Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.42 izraksts

Rīgā 2000.gada 12.septembrī

1.§

Par Ministru kabineta 2000.gada 5.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.41 45.§) "Par finansējuma sadalījumu 2001.gadam veicamo pasākumu prioritāšu realizācijai integrācijai Eiropas Savienībā"

Apspriešanā piedalījās: A.Bērziņš

Nolēma:

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 5.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.41 45.§) "Par finansējuma sadalījumu 2001.gadam veicamo pasākumu prioritāšu realizācijai integrācijai Eiropas Savienībā" grozījumu un izteikt 2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12. Aizsardzības ministrijai vienoties ar Tulkošanas un terminoloģijas centru par finansējumu Tulkošanas un terminoloģijas centra darbībai, lai nodrošinātu valsts aizsardzības un integrācijas Eiropas Savienībā vajadzībām nepieciešamos tulkojumus."

 

16.§

Likumprojekts "Par valsts budžetu 2001.gadam"

Apspriešanā piedalījās: G.Bērziņš, A.Požarnovs, E.Repše, A.Poča, I.Sudraba, K.Pētersone, A.Kalvītis, M.Segliņš, Ģ.V.Kristovskis, I.Labucka, A.Bērziņš

Nolēma:

1. Pamatā akceptēt likumprojektu "Par valsts budžetu 2001.gadam" un tā paskaidrojumus.

2. Finansu ministrijai precizēt likumprojekta 12.panta redakciju, norādot ieskaitāmo līdzekļu summu valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā, kā arī svītrot 20.pantu un precizēt likumprojekta anotāciju.

3. Finansu ministrijai precizēt aprēķinus prognozei ieņēmumiem no nodevas un nodokļa par izlozēm un azartspēlēm (2000.gada prognozes līmenī - t.i., papildus 850 tūkst. latu. Ar šī protokola lēmumiem nesadalīto papildu summu novirzīt budžeta deficīta segšanai).

4. Finansu ministrijai kopīgi ar pārējām ministrijām (īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem) nodrošināt Ministru kabineta 2000.gada 4.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 24.§ 15.punkts) izpildi (izpildi neattiecinot uz programmām (apakšprogrammām), kurās ir objektīvs pamats pašu ieņēmumu samazinājumam), nemainot esošo izdevumu daļu, un iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē š.g. 19.septembrī.

5. Finansu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā sēdē š.g. 19.septembrī informāciju par budžeta projektā saglabāto finansējumu ministriju un citu institūciju kapitālajiem izdevumiem (pa programmām (apakšprogrammām)).

6. Labklājības ministrijai un Finansu ministrijai saskaņot viedokli par projekta "Labklājības sistēmas reforma" realizācijas finansēšanu.

7. Ministrijām nodrošināt iespēju Valsts kases pilnīgai un pastāvīgai kontrolei pār budžeta finansēto institūciju banku kontiem un finansu operācijām. Finansu ministrijai mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par šī uzdevuma izpildi.

8. Finansu ministrijai kopīgi ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm divu darba dienu laikā precizēt:

8.1. valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta ilgtermiņa valsts saistību limitus 2002., 2003. un turpmākajos gados;

8.2. valsts izsniedzamos galvojumus valsts investīciju projektiem.

9. Aizsardzības ministrijai un Labklājības ministrijai kopīgi ar Finansu ministriju līdz š.g. 14.septembrim salīdzināt datus par valsts militārā dienesta nodaļu 1998., 1999.gadā un 2000.gada 1.pusē sniegto informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par valsts sociālajai apdrošināšanai obligāti pakļauto obligātā militārā dienesta karavīru skaitu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras faktiski apdrošināto obligātā militārā dienesta karavīru skaitu minētajos periodos. Pieļauto neprecizitāšu gadījumā par attiecīgo summu samazināt 2001.gadā plānotās Aizsardzības ministrijas iemaksas sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, vienlaicīgi samazinot Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumus.

10. Aizsardzības ministrijai precizēt valsts budžeta projektu 2002. un 2003.gadam atbilstoši likumprojekta "Par valsts budžetu 2001.gadam" 19.pielikumam "Valsts aizsardzība un drošība" (ņemot vērā pielikuma nosaukuma maiņu) un divu darba dienu laikā iesniegt Finansu ministrijā.

11. Finansu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju pārskatīt budžeta projekta 15. un 16.pielikumu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē š.g. 19.septembrī informāciju par šajos pielikumos minētajām programmām nepieciešamo finansējumu 2001., 2002. un 2003.gadā (grozījumi salīdzinājumā ar Ministru kabineta sēdē akceptēto finansējumu valsts investīciju projektā).

12. Izskatīt Ministru kabineta komitejā š.g. 18.septembrī šādus projektus, kas iekļaujami budžeta likumprojektu paketē:

12.1. Labklājības ministrija - "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"", "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"", "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"", "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" un "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"";

12.2. Izglītības un zinātnes ministrija - "Grozījumi Izglītības likumā" un "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā".

13. Finansu ministrijai sagatavot valsts budžeta paskaidrojumus, valdības makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādņu projektu.

14. Finansu ministrijai valsts budžeta paskaidrojumus saskaņot ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdz š.g. 18.septembrim.

15. Finansu ministrijai iesniegt precizēto likumprojektu "Par valsts budžetu 2001.gadam" (budžeta likumprojektu paketi) un paskaidrojumus, kā arī valdības makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādņu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē š.g. 19.septembrī.

16. Finansu ministrijai kopīgi ar Kultūras ministriju paredzēt projektu "Valmieras drāmas teātra rekonstrukcija" un "Mākslas muzeja "Arsenāls" rekonstrukcija" īstenošanai nepieciešamo finansējumu arī 2002. un 2003.gadā.

17. Finansu ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju sagatavot un triju nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksu struktūru un priekšlikumus sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes grozīšanai.

18. Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Finansu ministriju triju nedēļu laikā izvērtēt priekšlikumu aplikt ar akcīzes nodokli naftas produktus, kuri tiek izmantoti gaisa un jūras transportlīdzekļu apgādei, kas nodrošina valsts aizsardzību, kā arī aplikt ar muitas nodokli militāra rakstura preces, kas paredzētas valsts aizsardzības un drošības nodrošinājumam, sagatavot aprēķinus un iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

19. Finansu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē projektus par grozījumiem normatīvajos aktos, lai Valsts ieņēmumu dienestam novirzītu daļu līdzekļu, kas iegūti par lielu kontrabandas kravu atklāšanu.

20. Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par Komerclikuma spēkā stāšanos, kā arī priekšlikumus par attiecīgas valsts nodevas noteikšanu un likumprojektu par sabiedrības integrācijas fondu.

 

29.§

Par īpaši atbalstāmo reģionu attīstības programmas darbību un nepieciešamo finansējumu 2001.gadā

 

Apspriešanā piedalījās: A.Kalvītis, G.Bērziņš, A.Slakteris, K.Pētersone, A.Požarnovs, J.Krūmiņš, A.Bērziņš

 

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra A. Kalvīša ziņojumu.

2. Finansu ministrijai precizēt finansējumu 2001.gadā programmai "Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība" (kods 110000), paredzot kopējo finansējumu 300000 latu apmērā, tai skaitā 100000 latu, izmantojot Ekonomikas ministrijas budžeta iekšējo pārdali, un 200000 latu, ņemot vērā izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu ieņēmumu precizēto prognozi.

 

32.§

Par Eiropas Kultūras mēneša norises programmu 2000.-2001.gadā

 

Apspriešanā piedalījās: K.Pētersone, G.Bērziņš, V.Andrējeva, A.Bērziņš

 

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai kultūras ministres K.Pētersones ziņojumu par Eiropas Kultūras mēneša sagatavošanu un programmu.

2. Kultūras ministrijai sadarbībā ar kultūras profesionāļu un ekspertu grupu turpināt Eiropas Kultūras mēneša koncepcijas un programmas precizēšanu saskaņā ar Nacionālās kultūras padomes un Eiropas Kultūras mēneša uzraudzības komisijas ieteikumiem.

3. Finansu ministrijai kopīgi ar Kultūras ministriju sagatavot likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2000.gadam"", lai novirzītu ietaupītos Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas sanāksmes organizēšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammai "Eiropas Kultūras mēnesis 2001".

4. Finansu ministrijai 2001.gada valsts budžeta projektā paredzēt līdzekļus 400000 latu apmērā Kultūras ministrijai apakšprogrammai "Eiropas Kultūras mēnesis 2001" (ņemot vērā izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu ieņēmumu precizēto prognozi).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.42 izraksts Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokola izraksts Numurs: 42Pieņemts: 12.09.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 323/324, 15.09.2000.
10737
674
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)