Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta rīkojums Nr.689

Rīgā 2005.gada 26.oktobrī (prot. Nr.60 27.§)
Par koncepciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas un vadības sistēmu 2007.–2013.gadā

1. Atbalstīt koncepcijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas un vadības sistēmu 2007.–2013.gadā (turpmāk — koncepcija) kopsavilkumā ietverto risinājuma 1.variantu.

2. Noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.

3. Finanšu ministrijai:

3.1. sadarbībā ar nozaru ministrijām, kā arī konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, izstrādāt nacionālo stratēģisko ietvardokumentu un līdz 2005.gada 22.decembrim iesniegt to noteiktā kārtībā Ministru kabinetā;

3.2. sadarbībā ar nozaru ministrijām, kā arī konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, izstrādāt operacionālās programmas un līdz 2006.gada 3.aprīlim iesniegt tās noteiktā kārtībā Ministru kabinetā;

3.3. līdz 2005.gada 30.novembrim izveidot operacionālo programmu pagaidu uzraudzības komiteju;

3.4. konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, izstrādāt likumprojektu par struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un līdz 2006.gada 1.novembrim iesniegt to noteiktā kārtībā Ministru kabinetā;

3.5. konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, izstrādāt un līdz 2007.gada 8.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā šādus noteikumu projektus:

3.5.1. par struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību;

3.5.2. par pamatprasībām standartlīgumiem;

3.5.3. par kārtību, kādā nodrošina struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzību un izvērtēšanu;

3.5.4. struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas nolikumu;

3.5.5. par kārtību, kādā ziņo par struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu;

3.5.6. par struktūrfondu un Kohēzijas fonda revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanu;

3.5.7. par kārtību, kādā struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas veic izlases veida pārbaudi struktūrfonda vai Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā;

3.5.8. par kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus;

3.5.9. par kārtību, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta apakšprogrammas “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali;

3.5.10. par kārtību, kādā publisko informāciju par struktūrfonda vai Kohēzijas fonda projektu;

3.5.11. par kārtību, kādā nodrošina struktūrfonda vai Kohēzijas fonda publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu;

3.5.12. par kārtību, kādā uzkrāj un ievada datus struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā;

3.5.13. par struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas lietotāju reģistrācijas kārtību.

(Grozīts ar MK 21.09.2006. rīkojumu Nr.721)

4. Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai un Vides ministrijai, konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, izstrādāt priekšlikumus par minēto institūciju pārziņā esošo operacionālo programmu prioritāšu vai pasākumu ieviešanas modeli, kā arī operacionālo programmu prioritāšu un pasākumu ieviešanas modeli un līdz 2006.gada 3.februārim informēt Finanšu ministriju.

5. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai un Vides ministrijai, konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, līdz 2007.gada 2.aprīlim izstrādāt struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības iekšējās procedūras.

(Grozīts ar MK 21.09.2006. rīkojumu Nr.721)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
(Ministru kabineta
2005.gada 26.oktobra rīkojums Nr.689)
Koncepcijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas un vadības sistēmu 2007.–2013.gadā
kopsavilkums

1. Risināmā jautājuma būtība

Līdzekļus, kas Latvijai pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā 2004.–2006.gadam, varēs izmantot līdz 2008.gadam. Līdztekus šim plānošanas periodam norisinās darbs, sagatavojot nākamo plānošanas periodu, proti, tiek izstrādāta normatīvo aktu bāze finansējuma izmantošanai, noteikts izmantojamā finansējuma apjoms un prioritārās jomas.

Lai sagatavotos nākamā plānošanas perioda ieviešanai, arī Latvijai jāveic virkne pasākumu — jāizstrādā plānošanas dokumenti un normatīvie akti, kas pamato finansējuma apguvi.

Izstrādājamie Eiropas Savienības tiesību akti, kas nosaka vadības sistēmas pamatprincipus nākamajā plānošanas periodā, paredz iespēju veidot atšķirīgas plānošanas perioda ieviešanas sistēmas — šajā koncepcijā aplūkoto koncentrēto un dekoncentrēto plānošanas perioda ieviešanas modeli.

Nākamā plānošanas perioda finansējums būs pieejams Latvijai ar 2007.gada 1.janvāri, taču, pirms uzsākt tā izmantošanu, izstrādājami un apstiprināmi daudzi apjomīgi konceptuāli dokumenti, un šis darbs prasa vismaz 15 mēnešus. Tādēļ Finanšu ministrija, pamatojoties uz līdzšinējo pieredzi pašreizējā plānošanas perioda ietvaros pieejamo struktūrfondu apguvē, kā arī atbilstošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, piedāvā divus plānošanas perioda ieviešanas modeļus struktūrfondu finansējuma apguvei 2007.–2013.gadā. Modeļa izvēle ļaus uzsākt darbu pie plānošanas perioda ieviešanas dokumentu izstrādes, tādējādi dodot iespēju Latvijai izmantot nākamā plānošanas perioda finansējumu nekavējoties — tiklīdz tas kļūs pieejams.

2. Piedāvātie risinājuma varianti

1.variants. Koncentrētais modelis

Koncentrētais plānošanas perioda ieviešanas modelis paredz esošās plānošanas perioda ieviešanas sistēmas pārmantojamību — par plānošanas perioda ieviešanu atbild viena valsts pārvaldes iestāde. Modeļa izvēles gadījumā minētā valsts pārvaldes iestāde izstrādās gan stratēģisko ietvardokumentu, gan arī būs atbildīga par normatīvo aktu un operacionālo programmu izstrādi, uzraudzības komitejas izveidi operacionālajām programmām un operacionālo programmu uzraudzību ar vienotas vadības informācijas sistēmas starpniecību. Tiek plānots, ka šajā plānošanas perioda ieviešanas modelī tiks izstrādātas trīs operacionālās programmas un vienota normatīvo aktu bāze, kas pamato minēto programmu ieviešanu.

2.variants. Dekoncentrētais modelis

Dekoncentrētais modelis paredz kompetences un atbildības sadalīšanu starp nozares ministrijām. Ja izvēlas minēto modeli, Finanšu ministrija — stratēģiskā ietvardokumenta izstrādi koordinējošā iestāde — izstrādā stratēģisko ietvardokumentu, savukārt operacionālās programmas un normatīvos aktus, kas pamato to ieviešanu, izstrādā atbilstošā operacionālās nozares vadošā iestāde. Tādējādi ir plānots, ka tiks izstrādātas septiņas operacionālās programmas, kā arī normatīvie akti, kas pamato katras programmas ieviešanu.

Koncepcijā ir izklāstītas abu minēto plānošanas perioda ieviešanas modeļu stiprās un vājās vietas, katram modelim norādītas atbildīgās institūcijas, kā arī laika grafiks sagatavošanas un plānošanas darbu veikšanai, lai laikus uzsāktu nākamajā plānošanas periodā pieejamā finansējuma apguvi.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koncepciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas un vadības sistēmu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 689Pieņemts: 26.10.2005.Stājas spēkā: 26.10.2005.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 171, 27.10.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
119902
{"selected":{"value":"21.09.2006","content":"<font class='s-1'>21.09.2006.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.09.2006","iso_value":"2006\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2006.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2005","iso_value":"2005\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2005.-20.09.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.09.2006
85
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"