Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Daugavpilī 2005.gada 10.novembrī (prot. Nr.18, 1.§)

Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu,
LR likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 16.punktu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Daugavpils pilsētā, veidot tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu dzīves vidi, aizsargāt dabu, uzturēt sabiedrības tikumību.

1.2. Par Daugavpils pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu neievērošanu personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar šiem noteikumiem.

1.3. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta atbildība saskaņā ar šiem noteikumiem, izdarīts Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai valdījumā tas izdarīts.

1.4. Par Daugavpils pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam piemērojams brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kāds uzliekams par saistošo noteikumu pārkāpšanu, ir piecdesmit lati. Policijas darbinieks protokolu var nesastādīt, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu par šo noteikumu pārkāpumu, bet uzlikt naudas sodu un to iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā (soda apmērs nepārsniedz desmit latu), izsniedzot pārkāpējam noteikta parau­ga kvīti vai izteikt rakstisku brīdinājumu pārkāpumu izdarīšanas vietā, izsniedzot pārkāpējam noteikta parauga kvīti. Administratīvais sods par saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.

1.5. Sastādīt administratīvos protokolus par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgi:

1.5.1. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, deputāti un izpilddirektors;

1.5.2. valsts un pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus;

1.5.3. ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu pilnvarotas amatpersonas;

1.5.4. mācību iestāžu direktori.

1.6. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas ir tiesīgas:

1.6.1. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, deputāti un izpilddirektors;

1.6.2. Daugavpils pilsētas domes Administratīvā komisija.

1.7. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

1.8. Administratīvais sods neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī pārkāpuma rezultātā nodarītā zaudējuma novēršanu.

1.9. Noteikumu 1.6.punktā minēto amatpersonu un institūciju piemērotie administratīvie sodi pārsūdzami administratīvajai tiesai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.10. Par Daugavpils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Daugavpils pilsētas domes budžetā.

II. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

2.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.)

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 latiem.

2.2. Par brauktuves un zaļas zonas piesārņošanu vai piegružošanu (izkritusi krava, izlijusi eļļa u.tml.)

- uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

2.3. Par sabiedriskās kārtības neno­drošināšanu tirgos, veikalos, kafejnīcās u.c. pakalpojumu sniegšanas vietās

- uzliek naudas sodu līdz 50 latiem atbildīgajai amatpersonai.

2.4. Par uzmākšanos ar ubagošanu, zīlēšanu, ar preču (reliģiskās literatūras, kosmētikas u.tml.) un citu lietu piedāvāšanu (izņemot ar atļauju) uz ielas vai citās publiskās vietās

- uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

2.5. Par spļaušanu uz ielas un citās sabiedriskās vietās

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 5 latiem.

2.6. Par alkoholisko dzērienu un alus lietošanu dzīvojamo ēku pagrabos, bēniņos, koplietošanas telpās, kā arī atstātās bez uzraudzības un nepabeigtās ēkās un būvēs

- uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

2.7. Par lamāšanos neķītriem vārdiem un piedauzīgu izturēšanos uz ielām, trans­portā, kāpņu telpās vai citās sabiedriskās vietās

- uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

2.8. Par peldēšanos strūklakās un vietās, kur tas ir aizliegts,

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 latiem.

2.9. Par spēlēšanos, zīmēšanu uz ielas braucamās daļas, trotuāra, ražošanas vai celtniecības objektos, bez ievērības atstātos sagruvušos vai celtniecības nepabeigtos objektos un citos bīstamos objektos

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem nepilngadīgā vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj.

2.10. Par nepilngadīgo smēķēšanu sabiedriskās vietās

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem (naudas sodu piedzen no pārkāpēja vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj).

2.11. Par nepilngadīgo lamāšanos neķītriem vārdiem un piedauzīgu izturēšanos uz ielas, kāpņu telpās vai citās sabiedriskās vietās

- uzliek naudas sodu līdz 30 latiem (naudas sodu piedzen no pārkāpēja vecākiem vai personām, kas viņu aizstāj).

2.12. Par trokšņu radīšanu (skaļa muzicēšana, mūzikas atskaņošana, cilvēku, izņemot bērnus līdz 3 gadu vecumam, un mājdzīvnieku radītie trokšņi, remontdarbu veikšana, automašīnu signalizācija u.tml.), kas traucē citu iedzīvotāju naktsmieru, bet kuri nav saistīti ar satiksmi, pilsētas teritorijā laikā no plkst. 23.00 līdz plkst.7.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Daugavpils pilsētas domi

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

2.13. Par iekļūšanu uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, pārkāpjot caurlaižu režīmu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

2.14. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, sporta, tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

2.15. Par pastāvīga trokšņa radīšanu, kas traucē mieru dzīvojamo māju iedzīvotājiem, bet kurš nav saistīts ar satiksmi,

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 latiem.

2.16. Par pirotehniskās ierīces izmantošanu, kuras sastāvā ir sprāgstviela, sabiedriskās vietās bez speciālās atļaujas

- uzliek naudas sodu no 10 līdz 30 latiem.

2.17. Par nekorektu izturēšanos pret valsts un pašvaldības darbiniekiem vai valsts un pašvaldības darbinieku aizskaršanu sakarā ar viņu dienesta darbību vai sabiedrisko pienākumu pildīšanu

- uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas

- uzliek naudas sodu no 10 līdz 25 latiem.

2.18. Par nepilngadīgā (līdz 15 gadiem) klaiņošanu pa ielām un atrašanos pēc plkst. 23.00 kafejnīcās, nakts klubos un citās iestādēs līdz plkst. 6.00, ja viņi atrodas bez vecāku vai viņu aizstājošas personas uzraudzības

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, iestādes administrācijai naudas sods 40 latu apmērā.

2.19. Par nepilngadīgā (līdz 15 gadiem) atrašanos pēc plkst. 23:00 kafejnīcās, nakts klubos un citās iestādēs alkoholisko dzērienu vai citu vielu iespaidā

- uzliek naudas sodu līdz 10 latiem vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, iestādes administrācijai naudas sods 50 latu apmērā.

2.20. Par nepilngadīgā (līdz 16 gadu vecumam) atrašanos mācību laikā bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas un nakts laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 07:00 interneta zālēs, datorsalonos, interneta klubos un kafejnīcās un citās tamlīdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus

- uzliek naudas sodu uzņēmuma īpašniekam 50 latu apmērā.

2.21. Par to, ka nepilngadīga persona lieto alkoholiskos dzērienus sabiedriskās vietās (kafejnīcās, restorānos, nakts klubos, internetklubos u.tml.)

- uzliek naudas sodu līdz 25 latiem (naudas sods tiek piedzīts no vecākiem).

2.22. Par nepilngadīgās personas iesais­tīšanu erotiskā rakstura pasākumos

- uzliek naudas sodu līdz 50 latu apmērā pasākuma organizatoram vai uzņēmuma īpašniekam.

2.23. Par sistemātisku (vairāk par divām reizēm vienā mācību gadā) būtisku skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem (naudas sodu piedzen no pārkāpēja vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj).

2.24. Par smēķēšanu pludmalēs

- uzliek naudas sodu 2 latu apmērā.

2.25. Par braukšanu ar motorizētiem ūdens transportlīdzekļiem, pacelšanos un nolaišanos ar deltaplāniem, gaisa baloniem un citiem lidaparātiem pludmalēs un citās pilsētas publiskās vietās

- uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

2.26. Par nakšņošanu vai gulēšanu uz ielas, kāpņu telpās vai citās publiskās vietās

- uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

2.27. Par neierašanos uz policijas izsau­kumu, sakarā ar uzsākto lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, bez attaisnojoša iemesla

- uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās ir izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas

- uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.

2.28. Par braukšanu ar sauszemes trans­porta līdzekļiem pludmalēs

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

2.29. Par pārvietošanos ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem diennakts tumšajās stundās bez uz virsdrēbēm piestiprināta gaismas atstarotāja

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

2.30. Par balkonu, lodžiju piesārņošanu un logu, durvju nosmērēšanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

III. LABIEKĀRTOŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

3.1. Par ēku, dzīvojamo māju, saimniecisko celtņu, žogu un citu būvju bojāšanu, tai skaitā ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem

- uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

3.2. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu un piemiņas vietu, kā arī arhitektūras formu bojāšanu vai iznīcināšanu

- uzliek naudas sodu no 10 līdz 30 latiem.

3.3. Par pagalmu, kāpņu telpu, gaiteņu u.c. dzīvojamām ēkām piederošo neapdzīvoto telpu nesakopšana, vai sniega mešana uz ielas braucamās daļas

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

3.4. Par nelikumīgu krūmu ciršanu vai citādu iznīcināšanu, kā arī to savlaicīgu neizzāģēšanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

3.5. Par rūpnīcu, iestāžu, slimnīcu, skolu, bērnudārzu u.c. organizāciju teritorijas savlaicīgu nesakopšanu

- uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.6. Par speciāli ierīkotu bērnu rotaļlaukumu postīšanu

- uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

3.7. Par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu lietošanas, pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumu pārkāpšanu

- uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

3.8. Par staigāšanu pa publiskā lietošanā esošo zālienu, apstādījumiem, gulēšanu tajos

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

3.9. Par ziedu, augļu un lapu plūkšanu, koku un krūmu zaru laušanu vai citādu bojāšanu (paziņojuma norāžu piestiprināšanu, iegriezumu izdarīšana u.tml.) publiskās lietošanas skvēros, parkos, mežos u.c. apzaļumojumos

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 latiem.

3.10. Par telts celtniecību, ugunskuru dedzināšanu, izņemot ugunskuru kurināšanu tam paredzētajās vietās, zāles un koku, krūmu u.tml. lapu, zaru dedzināšanu, putnu ligzdu postīšanu, savvaļas dzīvnieku vai putnu ķeršanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.11. Par transporta līdzekļu profilaktisko apkopi vai to mazgāšanu pludmalēs, ūdenskrātuves krastos un citās vietās, kas nav paredzētas šim nolūkam, izņemot tās vietas, kur tas ir atļauts

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

3.12. Par veļas, dzīvnieku mazgāšanu ūdenstilpēs

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 latiem.

3.13. Par koku sulu tecināšanu, koku mizas graizīšanu, uzrakstu vai vadu piestiprināšanu pie kokiem, veļas žāvēšanu koku zaros

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.14. Par braukšanu ar transporta līdzekli, zirgu, velosipēdiem pa apstādījumiem, izņemot apstādījumu apkopes vajadzības

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 latiem.

3.15. Par ietaises, izveidojumu, ierīces uzstādīšanu uz ielas, trotuāra vai zālienā bez domes pilnvarotās institūcijas vai amatpersonas saskaņojuma

- uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.16. Par apstādījumu veidošanu uz publiskās lietošanas esošās teritorijas bez saskaņošanas ar Komunālās saimniecības nodaļu

- uzliek naudas sodu zemes gabala lietotājam līdz 15 latiem.

3.17. Par transporta līdzekļa novietošana zālienā

- uzliek naudas sodu no 3 līdz 25 latiem.

3.18. Par slidotavu, kamanu ceļu vai slēpotāju stigu ierīkošanu, izņemot šim nolūkam norādītās vietās

- uzliek naudas sodu līdz 15 latiem.

3.19. Par patvaļīgu jebkādu rakumu veikšanu, augsnes iegūšanu, seguma atjaunošanas termiņa neievērošanu, kā arī par patvaļīgu sakņu dārzu ierīkošanu pilsētas publiskās lietošanas mežos, parkos vai citās vietās

- uzliek naudas sodu no 5 līdz 45 latiem.

3.20. Par koku apkraušanu ar malku, būvmateriāliem, vai būvgružiem, koku sak­ņu atrakšana, koku izmantošanu balstam

- uzliek naudas sodu līdz 35 latiem.

3.21. Par sniega un ledus izgāšanu pilsētas ūdenskrātuvēs

- uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.22. Par sniega vai ledus izgāztuvju ierīkošanu apstādījumu platībās, sāls ūdens vai citu šķidrumu izliešanu apstādījumos, ja tas apdraud apstādījumus

- uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.23. Par tīras sāls, mākslīgā mēslojuma vai ķimikāliju lietošanu sniega vai ledus notīrīšanai no ielām

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

3.24. Par celtniecības un remontdarbu veikšanu bez iepriekšējas apstādījumu nožogošanas un aizsardzības

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.25. Par kapsētu aprīkojuma (sētu, solu, sūkņu, stādījumu, vainagu, puķu utt.) postīšanu

- uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

3.26. Par suņu, kaķu, putnu un citu dzīvnieku barošanu uz ielas, pagalmos, kāpņu telpās un citās publiskās vietās

- uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

IV. REKLĀMU, IZKĀRTŅU, SLUDINĀJUMU UN CITU INFORMATĪVO MATERIĀLU IZVIETOŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

4.1. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas materiālu izvietošanu neatļautās vietās vai to bojāšanu (par katru gadījumu)

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

4.2. Par reklāmas izvietošanu bez reklāmas pases

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.3. Par reklāmas izvietošanu, nesamaksājot pašvaldības nodevu par reklāmu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.4. Par reklāmas pasei neatbilstošas reklāmas izvietošanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.5. Par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu bez reklāmas izvietotāja rekvizītiem

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.6. Par reklāmas nenovākšanu piecu dienu laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām un reklāmas nesēja nesakārtošanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.7. Par īslaicīgas informācijas nenovākšanu divu dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma beigām

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.8. Par izkārtnes izvietošanu bez izkārtnes pases

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.9. Par izkārtnes, kurā nedominē galvenā informācija, izvietošanu, nesamaksājot pašvaldības nodevu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.10. Par izkārtnes pasei neatbilstošas izkārtnes izvietošanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.11. Par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.12. Par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes nostiprināšanu statiski nedrošā veidā

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.13. Par reklāmu vai izkārtņu izvietošanu uz nesakoptas fasādes

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

4.14. Par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

V. MĀJDZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU

5.1. Par suņu palaišanu bez pavadas vai ar pavadu virs 1,5 m, suņa pārvadāšanu sabiedriskajā transportā bez pavadas un uzpurņa (izņemot dekoratīvos suņus, kuru skausta augstums nepārsniedz 30 cm)

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, pēc administratīvā soda piemērošanas

- uzliek naudas sodu no 15 līdz 35 latiem.

5.2. Ja dzīvnieks piemēslo koplietošanas telpas vai apkārtni un īpašnieks nesavāc dzīvnieka atstātos ekskrementus

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

5.3. Par suņu vai kaķa ievešanu bērnudārzā, bērnu rotaļu laukumā, skolā, kapsētā, pludmalē, stadionā, sabiedrisko pasākumu vietā, tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas iestādē

- uzliek naudas sodu no 2 līdz 5 latiem.

5.4. Ja suns sabojājis apstādījumu elementus, nodarījis kaitējumu mākslas vai uzskatāmās informācijas stendam

- uzliek naudas sodu no 5 līdz 15 latiem.

5.5. Par suņa kaitināšanu, lai izraisītu agresivitāti

- uzliek naudas sodu no 10 līdz 30 latiem.

5.6. Ja suņa īpašnieks nav nodrošinājis dzīvnieka vakcinēšanu, nav reģistrējis suni

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

5.7. Par mājdzīvnieka turēšanu šiem mērķiem neparedzētās un nepiemērotās telpās (daudzstāvu māju pagrabos, bēniņos, garāžās, balkonos, lodžijās utt.)

- uzliek naudas sodu līdz 15 latiem.

5.8. Ja nav ziņots veterinārajam dienestam par iespējamo dzīvnieka saslimšanu

- uzliek naudas sodu no 10 līdz 30 latiem.

5.9. Ja dzīvnieka īpašnieks neinformē namu pārvaldi, mājas īpašnieku par iegūto suni

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

5.10. Ja īpašnieks pamet dzīvnieku

- uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.

5.11. Par suņa uzrīdīšanu cilvēkam vai dzīvniekam

- uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.

5.12. Par suņu cīņu organizēšanu vai piedalīšanos ar savu dzīvnieku šajās cīņās

- uzliek naudas sodu no 10 līdz 40 latiem.

5.13. Ja suns sakož cilvēku (un ir atteikts ierosināt krimināllietu)

- uzliek naudas sodu no 5 līdz 40 latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas

- uzliek naudas sodu no 40 līdz 50 latiem.

5.14. Ja suns sakož citu dzīvnieku

- uzliek naudas sodu līdz 40 latiem.

5.15. Par lopu ganīšanu parkos, skvēros, zālienā

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

VI. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

6.1. Par neiekļaušanos pilsētas kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā - līgumu neslēgšanu vai nepamatotu līguma laušanu ar atkritumu apsaimniekotāju

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

6.2. Par patvaļīgu sadzīves atkritumu izgāztuvju ierīkošanu vai to izmantošanu, ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar atkritumiem

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

6.3. Par apstādījumu vai ūdenstilpju piegružošanu ar atkritumiem, atkritumu dedzināšanu vai ierakšanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

6.4. Par pieprasītās informācijas nesniegšanu vai nesavlaicīgu sniegšanu pašvaldībai, kā arī par šo ziņu sagrozīšanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

6.5. Par atkritumu konteineru lietošanas noteikumu pārkāpšanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

6.6. Par daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu, pagrabu, bēniņu, citu koplietošanas telpu, pagalmu un mājai pieguļošās teritorijas piesārņošanu ar mājsaimniecības atkritumiem vai lielgabarīta mājsaimniecības atkritumiem

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

6.7. Par īpaši bīstamu atkritumu nesavākšanu, to uzglabāšanu parastajos atkritumu konteineros

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

6.8. Par speciālu konteineru neuzstādīšanu juridisko personu uzkopjamā teritorijā bīstamu atkritumu savākšanai

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

6.9. Par atkritumu transportēšanu uz pilsētas izgāztuvi bez speciālās atļaujas

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

6.10. Par sadzīves atkritumu sajaukšanu kopā ar bīstamajiem atkritumiem, būvgružiem

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

6.11. Par sadzīves atkritumu nesavlaicīgu un neregulāru izvešanu no atkritumu laukumiem

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

6.12. Par celtniecības atkritumu neizvešanu un celtniecības atkritumu savākšanas, šķirošanas un izmantošanas noteikumu neievērošanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

VII. DZĪVOJAMO MĀJU, BŪVJU UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS UZTURĒŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

7.1. Ēku, būvju un žogu neuzturēšana kārtībā, kā arī nekustamajam īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) un pašas teritorijas nesakārtošana, zāles nenopļaušana

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem nekustamā īpašuma īpašniekam (izņemot darbnespējīgās personas, kā arī I grupas un II grupas invalīdus, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas), lietotājam vai atbildīgajai amatpersonai.

7.2. Par jumta, fasādes, paneļu, griestu, durvju, logu, elektroskaitītāju, elektroiekārtu, siltummezglu inženieriekārtu bojāšanu, siltuma, ūdens kanalizācijas un gāzes apgādes tīklu bojāšanu vai ar Namu apsaimniekošanas iecirkni nesaskaņotu antenas uzlikšanu

- uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

7.3. Par balkonu, lodžiju piesārņošanu un logu, durvju nosmērēšanu

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

7.4. Par Daugavpils pilsētas apbūves noteikumu un apbūves plānojuma neievērošanu

- uzliek naudas sodu no 50 latiem.

7.5. Par patvaļīgu telpu, tai skaitā neapdzīvojamo, pārbūvēšanu, lodžiju un balkonu aizstiklošanu un rekonstrukciju

- uzliek naudas sodu līdz 45 latiem.

7.6. Par dzīvokļa vai nedzīvojamas telpas appludināšanu

- uzliek naudas sodu no 5 līdz 10 latiem.

7.7. Par kanalizācijas aizsērēšanu

- uzliek naudas sodu no 5 līdz 10 latiem.

7.8. Ja netiek nodrošināta piekļūšana iekšējo komunikācijas tīklu avārijas darbu veikšanai dzīvokļos, pagrabtelpās, utt., kā arī minēto iekārtu kontrole un rādījumu noņemšana

- uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

7.9. Ja dzīvokļa vai neapdzīvojamo telpu īpašnieks, īrnieks vai nomnieks neizpilda tehniskās ekspluatācijas vai līgumā paredzētos uzturēšanas noteikumus

- uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

7.10. Par pilsētas gāzes, ūdensvadu un kanalizācijas ietaišu, spēka un vājstrāvas tīklu aizsardzības neievērošana

- uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

7.11. Par jaunas celtniecības plānošanas un esošo pazemes komunikāciju pārbūves noteikumu neievērošanu

- uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

7.12. Par pilsētas pazemes komunikāciju remonta un ierīkošanas kārtības noteikumu neievērošana

- uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

7.13. Par tīšu ūdenskaitītāju bojāšanu un plombu noraušanu montāžas shēmās

- uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

7.14. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās vietās

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 20 latiem.

7.15. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neuzturēšanu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

7.16. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 līdz 30 latiem.

7.17. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu attīrīšanu no gružiem, sniega, nogāžot gružus, sniegu un ledu uz iet­vēm, ielām vai pagalmiem, ja netiek atbilstoši nožogotas bīstamās vietas vai veikti citi atbilstoši drošības pasākumi

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

7.18. Par smilšu, kas paredzētas ielu un ceļu kaisīšanai, neuzglabāšanu speciālos konteineros

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 10 latiem.

7.19. Par brauktuves neuzkopšanu no gružiem, sniega, ledus

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

7.20. Par jaunu objektu darbības uzsākšanu bez noteikto teritorijas labiekārtošanas darbu izpildes

- uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

7.21. Par organisko mēslu un citu netīrumu uzglabāšanu atklātā veidā dzīvojamo māju pagalmos

- uzliek naudas sodu līdz 40 latiem.

VIII. ATBILDĪBA PAR CITU NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM

8.1. Par Daugavpils pilsētas simbolikas izmantošanu, pārkāpjot Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 28.februāra noteikumus "Par Daugavpils pilsētas simboliku"

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

8.2. Par tirdzniecību no transporta līdzekļiem, izņemot tirgu un Domes speciāli norādītās vietās

- uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

8.3. Par taksometru stāvvietu noformējuma un aprīkojuma noteikumu neievērošanu

- uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

8.4. Par Domes noteikto vieglo taksometru pasažieru komercpārvadājumu tarifu pārsniegšanu

- uzliek naudas sodu no 10 līdz 30 latiem.

8.5. Par saskaņotā publiskā pasākuma norises sākuma un beigu termiņa neievērošanu

- uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

8.6. Par sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu nenodrošināšanu publiskā izklaides un svētku pasākuma laikā

- uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

8.7. Par azarta spēļu rīkošanu Daugavpils pilsētas tirgos vai uz ielām

- uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

8.8. Par transportlīdzekļa novietošanu ilgstošai stāvēšanai (vairāk par 45 diennaktīm nepārtraukti) uz ceļa

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem transportlīdzekļa īpašniekam.

IX. PĀREJAS NOTEIKUMI

9.1. Administratīvo sodu piemērošana pēc Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumu spēkā stāšanās: personas, kuras līdz Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumu spēkā stāšanās brīdim izdarījušas administratīvos pārkāpumus, par kuriem atbildība paredzēta ar Daugavpils pilsētas domes 08.07.1999. saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Noteikumi, kurus pārkāpjot paredzēta administratīvā atbildība", saucamas pie administratīvās atbildības un sodāmas pēc ar Daugavpils pilsētas domes 08.07.1999. saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Noteikumi, kurus pārkāpjot paredzēta administratīvā atbildība", turklāt ņemot vērā, ka persona pie administratīvās atbildības nav saucama, ja Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumos nav tāda administratīvā pārkāpuma sastāva, kas norādīts Daugavpils pilsētas domes 08.07.1999. saistošajos noteikumos Nr.1 "Noteikumi, kurus pārkāpjot paredzēta administratīvā atbildība";

9.2. Ar šiem noteikumiem pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktā kārtībā.

Šie noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 10.11.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 24.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 24.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
124524
01.01.2006
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)