Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.595

Rīgā 2005.gada 9.augustā (prot. Nr.45 42.§)
Izdoti saskaņā ar Cukura nozares likuma 20.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.469 "Noteikumi par pārejas posma pasākumu piemērošanas kārtību cukura un cukuru saturošu produktu tirdzniecībā sakarā ar pievienošanos Eiropas Savienībai" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69., 88.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Zemkopības ministrija pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma izvērtē deklarācijas iesniedzēja norādīto objektīvo krājumu veidošanās apstākļu pamatotību un sniedz atzinumu, norādot krājumu apjomu, kas radies objektīvo krājumu veidošanās apstākļu rezultātā."

2. Izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Produkta liekā krājuma daudzumam līdzvērtīga cukura vai izoglikozes izņemšana no Eiropas Savienības tirgus, pierādījumu sniegšana un maksājuma piemērošana

16. Personas, kuras deklarējušas produktu liekos krājumus vai kurām pārbaužu laikā Valsts ieņēmumu dienests konstatējis produktu lieko krājumu (turpmāk - liekā krājuma īpašnieks), līdz 2005.gada 30.novembrim saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punktu izņem no Eiropas Savienības tirgus tām noteiktā produkta liekā krājuma daudzumam līdzvērtīgu (daudzums, kas vienāds ar produkta liekā krājuma cukura vai izoglikozes saturu, izteiktu kilogramos) cukura vai izoglikozes daudzumu.

16.1 Par cukura vai izoglikozes izņemšanu no Eiropas Savienības tirgus Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "b" apakšpunktā noteiktajā veidā, pārstrādājot cukuru vai izoglikozi degmaisījumā (bioetanolā), kompetentā uzraudzības iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

16.2 Cukura vai izoglikozes pārstrādi degmaisījumā (bioetanolā) atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "b" apakšpunktam var veikt komersants, kuru kā degmaisījuma (bioetanola) ražotāju ir apstiprinājis Valsts ieņēmumu dienests un kuram ir speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai.

16.3 Degmaisījuma (bioetanola) ražotāju apstiprina, ja tas Valsts ieņēmu­mu dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

16.3 1. firma;

16.3 2. juridiskā adrese un darbības vietas adrese, kurā cukurs vai izoglikoze tiks pārstrādāta degmaisījumā (bioetanolā);

16.3 3. apliecinājums, ka degmaisījums (bioetanols) tiks denaturēts (norādot denaturēšanā izmantojamās vielas);

16.3 4. degmaisījuma (bioetanola) izmantošanas mērķis;

16.3 5. cukura vai izoglikozes veids, apjoms, kādu degmaisījuma (bioetanola) ražotājs var pārstrādāt, un pārstrādei paredzētais laiks;

16.3 6. degmaisījuma (bioetanola) ražošanas tehnoloģiskais apraksts;

16.3 7. produkta liekā krājuma īpašnieks.

16.4 Pēc informācijas saņemšanas Valsts ieņēmumu dienests piecu darb­dienu laikā informē degmaisījuma (bioetanola) ražotāju par tā apstiprinājumu vai par noraidījumu piešķirt tam apstiprinājumu.

16.5 Lai nodrošinātu cukura vai izoglikozes pārstrādes degmaisījumā (bioetanolā) tehnoloģiskā procesa uzraudzību, apstiprinātais degmaisījuma (bioetanola) ražotājs darbdienā informē Valsts ieņēmumu dienestu par cukura vai izoglikozes pārstrādes degmaisījumā (bioetanolā) uzsākšanu vismaz 24stundas pirms procesa uzsākšanas un par cukura vai izoglikozes pārstrādes degmaisījumā (bioetanolā) procesa pabeigšanu - ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tā pabeigšanas.

16.6 Apstiprinātais degmaisījuma (bioetanola) ražotājs, kas izņem cukuru vai izoglikozi no Eiropas Savienības tirgus atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "b" apakšpunktam:

16.6 1. nodrošina izņemšanai paredzētā cukura vai izoglikozes uzglabāšanu atsevišķi no citiem tā rīcībā esošajiem produktiem;

16.6 2. pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nodrošina iespēju pārbaudīt cukura vai izoglikozes svaru;

16.6 3. iekārto reģistru, kur katru dienu, kad veikta cukura vai izoglikozes pārstrāde degmaisījumā (bioetanolā), fiksē iegādāto vai pārstrādei pieņemto cukura vai izoglikozes apjomu, pārstrādāto cukura vai izo­glikozes apjomu degmaisījumā (bioetanolā) un cukura vai izoglikozes atlikumu.

16.7 Lai nodrošinātu pietiekamu uzraudzību cukura vai izoglikozes izņem­šanai no Eiropas Savienības tirgus atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "b" apakšpunktam, Valsts ieņēmumu dienests pārbauda apstiprinātos degmaisījuma (bioetanola) ražotāja grāmatvedības reģistrus, šo noteikumu 16.6 3.apakšpunktā minēto preču uzskaites reģistru un saistošos dokumentus.

16.8 Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 16.7punktā minētās pārbaudes veikšanas sastāda pārbaudes aktu.

16.9 Par cukura vai izoglikozes izņemšanu no Eiropas Savienības tirgus Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktā noteiktajā veidā, denaturējot cukuru vai izoglikozi dzīvnieku barībā, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1972.gada 14.janvāra Regulas (EEK) Nr. 100/72, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par dzīvnieku barībai paredzētā cukura denaturēšanu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 100/72), 19.panta 1.punktu kompetentā uzraudzības iestāde ir Pārtikas un veterinārais dienests.

16.10 Cukura vai izoglikozes denaturēšanu dzīvnieku barībā atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktam var veikt Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīti vai reģistrēti dzīvnieku barības ražošanas uzņēmumi.

16.11 Izņemot cukuru vai izoglikozi no Eiropas Savienības tirgus Komisijas Regulas 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktā noteiktajā veidā, dzīvnieku barības ražotājam Komisijas Regulas Nr. 100/72 19.panta 3.punktā noteiktais minimālais cukura vai izoglikozes denaturētais daudzums dzīvnieku barībā ir viena tonna dienā.

16.12 Lai iegūtu Komisijas Regulas Nr. 100/72 19.panta 2.punktā minēto apstiprinājumu, dzīvnieku barības ražotājs iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā Komisijas Regulas Nr. 100/72 19.panta 4.punktā noteiktos datus, informāciju par produkta liekā krājuma īpašnieku un dzīvnieku barības veidu, kādā tiks denaturēts cukurs vai izoglikoze, atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 100/72 pielikumam.

16.13 Pēc šo noteikumu 16.12punktā minētās informācijas saņemšanas Pārtikas un veterinārais dienests piecu darbdienu laikā informē dzīvnieku barības ražotāju par piešķirto apstiprinājumu denaturēt cukuru vai izoglikozi dzīvnieku barībā.

16.14 Lai nodrošinātu cukura vai izoglikozes denaturēšanas dzīvnieku barībā uzraudzību saskaņā Komisijas Regulas Nr. 100/72 19.panta 4.punktu, dzīvnieku barības ražotājs darbdienā informē Pārtikas un veterināro dienestu par cukura vai izoglikozes denaturēšanas dzīvnieku barībā uzsākšanu vismaz 24 stundas pirms denaturēšanas uzsākšanas un par denaturēšanas pabeigšanu - ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tās pabeigšanas.

16.15 Dzīvnieku barības ražotājs, kas izņem cukuru vai izoglikozi no Eiropas Savienības tirgus atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c"apakšpunktam:

16.15 1. nodrošina izņemšanai paredzētā cukura vai izoglikozes uzglabā­šanu atsevišķi no citiem produktiem;

16.15 2. pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma nodrošina tam iespēju pārbaudīt cukura vai izoglikozes svaru;

16.15 3. iekārto reģistru, kur katru dienu, kad veikta cukura vai izoglikozes denaturēšana dzīvnieku barībā, fiksē iegādāto vai pieņemto cukura vai izogliko­zes apjomu, denaturēto cukuru vai izoglikozes apjomu un cukura vai izoglikozes atlikumu.

16.16 Lai nodrošinātu pietiekamu uzraudzību cukura vai izoglikozes izņemšanai no Eiropas Savienības tirgus atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktā minētajam veidam, Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda dzīvnieku barības ražotāja grāmatvedības reģistrus, šo noteikumu 16.15 3.apakšpunktā minēto preču uzskaites reģistru un saistošos dokumentus.

16.17 Lai pārliecinātos, ka cukura vai izoglikozes denaturēšana dzīvnieku barībā veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests, ja nepieciešams, nodrošina, lai tiktu ņemti parau­gi un veiktas laboratoriskās analīzes, un sniedz atzinumu par produkta atbilstību deklarētajam dzīvnieku barības veidam.

16.18 Pārtikas un veterinārais dienests pēc šo noteikumu 16.16 punktā minētās pārbaudes veikšanas sastāda pārbaudes aktu, ņemot vērā šo noteikumu 16.17 punktā minēto atzinumu.

16.19 Denaturēšanas dzīvnieku barībā uzraudzības izmaksas Pārtikas un veterinārajam dienestam sedz denaturēšanas veicējs saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

17. Liekā krājuma īpašnieks:

17.1. saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 60/2004 6.pantu līdz 2006.gada 28.februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Komisijas Regulas (EK) Nr. 60/2004 6.panta 4.punktā noteikto pierādījumu par tam noteiktā produkta liekā krājuma daudzumam līdzvērtīga cukura vai izoglikozes daudzuma izņemšanu no Eiropas Savienības tirgus Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktajā veidā;

17.2. līdz 2005.gada 15.decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājumu par cukura vai izoglikozes izņemšanu no Eiropas Savienības tirgus (4.pielikums), ko apstiprinājis:

17.2.1. liekā krājuma īpašnieks un degmaisījuma (bioetanola) ražotājs, ja cukurs vai izoglikoze pārstrādāta Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "b"apakš­punktā noteiktajā veidā;

17.2.2. liekā krājuma īpašnieks un dzīvnieku barības ražotājs, ja cukura vai izoglikozes izņemšana no tirgus veikta Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakš­punktā noteiktajā veidā. Šo apliecinājumu saskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu;

17.3. līdz 2005.gada 15.decembrim veic maksājumu valsts budžetā Valsts ieņēmumu dienesta norādītajā kontā par produkta liekā krājuma apjomu, kuram līdzvērtīga cukura vai izoglikozes daudzuma izņemšana no Eiropas Savienības tirgus nav veikta līdz 2005.gada 30.novembrim. Maksājuma summu, kas izteikta eiro, pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā eiro kursa 2005.gada 30.novembrī. Maksājuma aprēķina veidlapa noteikta šo noteikumu 5.pielikumā."

3. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.469

Denaturēšanas dzīvnieku barībā uzraudzības izmaksas

Nr.
p.k.

Pakalpojumu veids

Izmaksas (Ls)

PVN summa (Ls)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

1. Valsts uzraudzības un kontroles izmaksas

1.1.

Inspektora/eksperta vienas darba stundas izmaksas (Ls/h) (neieskaitot transporta un viesnīcas izmaksas)1

7,50

 

7,50

1.2.

Transporta izmaksas (Ls/km)1

0,10

 

0,10

1.3.

Viesnīcas izmaksas

Faktiskie izdevumi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām (Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi")

2. Laboratoriskie pakalpojumi

2.1.

Paraugu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem (bez transporta izmaksām)

5,28

0,95

6,23

2.2.

Ķīmiskie izmeklējumi

     

2.2.1.

parauga sagatavošana

0,50

0,09

0,59

2.2.2.

kopproteīns (Kjeldāla metode)

6,90

1,24

8,14

2.2.3.

kalcijs

4,56

0,82

5,38

2.2.4.

NaCl (Folharda metode)

2,51

0,45

2,96

2.2.5.

mitruma saturs

2,63

0,47

3,10

2.2.6.

cietes saturs (polarimetriskā metode)

16,02

2,88

18,90

2.3.

Toksisko elementu noteikšanas analīzes: kadmija, svina, vara, cinka, mangāna, nātrija un citu elementu noteikšana ar atomabsobciometrijas metodi (cena par vienu elementu)

8,36

1,50

9,86

2.4.

Testēšanas pārskats

0,50

0,09

0,59

Piezīme.

1 Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otrā daļa nosaka, ka budžeta institūciju īstenotajām valsts izpildvaras funkcijām netiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis."

4. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

'4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.469

 


 

Piezīmes.
1 Šī pielikuma 4.punktā norāda deklarētos vai pārbaužu laikā Valsts ieņēmumu dienesta konstatētos produkta liekos krājumus.
2 Šī pielikuma 6.punktā norāda lieko krājumu izņemšanas veidu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punktā "b" vai "c" apakšpunktu.
3 Šī pielikuma 7.punktā norāda liekā krājuma īpašnieka produkta liekā krājuma daudzumam līdzvērtīga cukura vai izoglikozes daudzumu, kura izņemšana no Kopienas tirgus tika veikta atbilstoši šī pielikuma 6.punktā norādītajam veidam.
4 Šī pielikuma 9.punktā norāda denaturēšanas dzīvnieku barībā veicējas vai degmaisījuma (bioetanola) ražotājas personas ražotnes adresi, kur tika veikta šī pielikuma 4.punktā minētā produkta liekā krājuma daudzumam līdzvērtīga cukura vai izoglikozes denaturēšana dzīvnieku barībā vai pārstrāde degmaisījumā (bioetanolā) atbilstoši šī pielikuma 6.punktā minētajam veidam.
5 Šī pielikuma 11.punktā norāda denaturēšanas dzīvnieku barībā vai degmaisījuma (bioetanola) ražošanas galaprodukta veidu. Attiecībā uz denaturēšanu dzīvnieku barībā norāda denaturēšanas galaproduktu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 100/72 pielikumu, attiecībā uz degmaisījuma ražošanu - galaprodukta nosaukumu un aprakstu.
6 Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieks, ja cukura vai izoglikozes izņemšana no Kopienas tirgus veikta Komisijas regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktā noteiktajā veidā."  

5. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

'5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.469

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 595Pieņemts: 09.08.2005.Stājas spēkā: 18.08.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 17.08.2005.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
114524
18.08.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva