Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumus Nr. 314 "Noteikumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem 2006.gadam".

Ministru kabineta noteikumi Nr.287

Rīgā 2005.gada 26.aprīlī (prot. Nr.23 19.§)

Noteikumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem 2005.gadam

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 7.pantu

 

1. Noteikumi nosaka ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus 2005.gadam (1. un 2.pielikums), kā arī kārtību, kādā nosaka rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

2. Rezultatīvos rādītājus nosaka likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 4. un 5.pielikumā minēto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programmām un apakšprogrammām. Rezultatīvie rādītāji paredz veicamā darba (pasākumu) apjomu un raksturo valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti un mērķtiecīgumu.

3. Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vadītāji (vai viņu pilnvarotas amatpersonas) apstiprina attiecīgās valsts budžeta finansētās institūcijas plānotos budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus un ir tiesīgi minētajām institūcijām papildus noteikt arī citus budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus.

4. Valsts budžeta finansētās institūcijas vadītājs ir atbildīgs par attiecīgo rezultatīvo rādītāju izpildi un ar to saistīto paskaidrojumu sniegšanu.

5. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes kopā ar pusgada un gada grāmatvedības pārskatu iesniedz Finanšu ministrijā pārskatu par attiecīgās budžeta programmas un apakšprogrammas rezultatīvo rādītāju izpildi.

6. Informāciju par plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un to faktisko izpildi ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, kā arī to padotībā esošās valsts budžeta finansētās institūcijas sagatavo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 10.maiju.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.287

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu
programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2005.gadam

1

2

3

4

Program­mas vai apakš­program­mas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums,
tās programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Skaitliskie rādītāji

pirmajā pusgadā

gadā

1

2

3

4

01 Valsts prezidenta Kanceleja

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

105

105

03.00.00

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

2

2

Starptautiskās konferences

1

2

Sagatavotie un izdotie rakstu krājumi

X

3

Pētījumi par aktuālām Latvijas vēstures tēmām

X

20

Vēsturnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos

1

2

04.00.00

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

101

101

Ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālās vizītes

2

4

Ārvalstu pārstāvju darba vizītes

2

3

Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju darba vizītes

3

5

Vietējas nozīmes vizītes

2

4

05.00.00

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

1

1

Starptautiskās konferences

1

3

Valodnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos

1

2

Semināri

1

5

06.00.00

Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

1

1

Starptautiskās konferences

X

1

Sagatavotie un izdotie rakstu krājumi

X

1

Pētījumi par Latvijas attīstību starptautisko procesu kontekstā

X

19

02 Saeima

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

2

2

Štata vienību skaits - kopā

761

761

01.00.00

Saeimas darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

761

761

03 Ministru kabinets

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

7

7

Štata vienību skaits - kopā

447,5

447,5

01.00.00

Vispārējā vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

217

217

02.00.00

Civildienests

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

21,5

21,5

Informatīvie ziņojumi

1

2

Analītiskie ziņojumi

1

2

Informatīvais biļetens "Jaunā Pārvalde" (izdevumu skaits)

5

11

Gada publiskais pārskats

1

1

Lēmumi un ieteikumi, veicot valsts civildienesta kontroli

125

250

t.sk. lēmumi, veicot valsts civildienesta kontroli

100

200

lēmumi saistībā ar ierēdņu pārcelšanu

12

25

03.00.00

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana

03.01.00

Ierēdņu apmācība

Ierēdņu mācībās vidējais nosacītais ierēdņu skaits

6200

10400

03.02.00

Valsts administrācijas skola

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

16

16

Vidējais nosacītais ierēdņu mācību grupu skaits

310

520

Vidējais klausītāju skaits grupā

20

20

Darba vizītes un dalība starptautiskajos forumos

5

11

Starptautisko projektu koordinācija un administrēšana (projektu skaits)

3

7

06.00.00

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

128

128

Pārskata sagatavošana par korupcijas situāciju valstī 2004.gadā

1

1

Pārskata sagatavošana par korupcijas situāciju valstī 2005.gada I pusgadā

X

1

Valsts amatpersonu deklarāciju pārbaude (deklarāciju skaits)

500

1000

Izstrādājamie tiesību aktu projekti

9

15

Sniegtie atzinumi par tiesību aktu projektiem

85

170

Dalība starpvalstu darba grupās un sanāksmēs (pasākumu skaits)

5

10

Izskatītie un pārbaudītie iesniegumi un sūdzības

620

1245

Organizētie pasākumi sabiedrības izglītošanas jomā

25

50

Latvijas kriminālprocesa kodeksa 109.panta kārtībā izskatītie materiāli

28

50

Ierosinātās krimināllietas

17

35

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītās krimināllietas

11

20

Pieņemtie lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības

45

85

08.00.00

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

39

39

Nodrošināti un padarīti sabiedrībai pieejami Eiropas Savienības, NATO un citu starptautisko un Latvijai saistošo dokumentu tulkojumi latviešu valodā (lpp.)

26000

26000

Nodrošināti un padarīti sabiedrībai pieejami svarīgāko Latvijas tiesību aktu tulkojumi angļu valodā (lpp.)

2600

2600

Izstrādātie priekšlikumi juridiskās un nozaru terminoloģijas standartizācijai latviešu valodā

5500

5500

10.00.00

Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

10

10

Organizētās starpministriju darba sanāksmes sabiedrības informēšanai par Latvijas dalību Eiropas Savienībā

6

12

Sagatavotās un nosūtītās preses relīzes

18

36

Organizēti informatīvie semināri

15

30

Līdzdalība informatīvo semināru organizēšanā (semināru skaits)

12

24

Informatīvo uzziņu sniegšana

1500

3000

Sagatavotie un izdotie informatīvie materiāli

3

6

Koordinēta Eiropas nedēļa

1

1

Apkalpotie lietotāji

1500

3000

Pētījumi par Eiropas Savienības jautājumiem

6

12

11.00.00

Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos

Štata vienību skaits

3

3

12.00.00

Informācijas analīzes dienests

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

13

13

10 Aizsardzības ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

22

22

Štata vienību skaits - kopā

6783

6959

t.sk. pedagoģiskās likmes

50

50

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

6783

6959

01.00.00

Valsts aizsardzības vadība un administrācija

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

254

254

01.01.00

Centrālais aparāts

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

200

200

01.05.00

Militārie atašeji un pārstāvji

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

29

29

01.06.00

"Tēvijas Sargs"

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

25

25

04.00.00

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

285

285

Pilsoņu pirmreizējā reģistrācija (pilsoņu skaits)

6600

13200

Pilsoņi, kurus iesauc obligātajā militārajā dienestā

500

1000

Iesaucamie, kurus pārbauda Militārā dienesta iesaukšanas centrs

13000

26000

06.00.00

Valsts drošības aizsardzība

Iestāžu skaits

1

1

12.00.00

Kara muzejs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

81

81

Apmeklētāji

12000

30000

Izstādes

2

5

16.00.00

Remonti un celtniecība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

68

68

22.00.00

Nacionālie bruņotie spēki

Iestāžu skaits

15

15

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

6005

6181

t.sk. profesionālā dienesta karavīri

5203

5379

militārie pārstāvji ārvalstīs

44

51

pedagoģiskās likmes

50

50

kadeti

135

135

Obligātā militārā dienesta karavīri

1226

1032

Ārrindas zemessargi

11646

11646

Ārvalstīs apmācāmo grupa

75

75

22.06.00

Nacionālā aizsardzības akadēmija

Vidējais nosacītais kadetu (klausītāju) skaits gadā

165

165

Uzņemtie kadeti, klausītāji

23

75

Kadeti, klausītāji - absolventi

57

72

Stipendiju fonds (Ls)

2766

5016

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu kadetu gadā (Ls)

9820

9820

Kadetu (klausītāju) skaits uz vienu pedagoģisko likmi

3

3

22.10.00

Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

Iestāžu skaits

15

15

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

6005

6181

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

5203

5379

militārie pārstāvji ārvalstīs

44

51

pedagoģiskās likmes

50

50

kadeti

135

135

Obligātā militārā dienesta karavīri

1226

1032

Ārrindas zemessargi

11646

11646

Ārvalstīs apmācāmo grupas

75

75

27.00.00

Jaunsardze

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

90

90

Apmācāmie jaunsargi

8530

8530

11 Ārlietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

42

42

Štata vienību skaits - kopā

633

633

01.00.00

Ārlietu pārvalde

Iestāžu skaits

41

41

Štata vienību skaits

621

621

Izsniegtās vīzas

50200

126668

Konsulārie pakalpojumi

8000

18858

Izdotās stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licences

250

580

01.01.00

Centrālais aparāts

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

322

322

Izsniegtās vīzas

200

450

Konsulārie pakalpojumi

2000

3950

Izdotās stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licences

250

580

01.04.00

Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Iestāžu skaits

40

40

Štata vienību skaits

299

299

Izsniegtās vīzas

50000

126218

Konsulārie pakalpojumi

6000

14908

06.00.00

Latvijas institūts

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

12

12

12 Ekonomikas ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

13

13

Štata vienību skaits - kopā

1160

1160

20.00.00

Būvniecība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

36

36

Pārbaudītās būves

900

1800

Sagatavoti atzinumi par būvprojektiem

200

350

Izskatītās sūdzības, sagatavotās atsauksmes

100

200

24.00.00

Statistiskās informācijas nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

484

484

Maksimālais līgumdarbinieku skaits

200

200

Publicētie statistiskie izdevumi un klasifikācijas

25

50

t.sk. jaunie izdevumi

9

14

Publicētās statistiskās informācijas lappuses

2500

6000

Publicētās statistiskās informācijas lappuses, ņemot vērā tirāžu (tūkst.)

1500

3000

Statistikas mājas lapas internetā apmeklējumi (tūkst.)

250

550

Abonentiem nosūtītie izdevumu eksemplāri

8000

16000

Uz informācijas pieprasījumiem sniegtās atbildes

700

1500

Informatīvie preses izlaidumi

80

160

Centrālās statistikas pārvaldes informācijas centrā apkalpotie klienti

6000

11000

Interneta datu bāzēs pieejamās tabulas

1800

2200

Vidējās izmaksas uz vienu statistikas produkta vienību (tūkst. Ls)

10,03

10,03

Statistiskās informācijas lietotāju apmierinātības kopvērtējuma indekss

+0,29

+0,31

Statistiskās informācijas atbilstība Eiropas Savienības tiesību aktiem (%)

93

93

25.00.00

Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana

Sagatavotie un pieņemtie grozījumi likumos, lai pilnveidotu atbilstības novērtēšanas un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības reglamentēšanu

X

1

Publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" par akreditētajām institūcijām

40

100

Izstrādātie noteikumu projekti par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas izdoti saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu"

X

2

Izstrādātais noteikumu projekts par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas izdoti saskaņā ar likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"

X

1

Dalība Eiropas Savienības darba grupās (darba grupu skaits)

4

9

Dalība Eiropas Savienības jauno normatīvo aktu izstrādes darba grupās (darba grupu skaits)

2

4

26.00.00

Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

Iestāžu skaits

7

7

Štata vienību skaits

222

222

26.01.00

Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

51

51

Tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos veiktās pārbaudes

2000

4200

26.02.00

Konkurences politikas ieviešana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

53

53

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

1

2

Konkurences un Eiropas Savienības līguma aspektā izvērtētie tiesību aktu projekti

9

18

Konkurences likuma uzraudzības jomā veiktās izmeklēšanas un apsekojumi

45

90

Likuma piemērošanā sniegtās konsultācijas

90

180

Plašsaziņas līdzekļiem sniegtie informatīvie ziņojumi

110

220

Kopīgas izmeklēšanas ar Eiropas Kopienas un citām Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences institūcijām

4

8

Preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība (konkurences attīstības tendence, tirgus liberalizācija u.c.)

2

4

26.03.00

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

96

96

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji (uzņēmumi)

471

491

Regulējamo uzņēmumu apsekojumi

43

87

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārbaudes - izsaukumi

23969

47938

Izskatītās klientu sūdzības

100

200

26.04.00

Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

Iestāžu skaits

4

4

Štata vienību skaits

22

22

Verificētie mērlīdzekļi

271650

543300

Kalibrētie mērlīdzekļi

7600

15200

Valsts metroloģiskajai uzraudzībai pakļautie mērīšanas līdzekļi (tūkst. gab.)

20

40

Fasēto preču kontrole (uzņēmumu skaits)

18

35

Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā novērtēto institūciju uzturēšana (institūciju skaits)

163

165

Adaptētie Eiropas Savienības standarti

700

1300

27.00.00

Valsts atbalsta politikas ieviešana

Štata vienību skaits

60

60

27.01.00

Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana

Štata vienību skaits

60

60

Noslēgtie līgumi par atbalstu komercdarbības infrastruktūras modernizācijai

40

80

Noslēgtie līgumi par atbalstu konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās

100

200

Noslēgtie līgumi par atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai

20

40

Noslēgtie līgumi par atbalstu nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai

65

130

27.02.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana

Uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu konsultantu piesaistei

5

15

Uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu dalībai starptautiskās izstādēs

5

15

27.03.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana

Uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu darbinieku apmācībai

5

15

28.00.00

Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

93

93

Investīciju projektu identificēšana (projektu skaits)

12

24

Lielo ārvalstu investoru vizīšu organizēšana (vizīšu skaits)

4

8

Ārvalstīs atvērtās Latvijas Attīstības aģentūras pārstāvniecības

X

1

Latvijas uzņēmumi, kuri izmantojuši nozaru ekspertu konsultācijas

100

200

Juridiskās konsultācijas ārvalstu investoriem, diplomātiskajām pārstāvniecībām u.c. institūcijām

60

130

Uzsāktie un īstenotie eksporta projekti

30

70

Eiropas informācijas centrā apkalpotie apmeklētāji

1000

2000

Reģionos organizētie semināri

6

12

Tirdzniecības misijas

8

10

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāna sagatavošana

X

1

29.00.00

Enerģētikas politika

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

16

16

Energoapgādes uzņēmumu objektu un enerģijas lietošanas iekārtu un ietaišu atbilstības pārbaudes un to savlaicīgas veikšanas kontrole

50

120

Elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes kvalitātes prasību izpildes un atbilstības kontrole

20

50

Energoapgādes uzņēmumu sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu pārbaužu kontrole

5

10

Noslēgtie kopdarbības līgumi ar naftas kompānijām

2

6

Sagatavotie Latvijas naftas ieguves rūpniecības speciālisti

4

5

Atjaunojamo energoresursu īpatsvars elektroenerģijas ražošanā (%)

46

47

Īstenoti energoefektivitātes projekti ar ārvalstu finanšu piesaistīšanu

5

5

Izstrādātie tiesību aktu projekti

2

3

Nodrošināta naftas produktu rezervju izveidošana un uzturēšana (dienas)

X

30

Līdzdalība BASREC (Baltic sea region energy cooperation - Baltijas Jūras reģiona valstu enerģētikas sadarbība) pasākumos

3

10

30.00.00

Tūrisma politikas ieviešana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

31

31

Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos (gadatirgu skaits)

7

18

Tūrisma informatīvo materiālu veidi

12

23

Latvijas tūrisma biroju ārvalstīs un Latvijā uzturēšana (biroju skaits)

10

10

Vietējā un starptautiskā tūrisma tirgus izpēte (veikto aptauju skaits)

1

2

31.00.00

Nozares politikas veidošana un vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

218

218

Latvijas kvalitātes balvas konkursa organizēšana

X

1

Organizēta konference par visaptverošās kvalitātes vadības jautājumiem

X

1

Izstrādāti jauni atbalsta pasākumi

6

16

Inovāciju rosināšanas centra pakalpojumu saņēmēji

300

620

Izsniegtās atļaujas (licences) naftas darbiem

1

3

Ekonomikas ministrijas apstiprinātās sākotnējās pozīcijas par Eiropas Komisijas un Padomes darba grupu/komiteju sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem Ekonomikas ministrijas kompetences jomās

20

60

Ekonomikas ministrijas apstiprinātās instrukcijas Eiropas Savienības Pastāvīgo pārstāvju (COREPER) sanāksmēm

X

30

Sagatavotie normatīvo aktu projekti drošu preču un pakalpojumu aprites nodrošināšanai

X

2

Sagatavotie normatīvo aktu projekti patērētāju informēšanai par precēm un pakalpojumiem

1

2

Izskatītās sūdzības par Eiropas Savienības dalībvalstu valsts pārvaldes iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību normām

2

5

Līdzdalība EIE (Europe Intelligent Energy) pasākumos

X

6

Biļetens "Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību" (izdevumu skaits)

1

2

Biļetens "Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats" (izdevumu skaits)

2

4

Būvuzņēmumu un būvprakses un arhitektu prakses reģistra ieviešana un uzturēšana

1

2

13 Finanšu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

13

13

Štata vienību skaits - kopā

6143

6202

30.00.00

Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

340

340

t.sk. specializētie atašeji Briselē

3

3

Izstrādātie tiesību aktu projekti

57

105

Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi

1015

2030

Sagatavotie valsts budžeta apskati

6

12

Ministru kabinetam sagatavotie ziņojumi par valsts budžeta izpildi

2

4

Sagatavotie ziņojumi par tautsaimniecības attīstības un kopbudžeta izpildes gaitu

2

4

Sagatavotais makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas vidēja termiņa scenārijs

X

1

Sagatavotā un Eiropas Komisijai iesniegtā Konverģences programma

X

1

Sagatavotā informācija un organizētās ikmēneša iemaksas Eiropas Savienības budžetā

6

12

Sagatavotās un Eiropas Komisijai iesniegtās nacionālā kopieņēmuma un pievienotā vērtības nodokļa bāzes prognozes

1

1

Sagatavotais pārskats par Eiropas Savienības pašu resursu pievienotās vērtības nodokļa resursa bāzes aprēķinu 2004.gadam

X

1

Finanšu ministrijā sagatavotās un Sabiedriskā labuma komisijā iesniegtās biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju lietas sabiedriskā labuma organizāciju statusa saņemšanai

350

700

Veiktie iekšējie auditi ministrijā un padotībā esošajās iestādēs, Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu auditi

20

48

Veiktās iekšējā audita struktūrvienību salīdzinošās pārbaudes

5

11

Sagatavotās un pilnveidotās metodikas iekšējā audita jomā

2

4

Izvērtētie otrā līmeņa starpniekinstitūciju iekšējo auditu un kontroles ziņojumi

4

11

Sagatavotā un pilnveidotā metodika finanšu kontroles jomā

1

1

Sagatavotie materiāli un nodrošinātā dalība Starptautiskā valūtas fonda, Pasaules bankas, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Padomes Attīstības bankas sanāksmēs (sanāksmju skaits)

11

20

Nodrošināta dalība augsta līmeņa sanāksmēs Eiropas Savienības ekonomiskās politikas koordinācijas ietvaros (sanāksmju skaits)

3

6

Veiktie pasākumi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstiskai uzraudzībai (dalība LZRA sēdēs, izskatīti, saskaņoti dokumenti)

20

40

Organizētās Grāmatvedības padomes sēdes

10

20

Sniegtās juridiskās konsultācijas un paskaidrojumi (fiziskajām un juridiskajām personām) nodokļu, muitas, grāmatvedības u.c. normatīvo aktu piemērošanas jautājumos

2985

5980

Sagatavotais gada pārskats par komercdarbības atbalstu rūpniecībai un citām nozarēm

X

1

Sagatavotie atzinumi par atbalsta programmām un individuālā atbalsta projektiem

13

26

Veiktie pieteikto atbalsta programmu un individuālā atbalsta projektu sākotnējie izvērtējumi

2

4

Izskatītie Valsts investīciju programmas projektu pieteikumi

X

100

Izskatītie Valsts investīciju programmas projektu ieviešanas plāni un progresa ziņojumi

100

400

Organizētās Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas sanāksmes

1

2

Sagatavotie un Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejai un Eiropas Komisijai iesniegtie ziņojumi par struktūrfondu ieviešanas finansiālo un fizisko progresu

2

4

Sagatavots un Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejai un Eiropas Komisijai iesniegts Eiropas Savienības struktūrfondu gadskārtējais ziņojums saskaņā ar Eiropas Padomes Regulā Nr. 1260/1999 un Eiropas Komisijas Regulā Nr. 438/2001 noteiktajām prasībām

X

1

Izskatītie un Eiropas Komisijai nosūtītie Kohēzijas fonda projektu pieteikumi

6

8

Organizētās Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sanāksmes

1

2

Izskatītie Kohēzijas fonda projektu mēneša progresa ziņojumi un analizētās šo projektu naudas plūsmas prognozes

372

722

Sagatavotie atzinumi par noslēguma izdevumu deklarācijām

5

5

Sagatavotie atzinumi par ārvalstu palīdzības projektu atbrīvošanu no muitas un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem

300

600

Sagatavotie Eiropas Savienības PHARE programmas tehniskā progresa ziņojumi par mērķsadarbības un neliela apjoma mērķsadarbības projektu gaitu

2

4

Nodrošinātā nacionālā koordinatora mērķsadarbības projektu jautājumos funkciju izpilde (mērķsadarbības un neliela apjoma mērķsadarbības projektu skaits)

42

71

Izskatītie un koordinētie ārvalstu finanšu palīdzības projekti

6

10

Sagatavotie pārskati par PHARE programmas un finanšu instrumenta "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" ieviešanu

15

31

Izskatītie Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu pieteikumi

X

20

Sagatavotais ziņojums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta uzraudzības komitejai

X

1

Organizētās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta uzraudzības un vadības komiteju sēdes

X

5

Izvērtēti atbilstoši prasībām pārbaudītie un reģistrētie divpusējie ārvalstu finanšu palīdzības projekti

30

60

Sagatavotie pārskati Latvijas Bankai par reģistrētajiem ārvalstu projektiem

6

12

Nodrošināta nacionālo pozīciju sagatavošana dalībai Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru padomē (ECOFIN) (pasākumu skaits)

7

13

Nodrošināta materiālu sagatavošana dalībai Ekonomiskajā un finanšu komitejā (EFC) (sanāksmju skaits)

13

31

Organizētās Eiropas Savienības PHARE vienotās uzraudzības komitejas sanāksmes

15

30

Organizētās Eiropas Savienības PHARE finansēto programmu uzraudzības apakškomiteju sanāksmes

1

2

Organizētās ESF, ERAF, ELVGF, ZVFI vadības komiteju sēdes

20

40

Izskatītie un izvērtētie pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitū­ciju un maksājumu iestādes pārskati par konstatētajām neatbilstībām, lai nodrošinātu nepieciešamos pasākumus konstatēto neatbilstību novēršanai Eiropas Savienības struktūrfondu kontroles un uzraudzības nodrošināšanai

30

60

Sagatavotie un pārraidītie oriģinālraidījumi "Eiropas Savienības fondu atslēgas" Latvijas Radio 1.programmā

21

47

Sagatavotie un pārraidītie oriģinālraidījumi par Eiropas Savienības fondiem Latvijas Televīzijas 1.programmā

8

20

Sagatavotie ziņojumi Ministru kabinetam par Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi

6

12

Eiropas Savienības struktūrfondu vadošajā iestādē izskatītās un apstiprinātās Eiropas Savienības struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūciju sagatavotās izdevumu deklarācijas

8

12

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu 5.prioritātes "Tehniskā palīdzība" nacionālo programmu ieviešana (nacionālo programmu skaits)

2

2

31.00.00

Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

31.01.00

Budžeta izpilde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

298

298

Valsts kases izdevumi uz valsts budžeta piešķirto asignējumu vienu latu (Ls)

0,001

0,001

Valsts kases izdevumi uz apkalpojamā valsts parāda vienu latu (Ls)

0,003

0,003

Sagatavots saimnieciskā gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli)

1

1

Sagatavotie Valsts kases oficiālie mēneša pārskati "Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde"

6

12

Sagatavotie Valsts kases oficiālie mēneša pārskati "Valsts parāds", "Valsts ārējais parāds", "Valsts izsniegtie galvojumi"

6

12

Izpildīto klientu maksājumu dokumentu skaits (milj.)

3

6

Sagatavots un iesniegts Pasaules bankai gada pārskats par valsts ārējo parādu un izsniegtajām garantijām

1

1

Sagatavots Valsts kases ieguldījumu plāna valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas gada pārskats

1

1

Saņemti maksājumi no Eiropas Savienības līdzekļiem

2

5

Apstrādāto struktūrfondu maksājumu uzdevumu skaits

1800

3600

Izstrādātie iekšējie kvalitātes vadības sistēmas dokumenti, lai nodrošinātu izveidotās struktūrfondu finanšu vadības un kontroles sistēmas darbību

3

6

32.00.00

Iepirkumu uzraudzības birojs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

36

36

Izskatītās sūdzības

100

200

Internetā publicētie sludinājumi

3000

6000

Apmācītie pasūtītāja darbinieki

1000

2000

Apkopotie pārskati par iepirkumiem

1350

2700

33.00.00

Valsts nodokļu administrēšana

Štata vienību skaits

3529

3529

Valsts ieņēmumu dienesta administrējamie valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumi iekšzemē (milj. Ls)

X

2001

34.00.00

Muitas darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

1526

1526

t.sk. specializētie atašeji Briselē

1

1

Muitas maksājumu iekasēšana (milj. Ls)

90

180

Veiktās transportlīdzekļu un kravu (preču) fiziskās muitas kontroles

21000

42000

Ekspluatācijā pieņemtie muitas kontroles punkti uz dzelzceļiem

1

1

Uz dzelzceļa uzstādītie automātiskie dzelzceļa svari

2

4

Izveidotie iekšzemes muitošanas centri

X

1

Uzstādītie autotransporta platformu svari

X

1

Latvijas kriminālprocesa kodeksa 109.panta kārtībā izskatītie materiāli

27

50

Ierosinātās krimināllietas

18

35

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītās krimināllietas

8

18

Veiktajās pārbaudēs sastādītie administratīvie pārkāpumu protokoli

50

100

35.00.00

Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana

Štata vienību skaits

242

242

Latvijas kriminālprocesa kodeksa 109.panta kārtībā izskatītie materiāli

500

1200

Ierosinātās krimināllietas

215

450

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītās krimināllietas

130

300

Veiktajās pārbaudēs sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli

430

900

Saņemtās, reģistrētās un datu bāzē ievadītās amatpersonu deklarācijas

53000

60000

Saņemtie, reģistrētie un datu bāzē ievadītie valsts un pašvaldību iestāžu valsts amatpersonu saraksti un to grozījumi

2000

3500

Veiktās pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās par valsts amatpersonu sarakstiem

100

300

Pieņemtie lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības

40

100

37.00.00

Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana

Štata vienību skaits

15

15

38.00.00

Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

38.01.00

Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

98

157

Administrētās Eiropas Savienības PHARE programmas

9

9

Administrētie Eiropas Savienības PHARE projekti

150

240

Administrējamie konkursi

40

65

Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros noslēgtie līgumi

170

190

Administrētās citu ārvalstu finanšu instrumentu programmas

1

3

39.00.00

Uzraudzība un kontrole

39.01.00

Dārgmetālu proves uzraudzība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

27

27

Provētie dārgmetālu izstrādājumi (gab.)

400000

900000

Izsniegtās dārgakmeņu un to izstrādājumu kvalitātes apliecības

6500

14500

Vidējās testēšanas (dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana un dārgakmeņu testēšana) izmaksas vienam dārgmetāla izstrādājumam (Ls/gab.)

0,25

0,25

Saimnieciskās darbības vietu pārbaudes

120

220

39.02.00

Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

32

32

Izsniegtās azartspēļu iekārtu marķējuma zīmes

24060

48120

Ieņēmumi no azartspēļu iekārtu marķēšanas (Ls)

360900

721800

Ieņēmumi no valsts nodevas par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu (Ls)

155000

310000

Pārbaudes izložu un azartspēļu organizēšanas vietās

850

1700

14 Iekšlietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

81

81

Štata vienību skaits - kopā

20047

20047

t.sk. pedagoģiskās likmes

157

157

štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

18301

18301

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

15268

15268

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

1746

1746

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

875

875

01.00.00

Iekšlietu politikas plānošana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

143

143

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

143

143

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

13

13

specializētie atašeji

3

3

Sagatavotie likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, koncepciju un citu tiesību aktu projekti

60

120

Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi

190

380

Sagatavotie Iekšlietu ministrijas rīkojumu projekti

452

904

Dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs (apspriežu skaits)

40

70

Dalība semināros par Eiropas Savienības jautājumiem (semināru skaits)

12

20

Informatīvie biļeteni (pārskati) par noziedzības stāvokli, operatīvo darbu, plānu (programmu) izpildes gaitu

35

70

Sagatavotās preses konferences

14

25

Sagatavotās preses relīzes

60

120

Plānotie auditi

8

17

Dienesta izmeklēšanas un pēcpārbaudes

65

130

Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas padomes sēdēs (sēžu skaits)

25

50

Organizētās vizītes

25

50

Starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošana un koordinēšana (projektu skaits)

38

52

Tikšanās ar citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem un dalība to organizētajos pasākumos (tikšanos skaits)

20

40

02.00.00

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

199

199

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

199

199

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

64

64

02.01.00

Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

63

63

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

23

23

Valsts teritorijas pārklājums ar operatīvo radiosakaru tīklu (%)

90

92

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodrošinājums ar abonentu radiosakaru līdzekļiem (% no nepieciešamā daudzuma)

54

70

Ekspluatācijā nododamās (t.sk. modernizētās) radiosistēmas bāzes stacijas

X

4

Piegādātie operatīvo radiosakaru līdzekļi

X

940

02.02.00

Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

136

136

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

41

41

Sniegto maksas pakalpojumu veidu skaits

5

5

Valsts un pašvaldību iestādēm un citām juridiskām personām sniegtā informācija (pieprasījumu un izziņu skaits)

X

4500000

No Sodu reģistra juridiskajām un fiziskajām personām izsniegto izziņu skaits, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva

X

13900

06.00.00

Valsts policijas darbība

Iestāžu skaits

37

37

Štata vienību skaits

11495

11495

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

9896

9896

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

8964

8964

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

1599

1599

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

866

866

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto valsts policijas darbinieku skaits uz 1000 iedzīvotājiem

X

4,3

Apsargājamie objekti

13252

13252

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

4928

Valsts policijas Policijas skola

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

150

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

180

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

140

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

57

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

21

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

57

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

21

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7

Ekspertīzes

X

25000

Konvojētās apcietinātās un notiesātās personas

X

54500

07.00.00

Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Iestāžu skaits

23

23

Štata vienību skaits

3315

3315

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

3280

3280

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

2990

2990

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

35

35

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas (bez investīcijām) gadā (Ls)

X

4051

Ugunsdzēsības depo un posteņi

89

89

Muzeja apmeklētāji (pārdoto biļešu skaits)

5750

11500

Televīzijas pārraides

175

350

Radiopārraides

480

960

Organizētās ugunsdrošības nodarbības izglītības iestādēs

600

1200

Organizētie izglītības iestāžu apmeklējumi ugunsdzēsības struktūrvienībās

200

400

Organizētie izglītības iestāžu konkursi, viktorīnas un sacensības

20

40

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

65

t.sk. kadetu skaits

X

65

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

25

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

16

Atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

69

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

16

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

69

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

16

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

4

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

4

09.00.00

Drošības policijas darbība

Iestāžu skaits

1

1

10.00.00

Valsts robežsardzes darbība

Iestāžu skaits

11

11

Štata vienību skaits

3316

3316

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

3316

3316

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

3129

3129

Vidējie izdevumi (bez investīcijām) uz vienu robežsargu gadā (Ls)

X

5437

Robežkontroles nodrošināšana:

lidostu robežkontroles punkti

4

4

ostu robežkontroles punkti

9

9

robežpārejas punkti

4

4

ceļu robežkontroles punkti

37

37

dzelzceļu robežkontroles punkti

6

6

Robežu apsardzības pierobežas režīma nodrošināšanas nodaļas

30

30

Robežu šķērsojošās personas un transportlīdzekļi robežkontrolē:

vilcienu robežkontrole

10500

21125

lidmašīnu robežkontrole

13500

27000

peldošo transportlīdzekļu robežkontrole

9100

19000

Pārbaudes imigrācijas kontroles lietās

2750

5500

Radiācijas kontrole uz valsts robežas:

stacionārās iekārtas

17

17

pārnēsājamās iekārtas

70

70

Dienesta suņi

170

178

Valsts robežsardzes koledža:

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

157

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

170

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

121

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

2229

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

17

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

17

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

17

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

17

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

9

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

9

Atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2

11.00.00

Pilsonības un migrācijas lietas

11.01.00

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

833

833

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

833

833

Izsniedzamās Latvijas Republikas pilsoņa pases

118000

228000

Izsniedzamās Latvijas nepilsoņa pases

11000

20000

Izsniedzamās vīzas

350

700

Izsniedzamās uzturēšanās (termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās) atļaujas

5000

12000

Naturalizācijas pārvaldei sniegtie atzinumi

8000

16000

Apstiprinātie ielūgumi

30500

57500

Izskatāmās repatriācijas lietas (paredzamais skaits)

200

350

Iedzīvotāju reģistra apkopotās, uzkrātās un sniegtās informācijas vienības

5750000

11500000

Izskatāmie patvēruma meklētāju pieteikumi (paredzamais skaits)

60

125

Bēgļu pabalsta saņēmēji (plānotais skaits)

10

25

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu patvēruma meklētāju dienā (Ls)

X

9,6

Vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā

X

25

13.00.00

Veselības un sociālā aprūpe

13.01.00

Veselības un sociālās aprūpes administrēšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

15

15

13.02.00

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

Saņēmēju skaits - kopā

1988

2117

t.sk. plānotais saņēmēju skaita pieaugums

129

258

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

126

126

Vidējais apbedīšanas pabalsts (Ls)

252

252

13.03.00

Veselības aprūpe

Veiktās veselības stāvokļa ekspertīzes

1250

2500

Veiktās obligātās veselības pārbaudes

4800

9600

Stacionārā ārstētie Iekšlietu ministrijas darbinieki

1000

2000

t.sk. profesionālās rehabilitācijas iestādēs

350

700

Stacionāra gultasdienu skaits

9000

18000

t.sk. profesionālās rehabilitācijas iestādēs

4400

8800

Vidējais ārstēšanās ilgums profesionālās rehabilitācijas iestādēs (dienas)

12

12

Darba vides uzraudzība

Pārbaudītās Iekšlietu ministrijas struktūrvienības

37

72

Darba devējam izsniegtās rekomendācijas

120

230

Izstrādātie darba vietu higiēniskie raksturojumi

70

120

Izstrādātie saraksti par darbiniekiem, kas pakļauti obligātajām veselības pārbaudēm

60

110

Darba aizsardzības un darba higiēnas jomā sniegtās konsultācijas

90

180

14.00.00

Augstākā izglītība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

422

422

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

340

340

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

108

108

pedagoģiskās likmes

121

121

t.sk. štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

82

82

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

9

9

pedagoģiskās likmes

36

36

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā

X

2053

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

642

Uzņemto studentu skaits

X

1012

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

211

Absolventu skaits

X

716

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

338

Stipendiju fonds (Ls)

X

225115

Transporta izdevumu kompensācija (Ls)

X

17550

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem(Ls)

X

2464

19.00.00

Fiziskās sagatavotības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

28

28

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

26

26

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

2

2

Sniegto publisko pakalpojumu skaits

X

3

Organizēto apmācību skaits

X

59

t.sk. šaujamieroču eksāmeni

X

45

Šaujamieroču kursi

X

6

Apsardzes darbinieku kursi

X

6

Ostas iekārtu drošības virsnieku apmācības kursi

X

2

Iekšlietu ministrijas personālsastāva fiziskās sagatavotības vērtēšanas projekta izstrāde

X

1

19.01.00

Fiziskās sagatavotības administrēšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

17

17

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

17

17

19.02.00

Fiziskās sagatavotības pasākumi

Štata vienību skaits

11

11

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

9

9

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

2

2

Pasaules policijas čempionāti

1

2

Eiropas policijas čempionāti

2

4

Starptautiskie turnīri

8

10

29.00.00

Valsts materiālās rezerves

29.01.00

Valsts materiālo rezervju administrēšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

94

94

32.00.00

Materiāltehniskā apgāde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

187

187

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

159

159

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

28

28

32.01.00

Īpašuma lietu administrēšana

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

78

78

32.02.00

Būvniecība un centralizētais iepirkums

Štata vienību skaits

109

109

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

81

81

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

28

28

Apsaimniekojamie īpašumi

X

9

t.sk. ēkas

X

7

ēku kompleksi

X

2

Investīciju projektu administrēšana un īstenošana

X

15

t.sk. īstenojamie investīciju projekti, kuriem piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

X

3

plānotie īstenojamie investīciju projekti

X

12

Ekspluatācijā nododamie būvējamie objekti

X

11

Izstrādātie valsts investīciju projektu pieteikumi

X

15

Organizētās iepirkuma procedūras

X

136

t.sk. konkursi

X

66

sarunu procedūras

X

10

cenu aptaujas

X

60

Nekustamā īpašuma renovācija

X

1

Iekšlietu ministrijas valdījumā esošie nekustamie īpašumi un lietošanā esošie valstij piekrītošie nekustamie īpašumi

X

376

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un pārziņā esošo uzņēmumu nomātie īpašumi, kā arī nomnieku iznomātie nekustamie īpašumi

X

380

15 Izglītības un zinātnes ministrija

Iestāžu skaits - kopā

182

182

t.sk. sporta federāciju skaits

60

60

Štata vienību skaits - kopā

497

498

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

18803

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

9336

01.00.00

Vispārējā izglītība

Iestāžu skaits

3

3

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

281

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

131

01.02.00

Sanatorijas tipa internātskola

Iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

135

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

70

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

350

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

1517

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Ls)

X

1513

01.03.00

Sociālās korekcijas izglītības iestādes

Iestāžu skaits

2

2

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

146

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

61

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

120

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

6136

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Ls)

X

6040

01.04.00

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

3

7

Skolas, kuras tiks daļēji inženiertehniski piemērotas bērnu invalīdu integrēšanai vispārizglītojošās skolās

1

2

Vispārizglītojošās skolas, kurās tiks atbalstīta bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošana

4

10

01.14.00

Mācību literatūras iegāde

Izdevumi mācību grāmatu iegādei uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

1,76

02.00.00

Profesionālā izglītība

Iestāžu skaits

70

70

Štata vienību skaits

27

27

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

8390

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

4480

02.04.00

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi

Iestāžu skaits

69

69

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

8390

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

4480

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

7750

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

4300

Nosacītais izglītojamo skaits gadā

X

34492

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

32017

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo gadā (Ls)

X

869

Uzņemto izglītojamo skaits gadā

X

17826

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

12155

Absolventu skaits gadā

X

14960

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

9414

Atskaitīto izglītojamo skaits gadā

X

5122

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

4849

Nosacīto izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7,7

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7,4

Organizētie semināri, konferences, konkursi u.c. pasākumi

5

10

Direktoru atestācijas un pedagogu sertifikācijas

50

85

02.05.00

Profesionālās izglītības centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

27

27

Vadītie un izstrādātie projekti

5

9

Akreditētās izglītības programmas un iestādes

190

350

Izstrādātie profesiju standarti

12

20

Organizētie semināri, konkursi u.c. pasākumi

13

20

Licencētās izglītības programmas

250

450

Profesijas, kurām izstrādāts centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs un profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs

45

45

03.00.00

Augstākā izglītība

Iestāžu skaits

24

24

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

9440,23

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

4395,83

Štata vienību skaits

10

10

03.01.00

Augstskolas

Iestāžu skaits

11

11

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

8444,8

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

3884,5

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā

X

49071

t.sk. studiju vietu skaits no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

18667

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls)

X

1116,7

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studiju vietu gadā (Ls)

X

1447

Uzņemtie studenti, maģistranti un doktoranti

X

22530

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

7142

Absolventu skaits gadā

X

16752

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

5451

Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

16,85

Organizētie semināri, konferences un citi pasākumi

X

5

03.04.00

Studējošo un studiju kreditēšana

Studenti - studējošo kredīta saņēmēji

1998

1998

Studenti - studējošo kredīta saņēmēji no kredītiestādēm

11404

14904

Studenti - studiju kredīta saņēmēji

2973

2873

Studenti - studiju kredīta saņēmēji no kredītiestādēm

21720

29720

03.07.00

Studiju fonds

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

10

10

03.11.00

Koledžas

Iestāžu skaits

12

12

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

995,43

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

511,33

Vidējais nosacītais izglītojamo skaits gadā

X

3309

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2831

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo gadā (Ls)

1114

Absolventu skaits gadā

X

958

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

880

Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

7,88

05.00.00

Zinātne

05.01.00

Zinātniskās darbības nodrošināšana

Zinātniskie projekti

685

685

Valsts emeritētie zinātnieki

210

220

Latvijas Zinātnes padomes doktoranti

78

80

05.05.00

Tirgus orientētie pētījumi

Jaunie un iepriekšējos gados noslēgtie līgumi

84

93

t.sk. jaunie līgumdarbi

42

53

05.09.00

Dalība Eiropas Savienības ietvara programmā

Nodrošinājums ar zinātnisko aparatūru (projektu skaits)

22

40

05.10.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana

Administrētie Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālie programmu projekti

X

10

06.00.00

Nozares vadība

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

215

215

06.02.00

Izglītības valsts inspekcija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

51

51

Tematiskas izglītības iestāžu darbības pārbaudes un sagatavotie ziņojumi

7

14

Veikto pārbaužu skaits izglītības iestādēs

1100

2200

Sagatavoti atzinumi izglītības programmu licencēšanai

90

180

06.08.00

Centrālais aparāts

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

164

164

06.16.00

Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

7

15

Akreditētās izglītības iestādes un programmas

150

400

Mazākumtautību izglītības programmu ieviešanas nodrošināšanai izstrādātie metodiskie materiāli

X

2

Pasākumi mazākumtautību izglītības programmu ieviešanas nodrošināšanai

1

3

07.00.00

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana

Klausītāji

4000

8000

Profesionālās meistarības pilnveides programmas

20

50

09.00.00

Sports

Iestāžu skaits

75

75

t.sk. nacionālās sporta federācijas

60

60

Štata vienību skaits

53

53

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

692

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

329

09.01.00

Sporta pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

31

31

09.02.00

Sportistu sagatavošanas centri

Iestāžu skaits

9

9

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

133

133

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

111

111

Vidējais audzēkņu skaits gadā

1970

1970

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

215

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

20

Metodiskajos centros gadā apmācāmie sportisti

5600

5600

09.03.00

Nacionālās sporta skolas

Iestāžu skaits

2

2

 

1

2

3

4

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

311

311

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

116

116

Vidējais audzēkņu skaits gadā

630

630

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

1239

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,3

09.05.00

Nacionālās sporta federācijas

Iestāžu skaits

60

60

t.sk. sporta federācijas

60

60

Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.)

300

450

Tālākizglītības semināri

8

10

09.07.00

Sporta pasākumi

Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.)

120

210

Tālākizglītības semināri

5

10

09.10.00

Murjāņu sporta ģimnāzija

Iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

210

210

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

84

84

Vidējais audzēkņu skaits gadā

23

223

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

3364

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

2,66

09.11.00

Latvijas Jaunatnes sporta centrs

Iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

38

38

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

18

18

Sporta pasākumi

39

58

Sacensības

8

10

09.12.00

Latvijas Sporta muzejs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

14

14

Apmeklētāji

2000

4000

Izstādes

3

5

09.21.00

Augstas klases sasniegumu sports

Latvijas Olimpiskā vienība:

štata vienību skaits

8

8

audzēkņu skaits

33

33

sporta veidi

10

10

Dotācija Latvijas Olimpiskās komitejas programmām:

Olimpisko sporta centru darbības atbalstam:

olimpiskie sporta centri

X

7

sporta veidi

X

12

Jaunatnes sporta sacensību programmu atbalstam:

sacensības

3

5

dalībnieki

9050

10325

11.00.00

Augstākās izglītības padome

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

5

5

Akreditētās augstskolas un koledžas

4

8

Organizētās sēdes, konferences, semināri un citi pasākumi

13

34

Īstenojamie starptautiskie projekti un līdzdalība sadarbības projektos

2

2

13.00.00

Sadarbības ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām nodrošināšana

Štata vienību skaits

2

2

13.01.00

Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde

Noslēgtie starptautiskie līgumi, kuru nosacījumus izpilda kārtējā gadā

40

41

Normatīvie akti, kas saistīti ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās un kuru izstrādei pieaicina ekspertus

5

7

Ārvalstu piedāvāto stipendiju programmas, kurām tiek organizēta pretendentu atlase

12

22

Īstenotie Eiropas Padomes projekti

2

4

Īstenotie Eiropas Savienības projekti

6

6

Izsniegtās izziņas par ārvalstīs iegūtajiem diplomiem un profesionālajām kvalifikācijām

450

900

Ārvalstu finanšu palīdzības projekti, kuru uzraudzību veic kārtējā gadā

3

3

Līdzdalības nodrošināšana Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības prezidējošās valsts rīkotajos Eiropas integrācijas pasākumos (pasākumu skaits)

35

70

Tulkotie Eiropas Savienības dokumenti

5

10

Organizētie informatīvie semināri par struktūrfondu izmantošanu (apmācību semināri potenciālajiem projektu pieteicējiem)

5

10

Sagatavotie informatīvie materiāli par struktūrfondu izmantošanu

2

4

Par projektu izstrādi un pieteikšanu informētie pieteicēji

500

1000

Uzsāktie nacionālie projekti un grantu shēmas

4

8

Organizētie projektu novērtēšanas un atlases projektu konkursi

3

6

Kvalitatīvi izvērtētie projekti

180

360

Nacionālo programmu projekti, par kuru īstenošanu ir noslēgti līgumi un veikta īstenošanas uzraudzība

30

75

13.02.00

Latvijas atašeju izglītības un zinātnes jomā Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

2

2

14.00.00

Izglītības sistēmas informatizācija

Īstenojamie projekti

1

1

Uzturētie izglītības iestāžu, audzēkņu, pedagogu elektronisko datu reģistri

3

3

Izveidotā skolvadības programmatūras aktualizētā versija (programmatūra)

X

1

Elektroniski sagatavotā informācija par visiem valsts pedagogiem (pedagogu skaits)

X

30000

Elektroniski sagatavotā informācija par visiem valsts izglītojamiem (izglītojamo skaits)

X

400000

Izstrādātie un ieviestie mācību materiāli vispārējās izglītības iestādēm (lappušu skaits)

600

1000

Pedagogu apmācība (apmācīto pedagogu skaits)

200

300

Uzturētā un nodrošinātā LIIS projekta serveru sistēma

1

1

18.00.00

Vispārējās izglītības saturs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

77

77

18.01.00

Izglītības satura reforma

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

5

10

Izstrādātie izglītības saturu reglamentējošie dokumenti

5

10

18.02.00

Izglītības kvalitātes kontrole

Izstrādātie valsts pārbaudes darbi

38

38

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

3

4

18.03.00

Mācību līdzekļu izdošana

Izdotās mācību grāmatas (nosaukumu skaits)

X

20

Izdotie mācību līdzekļi

X

3

18.04.00

Izglītības satura un eksaminācijas centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

77

77

18.06.00

Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs

Organizētās mācību priekšmetu olimpiādes

20

20

Starptautiskās olimpiādes, kurās piedalās Latvijas pārstāvji

8

13

20.00.00

Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai

20.01.00

Latviešu valodas apguves valsts aģentūras darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

8

8

20.02.00

Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmas īstenošanai

LAT2 metodikas kursu beigušie skolotāji

220

220

Bilingvālās metodikas kursu beigušie skolotāji

250

500

LAT2 un bilingvālās metodikas kursu sākumskolai beigušie skolotāji

170

170

LAT2 kursi

75

170

Izdotie mācību līdzekļi skolām (nosaukumu skaits)

4

4

Integrācijas pasākumi

33

59

Tālākizglītības semināri

20

40

Tālākizglītības semināru dalībnieki

300

600

20.03.00

Atbalsts Krievijā esošās latviešu diasporas izglītībai

Nodrošinātie LAT2 kursi Krievijā esošajā latviešu diasporā

7

7

26.00.00

Interešu izglītība un jaunatnes lietas

26.01.00

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

38

38

Organizētie metodiskie semināri u.c. pasākumi

15

23

26.03.00

Interešu izglītības pasākumi

Organizētie pasākumi

15

20

Pasākumu dalībnieki

40000

48000

Semināri pedagogiem interešu izglītības programmās

6

12

26.04.00

IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Pasākumu dalībnieki

35000

35000

27.00.00

Valsts valodas attīstība

27.01.00

Valsts valodas aģentūras darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

12

12

27.02.00

Valsts valodas attīstības projektu īstenošana

Projektu skaits

X

7

28.00.00

Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā

28.01.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana

Finansēšanai apstiprinātie nacionālo programmu projekti

5

5

Projektu ietvaros atbalstu saņēmušās izglītības iestādes

5

5

28.02.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana

Finansēšanai apstiprinātie nacionālo programmu projekti

27

37

Projektu ietvaros atbalstu saņēmušās izglītības iestādes

27

37

28.03.00

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu

Projekti, par kuru izdevumiem pilnīgi vai daļēji (par projekta posmu) veikta atmaksa valsts pamatbudžetā

5

5

32.00.00

 Akadēmisko programmu aģentūra

32.01.00

Aģentūras darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

17

18

32.02.00

Eiropas programmas "Socrates" projektu īstenošanas nodrošināšana

Īstenojamie projekti

360

370

33.00.00

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra

33.01.00

Aģentūras darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

21

21

Eiropas Sociālā fonda (ESF) apstiprinātie projekti

300

1270

33.02.00

Eiropas programmas "Leonardo da Vinci" projektu īstenošanas nodrošināšana

Apstiprinātie projekti

87

91

34.00.00

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

34.01.00

Aģentūras darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

12

12

34.02.00

Eiropas programmas "Youth" projektu īstenošanas nodrošināšana

Īstenojamie projekti

210

420

17 Satiksmes ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

3

3

Štata vienību skaits - kopā

210

210

03.00.00

Nozares vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

176

176

t.sk. atašeji satiksmes jautājumos:

3

3

specializētais atašejs Briselē

2

2

specializētais atašejs Maskavā

1

1

11.00.00

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

22

22

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošana uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās (pārbaužu skaits)

55

110

12.00.00

Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

12

12

Izsniegtās dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecības

50

50

Izsniegtās ritošā sastāva reģistrācijas apliecības

400

400

Izsniegtās pārvadātāju licences

2

2

14.00.00

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

Sagatavotie Kohēzijas fonda projektu pieteikumi

3

3

ISPA un Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros noslēgtie līgumi

12

26

ISPA un Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros noslēgto līgumu administratīvā vadība

21

35

23.00.00

Valsts autoceļu fonds

23.06.00

Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana

Ceļu tīkla uzturēšana ziemā:

sniega tīrīšana (km)

16600

17000

kaisīšana (km)

4200

4400

Ceļu tīkla uzturēšana vasarā:

melnā seguma bedrīšu remonts (m2)

240000

320000

grants ceļu planēšana (km)

12000

12000

melnā seguma atjaunošana (km)

X

90

18 Labklājības ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

40

40

Štata vienību skaits - kopā

5765,5

5765,5

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

305

305

01.00.00

Nozares vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

151

151

t.sk. atašejs labklājības jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

2

2

01.01.00

Labklājības lietu pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

151

151

t.sk. atašejs labklājības jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

2

2

01.04.00

Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana

Organizētās Uzraudzības komitejas sēdes

1

2

Sagatavotie un Eiropas Komisijai iesniegtie ziņojumi

2

5

Noslēgtie līgumi par EQUAL projektu īstenošanu, nodrošināta līgumu izpildes uzraudzība (līgumu skaits)

10

10

Sagatavotās izdevumu deklarācijas

2

4

Veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3

10

Organizētie informatīvie un apmācību semināri

2

4

Izstrādāta un ieviesta EQUAL informācijas sistēma

1

1

01.05.00

Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Īstenotie ESF atklātu projektu konkursi

3

3

Īstenotās ESF un ERAF grantu shēmas

7

7

Īstenotās ESF un ERAF nacionālās programmas

6

6

Sagatavotie uzraudzības ziņojumi

1

2

Sagatavotie ziņojumi par konstatējamām neatbilstībām

1

3

Īstenotie informācijas un publicitātes pasākumi:

izdotas pastkartes (veidi)

2

2

izdoti bukleti (veidi)

3

3

veidoti radio un TV sižeti (skaits)

X

6

organizēti reģionālie semināri (skaits)

10

10

izdots plakāts (veids)

1

1

Noslēgts līgums ar reklāmas aģentūru par publicitātes un reklāmas pakalpojumiem

1

1

04.00.00

Sociālā apdrošināšana

04.01.00

Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī)

27000

27000

Valsts iemaksas bezdarba apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī)

27000

27000

04.04.00

Valsts dotācija

Valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

1100

1100

piemaksas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

21

21

Valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

80

82

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

624,8

624,8

Valsts budžeta dotācija atvieglojumu piemērošanai politiski represētajām personām:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

24000

24000

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

30

30

05.00.00

Valsts sociālie pakalpojumi

Iestāžu skaits

37

37

Štata vienību skaits

4748,5

4748,5

t.sk. pedagoģisko likmju un pedagoģisko darbinieku štata vienību skaits

305

305

Vietu skaits sociālās aprūpes iestādēs

5755

5755

05.01.00

Sociālā un profesionālā rehabilitācija

No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija institūcijās (rehabilitēto bērnu skaits vidēji gadā)

X

500

No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija dzīvesvietā (rehabilitēto bērnu skaits vidēji gadā)

X

884

Atkarībā esošo bērnu sociālā rehabilitācija (rehabilitēto bērnu skaits vidēji gadā)

X

63

Neredzīgu personu sociālā rehabilitācija (rehabilitēto personu skaits vidēji gadā)

X

447

Nedzirdīgu personu sociālā rehabilitācija (rehabilitēto personu skaits vidēji gadā)

X

6612

05.03.00

Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Iestāžu skaits

33

33

Štata vienību skaits

4136,5

4136,5

t.sk. pedagoģisko likmju un pedagoģisko darbinieku štata vienību skaits

210

210

Maksimālais vietu skaits institūcijās

5755

5755

t.sk. no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vietu skaits institūcijās

5455

5455

Maksimālais vietu skaits dienas aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem

260

274

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu vietu gadā (Ls)

X

2462

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto vietu sociālās aprūpes institūcijā gadā (Ls)

X

2187

05.04.00

Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

288,5

288,5

Komisionēto personu skaits

24000

49000

05.37.00

Valsts aģentūras "Sociālais integrācijas centrs" administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

294

294

t.sk. pedagoģisko likmju un pedagoģisko darbinieku štata vienību skaits

95

95

Audzēkņu skaits invalīdu arodapmācības un rehabilitācijas centros:

Nosacītais izglītojamo skaits gadā

X

461

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

219

Uzņemto izglītojamo skaits gadā

X

224

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

125

Absolventu skaits gadā

X

88

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

39

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

5734

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

4,85

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

2,31

Minimālais sociāli rehabilitēto personu skaits sociālās rehabilitācijas institūcijās, ja rehabilitācijas kurss ilgst maksimāli pieļaujamo laiku - 21 dienu

X

1200

05.38.00

Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" administrēšana un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

29,5

29,5

Piegādātie tehniskie palīglīdzekļi:

saņemtās personiskās pārvietošanās palīgierīces

1745

4450

saņemtās protēzes

902

2423

saņemtās ortozes

2166

5700

saņemtie ortopēdisko apavu pāri

1720

3502

saņemtās personiskās aprūpes palīgierīces

1408

1900

saņemtās komunikācijas palīgierīces

2480

5568

07.00.00

Darba tirgus administrēšana

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

866

866

07.01.00

Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

671

671

Apkalpotie apmeklētāji vidēji mēnesī

185000

185000

Darbā iekārtotie bezdarbnieki

22000

44000

Aktīvajos nodarbinātības pasākumos nosūtītie bezdarbnieki un darba meklētāji

5000

19750

Piešķirts bezdarbnieka statuss

58200

116400

Atcelts bezdarbnieka statuss

57500

115000

07.02.00

Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

195

195

Uzņēmumu pārbaudes

5000

10000

t.sk. uzņēmumu pārbaudes par nelegālo darbu

1100

2200

Atklātie nelegāli nodarbinātie

375

750

Uzņēmumos novērstie pārkāpumi attiecībā pret novēršamajiem pārkāpumiem (procentos)

97

97

Konsultatīvie pasākumi darba devējiem un darbiniekiem

100

200

Informācijas sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem

200

400

07.03.00

Darba prasmju apguve un atjaunošana

Nodarbinātie bezdarbnieki (arī pasākumos noteiktām personu grupām) vidēji mēnesī

2000

2100

Pagaidu sabiedriskos darbos (arī pasākumos noteiktām personu grupām) nosūtītie bezdarbnieki

4000

9000

20.00.00

Valsts sociālie pabalsti

Regulāri izmaksājamie pabalsti:

Atlīdzība aizbildnim par pienākumu pildīšanu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

7195

7195

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

38,48

38,48

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

7000

7000

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

22,91

22,91

Transporta kompensācija invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības:

saņēmēju skaits vidēji pusgadā

9000

9000

vidējais pabalsta apmērs pusgadā (Ls)

27,87

27,82

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

13350

13350

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

44,01

44,01

Bērna kopšanas pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

40163

40163

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

51,00

51,00

Ģimenes valsts pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

442530

442530

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

6,37

6,37

Piemaksas par bērnu invalīdu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

10300

10300

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

50,19

50,19

Vienreizēji izmaksājamie pabalsti:

Bērna piedzimšanas pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

1586

1586

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

296

296

Apbedīšanas pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

30

30

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

85

85

Citi pabalsti:

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam vai mirušā dalībnieka ģimenei:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

2986

2986

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

35

35

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam, kuram noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10-12 % apmērā un tās cēloņsakarība ar minētās avārijas seku likvidācijas darbu veikšanu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

435

435

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

31,05

31,05

Speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

6

6

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

66,5

66,5

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

04.00.00

Sociālā apdrošināšana

04.01.00

Valsts pensiju speciālais budžets

Vecuma pensija:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

485992

485992

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

78,08

79,22

Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

27564

27564

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

57,11

57,86

Izdienas pensija:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

8499

8499

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

104,81

106,24

Apbedīšanas pabalsts:

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

2138

2138

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

155,03

157,07

04.02.00

Nodarbinātības speciālais budžets

Bezdarbnieka pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

39228

39228

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

58,03

58,03

Bezdarbnieku apmācība un pārkvalificēšana:

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos iesaistītie bezdarbnieki un potenciālie darba meklētāji

1000

10750

pēc iesaistīšanas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos darbā iekārtotie bezdarbnieki

X

525

profesionālās karjeras izvēles centrā apkalpotās personas

18500

37000

 

1

2

3

4

Apbedīšanas pabalsts:

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

20

20

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

105,00

105,00

04.03.00

Darba negadījumu speciālais budžets

Slimības pabalsts:

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

7200

7200

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

5,02

5,02

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

2900

2900

vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls)

59,73

59,73

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

35

35

vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls)

70,36

70,36

Apbedīšanas pabalsts:

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

1

1

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

175

175

04.04.00

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Invaliditātes pensija:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

77043

77043

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

68,25

69,15

Maternitātes pabalsts:

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

140000

140000

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

7,06

7,06

Slimības pabalsts:

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

346500

346500

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

5,17

5,17

Apbedīšanas pabalsts:

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

180

180

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

341,5

341,5

19 Tieslietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

107

107

Štata vienību skaits - kopā

9044

9150

01.00.00

Centrālais aparāts

01.01.00

Ministrijas vadība un administrācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

170

170

Informatīvie ziņojumi Valsts kancelejai, ministrijām un ārvalstu institūcijām

11

22

Dalība vecāko amatpersonu sanāksmēs (sanāksmju skaits)

20

40

Līdzdalība citu ministriju koncepciju un likumprojektu izstrādes darba grupās (grupu skaits)

24

48

Dalība Eiropas Padomes organizētajās apspriedēs (apspriežu skaits)

10

20

Semināri tiesību sistēmas jautājumos

9

19

Uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām sniegtās atbildes

980

1960

Starptautiski tiesiskās palīdzības sniegšana (gadījumu skaits)

850

1700

Izstrādātie tiesību aktu projekti un koncepcijas

48

88

Sniegtie atzinumi par tiesību aktu projektiem

1097

2194

Iekšējie auditi

2

4

Noslēgtie saimnieciskie līgumi

75

150

Tieslietu ministrijas pārstāvība tiesās (lietu skaits)

62

124

Elektroniski sistematizētie tiesību akti

4000

8000

Civilstāvokļa aktu reģistru apstrāde (ierakstu skaits)

38000

76000

Veiktie labojumi un papildinājumi reģistros

7500

15000

Iesniegumi atkārtotu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošu dokumentu saņemšanai

2500

5000

Izskatītās lietas par uzvārda un/vai vārda maiņu

500

1000

Izskatītās lietas par tautības ieraksta maiņu

15

30

Noformētie paziņojumi par represētu personu miršanas reģistrēšanu

100

200

Konsultācijas par civilstāvokļa reģistru labošanas un atjaunošanas lietu izskatīšanu

100

200

Lietu skaits bērnu adopcijai uz ārvalstīm

40

85

Saskaņā ar likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" grozījumiem izsniegtās informācijas vienības

200

400

Saskaņā ar likumu "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" izsniegtās informācijas vienības

40

80

02.00.00

Uzņēmumu reģistra attīstība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

138

138

Likvidētie uzņēmumi

30

75

Veicamās reģistrācijas

38572

68241

t.sk. jaunie reģistrētie uzņēmumi

5500

10500

grozījumi uzņēmumu reģistrā

2750

5334

uzņēmumu pārreģistrācija komercreģistrā

2000

2000

grozījumi komercreģistrā

10580

21334

komercķīlas reģistrācija, pārjaunošana, grozījumi tajā

10237

20474

laulāto mantisko attiecību reģistrācija

544

1088

uzņēmumi, kuru likvidācijas procesu veicis uzņēmums

6961

7511

Reģistrētie plašsaziņas līdzekļi

93

185

Reģistrētās ārvalstu pārstāvniecības

185

270

Reģistrētās sabiedriskās organizācijas

100

150

Nepārreģistrēto uzņēmumu darbības izbeigšana

11040

16561

Pārreģistrētās sabiedrisko organizāciju biedrības un nodibinājumi reģistrā

2500

6000

Reģistrētas vai izslēgtas biedrības un nodibinājumi, grozījumi tajos

1010

2130

Reģistrētas vai izslēgtas arodbiedrības, grozījumi tajās

31

61

Reģistrētas vai izslēgtas politiskās organizācijas, grozījumi tajās

37

65

Reģistrēti vai izslēgti koncesijas līgumi, grozījumi tajos

8

16

Reģistrēta vai izslēgta izšķirošā ietekme

20

40

Reģistrētas vai izslēgtas Eiropas ekonomisko interešu grupas, grozījumi tajās

X

1

Reģistrētas vai izslēgtas Eiropas uzņēmējsabiedrības, grozījumi tajās

1

2

Reģistrētas vai izslēgtas šķīrējtiesas, grozījumi tajās

3

5

Izsniegtās informācijas vienības

44559

89100

05.00.00

Naturalizācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

182

182

Plānotais naturalizācijas iesniegumu skaits

6250

12500

Pilsonības piešķiršana

6000

12000

Latviešu valodas prasmes pārbaudes grupas

625

1250

Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes pretendentu grupas

575

1150

Pilsonības reģistrācija (iesniegumu skaits)

400

800

Pilsonības piešķiršana Latvijā dzimušiem bērniem

450

900

Pilsonības atņemšanas prasību pieteikumi tiesā

60

120

08.00.00

Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

20

20

Izstrādātie tiesību akti

1

2

Valsts valodas lietošanas izpildes kontrole iestādēs un uzņēmumos (pārbaužu skaits)

1300

2700

Sagatavotie TV un radio raidījumi

1

2

Profesionālās sagatavotības semināri

5

10

Sagatavotie un izdotie normatīvie un informatīvi metodiskie materiāli (nosaukumu skaits)

1

2

11.00.00

Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

58

58

Veiktās ekspertīzes

2400

4500

Dalība tiesu sēdēs (sēžu skaits)

45

80

Apmācāmie eksperti

5

5

Sagatavoti metodiskie materiāli

2

5

15.00.00

Bēgļu lietu apelācijas padome

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

8

8

Dalība Eiropas Savienības un citās starptautiskās organizācijās un forumos (pasākumu skaits)

1

2

Izskatītās patvēruma meklētāju apelācijas un sūdzības par bēgļa statusa piešķiršanu

10

20

Pārbaudītie Bēgļu lietu centra lēmumi par bēgļa statusa piešķiršanas saīsinātā kārtībā pamatotību

9

18

Patvēruma meklētāji Latvijā

10

20

16.00.00

Patentu valde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

93

93

Preču zīmju pieteikumi

1000

2000

Izgudrojumu patentu pieteikumi

60

120

Dizainparaugu pieteikumi

50

100

Lasītāji

7000

7500

Apmeklējumi

28000

56000

Jaunieguvumi (milj. eks.)

0,5

1

Krājums (milj. eks.)

27

27,5

18.00.00

Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām

Iesniegtie pieteikumi

50

100

Apmierinātie pieteikumi

20

40

Daļēji apmierinātie pieteikumi

20

40

Noraidītie pieteikumi

10

20

24.00.00

Ieslodzījuma vietas

Iestāžu skaits

17

17

Štata vienību skaits

3226

3226

t.sk. pedagoģiskās likmes

14

14

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

3126

3126

Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

100

100

Vietu limits cietumos

9166

9166

Izdevumi (bez investīcijām un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem) uz vienu ieslodzīto dienā (Ls)

5,96

5,96

Speciālais kontingents, kas nodarbināts ieslodzījuma vietās saimnieciskajos darbos

802

802

27.00.00

Datu aizsardzība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

23

23

Reģistrētās personas datu apstrādes sistēmas

1250

2500

Personas datu apstrādes sistēmas pārbaudes

60

120

Akreditētie uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēji

2

2

28.00.00

Reliģiskās lietas

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

6

6

Reliģisko organizāciju pārreģistrācija (organizāciju skaits)

61

115

Jaunizveidoto reliģisko organizāciju un iestāžu reģistrācija (organizāciju skaits)

10

20

34.00.00

Probācijas dienests

Iestāžu skaits

1

1

Teritoriālo struktūrvienību skaits

28

28

Štata vienību skaits

141,5

247,5

Izstrādātie normatīvo aktu projekti

1

3

Izveidotās reģionālās nodaļas

19

19

Līgumi ar sociālās uzvedības korekcijas centriem (iestāžu skaits)

3

4

Sagatavotie izvērtēšanas ziņojumi

100

300

 

1

2

3

4

35.00.00

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

43

43

35.01.00

Maksātnespējas administrācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

43

43

Personu apmācība administratora amatam

X

50

Administratoru sertifikācija

X

50

Maksātnespējīgie uzņēmumi

703

1406

Administratoru atkārtotas apmācības (personu skaits)

X

83

Atkārtota sertificēšana uz pieciem gadiem (personu skaits)

X

83

35.02.00

Darbinieku prasījumu garantiju fonds

Darbinieku prasījumu pieteikumi

561

1406

36.00.00

Tiesas

Iestāžu skaits

70

70

t.sk. apgabaltiesas

5

5

zemesgrāmatu nodaļas

28

28

rajonu (pilsētu) tiesas

34

34

administratīvās tiesas

2

2

Štata vienību skaits

2020

2020

t.sk. tiesnešu štata vienību skaits

477

477

36.01.00

Tiesu administrācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

76

76

Sniegtās konsultācijas juridiskos un tiesu darba organizatoriskos jautājumos

600

1200

Kompleksās pārbaudes

1

3

Uz iedzīvotāju sūdzībām sniegtās atbildes

400

800

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pieprasītāji izplatīšanas sistēmā

2000

4000

Internetā apskatītie zemesgrāmatu nodalījumi

110000

220000

36.02.00

Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

Iestāžu skaits

67

67

t.sk. apgabaltiesas

5

5

zemesgrāmatu nodaļas

28

28

rajonu (pilsētu) tiesas

34

34

Štata vienību skaits

1813

1813

t.sk. tiesnešu štata vienību skaits

444

444

Apgabaltiesās izskatītās lietas

4200

8400

Rajonu (pilsētu) tiesās izskatītās lietas

40000

80000

Apgabaltiesās neizskatītās lietas

3500

7000

Rajonu (pilsētu) tiesās neizskatītās lietas

10000

20000

Apgabaltiesās vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls)

300

300

Rajonu (pilsētu) tiesās vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls)

65

65

Zemesgrāmatu nodaļās iesniegtie nostiprinājuma lūgumi

111000

222000

36.03.00

Administratīvās tiesas

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

131

131

t.sk. tiesnešu štata vienību skaits

33

33

Izskatītās lietas

2000

4000

Neizskatītās lietas

1000

2000

42.00.00

Valsts zemes dienests

Iestāžu skaits

9

9

Štata vienību skaits

2915

2915

42.01.00

Vispārējā vadība

Iestāžu skaits

9

9

Štata vienību skaits

234

234

42.02.00

Valsts finansētās kadastrālās darbības, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

Iestāžu skaits

9

9

Štata vienību skaits

689

689

Kadastra objektu un to datu uzturēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra (turpmāk - NĪVKR) teksta daļā (objektu skaits)

X

5088800

Kadastra objektu un to datu uzturēšana NĪVKR grafiskajā daļā (objektu skaits)

X

2272700

Kadastra objektu un to datu aktualizācija NĪVKR grafiskajā daļā (objektu skaits)

261000

522000

Adrešu datu reģistrācija, aktualizācija un uzturēšana (adrešu skaits)

X

1130000

Valsts zemes dienesta arhīvu uzturēšana (glabājamās vienības)

X

3057000

Dokumentu aprite arhīvā (glabājamās vienības)

211000

422000

Ierādītās un uzmērītās zemes īpašumu robežas bijušajiem īpašniekiem, mantiniekiem, represētiem, invalīdiem (personu skaits)

560

1060

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla ierīkošana (punktu skaits)

150

300

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla atjaunošana (punktu skaits)

250

509

Valsts gravimetrisko mērījumu sistēmas izveide (punktu skaits)

300

750

Nivelēšanas (augstuma) atbalsta tīkla ierīkošana (km)

60

155

Latvijas Republikas topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 atjaunošana (NATO standarts) (lapas)

10

28

Latvijas Republikas satelītkartes un topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 uzturēšana (objektu pasu skaits)

1600

3200

Pilnu topogrāfisko karšu izgatavošana mērogā 1:10000 (lapas)

5

32

Vienkāršoto topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 konvertācija un aktualizācija (lapas)

100

667

42.03.00

Nekustamā īpašuma nodokļa datu nodrošināšana

Iestāžu skaits

9

9

Štata vienību skaits

310

310

Kadastra objektu un to datu aktualizācija NĪVKR teksta daļā (objektu skaits)

694500

1389000

Nekustamā īpašuma nodokļa objektu, maksātāju sarakstu un pārskata sarakstu sagatavošana pašvaldībām (objektu skaits)

813000

820000

Nekustamā īpašuma prognozēto kadastrālo vērtību kopsummu sagatavošana nākamajam taksācijas periodam (objektu skaits)

1010000

1010000

Nekustamā īpašuma tirgus datu vākšana un analīze (darījumu skaits)

17500

35000

Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (īpašumu skaits NĪVKR)

X

680000

Zemes vienību kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (zemes vienību skaits NĪVKR)

X

905000

Ēku kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (ēku skaits NĪVKR)

X

600000

Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bāzes uzturēšana aktuālā stāvoklī, t.sk. zemes vērtību zonējumi, zemes, ēku bāzes vērtības un vērtību korekcijas koeficienti (objektu skaits)

X

240000

42.04.00

Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

Iestāžu skaits - kopā

9

9

Štata vienību skaits - kopā

1682

1682

NĪVKR sagatavotā informācija izsniegšanai

93015

186030

VZD elektronisko datu publicēšanas/izplatīšanas sistēmas uzturēšana (noslēgtie līgumi)

65

135

Jaunu kadastra objektu un to datu reģistrācija NĪVKR teksta daļā

89500

179000

Jaunu kadastra objektu un to datu reģistrācija NĪVKR grafiskajā daļā

40315

80630

Zemes īpašumu robežu ierādīšana/uzmērīšana par samaksu (objektu skaits)

10000

20000

Zemes īpašumu sadalīšana (lauka un kamerālie darbi) transakciju realizācijai (objektu skaits)

5720

11005

Sagatavotie zemes īpašumu formēšanas dokumenti

10715

22230

Tehniskajā inventarizācijā izpildāmie darbi

75075

150150

Individuālie vērtēšanas darbi (objektu skaits)

40000

80000

Topogrāfiskā uzmērīšana (ha)

1900

4090

21 Vides ministrija

Iestāžu skaits - kopā

14

14

Štata vienību skaits - kopā

1669

1669

01.00.00

Nozaru vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

204

204

t.sk. atašejs vides jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

2

2

Sagatavotie vides investīciju projektu apraksti Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumam

1

2

14.00.00

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

14.01.00

Vides infrastruktūras investīciju, PHARE, Kohēzijas un ERAF fondu programmēšana

Izdots investīciju ziņojums latviešu un angļu valodā

1

2

Izdots katalogs par vides investīciju projektiem

X

1

Sagatavotie projektu pieteikumi Kohēzijas fonda līdzekļu saņemšanai

2

8

Izstrādāts pārskats par Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanu un ieviešanu

X

1

21.00.00

Vides aizsardzības fonds

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

123

123

21.01.00

Fonda darbības nodrošinājums

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

20

20

Izskatīto projektu skaits

150

300

Auditēto projektu skaits

3

10

21.02.00

Vides aizsardzības projekti

Videi kaitīgu preču atkritumu grupas, par kuru pārstrādi vai reģenerāciju organizēta dabas resursu nodokļa daļēja atmaksa subsīdiju veidā komersantiem saskaņā ar atklāto konkursu rezultātiem vai pieteikumiem

5

5

Vides aizsardzības fonda finansētās vides izziņas nometnes

X

10

Vides aizsardzības fonda finansētie projekti plašsaziņas līdzekļiem par aktuālajiem vides jautājumiem

X

10

21.03.00

Dabas muzejs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

82

82

Apmeklētāji

36000

80000

Izstādes

15

27

21.06.00

Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs" un "Labākais vides žurnālistikā" nodrošinājums

Konkursos iesaistītie dalībnieki:

pašvaldības

X

45

saimniecības

X

40

žurnālisti/rakstu autori

60

60

21.09.00

Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana

Pabeigtie tehniski ekonomiskie pamatojumi

1

3

Sagatavotie konkursu dokumenti

2

5

Izstrādātie piesārņoto teritoriju izmantošanas iespēju plāni

2

3

Izstrādātie reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni

8

9

Izstrādātie ietekmes uz vidi novērtējumi

X

1

Izstrādātās ūdenssaimniecības attīstības prioritārās investīciju programmas

X

2

Izstrādātie ūdenssaimniecības attīstības investīciju izvērtējuma ziņojumi

2

2

Izstrādātās hidroģeoloģiskās izpētes

22

23

Izstrādātie tehniskie projekti ERAF līdzfinansētajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem

10

30

21.10.00

Upju baseinu apsaimniekošana

Štata vienību skaits

21

21

Ūdens apsaimniekošanas plānu projekti

X

4

Ūdens resursu lietošanas ekonomiskā analīze

X

4

21.13.00

Nozares vides projekti

Metodiskie materiāli stratēģiskajā vides ietekmēšanas novērtējumā iesaistītajiem plānošanas dokumentu izstrādātājiem un sabiedrībai

1

2

Sagatavotās vadlīnijas saistībā ar organizāciju reģistrāciju vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS)

2

5

Vides nacionālās monitoringa programmas izpildītās apakšprogrammas

X

28

Jūras vides kontroles lidojumu stundas

150

300

22.00.00

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti

Pabeigtie vides projekti

X

4

Izvērtētie projekti (dokumentācija)

X

60

Plānotie un īstenotie informatīvie pasākumi

2

3

Sagatavotie TV vai radio raidījumi

1

2

Atjaunotā mājas lapa

X

1

Sagatavotie informatīvie materiāli

1

2

23.00.00

Vides politikas īstenošana

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

514

514

23.01.00

Valsts vides dienests

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

486

486

Inspekcijas pārbaudes

4500

9177

Organizētās apmācības, informatīvie un izglītojošie semināri

6

12

Izvērtētās projektu dokumentācijas un izsniegtie tehniskie noteikumi, ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi, izsniegtie C kategorijas piesārņojošo darbību apliecinājumi

2000

4030

Izsniegtās atļaujas

300

660

Inspekcijas pārbaudes zvejas kontrolē

7500

15000

23.02.00

Vides pārraudzības valsts birojs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

28

28

Ietekmes uz vidi novērtējumi

5

12

Ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu skaits

120

250

Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu izvērtēšana

6

12

Izvērtētie rūpniecisko avāriju riska drošības pārskati

3

6

Izvērtētās vides aizsardzības nosacījumu atļaujas

16

32

24.00.00

Dabas aizsardzība

24.01.00

Dabas aizsardzības institūcijas

Iestāžu skaits

6

6

Štata vienību skaits

188

188

Vides inspektoru veiktās pārbaudes

2069

4223

Meža kopšana (ha)

X

124

Meža stādīšana (ha)

2

2

Labiekārtoto taku kopšanas darbi (km)

100

104

Dabas ekosistēmu monitorings (programmas)

4

4

Lekcijas vides izglītības jautājumos

15

31

Ūdenstūristu un autotūristu apmetņu kopšana (apmetņu skaits)

30

30

Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai (ha)

X

47

Izsniegtās atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un atļaujas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām

35

80

Sagatavotie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni

X

7

Sagatavotie īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni

X

1

Īstenotie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas pasākumi:

pļavu kopšana (ha)

40

292

dabā izveidotie, uzturētie un atjaunotie informācijas stendi

9

17

25.00.00

Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

85

85

25.01.00

Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

54

54

Radioaktīvo vielu apsaimniekošana (kiriji)

3000

6000

Spectērpu dezaktivācija (kg)

1000

2000

Radioaktīvo vielu pārstrāde un apglabāšana (m3)

3,6

7,2

Pārskats par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu kontroles programmas izpildi

X

1

Apsaimniekotie bīstamo atkritumu objekti

2

3

25.02.00

Radiācijas drošības centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

31

31

Kontrolējamie uzņēmumi

600

600

Inspektoru reidi

200

400

Darbinieki, kuriem veic individuālo dozimetriju

1800

1800

Laboratorijā veiktās analīzes

200

400

26.00.00

Vides informatīvais nodrošinājums

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

555

555

Derīgo izrakteņu krājumu bilances izstrāde

1

1

Izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences

200

400

Izsniegtās derīgo izrakteņu atradņu pases

40

95

Nosūtītās prognozes

55000

110000

Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana

6

6

Sagatavotie un Eiropas Komisijā iesniegtie ziņojumi par Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanu

1

1

Publicētie Latvijas vides un ilgtspējīgas attīstības pārskati, kopsavilkumi un ziņojumi

7

14

Ķīmisko vielu reģistrā apkopoto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas un importa gada pārskati

40

80

Kopējie reģistrētie biocīdi

260

520

22 Kultūras ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

71

71

Štata vienību skaits - kopā

3277

3277

t.sk. vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā izglītības iestādēs

X

2557

01.00.00

Kultūra

Iestāžu skaits

31

31

t.sk. teātri un koncertorganizācijas

13

13

Štata vienību skaits

2428

2428

01.01.00

Muzeju valsts pārvalde un muzeji

Iestāžu skaits

14

14

Štata vienību skaits

1070

1070

Apmeklējumi

339275

735550

Izstādes

108

226

01.02.00

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

64

64

Lasītāji

2300

2900

Apmeklējumi

24000

47500

01.03.00

Teātru darbība

Iestāžu skaits

8

8

Pirmizrādes

35

75

Kopējais izrāžu un koncertu skaits

1135

2244

Kopējais skatītāju un klausītāju skaits

326166

604971

Vidējā vienas biļetes cena (Ls)

2,39

2,39

01.04.00

Kultūras pasākumi un programmas

Kultūras pasākumi

10

25

01.05.00

Koncertorganizāciju darbība

Iestāžu skaits

4

4

Koncertu skaits

166

343

Kopējais klausītāju skaits

59000

135000

Vienas biļetes vidējā cena (Ls)

2,67

2,67

01.08.00

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

520

520

Lasītāji

15000

35400

Apmeklējumi

200000

401000

01.09.00

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras pieminekļu glābšanas programma

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

117

117

Kultūrvēsturiskie objekti

23100

23200

t.sk. kultūras pieminekļi

8950

9000

01.17.00

Latvijas Nacionālā opera

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

634

634

Pirmizrādes

4

8

Kopējais izrāžu un koncertu skaits

125

250

Kopējais skatītāju un klausītāju skaits

74560

149123

Vidējā vienas biļetes cena (Ls)

5,7

5,7

01.22.00

Valsts aģentūra "Tautas mākslas centrs"

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

23

23

Organizētie svētki, festivāli un citi pasākumi

45

68

02.00.00

Izglītība

Iestāžu skaits

19

19

Štata vienību skaits

10

10

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā izglītības iestādēs

X

2557

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

1808

02.01.00

Profesionālā izglītība

Iestāžu skaits

14

14

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

1480

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

962

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

1476

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

962

Nosacītais izglītojamo skaits gadā

X

2230

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2223

Uzņemto izglītojamo skaits gadā

X

690

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

673

Absolventu skaits gadā

X

411

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

394

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

1859

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto izglītojamo gadā (Ls)

X

1926

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

2,3

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

2,3

Atskaitīto izglītojamo skaits gadā

X

169

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

169

02.02.00

Augstākā izglītība

Iestāžu skaits

3

3

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

686,5

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

481,5

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā

X

1872

t.sk. studiju vietu skaits no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1192

Uzņemto studentu, maģistrantu, doktorantu skaits

X

635

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

404

Absolventu skaits gadā

X

517

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

341

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls)

X

1762

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studiju vietu gadā (Ls)

X

2336

Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

4,7

02.03.00

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Profesionālās izglītības iestādes, kurās īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas

9

9

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

316

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

316

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

2180

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu izglītojamo gadā (Ls)

X

392

Izglītojamo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,9

02.05.00

Kultūrizglītības nozares pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

10

10

Organizētie pasākumi

25

50

02.10.00

Koledžas izglītība

Iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

74,5

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

48,5

Vidējais nosacītais studentu skaits gadā

X

284

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

126

Uzņemto studentu skaits

X

256

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

76

Absolventu skaits gadā

X

130

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

80

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studentu gadā (Ls)

X

1304

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto nosacīto studentu gadā (Ls)

X

2131

Vidējais nosacītais studentu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

7,5

03.00.00

Filmu nozare

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

14

14

03.05.00

Filmu nozares pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

14

14

03.06.00

Filmu nozares pasākumi

Projektu sagatavošana (spēlfilmu skaits)

5

10

03.07.00

Filmu uzņemšana

Hronikālās īsfilmas

5

10

Uzņemtais hronikālo īsfilmu apjoms (minūtes)

30

60

Pilnmetrāžas spēlfilmas

X

3

Uzņemtais pilnmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtes)

X

255

Dokumentālās filmas

X

7

Dokumentālo filmu apjoms (minūtes)

X

280

Animācijas filmas

X

5

Animācijas filmu apjoms (minūtes)

X

30

Īsmetrāžas spēlfilmas

X

3

Īsmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtes)

X

45

04.00.00

Kultūras lietu pārvalde un vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

114

114

04.01.00

Centrālais aparāts

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

82

82

04.02.00

Valsts kultūras inspektori

Štata vienību skaits

32

32

Valsts inspektoru pārraudzībā esošās iestādes

1943

1943

05.00.00

Valsts kultūrkapitāla fonds

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

13

13

VKKF padomes locekļi un nozares eksperti

60

60

05.01.00

Valsts kultūrkapitāla fonda administratīvās izmaksas

Pieņemtie apmeklētāji

4000

8000

Izsniegtās projekta pieteikumu veidlapas

5000

10000

Organizētie konkursi

2

4

05.02.00

Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursu finansējums

Iesniegto un izvērtēto konkursos iesniegto projektu pieteikumu skaits

2500

5000

Iesniegto un izvērtēto "Radošo braucienu" skaits

300

600

Iesniegto un izvērtēto "Mērķprogrammu" skaits

35

35

Iesniegto un izvērtēto "Mūža stipendiju" skaits

X

100

06.00.00

Valsts arhīvu sistēma

Iestāžu skaits

18

18

Štata vienību skaits

697

697

Visu arhīvu fondu fiziski glabājamo vienību skaits (milj.)

16,6

16,7

Izpildītie juridisko un fizisko personu pieprasījumi

15000

30000

Vienas glabājamās vienības uzturēšanas izdevumi (Ls)

X

0,16

Nodrošinājuma un izmantošanas fonda veidošana (mikrofilmu kadru skaits)

130000

260000

Glabājamo vienību skaits uz vienu strādājošo

23816

23960

LNAF pārvaldība institūciju arhīvos (institūciju skaits)

4600

4600

08.00.00

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

1

1

24 Valsts kontrole

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

226

226

01.00.00

Valsts kontrole

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štatu vienību skaits - kopā

226

226

28 Augstākā tiesa

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

203

203

01.00.00

Tiesa

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

203

203

t.sk. tiesnešu štata vienības

50

50

Augstākās tiesas Senāta kasācijas kārtībā izskatītās lietas

1210

2480

Augstākās tiesas Palātu apelācijas kārtībā izskatītās lietas

1010

2150

Augstākās tiesas plēnumu un tiesu prakses vispārinājumi

5

10

29 Veselības ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

10

10

Štata vienību skaits - kopā

7207,75

7207,75

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

499,5

499,5

01.00.00

Nozares vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

104

104

01.01.00

Veselības lietu pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

104

104

02.00.00

Izglītība

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

1289

1289

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

499,5

499,5

Rezidentu skaits

350

350

02.03.00

Augstākā izglītība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

1248

1248

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

486

486

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā

X

4000

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1861

Uzņemto studentu, maģistrantu, rezidentu, doktorantu skaits

X

1347

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

640

Absolventu skaits

X

712

Izmaksas (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā (Ls)

X

1725

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

3707

Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

8,2

02.04.00

Tālākizglītība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

41

41

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

13,5

13,5

Rezidentu skaits

350

350

03.00.00

Veselības aprūpe

Štata vienību skaits

5178,25

5178,25

Kopējās plānotās veselības aprūpes pakalpojumu, centralizēto pasākumu un administrēšanas izdevumu izmaksas uz vienu veselības obligātās apdrošināšanas dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

82,53

Veselības obligātās apdrošināšanas dalībnieku skaits

2313297

2313297

03.01.00

Medikamentu apmaksāšana

Plānotie medikamenti ar diferencētu apmaksu uz vienu veselības obligātās apdrošināšanas dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

10,12

03.02.00

Pakalpojumu apmaksāšana

Kopējās plānotās medicīniskās palīdzības izmaksas uz vienu veselības obligātās apdrošināšanas dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

66,34

t.sk. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu apmaksa - 6,4%

X

4,24

primārā veselības aprūpe - 20 %

X

13,27

sekundārā veselības aprūpe - 73,6 %

X

48,83

t.sk. sekundārā ambulatorā veselības aprūpe - 12 %

X

7,96

sekundārā stacionārā veselības aprūpe - 61,6 %

X

40,87

03.03.00

Centralizēta medikamentu iegāde

Centralizēti iepirktie ārstniecības līdzekļi uz vienu veselības obligātās apdrošināšanas dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

3,51

03.04.00

Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana

Specializēta un augsti kvalificēta medicīniskā palīdzība uz vienu veselības obligātās apdrošināšanas dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

1,40

03.06.00

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana

Štata vienību skaits

326

326

Administrēšanas izdevumi uz vienu veselības obligātās apdrošināšanas dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

1,16

03.07.00

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras uzturēšana

Štata vienību skaits

100

100

Analītisko materiālu, publikāciju sagatavošana un izdošana (grāmatu nosaukumu skaits)

2

6

Reģistru skaits

14

15

03.08.00

Reģistru uzturēšana

Reģistru skaits

3

2

03.10.00

Katastrofu medicīnas programma

Štata vienību skaits

729,75

729,75

Operatīvā medicīniskā dienesta konsultantu dežūru stundas

98482

197156

Apmācītās vai eksaminētās personas (instruktori, pasniedzēji u.c.) pirmās palīdzības, neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas kursos

450

850

Operatīvo medicīnisko materiālu rezervju komplektu uzturēšana (iespējamais cietušo skaits)

100

100

Izsaukumi uz ārstniecības iestādēm

1880

3765

t.sk. izsaukumi perinatālai aprūpei

X

565

Sagatavotās asinis ar konservantu (litros)

8870

17740

Sagatavotās asinis ar antikoagulantu (litros)

6302

12604

03.13.00

Lepras slimnieku ārstēšana

Štata vienību skaits

36

36

03.14.00

Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts

Štata vienību skaits

5

5

03.15.00

Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana

Valsts aģentūra "Seksuāli transmisīvo un ādas slimību centrs":

Štata vienību skaits

68

68

Pacientu skaits, kuri griezušies pēc palīdzības

6000

12000

Plānotie ambulatorie apmeklējumi

13200

26400

Laboratorijā veikto analīžu skaits

50000

100000

Valsts aģentūra "Sporta medicīnas centrs":

Štata vienību skaits

82

82

Pacientu skaits

6500

13100

Plānotie ambulatorie apmeklējumi

52260

104520

Dopinga kontroles

100

200

Valsts aģentūra "Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrs'':

Štata vienību skaits

1072

1072

Plānotās gultasdienas

100000

209000

Vidējais ārstēšanas ilgums (dienas)

46,8

46,8

Stacionārā ārstētie slimnieki

2540

5080

Gultu skaits

800

800

Vidējais gultu noslogojums (dienas)

X

341,1

Plānotie ambulatorie apmeklējumi

26100

52200

Starptautiskajā mācību centrā apmācīto skaits

25

68

Starptautiskā mācību centra kursu skaits

3

6

Garīgās veselības valsts aģentūra:

Štata vienību skaits

1150

1150

Plānotās gultasdienas

110000

220000

Vidējais ārstēšanas ilgums (dienas)

43,4

43,4

Stacionārā ārstētie slimnieki

2800

5600

Gultu skaits

620

620

Vidējais gultu noslogojums (dienas)

X

350

Plānotie ambulatorie apmeklējumi

25000

50000

Plānotās ambulatoro tiesu psihiatriskas ekspertīzes

250

500

Plānotās gultasdienas stacionārā

1900

3800

Valsts aģentūra "Latvijas infektoloģijas centrs'':

Štata vienību skaits

398

398

Plānotās gultasdienas

24000

48000

Vidējais ārstēšanas ilgums (dienas)

8

8

Stacionārā ārstētie slimnieki

3000

6000

Gultu skaits

265

265

Vidējais gultu noslogojums (dienas)

X

255,5

Plānotie ambulatorie apmeklējumi

16500

33000

Vakcinācijas

15000

30000

AIDS diennakts uzticības tālrunis (sarunu skaits)

3250

6500

Zinātņietilpīgie projekti

4

9

Organizētie metodiskie pasākumi

125

250

Paliatīvi sociālās stacionārās aprūpes slimnieki

20

40

Narkoloģijas valsts aģentūra:

Štata vienību skaits

243,5

243,5

Gultu skaits

100

100

Stacionārā ārstētie slimnieki

2410

4820

Plānotās gultasdienas

14960

29920

Vidējais ārstēšanas ilgums (dienas)

6,2

6,2

Vidējais gultu noslogojums (dienas)

150,1

150,1

Dienas stacionārā ārstētie slimnieki

730

1460

Plānotie ambulatorie apmeklējumi

30660

61320

Laboratorijā veikto analīžu skaits

15400

30800

Organizatoriski metodiskie pasākumi

80

160

Narkotiku informācijas un monitoringa centra pasākumi

2

2

03.32.00

HIV infekcijas izplatības ierobežošana

Štata vienību skaits

18

18

Nozares politiku veidojošo stratēģisko un normatīvo dokumentu projekti

1

1

HIV/AIDS epidemioloģiskās uzraudzības organizācija un nodrošināšana (HIV testu skaits)

40000

79000

HIV/AIDS reģistra veidošana un uzturēšana

1

1

Organizētie semināri un konferences

1

2

Izdotie informatīvie materiāli (nosaukumu skaits)

2

5

Organizētās informatīvās kampaņas un pasākumi

3

6

Izstrādātās un īstenotās kompleksās profilakses programmas (projekti) iedzīvotāju riska grupām

2

2

Nolasītās lekcijas

7

15

03.33.00

Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība

Štata vienību skaits

912

912

Piedalīšanās starptautiskajos projektos (projektu skaits)

17

17

Sabiedrības veselības stratēģijas monitorēto mērķu/problēmu skaits

2

4

Priekšlikumi normatīvās bāzes pilnveidošanā sabiedrības veselības jomā

2

6

Sagatavotie atzinumi objektu un procesu preventīvās higiēniskās novērtēšanas jomā

6135

12350

Higiēnas apmācība personām, kuras nodarbinātas darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (apmācīto personu skaits)

3430

7010

Infekcijas slimību perēkļu apmeklējumu skaits

15100

30370

Infekcijas slimību perēkļu skaits, kuros veikta dezinfekcija (t.sk. dezinsekcija, deratizācija)

3740

7460

Laboratorisko izmeklējumu skaits

260700

513900

03.34.00

Veselības veicināšana

Štata vienību skaits

38

38

Organizētie semināri

4

8

Izdotie informatīvie materiāli

4

10

Radio raidījumi

23

46

TV raidījumi

X

1

06.00.00

Kultūra

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

187

187

06.01.00

Bibliotēka

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

63

63

Lasītāji

8055

8065

Apmeklējumi

31500

62090

Izsniegtās grāmatas un izdrukas

202100

351195

06.02.00

Muzejs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

124

124

Apmeklējumi

18250

36500

Izstādes

7

15

09.00.00

Valsts uzraudzības organizācija, kontrole un ekspertīze

Iestāžu skaits

5

5

Štata vienību skaits

284,5

284,5

09.01.00

Farmācijas uzraudzība un kontrole

Iestāžu skaits

3

3

Štata vienību skaits

25

25

Valsts farmācijas inspekcija:

Veiktās pārbaudes, nodrošinot kvalitatīvu, iedarbīgu un drošu zāļu ražošanas un izplatīšanas kontroli, novēršot farmācijas darbības riska faktorus:

aptiekās un to filiālēs

212

453

zāļu lieltirgotavās un to nodaļās

16

34

zāļu ražošanas uzņēmumos (arī ārvalstu uzņēmumos, kas ieved zāles)

12

23

ārstniecības iestādēs

117

275

sociālās aprūpes iestādēs

36

73

Sabiedrības veselības aģentūras reģionālajos centros

5

10

Izsniegtie inspekcijas ziņojumi un atzinumi par telpu piemērotību darbam ar zālēm

231

547

Sastādītie administratīvie protokoli

26

59

Apturētās maldinošās zāļu reklāmas

17

38

Atsauktās defektīvās zāles (gadījumu skaits)

12

26

Operatīvi izskatītās iedzīvotāju sūdzības par zālēm

17

41

Piedalīšanās starptautiskos semināros, kas saistīti ar zāļu kontroli (semināru skaits)

6

12

Zāļu valsts aģentūra:

Reģistrētās, pārreģistrētās zāles (nosaukumu skaits)

X

850

Zāļu kvalitātes, drošības un efektivitātes ekspertīzes

X

1000

Zāļu instrukciju ekspertīzes

X

700

Klīnisko pētījumu projektu kvalitātes izvērtēšana (projektu skaits)

X

188

Izvērtētie zāļu reklāmas pieteikumi

X

1400

Psihotropo vielu un prekursoru importa un eksporta atļaujas

X

2500

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem

X

3000

Zāļu cenu valsts aģentūra:

Veiktās ekspertīzes

285

285

Izstrādātās (aktualizētās) racionālas farmakoterapijas rekomendācijas

2

2

09.02.00

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

259,5

259,5

09.03.00

Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija

Iestāžu skaits

1

1

Medicīniskās aprūpes un pārejošās darbspējas ekspertīzes kvalitātes rādītāji:

Izskatītās sūdzības un iesniegumi

X

600

Par pamatotām atzītās sūdzības un iesniegumi (%)

X

85

Pārbaudāmo objektu atbilstība normatīvajiem aktiem (%)

X

93

MADEKKI preventīvā darba rādītāji:

Veiktās pārbaudes

X

126

Veiktās pēcpārbaudes konstatēto trūkumu novēršanai

X

30

MADEKKI kapacitātes un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, tai skaitā:

Sasniedzamais personāla vienību skaits

X

55

Profesionālajā kvalifikācijas paaugstināšanā nostrādāto stundu skaits

X

1300

10.00.00

Vides veselība

Štata vienību skaits

165

165

10.04.00

Valsts sanitārā uzraudzība

Štata vienību skaits

147

147

Higiēniskās un epidemioloģiskās drošības kontrole un uzraudzība objektos un struktūrvienībās (pārbaužu skaits)

8015

16030

10.20.00

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana

Štata vienību skaits

18

18

Izstrādātie normatīvo aktu projekti

X

4

Piedalīšanās starptautiskos projektos (projektu skaits)

6

6

Organizētie mācību semināri

3

6

Veselīga uztura dienas organizēšana

X

1

Izstrādāti veselīga uzturu ieteikumi

1

2

Jauni pārtikas izcelsmes riski (informatīvs materiāls)

X

1

Pašvaldību pārstāvju un ārstniecības personu konference "Veselīgs uzturs, fiziskā aktivitāte un mūsu veselība"

1

2

Sagatavotie atzinumi Eiropas Savienības institūcijām par citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju vērtēšanas ziņojumiem ģenētiski modificēto organismu jomā

X

5

Sagatavotie atzinumi Eiropas Savienības institūcijām par citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju vērtēšanas ziņojumiem jaunās pārtikas jomā

X

5

Sniegtie atzinumi par Eiropas Savienības normatīvo aktu projektiem

X

6

Dalība starptautiskajā pārtikas izstādē "Rīga Food 2005"

X

1

Informatīvs buklets par dārzeņu, pākšaugu, augļu un ogu lietošanas nepieciešamību uzturā

X

1

Joda deficīta novēršanas monitoringa programmas izstrāde

X

1

Vienotas uztura informācijas sistēmas datu bāzes apraksts

1

1

Dalība nacionālo pozīciju izstrādē par ģenētiski modificētiem organismiem

X

10

30 Satversmes tiesa

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

48

48

01.00.00

Tiesa

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

48

48

32 Prokuratūra

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

52

52

Štata vienību skaits - kopā

1080

1080

01.00.00

Prokuratūras iestāžu uzturēšana

Iestāžu skaits

51

51

Štata vienību skaits

1058

1058

t.sk. prokuroru štata vienības

604

604

Uz tiesu nosūtītās krimināllietas

X

10500

Izbeigtās krimināllietas, nosacīti atbrīvojot personu no kriminālatbildības

X

800

02.00.00

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

22

22

Ziņojumi

X

14000

35 Centrālā vēlēšanu komisija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

18

18

01.00.00

Vispārējā vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

18

18

03.00.00

Pašvaldību vēlēšanas 2005.gadā

Izstrādātās instrukcijas

7

7

Likumi un instrukcijas (iespiesto eksemplāru skaits)

10000

10000

Nepieciešamās dokumentācijas veidlapu izstrāde (nosaukumu skaits)

20

20

Nepieciešamās dokumentācijas veidlapu izgatavošana (eksemplāru skaits)

92200

92200

Vēlēšanu komisiju locekļiem organizēto semināru skaits

56

56

Vēlēšanām nepieciešamo datorprogrammu izstrāde

3

3

Vēlēšanu rezultātu apkopojumu sagatavošana

X

1

Informatīva reklāmas kampaņa

1

1

06.00.00

Vēlētāju sarakstu administrēšana

Vēlētāju informācijas centra izveide

1

1

Interesentiem sniegtā informācija

50000

50000

Informatīva reklāmas kampaņa

1

1

36 Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

2

2

Štata vienību skaits - kopā

100

100

01.00.00

Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība

01.01.00

Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

76

76

Organizētie semināri, lekcijas u.c. pasākumi

37

75

Izskatītās sūdzības, iesniegumi, priekšlikumi

330

660

Pārbaudītās bāriņtiesu lietas

300

700

Pārbaudītās bērnu lietas bērnunamos

650

1300

Adoptētājiem izsniegtie norīkojumi

100

200

Sniegtās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, juridiskām un fiziskām personām

550

1100

Sagatavotie atzinumi par normatīvo aktu projektiem

180

360

Izstrādātie normatīvo aktu, politikas dokumentu projekti

20

40

Sagatavotie metodiskie ieteikumi pašvaldībām

2

4

01.02.00

Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Īstenotie projekti

58

63

Semināri, lekcijas, konferences u.c. pasākumi

25

49

01.03.00

Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts

Izmaksāti pabalsti adoptētājiem