Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.274

Rīgā 2005.gada 30.novembrī (prot. Nr.50(259), 10.p.)

Par Numura saglabāšanas pakalpojuma noteikumiem

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 9.panta otro daļu un 57.panta otro daļu, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Numura saglabāšanas pakalpojuma noteikumus (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

Numura saglabāšanas pakalpojuma noteikumi

Apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.274 (protokola Nr. 50(259), 10.p.)

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 57.panta otro daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā publiskā telefonu tīkla operators nodrošina numura saglabāšanas pakalpojumu.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. abonenta numurs - abonentam lietošanā sākotnējā tīkla operatora piešķirtais numurs elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanai;

2.2. donora tīkls (angļu valodā - donor network) - publiskais telefonu tīkls, no kura abonenta numuru pārnes uz saņēmēja tīklu;

2.3. donora tīkla operators (angļu valodā - donor operator) - publiskā telefonu tīkla operators, no kura publisko telefonu tīklu abonenta numuru pārvieto uz saņēmēja tīklu;

2.4. maršrutēšana - izsaukumu (signālu) pārraide vienā virzienā;

2.5. maršrutēšanas numurs (angļu valodā - routing number) - numurs, kuru izmanto izsaukumu maršrutēšanai;

2.6. pārmaršrutēšana - izsaukumu (signālu) pārraide vienā virzienā un to tālāka pārraide citā virzienā;

2.7. pārvietotais numurs (angļu valodā - ported number) - abonenta numurs, kuru saglabā un pārvieto uz citu publisko telefonu tīklu;

2.8. publiskā telefonu tīkla operators - elektronisko sakaru komersants, kurš elektronisko sakaru tīklu izmanto balss telefonijas pakalpojumu, kā arī citu pakalpojumu pārraidei (to skaitā faksu ziņojumu un datu pārraidei) starp elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem;

2.9. saņēmēja tīkls (angļu valodā - recipient network) - publiskais telefonu tīkls, uz kuru pārvieto abonenta numuru;

2.10. saņēmēja tīkla operators (angļu valodā - recipient operator)- publiskā telefonu tīkla operators, uz kura publisko telefonu tīklu pārvieto izsaucamā abonenta numuru;

2.11. sākotnējais tīkls (angļu valodā - originating network) - publiskais telefonu tīkls, kurā sākotnēji ir ieprogrammēts izsaucošā abonenta numurs;

2.12. tranzīta tīkls (angļu valodā - transit network) - publiskais telefonu tīkls, kurā veic izsaukumu pārmaršrutēšanu;

2.13. viesabonēšanas tīkls - publiskais telefonu tīkls, kas nodrošina cita publiskā mobilā telefonu tīkla abonentam piekļuvi elektronisko sakaru pakalpojumiem.

3. Šie noteikumi attiecas uz publiskā telefonu tīkla operatoru, kura abonents vēlas saglabāt lietošanā sev nodoto publiskā telefonu tīkla numuru, mainot publiskā telefonu tīkla operatoru nacionālajā numerācijas rajonā vai jebkurā citā vietā, ja publiskā telefonu tīkla numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju.

4. Numuru pārvieto šādos veidos:

4.1. ģeogrāfisko numuru no viena publiskā fiksētā telefonu tīkla uz citu publisko fiksēto telefonu tīklu noteiktajā nacionālajā numerācijas rajonā;

4.2. neģeogrāfisko numuru no viena publiskā fiksētā telefonu tīkla uz citu publisko fiksēto telefonu tīklu;

4.3. neģeogrāfisko numuru no viena publiskā mobilā telefonu tīkla uz citu publisko mobilo telefonu tīklu.

5. Saskaņā ar nacionālo numerācijas plānu ģeogrāfisko numuru saglabā tikai attiecīgajam ģeogrāfiskajam numuram paredzēto pakalpojumu lietošanai noteiktajā nacionālajā numerācijas rajonā.

6. Saskaņā ar nacionālo numerācijas plānu neģeogrāfisko numuru saglabā tikai attiecīgajam neģeogrāfiskajam numuram paredzēto pakalpojumu lietošanai.

7. Publisko telefonu tīklu operatori par izsaukumu pārmaršrutēšanas kārtību savstarpēji vienojas, noslēdzot rakstveida līgumu.

8. Ja publisko telefonu tīklu operatori savstarpēji vienojas par centralizētas abonentu numuru datu bāzes izveidošanu numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai, katrs publiskā telefonu tīkla operators rakstveidā informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (turpmāk - Komisija) par šādu vienošanos viena mēneša laikā pēc vienošanās noslēgšanas.

2. Tehniskie risinājumi publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

9. Numura pārvietošanai var izmantot šādus izsaukumu pārmaršrutēšanas risinājumus:

9.1. "Uz priekšu" (angļu valodā - onward routing):

9.1.1. no donora tīkla (Pielikuma 1.zīmējums);

9.1.2. caur donora tīklu apvienojumā ar pieprasījumu no saņēmēja tīkla (Pielikuma 2.zīmējums).

9.2. "Visu izsaukumu pieprasījums" (angļu valodā - all call query):

9.2.1. caur tranzīta tīklu (Pielikuma 3.zīmējums);

9.2.2. caur sākotnējo tīklu (Pielikuma 4.zīmējums);

9.2.3. caur tranzīta tīklu apvienojumā ar pieprasījumu no saņēmēja tīkla (Pielikuma 5.zīmējums);

9.2.4. caur sākotnējo tīklu apvienojumā ar pieprasījumu no saņēmēja tīkla (Pielikuma 6.zīmējums).

9.3. "Atbrīvot" (angļu valodā - query on Release (QoR)):

9.3.1. caur tranzīta tīklu (Pielikuma 7.zīmējums);

9.3.2. caur sākotnējo tīklu (Pielikuma 8.zīmējums);

9.3.3. apvienojumā ar pieprasījumu no saņēmēja tīkla (Pielikuma 9.zīmējums).

3. Tehniskie risinājumi publiskajā mobilajā telefonu tīklā

10. Numura pārvietošana publiskajos mobilajos telefonu tīklos attiecas uz:

10.1. savienojuma pakalpojumu (piemēram, izsaukums uz publisko mobilo telefonu tīklu);

10.2. bezsavienojuma pakalpojums (piemēram, īsziņa).

11. Numuru pārvietošanas tehnisko nodrošinājumu realizē, izmantojot:

11.1. intelektiskā tīkla funkciju (angļu valodā - intelligent network) tikai savienojuma pakalpojumam, izmantojot pārmaršrutēšanas principus (Pielikuma 10. zīmējums);

11.2. signalizācijas releja funkciju (angļu valodā - signaling relay function) savienojuma vai bezsavienojuma pakalpojumam (Pielikuma 11. un 12. zīmējums);

11.3. intelektiskā tīkla funkciju un signalizācijas releja funkciju kombināciju savienojuma vai bezsavienojuma pakalpojumam.

4. Numura saglabāšanas pakalpojuma saņemšana

12. Abonents rakstveidā iesniedz numura saglabāšanas pakalpojuma pieteikumu tam publiskā telefonu tīkla operatoram (saņēmēja tīkla operatoram), pie kura elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanai vēlas saglabāt esošo abonenta numuru.

13. Saņēmēja tīkla operators ne ilgāk kā trīs darba dienu laikā informē donora tīkla operatoru par saņemto pieteikumu numura saglabāšanas pakalpojumam.

14. Donora tīkla operators ne ilgāk kā desmit darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no saņēmēja tīkla operatora par abonenta rakstveida pieteikuma numura saglabāšanas pakalpojumam saņemšanu nodrošina abonenta numura pārvietošanu uz saņēmēja tīklu.

15. Numura saglabāšanas pakalpojuma saņemšanai abonents slēdz rakstveida līgumu ar saņēmēja tīkla operatoru.

5. Noslēguma jautājumi

16. Donora tīkla operators un saņēmēja tīkla operators veic pārvietoto numuru regulāru uzskaiti.

17. Katru gadu līdz 1.februārim un 1.augustam donora tīkla operators Komisijai sniedz informāciju par kopējo pārvietoto numuru skaitu par laika periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim un no 1.janvāra līdz 31.jūnijam.

18. Katru gadu līdz 1.februārim un 1.augustam saņēmēja tīkla operators komisijai sniedz informāciju par:

18.1. saņemto pieteikumu skaitu numuru saglabāšanas pakalpojuma saņemšanai par laika periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim un no 1.janvāra līdz 31.jūnijam;

18.2. atteikto pieteikumu skaitu numuru saglabāšanas pakalpojuma saņemšanai par laika periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim un no 1.janvāra līdz 31.jūnijam.

19. Līdz 2006.gada 10.jūlijam saņēmēja tīkla operators reizi mēnesī līdz katra mēneša 10.datumam iesniedz Komisijai informāciju par iepriekšējā mēnesī pārvietošanas rezultātā savā tīklā saņemtajiem numuriem.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

Pielikums

Numura saglabāšanas pakalpojuma noteikumiem, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2005.gada 30.novembra lēmumu Nr. 274 (protokola Nr. 50(259), 10.p.)

89.JPG (38123 bytes)

90.JPG (38164 bytes)

91.JPG (34793 bytes)

92.JPG (34953 bytes)

93.JPG (39887 bytes)

94.JPG (37415 bytes)

95.JPG (34646 bytes)

96.JPG (38716 bytes)

98.JPG (43015 bytes)

97.JPG (38552 bytes)

99.JPG (43742 bytes)

992.JPG (41828 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Numura saglabāšanas pakalpojuma noteikumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 274Pieņemts: 30.11.2005.Stājas spēkā: 30.11.2005.Zaudē spēku: 30.06.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 07.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
122945
30.11.2005
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)