Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.603

Rīgā 2005.gada 12.septembrī (prot. Nr.50 60.§)

Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

 

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 31.pantu pārdalīt asignējumus Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

1.1.no apakšprogrammas 01.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionā­lās programmas nodarbinātības veicināšanai" kārtējiem izdevumiem pārdalīt 89740 latu uz apakšprogrammas 05.27.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) shēmas sociālās iekļautības veicināšanai" subsīdijām un dotācijām, tai skaitā 78907 latus nodalīt dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem;

1.2.apakšprogrammā 07.05.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana" pārdalīt 976997 latus no kārtējiem izdevumiem uz subsīdijām un dotācijām, tai skaitā 487498 latus nodalīt dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem.

2.Asignējumus pārdalīt starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar šī rīkojuma 1. un 2.pielikumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 12.septembra rīkojumam Nr.603

Izmaiņas likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 4.pielikumā "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"

(latos)

Pro­gram­mas kods

Funkciju klasifikā­cijas kods

2005.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

1

2

3

4

5

6

Ieņēmumi - kopā

1890319039

1890319039

Resursi izdevumu segšanai

2072456978

2072456978

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1772117360

1772117360

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

99947556

99947556

Ārvalstu finanšu palīdzība

200392062

200392062

Izdevumi - kopā

2071884858

2071884858

Uzturēšanas izdevumi

1771472554

1771472554

Kārtējie izdevumi

733957885

-1066737

732891148

tai skaitā atalgojumi

323763072

323763072

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

57387861

57387861

Subsīdijas un dotācijas

980126808

1066737

981193545

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

469518448

566405

470084853

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

111945993

111945993

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

6290085

6290085

Izdevumi kapitālieguldījumiem

300412304

300412304

kapitālie izdevumi

106521832

106521832

investīcijas

193890472

193890472

Tīrie aizdevumi

86980

86980

Fiskālā bilance

-181652799

-181652799

Finansēšana:

Aizņēmumi

184076773

184076773

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

756181

756181

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palieli­nājums (-) vai samazinājums (+)

-3180155

-3180155

18. Labklājības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

164543427

164543427

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

160454859

160454859

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2698678

2698678

Ārvalstu finanšu palīdzība

1389890

1389890

Izdevumi - kopā

164543427

164543427

Uzturēšanas izdevumi

159265101

159265101

Kārtējie izdevumi

46017913

-1066737

44951176

tai skaitā atalgojumi

14517235

14517235

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

19963

19963

Subsīdijas un dotācijas

113227225

1066737

114293962

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

9062200

566405

9628605

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

84793574

84793574

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

265780

265780

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5278326

5278326

kapitālie izdevumi

1283743

1283743

investīcijas

3994583

3994583

01.00.00

06.010

Nozares vadība

Resursi izdevumu segšanai

8737211

-89740

8647471

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7971192

-89740

7881452

Ārvalstu finanšu palīdzība

766019

766019

Izdevumi - kopā

8737211

-89740

8647471

Uzturēšanas izdevumi

8676954

-89740

8587214

Kārtējie izdevumi

5794182

-89740

5704442

tai skaitā atalgojumi

1643492

1643492

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

19963

19963

Subsīdijas un dotācijas

2862809

2862809

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1565368

1565368

Izdevumi kapitālieguldījumiem

60257

60257

kapitālie izdevumi

60257

60257

01.07.00

06.010

Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai

Resursi izdevumu segšanai

1772062

-89740

1682322

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1772062

-89740

1682322

Izdevumi - kopā

1772062

-89740

1682322

Uzturēšanas izdevumi

1772062

-89740

1682322

Kārtējie izdevumi

1772062

-89740

1682322

tai skaitā atalgojumi

234198

234198

05.00.00

06.000

Valsts sociālie pakalpojumi

Resursi izdevumu segšanai

22766377

89740

22856117

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20070619

89740

20160359

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2695758

2695758

Izdevumi - kopā

22766377

89740

22856117

Uzturēšanas izdevumi

19921419

89740

20011159

Kārtējie izdevumi

15879144

15879144

tai skaitā atalgojumi

8727235

8727235

Subsīdijas un dotācijas

4042275

89740

4132015

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3863924

78907

3942831

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

178351

178351

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2844958

2844958

kapitālie izdevumi

454577

454577

investīcijas

2390381

2390381

05.27.00

06.200

Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai

Resursi izdevumu segšanai

89740

89740

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

89740

89740

Izdevumi - kopā

89740

89740

Uzturēšanas izdevumi

89740

89740

Subsīdijas un dotācijas

89740

89740

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

78907

78907

07.00.00

13.500

Darba tirgus administrēšana

Resursi izdevumu segšanai

33159979

33159979

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32533188

32533188

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2920

2920

Ārvalstu finanšu palīdzība

623871

623871

Izdevumi - kopā

33159979

33159979

Uzturēšanas izdevumi

30786868

30786868

Kārtējie izdevumi

24344587

-976997

23367590

tai skaitā atalgojumi

4146508

4146508

Subsīdijas un dotācijas

6442281

976997

7419278

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3632908

487498

4120406

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2373111

2373111

kapitālie izdevumi

768909

768909

investīcijas

1604202

1604202

07.05.00

13.500

Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

11359681

11359681

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11359681

11359681

Izdevumi - kopā

11359681

11359681

Uzturēšanas izdevumi

11359681

11359681

Kārtējie izdevumi

10749673

-976997

9772676

tai skaitā atalgojumi

1626603

1626603

Subsīdijas un dotācijas

610008

976997

1587005

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

610008

487498

1097506

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 12.septembra rīkojumam Nr.603

Izmaiņas likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 15.pielikumā "Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti"

Pamatbudžets (Ls)

Program­mas, apakš­program­mas kods

Saistību uzdevumu veidi

Projekta kods

2005.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

1

2

3

4

5

6

Kopsavilkums

Resursi izdevumu segšanai - kopā

706100776

0

706100776

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

504591043

504591043

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1908572

1908572

Ārvalstu finanšu palīdzība

199601161

199601161

Izdevumi - kopā

705053656

0

705053656

Uzturēšanas izdevumi

454626588

0

454626588

Kārtējie izdevumi

76980367

-1066737

75913630

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

57387861

57387861

Subsīdijas un dotācijas

320258360

1066737

321325097

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

185439927

566405

186006332

Dotācijas iedzīvotājiem

941915

941915

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

6287085

6287085

Izdevumi kapitālieguldījumiem

250427068

0

250427068

Kapitālie izdevumi

56536596

56536596

Investīcijas

193890472

193890472

Tīrie aizdevumi

-1851854

-1851854

Aizdevumu atmaksas

1851854

1851854

Fiskālā bilance

2898974

2898974

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

281181

281181

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palieli­nājums (-) vai samazinājums (+)

-3180155

-3180155

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

20404839

0

20404839

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20404839

20404839

Izdevumi - kopā

20404839

0

20404839

Uzturēšanas izdevumi

19673023

0

19673023

Kārtējie izdevumi

16363140

-1066737

15296403

Subsīdijas un dotācijas

3309883

1066737

4376620

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2555089

566405

3121494

Dotācijas iedzīvotājiem

751736

751736

Izdevumi kapitālieguldījumiem

731816

0

731816

Kapitālie izdevumi

731816

731816

18. Labklājības ministrija

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

25684202

0

25684202

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25684202

25684202

Izdevumi - kopā

25684202

0

25684202

Uzturēšanas izdevumi

25667309

0

25667309

Kārtējie izdevumi

22247928

-1066737

21181191

Subsīdijas un dotācijas

3419381

1066737

4486118

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

610008

566405

1176413

Izdevumi kapitālieguldījumiem

16893

16893

Kapitālie izdevumi

16893

16893

01.00.00

Nozares vadība

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

1772062

-89740

1682322

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1772062

-89740

1682322

Izdevumi - kopā

1772062

-89740

1682322

Uzturēšanas izdevumi

1772062

-89740

1682322

Kārtējie izdevumi

1772062

-89740

1682322

01.07.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

1772062

-89740

1682322

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1772062

-89740

1682322

Izdevumi - kopā

1772062

-89740

1682322

Uzturēšanas izdevumi

1772062

-89740

1682322

Kārtējie izdevumi

1772062

-89740

1682322

05.00.00

Valsts sociālie pakalpojumi

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

0

89740

89740

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

0

89740

89740

Izdevumi - kopā

0

89740

89740

Uzturēšanas izdevumi

0

89740

89740

Subsīdijas un dotācijas

0

89740

89740

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

0

78907

78907

05.27.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

0

89740

89740

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

89740

89740

Izdevumi - kopā

0

89740

89740

Uzturēšanas izdevumi

0

89740

89740

Subsīdijas un dotācijas

0

89740

89740

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

78907

78907

07.00.00

Darba tirgus administrēšana

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

23912140

0

23912140

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23912140

23912140

Izdevumi - kopā

23912140

0

23912140

Uzturēšanas izdevumi

23895247

0

23895247

Kārtējie izdevumi

20475866

-976997

19498869

Subsīdijas un dotācijas

3419381

976997

4396378

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

610008

487498

1097506

Izdevumi kapitālieguldījumiem

16893

16893

Kapitālie izdevumi

16893

16893

07.05.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

11359681

11359681

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11359681

11359681

Izdevumi - kopā

11359681

0

11359681

Uzturēšanas izdevumi

11359681

0

11359681

Kārtējie izdevumi

10749673

-976997

9772676

Subsīdijas un dotācijas

610008

976997

1587005

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

610008

487498

1097506

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 603Pieņemts: 12.09.2005.Stājas spēkā: 12.09.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 14.09.2005.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
116519
12.09.2005
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)