Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts zemes dienests

Apstiprinu: LR Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors G.Grūbe

1999.gada 22.decembris

Nolikums par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas komisiju

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija) izveidota, pamatojoties uz LR Tieslietu ministrijas 1998.gada 15.decembra rīkojumu Nr.1-1/147 "Par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas komisijas izveidi".

1.2. Komisija savu darbību veic likumu, citu normatīvo aktu un šī nolikuma ietvaros.

1.3. Komisiju 12 cilvēku sastāvā maina, un tās darbību aptur vai pārtrauc ar attiecīgu Tieslietu ministrijas rīkojumu.

1.4. Komisijas sastāvu maina, pamatojoties uz institūcijas ierosinājumu, kas izvirzījusi savu pārstāvi komisijā.

1.5. Komisijas lēmumi, kas pieņemti spēkā esošo normatīvo aktu un šī nolikuma ietvaros, ir saistoši visām ar izskatāmo iesniegumu (sūdzību) saistītajām fiziskām un juridiskām personām. Komisijas lēmums stājas spēkā 30 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma izsūtīšanas, un uz tā pamata tiek mainīti vai apstiprināti Kadastra reģistra dati.

1.6. Komisijas darbība tiek finansēta no Valsts zemes dienesta budžeta līdzekļiem, Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldei ieplānotā finansējuma ietvaros.

1.7. Komisijas priekšsēdētājs kopīgi ar komisijas locekļiem plāno nākamā gada komisijas darbības finansējuma tāmi, kuru apstiprina komisija ar attiecīgu lēmumu.

2. Komisijas uzdevumi

2.1. Izskatīt fizisku un juridisku personu sūdzības nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas jautājumos, par kuriem attiecīgu valsts vai pašvaldību institūciju sniegtās atbildes vai veiktās darbības neapmierina sūdzības iesniedzēju.

2.2. Sniegt atzinumus par nekustamā īpašuma kadastrālajiem vērtējumiem un to piemērošanas kārtību personu strīdu gadījumos.

2.3. Izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus vai priekšlikumus par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas sistēmas darbības pilnveidošanas jautājumiem un ar komisijas akceptētajiem iesniegumiem vai priekšlikumiem iepazīstināt izpildītājus.

3. Komisijas tiesības

3.1. Pieprasīt un saņemt no fiziskām un juridiskām personām nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus izskatāmajā lietā.

3.2. Pārbaudīt izskatāmās lietas faktus uz vietas.

3.3. Dot rakstiskas norādes fiziskām un juridiskām personām pārtraukt darbību, kas neatbilst nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas normatīvo aktu prasībām, pieprasīt veikt nepieciešamos metodiskos un organizatoriskos pasākumus, kā arī ierosināt saukt pie atbildības vainīgās personas likumdošanā noteiktā kārtībā.

3.4.Atbilstoši komisijas darbības rezultātā konstatētajām nepilnībām ierosināt izstrādāt, papildināt vai mainīt spēkā esošos normatīvos aktus nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas jomā.

3.5.Izstrādāt atzinumus par valsts institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas jomā.

3.6. Pieaicināt kvalificētus speciālistus, konsultantus kā ekspertus (turpmāk eksperts) attiecīgu atzinumu izstrādāšanai izskatāmajos jautājumos.

3.7. Izskatīt ekspertu atzinumus par nekustamā īpašuma kadastrālajiem vērtējumiem un to piemērošanas kārtību personu strīdu gadījumos.

3.8. Komisija ir tiesīga ierosināt šī nolikuma izmaiņas un papildinājumus, noteiktā kārtībā iesniedzot tās izskatīšanai un apstiprināšanai Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram.

4. Komisijas struktūra un darba kārtība

4.1. Komisijas priekšēdētāju ar attiecīgu rīkojumu ieceļ Tieslietu ministrs.

4.2. Komisijas priekšēdētāja vietnieku komisija ievēl, atklāti balsojot, no komisijas sastāva.

4.3. Komisijas sēdes vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

4.4. Komisijas sēdes organizē un lietvedību veic komisijas sekretārs, kuram nav balsstiesību lēmumu pieņemšanā, ja sekretāru ievēl ārpus komisijas sastāva.

4.5. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no visiem komisijas locekļiem. Komisija savus lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss vai komisijas priekšsēdētāja prombūtnē - komisijas priekšēdētāja vietnieka balss.

4.6. Komisijas sēdes tiek protokolētas un protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. Protokoli tiek izsniegti komisijas locekļiem.

4.7. Komisijas sēdes notiek katra mēneša otrajā trešdienā, nepieciešamības gadījumā pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma citā laikā. Komisijas sēdes tiek atliktas, ja nav izskatāmo jautājumu.

4.8 Komisijas darba kārtību izziņo komisijas sekretārs, kā arī nosūta komisijas locekļiem sēdes darba kārtības materiālus ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms sēdes.

4.9. Komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par komisijas darbību un tai paredzētā finansējuma pamatotu un likumīgu izlietojumu un atskaitās par to komisijai tekošā gada priekšpēdējā sēdē.

4.10. Komisija līdz kārtējā gada 15.janvārim publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" savu darbības pārskatu par iepriekšējo gadu.

5. Iesniegumu pieņemšana

5.1. Komisija pieņem iesniegumus no juridiskām un fiziskām personām, kuru iesniegumi iepriekš izskatīti VZD reģionālās nodaļas attiecīgā filiālē (filiāles atbildē iesniedzējam jānorāda pārsūdzības iespēja 30 kalendāro dienu laikā reģionālajai nodaļai) un pārsūdzības kārtībā VZD reģionālajā nodaļā (reģionālās nodaļas atbildē iesniedzējam jānorāda pārsūdzības iespēja 30 kalendāro dienu laikā komisijai).

5.2. Iesniegumus iesniedz rakstiski katra mēneša pirmajā un pēdējā nedēļā VZD kancelejā ar norādi uz aploksnes: "Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas komisijai 11.Novembra krastmalā 31". Pārsūdzības pieteikums iesniedzams 30 kalendāro dienu laikā no iepriekšējās institūcijas pieņemtā lēmuma paziņošanas (saņemšanas) brīža.

5.3. Iesniegumam jāpievieno :

- VZD reģionālās nodaļas attiecīgās filiāles rakstiska atbilde par izskatāmo jautājumu (oriģināls);

- VZD reģionālās nodaļas rakstiska atbilde par izskatāmo jautājumu(oriģināls);

- Nepieciešamie materiāli zemes kadastrālās vērtības noteikšanai (kopijas):

1) zemes robežplāns;

2) pašvaldības izziņa par zemesgabala lietošanas mērķi, inženiertehnisko infrastruktūru;

3) saimniecības mežierīcības projekts;

4) attiecīgās pilsētas domes lēmums;

5) izziņa par zemesgabala apgrūtinājumiem;

6) vērtēšanas protokols, izziņa;

7) u.c. dokumenti, kas nepieciešami kadastrālās vērtības noteikšanai.

5.4.Komisijas sekretārs izskata ienākošo korespondenci, reģistrē to uzskaites žurnālā un nodod to priekšsēdētājam.

5.5. Pretendenta iesniegums tiek uzskatīts par nederīgu, ja tas neatbilst šī nolikuma prasībām. Šādā gadījumā komisijas sekretārs triju darba dienu laikā informē pretendentu, norādot iesnieguma nepilnības.

5.6. Komisijas sekretārs 15 kalendāro dienu laikā iesniedz iesniegumus izskatīšanai komisijas sēdē.

6. Iesniegumu izskatīšana

6.1. Komisija izskata iesniegumu un pieņem lēmumu 30 kalendāro dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

6.2. Lēmuma pieņemšanai var izmantot pieaicināto ekspertu atzinumus par izskatāmo jautājumu.

6.3. Ja, izskatot iesniegumu, nav iespējams pieņemt lēmumu nepilnīgas vai neprecīzas iesniegtās informācijas dēļ, komisija pieņem lēmumu par iesnieguma izskatīšanas atlikšanu līdz precizējamo ziņu saņemšanai.

6.4. Par pieņemtu lēmumu komisijas sekretārs triju darba dienu laikā rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju, VZD reģionālo nodaļu un vērtēšanas darba izpildītāju.

6.5. Komisijas lēmums ir izraksts no sēdes protokola, noformēts uz komisijas apstiprinātas veidlapas, ko apliecina komisijas sekretārs ar savu parakstu.

Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas

komisijas priekšsēdētājs G.Kalniņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas komisiju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts zemes dienests Veids: nolikums Pieņemts: 22.12.1999.Stājas spēkā: 22.12.1999.Zaudē spēku: 19.01.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4/5, 07.01.2000.
106
22.12.1999
675
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)