Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.662

2005.gada 30.augustā Rīgā (prot. Nr.49 44.§)
Akcīzes preču aprites kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 2.panta septīto daļu,
18.panta ceturto daļu, 21.panta otro daļu, likuma
"Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas
ierobežošanu" 7.panta pirmo daļu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta sesto daļu
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā; sk. grozījumu 2.punktu)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka akcīzes preču aprites kārtību, tajā skaitā:

1.1. speciālas atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju;

1.2. atvieglotus nosacījumus, lai saņemtu licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai;

1.3. citas prasības apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta nosūtītāja un reģistrēta saņēmēja darbībai;

1.4. prasības importētāja, īslaicīgi reģistrēta saņēmēja un pārsūtītājtirgotāja darbībai;

1.5. kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus (degvielu) (turpmāk – degviela), kas nodrošina tāda transportlīdzekļa un tajā uzstādīto iekārtu darbību un uzturēšanu, kas iebrauc Latvijas Republikā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts);

1.6. zuduma normas akcīzes precēm, ja zudums radies ražošanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas, fasēšanas, pārvietošanas vai naftas produktu sajaukšanas laikā, kad piemērota atliktā akcīzes nodokļa maksāšana;

1.7. citas prasības saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (turpmāk – likums).

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā; 1.2.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 15.04.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

2. Noteikumi ir saistoši arī personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic darbības, kas saistītas ar degvielas valsts materiālo rezervju uzglabāšanu un atjaunināšanu.

3. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar akcīzes precēm, nodrošina iespēju Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajiem ierēdņiem kontrolēt akcīzes preču apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju komersanta deklarētajās komercdarbības vietās Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijā (turpmāk- licencēšanas komisija) deklarētajā darba laikā.

4. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar akcīzes precēm, nodrošina, lai licencēšanas komisijā deklarētajās komercdarbības vietās būtu izvietota izkārtne, kurā valsts valodā norādīts komersanta nosaukums un attiecīgās darbības vietas darba laiks.

5. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar alkoholiskajiem dzērieniem vai degvielu, nodrošina, lai degvielas sajaukšanas, kā arī alkoholisko dzērienu vai degvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, realizācijas un uzglabāšanas vietās būtu ekspluatācijas kārtībā normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību atbilstoši alkoholisko dzērienu vai degvielas daudzuma mērīšanas līdzekļi.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

6. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar akcīzes precēm, nodrošina akcīzes preču daudzuma atbilstību šo noteikumu 81.punktā minētajā uzskaitē reģistrētajam daudzumam.

7. No nodokļa atbrīvo degvielu, kas atrodas transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnēs un nodrošina transportlīdzeklī uzstādīto iekārtu darbību un uzturēšanu, ja transportlīdzeklis iebrauc Latvijas Republikā no citas dalībvalsts. Standarta degvielas tvertne ir tvertne, kuru uzstādījis ražotājs un kura transportlīdzeklim ļauj izmantot degvielu dzinēja vai, ja nepieciešams, dzesēšanas sistēmas darbībai. Tvertne, ko ražotājs uzstādījis transportlīdzeklim, kurā par degvielu izmanto naftas gāzi un pārējos gāzveida ogļūdeņražus (turpmāk – gāze), arī uzskatāma par standarta degvielas tvertni.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

7.1 Degvielu, kas, iebraucot Latvijas Republikā no citas dalībvalsts, atrodas transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē, aizliegts izmantot citiem transportlīdzekļiem vai citiem mērķiem.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

8. Komersantiem aizliegts iegādāties akcīzes preces no fiziskajām personām, kuras nav komersanti.

9. Importētājs ievestās akcīzes preces, izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, var realizēt tikai pēc šo noteikumu 11.4. un 11.5.apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas. Importētājs ir tiesīgs muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā – pieteiktās akcīzes preces nosūtīt atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā tikai pēc šo noteikumu 11.8.apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

10. Ja komersants realizē dīzeļdegvielu, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu, paredzēts izmantot tikai visurgājējā tehnikā vai lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, to aizliegts iepildīt citu mehānisko transportlīdzekļu degvielas tvertnēs.

II. Licenču izsniegšana, pārreģistrācija, anulēšana un izmantošana

11. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz šādiem komercdarbības veidiem:

11.1. (svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303);

11.2. (svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303);

11.3. (svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303);

11.4. alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai;

11.5. alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai;

11.6. apstiprināta noliktavas turētāja darbībai;

11.7. reģistrēta saņēmēja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem;

11.8. reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.149)

12. Komercdarbību ar akcīzes precēm drīkst veikt komersants, kurš šo noteikumu 11.punktā minētajos gadījumos ir saņēmis attiecīgu licencēšanas komisijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci). Licencēšanas komisijas nolikumu apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.

13. Komersanti, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 11.6., 11.7. un 11.8.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci), ir tiesīgi veikt speciālajai atļaujai (licencei) atbilstošu darbību, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņemta akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecība un akcīzes nodokļa nodrošinājums ir pietiekams, izņemot komersantus, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 11.6.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) un veic tikai vīna vai raudzēto dzērienu ražošanu no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā, un kuru speciālajā atļaujā (licencē) tas ir īpaši norādīts.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā; punkta atsauce uz komersantiem, kuri ir saņēmuši noteikumu 11.6.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) un veic tikai vīna vai raudzēto dzērienu ražošanu no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendārajā gadā, un kuru speciālajā atļaujā (licencē) tas ir īpaši norādīts, stājas spēkā 15.04.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

14. Speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm licencēšanas komisija izsniedz komercreģistrā reģistrētam komersantam.

15. Dokumentus speciālas atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai iesniedz komersanta amatpersona ar komercreģistrā reģistrētām paraksta tiesībām vai komersanta amatpersonas pilnvarota persona. Iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai norāda vēlamo speciālās atļaujas (licences) vai lēmuma saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

16. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz nenoteiktu laiku. Ja speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai alus mazumtirdzniecībai norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai papildus piesaka alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecību novietnē, attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) minētā darbība norādītajā vietā ir atļauta uz laikposmu, kas norādīts vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303; grozījumi otrajā teikumā stājas spēkā 15.04.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

17. Šo noteikumu 11.4. un 11.5.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz komersantam par katru akcīzes preču grupu atsevišķi (alum speciālo atļauju (licenci) izsniedz tad, ja komersants nodarbojas tikai ar alus mazumtirdzniecību), 11.6. un 11.7.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz katrai darbības vietai, 11.8.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz komersantam.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

18.1 Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta nosūtītāja darbībai vai reģistrēta saņēmēja darbībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.1, 2.2 vai 2.3 pielikumu. Akcīzes preču kodus iesniegumā norāda saskaņā ar šo noteikumu 2.4 pielikumu.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)

19. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

19.1 Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai reģistrēta saņēmēja darbībai, attiecīgajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

19.11. komercdarbībai izmantojamo telpu, tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

19.12. komersanta rakstisks apliecinājums, ka noliktavā tiks faktiski uzglabātas degvielas rezerves, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar degvielu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību (ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, un ja papildus degvielas saņemšanai un uzglabāšanai ir plānota degvielas rezervju faktiskā uzglabāšana, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu);

19.13. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas vai reģistrēta saņēmēja darbības vietas robežas) un telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);

19.14. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta šo noteikumu 19.13.apakšpunktā minētajā teritorijas plānā esošo tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu, cauruļvadu ar iespējamiem plūsmas virzieniem, dzelzceļa pievadceļu un citu tehnoloģisko iekārtu un ierīču izvietojuma shēma, kurā iezīmē pieteiktās darbības vietas, darbības nodrošināšanai izmantojamās tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, norādot tvertņu un spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numurus un katras tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālo tilpumu (degvielai un denaturētajam spirtam – atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas vai denaturētā spirta glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu, vai atbilstoši verificēšanas sertifikātam), kā arī cauruļvadus, norādot to tilpumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar degvielu, kura nav fasēta, vai speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ja noliktavā paredzēts ražot, apstrādāt, pārstrādāt vai fasēt alkoholiskos dzērienus vai denaturēt spirtu;

19.15. skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu;

19.16. ja noliktavā paredzēta degvielas ražošana, sajaukšana, pārstrāde, apstrāde vai fasēšana (izņemot gāzes fasēšanu, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai), par katru ražojamās, sajaucamās, pārstrādājamās, apstrādājamās vai fasējamās produkcijas veidu papildus iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, kurā ietver:

19.16.1. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas ciklu un tajā izmantojamo tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numuru;

19.16.2. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā izmantojamo izejvielu nosaukumu, Kombinētās nomenklatūras kodu un izejvielu uzglabāšanas tvertņu numuru;

19.16.3. izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara vienībās), lai saražotu, sajauktu, pārstrādātu vai apstrādātu galaprodukta vienību;

19.16.4. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā iegūtā produkta daudzumu (procentos), ja ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā iegūtā produkta iznākums nav 100 %, norādot blakusproduktus vai zudumus un to veidošanās iemeslus;

19.16.5. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes vai apstrādes procesā iegūstamā produkta Kombinētās nomenklatūras kodu;

19.16.6. ja atbilstoši šo noteikumu 101.punktam degvielas izsniegšanas procesā paredzēta piedevu pievienošana degvielai, izmantojot plūsmas metodi, papildus iesniedz informāciju par piedevu pievienošanas procesa atbilstību šo noteikumu 101.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

19.17. ja paredzēta spirta denaturēšana, – denaturētā spirta daudzuma uzskaitē lietojamā skaitītāja tehniskā dokumentācija, norādot skaitītāja stāvokli iesnieguma iesniegšanas dienā;

19.18. dokumenta kopija, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām;

19.19. ja paredzēta darbība ar spirtu vai denaturētu spirtu, – skaidrojums par plānotajām darbībām ar attiecīgo preci (ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai).

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

19.2 Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholisko dzērienu veidu – spirts, attiecīgajam iesniegumam pievieno skaidrojumu par plānotajām darbībām.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)

19.3 Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, kas paredz tiesības ražot vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna un raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 100 litru kalendāra gadā, – attiecīgajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

19.31. komercdarbībai izmantojamo telpu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

19.32. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas robežas) un telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);

19.33. informācija par plānoto ražošanas tehnoloģisko procesu, norādot saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu;

19.34. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta ražošanas tehnoloģiskajā procesā izmantojamo iekārtu un ierīču izvietojuma shēma, kurā iezīmē izmantojamās tvertnes, norādot katras tvertnes nominālo tilpumu, kā arī izmantojamos cauruļvadus, norādot to tilpumu;

19.35. komersanta apliecinājums, ka vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā saņemta vietējās pašvaldības atļauja, norādot atļaujas izsniegšanas datumu un derīguma termiņu.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā; punkts stājas spēkā 15.04.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

20. Ja atbilstoši šo noteikumu 101.punktam degvielas izsniegšanas procesā paredzēta piedevu pievienošana degvielai, izmantojot plūsmas metodi, komersants atbilstoši šo noteikumu 19.6.apakšpunktam iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, kuru ir apstiprinājusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" prasībām, vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

21. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

21.1 Speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta nosūtītāja darbībai un speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta saņēmēja darbībai norāda informāciju, kas noteikta šo noteikumu 4.1, 4.2 un 4.3 pielikumā.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)

22. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

23. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

24. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdznie­cībai vai mazumtirdzniecībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu. Iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

25. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, attiecīgajam iesnie­gumam pievieno šādus dokumentus:

25.1. komercdarbībai izmantojamo vietu (telpu, tirdzniecības vietu, novietnes teritorijas (ja paredzēta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē), autoveikalu, tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu) lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

25.2. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts izmantojamo vietu (telpu, tirdzniecības vietu, novietņu) plāns, kurā norādītas ieejas (izejas) (plāns nav nepieciešams, ja komercdarbība paredzēta mazumtirdzniecības vietās, kas nav stacionāras, - autoveikalos, lidmašīnās, kuģos), un darbības vietas teritorijas plāns, kurā norādītas darbības vietas robežas, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) nefasētās degvielas vairumtirdzniecībai (plāns nav nepieciešams, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai);

25.3. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstip­rināta darbības vietas tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēma, kurā norādīti tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numuri un katras tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālais tilpums atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu vai verificēšanas sertifikātā norādīto informāciju, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komerc­darbībai ar nefasēto degvielu, kā arī cauruļvadu tilpums un iespējamie plūsmas virzieni, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai;

25.4. skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) vairumtirdzniecībai;

25.5. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apliecināta transportlīdzekļa (autoveikala) tehniskās pases kopija, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai autoveikalos;

25.6. maršruta grafiks, kas apstiprināts tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā darbosies attiecīgais autoveikals, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai autoveikalos;

25.7. komersanta apliecinājums, ka saņemts vietējās pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, norādot saskaņojuma izsniegšanas datumu, laikposmu kalendāra gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē, un maksimāli pieļaujamo absolūto spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos (ja vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos to ir noteikusi), ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecībai novietnē.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303; 25.7.apakšpunkts stājas spēkā 15.04.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

26. Speciālajās atļaujās (licencēs) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrā­dājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai un speciālajās atļaujās (licencēs) alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazum­tirdzniecībai norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 9., 10., 11., 12. un 13.pielikumu.

27. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

28. Speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm teritorijas, ēkas vai telpas plānā norādītā atsevišķā tehnoloģiski norobežotā vietā izsniedz tikai vienam komersantam.

29. Speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu norādītajā darbības vietā esošā vienotā tehnoloģiskā sistēma (tvertnes, ar tām savienotie cauruļvadi, sūkņi, kā arī izsniegšanas un saņemšanas tehnoloģiskās iekārtas) var būt tikai viena komersanta lietošanā. Vienam komersantam izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar nefasēto degvielu un speciālajā atļaujā (licencē) degvielas vairumtirdzniecībai ar nefasēto degvielu nedrīkst norādīt vienas un tās pašas tvertnes.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

30. Licencēšanas komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz vai pārreģistrē speciālo atļauju (licenci) komercdarbības veikšanai ar akcīzes precēm vai arī pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci).

31. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

32. Speciālā atļauja (licence) stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, ja licencēšanas komisijas lēmumā nav noteikts citādi.

33. Speciālo atļauju (licenci) var izmantot tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Speciālās atļaujas (licences) saņēmējs nav tiesīgs nodot to citai personai.

34. Ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci), iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai pārreģistrācijai un tam pievienojamie dokumenti iesniedzami no jauna. Komersants neiesniedz licencēšanas komisijas rīcībā esošos dokumentus.

35. Licencēšanas komisija komersantam var neizsniegt vai nepārreģistrēt speciālo atļauju (licenci), ja:

35.1. komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta attiecīgā speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais darbības vietas ieraksts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

35.2. komersants iesniedzis iesniegumu speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanai sakarā ar tādas darbības vietas deklarēšanu, kura gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas dienas ir anulēta no šī komersanta speciālās atļaujas (licences) par šo noteikumu 52. un 53.punktā norādītajiem pārkāpumiem;

35.3. komersants iesniedzis iesniegumu speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanai sakarā ar tāda darbības veida deklarēšanu, kurš gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas dienas ir anulēts no šī komersanta speciālās atļaujas (licences) par šo noteikumu 51.3.apakšpunktā norādīto pārkāpumu;

35.4. komersants veicis komercdarbību ar akcīzes precēm bez attiecīgās speciālās atļaujas (licences);

35.5. komersants vai komersanta izpildinstitūcijas amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

35.6. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

35.7. komersants triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

35.8. komersanta izpildinstitūcijā ir personas, kuras ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas tā komersanta izpildinstitūcijā, kurš ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

35.9. komersantam ir akcīzes nodokļa parāds, izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi nodokļus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un maksājumi noteiktajos termiņos tiek veikti;

35.10. pēc licencēšanas komisijas pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā iesniegumā norādāmā informācija vai nav iesniegti visi iesniegumam pievienojamie dokumenti;

35.11. pieteiktā darbības vieta neatbilst vides aizsardzības vai ugunsdrošības prasībām vai nav nodrošināta ar atbilstošiem mērlīdzekļiem;

35.12. (svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483).

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

36. Licencēšanas komisija komersantam neizsniedz vai nepārreģistrē speciālo atļauju (licenci) sakarā ar darbības vietas deklarēšanu, ja:

36.1. darbības ar akcīzes precēm paredzētas vietās, kurās saskaņā ar akcīzes preču apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tās ir aizliegtas;

36.2. gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas licencēšanas komisija ir anulējusi speciālo atļauju (licenci) vai tajā norādīto darbības vietas ierakstu, pamatojoties uz šo noteikumu 49.10.4 apakšpunktu;

36.3. komersanta izpildinstitūcijā ir personas, kuras iesnieguma iesniegšanas dienā vai gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas tā komersanta izpildinstitūcijā, kuram speciālā atļauja (licence) ir anulēta, pamatojoties uz šo noteikumu 49.10.4 apakšpunktu;

36.4. nav samaksāta šajos noteikumos noteiktā valsts nodeva;

36.5. vietējā pašvaldība nav izsniegusi atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā;

36.6. vietējā pašvaldība nav saskaņojusi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.

(MK 22.09.2009. noteikumu Nr.1095 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303; 36.5. un 36.6.apakšpunkts stājas spēkā 15.04.2010., sk. MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 2.punktu)

37. Ja mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītais komersanta nosaukums vai mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītie komercdarbības nosacījumi, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās komersants iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 14.pielikumu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

38. Ja mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītie komercdarbības nosacījumi, komersantam ir atļauts veikt komercdarbību atbilstoši jaunajiem nosacījumiem tikai pēc speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas. Ja mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītais darbības vietas darba laiks, komersantam ir atļauts veikt komercdarbību atbilstoši jaunajam darba laikam ar nākamo dienu pēc pārreģistrācijas iesnieguma iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

38.1 Ja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības vietas darba laiku paredzēts mainīt uz laikposmu, kas nepārsniedz 30 dienas, komersants var veikt komercdarbību atbilstoši šim īslaicīgi mainītajam darba laikam bez speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas. Par īslaicīgo darba laika maiņu komersants rakstiski informē licencēšanas komisiju ne vēlāk kā divas darbdienas pirms gaidāmās darba laika maiņas, norādot termiņu, kādā komercdarbība tiks veikta atbilstoši īslaicīgi mainītajam darba laikam.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

39. Pārreģistrācijas iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina nepieciešamību izdarīt attiecīgās izmaiņas speciālajā atļaujā (licencē).

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

40. Mainoties informācijai, kas norādīta iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos, kā arī mainoties amatpersonām komersanta izpildinstitūcijā, komersants 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē licencēšanas komisiju un iesniedz izmaiņas apliecinošo dokumentu kopijas.

41. Apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas vairumtirgotājs un alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas mazumtirgotājs pēc kontroles institūciju, kā arī minēto akcīzes preču apritē iesaistīto komersantu pieprasījuma uzrāda speciālās atļaujas (licences) oriģinālu vai tās komersanta apliecinātu kopiju. Speciālās atļaujas (licences) pirmo lapu un speciālās atļaujas (licences) pielikumu, kurā norādīta attiecīgā darbības vieta (oriģinālu vai komersanta apliecinātu kopiju), tabakas izstrādājumu un degvielas mazumtirgotājs novieto tirdzniecības vietā, patērētājiem redzamā vietā.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

42. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas (tajā skaitā tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu) valdījuma tiesības iegūst cita persona, līdzšinējais valdītājs 10 darbdienu laikā iesniedz licencēšanas komisijā iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu vai pārreģistrāciju.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

43. Licencēšanas komisija var apturēt attiecīgās speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbību, kā arī speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu uz laiku līdz 90 dienām un noteikt termiņu konstatēto pārkāpumu novēršanai, par to rakstiski informējot komersantu, ja:

43.1. netiek ievērotas sanitārās, ugunsdrošības, darba drošības vai vides aizsardzības prasības (pamatojoties uz attiecīgo institūciju pieprasījumu);

43.2. akcīzes nodoklis netiek maksāts nodokļus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

43.3. nav pietiekama akcīzes nodokļa nodrošinājuma vai ir apturēta vai nav spēkā esoša akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība;

43.4. netiek ievērota denaturētā spirta aprites kārtība;

43.5. netiek izpildītas normatīvajos aktos noteiktās prasības saistībā ar degvielas rezervju izveidošanu un uzglabāšanu;

43.6. netiek ievērotas citas šajos noteikumos noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

44. Licencēšanas komisijas lēmums par speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbības apturēšanu vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības ar attiecīgo akcīzes preču veidu apturēšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.

45. Ja šo noteikumu 43.punktā minētie pārkāpumi ir novērsti, licencēšanas komisija 10 darbdienu laikā no dienas, kad tā ir pārliecinājusies, ka ir novērsti konstatētie pārkāpumi, atjauno speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbību vai speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu un par to rakstiski informē komersantu.

46. Licencēšanas komisijas lēmums par komersanta darbības atsākšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.

47. Laikposmā, kad speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbība ir apturēta, darbības ar akcīzes precēm, izņemot to uzglabāšanu, ir aizliegtas. Ja speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbība ir apturēta saskaņā ar šo noteikumu 43.5.apakšpunktu, konstatētā pārkāpuma novēršanai ir atļauts saņemt arī naftas produktus. Minētajā gadījumā komersants naftas produktus ir tiesīgs saņemt tikai ar licencēšanas komisijas atļauju.

48. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

49. Licencēšanas komisija var anulēt komersantam speciālo atļauju (licenci) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības vietas ierakstu, ja:

49.1. komersants 12 mēnešu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas nav uzsācis komercdarbību ar akcīzes precēm vai 12 mēnešus pēc kārtas nav veicis komercdarbību ar akcīzes precēm;

49.2. iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai pārreģistrā­cijai vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievie­notie dokumenti ir viltoti;

49.3. komersants speciālās atļaujas (licences) darbības laikā sniedzis nepatiesas ziņas;

49.4. komersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis šajos noteikumos paredzētos pārskatus vai nodokļu deklarācijas vai arī iesniegtajos pārskatos vai nodokļu deklarācijās sniedzis nepatiesas ziņas;

49.5. valsts institūciju amatpersonām netiek nodrošināta iespēja licen­cēšanas komisijai deklarētajā darba laikā piekļūt speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai darbības vietai un dokumentācijai;

49.6. komersanta pārstāvis pēc atkārtota uzaicinājuma nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā;

49.7. 12 mēnešus pēc kārtas nav veiktas speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības;

49.8. komercdarbības vietā ir konstatēti nelikumīgi alkoholiskie dzērieni vai alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;

49.9. licences darbības laikā par komersanta izpildinstitūcijas amatpersonu ir kļuvusi persona, kura nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

49.10. komersanta izpildinstitūcijā licences darbības laikā iesaistās personas, kuras ir vai triju gadu laikā pirms iesaistīšanās komersanta izpildinstitūcijā ir bijušas tā komersanta izpildinstitūcijā, kurš ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

49.10.1 saņemta informācija, ka komersants komercdarbībā ar akcīzes precēm ir atkārtoti gada laikā sodīts par pārkāpumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

49.10.2 komersants nav izpildījis šo noteikumu 42.punktā noteiktās prasības;

49.10.3 saņemta informācija, ka komersants ir atkārtoti gada laikā sodīts par kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu lietošanas kārtības pārkāpumiem, kas izdarīti speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar akcīzes precēm norādītajā darbības vietā;

49.10.4 saņemta informācija par komersanta speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā darbības vietā atkārtoti gada laikā konstatētiem pārkāpumiem, kas apdraud sabiedrisko kārtību, vai noziedzīgiem nodarījumiem;

49.11. netiek ievērota akcīzes preču aprites kārtība.

(Grozīts ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1095; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

50. Licencēšanas komisija anulē komersantam speciālo atļauju (licenci), ja:

50.1. licencēšanas komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti šo noteikumu 43.punktā minētie pārkāpumi;

50.2. saņemts attiecīgs komersanta iesniegums;

50.3. mēnesi nav veikta šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētā darbība (ja komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai papildus degvielas saņemšanai un uzglabāšanai, veic tikai šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minēto darbību);

50.4. komersants tiek svītrots no uzņēmumu reģistra vai komercreģistra.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

50.1 Licencēšanas komisija anulē komersantam speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības vietas ierakstu, ja:

50.1 1. licencēšanas komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti šo noteikumu 43.punktā minētie pārkāpumi;

50.1 2. saņemts attiecīgs komersanta iesniegums;

50.1 3. zaudējis spēku vietējās pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303; 50.13.apakšpunkts stājas spēkā 15.04.2010., sk. MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 2.punktu)

51. Licencēšanas komisija:

51.1. anulē apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ierakstu par darbības veidu (ja apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīts viens darbības veids, anulē apstiprināta noliktavas turētāja speciālo atļauju (licenci)), ja saņemts komersanta iesniegums par attiecīgā darbības veida pārtraukšanu, izņemot, ja komersants atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību, uzglabā degvielas rezerves;

51.2. anulē apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ierakstu par attiecīgo akcīzes preču veidu (ja apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīts viens preču veids, anulē apstiprināta noliktavas turētāja speciālo atļauju (licenci)), ja zaudējusi spēku vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā;

51.3. var anulēt apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ierakstu par darbības veidu, kuru komersants 12 mēnešus pēc kārtas nav veicis;

51.4. var anulēt apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības veida ierakstu – spirta denaturēšana –, ja apstiprināts noliktavas turētājs ir pārkāpis denaturētā spirta aprites kārtību.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā; 51.2.apakšpunkts stājas spēkā 15.04.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

52. Ja realizācijas vietā, kas norādīta speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, speciālajā atļaujā (licencē) alus mazumtirdzniecībai vai speciālajā atļaujā (licencē) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, atkārtoti gada laikā konstatē alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu realizāciju personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, licencēšanas komisija anulē realizācijas vietas ierakstu, kas norādīts speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, speciālajā atļaujā (licencē) alus mazumtirdzniecībai vai speciālajā atļaujā (licencē) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, vai anulē speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, ja tajā norādīta tikai viena realizācijas vieta.

53. Ja pēc speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas darbības vietā mainās faktiskie apstākļi un komercdarbība notiek vietā, kurā saskaņā ar akcīzes preču apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tā ir aizliegta, licencēšanas komisija anulē darbības vietas ierakstu, kas norādīts attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē), vai anulē attiecīgo speciālo atļauju (licenci), ja tajā norādīta tikai viena darbības vieta.

54. Licencēšanas komisija anulē speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta nosūtītāja darbībai vai speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta saņēmēja darbībai norādīto attiecīgo akcīzes preču veida ierakstu, ja:

54.1. saņemts komersanta iesniegums par darbības pārtraukšanu ar attie­cīgo preču veidu;

54.2. komersants 12 mēnešus pēc kārtas nav veicis darbības ar attiecīgo preču veidu.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

55. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

56. Licencēšanas komisijas lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, darbības veida ieraksta anulēšanu, akcīzes preču veida ieraksta anulēšanu vai realizācijas vietas ieraksta anulēšanu stājas spēkā ar nākamo dienu pēc paziņojuma par attiecīgo lēmumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

57. Ja iesniegumu speciālās atļaujas (licences) anulēšanai, akcīzes preču veida vai darbības veida ieraksta anulēšanai vai realizācijas vietas ieraksta anulēšanai iesniedz komersants, licencēšanas komisijas lēmums stājas spēkā ar nākamo dienu pēc lēmuma pieņemšanas, ja komisijas lēmumā nav noteikts citādi.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

57.1 Informāciju par licencēšanas komisijas lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, darbības veida ieraksta anulēšanu, akcīzes preču veida ieraksta anulēšanu vai realizācijas vietas ieraksta anulēšanu publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

58. Licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, bet Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

59. 10 darbdienu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) anulēšanas vai konkrēta akcīzes preču veida vai darbības veida ieraksta anulēšanas no speciālās atļaujas (licences) komersants veic inventarizāciju un deklarē licencēšanas komisijai attiecīgo akcīzes preču atlikumu.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

60. Ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai ir anulēta vai tajā norādītās darbības vietas, attiecīgā akcīzes preču veida vai darbības veida ieraksts ir anulēts, akcīzes preču atlikumus var pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) norādītās akcīzes preču uzglabāšanas vietas (izņemot pārvietošanu starp attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām darbības vietām), realizēt, nodot glabāšanā citām personām vai iznīcināt tikai ar licencēšanas komisijas atļauju. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

60.1. komersanta nosaukums;

60.2. speciālās atļaujas (licences) veids;

60.3. speciālās atļaujas (licences) anulēšanas, akcīzes preču veida vai darbības veida anulēšanas datums;

60.4. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

60.5. akcīzes preču veids;

60.6. informācija par akcīzes preču sortimentu un daudzumu;

60.7. uzglabāšanas vietas adrese;

60.8. plānotās darbības ar akcīzes precēm;

60.9. preču saņēmējs un saņemšanas vietas adrese, ja akcīzes preces ir plānots pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) norādītās uzglabāšanas vietas;

60.9.1 vēlamais atļaujas vai lēmuma saņemšanas veids – papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

60.10. iesnieguma iesniegšanas datums;

60.11. atbildīgā amatpersona (paraksts, tā atšifrējums un zīmogs).

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

61. Šo noteikumu 60.punktā minētajam iesniegumam pievienojami dokumenti, kas pamato darbības ar akcīzes precēm (piemēram, līgums par preču realizāciju vai iznīcināšanu), kā arī dokuments, kas apliecina akcīzes nodokļa nodrošinājumu vai akcīzes nodokļa samaksu par pārvietojamām, realizējamām vai glabāšanā nododamām akcīzes precēm.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

62. Speciāla atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai vai speciāla atļauja (licence) degvielas vairumtirdzniecībai nav nepieciešama, ja:

62.1. degviela atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīta slēgtā iepakojumā, kura tilpums nav lielāks par 250 litriem, un nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju vai kompresijaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai (turpmāk - fasētā degviela);

62.2. degviela atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīta slēgtā iepakojumā, kura tilpums nav lielāks par vienu litru, un paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju vai kompresijaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai (turpmāk - fasētā degviela iekšdedzes dzinēju darbināšanai);

62.3. gāzi paredzēts piegādāt personām, kuras to izmanto par kurināmo, kā arī izmanto gāzes krāsnīs vai citās iekārtās, nevis dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai.

62.1 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, ir tiesīgs pieņemt un realizēt akcīzes preces, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu, ārpus speciālajā atļaujā (licencē) norādītās vietas (turpmāk – tiešās piegādes veicējs), ja tās, nenovietojot akcīzes preču noliktavā vai reģistrēta saņēmēja komercdarbības vietā, tiek piegādātas komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, izsniegtajās licencēs norādītajā komercdarbības vietā (turpmāk – tiešā piegāde).

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

62.2 Lai saņemtu tiešās piegādes vietas kodu, tiešās piegādes veicējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.5 pielikumu.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

62.3 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, ir tiesīgs veikt naftas produktu un biodegvielas nosūtīšanu pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju, ja viņam izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) tas ir norādīts.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

III. Valsts nodevas likmes un maksāšanas kārtība par licenču izsniegšanu un pārreģistrāciju

63. Par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu vai pārreģistrāciju, ja tiek pieteikta jauna darbības vieta vai jauns akcīzes preču veids, ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

63.1. par speciālu atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairum­tirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:

63.1.1. tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai - 100 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.1.2. tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai - 20 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.2. par speciālu atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vairum­tirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:

63.2.1. alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai - 100 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.2.2. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai - 30 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.2.3. alus mazumtirdzniecībai - 30 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.3. par speciālu atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:

63.3.1. degvielas vairumtirdzniecībai - 200 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.3.2. degvielas mazumtirdzniecībai - 50 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.4. (svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303);

63.5. par speciālu atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta saņēmēja darbībai un reģistrēta nosūtītāja darbībai:

63.5.1. apstiprināta noliktavas turētāja darbībai (par katru akcīzes preču veidu):

63.5.1.1. ar degvielu, izņemot šo noteikumu 63.5.1.6.apakšpunktā minēto gadījumu, – 1500 latu;

63.5.1.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot šo noteikumu 63.5.1.2.1 apakšpunktā minēto gadījumu, – 500 latu;

63.5.1.2.1 ar alkoholiskajiem dzērieniem, ja paredzēta darbība tikai ar alkoholiskajiem dzērieniem, kas tiks ražoti no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna un raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 100 litrus kalendāra gadā, – 50 latu.

63.5.1.3. ar tabakas izstrādājumiem – 500 latu;

63.5.1.4. ar bezalkoholiskajiem dzērieniem – 200 latu;

63.5.1.5. ar kafiju – 200 latu;

63.5.1.6. ar biodegvielu – 200 latu;

63.5.2. reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbībai (par katru akcīzes preču veidu):

63.5.2.1. ar degvielu, izņemot šo noteikumu 63.5.2.4.apakšpunktā minēto gadījumu, – 500 latu;

63.5.2.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem – 200 latu;

63.5.2.3. ar tabakas izstrādājumiem – 200 latu;

63.5.2.4. ar biodegvielu – 100 latu.

(Grozīts ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1069; MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.149; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303, 63.5.1.2.apakšpunkta jaunā redakcija un 63.5.1.2.1apakšpunkts stājas spēkā 15.04.2010., sk. MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 2.punktu)

64. Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai vai degvielas vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai (ja netiek pieteikta jauna darbības vieta), maksā valsts nodevu 10 latu apmērā. Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, ja speciālo atļauju (licenci) nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksā valsts nodevu 20 latu apmērā.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

65. Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas vai pārreģistrācijas.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

65.1 Ja speciālā atļauja (licence) netiek izsniegta vai pārreģistrēta, samaksāto valsts nodevu Valsts ieņēmumu dienests atmaksā 15 dienu laikā pēc komersanta iesnieguma par valsts nodevas atmaksu saņemšanas.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

66. Valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

67. Ja speciālo atļauju (licenci) anulē, par to samaksāto valsts nodevu komersantam neatmaksā.

IV. Akcīzes preču pārvietošana

68. Ja, realizējot vai pārvietojot degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, pievieno dokumentu, kas noteikts Komisijas 2009.gada 24.jūlija Regulā (EK) Nr. 684/2009 par datorizētajām procedūrām, pārvietojot akcīzes preces atliktā nodokļa maksāšanas režīmā (turpmāk – elektroniskais administratīvais dokuments), vai dokumentu, kas minēts Komisijas 1992.gada 11.septembra Regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā, vai Komisijas 1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītāja dalībvalstī (turpmāk – pavaddokuments), noformē attaisnojuma dokumentu vai attaisnojuma dokumentu darījumiem vai darbībām ar degvielu (degvielas attaisnojuma dokuments) saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nenorādot tajā šo noteikumu 69. un 72.punktā noteiktos papildu rekvizītus.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

69. Ja tiek realizēti vai pārvietoti tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (arī starp viena komersanta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem vai alkoholiskajiem dzērieniem minētajām darbības vietām), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto realizācijas kārtību, noformē attaisnojuma dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norādot:

69.1. tabakas izstrādājumiem:

69.1.1. nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrētam saņēmējam – akcīzes identifikācijas numuru, bet apstiprinātam noliktavas turētājam – noliktavas akcīzes identifikācijas numuru;

69.1.2. veidu, maksimālo mazumtirdzniecības cenu, cigarešu skaitu paciņā;

69.1.3. akcīzes nodokļa summu (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot attaisnojuma dokumentu);

69.2. alkoholiskajiem dzērieniem:

69.2.1. nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrētam saņēmējam – akcīzes identifikācijas numuru, bet apstiprinātam noliktavas turētājam – noliktavas akcīzes identifikācijas numuru;

69.2.2. alkoholisko dzērienu pārvadāšanai izmantotā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un transportlīdzekļa vadītāja vārdu un uzvārdu;

69.2.3. attiecīgajām precēm:

69.2.3.1. alkoholisko dzērienu veidu;

69.2.3.2. absolūtā spirta saturu (tilpumprocentos);

69.2.3.3. atsevišķas mazākās pārdošanas vienības (piemēram, pudeles, krūkas, tetrapakas, mucas, cisternas) tilpumu litros;

69.2.3.4. preču mazāko pārdošanas vienību daudzumu;

69.2.3.5. vienas pārdošanas vienības kopējo cenu (ieskaitot muitas nodokli un akcīzes nodokli);

69.2.3.6. viena nosaukuma preču kopējo vērtību (preču daudzumu, kas reizināts ar vienas pārdošanas vienības kopējo cenu);

69.2.3.7. akcīzes nodokļa summu (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot attaisnojuma dokumentu);

69.2.4. akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru (katram nosūtītajam produkcijas nosaukumam norāda kopējo izsniegto akcīzes nodokļa marku numuru intervālu), izņemot gadījumus, ja attaisnojuma dokumentu aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam;

69.3. elektroniskā administratīvā dokumenta numuru, ja tiek veikta tiešā piegāde.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

70. Ja tiek realizēta vai pārvietota degviela (arī starp viena komersanta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar degvielu minētajām darbības vietām), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, komersanti saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām noformē un pievieno degvielas attaisnojuma dokumentu.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

71. Ja realizē šo noteikumu 62.3.apakšpunktā minēto gāzi, degvielas attaisnojuma dokumentu izraksta tikai akcīzes nodokļa maksātājs un tikai tādā gadījumā, ja minēto gāzi realizē vai pārvieto uz komersanta struktūrvienību tālākai realizācijai.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

72. Degvielas attaisnojuma dokumentā papildus rekvizītiem, kas noteikti grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos, norāda šādu informāciju:

72.1. ja izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu, degvielas attaisnojuma dokumentā norāda nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai ar degvielu atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrēts saņēmējs norāda akcīzes identifikācijas numuru, apstiprināts noliktavas turētājs – noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60.punktā minētā atļauja, norāda tās sēriju un identifikācijas numuru;

72.2. iekraušanas (iepildīšanas) vietā norāda tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru. Tās tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru, no kuras tiek veikta iekraušana (noliešana), var nenorādīt, ja pārvieto vai realizē fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai, kā arī ja degvielu šo noteikumu 88., 88.1 un 88.2 punktā noteiktajos gadījumos nerealizē vai neiekrauj (neiepilda) no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm vai veicot tiešo piegādi;

72.3. izkraušanas (noliešanas) vietā norāda tās tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru, kurā tiek izkrauta (nolieta) degviela. Tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru nenorāda, ja pārvieto vai realizē fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai;

72.4. ziņas par degvielu (ja degviela iegādāta mazumtirdzniecībā, lietotājs šajā punktā minētās informācijas vietā norāda degvielas iegādi mazumtirdzniecībā apliecinoša dokumenta datumu un numuru):

72.4.1. vai degviela saražota, sajaukta, apstrādāta, pārstrādāta vai safasēta noliktavā (aizpilda noliktavas turētājs);

72.4.2. degvielas veidu, marku, Kombinētās nomenklatūras kodu. Ja degvielas attaisnojuma dokumentu noformē gāzes pārvietošanai, norāda gāzes izmantošanas mērķi;

72.4.3. sēra saturu mg/kg (izņemot gāzi);

72.4.4. faktisko temperatūru, faktisko blīvumu (norāda nefasētai degvielai, ja nosūtītājam izsniegta speciāla atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu);

72.4.5. daudzumu litros un kilogramos;

72.4.6. ziņas par degvielas kvalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām:

72.4.6.1. atbilstības sertifikāta numuru un izdošanas datumu, ja degvielu importē;

72.4.6.2. atbilstības sertifikāta vai atbilstības apliecinājuma numuru un datumu un tam pievienotā akreditētas testēšanas laboratorijas izsniegtā degvielas testēšanas pārskata numuru un datumu, ja piegādā dalībvalstī ražoto degvielu;

72.5. elektroniskā administratīvā dokumenta numuru, ja tiek veikta tiešā piegāde.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

72.1 Komersants, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) akcīzes preču vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, var noformēt attaisnojuma dokumentu par to akcīzes preču, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, realizāciju akcīzes preču izsniegšanas vietā (mazumtirdzniecībā), ja par pārvietošanu noformē un pievieno attaisnojuma dokumentu nosūtīšanas (vairumtirdzniecības) vietā saskaņā ar šo noteikumu un normatīvo aktu par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju prasībām.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

73. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

74. Saņemot akcīzes preces, komersanti pārbauda preču atbilstību sortimentam un daudzumam, kas norādīts attaisnojuma dokumentā, degvielas attaisnojuma dokumentā, pavaddokumentā, elektroniskajā administratīvajā dokumentā, starptautiskajā transporta pavadzīmē vai citos normatīvajos aktos noteiktajos attaisnojuma dokumentos, ar kuriem pārvieto akcīzes preces.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

75. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

76. Visus vienas dienas laikā izsniegtos un saņemtos attaisnojuma dokumentus, pavaddokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, līdz uzsākta šo preču realizācija vai citas darbības ar šīm precēm, komersanti reģistrē normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajā dokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā). Visus vienas dienas laikā izsniegtos un saņemtos degvielas attaisnojuma dokumentus, pavaddokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto degvielu, līdz uzsākta degvielas realizācija vai citas darbības ar degvielu, komersanti reģistrē normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajā atsevišķā dokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā). Minētajā reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā) informāciju par saņemto un izsniegto degvielu var reģistrēt atsevišķi.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

77. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

78. Attaisnojuma dokumentus, degvielas attaisnojuma dokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, pavaddokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto akcīzes preces, izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, reģistrē atsevišķi no preču uzskaites, izņemot gadījumus, ja tos reģistrē datorprogrammā. Ja attaisnojuma dokumentus, degvielas attaisnojuma dokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus un pavaddokumentus, kā arī preču uzskaiti reģistrē datorprogrammā, komersants nodrošina iespēju atsevišķi izdrukāt informāciju par reģistrētajiem attaisnojuma dokumentiem, degvielas attaisnojuma dokumentiem, elektroniskajiem administratīvajiem dokumentiem un pavaddokumentiem, kā arī par preču uzskaiti.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

V. Vispārīgie akcīzes preču uzskaites un uzglabāšanas nosacījumi

79. Akcīzes preces to uzglabāšanas un realizācijas vietās uzskaita atsevišķi no citām precēm. Bezalkoholiskos dzērienus un kafiju atsevišķi no citām precēm uzskaita tikai noliktavā.

80. Ja degvielu uzglabā tvertnēs vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs, kuras ir norādītas vienam komersantam izsniegtā speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta saņēmēja darbībai un speciālajā atļaujā (licencē) vairumtirdzniecībai, un ir paredzēta komercdarbība ar degvielu, degvielas uzskaiti nodala pēc speciālās atļaujas (licences) veida.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

81. Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11.punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) darbībām ar akcīzes precēm, izņemot šo noteikumu 11.5. un 11.8.apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences), saņemtās un izsniegtās akcīzes preces vienas dienas laikā, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgo akcīzes preču realizācijas uzsākšanai vai citu darbību uzsākšanai ar akcīzes precēm reģistrē preču reģistrācijas žurnālā vai preču uzskaites kartītēs, vai datorprogrammā. Komersants par katru akcīzes preces veidu un nosaukumu norāda šādus rekvizītus (degvielai norāda arī Kombinētās nomenklatūras kodu, tai skaitā benzīna, tā aizstājējproduktu un komponentu (turpmāk - benzīns) pētniecisko oktānskaitli):

81.1. ieraksta kārtas numurs;

81.2. ieraksta datums;

81.3. attaisnojuma dokumenta, degvielas attaisnojuma dokumenta, elektroniskā administratīvā dokumenta, pavaddokumenta, starptautiskās transporta pavadzīmes vai cita normatīvajos aktos noteiktā attaisnojuma dokumenta, ar kuru pārvieto akcīzes preces, numurs un datums, akta numurs un datums, ja akcīzes preces iegūst ražojot, sajaucot, apstrādājot, pārstrādājot, safasējot vai pārvietojot starp tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm noliktavas ietvaros;

81.4. saņemtās preces daudzums un mērvienība (fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda iepakojuma vienību skaitu un daudzumu katrā iepakojuma vienībā);

81.5. izsniegtās preces daudzums un mērvienība (fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda fasējuma vienību skaitu un daudzumu katrā fasējuma vienībā);

81.6. preces atlikums (daudzums) pēc katras darbības ar preci (fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda fasējuma vienību skaitu un daudzumu katrā fasējuma vienībā);

81.7. preču reģistrētājs (paraksts un tā atšifrējums). Ja akcīzes preces reģistrē datorprogrammā, norāda reģistrētāja vārdu un uzvārdu;

81.8. citi nepieciešamie rekvizīti.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

82. Ja akcīzes preces uzskaita datorprogrammā, komersants vismaz reizi mēnesī izdrukā reģistrēto aktuālo informāciju un izdrukas brošē. Izdrukas glabā preču uzskaites vietā vienu gadu no izdrukāšanas dienas. Degvielas uzskaiti atļauts kārtot, par mērvienību izmantojot gan kilogramus, gan litrus.

83. Ja saņemtās un izsniegtās preces uzskaita datorprogrammā:

83.1. uzskaiti kārto tā, lai uzskaites jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par preču kustību noteiktā laikposmā un preču krājuma stāvokli noteiktā brīdī;

83.2. nodrošina informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai labojumu (veids, datums un laiks, ieraksta vai labojuma veicējs);

83.3. nodrošina iespēju pārbaudes brīdī izdrukāt šo noteikumu 81.punktā minēto informāciju.

84. Lietotājiem, kas iegādājas nefasēto degvielu vairumtirdzniecībā izmantošanai savām vajadzībām, to atļauts uzglabāt tikai normatīvo aktu prasībām atbilstošās stacionārās tvertnēs vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

85. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar nefasētiem alkoholiskajiem dzērieniem vai nefasētu degvielu, nefasētos alkoholiskos dzērienus vai nefasēto degvielu drīkst uzglabāt tikai normatīvo aktu prasībām metroloģijas, vides un ugunsdrošības jomā atbilstošās stacionārās degvielas un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas tvertnēs vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs, izņemot šo noteikumu 86. un 86.1 punktā minēto gadījumu. Vienā tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē drīkst uzglabāt tikai vienam komersantam piederošu nefasēto degvielu vai nefasētos alkoholiskos dzērienus, izņemot akcīzes preču noliktavu, kurā kopā ar apstiprinātam noliktavas turētājam piederošu nefasēto degvielu vai nefasētajiem alkoholiskajiem dzērieniem vienā tvertnē saskaņā ar līgumu apstiprināts noliktavas turētājs drīkst uzglabāt arī citiem komersantiem piederošu nefasēto degvielu vai nefasētus alkoholiskos dzērienus. Ja vienu un to pašu cauruļvadu sistēmu un ar to saistīto aprīkojumu nefasētās degvielas pārvietošanai izmanto vairāki komersanti, cauruļvados esošās degvielas atlikumu uzskaiti veic licencētais komersants, kura valdījumā ir minētie cauruļvadi.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

86. Akcīzes preces, kuras saņem ar pavaddokumentu, līdz attiecīgas Valsts ieņēmumu dienesta atzīmes saņemšanai (uz minētā dokumenta) glabā atsevišķi no pārējām precēm, nodrošinot to identifikāciju, ja akcīzes preču apriti reglamentējošos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ja degvielu vai alkoholiskos dzērienus līdz attiecīgas Valsts ieņēmumu dienesta atzīmes saņemšanai (uz minētā dokumenta) uzglabā transportlīdzeklī, kas novietots teritorijā, kas norādīta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu vai alkoholiskajiem dzērieniem, šajā transportlīdzeklī degvielu vai alkoholiskos dzērienus atļauts uzglabāt ne ilgāk kā trīs dienas pēc minētās atzīmes saņemšanas.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

86.1 Degvielu vai alkoholiskos dzērienus, ko komersants saņem ar elektronisko administratīvo dokumentu, var uzglabāt transportlīdzeklī, kas novietots teritorijā, kas norādīta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu vai alkoholiskajiem dzērieniem. Šajā transportlīdzeklī degvielu vai alkoholiskos dzērienus atļauts uzglabāt ne ilgāk kā trīs dienas pēc saņemšanas apliecinājuma iesniegšanas akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

87. Komersanti, kuri ir degvielas valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji, valsts materiālo rezervju degvielu un komersantam piederošo degvielu drīkst uzglabāt vienā tvertnē.

88. Akcīzes preču pieņemšana vai uzglabāšana ir atļauta tikai speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās vietās. Akcīzes preču realizācija vai pārvietošana ir atļauta tikai no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām vietām. Nefasēto degvielu uzglabā tikai licencē norādītajās tvertnēs, kas atrodas speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās vietās. Nefasēto degvielu atļauts pieņemt, iekraut (iepildīt), realizēt (izkraut) tikai no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm, izņemot komersantus, kas realizē degvielu, kuru normatīvajos aktos akcīzes nodokļa piemērošanas jomā noteiktajā kārtībā atbrīvo no akcīzes nodokļa un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, kā arī komersantus, kuri realizē degvieleļļu (mazutu) tā lietotājiem.

88.1 Komersanti, kuri nefasēto degvielu saņem ar pavaddokumentu, pēc šo noteikumu 86.punktā minētās atzīmes saņemšanas ir tiesīgi šo degvielu realizēt vai pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu norādītās teritorijas, nenolejot to speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās tvertnēs.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

88.2 Komersanti, kuri nefasēto degvielu vai alkoholiskos dzērienus saņem ar elektronisko administratīvo dokumentu, ir tiesīgi šo noteikumu 86.1 punktā minētajā gadījumā degvielu vai alkoholiskos dzērienus realizēt vai pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu vai alkoholiskajiem dzērieniem norādītās teritorijas, nenolejot to speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās tvertnēs.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

VI. Darbības akcīzes preču noliktavā

89. Komersantam ir tiesības turēt noliktavu:

89.1. ja tajā papildus akcīzes preču (izņemot kafiju un bezalkoholiskos dzērienus) saņemšanai un uzglabāšanai faktiski uzglabā degvielas rezerves, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar degvielu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību un/vai citas darbības ar akcīzes precēm saskaņā ar likumu, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu (ražošana, apstrāde, pārstrāde, fasēšana un nosūtīšana, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšana ar akcīzes nodokļa markām, degvielas sajaukšana (tajā skaitā piedevu pievienošana degvielai degvielas izsniegšanas procesā, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101.punktam), iezīmēšana (marķēšana) kā atsevišķs degvielas sajaukšanas veids, biodegvielas sajaukšana un spirta denaturēšana);

89.2. ja tajā papildus alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu saņemšanai faktiski uzglabā minētās akcīzes preces un samaksātais akcīzes nodokļa apjoms iepriekšējā gadā ir bijis lielāks par pieciem miljoniem latu.

(Grozīts ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1069)

90. Noliktava nedrīkst vienlaikus būt arī muitas noliktava, izņemot D tipa muitas noliktavas (beznodokļu tirdzniecības veikalus), kurās ir atļauta alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība, izņemot alkoholisko dzērienu tirdzniecību patērēšanai uz vietas.

91. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

92. Noliktavā var novietot arī akcīzes preces, kuras nav apstiprināta noliktavas turētāja īpašumā, bet ar kurām apstiprināts noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties saskaņā ar līgumu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

93. Apstiprināts noliktavas turētājs alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kuri marķēti ar akcīzes nodokļa markām, uzglabā atsevišķi no alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

94. Komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, drīkst bez atsevišķas vairumtirdzniecības speciālās atļaujas (licences) saņemšanas realizēt akcīzes preces vairumtirdzniecībā speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā darbības vietā.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

95. Lai komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, realizētu alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus D tipa muitas noliktavās (beznodokļu tirdzniecības veikalos), nav nepieciešama atsevišķa speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču mazumtirdzniecībai.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

96. Komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ir tiesīgi realizēt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai degvielu (izņemot gāzi, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai) vairumtirdzniecībā tikai tādam komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālā atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai, speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, kā arī realizēt degvielu tās lietotājam, izņemot fiziskās personas, kuras nav komersanti, ja akcīzes preču apriti reglamentējošos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Minētais realizācijas ierobežojums neattiecas uz kuģu un lidmašīnu apgādi ar tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

97. Komersantiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, aizliegts realizēt akcīzes preces fiziskajai personai, kura nav komersants, izņemot gāzi, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai, bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

98. Ar alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, degvielas, kafijas un bezalkoholisko dzērienu ražošanu, apstrādi, pārstrādi, fasēšanu un nosūtīšanu, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām, degvielas sajaukšanu (tajā skaitā piedevu pievienošana degvielai degvielas izsniegšanas procesā, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101.punktam), kā arī iezīmēšanu (marķēšanu) kā atsevišķu degvielas sajaukšanas veidu un spirta denaturēšanu drīkst nodarboties tikai apstiprināts noliktavas turētājs, kura speciālajā atļaujā (licencē) tas ir īpaši norādīts. Apstiprinātam noliktavas turētājam, kas nodarbojas ar degvielas rezervju faktisko uzglabāšanu, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar degvielu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību, īpaša norāde par to speciālajā atļaujā (licencē) nav nepieciešama.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

98.1 Ar biodegvielas ražošanu, apstrādi, pārstrādi, sajaukšanu, fasēšanu vai nosūtīšanu, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, drīkst nodarboties apstiprināts noliktavas turētājs, kura speciālajā atļaujā (licencē) tas ir īpaši norādīts (ja apstiprināts noliktavas turētājs veic minētās darbības ar biodegvielu un neveic darbības ar degvielu), vai apstiprināts noliktavas turētājs, kura speciālajā atļaujā (licencē) kā darbības veids norādīta degvielas ražošana, apstrāde, pārstrāde, fasēšana, sajaukšana vai nosūtīšana, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanas režīmu (ja apstiprināts noliktavas turētājs veic minētās darbības gan ar biodegvielu, gan degvielu).

(MK 28.12.2006. noteikumu Nr.1069 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

98.2 Apstiprināts noliktavas turētājs, kurš nodarbojas ar biodegvielas, bet nenodar­bojas ar degvielas ražošanu, apstrādi, pārstrādi vai sajaukšanu, drīkst saņemt minētajām darbībām nepieciešamo degvielu bez īpašas norādes par to speciālajā atļaujā (licencē).

(MK 28.12.2006. noteikumu Nr.1069 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

99. Komersants degvielu drīkst ražot, sajaukt, apstrādāt, pārstrādāt vai fasēt tikai saskaņā ar licencēšanas komisijai deklarēto tehnoloģisko procesu.

100. Komersants divas darbdienas pirms katra degvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai sajaukšanas procesa uzsākšanas (izņemot tādas gāzes sajaukšanu, kurai ir dažādi Kombinētās nomenklatūras kodi, piedevu pievienošanu degvielai, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101.punktam) rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par darbības uzsākšanas datumu, laiku, vietu un paredzamo apjomu. Komersantiem, kuri veic biodegvielas ražošanu, apstrādi, pārstrādi vai sajaukšanu, pirms katra biodegvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai sajaukšanas procesa uzsākšanas nav nepieciešams informēt Valsts ieņēmumu dienestu, ja nepārtrauktais ražošanas process tiek apstādināts uz laiku, kas nav ilgāks par piecām darbdienām.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

101. Izsniedzot degvielu, ir atļauts tai pievienot piedevas, izmantojot plūsmas metodi, ja:

101.1. izsniegšanas procesā nodrošina degvielas un piedevu vienmērīgu un nepārtrauktu sajaukšanos noteiktās proporcijās un izmantojamais aprīkojums nodrošina tehnoloģiskā procesa pilnīgu automatizāciju un datorprogrammas vadību;

101.2. piedevu daudzums nepārsniedz 0,1 tilpumprocentu no kopējā degvielas daudzuma un rezultātā nemainās degvielas fizikālās un ķīmiskās īpašības, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri reglamentē benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu, izņemot šo noteikumu 101.3. un 101.4.apakšpunktā minētos gadījumus;

101.3. dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem, kā arī komponentiem (turpmāk - dīzeļdegviela) pievienojot biodīzeļdegvielu, nodrošina, ka biodīzeļdegvielas daudzums nepārsniedz 5,0 tilpumprocentus no kopējā dīzeļdegvielas daudzuma;

101.4. svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un kompo­nentiem (turpmāk - benzīns) pievienojot etilspirtu, kas iegūts no lauksaimnie­cības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), nodrošina, ka absolūtā spirta daudzums nepārsniedz 5,0 tilpumprocentus no kopējā benzīna daudzuma.

(Grozīts ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1069; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

102. Ražošanas, sajaukšanas, apstrādes vai pārstrādes procesā iegūto degvielu, izņemot gāzi, uzglabā un uzskaita atsevišķi no pārējās degvielas (norādot, ka tā ir saražotā, sajauktā, apstrādātā vai pārstrādātā degviela).

103. Ražojot, sajaucot, apstrādājot, pārstrādājot vai fasējot akcīzes preces (izņemot gāzes fasēšanu, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai), sastāda aktu, nodrošinot minēto procesu izsekojamību. Aktā norāda šādu informāciju:

103.1. datums un laiks, kad minētais process ir uzsākts;

103.2. ziņas par izejvielām:

103.2.1. saņemtā attaisnojuma dokumenta, degvielas attaisnojuma dokumenta, pavaddokumenta vai elektroniskā administratīvā dokumenta numurs un datums;

103.2.2. nosaukums, preces Kombinētās nomenklatūras kods, benzīnam norāda arī pētniecisko oktānskaitli, dīzeļdegvielai, degvieleļļai un tās aizstājējproduktiem vai komponentiem (turpmāk – degvieleļļa) – sēra saturu (mg/kg) vai sēra satura intervālu (mg/kg), alkoholiskajiem dzērieniem norāda absolūtā spirta tilpumkoncentrāciju;

103.2.3. preces daudzums (degvielas daudzumu norāda kilogramos un litros, degvielai norāda arī blīvumu un tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes numuru);

103.3. ziņas par galaproduktu:

103.3.1. nosaukums, preces Kombinētās nomenklatūras kods, benzīnam norāda arī pētniecisko oktānskaitli, dīzeļdegvielai un degvieleļļai – sēra satura intervālu (mg/kg), alkoholiskajiem dzērieniem absolūtā spirta tilpumkoncentrāciju;

103.3.2. preces daudzums (degvielas daudzumu norāda kilogramos un litros, degvielai norāda arī blīvumu un tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes numuru, fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda iepakojumu skaitu un viena iepakojuma tilpumu);

103.4. zudumi, ja tādi ir, un to rašanās iemesli;

103.5. datums un laiks, kad minētais process ir pabeigts;

103.6. atbildīgais komersanta pārstāvis (paraksts un tā atšifrējums);

103.7. cita nepieciešamā informācija.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

104. Aktu numurē un sastāda pirms attiecīgā procesa – ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas – uzsākšanas. Šo noteikumu 103.3.2., 103.4., 103.5., 103.6. un 103.7.apakšpunktā minēto informāciju norāda pēc procesa pabeigšanas. Ja degvielu ražo, izmantojot plūsmas metodi, ražošanas aktu var sastādīt vienu reizi dienā. Aktu reģistrē šo noteikumu 81.punktā noteiktajā reģistrā.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

105. Degvielas uzskaiti (izņemot šo noteikumu 62.1 punktā minētajā gadījumā, kā arī izņemot degvielu, kuru atbilstoši šo noteikumu 86. vai 86.1 punktam uzglabā transportlīdzeklī, ar kuru degviela piegādāta, un gāzi) noliktavā kārto par katru tvertni atsevišķi, norādot degvielas veidu un Kombinētās nomenklatūras kodu, izņemot tvertnes, kuru nominālais tilpums nepārsniedz 100 kubikmetru un kurās glabā degvielas piedevas un komponentus, ko realizē tikai pēc sajaukšanas ar degvielu. Gāzes uzskaiti noliktavā kārto pa veidiem.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

VII. Reģistrēta saņēmēja un īslaicīgi reģistrēta saņēmēja darbība

(Nodaļas nosaukums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

106. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, drīkst veikt akcīzes preču vairumtirdzniecību norādītajā darbības vietā bez atsevišķas vairumtirdzniecībai paredzētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanas. Alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un degvielu atļauts realizēt tikai tādam komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, kā arī atļauts realizēt degvielu tās lietotājam, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Minētais realizācijas ierobežojums neattiecas uz kuģu un lidmašīnu apgādi ar tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

107. Komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, aizliegts realizēt akcīzes preces fiziskajām personām, kuras nav komersanti, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

107.1 Lai kļūtu par īslaicīgi reģistrētu saņēmēju, komersants reģistrē akcīzes nodokļa vienreizējo nodrošinājumu normatīvajos aktos par akcīzes nodokļa nodrošinājumu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā un saņem akcīzes identifikācijas numuru.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

108. Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs akcīzes preces var realizēt tikai pēc šo noteikumu 11.4. vai 11.5.apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

VIII. Reģistrēta nosūtītāja un pārsūtītājtirgotāja darbība

(Nodaļas nosaukums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

109. Komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, ir atļauts veikt importēto akcīzes preču nosūtīšanu atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā vai realizāciju tikai tādam komersantam, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai vai īslaicīgi reģistrētam saņēmējam.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

109.1 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, papildus normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajai dokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā) norādāmajai informācijai norāda šādu informāciju:

109.1 1. elektroniskajā administratīvajā dokumentā vai pavaddokumentā norādītā darījuma partnera akcīzes identifikācijas numurs;

109.1 2. ar elektronisko administratīvo dokumentu vai pavaddokumentu nosūtāmajām akcīzes precēm aprēķinātā kopējā akcīzes nodokļa summa;

109.1 3. sūtījuma nodrošināšanai izmantotā akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības numurs.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

109.2 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, dokumentu reģistru glabā komersanta juridiskajā adresē. Ja komersants dokumentu reģistru vēlas glabāt vietā, kur nav tā juridiskā adrese, komersants divas dienas iepriekš par to informē licencēšanas komisiju.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

110. Pārsūtītājtirgotājs var būt tikai tāds komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar akcīzes precēm, izņemot komersantus, kuriem ir speciālā atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

111. Pārsūtītājtirgotājs var nosūtīt uz citu dalībvalsti tikai tādu akcīzes preci, par kuru Latvijas Republikā ir samaksāts nodoklis.

IX. Mazumtirdzniecība

112. Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, drīkst iegādāties realizācijai alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai degvielu no apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai no komersanta, kuram ir speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču vairumtirdzniecībai. Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai, drīkst iegādāties degvielu arī no citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotāja.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

113. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, drīkst realizēt paša importēto degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus.

114. Benzīna, dīzeļdegvielas, biodegvielas un gāzes mazumtirdzniecība, pamatojoties uz saņemto speciālo atļauju (licenci), ir atļauta tikai īpaši ierīkotās stacionārās (arī konteinertipa) degvielas uzpildes stacijās. Tās ir konstruktīvi un tehnoloģiski nodalītas no degvielas vairumtirdzniecības vietām. Degvielas uzpildes stacijās gāzi atļauts iepildīt tikai transportlīdzekļu degvielas tvertnēs.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

115. Degvielas uzpildes stacijās aizliegts realizēt degvieleļļu, kā arī iezīmētu (marķētu) degvielu, ja normatīvajos aktos akcīzes nodokļa piemērošanas jomā nav noteikts citādi.

116. Degvielas uzpildes stacijas aprīko ar tādām elektroniskajām kases sistēmām, kas vienlaikus nodrošina degvielas sūkņu darbību, degvielas daudzuma uzskaiti litros, pārdošanas operāciju reģistrāciju un uzskaiti, kā arī kases čeka izdrukāšanu.

117. Ja mazumtirdzniecībā degvielu saņem ar elektronisko administratīvo dokumentu vai ar pavaddokumentu no citas dalībvalsts un līdz saņemšanas apliecinājuma iesniegšanai akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā vai attiecīgas Valsts ieņēmumu dienesta atzīmes saņemšanai uz pavaddokumenta to paredzēts uzglabāt tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē, šo degvielu ir atļauts uzglabāt tikai tādā speciālajā atļaujā (licencē) norādītā tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē, kura nav saslēgta ar elektronisko kases sistēmu. Pēc saņemšanas apliecinājuma iesniegšanas akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā vai attiecīgās atzīmes saņemšanas noformē degvielas attaisnojuma dokumentu un degvielu pārvieto uz speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai norādīto tvertni vai spiedieniekārtu kompleksa tvertni, kas ir saslēgta ar elektronisko kases sistēmu.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

118. Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, drīkst iegādāties, pieņemt realizācijai, glabāt un realizēt cigaretes tikai iepakojumā.

119. Cigaretes aizliegts realizēt komplektā ar citām precēm, ja komplekta cena pārsniedz cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu.

120. Realizējot cigaretes, aizliegts iekasēt papildu maksu par pakal­pojumu, kas saistīts ar cigarešu realizāciju.

121. Ar alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst nodarboties komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem vai alkoholiskajiem dzērieniem, vai alu.

X. Vairumtirdzniecība

122. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, drīkst iegādāties degvielu no apstiprināta noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja vai citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotāja.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

123. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, drīkst iegādāties alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus no komersanta, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai speciālā atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

124. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, drīkst realizēt paša importēto degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus.

125. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai, drīkst realizēt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai degvielu komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) attiecīgo akcīzes preču (izņemot degvielu) vairumtirdzniecībai vai attiecīgo akcīzes preču mazumtirdzniecībai, un realizēt degvielu tās lietotājam, izņemot fiziskajām personām, kuras nav komersanti vai kuras nav reģistrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas. Minētais realizācijas ierobežojums neattiecas uz kuģu un lidmašīnu apgādi ar tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

XI. Norēķini

126. Komersanti, kuri veic komercdarbību alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas aprites jomā, savstarpēji norēķinās bezskaidrā naudā. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību. Par norēķinu skaidrā naudā uzskatāma arī skaidras naudas iemaksa akcīzes preču piegādātāja norēķinu kontā. Dāvinājums un maiņas darījums ar akcīzes precēm, izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, nav atļauts.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

127. Par tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem mazum­tirdzniecībā atļauts norēķināties skaidrā naudā, izmantojot elektroniskos kases aparātus vai elektroniskās kases sistēmas, kā arī izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

128. Komersanti, kuri apgādā muitas kontrolē esošus kuģus, lidmašīnas, beznodokļu tirdzniecības veikalus, kā arī ārvalstu vēstniecības Latvijas Republikas teritorijā, par akcīzes precēm (izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju) var norēķināties skaidrā naudā tikai ar licencēšanas komisijas atļauju. Atļauju izsniedz uz gadu, pamatojoties uz komersanta iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

128.1. komersanta nosaukums;

128.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

128.3. komersanta juridiskā adrese, pasta indekss un tālruņa numurs;

128.4. akcīzes preču veids:

128.4.1. alkoholiskie dzērieni;

128.4.2. tabakas izstrādājumi;

128.4.3. degviela;

128.5. akcīzes preču sortiments;

128.6. realizācijas vietas adrese;

128.7. komersanta biroja adrese, darba laiks un tālruņa numurs;

128.7.1 vēlamais atļaujas vai lēmuma saņemšanas veids – papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

128.8. iesnieguma iesniegšanas datums;

128.9. atbildīgā amatpersona (paraksts un tā atšifrējums, zīmogs).

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

129. Lai saņemtu atkārtotu atļauju, iesniegumā papildus norāda infor­māciju par skaidras naudas norēķiniem iepriekšējās atļaujas darbības laikā.

130. Mainoties atļaujā norādītajiem rekvizītiem, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedzams pārreģistrācijas iesniegums, kurā norāda šādu informāciju:

130.1. atļaujas numurs;

130.2. komersanta nosaukums un tālruņa numurs;

130.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

130.4. izmaiņas atļaujā norādītajos rekvizītos;

130.4.1 vēlamais atļaujas vai lēmuma saņemšanas veids – papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

130.5. atbildīgā amatpersona (paraksts un tā atšifrējums);

130.6. iesnieguma iesniegšanas datums.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

131. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

132. Mainoties iesniegumā minētajai informācijai, komersants 10 darb­dienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē licencēšanas komisiju.

XII. Kārtība, kādā mērāmi degvielas krājumu atlikumi un degvielas atlikumu mērījumos noteiktais degvielas zuduma un pārpalikuma pieļaujamais apjoms

133. Reizi mēnesī komersants, kas saņēmis šo noteikumu 11.4., 11.5., 11.6. vai 11.7.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar degvielu, pirms šo noteikumu 182.punktā minēto pārskatu sastādīšanas izmēra degvielas atlikumu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

134. Degvielas krājumu atlikumu mērījumu rezultātus komersants norāda degvielas krājumu atlikumu faktiskā daudzuma mērījumu tabulā (15.pielikums). Vienu tabulas eksemplāru nodod grāmatvedībā, bet otru glabā degvielas uzglabāšanas vietā.

135. Nosakot degvielas zuduma un pārpalikuma pieļaujamos apjomus, ņem vērā šādus faktorus:

135.1. degvielas dabiskie zudumi (degvielas masas samazināšanās, degvielas kvalitātei saglabājoties atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka degvielas kvalitātes prasības) - zudumi, kuri izriet no degvielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām un meteoroloģisko faktoru iedarbības. Degvielas dabiskā zuduma norma ir neatgriezeniski degvielas zudumi, kas ir fizikālo procesu tiešas sekas, kā arī ar tehnoloģisko iekārtu izmantošanu saistītie zudumi (piemēram, iztvaikojumi no visu veidu tvertnēm, sūkņu un aizbīdņu blīvslēgiem);

135.2. mērījumu kļūda - izmērīto vērtību novirze no patiesajām vērtībām, kas rodas mērīšanas līdzekļa neprecizitātes dēļ (mērīšanas līdzekļu kļūdas dēļ) un mērījumu veicēja darbību, mērīšanas apstākļu un mērāmā lieluma svārstību dēļ;

135.3. degvielas tilpuma izmaiņas temperatūras ietekmē - tilpuma izmai­ņas, mainoties temperatūrai dažādos mērījumu veikšanas laikos un vietās.

136. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

137. Pieļaujamo degvielas zudumu vai pārpalikumu degvielas uzpildes stacijā var neaprēķināt un korekcijas var neveikt, ja mērījumā konstatētā zuduma vai pārpalikuma apjoms tvertnē nepārsniedz 300 litru, bet spiedieniekārtu kompleksā – 500 litru no gāzes atlikuma pēc uzskaites datiem mērījumu veikšanas dienā.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

138. Konstatēto un inventarizācijas aktā norādīto degvielas zuduma vai pārpalikuma apjoma korekciju degvielas uzpildes stacijā veic reizi mēnesī pirms pārskata par degvielas apriti sagatavošanas.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)

139. Degvielas krājumu faktisko atlikumu mēra ar komersanta rīcībā esošajiem mērīšanas līdzekļiem. Pirms degvielas krājumu atlikumu mērīšanas sākuma komersants:

139.1. pārtrauc degvielas izsniegšanu, saņemšanu un pārvietošanu;

139.2. nosaka grāmatvedības uzskaitē reģistrēto degvielas atlikumu (Ag) mērīšanas uzsākšanas brīdī (litros vai kilogramos);

139.3. nosaka pārskata periodā saņemto degvielas daudzumu (S) litros vai kilogramos;

139.4. nosaka pārskata periodā izsniegto degvielas daudzumu (I) litros vai kilogramos.

140. Degvielas tilpumu nosaka šādi:

140.1. degvielai (izņemot gāzi):

140.1.1. izmantojot mērīšanas līdzekli (mērlenti, mērstieni vai automatizētu mērīšanas iekārtu), izmēra degvielas un ūdens kopējo līmeni tvertnē (Mm) centimetros ar precizitāti līdz 1 mm. Degvielas un ūdens kopējo līmeni tvertnē aprēķina kā vidējo no diviem mērījumiem, ja starpība starp šiem mērījumiem nepārsniedz 6 mm. Ja starpība ir lielāka par 6 mm, veic trešo mērījumu un aprēķina vidējo lielumu no diviem tuvākajiem mērījumiem;

140.1.2. izmantojot tvertnes kalibrēšanas tabulu, nosaka izmērītajam līme­nim atbilstošo degvielas un ūdens kopējo tilpumu. Atņemot no šī tilpuma mērījumos konstatēto ūdens daudzumu tvertnē, iegūst izmērīto degvielas atlikumu tvertnē (Am) litros;

140.1.3. degvielas uzpildes stacijā no degvielas un ūdens kopējā tilpuma tvertnē ūdens tilpumu neatskaita;

140.2. gāzei:

140.2.1. spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs gāzes daudzumu nosaka ar ražotāja uzstādīto ierīci, kas norāda šķidruma līmeni spiedieniekārtu kompleksa tvertnē procentos, vai ar līmeņrādi, kas norāda gāzes līmeni centimetros (vai automatizētu mērīšanas līdzekli);

140.2.2. spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm, izmantojot tehniskās pases datus, nosaka gāzes šķidrās fāzes apjomu litros. Gāzes tvaika fāzes apjomu (litros) iegūst, atņemot no spiedieniekārtu kompleksa tvertnes tilpuma gāzes šķidrās fāzes daudzumu;

140.2.3. spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm, kuru tilpums mazāks nekā 25 m3, gāzes tvaiku fāzes daudzumu neaprēķina.

141. Degvielas (izņemot gāzi) blīvumu nosaka, ja degvielu uzskaita kilogramos. Ja to uzskaita litros, nosaka tikai degvielas temperatūru. Degvielas (izņemot gāzes) blīvumu un temperatūru nosaka šādi:

141.1. cilindru novieto uz līdzenas virsmas;

141.2. degvielas paraugu gar sieniņu ielej cilindrā tā, lai neveidotos gaisa pūslīši;

141.3. tīru un sausu areometru, turot aiz augšējā gala, iegremdē cilindrā ar degvielu;

141.4. kad areometra svārstības ir norimušas, nolasa rādījumus (tempe­ratūru un blīvumu) pēc augšējās meniska malas. Meniskam jāatrodas nolasītāja acu augstumā. Areometra skalas rādījums atbilst degvielas blīvumam (r) mērīšanas temperatūrā (g/cm3);

141.5. degvielas blīvuma un temperatūras noteikšanai drīkst izmantot arī digitālo mērīšanas līdzekli;

141.6. blīvuma un temperatūras mērījumus nosaka trīs dažādos tvertnes līmeņos;

141.7. aprēķina vidējo blīvumu un temperatūru;

141.8. ja temperatūru tvertnē nosaka automātiski, nosaka tikai vienu mērījumu.

142. Gāzes blīvuma noteikšanai izmanto ierīci, ar kuru nosaka gāzes blīvumu (termodensimetru - areometra vai elektroniskā devēja rādījumiem).

143. Degvielas masu nosaka šādi:

143.1. degvielas daudzumu kilogramos aprēķina no iegūtajiem blīvuma un tilpuma lielumiem, izmantojot šādu formulu:

M = r x V, kur

M - masa (kilogramos);

r - areometra uzrādītais degvielas blīvums (kg/l) mērīšanas brīdī;

V - tilpums (litros) (pēc attiecīgās tvertnes kalibrēšanas tabulas noteiktais tilpums izmērītajā degvielas līmenī);

143.2. iegūtais lielums ir izmērītais degvielas atlikums tvertnē (Am) kilogramos.

144. Degvielas masu spiedieniekārtu kompleksa tvertnē nosaka šādi:

144.1. degvielas daudzumu kilogramos aprēķina no iegūtajiem blīvuma un tilpuma rādītājiem, izmantojot šādu formulu:

Am = r x V1 + (V - V1) x (P1 + Pm) x 0,002 : P1, kur

r - areometra uzrādītais gāzes šķidrās fāzes blīvums (kg/l) mērīšanas brīdī;

V1 - tilpums (litros) gāzes šķidrās fāzes spiedieniekārtu kompleksa tvertnē;

V - spiedieniekārtu kompleksa tvertnes apjoms (litros) pēc spiedieniekārtu kompleksa tvertnes ražotāja tehniskās pases datiem;

P1 - gāzes absolūtais spiediens (kPa) līdz saspiešanai;

Pm - manometriskais spiediens (kPa) pēc manometra rādījumiem, kas uzstādīts uz spiedieniekārtu kompleksa tvertnes;

0,002 - vidējais gāzes tvaika fāzes blīvums (kg/l) absolūtā spiedienā līdz saspiešanai;

Am - izmērītais degvielas atlikums spiedieniekārtu kompleksa tvertnē kilogramos;


144.2. ja degvielu uzskaita litros, degvielas daudzumu spiedieniekārtu kompleksa tvertnē aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Am = V1 + (V - V1) x (P1 + Pm) : P1 x 0,002 : r, kur

V1 - gāzes šķidrās fāzes daudzums spiedieniekārtu kompleksa tvertnē (litros);

V - spiedieniekārtu kompleksa tvertnes apjoms (tilpums) pēc spiedien­iekārtu kompleksa tvertnes ražotāja tehniskās pases datiem;

P1 - gāzes absolūtais spiediens (kPa);

Pm - manometriskais spiediens (kPa);

0,002 - vidējais gāzes tvaika fāzes blīvums (kg/l) absolūtā spiedienā līdz saspiešanai;

r - areometrā uzrādītais gāzes šķidrās fāzes blīvums (kg/l) mērīšanas brīdī;

Am - izmērītais degvielas atlikums spiedieniekārtu kompleksa tvertnē litros.

145. Ja, nosakot degvielas faktisko zudumu, iegūst negatīvu skaitli, tad aprēķina pieļaujamo zudumu, ja iegūst pozitīvu skaitli, - pieļaujamo pārpalikumu. Degvielas faktisko zudumu vai pārpalikumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

D = Am - Ag, kur

Am - faktiski izmērītais atlikums;

Ag - grāmatvedības uzskaitē norādītais daudzums.

146. Degvielas dabiskajos zudumos neietilpst degvielas zudumi, kas saistīti ar normatīvi tehniskajos dokumentos noteikto prasību neievērošanu.

147. Degvielas dabiskā zuduma normās neietilpst zudumi, kas saistīti ar degvielas tvertņu un cauruļvadu remontu un tīrīšanu, ar visu veidu avārijām, un zudumi, kas radušies, degvielu pārsūknējot.

148. Degvielas dabiskā zuduma normas nav attiecināmas uz fasēto degvielu.

149. Degvielas dabisko zudumu pieļaujamās normas nosaka atkarībā no tvertnes tipa, kā arī atkarībā no gadalaika:

149.1. rudens un ziemas periods (no 1.oktobra līdz 31.martam);

149.2. pavasara un vasaras periods (no 1.aprīļa līdz 30.septembrim).

150. Degvielas dabiskie zudumi vienmēr ir ar negatīvu zīmi.

151. Degvielas dabisko zudumu normās ietilpst dabiskie zudumi, kas rodas:

151.1. degvielu saņemot (is);

151.2. degvielu glabājot (ig);

151.3. degvielu izsniedzot (ii).

152. Degvielas uzpildes stacijās degvielas kopējo dabisko zudumu normas nosaka, aprēķinot pārskata periodā saņemto attiecīgās degvielas daudzumu un reizinot to ar tabulā minēto dabisko zudumu normu procentos:

Nr.
p.k.

Degvielas grupa

Rudens un ziemas periods
(1.oktobris-31.marts)

Pavasara un vasaras periods
(1.aprīlis-30.septembris)

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

152.1.

benzīns

0,06

0,1

0,08

0,126

152.2.

dīzeļdegviela

0,002

0,006

0,004

0,006

152.3.

gāze

0,4

Dz = S x is, kur

Dz - dabiskie zudumi (litros);

S - pārskata periodā saņemtais daudzums (litros);

is - dabisko zudumu normas koeficients degvielas uzpildes stacijā.

153. Degvielas dabiskā zuduma normas citās degvielas ražošanas, apstrā­des, pārstrādes, sajaukšanas, realizācijas vai uzglabāšanas vietās, kurās pieņem, glabā un izsniedz degvielu (izņemot degvielas uzpildes stacijas), nosaka, summējot pārskata periodā saņemto, mērījumu brīdī uzglabāto un pārskata periodā izsniegto degvielas daudzumu un reizinot to ar tabulā minēto degvielas dabisko zudumu normu procentos:

Nr.
p.k.

Degvielas grupa

Rudens un ziemas periods
(1.oktobris-31.marts)

Pavasara un vasaras periods
(1.aprīlis-30.septembris)

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

153.1.

benzīns:

153.1.1.

saņemot

-

0,044

-

0,081

153.1.2.

glabājot

-

0,064

-

0,180

153.1.3.

izsniedzot

0,018

0,018

0,038

0,038

153.2.

dīzeļdegviela:

153.2.1.

saņemot

0,004

0,006

0,004

0,006

153.2.2.

glabājot

0,004

0,006

0,004

0,006

153.2.3.

izsniedzot

0,002

0,002

0,004

0,004

153.3.

degvieleļļa:

153.3.1.

saņemot

0,024

0,014

0,024

0,024

153.3.2.

glabājot

0,024

0,014

0,024

0,024

153.3.3.

izsniedzot

-

-

-

-

153.4.

gāze:

153.4.1.

saņemot

1,1

153.4.2.

glabājot

153.4.3.

izsniedzot

Dz = S x is + Am x ig + I x ii, kur

Dz - dabiskie zudumi (litros vai kilogramos);

S - pārskata periodā saņemtais daudzums (litros vai kilogramos);

is - dabisko zudumu norma saņemot;

Am - izmērītais atlikums tvertnē mērīšanas brīdī (litros vai kilogramos);

ig - dabisko zudumu norma glabājot;

I - pārskata periodā izsniegtais daudzums (litros vai kilogramos);

ii - dabisko zudumu norma izsniedzot.

154. Mērījumu kļūdu, saņemot degvielu, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ks = S x 0,3 %, kur

Ks - mērījumu kļūda, saņemot degvielu (litros vai kilogramos);

S - pārskata periodā saņemtais degvielas daudzums (litros vai kilo­gramos).

155. Pārskata periodā izsniegtās degvielas mērījumu kļūdu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ki = I x 0,3 %, kur

Ki - mērījumu kļūda, izsniedzot degvielu (litros vai kilogramos);

I - pārskata periodā izsniegtais degvielas daudzums (litros vai kilogramos).

156. Degvielas faktiskā daudzuma (atlikuma) mērījuma kļūdu nosaka pēc degvielas līmeņa mērījuma (Mm) ar precizitāti līdz 3 mm. Ja konstatēts iztrūkums, degvielas līmeņa mērījumam (Mm) pieskaita 3 mm un kalibrēšanas tabulā nosaka iegūtajam līmenim atbilstošo tilpumu (Am + 3 mm). Ja konstatēts pārpalikums, no degvielas līmeņa mērījuma (Mm) atņem 3 mm un kalibrēšanas tabulā nosaka iegūtajam līmenim atbilstošo tilpumu (Am - 3 mm). Mērījuma kļūdu aprēķina, izmantojot šādu formulu (spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs 3 mm vietā attiecīgi var piemērot 3 %):

156.1. ja konstatēts iztrūkums:

Km1 = (Am + 3 mm) - Am, kur

Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Am + 3 mm - tvertnes kalibrēšanas tabulā noteiktais tilpums līmenī Mm + 3 mm;

Am - izmērītais atlikums (litros);

156.2. ja konstatēts pārpalikums:

Km1 = Am - (Am - 3 mm), kur

Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Am - 3 mm - tvertnes kalibrēšanas tabulā noteiktais tilpums līmenī Mm - 3 mm;

Am - izmērītais atlikums (litros).

157. Ja degvielu uzskaita kilogramos, mērījuma kļūdu litros reizina ar degvielas blīvumu, kas aprēķināms saskaņā ar šo noteikumu 150.punktu. Iegūtais lielums ir mērījuma kļūda kilogramos.

158. Mērīšanas līdzekļa kļūdu (Km2) aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 152.punktu, izmantojot mērīšanas līdzekļa tehniskajā pasē norādīto iespējamo mērījumu kļūdu atbilstošajā tvertnes līmenī (Mm). Ja mērīšanas līdzekļa tehniskajā pasē mērlīdzekļa kļūda nav norādīta, pieņem, ka tās nav.

159. Tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūdu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Km3 = Am x Km4, kur

Km3 - tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūda (litros);

Am - izmērītais degvielas atlikums mērījuma brīdī (litros);

Km4 - tvertnes kalibrēšanas kļūda procentos, atbilstoši tvertnes kalibrēšanas tabulā norādītajam. Ja tvertnes kalibrēšanas tabulā tvertnes kalibrēšanas kļūda nav norādīta, pieņem, ka tvertnes kalibrēšanas kļūda ir 0,3 %.

160. Ja degvielu uzskaita kilogramos, tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūdu aprēķina, ievērojot šo noteikumu 156.punkta nosacījumus.

161. Lai veiktu tilpuma izmaiņu korekciju, nosaka šādas temperatūras:

161.1. Tp - degvielas vidējā temperatūra nosūtītāja iekraušanas (iepildī­šanas) vietā. Vidējo temperatūru iekraušanas (iepildīšanas) vietā aprēķina pēc temperatūras rādījumiem, kas noteikti katrai iekrautajai kravai nosūtītāja iekraušanas vietā pārskata periodā;

161.2. Tt - degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē. Vidējo temperatūru izkraušanas tvertnē aprēķina pēc temperatūras mērījumiem, kas veikti pirms katras kravas saņemšanas izkraušanas tvertnē pārskata periodā;

161.3. Tk - degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē mērījuma brīdī.

162. Tilpuma korekciju veic, ja uzskaite ir litros. Ja uzskaite ir kilo­gramos, korekciju neveic. Tilpuma korekciju neveic arī tādā gadījumā, ja nav noteikta degvielas temperatūra nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā (Tp) un/vai degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē (Tt).

163. Tilpuma korekciju saņemtajai degvielai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Kt1 = S x Td1 x t, kur

Kt1 - tilpuma korekcija saņemtajai degvielai (litros);

S - pārskata periodā saņemtais degvielas daudzums (litros);

Td1 - temperatūras starpība saņēmēja izkraušanas tvertnē un nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā (ºC), kas aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 160.punktu;

t - tilpuma izmaiņas, mainoties temperatūrai par vienu grādu (benzīnam 0,12 %, dīzeļdegvielai 0,08 %).

164. Degvielas temperatūras starpību saņēmēja izkraušanas tvertnē un nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā (Td1) aprēķina, izmantojot šādu formulu un tilpuma korekcijā saglabājot temperatūras starpības zīmi:

Td1 = Tt - Tp, kur

Tt - vidējā temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē;

Tp - temperatūra nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā.

165. Tilpuma korekciju degvielas mērījumam aprēķina atbilstoši izmē­rītajam degvielas atlikumam mērījuma brīdī, izmantojot šādu formulu:

Kt2 = Am x Td2 x t, kur

Kt2 - tilpuma korekcija (litros);

Am - izmērītais atlikums (litros);

Td2 - temperatūras starpība mērījuma brīdī un saņēmēja izkraušanas tvertnē (ºC), kas aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 165.punktu;

t - tilpuma izmaiņas, mainoties temperatūrai par vienu grādu (benzīnam 0,12 %, dīzeļdegvielai 0,08 %).

166. Temperatūras starpību aprēķina, izmantojot šādu formulu un tilpuma korekcijā saglabājot temperatūras starpības zīmi:

Td2 = Tk - Tt, kur

Tk - temperatūra mērījuma brīdī;

Tt - vidējā temperatūra saņemšanas tvertnē pārskata periodā.

167. Degvielas pieļaujamo zudumu aprēķina, izmantojot šādu formulu un korekcijas faktoriem lietojot to faktisko zīmi:

Di = Dz - Ks - Ki - Km1 - Km2 - Km3 + Kt1 + Kt2, kur

Dz - dabiskie zudumi (litros vai kilogramos);

Ks - mērījumu kļūda, saņemot degvielu (litros vai kilogramos);

Ki - mērījumu kļūda, izsniedzot degvielu (litros vai kilogramos);

Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Km2 - mērīšanas līdzekļa kļūda;

Km3 - tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūda (litros);

Kt1 - tilpuma korekcija saņemtajai degvielai (litros);

Kt2 - tilpuma korekcija mērījuma brīdī (litros).

168. Degvielas pieļaujamo pārpalikumu aprēķina, izmantojot šādu formulu un korekcijas faktoriem lietojot to faktisko zīmi:

Dp = Dz + Ks + Ki + Km1 + Km2 + Km3 + Kt1 + Kt2, kur

Dz - dabiskie zudumi (litros vai kilogramos);

Ks - mērījumu kļūda, saņemot degvielu (litros vai kilogramos);

Ki - mērījumu kļūda, izsniedzot degvielu (litros vai kilogramos);

Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Km2 - mērīšanas līdzekļa kļūda;

Km3 - tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūda (litros);

Kt1 - tilpuma korekcija saņemtajai degvielai (litros);

Kt2 - tilpuma korekcija mērījuma brīdī (litros).

XIII. Akcīzes preču zuduma normas

169. Lai piemērotu šajos noteikumos noteiktās zuduma normas, komer­santa noteiktajā kārtībā sastāda aktu, kurā norāda pamatotu zudumu rašanās iemeslu.

170. Apstiprināts noliktavas turētājs nemaksā nodokli par faktiskajiem kafijas zudumiem, ja tie nepārsniedz šādu kafijas daudzumu (procentos) no grāmat­vedības reģistros uzskaitītā kafijas (ražošanas izejvielas - zaļo kafijas pupiņu) daudzuma (kilogramos), kas izmantots akcīzes preču noliktavā kafijas ražošanas vai apstrādes procesā konkrētajā taksācijas periodā:

170.1. zaļo kafijas pupiņu uzglabāšanas laikā - 1,2 %;

170.2. kafijas grauzdēšanas procesā (ieskaitot maisīšanas, malšanas, degazācijas procesu) - 17,5 %;

170.3. šķīstošās kafijas iegūšanas procesā - 45,0 %;

170.4. šķīstošās kafijas granulēšanas procesā - 1,8 %;

170.5. kafijas (gan grauzdētās, gan šķīstošās) fasēšanas laikā - 0,8 %.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

171. Apstiprināts noliktavas turētājs nemaksā nodokli par faktiskajiem kafijas zudu­miem, ja tie kopumā nepārsniedz šo noteikumu 170.1., 170.2. un 170.5.apakš­punktā noteikto pieļaujamo kafijas zudumu summu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

172. Ja apstiprināts noliktavas turētājs ražo šķīstošo kafiju vai granulētu šķīstošo kafiju, šo noteikumu 171.punktā minētajiem pieļaujamiem kafijas zudumiem pieskaita arī šo noteikumu 170.3. un 170.4.apakšpunktā noteiktos kafijas zudumus.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

173. Apstiprināts noliktavas turētājs:

173.1. nemaksā nodokli par faktiskajiem alus zudumiem ražošanas vai apstrādes procesā noliktavā konkrētajā taksācijas periodā, ja tie nepārsniedz 2,5 % no noliktavā saražotā vai apstrādātā alus daudzuma (litros), kas noteikts pirms alus pildīšanas (fasēšanas) vai pirms alus nodošanas realizācijai (ja alu nodod realizācijai nefasētu);

173.2. kas neveic šo noteikumu 173.1.apakšpunktā minētās darbības, nemaksā nodokli par alus zudumiem, ja alus uzglabāšanas vai pārvietošanas procesā tie nepārsniedz 0,3 %.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

174. Ja, veicot degvielas krājumu inventarizāciju par konkrēto taksācijas periodu, konstatēts degvielas dabiskais zudums, apstiprināts noliktavas turētājs saskaņā ar likumu var nemaksāt akcīzes nodokli par degvielas faktisko zudumu, ja tas nepārsniedz šādu degvielas daudzumu (procentos) no grāmatvedības reģistros noteiktā degvielas krājumu daudzuma inventarizācijas veikšanas dienā:

174.1. svinu nesaturošs benzīns - 0,4 %;

174.2. svinu saturošs benzīns - 0,4 %;

174.3. petroleja, tās aizstājējprodukti un komponenti - 0,3 %;

174.4. dīzeļdegviela - 0,2 %;

174.5. degvieleļļa - 0,2 %;

174.6. gāze, izņemot dabasgāzi, - 1,1 %.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

175. Dabisko zudumu aprēķina saskaņā ar faktisko degvielas uzgla­bāšanas laiku noliktavā. Dienas dabisko zudumu normu iegūst, taksācijas perioda zuduma normu dalot ar dienu skaitu attiecīgajā taksācijas periodā.

176. Pieļaujamais degvielas zudums iekšējos pārvadājumos vai pārva­dājumos starp dalībvalstīm nedrīkst pārsniegt 0,5 procentus (autotransportam - 0,4 procentus) no degvielas attaisnojuma dokumentā, elektroniskajā administratīvajā dokumentā vai pavaddokumentā norādītā degvielas daudzuma.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

177. Transportējot degvielu pa cauruļvadiem, pieļaujamais zudums ne­drīkst pārsniegt 0,2 procentus no degvielas attaisnojuma dokumentā, elektroniskajā administratīvajā dokumentā vai pavaddokumentā norādītā daudzuma, izņemot cauruļvadus, kuri nodrošina noliktavas darbību.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

178. Apstiprināts noliktavas turētājs konkrētajā taksācijas periodā nemaksā akcīzes nodokli par faktiskajiem alkoholisko dzērienu zudumiem ražošanas, apstrādes, pārstrādes, fasēšanas, uzglabāšanas vai pārvietošanas procesā laikā, kad piemērota atliktā akcīzes nodokļa maksāšana, ja tie nepārsniedz šādus daudzumus (procentos no alkoholiskā dzēriena daudzuma) no grāmatvedības reģistros uzskaitītā:

178.1. komersantiem, kuri ražo, apstrādā, pārstrādā vai fasē spirtu:

178.1.1. ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā (no ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesa tehniskajos noteikumos noteiktā teorētiskā iznākuma daudzuma) - 0,2 %;

178.1.2. pārvietošanas un uzglabāšanas procesā (pārvietošanas procesā - no pavaddokumentos vai elektroniskajos administratīvajos dokumentos vai attaisnojuma dokumentos norādītā daudzuma, uzglabāšanas procesā - no uzskaites dokumentos norādītā daudzuma) - 0,2 %;

178.2. komersantiem, kuri ražo, apstrādā, pārstrādā vai fasē alkoholiskos dzērienus, izņemot komersantus, kuri veic šo noteikumu 178.1.apakšpunktā minētās darbības:

178.2.1. spirta un citu nefasētu alkoholisko dzērienu uzglabāšanas procesā, arī alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielu uzglabāšanas procesā (no piegādes pavaddokumentos vai elektroniskajos administratīvajos dokumentos vai attaisnojuma dokumentos norādītā daudzuma) - 0,2 %;

178.2.2. citu alkoholisko dzērienu ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā (no alkoholisko dzērienu ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā izmantotā spirtu saturošo produktu daudzuma kopā):

178.2.2.1. vīnam un raudzētajiem dzērieniem - 1,8 %;

178.2.2.2. starpproduktiem - 1,8 %;

178.2.2.3. pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem:

178.2.2.3.1. alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielām - 5,7 %;

178.2.2.3.2. liķierim, saldajam - 1,6 %;

178.2.2.3.3. brendijam un konjakam, rūgtajam - 1,0 %;

178.2.2.3.4. viskijam - 1,8 %;

178.2.2.3.5. balzamam, kas ražots no augu valsts izcelsmes ekstraktiem spirtā, pievienojot balzama eļļas, citas bioloģiski aktīvas vielas un sastāvdaļas, - 2,7 %;

178.2.2.3.6. degvīnam un citiem iepriekš neminētiem alkoholiskajiem dzērieniem - 0,8 %;

178.2.3. spirta un citu nefasētu alkoholisko dzērienu, ieskaitot ražošanas izejvielas, pārvietošanas procesā (no pavaddokumentos vai elektroniskajos administratīvajos dokumentos vai attaisnojuma dokumentos norādītā daudzuma):

178.2.3.1. spirtam - 0,2 %;

178.2.3.2. citiem nefasētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, tajā skaitā ražošanas izejvielām, - 0,1 %;

178.3. komersantiem, kuri neveic šo noteikumu 178.1. un 178.2.apakš­punktā minētās darbības, pārvietošanas un uzglabāšanas procesā (pārvietošanas procesā - no pavaddokumentos vai elektroniskajos administratīvajos dokumentos vai attaisnojuma dokumentos norādītā daudzuma, uzglabāšanas procesā - no uzskaites dokumentos norādītā daudzuma):

178.3.1. vīnam un raudzētajiem dzērieniem, kā arī starpproduktiem - 0,3 %;

178.3.2. pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem - 0,1 %.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

178.1 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, alkoholisko dzērienu pārvietošanas procesā piemēro šo noteikumu 178.3.1. un 178.3.2.apakšpunktā noteiktās zudumu normas.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

179. Alkoholisko dzērienu zuduma normas ir noteiktas:

179.1. vīnam un raudzētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī starpproduktiem - procentos no alkoholiskā dzēriena daudzuma litros;

179.2. pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem - procentos no alkoholiskā dzēriena daudzuma, kas izteikts absolūtā spirta litros.

180. Ja inventarizācijā konstatētie kafijas un alkoholisko dzērienu (tajā skaitā alus) faktiskie zudumi ir mazāki par šajā nodaļā minētajām zuduma normām, apstiprināts noliktavas turētājs nodokli nemaksā tikai par konstatētajiem faktiskajiem zudumiem.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

181. Tabakas izstrādājumiem un bezalkoholiskajiem dzērieniem to ražošanas, apstrādes, uzglabāšanas vai pārvietošanas procesā zuduma normas nepiemēro.

XIV. Akcīzes preču aprites pārskata iesniegšana

182. Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11.punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) (izņemot speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai) vai veic darbības ar akcīzes precēm kā īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, pārsūtītājtirgotājs vai importētājs, kā arī komersants, kas ieved akcīzes preces (izņemot kafiju un bezalkoholiskos dzērienus) patēriņam Latvijas Republikā, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas apriti iepriekšējā mēnesī (16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 34., 35., 36., 37.pielikums).

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

182.1 Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved nodošanai patēriņam Latvijas Republikā vīnu, kas atbilst Eiropas Padomes 1999.gada 17.maija Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju lietotajiem terminiem, atbilstoši Eiropas Komisijas 2001.gada 28.jūnija Regulai (EK) Nr. 1282/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 piemērošanai attiecībā uz informācijas vākšanu, lai identificētu vīna produktus un uzraudzītu vīna tirgu, un kas groza Regulu (EK) Nr. 1623/2000, katru gadu līdz 15.augustam iesniedz:

182.11. pārskatu par vīna apriti kārtējā vīna gadā (32.pielikums);

182.12. pārskatu par vīna krājumiem katra gada 31.jūlijā (33.pielikums).

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

182.2 Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar tajā norādītu atzīmi "Nosūtīšana atļauta tikai komersanta akcīzes preču noliktavai/noliktavām Latvijas Republikā", šo noteikumu 17., 26. vai 30.pielikumā noteikto pārskatu neiesniedz.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

182.3 Šo noteikumu 17., 18., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33. un 37.pielikumā lietotais termins "izlaists brīvam apgrozījumam" ir saprotams kā likumā lietotais termins "nodots patēriņam Latvijas Republikā".

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

183. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

184. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

185. Ja no pārskatiem nav iespējams iegūt pilnīgu informāciju par akcīzes preču apriti, Valsts ieņēmumu dienests var pieprasīt papildu informāciju.

XV. Uzraudzība un kontrole

186. Šo noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli veic Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts institūcijas atbilstoši kompetencei.

187. Valsts vai pašvaldību institūcijas sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju, kas var būt par pamatu speciālās atļaujas (licences) apturēšanai vai anulēšanai. Cita informācija, kas nepieciešama šo noteikumu uzraudzības un kontroles nodrošināšanai, sniedzama pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1095)

188. Valsts institūciju veiktajās pārbaudēs izņemtās akcīzes preces atbilstības novērtēšanas izdevumus komersants sedz piecu darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, ja akcīzes preces neatbilst normatīvo aktu prasībām akcīzes preču identifikācijas vai kvalitātes jomā.

189. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

190. Personām, kurām nav speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar degvielu, ir aizliegts pārvadāt degvielu (izņemot degvielu transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē) bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, izņemot fiziskās personas, kurām atļauts pārvadāt degvielu bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, ja degvielas daudzums (izņemot degvielu transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē) nepārsniedz 40 litru.

191. Fiziskajām personām ir atļauts uzglabāt degvielu tikai izmantošanai savām vajadzībām. Fiziskajām personām ir aizliegts uzglabāt degvielu bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, ja degvielas daudzums pārsniedz 80 litru.

XVI. Noslēguma jautājumi

192. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumus Nr.232 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 59., 69.nr.).

193. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

194. Šo noteikumu 63., 64., 65. un 66.punkts stājas spēkā pēc tam, kad spēku zaudējuši Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumi Nr.48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 48./49.nr.).

195. Šajos noteikumos minētais regulējums attiecas arī uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas veic uzņēmējdarbību akcīzes preču aprites jomā.

196. (Svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1069.)

197. Šo noteikumu 28. un 29.punkta nosacījumi nav piemērojami komersantiem, kuriem speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar nefasēto degvielu izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ja naftas bāzē esošā vienotā tehnoloģiskā sistēma (izņemot tvertnes) ir viena licencēta komersanta valdījumā, ar kuru citiem komersantiem noslēgta rakstiska vienošanās par degvielas plūsmas nodrošināšanu. Šajā gadījumā par vienotā tehnoloģiskā sistēmā savienoto degvielas cauruļvadu un ar tiem saistītā aprīkojuma (neskaitot degvielas tvertnes) atbilstību normatīvo aktu prasībām, kalibrēšanu, izmanto­šanu darbībām ar degvielu (arī par degvielas plūsmas uzskaiti) ir atbildīgs komersants, kura valdījumā ir minētā degvielas cauruļvadu sistēma un ar to saistītais aprīkojums.

198. Komersanti, kuriem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izsniegtas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar nefasēto degvielu un kuru komercdarbības vieta neatbilst šo noteikumu 29. un 197.punktam, iesniedz atbilstošus dokumentus un minētās speciālās atļaujas (licences) pārreģistrē līdz 2006.gada 1.februārim.

199. Šo noteikumu 197.punktā minētajā gadījumā pie vienotā tehno­loģiskā sistēmā savienotajiem degvielas cauruļvadiem un ar tiem saistītā aprīkojuma pieslēgtās degvielas tvertnes, kas ir cita komersanta valdījumā, kuram speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu ir izsniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2006.gada 1.februārim aprīko ar degvielas plūsmas skaitītājiem ar neanulējamu uzskaiti.

200. Komersantiem līdz 2004.gada 1.maijam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) degvielas mazumtirdzniecībai ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

201. Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu, tabakas iz­strādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, kas ir izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kas neatbilst šo noteikumu 26.punktam, ir derīgas bez pārreģistrācijas.

202. Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) noliktavas turētāja darbībai un plāno nosūtīt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, degvielu, kafiju vai bezalkoholiskos dzērienus, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām vai degvielas iezīmēšanu (marķēšanu) kā atsevišķu degvielas sajaukšanas veidu, līdz 2005.gada 1.novembrim tās atbilstoši pārreģistrē. Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) noliktavas turētāja darbībai un veic komercdarbību ar degvielu, un plāno faktiski uzglabāt degvielas rezerves atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību, iesniedz licencēšanas komisijai šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minēto apliecinājumu.

203. Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) noliktavas turētāja vai apstiprināta tirgotāja darbībai un veic komercdarbību ar nefasēto degvielu, līdz 2006.gada 1.februārim iesniedz licencēšanas komisijai šo noteikumu 19.1., 19.3. un 19.4.apakšpunktā minētos dokumentus.

204. Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) degvielas vairumtirdzniecībai un veic komerc­darbību ar nefasēto degvielu, līdz 2006.gada 1.februārim iesniedz licencēšanas komisijai šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.3.apakšpunktā minētos dokumentus.

205. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, valsts aģentūra "Materiālās rezerves" iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 24. un 25.punktā minētos dokumentus speciālās atļaujas (licences) degvielas vairumtirdzniecībai saņemšanai.

206. Speciālās atļaujas (licences) noliktavas turētāja darbībai un apstiprināta tirgotāja darbībai, kurās norādīts, ka atļauta darbība ar bio­dīzeļdegvielu, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, un kuras izsniegtas līdz 2006.gada 31.decembrim, ir derīgas bez pārreģistrācijas.

(MK 28.12.2006. noteikumu Nr.1069 redakcijā)

207. Šo noteikumu nosacījumi piemērojami, ja izmanto stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus, stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai) un stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķina veidlapas alkoholam. Stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus, stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai) un stingrās uzskaites preču pavadzīnmes-rēķinus veidlapas alkoholam drīkst izmantot līdz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajam termiņam.

(MK 28.12.2006. noteikumu Nr.1069 redakcijā)

208. Komersanti, kam izsniegta speciāla atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai ar kafiju vai bezalkoholiskajiem dzērieniem, ir tiesīgi līdz 2010.gada 31.martam pārreģistrēt minēto speciālo atļauju (licenci) par speciālu atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, iesniedzot iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 40.pielikumu. Ja iesniegums tiek iesniegts laikposmā no 2010.gada 1.marta līdz 31.martam, maksājama šo noteikumu 63.5.1.4. vai 63.5.1.5.apakšpunktā minētā valsts nodeva.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)

209. Komersanti, kam izsniegta speciāla atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem vai biodegvielu, ir tiesīgi līdz 2010.gada 31.martam pārreģistrēt minēto speciālo atļauju (licenci) par speciālu atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, iesniedzot iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 41.pielikumu. Akcīzes preču kodus iesniegumā norāda saskaņā ar šo noteikumu 2.4 pielikumu. Ja iesniegums tiek iesniegts laikposmā no 2010.gada 1.marta līdz 31.martam, maksājama šo noteikumu 63.5.2.1., 63.5.2.2., 63.5.2.3. vai 63.5.2.4.apakšpunktā minētā valsts nodeva.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)

210. Komersanti, kam izsniegta speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem vai biodegvielu un kas laikposmā no 2010.gada 1.marta līdz 31.martam iesniedz iesniegumu, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, maksā šo noteikumu 63.5.2.1., 63.5.2.2., 63.5.2.3. vai 63.5.2.4.apakšpunktā minēto valsts nodevu.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvas 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/48/EK, kas groza Direktīvu 98/34/EK, kura nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministre S.Āboltiņa

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

2.1 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

2.2 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)

2.3 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)

2.4 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662
Akcīzes preču kodi

(Pielikums MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)

Akcīzes preču veids

Akcīzes preču kods

Alus (Direktīvas 92/83/EEK1 2.pants)

B000

Nedzirkstošais vīns un nedzirkstošie raudzētie dzērieni, kas nav vīns un alus (Direktīvas 92/83/EEK1 8.panta 1.punkts un 12.panta 1.punkts)

W200

Dzirkstošais vīns un dzirkstošie raudzētie dzērieni, kas nav vīns un alus (Direktīvas 92/83/EEK1 8.panta 2.punkts un 12.panta 2.punkts)

W300

Starpprodukti, kas minēti Direktīvas 92/83/EEK1 17.pantā

I000

Alkoholiskie dzērieni, kas minēti Direktīvas 92/83/EEK1 20.panta pirmajā, otrajā un trešajā ievilkumā

S200

Etilspirts, kas minēts Direktīvas 92/83/EEK1 20.panta pirmajā ievilkumā, uz kuru attiecas KN kodi 2207 un 2208, izņemot alkoholiskos dzērienus (S200)

S300

Daļēji denaturēts spirts, kas atbilst Direktīvas 92/83/EEK1 20.pantam, ir etilspirts, kas ticis denaturēts, bet kas vēl neatbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, lai tam varētu piemērot nodokļu atbrīvojumu, kā to paredz minētās direktīvas 27.panta 1.punkta "a" vai "b" apakšpunkts, izņemot alkoholiskos dzērienus (S200)

S400

Produkti, kas satur etilspirtu, kas minēts Direktīvas 92/83/EEK1 20.panta pirmajā ievilkumā, uz kuriem attiecas KN kodi, kas nav kodi 2207 un 2208

S500

Cigaretes (Direktīvas 95/59/EK2 4.panta 1.punkts un 7.panta 2.punkts)

T200

Cigāri un cigarillas (Direktīvas 95/59/EK2 3.pants un 7.panta 1.punkts)

T300

Sasmalcināta tabaka, kas paredzēta cigarešu tīšanai (Direktīvas 95/59/EK2 6.pants)

T400

Cita veida smēķējamā tabaka (Direktīvas 95/59/EK2 5.pants un 7.panta 2.punkts)

T500

Minerāleļļas (energoprodukti) – produkti, kas atbilst KN kodiem 2707 10, 2707 20, 2707 30 un 2707 50 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "b" apakšpunkts)

E300

Etilēts benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 11 31, 2710 11 51 un 2710 11 59 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E410

Bezsvina benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 un 2710 11 49 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E420

Gāzeļļa, nemarķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 41–2710 19 49 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E430

Gāzeļļa, marķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 41–2710 19 49 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E440

Petroleja, nemarķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 21 un 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E450

Petroleja, marķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 21 un 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E460

Degvieleļļa, kas atbilst KN kodiem 2710 19 61–2710 19 69 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E470

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 un attiecas uz beztaras preču pārvadājumiem (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E480

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 11–2710 19 69, kas nav iepriekš minēti, izņemot produktus, kas atbilst KN kodiem 2710 11 21, 2710 11 25 un 2710 19 29, un attiecas uz pārvadājumiem, kas nav beztaras pārvadājumi (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E490

Sašķidrināta naftas gāze un citi gāzveida ogļūdeņraži (LPG), kas atbilst KN kodiem 2711 12 11–2711 19 00 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "d" apakšpunkts)

E500

Piesātināti acikliskie ogļūdeņraži, kas atbilst KN kodam 2901 10 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "e" apakšpunkts)

E600

Cikliskie ogļūdeņraži, kas atbilst KN kodiem 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 un 2902 44 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "f" apakšpunkts)

E700

Augu un dzīvnieku eļļas – produkti, kas atbilst KN kodiem 1507 līdz 1518, ja šos produktus paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "a" apakšpunkts)

E200

Produkti, kas atbilst KN kodam 2905 11 00 (koka spirts (metilspirts)), ja tie nav sintētiskas izcelsmes produkti un tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "g" apakšpunkts)

E800

Taukskābes mono-alkil esteri, kuru tilpumsaturs ir 96,5 % vai vairāk esteru (FAMAE), kas atbilst KN kodam 3824 90 99 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "h" apakšpunkts)

E910

Produkti, kas atbilst KN kodam 3824 90 99, ja tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu, un kas nav taukskābes mono-alkil esteri, kuru tilpumsaturs ir 96,5 % vai vairāk esteru (FAMAE) (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "h" apakšpunkts)

E920

Piezīmes.

Direktīva 92/83/EEK – Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīva 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem.

2 Direktīva 95/59/EK – Padomes 1995.gada 27.novembra Direktīva 95/59/EK par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu.

3 Direktīva 2003/96/EK – Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai.

2.5 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

4.1 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

4.2 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)

4.3 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)

5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

9.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu1/tabakas izstrādājumu2 vairumtirdzniecībai


Sērija ..... Nr.


Komersanta nosaukums

.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

.

Biroja adrese3

.

Biroja darba laiks3


Alkoholisko dzērienu1/tabakas izstrādājumu2 realizācijas (R) un uzglabāšanas (U) vietas4:

adrese


darba laiks


darbība uzsākta

darbība apturēta7

darbība atjaunota7

darbība izbeigta


Licence izsniegta

Licence spēkā no


Licence pārreģistrēta5


Licences darbība apturēta no6

līdz

.

Licencēšanas komisijas amatpersona

.

(paraksts un tā atšifrējums)

.

Speciālās atļaujas (licences) sastādītāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese

 

 

Z.v.

____________________ Licence izdrukāta uz .... lp._______________________


Piezīmes.

1 Norāda, ja paredzēta alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecība.

2 Norāda, ja paredzēta tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība.

3 Var būt arī vairāki biroji.

4 Iespējamas vairākas darbības vietas.

5 Norāda tikai tad, ja licence tikusi pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

6 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

7 Norāda tikai tad, ja darbības vietas darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
10.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

.

Speciāla atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai

.

Sērija ..... Nr.

.

Komersanta nosaukums

.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

.

Biroja adrese1

.

Biroja darba laiks

Naftas produktu realizācijas (BR) un uzglabāšanas (BU) vietas

adrese2

.

darba laiks


.

darbība uzsākta

darbība apturēta6

darbība atjaunota6

darbība izbeigta

.

Tvertnes, spiedtvertnes Nr.3

Tvertņu, spiedtvertņu skaits kopā

Nominālais tilpums (m3)3

Nominālais tilpums (m3) kopā

.

Licence izsniegta

Licence spēkā no

.

Licence pārreģistrēta4

..

Licences darbība apturēta no5

līdz

.

Licencēšanas komisijas amatpersona

.

.

(paraksts un tā atšifrējums)

.

Speciālās atļaujas (licences) sastādītāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese

 

 

Z.v.

____________________ Licence izdrukāta uz .... lp._______________________


Piezīmes.

1 Var būt arī vairāki biroji.

2 Iespējamas vairākas darbības vietas.

3 Šobrīd ir arī ~ 100 tvertnes.

4 Norāda tikai tad, ja licence tikusi pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

5 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

6 Norāda tikai tad, ja darbības vietas darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
11.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu1 /alus2 mazumtirdzniecībai

Sērija ..... Nr.

Komersanta nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

Licence izsniegta

Licence spēkā no

Licence pārreģistrēta3

Licences darbība apturēta no4

līdz

Licencēšanas komisijas amatpersona

(paraksts un tā atšifrējums)

Speciālās atļaujas (licences) sastādītāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese

 

 

Z.v.

Licence nav derīga bez pielikumiem

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

Pielikums Nr._______
speciālai atļaujai (licencei) alkoholisko dzērienu1 /alus2 mazumtirdzniecībai

Sērija ..... Nr.

Alkoholisko dzērienu1/alus2 realizācijas promnešanai (RP), realizācijas patērēšanai uz vietas (RPV) un uzglabāšanas (U) vieta:

adrese

darba laiks

darbība uzsākta

darbība izbeigta

Darbības vietas darbība apturēta no5

līdz

Licencēšanas komisijas amatpersona

(paraksts un tā atšifrējums)

Speciālās atļaujas (licences) sastādītāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese

 

 

Z.v.

Pielikums nav derīgs bez licences

Piezīmes.

1 Norāda, ja notiek alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecība.

2 Norāda, ja notiek tikai alus mazumtirdzniecība.

3 Norāda tikai tad, ja licence tikusi pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

4 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

5 Norāda tikai tad, ja darbības vietas darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
12.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

Speciāla atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai


Sērija ..... Nr.


Komersanta nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods


Licence izsniegta

Licence spēkā no


Licence pārreģistrēta1


Licences darbība apturēta no2

līdz

Licencēšanas komisijas amatpersona

(paraksts un tā atšifrējums)

Speciālās atļaujas (licences) sastādītāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese

 

 

Z.v.

Licence nav derīga bez pielikumiem

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)


Pielikums Nr._______
speciālai atļaujai (licencei) naftas produktu mazumtirdzniecībai


Naftas produktu realizācijas (BR) un uzglabāšanas (BU) vieta:

adrese


darba laiks

darbība uzsākta

darbība izbeigta


Tvertnes, spiedtvertnes Nr.3

Tvertņu, spiedtvertņu skaits kopā

Nominālais tilpums (m3)3

Nominālais tilpums (m3) kopā


Darbības vietas darbība apturēta no4

līdz


Licencēšanas komisijas amatpersona

.

(paraksts un tā atšifrējums)

Speciālās atļaujas (licences) sastādītāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese

 

 

Z.v.

Pielikums nav derīgs bez licences


Piezīmes.

1 Norāda tikai tad, ja licence tikusi pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

2 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

3 Šobrīd ir arī ~ 100 tvertnes.

4 Norāda tikai tad, ja darbības vietas darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
13.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai

Sērija ..... Nr.

Komersanta nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

Licence izsniegta

Licence spēkā no

Licence pārreģistrēta1

Licences darbība apturēta no2

līdz

Licencēšanas komisijas amatpersona

(paraksts un tā atšifrējums)

Speciālās atļaujas (licences) sastādītāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese

 

 

Z.v.

Licence nav derīga bez pielikumiem

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

Pielikums Nr._______
speciālai atļaujai (licencei) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai

Sērija ..... Nr.

Tabakas izstrādājumu realizācijas (R) un uzglabāšanas (U) vieta:

adrese

darba laiks

darbība uzsākta

darbība izbeigta

Darbības vietas darbība apturēta no3

līdz

Licencēšanas komisijas amatpersona

(paraksts un tā atšifrējums)

Speciālās atļaujas (licences) sastādītāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese

 

 

Z.v.

Pielikums nav derīgs bez licences

1 Norāda tikai tad, ja licence tikusi pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

2 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

3 Norāda tikai tad, ja darbības vietas darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
14.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

15.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662
Degvielas (izņemot gāzi) krājumu atlikumu faktiskā daudzuma mērījumu tabula

1.tabula

200__.gada_______________

Komersants ___________________________________________________________________________
  (nosaukums, reģistrācijas Nr., mērījumu veikšanas vietas adrese)

 Nr.
p.k.

 Tvert­nes
Nr.

 Deg­vielas grupa

 Līmenis tvertnē (degviela+ūdens)
(cm)

 Tilpums tvertnē (degviela+ ūdens) (litri)

 Ūdens līmenis (cm)

 Ūdens tilpums (litri)

 Degvielas tilpums (litri)

 Degvielas temperatūra (oC)

 Degvielas blīvums (g/cm3)

 Degvielas masa
(kg)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

  

  

  

 1.

  

  

 1.

  

  

  

 1.

  

 1.

  

  

 2.

  

 2.

  

 2.

  

 2.

  

  

 3.

  

 3.

  

 3.

  

 3.

  

  

 Vid.

  

 Vid.

  

 Vid.

  

 Vid.

  

  


Mērījumus veica ___________________________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

3.aile – saskaņā ar noteikumu 136.punktu.

4.aile – vidējais no diviem tuvākajiem līmeņa mērījumiem (saskaņā ar noteikumu 140.1.1.apakšpunktu).

5.aile – no kalibrācijas tabulas atbilstoši vidējam mērījumam 4.ailē (saskaņā ar noteikumu 140.1.2.apakšpunktu).

6.aile – vidējais no diviem tuvākajiem līmeņa mērījumiem (saskaņā ar noteikumu 140.1.1.apakšpunktu).

7.aile – no kalibrācijas tabulas atbilstoši vidējam mērījumam 6.ailē (saskaņā ar noteikumu 140.1.1.apakšpunktu).

8.aile – no 5.ailes mērījuma atskaita 7.ailes mērījumu.

9.aile – saskaņā ar noteikumu 141.punktu.

10.aile – saskaņā ar noteikumu 141.punktu.

11.aile – saskaņā ar noteikumu 143.punktu.

 

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) krājumu atlikumu faktiskā daudzuma mērījumu tabula

2.tabula

200__.gada_______________

Komersants ___________________________________________________________________________
  (nosaukums, reģistrācijas Nr., mērījumu veikšanas vietas adrese)

 Nr.
p.k.

 Spiedtvertnes
numurs

 SNG kods

 Līmenis tvertnē
(cm vai %)

 Spiedtvertnes tilpums (litros)

 SNG šķidrās fāzes daudzums (litros)

 SNG spiediens (bar)

 SNG blīvums (q/cm3)

 SNG šķidrās fāzes daudzums (kg)

 SNG tvaiku fāzes daudzums (litros)

 SNG tvaiku fāzes daudzums (kg)

 SNG kopējais daudzums (litros, kg)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 1.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Mērījumus veica ___________________________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

2.aile – Spiedtvertnes numurs.

3.aile – SNG kods.

4.aile – SNG līmenis tvertnēs atkarībā no mērīšanas līdzekļa saskaņā ar noteikumu 140.2.1.apakšpunktu.

5.aile – Spiedtvertnes tilpums (pēc pases).

6.aile – saskaņā ar noteikumu 140.2.2.apakšpunktu.

7.aile – saskaņā ar uz spiedtvertnes uzstādīto manometru.

8.aile – saskaņā ar noteikumu 142.punktu.

9.aile – saskaņā ar noteikumu 143.punktu.

10.aile – saskaņā ar noteikumu 144.2.apakšpunktu (aizpilda, ja uzskaiti veic litros).

11.aile – saskaņā ar noteikumu 144.1.apakšpunktu (aizpilda, ja uzskaiti veic kilogramos).

12.aile – litros – 6+10 aile, kilogramos – 9+11 aile.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
16.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

17.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

18.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

Veidlapa Nr. TI

.

Pārskats par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam
200__.gada _______________

.

Komersants, kas izlaiž brīvam apgrozījumam tabakas izstrādājumus

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

.

Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)

.

Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

, licence izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.

vai
Speciālā atļauja (licence) Nr.

.

izdota

.


Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

1.tabula

Nr. p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods1

Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab. vai kg)2

Izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst. gab.
vai kg)
2

Piegādātāja nosaukums, valsts kods3

Realizēts

Pārvietots uz savu

Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)2

Zudumi
(tūkst. gab.
vai kg)
2

Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst. gab.
vai kg)
2

mazum-
tirdzniecībai (tūkst. gab. vai kg)
2

kopā
(tūkst. gab.
vai kg)
2

vairumtirdz-
niecības tīklu (tūkst. gab.
vai kg)
2

mazumtirdz-
niecības tīklu (tūkst. gab.
vai kg)
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 8.ailes "Realizēts kopā (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums (norādīt citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)

2.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Saņēmēja

Realizētais daudzums
(tūkst. gab. vai kg)2

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) Nr.

1

2

3

4

5

6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

1.tabulas 11.ailes "Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)" un 12.ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Eksportēts
(tūkst. gab. vai kg)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)2

Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods3

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

-

.

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) (Ls) _______________

Eksportētās produkcijas vērtība (Ls) ____________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība (Ls) _________________________________

.

Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)

.

Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir VID.

2 Mērvienības: filtra, bezfiltra cigaretes, cigarellas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un cita smēķējamā tabaka - kg.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
19.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

Veidlapa Nr.TV


Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā
200__.gada _______________


Komersants, kas veic tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)


Speciālā atļauja (licence) Nr.

.

izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.

1.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods1

Piegādātāja nosaukums

Piegādātāja nodokļu maksātāja reģistrā­cijas kods

Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab. vai kg)2

Iepirkts (tūkst. gab. vai kg)2

Saņemts no savām struktūrvienībām (tūkst. gab.
vai kg)
2

Realizēts

Pārvietots uz savu mazumtirdz-niecības tīklu (tūkst. gab.
vai kg)
2

Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab.
vai kg)
2

Zudumi (tūkst. gab. vai kg)2

Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst. gab. vai kg)2

mazumtirdz-
niecībai
(tūkst. gab.
vai kg)
2

kopā
(tūkst. gab. vai kg)
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 10.ailes "Realizēts kopā (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums (norādīt citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)

2.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma
veids

Saņēmēja

Realizētais daudzums (tūkst. gab. vai kg)2

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas
(licences) Nr.

1

2

3

4

5

6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

1.tabulas 12.ailes "Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)" un 13.ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Eksportēts
(tūkst. gab. vai kg)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij
(tūkst. gab. vai kg)2

Valsts, uz kuru eksportē produkciju vai
ES dalībvalsts kods3

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

-


Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) (Ls) _______________

Eksportētās produkcijas vērtība (Ls) _____________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība (Ls) __________________


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)


Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)


Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir VID.

2 Mērvienības: filtra, bezfiltra cigaretes, cigarellas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un cita
smēķējamā tabaka - kg.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
20.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

21.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.2DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti vairumtirdzniecībā
200__.gada _______________


Komersants, kas veic naftas produktu (degvielas) vairumtirdzniecību

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)


Speciālā atļauja (licence) Nr.

.

izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.

1.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda sākumā (m3)2

Atlikums pārskata perioda sākumā (m3)2

Pārskata periodā saņemts (m3)2

Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija (m3)2

Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (m3)2

Izlietots savam patēriņam (m3)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m3)2

Eksportēts (m3)2

Zudumi (m3)2

Atlikums pārskata perioda beigās (m3)2

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda beigās (m3)2

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda sākumā (t)2

Atlikums pārskata perioda sākumā (t)2

Pārskata periodā saņemts (t)2

Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija (t)2

Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (t)2

Izlietots savam patēriņam (t)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (t)2

Eksportēts (t)2

Zudumi (t)2

Atlikums pārskata perioda beigās (t)2

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda beigās (t)2

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 5. un 6.ailes "Pārskata periodā saņemts" atšifrējums

2.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Piegādātāja

Saņemtais daudzums (m3)2

nosaukums vai sortimenta kods3

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai identifikācijas numurs

speciālās atļaujas (licences) Nr.

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Piegādātāja

Saņemtais daudzums (t)2

nosaukums vai sortimenta kods3

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai identifikācijas numurs

speciālās atļaujas (licences) Nr.

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

1.tabulas 7.ailes "Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Saņēmēja, lietotāja

Realizētais daudzums (m3)2

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) Nr.4

lietotāja preces izkraušanas vietas adrese

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Saņēmēja, lietotāja

Realizētais daudzums (t)2

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) Nr.4

lietotāja preces izkraušanas vietas adrese

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) Ls________________________________

Eksportētās produkcijas vērtība Ls_____________________________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība Ls__________________________________________________


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Apvienotais atlikums no produkcijas, kas saņemta no citiem komersantiem un nerealizēta, un/vai no produkcijas, kas ir pašu izlaista brīvam apgrozījumam un nerealizēta, un/vai no pašu saražotās un nerealizētās produkcijas (izlaistas brīvam apgrozījumam). Apvienoto atlikumu norāda komersanti, kas paralēli naftas produktu (degvielas) vairumtirdzniecībai nodarbojas arī ar naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam un/vai naftas produktu (degvielas) ražošanu.

2 Degvieleļļas, tās aizstājējproduktu un komponentu, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka; naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums norādāms tonnās.

3 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

4 Neattiecas uz lietotājiem.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
22.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

23.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.4DE

.

Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai
200__.gada _______________


Komersants, kas naftas produktus (degvielu) izlaiž brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai .

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs


(vārds, uzvārds, paraksts)


Akcīzes identifikācijas Nr.

.


Izziņa par atbrīvojumu Nr.

.

izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.


Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Atlikums pārskata perioda sākumā (m3)1

Piegādātāja
nosaukums, valsts vai sortimenta kods
2

Izlaists brīvam apgrozījumam (m3)1

Izlietots (m3)1

Zudumi (m3)1

Atlikums pārskata perioda beigās
(m
3)1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

.

.

.

Nr. p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Atlikums pārskata perioda sākumā (t)1

Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods2

Izlaists brīvam apgrozījumam (t)1

Izlietots (t)1

Zudumi (t)1

Atlikums pārskata perioda beigās
(t)
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.

.


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)


Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Degvieleļļas, tās aizstājējproduktu un komponentu, naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums norādāms tonnās.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
24.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

25.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

26.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

Veidlapa Nr.7DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja
un reģistrēta nosūtītāja darbību 20___.gada _______________

Komersants  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese     Izpildītājs  
        (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   licence izdota   Tālrunis, fakss, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

Naftas produktu (degvielas) daudzums m3 15 grādu temperatūrā pēc Celsija

1.tabula

Nr.p.k. Naftas produktu (degvielas) veids Kombinētās nomenklatūras kods Atlikums pārskata perioda sākumā (m3) Saņemts noliktavā vai importēts (m3) Izlaists brīvam apgrozījumam (m3) Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (m3) Izlietots ražošanai, sajaukšanai,
apstrādei, pārstrādei, fasēšanai
(m3)
Zudumi (m3) Atlikums pārskata perioda beigās (m3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Kopā (m3):              
Nr.p.k. Naftas produktu (degvielas) veids Kombinētās nomenklatūras kods Atlikums pārskata perioda sākumā (t) Saņemts noliktavā vai importēts (t) Izlaists brīvam apgrozījumam (t) Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (t) Izlietots ražošanai, sajaukšanai, apstrādei, pārstrādei, fasēšanai
(t)
Zudumi (t) Atlikums pārskata perioda beigās (t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Kopā (t):              

1.tabulas 5.ailes "Saņemts noliktavā vai importēts" atšifrējums

2.tabula

Nr.p.k. Naftas produktu (degvielas) veids Kombinētās nomenklatūras kods Piegādātāja nosaukums, valsts kods1 vai sortimenta kods2 Akcīzes identifikācijas numurs Saņemts noliktavā vai importēts
no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts (m3) no ES dalībvalsts (m3) no citas akcīzes preču noliktavas LR (m3) kopā (m3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
Kopā (m3):        
Nr.p.k. Naftas produktu (degvielas) veids Kombinētās nomenklatūras kods Piegādātāja nosaukums, valsts kods1 vai sortimenta kods2 Akcīzes identifikācijas numurs Saņemts noliktavā vai importēts
no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts (t) no ES dalībvalsts (t) no citas akcīzes preču noliktavas LR (t) kopā (t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
Kopā (t):        

1.tabulas 7.ailes "Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā" atšifrējums

3.tabula

Nr.p.k. Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenklatūras kods Saņēmēja nosaukums, valsts kods1 Akcīzes identifikācijas Nr. Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā
saņēmējam LR
(m3)
uz citu ES dalībvalsti (m3) tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (m3) citi saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (m3) kopā (m3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Kopā (m3):          
Nr.p.k. Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenklatūras kods Saņēmēja nosaukums, valsts kods1 Akcīzes identifikācijas Nr. Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā
saņēmējam LR

 

(t)

uz citu ES dalībvalsti (t) tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (t) citi saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (t) kopā (t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Kopā (t):          
Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Iesniegts     VID amatpersona  
  (datums)     (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

27.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr. 1DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam
200__.gada _______________

 

 Komersants, kas izlaiž naftas produktus (degvielu) brīvam apgrozījumam

  

  

 (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 

 Juridiskā adrese

  

  

 Izpildītājs

  

  

  

  

  

 (vārds, uzvārds, paraksts)

 

 Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

  

 licence izdota

  

  

 Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

  

 

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

 

1.tabula

 Nr. p.k.

 Naftas produktu (degvielas) veids, marka

 Kombinētās nomenkla­tūras kods

 Atlikums pārskata perioda sākumā (m3)1

 Izlaists brīvam apgrozīju­mam (m3)1

 Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods2

 Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija  (m3)1

 Pārvietots uz savu

 Izlietots savam patēriņam (m3)1

 Nosūtīts citai ES dalīb­valstij (m3)1

 Eksportēts (m3)1

 Zudumi (m3)1

 Atlikums pārskata perioda beigās (m3)1

 vairum­tirdznie­cības tīklu (m3)1

 mazum­tirdznie­cības tīklu (m3)1

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kopā (m3):

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Nr. p.k.

 Naftas produktu (degvielas) veids, marka

 Kombinētās nomenkla­tūras kods

 Atlikums pārskata perioda sākumā (t)1

 Izlaists brīvam apgrozīju­mam (m3)1

 Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods2

 Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija  (t)1

 Pārvietots uz savu

 Izlietots savam patēriņam (t)1

 Nosūtīts citai ES dalīb­valstij (t)1

 Eksportēts (t)1

 Zudumi (t)1

 Atlikums pārskata perioda beigās (t)1

 vairum­tirdznie­cības tīklu (t)1

 mazum­tirdznie­cības tīklu (t)1

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kopā (t):

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.tabulas 7.ailes "Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija" atšifrējums (nav attiecināms uz marķēto degvielu)

2.tabula

 Nr. p.k.

 Naftas produktu (degvielas) veids, marka

 Kombinētās nomenklatūras kods

 Saņēmēja, lietotāja

 Realizētais daudzums (m3)1

 nosaukums

 nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 speciālās atļaujas (licences) numurs3

 lietotāja preces izkraušanas vietas adrese

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kopā (m3):

  

 Nr. p.k.

 Naftas produktu (degvielas) veids, marka

 Kombinētās nomenklatūras kods

 Saņēmēja, lietotāja

 Realizētais daudzums (t)1

 nosaukums

 nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 speciālās atļaujas (licences) numurs3

 lietotāja preces izkraušanas vietas adrese

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kopā (t):

  

1.tabulas 7.ailes "Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija" atšifrējums (attiecināms tikai uz marķēto degvielu)

3.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Lietotāja

Realizētais daudzums (m3)

juridiskās personas nosaukums

fiziskās personas vārds, uzvārds

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

Izziņas numurs

juridiskām personām

fiziskām personām

kopā

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

9

8 +  9 = 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (m3):

 

 

 

 

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) Ls________________________________

Eksportētās produkcijas vērtība Ls_____________________________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība Ls__________________________________________________

 

 Komersanta valdes locekļa(-u)

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

 Galvenais grāmatvedis

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

 

Z.v.                          

Iesniegts

  

VID amatpersona

  

  

 (datums)

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

 

Piezīmes.

1 Degvieleļļas, tās aizstājējproduktu un komponentu, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 oC ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka; naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums norādāms tonnās.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

3 Neattiecas uz lietotājiem.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
28.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

Veidlapa Nr.SP


Pārskats par jēlspirta, spirta, spirta ražošanas izejvielu un blakusproduktu apriti
200__.gada _______________


Komersants, kas ražo, pārstrādā un apstrādā alkoholiskos dzērienus

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)


Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

licence izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

1.tabula

Jēlspirta un spirta izejvielu aprite

Nr. p.k.

Izejvielas nosaukums

Atlikums pārskata perioda sākumā (t)

Iepirkts
(t)

Piegādātāja

Izejvielu iepirkuma cena
(Ls/t)

Saņemts no savas struktūrvienības (t)

Izlietots jēlspirta, spirta ražošanā (t)

Zudumi (t)

Atlikums pārskata perioda beigās
(t)

nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, personas kods vai
identifikācijas numurs

valsts kods1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

2.tabula

Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusproduktu aprite

Nr. p.k.

Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakus­produkta nosaukums

Absolūtā spirta daudzums (tilpum-procentos)

Atlikums pārskata perioda sākumā

(dal a/a)

Saražots (dal a/a)

Iepirkts (dal a/a)

Izlietots (dal a/a)

Realizēts (izlaists brīvam apgrozījumam) (dal a/a)

Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (dal a/a)

Zudumi (dal a/a)

Atlikums pārskata perioda beigās (dal a/a)

alkoholisko dzērienu ražošanai

pašpatēriņam

rektifikācijai

denaturēšanai

dehidratēšanai

realizēts citiem komersantiem

nosūtīts citai ES dalīb- valstij

eksportēts (dal a/a)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.tabulas 6.ailes "Iepirkts" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusprodukta nosaukums

Absolūtā spirta daudzums (tilpumprocentos)

Piegādātāja nosaukums, valsts kods1

Iepirkts
(dal a/a)

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

Kopā:

.

2.tabulas 12.ailes " Realizēts (izlaists brīvam apgrozījumam) (dal a/a)" un 13.ailes "realizēts citiem komersantiem" atšifrējums

4.tabula

Nr. p.k.

Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusprodukta nosaukums

Absolūtā spirta daudzums (tilpumprocentos)

Saņēmēja

Realizēts
(dal a/a)

Iegādes mērķis2

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) numurs vai lietotāja atļaujas numurs

1

2

3

4

5

6

7

8

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

-

2.tabulas 14.ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij" un 15.ailes "Eksportēts" atšifrējums

5.tabula

Nr.
p.k.

Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusprodukta nosaukums

Absolūtā spirta daudzums (tilpumprocentos)

Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods1

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal a/a)

Eksportēts (dal a/a)

1

2

3

4

5

6

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

-


Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) Ls _________________________

Eksportētās produkcijas vērtība Ls______________________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība Ls___________________________________________


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)


Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007.

2 Norādāms saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 16.panta pirmo daļu.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
29.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

30.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

Veidlapa Nr.AN

Pārskats par alkoholisko dzērienu (t.sk. alus) apriti akcīzes preču noliktavā,
par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību 20___.gada ________________

Komersants  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese     Izpildītājs  
        (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   licence izdota   Tālrunis, fakss, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

1.tabula

Nr.p.k. Alkoholiskā dzēriena grupa¹ Atlikums pārskata perioda sākumā Saņemts noliktavā vai importēts Izlaists brīvam apgrozī-jumam (dal) Pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas režīmā Zudumi
(dal)
Atlikums pārskata perioda beigās
(dal) (dal a/a) (dal) (dal a/a)
(dal) (dal a/a) (dal) (dal a/a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                     
Kopā:                    

1.tabulas 5.ailes "Saņemts noliktavā vai importēts (dal)" atšifrējums

2.tabula

Nr.p.k. Alkoholiskā dzēriena grupa¹ Piegādātāja nosaukums, valsts kods² Akcīzes identifikācijas Nr. Saņemts noliktavā vai importēts (dal)
no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts no ES dalībvalsts no citas akcīzes preču noliktavas LR kopā
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
Kopā:        

1.tabulas 8.ailes "Pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas režīmā (dal)" atšifrējums

3.tabula

Nr.p.k. Alkoholiskā dzēriena grupa¹ Saņēmēja nosaukums, valsts kods² Akcīzes identifikācijas Nr. Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (dal)
saņēmējam LR uz citu ES dalībvalsti eksportēts citi saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" kopā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
Kopā:          
Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Iesniegts     VID amatpersona  
  (datums)     (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

¹ Alkoholiskie dzērieni atbilstoši akcīzes nodokļa likmei iedalāmi šādās grupās:

1.grupa – alus;

2.grupa – vīns;

3.grupa – raudzētie dzērieni;

4.a grupa – starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot);

4.b grupa – starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot);

5.grupa – pārējie alkoholiskie dzērieni.

² Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007.

31.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

32.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikuma nosaukums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

Veidlapa Nr.VA

Vīna aprite vīna gadā līdz 20___.gada _______________


Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē un izlaiž brīvam apgrozījumam alkoholiskos dzērienus

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.(vārds, uzvārds, paraksts)


Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

licence izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.


Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

(dal)

Nr.p.k.

Vīna aprite

Kvalitatīvie vīni

Galda vīni

Pārējie vīni

Visi vīni

kopā

no tiem baltie

kopā

no tiem baltie

kopā

no tiem baltie

kopā

no tiem baltie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Atlikums pārskata perioda sākumā

1.1.

saražotās, apstrādātās, pārstrādātās, safasētās produkcijas atlikums

1.2.

brīvam apgrozījumam izlaistās produkcijas atlikums

2.

Saražots, pārstrādāts, apstrādāts, safasēts

3.

Izlaists brīvam apgrozījumam

3.1.

tajā skaitā no valstīm, kuras nav ES dalībvalstis

3.1.1.

tajā skaitā fasēts

4.

Eksports

4.1.

uz ES dalībvalstīm

4.2.

uz ES kandidātvalstīm

4.3.

uz citām valstīm

5.

Kopējais iekšzemes patēriņš

5.1.

realizēts vietējā tirgū

5.2.

rūpnieciskais patēriņš

5.2.1.

tajā skaitā destilācijai

5.2.2.

tajā skaitā etiķa ražošanai

5.3.

vīna ražošanai (apstrāde, pārstrāde)

5.4.

zudumi

5.4.1.

tajā skaitā ražošanas procesā

5.4.2.

tajā skaitā realizācijas procesā

6.

Atlikums pārskata perioda beigās

6.1.

saražotās, apstrādātās, pārstrādātās, safasētās produkcijas atlikums

6.2.

brīvam apgrozījumam izlaistās produkcijas atlikums


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
33.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.VK

.

Vīna krājumi
200__.gada _______________


Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē un izlaiž brīvam apgrozījumam alkoholiskos dzērienus(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)


Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

licence izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.


Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

(dal)

Nr. p.k.

Vīna krājumi

Kvalitatīvie vīni

Galda vīni

Pārējie vīni

Visi vīni

kopā

no tiem baltie

kopā

no tiem baltie

kopā

no tiem baltie

kopā

no tiem baltie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Kopējie ražotāju krājumi


no tiem dzirkstošie

1.1.

ražoti Latvijā


no tiem dzirkstošie

1.2.

ražoti ES dalībvalstīs


no tiem dzirkstošie

1.3.

ražoti valstīs, kuras nav ES dalībvalstis


no tiem dzirkstošie

2.

Kopējie tirdzniecības krājumi


no tiem dzirkstošie

2.1.

ražoti Latvijā


no tiem dzirkstošie

2.2.

ražoti ES dalībvalstīs


no tiem dzirkstošie

2.3.

ražoti valstīs, kuras nav ES dalībvalstis


no tiem dzirkstošie

3.

Kopējie krājumi


no tiem dzirkstošie

3.1.

ražoti Latvijā


no tiem dzirkstošie

3.2.

ražoti ES dalībvalstīs


no tiem dzirkstošie

3.3.

ražoti valstīs, kuras nav ES dalībvalstis


no tiem dzirkstošie


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)


Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
34.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

35.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

36.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

37.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)

38.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

39.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

40.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

41.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 662Pieņemts: 30.08.2005.Stājas spēkā: 01.09.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 01.09.2005.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
115573
{"selected":{"value":"15.04.2010","content":"<font class='s-1'>15.04.2010.-31.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.06.2019","iso_value":"2019\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2019","iso_value":"2019\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2019.-31.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-28.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2018","iso_value":"2018\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-06.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2016","iso_value":"2016\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2016","iso_value":"2016\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2016.-06.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2014","iso_value":"2014\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2014.-11.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2012","iso_value":"2012\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-14.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2010","iso_value":"2010\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2010.-31.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-14.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2010","iso_value":"2010\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2010.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2010","iso_value":"2010\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2010.-02.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2009","iso_value":"2009\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2009.-28.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2009","iso_value":"2009\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2009.-22.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2008","iso_value":"2008\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2008.-02.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-17.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2005","iso_value":"2005\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2005.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.04.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva