Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumus Nr. 831 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei, ja dzīvniekiem lietotas zāles".
Ministru kabineta noteikumi Nr.579

Rīgā 2005.gada 2.augustā (prot. Nr.44 28.§)
Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles
Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 11.punktu un Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. zāļu lietošanas ierobežojumus novietnēs audzētiem vai turētiem govju, aitu, kazu, cūku sugas dzīvniekiem, mājputniem un trušiem, mājas zirgu dzimtas dzīvniekiem un mājas apstākļos audzētiem savvaļas dzīvniekiem (turpmāk - novietnē audzēti dzīvnieki), akvakultūras dzīvniekiem un mājas (ista­bas) dzīvniekiem;

1.2. veterinārās prasības attiecībā uz novietnē audzētu dzīvnieku un akva­kultūras dzīvnieku apriti, kā arī tādu pārtikas produktu apriti, kas iegūti no dzīvniekiem, kuriem ievadītas šajos noteikumos noteiktajiem lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles.

2. Noteikumu uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests).

3. Šajos noteikumos noteiktajiem lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles atļauts ievadīt dzīvniekiem, ja:

3.1. zāles ir reģistrētas un to lietošana atļauta Latvijas teritorijā;

3.2. novietnē audzētie dzīvnieki un akvakultūras dzīvnieki ir apzīmēti un reģistrēti normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģis­trēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā, kā arī identificējami zāļu lietošanas brīdī (turpmāk - identificēti dzīvnieki);

3.3. zāles ievada praktizējošs veterinārārsts (turpmāk - veterinārārsts) vai dzīvnieka īpašnieks vai turētājs (turpmāk - dzīvnieka īpaš­nieks) veterinārārsta tiešā uzraudzībā. Veterinārārsts par izlietotajām zālēm novietnē audzētu dzīvnieku vai akvakultūras dzīvnieku īpašnieka glabāšanā esošajā reģistrā vai uzskaites žurnālā (turpmāk - datu uzskaites reģistrs) izdara ierakstu atbilstoši normatīvajos aktos par veterināro zāļu marķēšanu, izplatīšanu un kontroli noteiktajām prasībām, papildus norādot dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanas ierobežojuma periodu (laikposms, kurā cilvēka uzturam vai dzīvnieku barības iegūšanai nav atļauts izmantot no ārstētajiem dzīvniekiem iegūtus dzīvnieku izcelsmes produktus);

3.4. novietnē audzēti dzīvnieki un akvakultūras dzīvnieki atrodas dienesta inspektora uzraudzībā.

II. Zāļu lietošanas ierobežojumi dzīvniekiem

4. Latvijā nav atļauts reģistrēt šajos noteikumos noteiktajiem lietošanas ierobežojumiem pakļautās hormonālas iedarbības zāles un beta agonistus, ja:

4.1. hormonālas iedarbības zālēm ir deponējošas īpašības;

4.2. dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanas ierobežojumu periods pēc hormonālas iedarbības zāļu ievadīšanas ilgst vairāk par 15 dienām kopš dzīvnieka ārstēšanas pabeigšanas;

4.3. nav zināmi zāļu lietošanas nosacījumi;

4.4. zāļu atliekvielu noteikšanai nav pieejami reaģenti vai attiecīgs analī­tiskais ekipējums, lai noteiktu maksimāli pieļaujamo atliekvielu līmeni;

4.5. lietojot beta agonistus saturošas zāles, produktu iegūšanas ierobežo­jumu periods ir ilgāks par 28 dienām pēc dzīvnieka ārstēšanas pabeigšanas;

4.6. zāles reģistrētas pirms Padomes 1993.gada 22.jūlija Regulas Nr. 2309/93/EEK, ar ko nosaka kārtību, kā Kopienā apstiprina un pārrauga cilvē­kiem paredzētas zāles un veterinārās zāles, kā arī izveido Eiropas Zāļu novērtē­šanas aģentūru, stāšanās spēkā.

5. Zāles lieto saskaņā ar Padomes 1990.gada 26.jūnija Regulā Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos, noteikto zāļu lietošanas kārtību.

6. Latvijā aizliegts izplatīt un lietot:

6.1. visu šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto sugu dzīvniekiem - zāles, kuru sastāvā ir tireostatiskas vielas, stilbēni, stilbēnu atvasinājumi, to sāļi un esteri;

6.2. beta agonistus, estradiolu 17β un tā esterveidīgos atvasinājumus dzīvniekiem, kuri paredzēti pārtikas produktu iegūšanai vai no tiem iegūtie produkti paredzēti patēriņam cilvēku uzturā, izņemot gadījumus, ja minētās zāles tiek lietotas šo noteikumu 14., 16. un 16.1 punktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.462)

7. Latvijā aizliegts izplatīt un lietot zāles, kuras satur vielas ar estrogēnu (izņemot estradiolu 17β un tā esterveidīgos atvasinājumus), androgēnu vai gesta­gēnu iedarbību:

7.1. novietnē audzētiem dzīvniekiem, izņemot gadījumus, ja zāļu lietošanu kontrolē dienesta inspektors;

7.2. novietnē audzētiem dzīvniekiem, ja tie paredzēti tirdzniecībai vai tiek nokauti patēriņam cilvēku uzturā, izņemot gadījumus, ja zāles lieto saskaņā ar šo noteikumu 12.punktā minētajām prasībām.

8. Aizliegts izplatīt patēriņam cilvēku uzturā gaļu, kura iegūta no šo noteikumu 7.punktā minētajiem dzīvniekiem. Šīs gaļas pārstrāde ir aizliegta.

9. Aizliegts izplatīt patēriņam cilvēku uzturā akvakultūras dzīvniekus, kuri saņēmuši vielas ar estrogēnu (izņemot estradiolu 17β un tā esterveidīgos atvasinājumus), androgēnu vai gestagēnu iedarbību. Šādus akvakultūras dzīv­niekus aizliegts pārstrādāt dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos.

10. Ja ir aizdomas par šo noteikumu 6. un 7.punktā minēto zāļu klātbūtni dzīvnieku organismā, dienesta inspektors veic pārbaudi un neuzliek ierobežojumus dzīvnieku tirdzniecībai, ja tiek noskaidrots, ka šie dzīvnieki ir ārstēti saskaņā ar šo noteikumu 11., 12., 13., 14., 16. un 16.1 punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.462)

11. Novietnē audzētiem dzīvniekiem terapeitiskos nolūkos atļauts lietot zāles, kuru sastāvā ir testosterons, progesterons un to atvasinājumi, ja minētās zāles ievada veterinārārsts un tiek ievērotas šādas prasības:

11.1. zāles izmanto auglības problēmu ārstēšanai vai nevēlamas grūsnības pārtraukšanai;

11.2. zāles ievada atsevišķam novietnē audzētam dzīvniekam, ja veterinārārsts pirms zāļu ievadīšanas dzīvnieku ir klīniski izmeklējis;

11.3. zāles ievada injekciju veidā, bet olnīcu disfunkcijas ārstēšanai arī vaginālo spirāļu veidā;

11.4. zāles aizliegts ievadīt implantu veidā;

11.5. pēc uzsūkšanās zāles aplikācijas vietā tiek pakļautas hidrolīzes procesam.

(MK 06.06.2006. noteikumu Nr.462 redakcijā)

12. Zāles, kuras satur vielas ar estrogēnu (izņemot estradiolu 17β un tā esterveidīgos atvasinājumus), androgēnu vai gestagēnu iedarbību, atļauts ievadīt identificētiem dzīvniekiem zootehniskos nolūkos:

12.1. ja pirms ārstējošo darbību uzsākšanas veterinārārsts veic dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu un pats ievada zāles novietnē audzētiem atsevišķiem dzīvniekiem meklēšanās sinhronizācijai, donoru un recipientu sagatavošanai, lai veiktu embriju transplantāciju;

12.2. ja zāles, kuru sastāvā ir vielas ar androgēnu iedar­bību, ievada saskaņā ar veterinārārsta norādījumiem un viņa tiešā uzraudzībā dzimuma inversijas nolūkos jau­niem akvakultūras dzīvniekiem, kuri nav vecāki par trim mēnešiem un ir paredzēti vaislai.

13. Novietnē audzētiem dzīvniekiem zootehniskos nolūkos nav atļauts ievadīt zāles, kuras satur vielas ar estrogēnu (izņemot estradiolu 17β un tā esterveidīgos atvasinājumus), androgēnu vai gestagēnu iedarbību, ja tie ir paredzēti pārtikas produktu iegūšanai, no tiem tiek iegūti pārtikas produkti vai tie ir vaislas dzīvnieki reproduktīvā cikla beigās un atrodas nobarošanā.

14. Latvijā atļauts novietnē audzētiem dzīvniekiem lietot zāles, kuras satur estradiolu 17β un tā esterveidīgos atvasinājumus, ja tās:

14.1. izmanto augļa macerācijas vai mumifi­kācijas gadījumā govju sugas dzīvniekiem;

14.2. izmanto piometras ārstēšanai govju sugas dzīvniekiem;

14.3. izmanto meklēšanās ierosināšanai govju, aitu, kazu sugas dzīvniekiem un zirgu dzimtas dzīvniekiem;

14.4. ievada veterinārārsts.

15. Dzīvnieku īpašniekam nav atļauts rīkoties ar zālēm, kā arī glabāt zā­les, kuras satur estradiolu 17β un tā esterveidīgos atvasinājumus.

16. Terapeitiskos nolūkos atļauts ievadīt zāles, kas satur:

16.1. aliltrenbolonu (caur muti) vai beta agonistus zirgu dzimtas dzīvniekiem un mājas (istabas) dzīvniekiem, nodrošinot, ka šīs zāles tiek ievadītas saskaņā ar zāļu ražotāja anotācijā norādīto informāciju un to veic veterinārārsta tiešā uzraudzībā;

16.2. beta agonistus, lai govju sugas dzīvniekiem atnešanās laikā ierosinātu tokolīzi. Beta agonistus injekciju veidā ievada veterinārārsts;

16.3. beta agonistus, lai ārstētu elpošanas ceļu slimības un ierosinātu tokolīzi zirgu dzimtas dzīvniekiem, kuri nav paredzēti gaļas iegūšanai.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.462)

16.1 Beta agonistus nav atļauts lietot terapeitiskos nolūkos dzīvniekiem, kuri paredzēti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanai vai vaislas dzīvniekiem reproduktīvā cikla beigās, izņemot gadījumus, ja beta agonisti tiek lietoti šo noteikumu 16.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(MK 06.06.2006. noteikumu Nr.462 redakcijā)

17. Dzīvnieku īpašniekam nav atļauts glabāt un lietot beta agonistus.

III. Uzraudzība un kontrole

18. Aizliegts izplatīt patēriņam cilvēku uzturā gaļu vai pārtikas produktus, kas iegūti no dzīvniekiem, kuriem ievadītas zāles ar estrogēnu, androgēnu vai gestagēnu darbību vai beta agonistus saturošas zāles, pirms dienesta inspektors nav konstatējis, ka dzīvnieki ir ārstēti ar zālēm atbilstoši šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām prasībām un ir beidzies dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanas ierobežojuma periods.

19. Dienests atbilstoši kompetencei bez iepriekšēja brīdinājuma veic pārbaudes, lai:

19.1. atklātu šajos noteikumos minēto aizliegto vai ierobežojumiem pakļauto zāļu glabāšanu, kuras lieto, lai veicinātu tādu dzīvnieku nobarošanu, no kuriem iegūst dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus;

19.2. atklātu dzīvnieku nelegālu ārstēšanu;

19.3. pārliecinātos par dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanas ierobežojuma perioda ievērošanu;

19.4. pārliecinātos par ierobežojumu ievērošanu terapeitiskās ārstēšanas vai zootehniskos nolūkos, kā arī lietojot citas šajos noteikumos minētajiem zāļu lietošanas ierobežojumiem pakļautās vielas.

(MK 06.06.2006. noteikumu Nr.462 redakcijā)

20. Ja zāļu sastāvā ir tireostatiskas vielas, stilbēni, stilbēnu atvasinājumi, to sāļi un esteri, beta agonisti, estradiols 17β un tā esterveidīgie atvasinājumi, vielas ar estrogēnu, androgēnu vai gestagēnu iedar­bību, dienests veic:

20.1. zāļu pārbaudi dzīvos dzīvniekos, dzīvnieku dzirdināšanai paredzētajā ūdenī un visās dzīvnieku audzēšanas vai turēšanas vietās;

20.2. zāļu atliekvielu pārbaudi dzīvos dzīvniekos, to ekskrementos, ķermeņa šķidrumos un audos, kā arī dzīvnieku izcelsmes produktos.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.462)

21. Ja šo noteikumu 19. un 20.punktā noteiktajās pārbaudēs:

21.1. konstatēta tādu zāļu vai produktu klātbūtne, kuru lietošana vai uzglabāšana ir aizliegta, vai konstatētas aizliegtu zāļu atliekvielas, tad šādas vielas vai produktus konfiscē un dzīvniekus, kuriem tās ievadītas, kā arī no tiem iegūtos pārtikas produktus pakļauj kontrolei. Ja kontroles laikā dzīvnieku organismā un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos ir konstatēta aizliegtu zāļu vai to atliekvielu klātbūtne, dienests organizē šo dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iznīcināšanu;

21.2. konstatēts, ka nav ievērots dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanas ierobežojuma periods vai ir atklāta dzīvnieku nelegāla ārstēšana (ārstēšana, kuras laikā dzīvniekam tiek ievadītas šajos noteikumos ārstēšanas nolūkiem aizliegtās zāles, vai pārkāpta šajos noteikumos noteiktajiem lietošanas ierobežojumiem pakļauto zāļu lietošanas kārtība), dienests uzliek attiecīgu administratīvo sodu.

22. Dienests atbilstoši kompetencei bez iepriekšēja brīdinājuma kontrolē praktizējošus veterinārārstus un veterinārmedicīniskās aprūpes komersantus, kuriem atļauts izplatīt un lietot vielas ar tireostatisku, estrogēnu, androgēnu vai gestagēnu iedarbību un beta agonistus.

(MK 06.06.2006. noteikumu Nr.462 redakcijā)

23. Komersants vai viņa pilnvarota persona hronoloģiskā kārtībā uzskaita šo noteikumu 22.punktā minēto zāļu iepirkto un pārdoto daudzumu un to personu vārdus, kurām šīs zāles pārdotas vai no kurām tās pirktas. Informācija ir pieejama dienestam.

(MK 06.06.2006. noteikumu Nr.462 redakcijā)

24. Ja Latvijā izdarīto pārbaužu rezultāti liecina par importēto dzīvnieku vai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu neatbilstību šo noteikumu prasībām, dienests sadarbojas ar tās dalībvalsts kompetento iestādi, kura importēja dzīvniekus vai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, un nosaka turpmāko rīcību ar tiem, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību par dalībvalstu kompetento iestāžu un Eiropas Savienības institūciju savstarpējo sadarbību.

IV. Kārtība, kādā notiek tirdzniecība ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles

25. Augstas klases sporta zirgus, augstvērtīgus zirgus, cirka zirgus, zirgus, kas paredzēti pētījumiem vai tiek izstādīti izstādēs, skatēs, kā arī identificētus zirgus, kuriem terapeitiskos nolūkos ievadītas aliltrenbolonu vai beta agonistus saturošas zāles, atļauts izvest tirdzniecībai, cirka izrādēm, sacensībām, skatēm, izstādēm, pētījumu veikšanai pirms dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanas ierobežojuma perioda beigām, ja:

25.1. minētās zāles ievadītas saskaņā ar šo noteikumu 16.1.apakš­punkta prasībām;

25.2. veterinārajā (veselības) sertifikātā un zirga pasē ir ieraksts par ievadīto zāļu nosaukumu, devu un ievadīšanas datumu.

26. Tirdzniecību ar audzēšanai paredzētiem dzīvniekiem un vaislas dzīvniekiem to reproduktīvā cikla beigās, kuri īsi pirms pārdošanas ārstēti ar zālēm, kas satur testosteronu, progesteronu vai to atvasinājumus, aliltrenbolonu, beta agonistus, vai kuras satur vielas ar estrogēnu (ieskaitot estradiolu 17β un tā esterveidīgos atvasinājumus), androgēnu vai gestagēnu iedarbību, atļauts veikt, ja:

26.1. dzīvnieki ārstēti atbilstoši šo noteikumu prasībām;

26.2. beidzies dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanas ierobežojuma periods.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.462)

27. No valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk - trešās valstis) un kurās ir atļauts izplatīt un visu sugu dzīvniekiem ievadīt veterinārās zāles, kas satur stilbēnus, stilbēnu atvasinājumus, to sāļus un esterus vai tireostatiskas vielas, nav atļauts ievest Latvijā novietnē audzētus dzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus, gaļu vai pārtikas produktus, kas iegūti no šādiem dzīvniekiem. Pārtikas un veterinārais dienests ņem paraugus, lai izmeklētu no trešajām valstīm ievestos dzīvniekus un noskaidrotu aizliegtu zāļu vielu klātbūtni, arī tādu zāļu atliekvielu klātbūtni, kuras pakļautas lietošanas ierobežojumiem.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.462)

28. Dienests kontrolē, lai Latvijā netiktu ievesti no Eiropas Komisijas sarakstā iekļautajām trešajām valstīm:

28.1. novietnē audzēti dzīvnieki vai akvakultūras dzīvnieki, kuriem jebkā­dā veidā ir ievadītas zāles, kas satur tireostatiskas vielas, stilbēnus, stilbēnu atvasinājumus, to sāļus vai esterus;

28.2. novietnē audzēti dzīvnieki vai akvakultūras dzīvnieki, kuriem ir ievadītas zāles, kas satur estradiolu 17β un tā esterveidīgos atvasinājumus, beta agonisti, vielas ar estrogēnu, androgēnu vai gestagēnu darbību, izņemot gadī­jumus, ja minētās zāles tiek lietotas šo noteikumu noteiktajā kārtībā un atbilstoši starptautiskiem ieteikumiem ir ievērots dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanas ierobežojuma periods;

28.3. gaļa un pārtikas produkti, kuri iegūti no šo noteikumu 28.1. un 28.2.apakš­punktā minētajiem dzīvniekiem.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.462)

29. No trešajām valstīm atļauts ievest audzēšanai paredzētus dzīvniekus vai vaislas dzīvniekus to reproduktīvā cikla beigu posmā, kā arī no šiem dzīvniekiem iegūtu gaļu, ja dzīvnieki ir ārstēti saskaņā ar šo notei­kumu prasībām vai trešā valsts piedāvā ekvivalentas dzīvnieku veselības garan­tijas.

V. Noslēguma jautājumi

30. Līdz 2006.gada 14.oktobrim govju, aitu, kazu sugas un zirgu dzimtas dzīvnieku meklēšanās ierosināšanai atļauts lietot šo noteikumu 14.punktā minētās zāles.

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 19.septembra noteikumus Nr.327 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 331./333.nr.; 2003, 70.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvas 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizlie­gumu lopkopībā un par direktīvu 81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra Direktīvas 2003/74/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lop­kopībā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 579Pieņemts: 02.08.2005.Stājas spēkā: 05.08.2005.Zaudē spēku: 01.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 04.08.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
113822
{"selected":{"value":"10.06.2006","content":"<font class='s-1'>10.06.2006.-31.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.06.2006","iso_value":"2006\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2006.-31.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2005","iso_value":"2005\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2005.-09.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.06.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)