Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.263

Rīgā 2005.gada 23.novembrī (prot. Nr.49 (258), 9.p.)

Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz /463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/ 915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

Elektronisko sakaru likuma 47.pants paredz, ka radiofrekvenču spektra izmantošanai komercdarbībai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, tai skaitā arī uz radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē.

Izvērtējot patreizējo situāciju radiofrekvenču spektra izmantošanā, Komisija konstatē:

1. Elektronisko sakaru likuma 47.panta piektā daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē, un šajos gadījumos Komisija rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam.

2. Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumi Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" nosaka tās radiofrekvenču spektra joslas, kuru lietošanas tiesību piešķiršana komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē tiek ierobežota.

3. Radiofrekvenču spektra joslas 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz; 453,0 MHz -457,5 MHz/463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/915 MHz - 921 MHz ir iekļautas Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumu Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" 2.3.un 2.5.punktā.

4. Ar Komisijas 2005.gada 17.augusta lēmumu Nr.172 apstiprināto Noteikumu par komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību 4.punkts paredz, ka Komisija var rīkot konkursu vai izsoli radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai pēc pieprasījuma par komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu saņemšanas saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu.

5. Līdz 2005.gada 16.novembrim, lai saņemtu radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz; 453,0 MHz - 457,5 MHz/463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/915 MHz - 921 MHz lietošanas tiesības, interesi ir izrādījuši vairāki elektronisko sakaru komersanti:

5.1. 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra joslām - pieci elektronisko sakaru komersanti;

5.2. 453,0 MHz - 457,5 MHz/463,0 MHz - 467,5 MHz radiofrekvenču spektra joslām - trīs elektronisko sakaru komersanti;

5.3. 870,0-876,0MHz/915,0-921,0MHz radiofrekvenču spektra joslās - pieci elektronisko sakaru komersanti.

6. Elektronisko sakaru komersantu izrādītā interese uz iepriekš minēto radiofrekvenču spektra joslu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām paredz dažādus radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas mērķus un tehnoloģiskos risinājumus. Visos gadījumos paredzētā radiofrekvenču spektra joslu izmantošana atbilst Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem".

7. Saskaņā ar valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija", kas atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 4.punktam veic radiofrekvenču spektra pārvaldi, sniegto informāciju (2005.gada 31.maija vēstule Nr.6-15.2/1783, 2005.gada 6.jūnija vēstule Nr.4-10.1/1837, 2005.gada 8.novembra vēstule Nr.6-2-11.2/3675 un "Pētījums par 450MHz un 800/900MHz radiofrekvenču diapazonu izmantošanas iespējām") minētajās radiofrekvenču spektra joslās vēl var darboties:

7.1. 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra joslā - divi elektronisko sakaru komersanti;

7.2. 453,0 MHz - 457,5 MHz/463,0 MHz - 467,5 MHz radiofrekvenču spektra joslā - viens elektronisko sakaru komersants;

7.3. 870 MHz - 876 MHz/915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra joslā - trīs elektronisko sakaru komersanti.

8. Radiofrekvenču spektra joslas 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz -457,5 MHz/463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/915 MHz - 921 MHz izmantojamas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" noteiktajam radiofrekvenču spektra joslu sadalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

9. Komisija 2005.gada 11.novembrī ir publicējusi (Latvijas Vēstnesis, 2005, 161.nr.) paziņojumu, ka Komisijas mājas lapā ir ievietots Konsultāciju dokuments par konkursa vai izsoles rīkošanu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai (turpmāk - Konsultāciju dokuments).

10. Atbildes uz Konsultāciju dokumentā uzdotajiem jautājumiem ir snieguši septiņi elektronisko sakaru komersanti, no kuriem pieci atbalsta konkursa, nevis izsoles rīkošanu.

Komisija secina:

1. Ņemot vērā vairāku elektronisko sakaru komersantu izteikto interesi un Komisijai iesniegtos pieteikumus par radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz/463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanai, Komisijai pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 47.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" 2.3.un 2.5.punktu un saskaņā ar Komisijas 2005.gada 17.augusta lēmumu Nr.172 apstiprināto Noteikumu par komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību 4.punktu ir jārīko konkurss vai izsole radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai uz minētajām radiofrekvenču spektra joslām.

2. Komisija secina, ka ir rīkojams konkurss, nevis izsole šādu apsvērumu dēļ:

2.1. Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 5.punktā, nodrošināt radiofrekvenču racionālu izmantošanu elektronisko sakaru nozarē, lietderīgāk ir rīkot konkursu. Rīkojot konkursu, Komisija var izvēlēties no radiofrekvenču resursu lietošanas tiesību saņemšanā ieinteresēto elektronisko sakaru komersantu iesniegtajiem pieteikumiem un tiem pievienotajiem radiofrekvenču spektra izmantošanas projektiem objektīvi piemērotāko. Izvērtējot elektronisko sakaru komersantu iesniegtos pieteikumus, Komisijai būs daudz lielāka iespēja noteikt, kurš no elektronisko sakaru komersantiem būtu spējīgs visracionālāk nodrošināt radiofrekvenču spektra izmantošanu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai radiofrekvenču spektra joslās. Rīkojot izsoli, noteicošais kritērijs ir cena, kas pilnīgi pretēji konkursam liedz iespēju izvērtēt radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu.

2.2. Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 1.punktā, veicināt elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību, un 2.panta 2.punktā, veicināt konkurenci elektronisko sakaru nozarē, un Komisijas pienākumu pildīšanu, kas ir paredzēts Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktā, veicināt konkurenci elektronisko sakaru nozarē, lietderīgāk ir rīkot konkursu. Konkursa rīkošana dod iespēju elektronisko sakaru komersantam ieguldīt elektronisko sakaru tīkla un elektronisko sakaru pakalpojumu attīstībā naudas līdzekļus, kas izsoles gadījumā tiek samaksāti par dalību izsolē un vairāksolīšanā.

2.3. Rīkojot konkursu, Komisijai ir iespēja veicināt tādu elektronisko sakaru komersantu attīstību, kuriem nav būtiska ietekme elektronisko sakaru tirgū. Izsoles gadījumā pastāv risks, ka lielie elektronisko sakaru komersanti, kuriem ir pieejami lieli naudas līdzekļi, uzvarot izsolē var zināmu laiku neizmantot radiofrekvenču spektra joslas ar nolūku ierobežot konkurenci elektronisko sakaru nozarē.

2.4. Elektronisko sakaru komersants, kas pašreiz 453,0 MHz - 457,5 MHz/463,0 MHz -467,5 MHz radiofrekvenču spektra joslā izmanto 2 radiofrekvenču spektra kanālus, šīs radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir ieguvis bez maksas. Rīkojot izsoli uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām atlikušajam kanālam, kas atrodas 453,0 MHz - 457,5 MHz/463,0 MHz - 467,5 MHz radiofrekvenču spektra joslā, tiktu pārkāpts Administratīvā procesa likuma 6.pantā noteiktais vienlīdzības princips, jo jaunienācējam elektronisko sakaru komersantam būtu jāmaksā par to, ko iepriekšējais elektronisko sakaru komersants saņēmis bez maksas. Konkursa rīkošana nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem uz šo radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesībām pieteikumus iesniegušajiem elektronisko sakaru komersantiem attiecībā pret tiem elektronisko sakaru komersantiem, kas jau darbojas šajā radiofrekvenču spektra joslā.

2.5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 13.pantā noteikto samērīguma principu Komisijai jāizvērtē, kurš no Elektronisko sakaru likuma 47.panta piektajā daļā paredzētajiem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību iegūšanas veidiem - konkurss vai izsole, ir samērīgs attiecībā uz elektronisko sakaru komersantiem, kas vēlas iegūt radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz-457,5 MHz/463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču lietošanas tiesības. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantam, labumam, ko sabiedrība iegūst ar elektronisko sakaru komersantam uzliktu ierobežojumu - dārgu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību iegūšanas veidu, ir jābūt lielākam nekā elektronisko sakaru komersanta tiesību un interešu ierobežojumam. Rīkojot izsoli, sabiedrības labums būs mazāks, nekā rīkojot konkursu. Izsoles gadījumā iegūtie naudas līdzekļi tieši neietekmēs sabiedrības labumu, taču konkursa gadījumā elektronisko sakaru komersantam būs lielāka iespēja veikt ieguldījumus sava tīkla attīstībā. Tādējādi sabiedrība iegūs iespēju piekļūt lielākam elektronisko sakaru pakalpojumu klāstam un, iespējams, arī lielāku izvēli starp elektronisko sakaru komersantiem, kas, savukārt, veicinās tarifu pazemināšanos.

2.6. Sniedzot atbildes uz Konsultāciju dokumentā uzdotajiem jautājumiem, vairākums elektronisko sakaru komersantu, tas ir, pieci no septiņiem, ir devuši priekšroku konkursa nevis izsoles rīkošanai.

Ņemot vērā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2005.gada 17.augusta lēmumu Nr.172 apstiprināto Noteikumu par komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību4.punktu, saskaņā arMinistru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumu Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" 2.3.un 2.5.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumus Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2.un 5.punktu, 8.panta pirmās daļas 5.punktu un otro daļu, 47.panta pirmo, piekto un septīto daļu un 49.panta otro daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Noteikt, ka radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz/463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir konkursa kārtībā.

2. Apstiprināt konkursa nolikumu "Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā" (1.pielikumā).

3. Apstiprināt konkursa nolikumu "Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 453,0 MHz - 457,5 MHz /463,0 MHz - 467,5 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā" (2.pielikumā).

4. Apstiprināt konkursa nolikumu "Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 870 MHz - 876 MHz/915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā" (3.pielikumā).

5. Noteikt, ka šā lēmuma 2., 3.un 4.punktā apstiprinātie nolikumi stājas spēkā ar to publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

6. Izsludināt konkursus radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz/463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai saskaņā ar šā lēmuma 2., 3.un 4.punktā apstiprinātajos nolikumos paredzētajiem konkursa principiem, norises gaitu un kritērijiem ar šā lēmuma 2., 3.un 4.punktā apstiprināto nolikumu spēkā stāšanās brīdi.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

1.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2005.gada 23.novembra lēmumam Nr.263 "Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra

joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz /463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/ 915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību

piešķiršanai konkursa kārtībā" (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz /460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

1. Vispārīgie jautājumi

1.Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) piešķir konkursa kārtībā radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, kas noteiktas Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumu Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" (turpmāk - Noteikumi) 2.3.punktā, radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, konkursa principus un norises gaitu, konkursa dalībnieku atlasi un konkursa dalībnieku novērtēšanas kritērijus.

2. Konkursa mērķis ir saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo un piekto daļu piešķirt elektronisko sakaru komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, tādējādi īstenojot Elektronisko sakaru likuma 2.pantā noteikto mērķi: veicināt elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību, konkurences attīstību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā, nodrošināt radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu, un saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci elektronisko sakaru nozarē.

3. Konkursu rīko ar Komisijas padomes lēmumu apstiprināta konkursa komisija (turpmāk - konkursa komisija).

4. Šā nolikuma izpratnē konkursa dalībnieks ir nolikuma 12.punktā minētais komersants, kurš iesniedzis intereses apliecinājumu (2.pielikums) šajā nolikumā noteiktajā kārtībā un piedalās konkursā, lai iegūtu radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

5. Konkursa dalībnieku pielaiž dalībai konkursā, ja tas ir izpildījis nolikuma 12.,13. un 20.punkta un intereses apliecinājuma (2.pielikums) 5.punkta nosacījumus.

2. Konkursa priekšmets

6. Konkursa priekšmets ir radiofrekvenču spektra, kas noteikts Noteikumu 2.3.punktā, radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana. Lēmuma projekts par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu ir pievienots nolikuma 1.pielikumā.

7. Konkursā piedāvā radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz divu radiokanālu (kanāla solis 1,25 MHz) radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

8. Šā nolikuma 7.punktā noteiktās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības paredzētas izmantošanai uz konkursa dalībnieka pieprasīto termiņu, bet ne ilgāku par 10 (desmit) gadiem. Radiofrekvenču spektra joslas izmantojamas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" noteiktajam.

3. Konkursa principi

9. Jebkāda vienošanās starp konkursa dalībniekiem attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursā vai attiecībā uz konkursa nolikuma izpildi vai neizpildi ir aizliegta un ir spēkā neesoša kopš tās noslēgšanas brīža.

10. Aizliegtā vienošanās šā nolikuma izpratnē ir mutiska vai rakstiska vienošanās (arī darbības savstarpēja saskaņošana) starp diviem vai vairākiem konkursa dalībniekiem, ar konkursu saistītas informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas darbības, kas var ietekmēt konkursa rezultātu.

11. Konkursa dalībnieks sniedz konkursa komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju un ir atbildīgs par informācijas patiesumu.

4. Konkursa dalībnieks

12. Konkursā kā konkursa dalībnieks var piedalīties gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs reģistrēts komersants.

13. Saistīti komersanti netiek pielaisti konkursam kā atsevišķi komersanti. Par saistītiem komersantiem uzskata tādus komersantus, kuriem vai kuros ir savstarpēja tieša vai netieša izšķiroša ietekme, kontrole vai līdzdalība. Šā nolikuma izpratnē izšķiroša ietekme ir iespēja tieši vai netieši kontrolēt lēmumu pieņemšanu komersantu pārvaldes institūcijās (dalībnieku sapulce, valde, padome). Šā nolikuma izpratnē kontrole ir attiecības starp diviem komersantiem, kurās vienam ir vara noteikt otra finansiālo un darbības politiku saskaņā ar statūtiem vai uz līguma pamata. Šā nolikuma izpratnē līdzdalība ir tieša vai netieša līdzdalība desmit procentu vai vairāk procentu apmērā no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgā kapitāla vai līdzdalība.

5. Konkursa dalībnieka pārstāvis

14. Katrs konkursa dalībnieks ieceļ ne vairāk kā trīs pārstāvjus tā pārstāvībai konkursā. Konkursa dalībnieka pārstāvis konkursā var būt tā likumīgais vai tā pilnvarotais pārstāvis. Konkursa dalībnieks šo faktu apliecina ar attiecīgu dokumentu (izraksts no komercreģistra vai pilnvara).

15. Pārstāvja darbība (tai sk. pārstāvja sniegto ziņu patiesums) konkursā ir sais­toša konkursa dalībniekam. Pārstāvja atsaukšana vai aizstāšana ar citu pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad konkursa komisija saņem no konkursa dalībnieka attiecīgā pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokumentu.

6. Intereses apliecinājums

16.Konkursa dalībnieks, lai varētu piedalīties konkursā, konkursa komisijai iesniedz vienu intereses apliecinājumu (2.pielikums). Intereses apliecinājuma veidlapa elektroniski ir pieejama Komisijas mājas lapā internetā - http://www.sprk.gov.lv.

17. Aizpildot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks ievēro šajā nolikumā paredzētās prasības un nosacījumus.

18.Konkursa dalībnieks nekavējoties rakstveidā paziņo konkursa komisijai par jebkādām izmaiņām intereses apliecinājumā sniegtajā informācijā, kā arī nekavējoties rakstveidā paziņo, ja atklāj, ka intereses apliecinājumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

19. Šā nolikuma 18.punktā paredzēto paziņojumu paraksta konkursa dalībnieka pārstāvis.

20. Konkursa dalībnieks intereses apliecinājumam pievieno šādus dokumentus, kas ir neatņemama intereses apliecinājuma sastāvdaļa:

20.1.komersanta reģistrācijas apliecību;

20.2. izziņu no komercreģistra, ka komersants neatrodas likvidācijas stadijā vai nav ierosināts komersanta maksātnespējas process;

20.3.konkursa dalībnieka pārstāvja pārstāvību apliecinošu dokumentu (pilnvara, izziņa no komercreģistra, statūti, u.c.);

20.4.deklarāciju par atbilstību (3.pielikums). Deklarācijas par atbilstību veidlapa elektroniski ir pieejama Komisijas mājas lapā internetā - http://www.sprk.gov.lv.

21. Konkursa komisijai konkursa dalībnieks iesniedz tikai dokumenta oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tā kopiju. Visiem konkursa dalībnieka iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt spēkā esošiem, un tiem jāsatur aktuālā informācija, visas pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.

22. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

23. Ārvalstīs izdoto dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams attiecīgi legalizēt.

7. Intereses apliecinājuma iesniegšana

24. Intereses apliecinājumu konkursa dalībnieks iesniedz konkursa komisijai aizvērtā un aizzīmogotā aploksnē personīgi vai pa pastu tādā veidā, lai konkursa komisija to saņemtu līdz 2005.gada 15.decembrim plkst.12.00 (pēc Latvijas Republikas laika). Uz aploksnes norāda "Konkursam radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai. Neatvērt līdz 2005.gada 15.decembrim plkst.14.00" un konkursa komisijas adresi, kā arī konkursa dalībnieka nosaukumu un juridisko adresi. Konkursa komisijas adrese - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija. Telefons uzziņām + 371 7097200.

25. Konkursa komisija konkursam iesniegto aploksni, kas saņemta pēc šā nolikuma 24.punktā norādītā termiņa, uzskata par nederīgu, neatver un neatvērtā veidā nosūta atpakaļ nosūtītājam. Visos pārējos gadījumos konkursa komisijai iesniegtos dokumentus konkursa dalībniekam atpakaļ neizsniedz.

8. Sazināšanās ar konkursa komisiju

26. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar konkursu saistītu jautājumu, iesniedz to rakstveidā konkursa komisijai ne vēlāk kā līdz 2005.gada 12.decembrim.

27.Pēc intereses apliecinājuma iesniegšanas konkursa komisijai jebkāda informācijas apmaiņa starp konkursa komisiju un konkursa dalībnieku, kas saistīta ar konkursu, notiek tikai sazinoties ar konkursa dalībnieka pārstāvi rakstveidā.

28. Informācijas pieprasījumu konkursa komisijai iesniedz rakstiski valsts valodā un nosūta pa pastu, faksu (+371 7097277) vai e-pastu (konkurss@sprk.gov.lv). Iesniedzot jautājumu konkursa komisijai, norāda - "Konkursam radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai", kā arī norāda personas vārdu, uzvārdu (juridiskai personai - nosaukumu), kas šo jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas kontaktinformāciju (pasta un e-pasta adrese, faksa numurs, tālruņa numurs).

29. Konkursa komisija saņemto rakstisko jautājumu par konkursa norisi, kā arī atbildi uz saņemto jautājumu nosūta visiem konkursa dalībniekiem, kuri uz jautājuma saņemšanas brīdi ir iesnieguši intereses apliecinājumu.

30. Konkursa komisija ir tiesīga publiskot iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Komisijas mājas lapā internetā www.sprk.gov.lv. Publiskojot iesniegto jautājumu, konkursa komisija nav tiesīga minēt personu, kas iesniegusi attiecīgo jautājumu, kā arī pārējos konkrētās atbildes saņēmējus.

9. Ierobežotas pieejamības informācija

31.Iesniedzot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks piekrīt, ka konkursa komisija izmantos visu konkursa dalībnieku iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar konkursu saistītām darbībām.

32.Informācija par konkursu un konkursa procedūru ir publiski pieejama, izņemot šādu informāciju, kurai ir ierobežotas pieejamības statuss:

32.1. iesniegto intereses apliecinājumu skaits - līdz šā nolikuma 24.punktā minētās aploksnes atvēršanas dienai;

32.2. iesniegto intereses apliecinājumu saturs;

32.3. iesniegto intereses apliecinājumu novērtējums.

33. Par konkursa dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga konkursa komisija.

10. Konkursa uzvarētāja noteikšana

34. Konkursa komisijas priekšsēdētājs šā nolikuma 24.punktā paredzēto aploksni atver 2005.gada 15.decembrī plkst.14.00, Brīvības ielā 55, 2.stāvā, konkursa komisijas locekļu un to konkursa dalībnieku pārstāvju klātbūtnē, kuri ir ieradušies.

35. Konkursa komisija pēc šā nolikuma 24.punktā paredzētās aploksnes atvēršanas pārliecinās:

35.1. vai konkursa dalībnieks atbilst šā nolikuma 12. un 13.punkta prasībām;

35.2.vai ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas paredzēta šā nolikuma 20.punktā.

36. Ja konkursa komisija konstatē, ka konkursa dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu (un tas var ietekmēt konkursa rezultātu), konkursa komisija par to rakstveidā informē konkursa dalībnieku. Konkursa komisija ir tiesīga izslēgt šādu konkursa dalībnieku no dalības konkursā.

37. Ja konkursa komisija konstatē, ka divi vai vairāki konkursa dalībnieki šā nolikuma 13.punkta izpratnē ir saistīti, konkursa komisija to rakstveidā informē saistītos konkursa dalībniekus, un tie divu darba dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas izlemj, kurš no konkursa dalībniekiem turpinās piedalīties konkursā. Ja konkursa dalībnieki nepieņem lēmumu, konkursā turpina piedalīties tas konkursa dalībnieks, kurš pirmais iesniedzis šā nolikuma 24.punktā minēto aploksni. Ja konkursa dalībnieki nevienojas, kurš no tiem turpinās piedalīties konkursā un tie šā nolikuma 24.punktā minēto aploksni ir iesnieguši vienlaicīgi, konkursa komisija no dalības konkursā izslēdz abus konkursa dalībniekus.

38. Konkursa komisija no dalības konkursā izslēdz konkursa dalībnieku, kurš atrodas likvidācijas stadijā vai par kuru ir ierosināts maksātnespējas process.

39. Konkursa komisija ir tiesīga jebkurā laikā no konkursa dalībnieka rakstveidā pieprasīt sniegt papildus informāciju par konkursa dalībnieka iesniegto informāciju. Konkursa dalībnieks papildus informāciju rakstveidā iesniedz konkursa komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no konkursa komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

40.Ja konkursa komisija atklāj, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju, vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet konkursa dalībnieks par to nav paziņojis konkursa komisijai vai, ja konkursa dalībnieks atsakās sniegt konkursa komisijai šā nolikuma 39.punktā paredzēto papildus informāciju un paredzētā informācija ir nepieciešama konkursa uzvarētāja noteikšanai, konkursa komisija ir tiesīga izslēgt konkursa dalībnieku no dalības konkursā.

41. Konkursa komisija izvērtē konkursam pielaistā konkursa dalībnieka intereses apliecinājumā iekļauto konkursā piedāvājamā radiofrekvenču spektra izmantošanas projektu pēc noteiktajiem konkursa vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums).

42. Konkursā uzvar un iegūst radiofrekvenču spektra joslas 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tie divi konkursa dalībnieki, kuri atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ir ieguvuši visvairāk punktu. Vērtēšanas punktu piešķiršanas solis ir viens vesels punkts.

43. Ja vairāki konkursa dalībnieki ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad uzvarējušais konkursa dalībnieks ir tas, kurš pirmais iesniedzis 24.punktā minēto aploksni.

11. Rezultātu apstiprināšana un paziņošana

44. Konkursa komisija desmit darba dienu laikā no 24.punktā minētās aploksnes atvēršanas dienas apkopo konkursa rezultātus un iesniedz Komisijas padomei. Komisijas padome divu nedēļu laikā lemj par konkursa rezultātu apstiprināšanu un uzvarētāja noteikšanu.

45.Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas Komisija par to trīs darba dienu laikā rakstveidā informē uzvarējušo konkursa dalībnieku. Komisija konkursa dalībniekiem, kuri nav uzvarējuši konkursā, trīs darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to, ka tie konkursā nav uzvarējuši.

46.Ja konkursa komisija konstatē, ka uzvarējušais konkursa dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu un tas ir ietekmējis konkursa rezultātu, Komisijas padome konkursa uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu, tad jaunais uzvarējušais konkursa dalībnieks ir nākamais konkursa dalībnieks, kurš ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu.

47. Ja konkursā nav uzvarētāja, tad Komisijas padome konkursu izsludina par nenotikušu un izsludina jaunu konkursu.

12. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

48. Konkursa uzvarētājs trīsdesmit kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Komisijas padome apstiprinājusi konkursa rezultātus, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā:

48.1. reģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā komersants (ja tas iepriekš nav Latvijas Republikā reģistrēts komersants);

48.2. saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu nosūta Komisijai reģistrācijas paziņojumu (ja tas iepriekš nav Komisijai atsūtījis reģistrācijas paziņojumu).

49. Ja konkursa uzvarētājs neizpilda šā nolikuma 48.punktā minētos nosacījumus, tad Komisijas padome konkursa uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu. Jaunais uzvarējušais konkursa dalībnieks ir nākamais konkursa dalībnieks, kurš ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu.

50. Komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu konkursa uzvarētājam.

13. Konkursā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana

51. Konkursa rezultātā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" noteiktajam, jāuzsāk līdz 2006.gada 31.decembrim.

52. Ja konkursa uzvarētājs nav uzsācis konkursā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu šā nolikuma 51.punktā noteiktajā termiņā, Komisija saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta septītās daļas 7.punktu anulē konkursā piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

1.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību

saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada

23.novembra lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Projekts

01.JPG (84701 bytes)

02.JPG (116724 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

2.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada

23.novembra lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Intereses apliecinājums

Parakstot šo intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks apliecina, ka visa tajā un tai pievienotajos dokumentos sniegtā informācija un dati ir patiesi un pamatoti.

1. Komersanta nosaukums

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Komersanta juridiskā adrese

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Komersanta reģistrācijas datums un valsts

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Komersanta pārstāvji (ne vairāk kā trīs personas):

vārds un uzvārds --------------------------------------------------------------------------------------------------

pārstāvības pamats --------------------------------------------------------------------------------------------------

amats --------------------------------------------------------------------------------------------------

adrese --------------------------------------------------------------------------------------------------

tālruņa numurs --------------------------------------------------------------------------------------------------

fakss --------------------------------------------------------------------------------------------

e-pasta adrese --------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Informācija par konkursa dalībnieka kvalifikāciju elektronisko sakaru nozarē (uz intereses apliecinājuma iesniegšanas brīdi).

6. Radiofrekvenču spektra izmantošanas projekts:

6.1. informācija par plānoto tehnisko risinājumu radiofrekvenču spektra izmantošanā

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2. informācija par plānoto elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un konkrētu elektronisko sakaru pakalpojumu ieviešanas termiņiem attiecīgajā teritorijā

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3. informācija par plānoto elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju skaitu tuvākajiem trīs gadiem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4. informācija par elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu politiku, izmantojot konkrēto radiofrekvenču spektru

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.5. informācija par konkursa dalībnieka līdzšinējo pieredzi elektronisko sakaru nozarē

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Cita svarīga informācija pēc konkursa dalībnieka ieskatiem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datums____________________

Pārstāvis _________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

3.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību

saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Deklarācija par atbilstību

Parakstot šo deklarāciju, Konkursa dalībnieks apliecina, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.

____________(konkursa dalībnieks, kuru pārstāv ______________________________ (pārstāvis), kas darbojas, pamatojoties uz ______________________, paziņo, ka:

konkursa dalībnieka likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji, kas paredzēti intereses apliecinājuma veidlapā, ir iepazinušies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt šo konkursa nolikumu un piešķiramo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību specifiskos nosacījumus, kā arī tiesību aktus, kas reglamentē šo konkursu.

Konkursa dalībnieks paziņo un apņemas ievērot šādus nosacījumus:

(a) tas ir nodibināts saskaņā ar valstī, kurā atrodas tā juridiskā adrese, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir tiesīgs piedalīties konkursā, un tam ir visas nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumi;

(b) tas neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā;

(c) visa informācija, kuru tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji snieguši intereses apliecinājuma veidlapā, tās pielikumos, vai jebkura cita informācija, kas iesniegta konkursa komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš paustais viedoklis ir patiess un godīgs. Ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, par to nekavējoties paziņos konkursa komisijai;

(d) tas izpildīs un nodrošinās, cik labi vien iespējams, ka tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji izpildīs konkursa nolikumā paredzēto;

(e) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt konkursa rezultātu, vienojoties ar jebkuru citu konkursa dalībnieku vai jebkuru citu konkursā iesaistīto personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar jebkuru konkursa dalībnieku;

(f) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nemēģinās iegūt vai meklēt konkursa nolikuma paredzēto informāciju par citiem konkursa dalībniekiem;

(g) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies ar citiem konkursa dalībniekiem vai to likumīgajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par konkursa rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot;

(h) līdz konkursa noslēguma dienai par tās pamatkapitāla daļu īpašnieku izmaiņām, kas skar vairāk nekā desmit procentus no pamatkapitāla, paziņos konkursa komisijai pēc iespējas īsākā laikā;

(i) ja konkursā tas iegūs radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības un nav reģistrējies, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikā kā komersants un kā elektronisko sakaru komersants, tas trīsdesmit kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Komisijas padome apstiprinājusi konkursa rezultātus, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, reģistrēsies Latvijas Republikā kā komersants un kā elektronisko sakaru komersants;

(j) tas atzīs un pilnībā atbildēs par tā pilnvaroto pārstāvju darbībām konkursā.

Datums_______________

Pārstāvis _______________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

4.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību

saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada

23.novembra lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Vērtējuma kritēriji radiofrekvenču spektra joslu
450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanai konkursa kārtībā

Radiofrekvenču spektra izmantošanas projektu raksturojoši kritēriji

Min. punkti

Max. punkti

Projekta atbilstība elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnēm (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2004.gada 9.marta rīkojumu Nr.154)

0

20

Piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu klāsts

0

15

Elektronisko sakaru pakalpojumu ieviešanas termiņi

0

10

Plānotais elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskais pārklājums

0

15

Plānotā tarifu politika (pakalpojumu tarifi, atlaides)

0

10

Tehniskais risinājums (t.sk. jaunāko tehnoloģiju pielietojums)

0

10

Dalībnieku raksturojošie kritēriji

Min. punkti

Max. punkti

Līdzšinējā pieredze elektronisko sakaru nozarē

0

10

Izveidotā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra un esošie tehniskie līdzekļi Latvijā

0

10

Kopā:

0

100

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

2.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembra lēmumam Nr.263 "Par konkursa

izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz /463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/ 915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā" (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 453,0MHz - 457,5MHz /463,0MHz - 467,5MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

1. Vispārīgie jautājumi

1.Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) piešķir konkursa kārtībā radiofrekvenču spektra joslu 453,0MHz - 457,5MHz/463,0MHz - 467,5MHz, kas noteiktas Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumu Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" (turpmāk - Noteikumi) 2.3.punktā, radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, konkursa principus un norises gaitu, konkursa dalībnieku atlasi un konkursa dalībnieku novērtēšanas kritērijus.

2. Konkursa mērķis ir saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo un piekto daļu piešķirt elektronisko sakaru komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, tādējādi īstenojot Elektronisko sakaru likuma 2.pantā noteikto mērķi: veicināt elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību, konkurences attīstību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā, nodrošināt radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu, un saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci elektronisko sakaru nozarē.

3. Konkursu rīko ar Komisijas padomes lēmumu apstiprināta konkursa komisija (turpmāk - konkursa komisija).

4. Šā nolikuma izpratnē konkursa dalībnieks ir nolikuma 12.punktā minētais komersants, kurš iesniedzis intereses apliecinājumu (2.pielikums) šajā nolikumā noteiktajā kārtībā un piedalās konkursā, lai iegūtu radiofrekvenču spektra joslu 453,0MHz - 457,5MHz /463,0MHz - 467,5MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

5. Konkursa dalībnieku pielaiž dalībai konkursā, ja tas ir izpildījis nolikuma 12.,13. un 20.punkta un intereses apliecinājuma (2.pielikums) 5.punkta nosacījumus.

2. Konkursa priekšmets

6. Konkursa priekšmets ir radiofrekvenču spektra, kas noteikts Noteikumu 2.3.punktā, radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana. Lēmuma projekts par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu ir pievienots nolikuma 1.pielikumā.

7. Konkursā piedāvā radiofrekvenču spektra joslu 453,0MHz - 457,5MHz/463,0MHz - 467,5MHz viena radiokanāla (kanāla solis 1,25 MHz) radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

8. Šā nolikuma 7.punktā noteiktās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības paredzētas izmantošanai uz konkursa dalībnieka pieprasīto termiņu, bet ne ilgāku par 10 (desmit) gadiem. Radiofrekvenču spektra joslas izmantojamas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" noteiktajam.

3. Konkursa principi

9. Jebkāda vienošanās starp konkursa dalībniekiem attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursā vai attiecībā uz konkursa nolikuma izpildi vai neizpildi ir aizliegta un ir spēkā neesoša kopš tās noslēgšanas brīža.

10. Aizliegtā vienošanās šā nolikuma izpratnē ir mutiska vai rakstiska vienošanās (arī darbības savstarpēja saskaņošana) starp diviem vai vairākiem konkursa dalībniekiem, ar konkursu saistītas informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas darbības, kas var ietekmēt konkursa rezultātu.

11. Konkursa dalībnieks sniedz konkursa komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju un ir atbildīgs par informācijas patiesumu.

4. Konkursa dalībnieks

12. Konkursā kā konkursa dalībnieks var piedalīties gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs reģistrēts komersants.

13. Saistīti komersanti netiek pielaisti konkursam kā atsevišķi komersanti. Par saistītiem komersantiem uzskata tādus komersantus, kuriem vai kuros ir savstarpēja tieša vai netieša izšķiroša ietekme, kontrole vai līdzdalība. Šā nolikuma izpratnē izšķiroša ietekme ir iespēja tieši vai netieši kontrolēt lēmumu pieņemšanu komersantu pārvaldes institūcijās (dalībnieku sapulce, valde, padome). Šā nolikuma izpratnē kontrole ir attiecības starp diviem komersantiem, kurās vienam ir vara noteikt otra finansiālo un darbības politiku saskaņā ar statūtiem vai uz līguma pamata. Šā nolikuma izpratnē līdzdalība ir tieša vai netieša līdzdalība desmit procentu vai vairāk procentu apmērā no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgā kapitāla vai līdzdalība.

5. Konkursa dalībnieka pārstāvis

14. Katrs konkursa dalībnieks ieceļ ne vairāk kā trīs pārstāvjus tā pārstāvībai konkursā. Konkursa dalībnieka pārstāvis konkursā var būt tā likumīgais vai tā pilnvarotais pārstāvis. Konkursa dalībnieks šo faktu apliecina ar attiecīgu dokumentu (izraksts no komercreģistra vai pilnvara).

15. Pārstāvja darbība (tai sk. pārstāvja sniegto ziņu patiesums) konkursā ir saistoša konkursa dalībniekam. Pārstāvja atsaukšana vai aizstāšana ar citu pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad konkursa komisija saņem no konkursa dalībnieka attiecīgā pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokumentu.

6. Intereses apliecinājums

16.Konkursa dalībnieks, lai varētu piedalīties konkursā, konkursa komisijai iesniedz vienu intereses apliecinājumu (2.pielikums). Intereses apliecinājuma veidlapa elektroniski ir pieejama Komisijas mājas lapā internetā - http://www.sprk.gov.lv.

17. Aizpildot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks ievēro šajā nolikumā paredzētās prasības un nosacījumus.

18.Konkursa dalībnieks nekavējoties rakstveidā paziņo konkursa komisijai par jebkādām izmaiņām intereses apliecinājumā sniegtajā informācijā, kā arī nekavējoties rakstveidā paziņo, ja atklāj, ka intereses apliecinājumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

19. Šā nolikuma 18.punktā paredzēto paziņojumu paraksta konkursa dalībnieka pārstāvis.

20. Konkursa dalībnieks intereses apliecinājumam pievieno šādus dokumentus, kas ir neatņemama intereses apliecinājuma sastāvdaļa:

20.1.komersanta reģistrācijas apliecību;

20.2. izziņu no komercreģistra, ka komersants neatrodas likvidācijas stadijā vai nav ierosināts komersanta maksātnespējas process;

20.3.konkursa dalībnieka pārstāvja pārstāvību apliecinošs dokumentu (pilnvara, izziņa no komercreģistra, statūti, u.c.);

20.4.deklarāciju par atbilstību (3.pielikums). Deklarācijas par atbilstību veidlapa elektroniski ir pieejama Komisijas mājas lapā internetā - http://www.sprk.gov.lv.

21. Konkursa komisijai konkursa dalībnieks iesniedz tikai dokumenta oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tā kopiju. Visiem konkursa dalībnieka iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt spēkā esošiem, un tiem jāsatur aktuālā informācija, visas pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.

22. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

23. Ārvalstīs izdoto dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams attiecīgi legalizēt.

7. Intereses apliecinājuma iesniegšana

24. Intereses apliecinājumu konkursa dalībnieks iesniedz konkursa komisijai aizvērtā un aizzīmogotā aploksnē personīgi vai pastu tādā veidā, lai konkursa komisija to saņemtu līdz 2005.gada 15.decembrim plkst.12.00 (pēc Latvijas Republikas laika). Uz aploksnes norāda "Konkursam radiofrekvenču spektra joslu 453,0MHz - 457,5MHz /463,0MHz - 467,5MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai. Neatvērt līdz 2005.gada 15.decembrim plkst.15.00" un konkursa komisijas adresi, kā arī konkursa dalībnieka nosaukumu un juridisko adresi. Konkursa komisijas adrese - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija. Telefons uzziņām + 371 7097200.

25. Konkursa komisija konkursam iesniegto aploksni, kas saņemta pēc šā nolikuma 24.punktā norādītā termiņa, uzskata par nederīgu, neatver un neatvērtā veidā nosūta atpakaļ nosūtītājam. Visos pārējos gadījumos konkursa komisijai iesniegtos dokumentus konkursa dalībniekam atpakaļ neizsniedz.

8. Sazināšanās ar konkursa komisiju

26. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar konkursu saistītu jautājumu, iesniedz to rakstveidā konkursa komisijai ne vēlāk kā līdz 12.decembrim.

27.Pēc intereses apliecinājuma iesniegšanas konkursa komisijai jebkāda informācijas apmaiņa starp konkursa komisiju un konkursa dalībnieku, kas saistīta ar konkursu, notiek tikai sazinoties ar konkursa dalībnieka pārstāvi rakstveidā.

28. Informācijas pieprasījumu konkursa komisijai iesniedz rakstiski valsts valodā un nosūta pa pastu, faksu (+371 7097277) vai e-pastu (konkurss@sprk.gov.lv). Iesniedzot jautājumu konkursa komisijai, norāda - "Konkursam radiofrekvenču spektra joslu 453,0MHz - 457,5MHz /463,0MHz - 467,5MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai", kā arī norāda personas vārdu, uzvārdu (juridiskai personai - nosaukumu), kas šo jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas kontaktinformāciju (pas­ta un e-pasta adrese, faksa numurs, tālruņa numurs).

29. Konkursa komisija saņemto rakstisko jautājumu par konkursa norisi, kā arī atbildi uz saņemto jautājumu nosūta visiem konkursa dalībniekiem, kuri uz jautājuma saņemšanas brīdi ir iesnieguši intereses apliecinājumu.

30. Konkursa komisija ir tiesīga publiskot iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Komisijas mājas lapā internetā www.sprk.gov.lv. Publiskojot iesniegto jautājumu, konkursa komisija nav tiesīga minēt personu, kas iesniegusi attiecīgo jautājumu, kā arī pārējos konkrētās atbildes saņēmējus.

9. Ierobežotas pieejamības informācija

31.Iesniedzot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks piekrīt, ka konkursa komisija izmantos visu konkursa dalībnieku iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar konkursu saistītām darbībām.

32.Informācija par konkursu un konkursa procedūru ir publiski pieejama, izņemot šādu informāciju, kurai ir ierobežotas pieejamības statuss:

32.1. iesniegto intereses apliecinājumu skaits - līdz šā nolikuma 24.punktā minētās aploksnes atvēršanas dienai;

32.2. iesniegto intereses apliecinājumu saturs;

32.3. iesniegto intereses apliecinājumu novērtējums.

33. Par konkursa dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga konkursa komisija.

10. Konkursa uzvarētāja noteikšana

34. Konkursa komisijas priekšsēdētājs šā nolikuma 24.punktā paredzēto aploksni atver 2005.gada 15.decembrī plkst.15.00, Brīvības ielā 55, 2.stāvā, konkursa komisijas locekļu un to konkursa dalībnieku pārstāvju klātbūtnē, kuri ir ieradušies.

35. Konkursa komisija pēc šā nolikuma 24.punktā paredzētās aploksnes atvēršanas pārliecinās:

35.1. vai konkursa dalībnieks atbilst šā nolikuma 12. un 13.punkta prasībām;

35.2.vai ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas paredzēta šā nolikuma 20.punktā.

36. Ja konkursa komisija konstatē, ka konkursa dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu (un tas var ietekmēt konkursa rezultātu), konkursa komisija par to rakstveidā informē konkursa dalībnieku. Konkursa komisija ir tiesīga izslēgt šādu konkursa dalībnieku no dalības konkursā.

37. Ja konkursa komisija konstatē, ka divi vai vairāki konkursa dalībnieki šā nolikuma 13.punkta izpratnē ir saistīti, konkursa komisija to rakstveidā informē saistītos konkursa dalībniekus, un tie divu darba dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas izlemj, kurš no konkursa dalībniekiem turpinās piedalīties konkursā. Ja konkursa dalībnieki nepieņem lēmumu, konkursā turpina piedalīties tas konkursa dalībnieks, kurš pirmais iesniedzis šā nolikuma 24.punktā minēto aploksni. Ja konkursa dalībnieki nevienojas, kurš no tiem turpinās piedalīties konkursā un tie šā nolikuma 24.punktā minēto aploksni ir iesnieguši vienlaicīgi, konkursa komisija no dalības konkursā izslēdz abus konkursa dalībniekus.

38. Konkursa komisija no dalības konkursā izslēdz konkursa dalībnieku, kurš atrodas likvidācijas stadijā vai par kuru ir ierosināts maksātnespējas process.

39. Konkursa komisija ir tiesīga jebkurā laikā no konkursa dalībnieka rakstveidā pieprasīt sniegt papildus informāciju par konkursa dalībnieka iesniegto informāciju. Konkursa dalībnieks papildus informāciju rakstveidā iesniedz konkursa komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no konkursa komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

40.Ja konkursa komisija atklāj, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju, vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet konkursa dalībnieks par to nav paziņojis konkursa komisijai vai, ja konkursa dalībnieks atsakās sniegt konkursa komisijai šā nolikuma 39.punktā paredzēto papildus informāciju un paredzētā informācija ir nepieciešama konkursa uzvarētāja noteikšanai, konkursa komisija ir tiesīga izslēgt konkursa dalībnieku no dalības konkursā.

41. Konkursa komisija izvērtē konkursam pielaistā konkursa dalībnieka intereses apliecinājumā iekļauto konkursā piedāvājamā radiofrekvenču spektra izmantošanas projektu pēc noteiktajiem konkursa vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums).

42. Konkursā uzvar un iegūst radiofrekvenču spektra joslas 453,0MHz - 457,5MHz/463,0MHz - 467,5MHz viena radiokanāla radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tas konkursa dalībnieks, kurš atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis visvairāk punktu. Vērtēšanas punktu piešķiršanas solis ir viens vesels punkts.

43. Ja vairāki konkursa dalībnieki ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad uzvarējušais konkursa dalībnieks ir tas, kurš pirmais iesniedzis 24.punktā minēto aploksni.

11. Rezultātu apstiprināšana un paziņošana

44. Konkursa komisija desmit darba dienu laikā no 24.punktā minētās aploksnes atvēršanas dienas apkopo konkursa rezultātus un iesniedz Komisijas padomei. Komisijas padome divu nedēļu laikā lemj par konkursa rezultātu apstiprināšanu un uzvarētāja noteikšanu.

45.Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas Komisija par to trīs darba dienu laikā rakstveidā informē uzvarējušo konkursa dalībnieku. Komisija konkursa dalībniekiem, kuri nav uzvarējuši konkursā, trīs darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to, ka tie konkursā nav uzvarējuši.

46.Ja konkursa komisija konstatē, ka uzvarējušais konkursa dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu un tas ir ietekmējis konkursa rezultātu, Komisijas padome konkursa uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu, tad jaunais uzvarējušais konkursa dalībnieks ir nākamais konkursa dalībnieks, kurš ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu.

47. Ja konkursā nav uzvarētāja, tad Komisijas padome konkursu izsludina par nenotikušu un izsludina jaunu konkursu.

12. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

48. Konkursa uzvarētājs trīsdesmit kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Komisijas padome apstiprinājusi konkursa rezultātus, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā:

48.1. reģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā komersants (ja tas iepriekš nav Latvijas Republikā reģistrēts komersants);

48.2. saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu nosūta Komisijai reģistrācijas paziņojumu (ja tas iepriekš nav Komisijai atsūtījis reģistrācijas paziņojumu).

49. Ja konkursa uzvarētājs neizpilda šā nolikuma 48.punktā minētos nosacījumus, tad Komisijas padome konkursa uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu. Jaunais uzvarējušais konkursa dalībnieks ir nākamais konkursa dalībnieks, kurš ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu.

50. Komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu konkursa uzvarētājam.

13. Konkursā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana

51. Konkursa rezultātā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" noteiktajam, jāuzsāk līdz 2006.gada 31.decembrim.

52. Ja konkursa uzvarētājs nav uzsācis konkursā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu šā nolikuma 51.punktā noteiktajā termiņā, Komisija saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta septītās daļas 7.punktu anulē konkursā piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

1.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 453,0MHz - 457,5MHz /463,0MHz - 467,5MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību

saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Projekts

03.JPG (93896 bytes)

04.JPG (146819 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

2.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 453,0MHz - 457,5MHz /463,0MHz - 467,5MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Intereses apliecinājums

Parakstot šo intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks apliecina, ka visa tajā un tai pievienotajos dokumentos sniegtā informācija un dati ir patiesi un pamatoti.

1. Komersanta nosaukums

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Komersanta juridiskā adrese

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Komersanta reģistrācijas datums un valsts

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Komersanta pārstāvji (ne vairāk kā trīs personas):

vārds un uzvārds --------------------------------------------------------------------------------------------

pārstāvības pamats --------------------------------------------------------------------------------------------

amats --------------------------------------------------------------------------------------------

adrese --------------------------------------------------------------------------------------------

tālruņa numurs --------------------------------------------------------------------------------------------

fakss --------------------------------------------------------------------------------------------

e-pasta adrese --------------------------------------------------------------------------------------------

5. Informācija par konkursa dalībnieka kvalifikāciju elektronisko sakaru nozarē (uz intereses apliecinājuma iesniegšanas brīdi).

6. Radiofrekvenču spektra izmantošanas projekts:

6.1. informācija par plānoto tehnisko risinājumu radiofrekvenču spektra izmantošanā

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2. informācija par plānoto elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un konkrētu elektronisko sakaru pakalpojumu ieviešanas termiņiem attiecīgajā teritorijā

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3. informācija par plānoto elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju skaitu tuvākajiem trīs gadiem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4. informācija par elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu politiku, izmantojot konkrēto radiofrekvenču spektru

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.5. informācija par konkursa dalībnieka līdzšinējo pieredzi elektronisko sakaru nozarē

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Cita svarīga informācija pēc konkursa dalībnieka ieskatiem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datums____________________

Pārstāvis _________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

3.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 453,0MHz - 457,5MHz /463,0MHz - 467,5MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Deklarācija par atbilstību

Parakstot šo deklarāciju, Konkursa dalībnieks apliecina, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.

____________(konkursa dalībnieks, kuru pārstāv ______________________________ (pārstāvis), kas darbojas, pamatojoties uz ______________________, paziņo, ka:

konkursa dalībnieka likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji, kas paredzēti intereses apliecinājuma veidlapā, ir iepazinušies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt šo konkursa nolikumu un piešķiramo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību specifiskos nosacījumus, kā arī tiesību aktus, kas reglamentē šo konkursu.

Konkursa dalībnieks paziņo un apņemas ievērot šādus nosacījumus:

(a) tas ir nodibināts saskaņā ar valstī, kurā atrodas tā juridiskā adrese, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir tiesīgs piedalīties konkursā, un tam ir visas nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumi;

(b) tas neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā;

(c) visa informācija, kuru tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji snieguši intereses apliecinājuma veidlapā, tās pielikumos, vai jebkura cita informācija, kas iesniegta konkursa komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš paustais viedoklis ir patiess un godīgs. Ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, par to nekavējoties paziņos konkursa komisijai;

(d) tas izpildīs un nodrošinās, cik labi vien iespējams, ka tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji izpildīs konkursa nolikumā paredzēto;

(e) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt konkursa rezultātu, vienojoties ar jebkuru citu konkursa dalībnieku vai jebkuru citu konkursā iesaistīto personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar jebkuru konkursa dalībnieku;

(f) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nemēģinās iegūt vai meklēt konkursa nolikuma paredzēto informāciju par citiem konkursa dalībniekiem;

(g) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies ar citiem konkursa dalībniekiem vai to likumīgajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par konkursa rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot;

(h) līdz konkursa noslēguma dienai par tās pamatkapitāla daļu īpašnieku izmaiņām, kas skar vairāk nekā desmit procentus no pamatkapitāla, paziņos konkursa komisijai pēc iespējas īsākā laikā;

(i) ja konkursā tas iegūs radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības un nav reģistrējies, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikā kā komersants un kā elektronisko sakaru komersants, tas trīsdesmit kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Komisijas padome apstiprinājusi konkursa rezultātus, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, reģistrēsies Latvijas Republikā kā komersants un kā elektronisko sakaru komersants;

(j) tas atzīs un pilnībā atbildēs par tā pilnvaroto pārstāvju darbībām konkursā.

Datums_______________

Pārstāvis _______________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

4.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 453,0MHz - 457,5MHz /463,0MHz - 467,5MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Vērtējuma kritēriji radiofrekvenču spektra joslu 453,0MHz - 457,5MHz /463,0MHz - 467,5MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanai konkursa kārtībā

Radiofrekvenču spektra izmantošanas projektu raksturojoši kritēriji

Min.

punkti

Max.

punkti

Projekta atbilstība elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnēm (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2004.gada 9.marta rīkojumu Nr.154)

0

20

Piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu klāsts

0

15

Elektronisko sakaru pakalpojumu ieviešanas termiņi

0

10

Plānotais elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskais pārklājums

0

15

Plānotā tarifu politika (pakalpojumu tarifi, atlaides)

0

10

Tehniskais risinājums (t.sk. jaunāko tehnoloģiju pielietojums)

0

10

Dalībnieku raksturojošie kritēriji

Min.

punkti

Max.

punkti

Līdzšinējā pieredze elektronisko sakaru nozarē

0

10

Izveidotā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra un esošie tehniskie līdzekļi Latvijā

0

10

Kopā:

0

100

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

3.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembra lēmumam Nr.263 "Par konkursa

izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz /463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/ 915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību

piešķiršanai konkursa kārtībā" (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 870MHz - 876MHz /915MHz - 921MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

1. Vispārīgie jautājumi

1.Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) piešķir konkursa kārtībā radiofrekvenču spektra joslu 870MHz - 876MHz /915MHz - 921MHz, kas noteiktas Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumu Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" (turpmāk - Noteikumi) 2.5.punktā, radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, konkursa principus un norises gaitu, konkursa dalībnieku atlasi un konkursa dalībnieku novērtēšanas kritērijus.

2. Konkursa mērķis ir saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo un piekto daļu piešķirt elektronisko sakaru komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, tādējādi īstenojot Elektronisko sakaru likuma 2.pantā noteikto mērķi: veicināt elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību, konkurences attīstību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā, nodrošināt radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu, un saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci elektronisko sakaru nozarē.

3. Konkursu rīko ar Komisijas padomes lēmumu apstiprināta konkursa komisija (turpmāk - konkursa komisija).

4. Šā nolikuma izpratnē konkursa dalībnieks ir nolikuma 12.punktā minētais komersants, kurš iesniedzis intereses apliecinājumu (2.pielikums) šajā nolikumā noteiktajā kārtībā un piedalās konkursā, lai iegūtu radiofrekvenču spektra joslu 870MHz - 876MHz /915MHz - 921MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

5. Konkursa dalībnieku pielaiž dalībai konkursā, ja tas ir izpildījis nolikuma 12.,13. un 20.punkta un intereses apliecinājuma (2.pielikums) 5.punkta nosacījumus.

2. Konkursa priekšmets

6. Konkursa priekšmets ir radiofrekvenču spektra, kas noteikts Noteikumu 2.5.punktā, radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana. Lēmuma projekts par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu ir pievienots nolikuma 1.pielikumā.

7. Konkursā piedāvā radiofrekvenču spektra joslu 870MHz - 876MHz /915MHz - 921MHz trīs radiokanālu (kanālu solis 1,25 MHz) radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

8. Šā nolikuma 7.punktā noteiktās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības paredzētas izmantošanai uz konkursa dalībnieka pieprasīto termiņu, bet ne ilgāku par 10 (desmit) gadiem. Radiofrekvenču spektra joslas izmantojamas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" noteiktajam.

3. Konkursa principi

9. Jebkāda vienošanās starp konkursa dalībniekiem attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursā vai attiecībā uz konkursa nolikuma izpildi vai neizpildi ir aizliegta un ir spēkā neesoša kopš tās noslēgšanas brīža.

10. Aizliegtā vienošanās šī nolikuma izpratnē ir mutiska vai rakstiska vienošanās (arī darbības savstarpēja saskaņošana) starp diviem vai vairākiem konkursa dalībniekiem, ar konkursu saistītas informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas darbības, kas var ietekmēt konkursa rezultātu.

11. Konkursa dalībnieks sniedz konkursa komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju un ir atbildīgs par informācijas patiesumu.

4. Konkursa dalībnieks

12. Konkursā kā konkursa dalībnieks var piedalīties gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs reģistrēts komersants.

13. Saistīti komersanti netiek pielaisti konkursam kā atsevišķi komersanti. Par saistītiem komersantiem uzskata tādus komersantus, kuriem vai kuros ir savstarpēja tieša vai netieša izšķiroša ietekme, kontrole vai līdzdalība. Šā nolikuma izpratnē izšķiroša ietekme ir iespēja tieši vai netieši kontrolēt lēmumu pieņemšanu komersantu pārvaldes institūcijās (dalībnieku sapulce, valde, padome). Šā nolikuma izpratnē kontrole ir attiecības starp diviem komersantiem, kurās vienam ir vara noteikt otra finansiālo un darbības politiku saskaņā ar statūtiem vai uz līguma pamata. Šā nolikuma izpratnē līdzdalība ir tieša vai netieša līdzdalība desmit procentu vai vairāk procentu apmērā no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgā kapitāla vai līdzdalība.

5. Konkursa dalībnieka pārstāvis

14. Katrs konkursa dalībnieks ieceļ ne vairāk kā trīs pārstāvjus tā pārstāvībai konkursā. Konkursa dalībnieka pārstāvis konkursā var būt tā likumīgais vai tā pilnvarotais pārstāvis. Konkursa dalībnieks šo faktu apliecina ar attiecīgu dokumentu (izraksts no komercreģistra vai pilnvara).

15. Pārstāvja darbība (tai sk. pārstāvja sniegto ziņu patiesums) konkursā ir saistoša konkursa dalībniekam. Pārstāvja atsaukšana vai aizstāšana ar citu pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad konkursa komisija saņem no konkursa dalībnieka attiecīgā pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokumentu.

6. Intereses apliecinājums

16.Konkursa dalībnieks, lai varētu piedalīties konkursā, konkursa komisijai iesniedz vienu intereses apliecinājumu (2.pielikums). Intereses apliecinājuma veidlapa elektroniski ir pieejama Komisijas mājas lapā internetā - http://www.sprk.gov.lv.

17. Aizpildot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks ievēro šajā nolikumā paredzētās prasības un nosacījumus.

18.Konkursa dalībnieks nekavējoties rakstveidā paziņo konkursa komisijai par jebkādām izmaiņām intereses apliecinājumā sniegtajā informācijā, kā arī nekavējoties rakstveidā paziņo, ja atklāj, ka intereses apliecinājumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

19. Šī nolikuma 18.punktā paredzēto paziņojumu paraksta konkursa dalībnieka pārstāvis.

20. Konkursa dalībnieks intereses apliecinājumam pievieno šādus dokumentus, kas ir neatņemama intereses apliecinājuma sastāvdaļa:

20.1.komersanta reģistrācijas apliecību;

20.2. izziņu no komercreģistra, ka komersants neatrodas likvidācijas stadijā vai nav ierosināts komersanta maksātnespējas process;

20.3.konkursa dalībnieka pārstāvja pārstāvību apliecinošs dokumentu (pilnvara, izziņa no komercreģistra, statūti, u.c.);

20.4.deklarāciju par atbilstību (3.pielikums). Deklarācijas par atbilstību veidlapa elektroniski ir pieejama Komisijas mājas lapā internetā - http://www.sprk.gov.lv.

21. Konkursa komisijai konkursa dalībnieks iesniedz tikai dokumenta oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tā kopiju. Visiem konkursa dalībnieka iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt spēkā esošiem, un tiem jāsatur aktuālā informācija, visas pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.

22. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

23. Ārvalstīs izdoto dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams attiecīgi legalizēt.

7. Intereses apliecinājuma iesniegšana

24. Intereses apliecinājumu konkursa dalībnieks iesniedz konkursa komisijai aizvērtā un aizzīmogotā aploksnē personīgi vai pa pastu tādā veidā, lai konkursa komisija to saņemtu līdz 2005.gada 15.decembrim plkst.12.00 (pēc Latvijas Republikas laika). Uz aploksnes norāda "Konkursam radiofrekvenču spektra joslu 870MHz - 876MHz /915MHz - 921MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai. Neatvērt līdz 2005.gada 15.decembrim plkst.16.00" un konkursa komisijas adresi, kā arī konkursa dalībnieka nosaukumu un juridisko adresi. Konkursa komisijas adrese - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija. Telefons uzziņām + 371 7097200.

25. Konkursa komisija konkursam iesniegto aploksni, kas saņemta pēc šī nolikuma 24.punktā norādītā termiņa, uzskata par nederīgu, neatver un neatvērtā veidā nosūta atpakaļ nosūtītājam. Visos pārējos gadījumos konkursa komisijai iesniegtos dokumentus konkursa dalībniekam atpakaļ neizsniedz.

8. Sazināšanās ar konkursa komisiju

26. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar konkursu saistītu jautājumu, iesniedz to rakstveidā konkursa komisijai ne vēlāk kā līdz 2005.gada 12.decembrim.

27.Pēc intereses apliecinājuma iesniegšanas konkursa komisijai jebkāda informācijas apmaiņa starp konkursa komisiju un konkursa dalībnieku, kas saistīta ar konkursu, notiek tikai sazinoties ar konkursa dalībnieka pārstāvi rakstveidā.

28. Informācijas pieprasījumu konkursa komisijai iesniedz rakstiski valsts valodā un nosūta pa pastu, faksu (+371 7097277) vai e-pastu (konkurss@sprk.gov.lv). Iesniedzot jautājumu konkursa komisijai, norāda - "Konkursam radiofrekvenču spektra joslu 870MHz - 876MHz /915MHz - 921MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai", kā arī norāda personas vārdu, uzvārdu (juridiskai personai - nosaukumu), kas šo jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas kontaktinformāciju (pasta un e-pasta adrese, faksa numurs, tālruņa numurs).

29. Konkursa komisija saņemto rakstisko jautājumu par konkursa norisi, kā arī atbildi uz saņemto jautājumu nosūta visiem konkursa dalībniekiem, kuri uz jautājuma saņemšanas brīdi ir iesnieguši intereses apliecinājumu.

30. Konkursa komisija ir tiesīga publiskot iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Komisijas mājas lapā internetā www.sprk.gov.lv. Publiskojot iesniegto jautājumu, konkursa komisija nav tiesīga minēt personu, kas iesniegusi attiecīgo jautājumu, kā arī pārējos konkrētās atbildes saņēmējus.

9. Ierobežotas pieejamības informācija

31.Iesniedzot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks piekrīt, ka konkursa komisija izmantos visu konkursa dalībnieku iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar konkursu saistītām darbībām.

32.Informācija par konkursu un konkursa procedūru ir publiski pieejama, izņemot šādu informāciju, kurai ir ierobežotas pieejamības statuss:

32.1. iesniegto intereses apliecinājumu skaits - līdz šā nolikuma 24.punktā minētās aploksnes atvēršanas dienai;

32.2. iesniegto intereses apliecinājumu saturs;

32.3. iesniegto intereses apliecinājumu novērtējums.

33. Par konkursa dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga konkursa komisija.

10. Konkursa uzvarētāja noteikšana

34. Konkursa komisijas priekšsēdētājs šā nolikuma 24.punktā paredzēto aploksni atver 2005.gada 15.decembrī plkst.16.00, Brīvības ielā 55, 2.stāvā, konkursa komisijas locekļu un to konkursa dalībnieku pārstāvju klātbūtnē, kuri ir ieradušies.

35. Konkursa komisija pēc šā nolikuma 24.punktā paredzētās aploksnes atvēršanas pārliecinās:

35.1. vai konkursa dalībnieks atbilst šā nolikuma 12. un 13.punkta prasībām;

35.2.vai ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas paredzēta šā nolikuma 20.punktā.

36. Ja konkursa komisija konstatē, ka konkursa dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu (un tas var ietekmēt konkursa rezultātu), konkursa komisija par to rakstveidā informē konkursa dalībnieku. Konkursa komisija ir tiesīga izslēgt šādu konkursa dalībnieku no dalības konkursā.

37. Ja konkursa komisija konstatē, ka divi vai vairāki konkursa dalībnieki šā nolikuma 13.punkta izpratnē ir saistīti, konkursa komisija to rakstveidā informē saistītos konkursa dalībniekus, un tie divu darba dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas izlemj, kurš no konkursa dalībniekiem turpinās piedalīties konkursā. Ja konkursa dalībnieki nepieņem lēmumu, konkursā turpina piedalīties tas konkursa dalībnieks, kurš pirmais iesniedzis šā nolikuma 24.punktā minēto aploksni. Ja konkursa dalībnieki nevienojas, kurš no tiem turpinās piedalīties konkursā un tie šā nolikuma 24.punktā minēto aploksni ir iesnieguši vienlaicīgi, konkursa komisija no dalības konkursā izslēdz abus konkursa dalībniekus.

38. Konkursa komisija no dalības konkursā izslēdz konkursa dalībnieku, kurš atrodas likvidācijas stadijā vai par kuru ir ierosināts maksātnespējas process.

39. Konkursa komisija ir tiesīga jebkurā laikā no konkursa dalībnieka rakstveidā pieprasīt sniegt papildus informāciju par konkursa dalībnieka iesniegto informāciju. Konkursa dalībnieks papildus informāciju rakstveidā iesniedz konkursa komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no konkursa komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

40.Ja konkursa komisija atklāj, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju, vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet konkursa dalībnieks par to nav paziņojis konkursa komisijai vai, ja konkursa dalībnieks atsakās sniegt konkursa komisijai šā nolikuma 39.punktā paredzēto papildus informāciju un paredzētā informācija ir nepieciešama konkursa uzvarētāja noteikšanai, konkursa komisija ir tiesīga izslēgt konkursa dalībnieku no dalības konkursā.

41. Konkursa komisija izvērtē konkursam pielaistā konkursa dalībnieka intereses apliecinājumā iekļauto konkursā piedāvājamā radiofrekvenču spektra izmantošanas projektu pēc noteiktajiem konkursa vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums).

42. Konkursā uzvar un iegūst radiofrekvenču spektra joslas 870MHz - 876MHz /915MHz - 921MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tie trīs konkursa dalībnieki, kuri atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ir ieguvuši visvairāk punktu. Vērtēšanas punktu piešķiršanas solis ir viens vesels punkts.

43. Ja vairāki konkursa dalībnieki ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad uzvarējušais konkursa dalībnieks ir tas, kurš pirmais iesniedzis 24.punktā minēto aploksni.

11. Rezultātu apstiprināšana un paziņošana

44. Konkursa komisija desmit darba dienu laikā no 24.punktā minētās aploksnes atvēršanas dienas apkopo konkursa rezultātus un iesniedz Komisijas padomei. Komisijas padome divu nedēļu lemj par konkursa rezultātu apstiprināšanu un uzvarētāja noteikšanu.

45.Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas Komisija par to trīs darba dienu laikā rakstveidā informē uzvarējušo konkursa dalībnieku. Komisija konkursa dalībniekiem, kuri nav uzvarējuši konkursā, trīs darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to, ka tie konkursā nav uzvarējuši.

46.Ja konkursa komisija konstatē, ka uzvarējušais konkursa dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu un tas ir ietekmējis konkursa rezultātu, Komisijas padome konkursa uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu, tad jaunais uzvarējušais konkursa dalībnieks ir nākamais konkursa dalībnieks, kurš ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu.

47. Ja konkursā nav uzvarētāja, tad Komisijas padome konkursu izsludina par nenotikušu un izsludina jaunu konkursu.

12. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

48. Konkursa uzvarētājs trīsdesmit kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Komisijas padome divu nedēļu apstiprinājusi konkursa rezultātus, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā:

48.1. reģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā komersants (ja tas iepriekš nav Latvijas Republikā reģistrēts komersants);

48.2. saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu nosūta Komisijai reģistrācijas paziņojumu (ja tas iepriekš nav Komisijai atsūtījis reģistrācijas paziņojumu).

49. Ja konkursa uzvarētājs neizpilda šī nolikuma 48.punktā minētos nosacījumus, tad Komisijas padome konkursa uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu. Jaunais uzvarējušais konkursa dalībnieks ir nākamais konkursa dalībnieks, kurš ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu.

50. Komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu konkursa uzvarētājam.

13. Konkursā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana

51. Konkursa rezultātā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" noteiktajam, jāuzsāk līdz 2006.gada 31.decembrim.

52. Ja konkursa uzvarētājs nav uzsācis konkursā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu šā nolikuma 51.punktā noteiktajā termiņā, Komisija saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta septītās daļas 7.punktu anulē konkursā piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

1.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Projekts

05.JPG (86160 bytes)

06.JPG (135476 bytes)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

2.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 870MHz - 876MHz /915MHz - 921MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembrim lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Intereses apliecinājums

Parakstot šo intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks apliecina, ka visa tajā un tai pievienotajos dokumentos sniegtā informācija un dati ir patiesi un pamatoti.

1. Komersanta nosaukums

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Komersanta juridiskā adrese

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Komersanta reģistrācijas datums un valsts

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Komersanta pārstāvji (ne vairāk kā trīs personas):

vārds un uzvārds --------------------------------------------------------------------------------------------

pārstāvības pamats --------------------------------------------------------------------------------------------

amats --------------------------------------------------------------------------------------------

adrese --------------------------------------------------------------------------------------------

tālruņa numurs --------------------------------------------------------------------------------------------

fakss --------------------------------------------------------------------------------------------

e-pasta adrese --------------------------------------------------------------------------------------------

5. Informācija par konkursa dalībnieka kvalifikāciju elektronisko sakaru nozarē (uz intereses apliecinājuma iesniegšanas brīdi).

6. Radiofrekvenču spektra izmantošanas projekts:

6.1. informācija par plānoto tehnisko risinājumu radiofrekvenču spektra izmantošanā

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2. informācija par plānoto elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un konkrētu elektronisko sakaru pakalpojumu ieviešanas termiņiem attiecīgajā teritorijā

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3. informācija par plānoto elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju skaitu tuvākajiem trīs gadiem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4. informācija par elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu politiku, izmantojot konkrēto radiofrekvenču spektru

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.5. informācija par konkursa dalībnieka līdzšinējo pieredzi elektronisko sakaru nozarē

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Cita svarīga informācija pēc konkursa dalībnieka ieskatiem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datums____________________

Pārstāvis _________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

3.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 870MHz - 876MHz /915MHz - 921MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību
saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258),9.p.)

Deklarācija par atbilstību

Parakstot šo deklarāciju, Konkursa dalībnieks apliecina, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.

____________(konkursa dalībnieks, kuru pārstāv ______________________________ (pārstāvis), kas darbojas, pamatojoties uz ______________________, paziņo, ka:

konkursa dalībnieka likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji, kas paredzēti intereses apliecinājuma veidlapā, ir iepazinušies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt šo konkursa nolikumu un piešķiramo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību specifiskos nosacījumus, kā arī tiesību aktus, kas reglamentē šo konkursu.

Konkursa dalībnieks paziņo un apņemas ievērot šādus nosacījumus:

(a) tas ir nodibināts saskaņā ar valstī, kurā atrodas tā juridiskā adrese, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir tiesīgs piedalīties konkursā, un tam ir visas nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumi;

(b) tas neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā;

(c) visa informācija, kuru tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji snieguši intereses apliecinājuma veidlapā, tās pielikumos, vai jebkura cita informācija, kas iesniegta konkursa komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš paustais viedoklis ir patiess un godīgs. Ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, par to nekavējoties paziņos konkursa komisijai;

(d) tas izpildīs un nodrošinās, cik labi vien iespējams, ka tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji izpildīs konkursa nolikumā paredzēto;

(e) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt konkursa rezultātu, vienojoties ar jebkuru citu konkursa dalībnieku vai jebkuru citu konkursā iesaistīto personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar jebkuru konkursa dalībnieku;

(f) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nemēģinās iegūt vai meklēt konkursa nolikuma paredzēto informāciju par citiem konkursa dalībniekiem;

(g) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies ar citiem konkursa dalībniekiem vai to likumīgajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par konkursa rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot;

(h) līdz konkursa noslēguma dienai par tās pamatkapitāla daļu īpašnieku izmaiņām, kas skar vairāk nekā desmit procentus no pamatkapitāla, paziņos konkursa komisijai pēc iespējas īsākā laikā;

(i) ja konkursā tas iegūs radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības un nav reģistrējies, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikā kā komersants un kā elektronisko sakaru komersants, tas trīsdesmit kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Komisijas padome apstiprinājusi konkursa rezultātus, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, reģistrēsies Latvijas Republikā kā komersants un kā elektronisko sakaru komersants;

(j) tas atzīs un pilnībā atbildēs par tā pilnvaroto pārstāvju darbībām konkursā.

Datums_______________

Pārstāvis _______________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

4.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslu 870MHz - 876MHz /915MHz - 921MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada

23.novembra lēmumu Nr.263 (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Vērtējuma kritēriji radiofrekvenču spektra joslu 870MHz - 876MHz /915MHz - 921MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanai konkursa kārtībā

Radiofrekvenču spektra izmantošanas projektu raksturojoši kritēriji

Min. punkti

Max. punkti

Projekta atbilstība elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnēm (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2004.gada 9.marta rīkojumu Nr.154)

0

20

Piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu klāsts

0

15

Elektronisko sakaru pakalpojumu ieviešanas termiņi

0

10

Plānotais elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskais pārklājums

0

15

Plānotā tarifu politika (pakalpojumu tarifi, atlaides)

0

10

Tehniskais risinājums (t.sk. jaunāko tehnoloģiju pielietojums)

0

10

Dalībnieku raksturojošie kritēriji

Min. punkti

Max. punkti

Līdzšinējā pieredze elektronisko sakaru nozarē

0

10

Izveidotā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra un esošie tehniskie līdzekļi Latvijā

0

10

Kopā:

0

100

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 263Pieņemts: 23.11.2005.Stājas spēkā: 23.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 29.11.2005.
122280
23.11.2005
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva