Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.708

Rīgā 2000.gada 12.septembrī

Par Valsts ieņēmumu dienesta komisijas izveidošanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1998.gada 31.marta noteikumu Nr.114 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā" 14.punktu, 1998.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.289 "Noteikumi par akcīzes preču noliktavu naftas produktiem" 3.nodaļu, 1997.gada 19.novembra noteikumu Nr.380 "Noteikumi par beznodokļu tirdzniecības veikaliem" 2. nodaļu, Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumiem Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 2.2. nodaļu, Ministru kabineta 2000. gada 25.janvāra noteikumiem Nr. 35 "Pirmsmuitošanas dokumenta piemērošanas un preču pagaidu uzglabāšanas kārtība" 3. nodaļu:

1. Izveidot komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs - Aivars Krastiņš, Galvenās muitas pārvaldes direktors;

komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Andrejs Runcis, Galvenās muitas pārvaldes direktora vietnieks;

komisijas locekļi - Tālis Kravalis, Galvenās muitas pārvaldes direktora vietnieks;

Aivars Gulbis, Galvenās muitas pārvaldes direktora vietnieks;

Gundars Zaķis, Galvenās nodokļu pārvaldes direktora vietnieks;

Aldis Čevers, Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas priekšnieks;

Ģirts Āboliņš, Galvenās muitas pārvaldes Muitas noteikumu pārkāpumu daļas Analītiskās nodaļas vecākais muitas eksperts;

Mārtiņš Kaškins, Galvenās muitas pārvaldes Informatīvo sistēmu daļas priekšnieks;

Mārcis Vanders, Galvenās muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas Muitošanas darbību nodaļas priekšnieks;

Baiba Cera, Galvenās muitas pārvaldes Juridiskās daļas priekšniece;

Andris Lūsis, Finansu policijas pārvaldes Operatīvās darba daļas priekšnieka vietnieks;

Ivars Bērziņš, Akcīzes preču pārvaldes Uzņēmējdarbības objektu uzraudzības daļas Naftas produktu, dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprites uzraudzības nodaļas priekšnieks;

komisijas sekretāre - Līga Lūse, Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļas muitas eksperte.

2. Apstiprināt "Valsts ieņēmumu dienesta komisijas nolikumu" (pielikumā).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. 1997.gada 16.janvāra Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.25 "Par VID komisijas izveidošanu";

3.2. 1997.gada 21.janvāra Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.35 "Par VID komisijas izveidošanu";

3.3. 1998.gada 19.februāra Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.65 "Par VID komisijas sastāva izmaiņām";

3.4. 1998.gada 24.marta Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.149 "Par VID komisijas sastāva izmaiņām";

3.5. 1998.gada 30.aprīļa rīkojumu Nr.213 "Par VID komisijas veidošanu";

3.6. 1998.gada 5.jūnija Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.289 "Par komisijas izveidošanu";

3.7. 1998.gada 29.jūnija Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.335 "Par atļaujām beznodokļu tirdzniecības veikalu turēšanai";

3.8. 1998.gada 2.novembra Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.617 "Par grozījumiem VID 1998.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.213 "Par VID komisijas izveidošanu"" ;

3.9. 1999.gada 14.aprīļa Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.214 "Par grozījumiem VID 30.04.1998.rīkojumā Nr.213; 05.06.1998.rīkojumā Nr.289; 29.06.1998.rīkojumā Nr.335";

3.10. 1999.gada 25.jūnija Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.371 "Par komisijas nolikumu";

3.11. 2000.gada 8.februāra Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.97 " Par atļaujām deklarēt preces elektroniski";

3.12. 2000.gada 17.aprīļa Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.269 "Par muitas deklarāciju iesniegšanu elektroniskā veidā";

3.13. 2000.gada 27.jūnija Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu Nr.448 "Par VID komisijas sastāva izmaiņām"

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora v.i N.Jezdakova

 

 

Valsts ieņēmumu dienesta komisijas nolikums

I. Vispārīgie noteikumi

Ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 2000.gada 12.septembra rīkojumu "Par Valsts ieņēmumu dienesta komisijas izveidošanu" Nr.708 izveidotā komisija

1. izvērtē un pieņem lēmumus par:

1.1. muitas noliktavu turēšanas atļauju:

1.1.1. izsniegšanu,

1.1.2. anulēšanu,

1.1.3. darbības apturēšanu;

1.2. muitas noliktavu turētāju tiesību un saistību nodošanu citai personai;

1.3. atļaujas atbrīvojumam no galvojuma iesniegšanas muitas procedūrai - tranzīts izsniegšanu;

1.4. atļaujas izsniegšanu muitas brokera statusa iegūšanai un darbības uzsākšanai;

1.5. akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turēšanas atļauju:

1.5.1. izsniegšanu,

1.5.2. anulēšanu,

1.5.3. apturēšanu;

1.6. atļaujas beznodokļu tirdzniecības veikalu turēšanai:

1.6.1. izsniegšanu,

1.6.2. anulēšanu;

1.7.atļaujas deklarēt preces elektroniski apturēšanu (anulēšanu);

1.8. pagaidu uzglabāšanas vietas statusa anulēšana.

II. Komisijas pienākumi

2. Komisijai ir šādi pienākumi:

2.1. izskatīt personu pieteikumus par muitas noliktavu turēšanas atļauju izsniegšanu, izvērtējot muitas noliktavas atvēršanas ekonomisko pamatojumu;

2.2. izskatīt personu pieteikumus par muitas noliktavu turēšanas atļauju anulēšanu;

2.3. anulēt muitas noliktavas turēšanas atļaujas saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 31.marta noteikumu Nr.114 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā" nosacījumiem;

2.4. apturēt muitas noliktavas turēšanas atļaujas saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 31.marta noteikumu Nr.114 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā" nosacījumiem;

2.5. izskatīt personu iesniegumus par muitas noliktavu turētāju tiesību un saistību nodošanu citai personai;

2.6. izskatīt personu pieteikumus par muitas brokera statusa iegūšanu un darbības uzsākšanu;

2.7. anulēt atļaujas muitas brokera darbībai;

2.8. atsaukt atļaujas muitas brokera darbībai;

2.9. izskatīt personu pieteikumus par akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turēšanu;

2.10. izskatīt personu pieteikumus par akcīzes preču noliktavas naftas produktiem slēgšanu;

2.11. anulēt akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turēšanas atļaujas saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 4.augusta noteikumu Nr.289 "Noteikumi par akcīzes preču noliktavu naftas produktiem" nosacījumiem;

2.12. apturēt akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turēšanas atļaujas darbību saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 4.augusta noteikumu Nr.289 "Noteikumi par akcīzes preču noliktavu naftas produktiem" nosacījumiem;

2.13. izskatīt personu pieteikumus par beznodokļu tirdzniecības veikala turēšanu;

2.14. izskatīt personu pieteikumus par beznodokļu tirdzniecības veikala slēgšanu;

2.15. anulēt beznodokļu tirdzniecības veikala turēšanas atļaujas saskaņā ar Muitas likuma 58.panta nosacījumiem;

2.16. pieprasīt no pieteikumu iesniedzējiem jebkādu komisijas uzdevumu pildīšanai nepieciešamo informāciju, kā arī dokumentāri apliecinātu informāciju;

2.17. apturēt deklarētājiem un to pilnvarotiem pārstāvjiem izsniegtās atļaujas deklarēt preces elektroniski saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumu "Preču deklarēšanas kārtība" 55.punkta nosacījumu neizpildīšanu;

2.18. izskatīt deklarētāju pieteikumus par atļauju izsniegšanu deklarētājam un tā pilnvarotiem pārstāvjiem deklarēt preces elektroniski.

III. Komisijas sastāvs un darba kārtība

3. Komisija sastāv no VID Galvenās muitas pārvaldes, Akcīzes preču pārvaldes, Finansu policijas pārvaldes un Galvenās nodokļu pārvaldes amatpersonām. Komisijas sastāvu ar rīkojumu apstiprina VID ģenerāldirektors.

4. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas locekļu pienākumus.

5. Komisijas priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā aizvieto komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas locekli prombūtnes laikā aizvieto komisijas priekšsēdētāja vai tā vietnieka nozīmēta amatpersona.

6. Komisijas kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Komisijas ārkārtas sēdi sasauc komisijas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc triju komisijas locekļu pieprasījuma.

7. Komisijas sēdes ir slēgtas. Sēdēs piedalās komisijas locekļi un uzaicinātās personas.

8. Komisija ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās vismaz puse komisijas locekļu.

9. Komisijas lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot. Komisijas lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķiroša ir komisijas priekšsēdētāja balss.

10. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs vai tā prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja nozīmēta persona.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Valsts ieņēmumu dienesta komisijas izveidošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 708Pieņemts: 12.09.2000.Stājas spēkā: 12.09.2000.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 344, 03.10.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
11332
12.09.2000
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"