31164

Piemaksa pp. 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu rtg televīzijas kontrolē

2,51

2,60

31165*

Piemaksa pp. 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu CT kontrolē

6,23

6,50

31166

Piemaksa pp. 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu US kontrolē

2,94

3,03

31167*

Piemaksa p. 31160 par pleiras satura aspirāciju ar vienreizējas lietošanas komplektu

6,11

6,25

31175*

Krūšu sienas biopsija

14,37

14,47

31176

Trahejas katetrizācija

2,26

2,33

31177*

Mikrotraheostoma

8,69

8,83

31178

Mākslīgais pneimotoraks, pneimomediastinuma un pneimoperitoneuma uzlikšana

3,10

3,20

31185*

Bronhoskopija

12,94

13,08

31186*

Fibrobronhoskopija (var lietot kopā ar p. 08136)

19,52

19,71

31187*

Endobronhiālā veidojuma elektrokoagulācija

52,38

52,65

31188*

Piemaksa par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

6,00

6,00

31189*

Piemaksa pie pp. 31185, 31186 par trahejas un bronhu gļotādas biopsiju

7,26

7,33

31190*

Piemaksa pie pp. 31185, 31186 par citoloģiskā materiāla iegūšanu (birstītes biopsija) no trahejas un bronhu gļotādas

9,26

9,33

31191*

Piemaksa pie pp. 31185, 31186 par citoloģiskā materiāla iegūšanu (birstītes biopsija) no plaušu perifērijas

43,56

43,63

31192*

Piemaksa pie pp. 31185, 31186 par materiāla iegūšanu bakterioloģiskai izmeklēšanai ar aizsargāto birstīti

15,80

15,80

31193*

Piemaksa pie pp. 31185, 31186 par transbronhiālu limfmezgla vai veidojuma punkciju pēc Wang

40,70

40,70

31194*

Piemaksa pp. 31185, 31186 par transbronhiālu plaušu audu biopsiju

8,35

8,44

31195*

Piemaksa p. 31186 par bronhu alveolāro lavāžu (BAL)

3,37

3,45

31196*

Trahejas-bronhu dilatācija (bužēšana). Piemaksa pp. 31185, 31186

13,55

13,71

31205*

Stenta ievadīšana trahejā RTG kontrolē (bez stenta vērtības)

47,15

47,33

31206*

Stenta ievadīšana galvenajā bronhā RTG kontrolē (bez stenta vērtības)

48,19

48,42

31207*

Svešķermeņu izņemšana no bronhiem. Piemaksa pp. 31185, 31186

5,71

5,80

31208*

Barības vada bužēšana pieaugušajiem

6,84

7,03

31209*

Barības vada dilatācija

8,63

8,87

31215*

Transtorakāla plaušas (veidojuma) biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut u.c.)

22,74

23,03

31216*

Transtorakāla plaušas (veidojuma) punkcijas-aspirācijas biopsija ar vienreizlietojamo aspirācijas biopsijas adatu un fiksējamo aspirācijas šļirci

16,32

16,42

31217*

Piemaksa pp. 31017, 31036-31081, 31125, 31128, 31148, 31149, 31152 par katru izlietoto mehāniskā šuvēja vienu kaseti

57,00

57,00

31218*

Piemaksa pp. 31016, 31021, 31037, 31038, 31045, 31046, 31054, 31056, 31070, 31088, 31099, 31105, 31107, 31125 par katru papildu stundu virs trijām operācijas stundām

48,13

48,40

31220*

Piemaksa pie pp. 31205, 31206 par taisniem traheobronhiāliem stentiem

260,00

260,00

31221*

Piemaksa pie pp. 31205, 31206 par Polyflex tipa stentiem

232,00

232,00

31222*

Piemaksa pie pp. 31205, 31206 par apklātajiem Ultraflex tipa stentiem

965,00

965,00

31223*

Piemaksa pie pp. 31205, 31206 par neapklātajiem Ultraflex tipa stentiem

675,00

675,00

31224*

Piemaksa pie p. 31206 par vadīklas izmantošanu Ultraflex tipa stenta ievadīšanai galvenajā bronhā

965,00

965,00

31225*

Piemaksa pie pp. 31205, 31206 par dinamisko trahejas stentu

595,00

595,00

31230*

Trahejas un bronha balondilatācija pēc stenta ievadīšanas ar vienreizlietojamo balonu

125,73

126,00

32050*

Miokarda revaskularizācija, aortokoronārā, mamarokoronārā šuntēšana, atkārtotas (redo) operācijas miokarda revaskularizācijai, sirds audzēju operācijas, vārstuļu plastiskās operācijas, sirds svešķermeņu izņemšana (mākslīgajā asinsritē P.Stradiņa KUS)

907,22

914,65

32051*

Operācija ar mehāniskās sirds pieslēgšanu ("Novocor") sistēmu (bez sistēmas vērtības) (mākslīgajā asinsritē P.Stradiņa KUS)

925,05

932,58

32052*

Krūšu aortas (aneirismas plīsuma) operācijas mākslīgajā asinsritē (mākslīgajā asinsritē P.Stradiņa KUS)

939,31

946,64

32053*

Vārstuļu protezēšana, atkārtota (redo) sirds vārstuļu korekcija (protezēšana) (mākslīgajā asinsritē P.Stradiņa KUS)

902,40

909,83

32054*

Miokarda revaskularizācija (aortokoronāra šuntēšana) ar vārstuļa protezēšanu (mākslīgajā asinsritē P.Stradiņa KUS)

883,94

891,37

32055*

Miokarda revaskularizācija (mamarokoronāra šuntēšana) (nelieto kopā ar p. 32065) (mākslīgajā asinsritē P.Stradiņa KUS)

904,25

911,68

32065*

Piemaksa MAR operācijām par materiāliem (pp. 32050, 32051, 32052, 32053, 32054) (mākslīgajā asinsritē P.Stradiņa KUS)

1389,79

1389,79

32070*

Sirds operācija bez mākslīgās asinsrites - torakotomija, slēgta komisurotomija, videnes audzēja operācija, iedzimtās sirds kaites korekcijas, krūšu kurvja vai sirds trauma, perikarda operācijas (mākslīgajā asinsritē P.Stradiņa KUS)

334,14

337,05

32071*

Piemaksa operācijām ar slēgtu asinsriti par materiāliem (p. 32070) (mākslīgajā asinsritē P.Stradiņa KUS)

1343,01

1343,01

32075*

Sarežģītu iedzimtu sirdskaišu korekcija mākslīgajā asinsritē, vārstuļu protezēšana, vārstuļu plastiskās operācijas, sirds audzēju operācijas, atkārtotas (redo) operācijas (Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā)

537,57

545,54

32076*

Piemaksa MAR operācijām par materiāliem (p. 32075) (Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā)

1682,07

1682,07

32080*

Sirds operācija bez mākslīgās asinsrites - torakotomija, videnes audzēja operācija, iedzimtās sirdskaites korekcijas, krūšu kurvja vai sirds trauma, perikarda operācijas (Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā)

200,55

203,79

32081*

Piemaksa operācijām ar slēgtu asinsriti par materiāliem (p. 32080) (Bērnu klīniskajā Universitātes slimnīcā)

1357,28

1357,28

40001

Kapilāru asins ņemšana ar Pančenkova pipeti

0,22

0,23

40002

Seruma (plazmas) iegūšana

0,27

0,28

40003

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā

0,56

0,57

40004

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu divos stobriņos

0,68

0,69

40005

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu trijos stobriņos

0,80

0,81

40006

Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru

0,43

0,44

40010

Hemoglobīns

0,30

0,31

40011

Hemoglobīns, izmantojot vienreizlietojamas kivetes

0,62

0,63

40012

Eritrocīti (skaitot kamerā)

0,47

0,49

40013

Leikocīti (skaitot kamerā)

0,35

0,36

40014

Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija

0,71

0,73

40016

Eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u.c.)

0,41

0,42

40017

Trombocīti (skaitot kamerā)

0,71

0,73

40018

Retikulocīti

0,80

0,83

40019

Retikulocīti - automatizēta izmeklēšana ar hematoloģisko analizatoru

3,60

3,62

40025

Asins tecēšanas laiks pēc Dukē metodes

0,43

0,44

40028

Asins recēšanas laiks pēc Lī-Vaita metodes

0,73

0,75

40029

Hematokrīts (nosakot ar Hct centrifūgu)

0,40

0,41

40034*

Sternālpunktāta izmeklēšana

9,84

10,20

40035*

Eritrocītu osmotiskā rezistence (hemolīzes tests)

3,93

3,98

40040

Asins analīze ar 3 daļu diferencējošo asins analizatoru

1,24

1,26

40041

Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo asins analizatoru (papildus nelieto kodus - 40010, 40012, 40013, 40014, 40017, 40029)

2,29

2,32

40043

Nepilna asins analīze, nosakot ar analizatoru

0,93

0,94

40085

Protrombīns un INR

1,15

1,17

40086

Protrombīna komplekss un INR

1,20

1,22

40087

Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)

1,28

1,31

40088

Fibrinogēns

1,28

1,31

40089

Antitrombīns III

3,70

3,73

40090

Trombīna laiks

1,23

1,26

40095

Fibrīna degradācijas produkti

3,34

3,39

40096

D-dimēru noteikšana (kvalitatīvi un puskvantitatīvi)

3,07

3,10

40097

Šķīstošie fibrīna monomēru kompleksi

3,15

3,18

40098*

VIII faktora aktivitātes noteikšana

7,47

7,52

40099*

IX faktora noteikšana

7,37

7,42

40100*

VIII faktora C aktivitātes noteikšana

5,21

5,26

40105

IX faktora Ag aktivitātes noteikšana

4,31

4,36

40106

XI faktora aktivitātes noteikšana

4,31

4,36

40107*

Proteīna C noteikšana

11,67

11,72

40108*

Proteīna S noteikšana

11,67

11,72

40109*

Von Villebranda faktors

7,47

7,52

40115*

Plazminogēna aktivitātes noteikšana

5,57

5,62

40116*

Plazminogēna koncentrācijas noteikšana

5,57

5,62

40117*

Fibrinopeptīda A kvalitātes noteikšana

5,47

5,52

40118

Heparīna kvantitatīva noteikšana

3,87

3,92

40119*

Proteīna C rezistences tests (APC-R)

7,52

7,56

40120*

Trombocītu funkciju izmeklēšana Coll/EPI

11,60

11,63

40121*

Trombocītu funkciju izmeklēšana Coll/ADP

11,60

11,63

40123*

D-dimēri (kvantitatīvi)

4,89

4,92

40131

Olbaltums (kvantitatīvi ar pirogalola sarkanā reakciju)

0,59

0,60

40132

Glikoze (kvantitatīvi)

0,59

0,60

40133

Ketonvielas

0,30

0,31

40134

Īpatnējais svars un glikoze kvalitatīvi

0,34

0,35

40135

Glikoze un ketonvielas urīnā

0,30

0,31

40140

Urīna sedimenta kvantitatīva izmeklēšana

1,04

1,07

40148

Urīna analīze ar teststrēmeli (9-10 parametri)

0,67

0,68

40149

Urīna īpatnējais svars ar refraktometru, urometru

0,12

0,12

40150

Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija

0,84

0,87

40151*

Glukuronīdi urīnā

6,73

6,84

40160

Koprogramma

1,40

1,43

40161

Apslēptās asinis fēcēs

0,30

0,31

40164

Nokasījumi no perianālajām krokām uz spalīšu oliņām

0,57

0,59

40165

Enterobiozes izmeklēšana ar lipīgās lentes metodi

0,88

0,90

40167

Apslēptās asinis ar teststrēmeli

0,83

0,84

40168

Vienšūnu cistu un helmintu oliņu izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

2,82

2,91

40169

Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi

1,07

1,10

40170

Helmintu un to fragmentu noteikšana

1,62

1,66

40171

Vienšūnu zarnu parazītu noteikšana natīvā un ar Lugola šķīdumu krāsotā preparātā

1,86

1,92

40180

Žults izmeklēšana mikroskopiski (1 porcija)

1,10

1,15

40181

Likvora klīniskā analīze

1,91

1,95

40183

Krēpu klīniskā analīze

1,26

1,30

40184

Eozinofīlie leikocīti krēpās

1,20

1,24

40188

Prostatas eksprimāta izmeklēšana

1,55

1,61

40190

Materiāla (nagi, āda, mati) izmeklēšana uz sēnītēm

1,24

1,29

40191

Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvajām slimībām

1,61

1,67

40193

Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana

1,20

1,24

40194

Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

2,25

2,33

40300

Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (tiešā reakcija)

0,78

0,80

40301

Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (dubultreakcija)

0,84

0,86

40302

Rh (D) pazīmes noteikšana ar plaknes metodi

0,44

0,45

40303

Rh (D) pazīmes noteikšana gela tehnikā

1,31

1,35

40304

Asins grupas noteikšana ABO un Rh sistēmās gela tehnikā

1,99

2,00

40305

Jaundzimušā imūnhematoloģiska izmeklēšana gela tehnikā (ID karte A-B-AB-D (VI + )- ctl/ahg

2,05

2,06

40308

Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings ar netiešo antiglobulīna testu (IAT) stobriņa metodē, izmantojot ADDLISS šķīdumu (ietverot sensibilizētu eritrocītu sagatavošanu un metodes kontroli)

4,58

4,69

40309

Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gela tehnikā ar 2 skrīningeritrocītu paraugiem (ID karte - Liss/Coombs)

1,67

1,70

40310*

Nepilno antieritrocitāro antivielu titrēšana ar netiešo antiglobulīna testu (IAT) stobriņu metodē, izmantojot ADDLISS šķīdumu (ar 1 antigēnu)

5,64

5,71

40315*

Nepilno antieritrocitāro antivielu titrēšana gela tehnikā ar 1 antigēnu (ID karte - Liss/Coombs)

5,39

5,43

40316*

Nepilno antieritrocitāro antivielu identifikācija ar ID-paneli gela tehnikā (ID karte - Liss/Coombs)

6,08

6,15

40317*

Nepilno antieritrocitāro antivielu identifikācija ar ID enzīmu paneli gela tehnikā (ID karte - NaCl Enzyme)

6,69

6,76

40318*

Recipienta un donora individuālās saderības testi laboratorijā gela tehnikā (ID karte - Liss/Coombs)

5,39

5,53

40319*

Recipienta un donora individuālās saderības testi laboratorijā ar netiešo antiglobulīna testu (IAT) stobriņa metodē ar ADDLISS šķīdumu (ietverot sensibilizētu eritrocītu sagatavošanu un metodes kontroli)

6,54

6,69

40320

Tiešais antiglobulīna tests (DAT) ar stobriņu metodi

5,86

6,02

40325

Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gela tehnikā (ID karte - LISS/Coombs)

1,46

1,51

40326

Tiešā antiglobulīna testa (DAT) diferencēšana gela tehnikā (ID karte - IgG + C3d + ctl/IgG + C3d + ctl)

3,37

3,43

40327*

Tiešā antiglobulīna testa (DAT) diferencēšana gela tehnikā (ID karte - IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl)

5,79

5,85

40328*

Speciāla asins piemeklēšana sensibilizētam recipientam (antivielu identifikācija ar ID kartēm LISS/COOMBS + fenotipizācija + saderības testi)

18,35

18,62

40329*

Speciāla asins piemeklēšana sensibilizētam recipientam (antivielu identifikācija ar ID kartēm LISS/COOMBS un NaCl Enzyme + fenotipizācija + saderības testi)

26,15

26,51

40330

Krioglobīni (kvalitatīvi)

0,48

0,50

40335*

Aukstuma aglutinīnu noteikšana gela tehnikā

8,78

8,84

40336

AB0 sistēmas antieritrocitāro antivielu titrēšana serumā

1,46

1,51

40337*

Skābes elūcijas tests ar antieritrocitāro antivielu identifikāciju eluātā gela tehnikā (ID karte - Liss/Coombs)

16,37

16,59

40338

Antigēnu M un N fenotipizācija gela tehnikā

2,47

2,51

40339

Antigēnu Jka un Jkb fenotipizācija gela tehnikā

3,12

3,16

40340

Antigēnu K un k fenotipizācija gela tehnikā

2,54

2,58

40341

Antigēna P1 noteikšana gela tehnikā

2,14

2,18

40342

Antigēnu Lua un Lub fenotipizācija gela tehnikā

3,11

3,15

40343

Antigēnu Lea un Leb fenotipizācija gela tehnikā

3,30

3,34

40344

Antigēnu Kpa un Kpb fenotipizācija gela tehnikā

3,11

3,15

40345

Antigēnu Fya un Fyb fenotipizācija gela tehnikā

3,44

3,48

40346

Antigēnu S un s fenotipizācija gela tehnikā

3,44

3,48

41001

Kopējais olbaltums

0,75

0,77

41002

Albumīns

0,75

0,77

41003

Olbaltuma frakcijas serumā

3,17

3,23

41004

Urīnviela

0,96

0,98

41005

Urīnskābe

0,96

0,98

41006

Kreatinīns

1,02

1,04

41020

Sārmainā fosfotāze

0,83

0,84

41021

Skābā fosfotāze

1,51

1,53

41022

ALAT

0,83

0,84

41023

ASAT

0,83

0,84

41024

Gamma glutamīntransferāze

1,04

1,05

41025

Kreatīnkināze

0,93

0,94

41026

Laktātdehidrogenāze

0,83

0,84

41027

Lipāze

2,01

2,03

41028

Laktātdehidrogenāzes frakcijas

2,87

2,89

41030

Kreatīnkināzes MB frakcija

2,90

2,92

41031

Kreatīnkināzes MB masa

4,10

4,13

41032

Holīnesterāze

1,24

1,26

41033

Sārmainās fosfotāzes frakcijas

3,06

3,11

41034

Alfa amilāze

1,49

1,51

41035

Angiotenzīna konvertāze

2,30

2,32

41045

Kopējais holesterīns

0,59

0,60

41046

Triglicerīdi

1,17

1,19

41047

ABL - holesterīns (tiešā metode)

1,43

1,46

41048

Apolipoproteīns A1

2,21

2,23

41049

Apolipoproteīns B

2,21

2,23

41050

Lipoproteīdu frakcijas

3,29

3,33

41051

Lipoproteīns (A)

2,21

2,23

41052

Bilirubīns, frakcijas

0,72

0,73

41054

ABL - holesterīns (ar precipitāciju)

1,14

1,15

41055

ZBL - holesterīns (tiešā metode)

1,86

1,88

41065

Kālijs

0,80

0,81

41067

Nātrijs

0,80

0,81

41068

Kalcijs

0,83

0,84

41069

Fosfors

0,72

0,73

41070

Hlorīdi

0,72

0,73

41071

Dzelzs

0,83

0,84

41072

Magnijs

1,72

1,74

41073

Dzelzs saistīšanas spēja

1,72

1,74

41077

Varš asinīs

2,02

2,08

41079*

Asins gāzu un Ph analīze

9,93

9,96

41081

Jonizētais kalcijs

1,63

1,65

41082*

Kālija, nātrija un jonizētā kalcija noteikšana ar vienreizlietojamu kiveti

5,48

5,50

41085*

Oksimetrijas rādītāji (dažādu hemoglobīna frakciju un skābekļa satura automatizēta noteikšana)

8,67

8,72

41095

Glikoze asinīs

0,64

0,66

41096

Glikozes slodzes tests

2,28

2,35

41097

Glikohemoglobīns

2,96

3,00

41099

C peptīds

4,03

4,06

41100

Insulīns

3,62

3,64

41101

Mikroalbumīnūrijas noteikšana

2,45

2,47

41102

Glikozes noteikšana ar vienreizlietojamām kivetēm

0,81

0,82

41115

Antistreptolizīns (kvalitatīvi)

1,24

1,26

41116

Antistreptolizīns (kvantitatīvi)

1,45

1,46

41117

Transferīns

1,59

1,61

41122

Ceruloplazmīns

2,12

2,14

41124

Feritīns

3,89

3,94

41125

CRO kvalitatīvi

1,08

1,10

41126

Reimatoīdais faktors (kvalitatīvi)

1,08

1,10

41127

CRO kvantitatīvi

1,38

1,40

41128

Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi)

1,34

1,35

41129

Imūnglobulīnu vieglās ķēdes

5,62

5,65

41130*

Paraproteīnu noteikšana ar imūnfiksāciju

10,74

10,78

41140

Trijodtironīns ( T3 )

2,96

2,99

41141

Tiroksīns (T4)

2,96

2,99

41142

Tireotropais hormons (TSH)

3,08

3,11

41143

Brīvais tiroksīns (T4)

3,18

3,21

41144

Brīvais trijodtironīns (T3)

3,18

3,21

41150

Prolaktīns

3,18

3,21

41151

Folikulstimulējošais hormons (FSH)

3,08

3,11

41152

Luteinizētājhormons (LH)

3,08

3,11

41153

Estradiols

3,48

3,51

41154

Testosterons

3,28

3,31

41155

Progesterons

3,28

3,31

41156*

Estriols (brīvais)

4,27

4,30

41161

Dehidroepiandrosterona sulfāts

3,43

3,46

41163

Androstendions

3,43

3,46

41164*

Horiongonadotropīns

4,16

4,19

41170*

Aldosterons

4,28

4,31

41172

Somatotropais hormons

3,28

3,31

41173

Kortizols

2,91

2,94

41174*

Kateholamīni (adrenalīns, noradrenalīns d/n urīnā)

6,64

6,77

41175*

Parathormons

4,28

4,31

41176

Adrenokortikotropais hormons (AKTH)

3,68

3,71

41180*

Primidons

6,83

6,87

41181*

Fenobarbitāls

6,83

6,87

41182*

Fenitoīns

6,83

6,87

41183*

Karbamazepīns

6,83

6,87

41184*

Ciklosporīns A (Sandimuns) (radioimunoloģiskā metode)

10,82

10,85

41186*

Valprojskābe

5,48

5,52

41187*

Teofilīns

6,15

6,19

41188*

Etanola noteikšana ar fluorescences polarizācijas imunoloģisko metodi

3,60

3,62

41189

Etanola noteikšana fermentatīvi

3,53

3,56

41190*

Metotreksāts (augsti dozēts)

10,20

10,24

41191*

Metotreksāts

5,48

5,51

41200*

Vitamīns B 12

5,22

5,26

41201*

Folskābe

5,36

5,40

41202*

Deoksipiridolīns

8,05

8,08

41203*

Troponīns I

4,08

4,09

41204*

Troponīns T

4,29

4,30

41205

Mioglobīns

3,85

3,87

41206*

Osteokalcīns

4,47

4,51

41207*

Prokalcitonīns