Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.951

Rīgā 2005.gada 13.decembrī (prot. Nr.74 53.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.446 "Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmo un otro daļu un 43.panta pirmo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.446 "Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 107.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 35.1.apakšpunktā vārdu "un" ar vārdu "vai".

2. Aizstāt 37.punktā skaitli "48" ar skaitli "44".

3. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Nemateriālajos ieguldījumos norāda nemateriālos ieguldījumus, ja tie paredzēti budžeta iestādes funkciju nodrošināšanai, pakalpojumu sniegšanai vai iznomāšanai un to paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu."

4. Izteikt 54.punktu šādā redakcijā:

"54. Pamatlīdzekļu sastāvā uzskaita visus budžeta iestādei piederošos pamatlīdzekļus, ja vienas vienības vērtība ir lielāka par 50 latiem un tās kalpo­šanas laiks ir ilgāks par vienu gadu, izņemot gadījumu, ja likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēta cita pamatlīdzekļu sastāva uzskaites kārtība."

5. Svītrot 75.punktā vārdu "pašvaldību".

6. Aizstāt 108.punktā skaitli "77" ar skaitli "7".

7. Aizstāt 113.punktā skaitļus un vārdus "18.rindas "20__.gada budžeta izpildes rezultāts"" ar skaitļiem un vārdiem "17.rindas "20__.gada budžeta izpildes rezultāts"".

8. Papildināt 2.5.apakšnodaļu ar 113.1 punktu šādā redakcijā

"113.1 Esošu un līdz šim neuzskaitītu pamatlīdzekļu iekļaušanas bilancē rezultātu norāda veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 004.rindas "Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi" 3.ailē "Pamatbudžets" un 4.ailē "Speciālais budžets" un paskaidro veidlapas sadaļas "Izziņa par citiem budžeta izpildes rezultātu ietekmējošiem darījumiem" atbilstošajās budžeta ailēs."

9. Aizstāt 153.punktā skaitļus un vārdus "020.rindas "Valsts pamat­budžeta iestādes saņemtie tranzīta pārskaitījumi"" ar skaitļiem un vārdiem "010.rindas "I. Resursi izdevumu segšanai"".

10. Papildināt 159.punktu aiz vārda "konti" ar skaitļiem un vārdiem "un veidlapas Nr.1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 380.rindā "Citu budžetu līdzekļu konti"".

11. Papildināt 160.punktu aiz vārda "konti" ar skaitļiem un vārdiem "un veidlapas Nr.1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" 380.rindā "Citu budžetu līdzekļu konti"".

12. Papildināt 173.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ieņēmumus no savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām norāda 18.1.2.0.rindas "Norēķini ar pašvaldību budžetiem" ieņēmumu kodā."

13. Izteikt 182.punktu šādā redakcijā:

"182. Rindā "3.No komercbankām" norāda datus par saņemtajiem un atmaksātajiem aizņēmumiem, arī līzingu (vai izlietoto overdrafta apjomu) no komercbankām."

14. Papildināt noteikumus ar 196.1punktu šādā redakcijā:

"196.1 Norēķinus ar pašvaldību budžetiem norāda izdevumu ekonomiskās kategorijas 3800.kodā "Pašvaldību budžeta transferti uzturēšanās izdevumiem", 4800.kodā "Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem" un 7800.kodā "Pašvaldību budžeta transferti investīcijām"."

15. Papildināt 377.punktu pirms vārdiem "rindas dati ir vienādi" ar skaitli "250.".

16. Izteikt 378.punktu šādā redakcijā:

"378. Izziņā norāda debitoru (260.rinda) prasību kopsummu, precīzi sadalot valsts uzņēmumu, pašvaldību uzņēmumu, valsts budžeta iestāžu un pašvaldību prasības."

17. Izteikt 399.punktu šādā redakcijā:

"399. Izziņā norāda kreditoru (300.rinda) saistību kopsummu, precīzi sadalot valsts uzņēmumu, pašvaldību uzņēmumu, valsts budžeta iestāžu un pašvaldību saistības."

18. Izteikt 469.punktu šādā redakcijā:

"469. Pārskatu aizpilda valsts budžeta iestādes un pašvaldības."

19. Papildināt noteikumus ar 485.1punktu šādā redakcijā:

"485.1 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" 340.rindas "Pamat­budžeta konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2 "Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem" 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 2690.rindā "Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās" norādītajiem datiem - valsts budžeta iestādēm."

20. Papildināt noteikumus ar 486.1punktu šādā redakcijā:

"486.1 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 340.rindas "Pamatbudžeta konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2 "Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem" 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 2650.rindā "Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā" norādītajiem datiem - valsts budžeta iestādēm."

21. Papildināt noteikumus ar 487.1punktu šādā redakcijā:

"487.1 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" 350.rindas "Speciālā budžeta konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-2 "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem (sociālā apdrošināšana)" 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 2180.rindā "Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās" norādītajiem datiem - valsts budžeta iestādēm."

22. Papildināt noteikumus ar 488.1punktu šādā redakcijā:

"488.1 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 350.rindas "Speciālā budžeta konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-2 "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmu­miem un izdevumiem (sociālā apdrošināšana )" 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 2140.rindā "Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā" norādītajiem datiem - valsts budžeta iestādēm."

23. Papildināt noteikumus ar 489.1punktu šādā redakcijā:

"489.1 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" 360.rindas "Dāvināju­mu konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-4 "Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem" 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 1430.rindā "Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās" norādītajiem datiem - valsts budžeta iestādēm."

24. Papildināt noteikumus ar 490.1punktu šādā redakcijā:

"490.1 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 360.rindas "Dāvinājumu konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-4 "Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem" 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 1420.rindā "Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā" norādītajiem datiem - valsts budžeta iestādēm."

25. Izteikt 520.punktu šādā redakcijā:

"520. 8.ailes "Atlikums pārskata perioda sākumā (4-5+6+7)" datus aprēķina kā 4.ailes "Saņemts līdz pārskata gada sākumam (+)", 6.ailes "Cits parāda palielinājums/samazinājums (+,-)", 7.ailes "Valūtas maiņas starpība līdz pārskata gada sākumam (+,-)" datu summu un 5.ailes "Atmaksāts līdz pārskata gada sākumam (+)" datu starpību."

26. Izteikt 525.punktu šādā redakcijā:

"525. 13.ailes "Atlikums pārskata perioda sākumā (8+9-10+11+12)" datus aprēķina kā 8.ailes "Atlikums pārskata perioda sākumā (4-5+6+7)", 9.ailes "Saņemts pārskata gadā (+)", 11.ailes "Cits parāda palielinājums/samazinājums (+,-)", 12.ailes "Valūtas maiņas starpība līdz pārskata gada sākumam (+,-)" datu summu un 10.ailes "Atmaksāts pārskata gadā (+)" datu starpību."

27. Papildināt 33.pielikumu aiz vārdiem "30.panta" ar vārdiem "pirmā un".

28. Aizstāt 33.pielikumā vārdu "Pašvaldības" ar vārdiem "Budžeta iestādes".

29. Izteikt 33.pielikuma tabulas 15.aili šādā redakcijā "Kopā komercbankās (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)".

30. Aizstāt 34.pielikumā vārdu "Pašvaldības" ar vārdiem "Budžeta iestādes".

31. Papildināt 34.pielikumu aiz vārdiem "30.panta" ar vārdiem "pirmā un".

32. Papildināt 35.pielikuma tabulas 4. un 5.ailes nosaukumu aiz vārdiem "gada sākumam" ar apzīmējumu "(+)".

33. Papildināt 35.pielikuma tabulas 6.ailes nosaukumu aiz vārda "samazinājums" ar apzīmējumu "(+,-)".

34. Papildināt 35.pielikuma tabulas 7.ailes nosaukumu aiz vārdiem "gada sākumam" ar apzīmējumu "(+,-)".

35. Izteikt 35.pielikuma tabulas 8.ailes nosaukumu šādā redakcijā "Atlikums pārskata gada sākumā (4-5+6+7)".

36. Aizstāt 35.pielikuma tabulas 10.ailes nosaukumā apzīmējumu "(-)" ar apzīmējumu "(+,-)".

37. Papildināt 35.pielikuma tabulas 11.ailes nosaukumu aiz vārda "samazinājums" ar apzīmējumu "(+,-)".

38. Izteikt 35.pielikuma tabulas 13.ailes nosaukumu šādā redakcijā "Atlikums pārskata gada beigās (8+9-10+11+12)".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 21.decembri.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 951Pieņemts: 13.12.2005.Stājas spēkā: 21.12.2005.Zaudē spēku: 30.06.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 20.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
123993
21.12.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva