Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr. 788

Rīgā 2000.gada 20.oktobrī

Par pilnvaroto muitas iestāžu sarakstu

Saskaņā ar Līguma par Baltijas kopējā tranzīta procedūru I pielikuma 2.pantu:

1. Apstiprināt "Pilnvaroto muitas iestāžu, kam atļauts veikt Baltijas kopējā tranzīta procedūras, sarakstu".

2. Rīkojums stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

3. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ģenerāldirektors A.Sončiks

Pilnvaroto muitas iestāžu, kam atļauts veikt Baltijas kopējā tranzīta procedūras, saraksts

 

Pilnvaroto muitas iestāžu, kam atļauts veikt Baltijas kopējā tranzīta procedūras, saraksts attiecas uz stāvokli 2000.gada 1.septembrī.

 

Vispārīgas piezīmes par Baltijas kopējā tranzīta procedūrām atbildīgo iestāžu saraksta lietošanu

1 Sarakstā ir muitas iestādes, kas ir pilnvarotas veikt Baltijas kopējā tranzīta procedūru.

2. Saskaņā ar Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma I pielikuma 2.pantu attiecīgās muitas iestādes pēc to funkcijām, veicot Baltijas kopējā tranzīta procedūru, ir iedalītas četrās kategorijās:

a) nosūtītāja iestāde: muitas iestāde, kurā sākas Baltijas kopējā tranzīta procedūra;

b) tranzīta iestāde: muitas iestāde, iebraucot līgumslēdzējpusē, kas nav nosūtītāja līgumslēdzējpuse;

c) saņēmēja iestāde: muitas iestāde, kur jāuzrāda preces, lai noslēgtu Baltijas kopējā tranzīta procedūru;

d) garantijas iestāde: muitas iestāde, kur iesniedz vispārējo garantiju vai fiksētās likmes garantiju.

3. Šis saraksts sastāv no divām daļām:

a) I daļa

Šajā daļā ir ievads un muitas iestāžu saraksts atbilstoši katras valsts muitas iestāžu kodu numuriem. Katra saraksta sākumā ir piezīmes par katras valsts īpatnībām, kas saucas "Īpašas piezīmes".

b) II daļa

Šajā daļā ir visu I daļā minēto iestāžu rādītājs un norāde uz attiecīgo valsti un lappuses numuru šīs valsts sarakstā.

I daļā sniegta informācija par katras valsts (Lietuvas, Igaunijas, Latvijas) muitas iestāžu pasta adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, transportu, nodarbošanās veidu, darba laiku, kā arī cita informācija, kas saistīta ar Baltijas kopējo tranzītu.

Šī informācija ļauj:

1) lietotājiem noteikt muitas iestādi, kura nodarbojas ar Baltijas kopējā tranzīta procedūru (nosūtītājas, tranzīta un saņēmējas iestādes), un attiecīgi noteikt maršrutu un grafiku;

2) attiecīgajām muitas iestādēm nepieciešamības gadījumā sniegt lietotājiem konsultācijas par tranzīta veidlapu aizpildīšanu; saraksts arī veicina sadarbību starp dažādām muitas iestādēm, kas saistītas ar Baltijas kopējā tranzīta procedūru.

4. Saraksts ir sastādīts tā, lai to varētu izmantot jebkurā valstī. Padomi par tā lietošanu ir sniegti "Vispārīgās piezīmēs", kas atrodas pirms katras valsts saraksta, kā arī ievadā. Viss teksts ir Baltijas valstu valodās un angļu valodā.

Lai ņemtu vērā notikušās izmaiņas, periodiski tiek publicēts jauns saraksts.

5. Sarakstā iekļauta tikai tā informācija, kas nepieciešama Baltijas kopējā tranzīta nolūkiem. Šajā sarakstā nav norādīti kompetences ierobežojumi citām muitas procedūrām (piemēram, ievešana personīgai lietošanai, ievešana uz laiku, ievešana noliktavā).

6. Informācija šajā sarakstā var bieži mainīties. Kaut gan saraksts ik pēc kāda laika tiek izdots atkārtoti, ir praktiski neiespējami publicēt sarakstu faktiskajā izmaiņu dienā.

7. Informācija sarakstā ir vispārīga, tāpēc to vajadzētu uzskatīt tikai par norādījumiem un nevis kā tādu, kas uzliek Apvienotajai komitejai kādus pienākumus vai aizstāj valstu prasības.

Ievads

I. A) līdz E): Iestāžu apraksts

A) - Muitas iestādes kods un nosaukums

B) - Pasta adrese

C) - Telefona numurs (un, ja ir, faksa numurs), kam priekšā, ja nepieciešams, ir valsts/rajona telefona kods vai zonas nosaukums

D) - Teleksa numurs vai faksa numurs

E) - Augstākstāvoša iestāde

 

II. F) un G): Ģeogrāfiskā informācija

F) - Ģeogrāfiskā atrašanās vieta

G) - Atbilstošā muitas iestāde blakus esošajā valstī (tikai iestādēm, kas atrodas uz robežas)

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta:

EE/LV - Igaunijas un Latvijas robeža

EE/RU - Igaunijas un Krievijas robeža

LT/BY - Lietuvas un Baltkrievijas robeža

LT/LV - Lietuvas un Latvijas robeža

LT/RU - Lietuvas un Krievijas robeža

LT/PL - Lietuvas un Polijas robeža

LV/BY - Latvijas un Baltkrievijas robeža

LV/EE - Latvijas un Igaunijas robeža

LV/LT - Latvijas un Lietuvas robeža

LV/RU - Latvijas un Krievijas robeža

CB - Baltijas jūras krasts IB - sala Baltijas jūrā

Q - iekšzemes iestāde

 

III. H): Transporta veids, ar kuru nodarbojas iestāde

Informācija par transportu, ar kuru iestāde nodarbojas, ir apvilkta ar dubultlīniju.

Informācija tiek atkārtota šādā(s) ailē(s) atkarībā no attiecīgajām darba dienām un darba laika.

AIR - Gaisa transports

C - Upju un kanālu transports

P - Jūras transports

R - Auto transports

V - Dzelzceļa transports

/Ę - Nosūtītāja iestāde

´ - Tranzīta iestāde

Ę/ - Saņēmēja iestāde

*G* - Garantijas iestāde

 

IV. I): Darba dienas un darba laiks

Norādītās dienas un laiks ir parastās darba dienas un laiks, kurā veicamas Baltijas kopējā tranzīta formalitātes.

Zinot, ka konkrētās iestādes darba dienas un laiks var mainīties atkarībā no funkcijām, kas saistītas ar izmantojamo transporta veidu (auto, upju utt.), vai atkarībā no tās kompetences (vai tā ir nosūtītāja, tranzīta, saņēmēja vai garantijas iestāde), katrai attiecīgajai iestādei tiek norādītas darba dienas un laiks. Dienas no pirmdienas līdz svētdienai ir norādītas ar skaitļiem no "1" līdz "7".

Brīvdienas, kad iestāde ir slēgta, tiek norādītas "Īpašās piezīmēs" pirms katras valsts saraksta.

Līnijas, kas dotas iekavās, norāda dienas un stundas, kas attiecas tikai uz konkrētiem gada periodiem, un to pareizību vajadzētu saskaņot ar konkrēto iestādi.

 

V. J): Piezīmes

Informāciju, kas attiecas tikai uz vienu valsti, norāda "Īpašās piezīmēs", kas atrodas pirms attiecīgās valsts saraksta. Uz šīm "Īpašām piezīmēm" norāda īpaša zīme, kas sastāv no valsts identifikācijas burta, aiz kura ir viena vai vairākas zvaigznītes (piemēram, "LV*" - 1.piezīme Latvijas "Īpašu piezīmju" sarakstā). Ja nepieciešams, piezīmēs ir arī zīmes, kas dotas zem H) punkta (piemēram, /? - piezīme attiecas tikai uz iestādes kompetenci, kas tai ir kā nosūtītājai iestādei).

 

Citas piezīmes:

EE *** - iestādes kompetence (kā nosūtītāja vai saņēmēja iestāde) aprobežojas tikai ar kravām no vai uz norādīto kompāniju.

 

Īpašas piezīmes Latvijas muitas iestāžu sarakstā

Lai sarakstu varētu pilnīgāk izmantot, bez ziņām, kas norādītas vispārīgās piezīmēs un ievadā, ir jāievēro arī:

 

a) valsts svētku dienas:

1.janvāris Jaungada diena
[atšķirīgi datumi] Lielā piektdiena
[atšķirīgi datumi] Pirmās Lieldienas
[atšķirīgi datumi] Otrās Lieldienas
1.maijs Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
Darba svētki
[atšķirīgi datumi] Vasarsvētki
23.jūnijs Līgo diena
24.jūnijs Jāņu diena
18.novembris Latvijas Republikas proklamēšanas diena
25., 26.decembris Ziemassvētki

Muitas iestāžu indekss

 

A

LV5.GIF (55252 BYTES)

LV6.GIF (60058 BYTES)

LV7.GIF (59505
BYTES)

LV8.GIF (58174 BYTES)

LV9.GIF (59740 BYTES)

LV10.GIF (59523
BYTES)

LV11.GIF (60742 BYTES)

LV12.GIF (59651 BYTES)

LV13.GIF (61267
BYTES)

LV14.GIF (58144 BYTES)

LV15.GIF (57391 BYTES)

LV16.GIF (58616
BYTES)

LV17.GIF (60053 BYTES)

LV18.GIF (57715 BYTES)

LV19.GIF (59649
BYTES)

LV20.GIF (59459 BYTES)

LV21.GIF (60597 BYTES)

LV22.GIF (59743
BYTES)

LV23.GIF (59326 BYTES)

LV24.GIF (58291 BYTES)

LV25.GIF (59817
BYTES)

LV26.GIF (67237 BYTES)

LV27.GIF (61622 BYTES)

LV28.GIF (65510
BYTES)

LV29.GIF (62783 BYTES)

LV30.GIF (63179 BYTES)

LV31.GIF (60607
BYTES)

LV32.GIF (69346 BYTES)

LV33.GIF (70030 BYTES)

LV34.GIF (64306
BYTES)

LV35.GIF (69823 BYTES)

LV36.GIF (64712 BYTES)

LV37.GIF (66200
BYTES)

LV38.GIF (64522 BYTES)

LV39.GIF (40694 BYTES)

Turpinājums

31.decembris Vecgada diena

 

b) informācija I)

Norādītais darba laiks ne vienmēr atbilst konkrētās muitas iestādes darba laikam, piemēram, kad ierodas vai aizbrauc pasažieru/automašīnu prāmji, lidmašīnas un vilcieni.

c)

simboli J) punktā Latvijas sarakstā nozīmē :

LV* Šī muitas iestāde ir atvērta, lai veiktu noteiktas muitas formalitātes, kad ierodas vai aizbrauc pasažieru/automašīnu prāmji, lidmašīnas un vilcieni, kā arī citās dienās un stundās nekā tajās, kas norādītas I) punktā.

LV** Šī muitas iestāde ir apvienotā muitas iestāde, kas veic divu valstu muitas formalitātes.

LV*** Šai muitas iestādei ir ierobežotas pilnvaras, t.i., tā veic muitas formalitātes tikai saistībā ar kravām, kas tiek sūtītas uz konkrētu uzņēmumu vai no konkrēta uzņēmuma.

 

d) muitas iestādēm, kas minētas E) punktā, augstākstāvošā muitas iestāde ir:

VID Galvenā muitas pārvalde, Krišjāņa Valdemāra iela 1a, LV-1841, Rīga, Latvija, tel.: ('371) 7047400, fakss: ('371) 7047440

Pārējām muitas iestādēm augstākstāvošā muitas iestāde ir muitas iestāde, kas ir ierakstīta E) punktā, un tās adresi un citu informāciju var atrast sarakstā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pilnvaroto muitas iestāžu sarakstu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 788Pieņemts: 20.10.2000.Stājas spēkā: 01.01.2001.Zaudē spēku: 03.04.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 378/379, 26.10.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
12161
01.01.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"