Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumus Nr. 280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.712

Rīgā 2005.gada 13.septembrī (prot. Nr.51 40.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai
Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 8.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielas veidiem;

1.2. termiņu, līdz kuram iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā piešķirto valsts atbalstu, kā arī termiņu un kārtību, kādā katru gadu iesniedz nepieciešamā atbalsta aprēķinu un tā pamatojumu.

2. Finansiāli atbalstāmā kvota ir minimāli nepieciešamais bioetanola un biodīzeļdegvielas daudzums gadā, kura ražošanai piešķir valsts atbalstu.

3. Finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros saražotā biodīzeļdegviela un bioetanols atbilst normatīvajos aktos par biodegvielas kvalitāti noteiktajām kvalitātes prasībām.

(Grozīts ar MK 02.05.2006. noteikumiem Nr.361)

4. Valsts atbalsta biodegvielas ražotājus, piešķirot tiešo atbalstu un samazinot akcīzes nodokli. Kopējais atbalsts nepārsniedz izmaksu starpību starp fosilās degvielas mazumtirdzniecības cenu un biodegvielas vidējām ražošanas izmaksām.

5. Saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" samazinātas akcīzes nodokļa likmes piemēro biodegvielai un biodegvielas sajaukumam ar fosilo degvielu.

6. Uz finansiāli atbalstāmo kvotu var pretendēt attiecīgajā reģistrā reģistrēts biodegvielas ražotājs:

6.1. kuram biodegvielas ražošanai nepieciešamās jaudas ir nodotas ekspluatācijā un saražotā biodegviela atbilst normatīvajos aktos par kvalitātes prasībām biodegvielai noteiktajām kvalitātes prasībām;

6.2. kurš biodegvielas ražošanai izmanto rapšu sēklas, rapšu eļļu vai graudus;

6.3. kuram nav nodokļu parādu;

6.4. kurš nesaņem atbalstu biodegvielas ražošanas kārtējo izdevumu segšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

6.5. (svītrots ar MK 02.05.2006. noteikumiem Nr.361).

(Grozīts ar MK 02.05.2006. noteikumiem Nr.361)

7. Finansiāli atbalstāmās kvotas Zemkopības ministrija sadala biodegvielas ražotājiem, kuri atbilst šo noteikumu 6.punktā noteiktajām prasībām, proporcionāli to ražošanas jaudai un noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā apstiprināšanai. Finansiāli atbalstāmā kvota biodegvielas ražotājiem tiek piešķirta līdz 2011.gada 31.decembrim.

8. Katru gadu līdz 1.maijam finansiāli atbalstāmās kvotas palielinājumu un brīvo finansiāli atbalstāmo kvotu (iepriekšējā gadā nesadalītā finansiāli atbalstāmā kvota vai kvota, no kuras ražotājs ir atteicies) sadala biodegvielas ražotājiem, kuri atbilst šo noteikumu 6.punktā noteiktajām prasībām, proporcionāli to ražošanas jaudai pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1.februāri, kā arī ņemot vērā, kuriem biodegvielas ražotājiem ir zemākā biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošanas pašizmaksa šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajās izmaksu pozīcijās.

(MK 02.05.2006. noteikumu Nr.361 redakcijā)

9. Lai saņemtu finansiāli atbalstāmo kvotu, biodegvielas ražotājs līdz 1.martam iesniedz Zemkopības ministrijā dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 6.punktā noteikto prasību izpildi, vai iesniedz iesniegumu par atteikšanos no piešķirtās finansiāli atbalstāmās kvotas vai tās daļas.

(MK 02.05.2006. noteikumu Nr.361 redakcijā)

10. Atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām izmaksu pozīcijām tiešā atbalsta saņēmējs Zemkopības ministrijā katru gadu iesniedz šādu informāciju:

10.1. līdz 1.februārim — par biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošanas pašizmaksu iepriekšējā pārskata gadā;

10.2. līdz 15.jūlijam — par aprēķināto biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošanas pašizmaksu kārtējā gada pirmajos sešos mēnešos.

(Grozīts ar MK 02.05.2006. noteikumiem Nr.361)

11. Zemkopības ministrija aprēķina šo noteikumu 2.punktā noteikto finansiāli atbalstāmo kvotu kārtējam gadam, tiešā atbalsta apmēru par 1000 litriem biodīzeļdegvielas un bioetanola, kā arī biodegvielas ražošanas vidējās izmaksas un katru gadu līdz 1.maijam iesniedz Ministru kabinetā apstiprināšanai.

(Grozīts ar MK 02.05.2006. noteikumiem Nr.361)

12. Zemkopības ministrija pārrēķina tiešā atbalsta apmēru par 1000 litriem biodīzeļdegvielas un bioetanola un katru gadu līdz 1.septembrim iesniedz Ministru kabinetā apstiprināšanai.

13. Tiešā atbalsta pretendents katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Zemkopības ministrijā informāciju par iepriekšējā pārskata gadā finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros saražotās biodīzeļdegvielas un bioetanola realizācijas apjomiem Latvijas tirgū.

14. Biodegvielas ražotājam nākamajā gadā nepiešķir finansiāli atbalstāmās kvotas palielinājumu, ja:

14.1. kārtējā gadā saražots mazāk par 70 % no tam piešķirtās finansiāli atbalstāmās kvotas;

14.2. sniegta nepatiesa informācija tiešā atbalsta saņemšanai;

14.3. no kārtējā gadā piešķirtās finansiāli atbalstāmās kvotas vietējā tirgū realizēts mazāk par 50 % biodegvielas.

15. Ja pēc tam, kad biodegvielas ražotājs ir saņēmis tiešo atbalstu, tiek konstatēts pārkāpums, biodegvielas ražotājs atmaksā saņemto tiešo atbalstu.

16. 2007.gadā finansiāli atbalstāmās kvotas apjoms bioetanolam ir 21518987 litri un biodīzeļdegvielai - 25000000 litru.

(MK 08.05.2007. noteikumu Nr.312 redakcijā)

16.1 (Svītrots ar MK 02.05.2006. noteikumiem Nr.361.)

17. Tiešais atbalsts saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu 2007.gada otrajā pusgadā ir:

17.1. 260 latu par finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros saražotajiem 1000 litriem biodīzeļdegvielas;

17.2. 290 latu par finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros saražotajiem 1000 litriem bioetanola, kas izteikts absolūtajā alkoholā.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.637 redakcijā)

17.1 Biodegvielas ražotājiem piešķirtā finansiāli atbalstāmā kvota noteikta šo noteikumu 2.pielikumā.

(MK 02.05.2006. noteikumu Nr.361 redakcijā)

18. Lai saņemtu kvotu 2005.gadā, biodegvielas ražotājs mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz Zemkopības ministrijā dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 6.punktā noteikto prasību izpildi.

19. Noteikumi ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 13.septembra noteikumiem Nr.712
Biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

(Pielikums MK 18.09.2007. noteikumu Nr.637 redakcijā)

1.tabula. Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas

Rēķinot uz vienu litru biodīzeļdegvielas

Ls

EUR

1.

Izejvielas vērtība (rapšu sēklas)

0,48

0,68

2.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

0,05

0,07

3.

Kopējās rapšu eļļas ražošanas izmaksas (1.rinda + 2.rinda)

0,53

0,75

4.

Ieņēmumi no rapšiem, kas iegūti eļļas ražošanas procesā

0,05

0,07

5.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no rapšiem (3.rinda - 4.rinda)

0,48

0,68

6.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas bez izejvielas - rapšu eļļas - vērtības

0,11

0,16

7.

Ieņēmumi no jēlglicerīna, kas iegūts biodīzeļdegvielas ražošanas procesā

0,02

0,03

8.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no jēlglicerīna (6.rinda - 7.rinda)

0,09

0,13

9.

Loģistika (glabāšana, pārvietošana, jaukšana un citi)

0,05

0,07

10.

Kredītu procenti, saimnieciskā peļņa

0,06

0,09

11.

Pavisam biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas
(5.rinda + 8.rinda + 9.rinda + 10.rinda)

0,68

0,97

12.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 11.rindas)

0,12

0,17

13.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (8 % no 11.rindas + 12.rinda)

0,06

0,09

14.

Kopā biodīzeļdegvielai ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju
(11.rinda + 12.rinda + 13.rinda)

0,86

1,23

15.

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai

0,18

0,26

16.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli (14.rinda + 15.rinda)

1,04

1,49

17.

Fosilās dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli

0,60

0,84

18.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu (16.rinda - 17.rinda)

0,44

0,65

19.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu kā kompensācija biodīzeļdegvielas ražotājam (18.rinda - 15.rinda)

0,26

0,39

2.tabula. Bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas

Rēķinot uz vienu litru bioetanola

Ls

EUR

1.

Izejvielas (graudi) vērtība

0,29

0,41

2.

Bioetanola ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

0,22

0,31

3.

Loģistika (piemēram, glabāšana, pārvietošana, jaukšana)

0,03

0,04

4.

Kredīta procenti, saimnieciskā peļņa

0,09

0,13

5.

Ražošanas izmaksas kopā (1.rinda + 2.rinda + 3.rinda + 4.rinda)

0,63

0,89

6.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 5.rindas)

0,11

0,16

7.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa (5.rinda + 6.rinda)

0,74

1,05

8.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (22 % no 7.rindas)

0,16

0,23

9.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju (7.rinda + 8.rinda)

0,90

1,28

10.

Akcīzes nodoklis benzīnam

0,21

0,30

11.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli (9.rinda + 10.rinda)

1,11

1,58

12.

Fosilā benzīna mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli

0,61

0,87

13.

Bioetanola izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums, salīdzinot ar benzīna tirgus cenu
(11.rinda - 12.rinda)

0,50

0,71

14.

Bioetanola izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums, salīdzinot ar benzīna tirgus cenu, kā kompensācija bioetanola ražotājam
(13.rinda - 10.rinda)

0,29

0,41

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 13.septembra noteikumiem Nr.712
Biodegvielas ražotājiem piešķirtā finansiāli atbalstāmā kvota

(Pielikums MK 08.05.2007. noteikumu Nr.312 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.637)

Nr. p.k.

Gads

Biodegvielas ražotājiem piešķirtās finansiāli atbalstāmās kvotas līdz 2011.gada 31.decembrim

Piezīmes

finansiāli atbalstāmā kvota bioetanola ražošanai (litri)

tiešā atbalsta apjoms uz 1000 litriem

finansiāli atbalstāmā kvota biodīzeļdegvielas ražošanai (litri)

tiešā atbalsta apjoms uz 1000 litriem

1.

2005.

11392000

140 latu

12500000

170 latu

 

1.1.

 

11392000
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jaunpagasts Plus"
(LV40003356850)

 

3000000
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Delta Rīga"
(LV40003356850)

 

Piemēro produkcijai, kas saražota no 2005.gada 21.septembra

2.

2006.

16455696

130 latu par 1.pusgadu un 160 latu par 2.pusgadu

18181818

160 latu par 1.pusgadu un 210 latu par 2.pusgadu

 

2.1.

 

11392000
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jaunpagasts Plus"
(LV40003356850)

 

3000000
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Delta Rīga"
(LV40003356850)

4000000
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Mamas D"
(LV40003240327)

4000000 -
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Mežrozīte"
(LV45103000199)

 

Piemēro produkcijai, kas saražota no 2006.gada 1.janvāra

3.

2007.

21518987

230 latu par 1.pusgadu un 290 latu par 2.pusgadu

25000000

190 latu par 1.pusgadu un 260 latu par 2.pusgadu

 

3.1.

 

17500000 -
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jaunpagasts Plus" (LV40003356850)

 

5930233 -
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Delta Rīga" (LV40003356850)

4000000 -
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Mamas D" (LV40003240327)

4000000 -
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Mežrozīte"
(LV45103000199)

7813953 -
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai "Latraps"
(LV58503007191)

3255814 -
akciju sabiedrībai "Baltic Holding Company"
(LV40003558603)

 

Piemēro produkcijai, kas saražota no 2007.gada 1.janvāra

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 712Pieņemts: 13.09.2005.Stājas spēkā: 21.09.2005.Zaudē spēku: 24.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 20.09.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
116899
{"selected":{"value":"27.09.2007","content":"<font class='s-1'>27.09.2007.-23.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.09.2007","iso_value":"2007\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2007.-23.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2007","iso_value":"2007\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2007.-26.09.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2006","iso_value":"2006\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2006.-11.05.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2006","iso_value":"2006\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2006.-17.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2005","iso_value":"2005\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2005.-11.05.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2005","iso_value":"2005\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2005.-16.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.09.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)