Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.222

Rīgā 2005.gada 7.aprīlī (prot. Nr.17 38.§)

Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

 

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 31.pantu pārdalīt asignējumus starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

1.1. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.1.1. apakšprogrammā 01.04.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana" - pārdalīt 618596 latus no subsīdijām un dotācijām uz kārtējiem izdevumiem, tai skaitā 355550 latu - atalgojumiem, un subsīdiju un dotāciju ietvaros samazināt dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par 689119 latiem;

1.1.2. apakšprogrammā 01.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās pro­grammas nodarbinātības veicināšanai" - kārtējo izdevumu ietvaros nodalīt 234198 latus atalgojumiem;

1.1.3. apakšprogrammā 01.08.00 "Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu" - pārdalīt 610979 latus no subsīdijām un dotācijām uz kārtējiem izdevumiem;

1.1.4. apakšprogrammā 07.05.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana" - kārtējo izdevumu ietvaros nodalīt 1626603 latus atalgojumiem;

1.1.5. apakšprogrammā 07.07.00 "Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu" - pārdalīt 1534969 latus no subsīdijām un dotācijām uz kārtējiem izdevumiem;

1.2. Veselības ministrijas pamatbudžeta ietvaros programmā 07.00.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana" - pārdalīt 85000 latu no kārtējiem izdevumiem uz subsīdijām un dotācijām, tai skaitā dotācijām iedzīvotājiem, un kārtējo izdevumu ietvaros nodalīt 34873 latus atalgojumiem.

2. Asignējumus pārdalīt starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar šī rīkojuma 1. un 2.pielikumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 7.aprīļa rīkojumam Nr.222

Grozījumi likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 4.pielikumā "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"

(latos)

Pro­gram­mas kods

Funk­ciju klasifikā­cijas kods

2005.gada plāns*

Grozījumi

Kopā ar grozī­jumiem

1

2

3

4

5

6

Ieņēmumi - kopā

1879869890

1879869890

Resursi izdevumu segšanai

2062007829

2062007829

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1772117360

1772117360

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

99360577

99360577

Ārvalstu finanšu palīdzība

190529892

190529892

Izdevumi - kopā

2060794474

2060794474

Uzturēšanas izdevumi

1761188343

1761188343

Kārtējie izdevumi

723882347

533596

724415943

tai skaitā atalgojumi

318077162

2251224

320328386

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

57387861

57387861

Subsīdijas un dotācijas

979918135

-533596

979384539

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

443618234

-689119

442929115

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

111135003

85000

111220003

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

6290085

6290085

Izdevumi kapitālieguldījumiem

299606131

299606131

kapitālie izdevumi

105715659

105715659

investīcijas

193890472

193890472

Tīrie aizdevumi

86980

86980

Fiskālā bilance

-181011564

-181011564

Finansēšana:

Aizņēmumi

184076773

184076773

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

126221

126221

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palieli­nājums (-) vai samazinājums (+)

-3191430

-3191430

18. Labklājības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

163969946

163969946

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159921113

159921113

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2698678

2698678

Ārvalstu finanšu palīdzība

1350155

1350155

Izdevumi - kopā

163969946

163969946

Uzturēšanas izdevumi

158708513

158708513

Kārtējie izdevumi

43140941

2764544

45905485

tai skaitā atalgojumi

11949008

2216351

14165359

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

19963

19963

Subsīdijas un dotācijas

115547609

-2764544

112783065

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

9751319

-689119

9062200

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

84793574

84793574

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

265780

265780

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5261433

5261433

kapitālie izdevumi

1266850

1266850

investīcijas

3994583

3994583

01.00.00

06.010

Nozares vadība

Resursi izdevumu segšanai

8697476

8697476

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7971192

7971192

Ārvalstu finanšu palīdzība

726284

726284

Izdevumi - kopā

8697476

8697476

Uzturēšanas izdevumi

8637219

8637219

Kārtējie izdevumi

4524872

1229575

5754447

tai skaitā atalgojumi

913436

589748

1503184

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

19963

19963

Subsīdijas un dotācijas

4092384

-1229575

2862809

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2254487

-689119

1565368

Izdevumi kapitālieguldījumiem

60257

60257

kapitālie izdevumi

60257

60257

01.04.00

06.010

Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

2450529

2450529

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2450529

2450529

Izdevumi - kopā

2450529

2450529

Uzturēšanas izdevumi

2450529

2450529

Kārtējie izdevumi

196042

618596

814638

tai skaitā atalgojumi

46020

355550

401570

Subsīdijas un dotācijas

2254487

-618596

1635891

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2254487

-689119

1565368

01.07.00

06.010

Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai

Resursi izdevumu segšanai

1772062

1772062

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1772062

1772062

Izdevumi - kopā

1772062

1772062

Uzturēšanas izdevumi

1772062

1772062

Kārtējie izdevumi

1772062

1772062

tai skaitā atalgojumi

234198

234198

01.08.00

06.010

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu

Resursi izdevumu segšanai

1837897

1837897

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1837897

1837897

Izdevumi kopā

1837897

1837897

Uzturēšanas izdevumi

1837897

1837897

Kārtējie izdevumi

610979

610979

Subsīdijas un dotācijas

1837897

-610979

1226918

07.00.00

13.500

Darba tirgus administrēšana

Resursi izdevumu segšanai

32626233

32626233

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

31999442

31999442

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2920

2920

Ārvalstu finanšu palīdzība

623871

623871

Izdevumi - kopā

32626233

32626233

Uzturēšanas izdevumi

30270015

30270015

Kārtējie izdevumi

22736925

1534969

24271894

tai skaitā atalgojumi

2356801

1626603

3983404

Subsīdijas un dotācijas

7533090

-1534969

5998121

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3632908

3632908

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2356218

2356218

kapitālie izdevumi

752016

752016

investīcijas

1604202

1604202

07.05.00

13.500

Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

11359681

11359681

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11359681

11359681

Izdevumi - kopā

11359681

11359681

Uzturēšanas izdevumi

11359681

11359681

Kārtējie izdevumi

10749673

10749673

tai skaitā atalgojumi

1626603

1626603

Subsīdijas un dotācijas

610008

610008

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

610008

610008

07.07.00

13.500

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu

Resursi izdevumu segšanai

12018713

12018713

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12018713

12018713

Izdevumi - kopā

12018713

12018713

Uzturēšanas izdevumi

12018713

12018713

Kārtējie izdevumi

8118531

1534969

9653500

Subsīdijas un dotācijas

3900182

-1534969

2365213

29. Veselības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

282624764

282624764

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

269073029

269073029

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11310140

11310140

Ārvalstu finanšu palīdzība

2241595

2241595

Izdevumi - kopā

282624764

282624764

Uzturēšanas izdevumi

275574060

275574060

Kārtējie izdevumi

46728829

-85000

46643829

tai skaitā atalgojumi

21050214

34873

21085087

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

541194

541194

Subsīdijas un dotācijas

228304037

85000

228389037

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

227770666

227770666

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

336005

85000

421005

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

197366

197366

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7050704

7050704

kapitālie izdevumi

3633464

3633464

investīcijas

3417240

3417240

07.00.00

05.000

Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana

Resursi izdevumu segšanai

173564

173564

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

173564

173564

Izdevumi - kopā

173564

173564

Uzturēšanas izdevumi

173564

173564

Kārtējie izdevumi

173564

-85000

88564

tai skaitā atalgojumi

34873

34873

Subsīdijas un dotācijas

85000

85000

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

85000

85000

Piezīme.

* Grozījumi saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumu Nr.78 "Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā", Finanšu ministrijas 2005.gada 28.februāra rīkojumu Nr.225 "Par valsts budžeta papildu izdevumiem" (ar Saeimas atļauju palielinātā apropriācija), Ministru kabineta 2005.gada 4.marta rīkojumu Nr.142 "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2005.gadā" un Ministru kabineta 2005.gada 30.marta rīkojumu Nr.194 "Par Veselības ministrijas budžeta programmā 30.00.00 "Krīzes pārvarēšana veselības aprūpes nozarē" paredzētās apropriācijas izlietojumu".

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 7.aprīļa rīkojumam Nr.222

Grozījumi likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 15.pielikumā "Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti"

Pamatbudžets (latos)

Program­mas, apakš­program­mas kods

Saistību uzdevumu veidi

2005.gada plāns*

Grozījumi

Kopā ar grozījumiem

1

2

3

4

5

Kopsavilkums

Resursi izdevumu segšanai - kopā

662589387

0

662589387

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

470941824

470941824

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1908572

1908572

Ārvalstu finanšu palīdzība

189738991

189738991

Izdevumi - kopā

661530992

0

661530992

Uzturēšanas izdevumi

411769434

0

411769434

Kārtējie izdevumi

66123448

2371493

68494941

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

57387861

57387861

Subsīdijas un dotācijas

288258125

-2371493

285886632

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

159539713

-689119

158850594

Dotācija iedzīvotājiem

150685

85000

235685

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

6287085

6287085

Izdevumi kapitālieguldījumiem

249761558

0

249761558

Kapitālie izdevumi

55871086

55871086

Investīcijas

193890472

193890472

Tīrie aizdevumi

-1851854

-1851854

Aizdevumu atmaksas

1851854

1851854

Fiskālā bilance

2910249

0

2910249

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)

281181

281181

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palieli­nājums (-) vai samazinājums (+)

-3191430

-3191430

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

15794711

0

15794711

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15794711

15794711

Izdevumi - kopā

15794711

0

15794711

Uzturēšanas izdevumi

15794711

0

15794711

Kārtējie izdevumi

15184703

-85000

15099703

Subsīdijas un dotācijas

610008

85000

695008

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

610008

610008

Dotācija iedzīvotājiem

85000

85000

18. Labklājības ministrija

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

25150456

0

25150456

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25150456

0

25150456

Izdevumi - kopā

25150456

0

25150456

Uzturēšanas izdevumi

25150456

0

25150456

Kārtējie izdevumi

20640266

1534969

22175235

Subsīdijas un dotācijas

4510190

-1534969

2975221

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

610008

0

610008

07.00.00

Darba tirgus administrēšana

Eiropas Sociālais fonds

(ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

23378394

0

23378394

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23378394

0

23378394

Izdevumi - kopā

23378394

0

23378394

Uzturēšanas izdevumi

23378394

0

23378394

Kārtējie izdevumi

18868204

1534969

20403173

Subsīdijas un dotācijas

4510190

-1534969

2975221

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

610008

0

610008

07.07.00

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu

Eiropas Sociālais fonds

(ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

12018713

0

12018713

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12018713

12018713

Izdevumi - kopā

12018713

0

12018713

Uzturēšanas izdevumi

12018713

0

12018713

Kārtējie izdevumi

8118531

1534969

9653500

Subsīdijas un dotācijas

3900182

-1534969

2365213

29. Veselības ministrija

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

173564

173564

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

173564

173564

Izdevumi - kopā

173564

173564

Uzturēšanas izdevumi

173564

173564

Kārtējie izdevumi

173564

-85000

88564

Subsīdijas un dotācijas

85000

85000

Dotācija iedzīvotājiem

85000

85000

07.00.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana

Resursi izdevumu segšanai - kopā

173564

173564

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

173564

173564

Izdevumi - kopā

173564

173564

Uzturēšanas izdevumi

173564

173564

Kārtējie izdevumi

173564

-85000

88564

Subsīdijas un dotācijas

85000

85000

Dotācija iedzīvotājiem

85000

85000

Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

5377951

0

5377951

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5371251

5371251

Ārvalstu finanšu palīdzība

6700

6700

Izdevumi - kopā

5377951

0

5377951

Uzturēšanas izdevumi

5377951

0

5377951

Kārtējie izdevumi

-1316346

2456493

1140147

Subsīdijas un dotācijas

6694297

-2456493

4237804

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

4721168

-689119

4032049

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

128532

128532

18. Labklājības ministrija

Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

4288426

0

4288426

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4288426

0

4288426

Izdevumi - kopā

4288426

0

4288426

Uzturēšanas izdevumi

4288426

0

4288426

Kārtējie izdevumi

196042

1229575

1425617

Subsīdijas un dotācijas

4092384

-1229575

2862809

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2254487

-689119

1565368

01.00.00

Nozares vadība

Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

4288426

0

4288426

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4288426

0

4288426

Izdevumi - kopā

4288426

0

4288426

Uzturēšanas izdevumi

4288426

0

4288426

Kārtējie izdevumi

196042

1229575

1425617

Subsīdijas un dotācijas

4092384

-1229575

2862809

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2254487

-689119

1565368

01.04.00

Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana

Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā

Resursi izdevumu segšanai - kopā

2450529

0

2450529

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2450529

2450529

Izdevumi - kopā

2450529

0

2450529

Uzturēšanas izdevumi

2450529

0

2450529

Kārtējie izdevumi

196042

618596

814638

Subsīdijas un dotācijas

2254487

-618596

1635891

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2254487

-689119

1565368

01.08.00

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu

Resursi izdevumu segšanai - kopā

1837897

0

1837897

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1837897

1837897

Izdevumi - kopā

1837897

0

1837897

Uzturēšanas izdevumi

1837897

0

1837897

Kārtējie izdevumi

610979

610979

Subsīdijas un dotācijas

1837897

-610979

1226918

Piezīme.

* Grozījumi saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.februāra rīkojumu Nr.78 "Par finansējuma novirzīšanu investīciju projektu un citu nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2005.gadā", Finanšu ministrijas 2005.gada 28.februāra rīkojumu Nr.225 "Par valsts budžeta papildu izdevumiem" (ar Saeimas atļauju palielinātā apropriācija), Ministru kabineta 2005.gada 4.marta rīkojumu Nr.142 "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2005.gadā".

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 222Pieņemts: 07.04.2005.Stājas spēkā: 07.04.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 12.04.2005.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
105567
07.04.2005
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)