Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.175

Rīgā 2005.gada 8.martā (prot. Nr.13 32.§)
Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 60.pantu un likuma "Par narkotisko un
psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" 36.panta pirmo daļu
(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka recepšu (izņemot veterinārās receptes) veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas kārtību.

2. Ir šādas recepšu veidlapas:

2.1. receptes veidlapa, uz kuras izraksta par pilnu samaksu izsniedzamās zāles un medicīniskās ierīces, izņemot narkotiskās, psihotropās zāles un zāles, kuras Zāļu valsts aģentūra ir atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem (turpmāk — parastās receptes veidlapa) (1.pielikums);

2.2. receptes veidlapa, uz kuras izraksta narkotiskās un psihotropās zāles, arī zāles, kuras Zāļu valsts aģentūra ir atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem, kā arī zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pil­nībā kompensē (turpmāk — īpašās receptes veidlapa) (2.pielikums).

3. Reklāma uz receptes (arī receptes veidlapas otrā pusē) ir aizliegta.

II. Recepšu veidlapu izgatavošana un uzglabāšana

4. Recepšu veidlapas iespiež tipogrāfiski atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam. Tipogrāfiski iespiež arī receptes sēriju un kārtas numuru, ievērojot, ka recepšu veidlapu sērijas, kā arī kārtas numuri sērijas ietvaros neatkārtojas.

5. Receptes veidlapas izmērs ir 12 × 18 cm. Receptes veidlapa ir iespiesta uz baltas krāsas papīra ar ūdenszīmēm. Iespiedteksts ir melnā krāsā.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.435)

6. Parastās receptes veidlapas apmales un daļa, kuru aizpilda aptiekā, ir iekrāsota gaiši zilā krāsā. Īpašās receptes veidlapas apmales un daļa, kuru aizpilda aptiekā, ir iekrāsota gaiši sārtā krāsā.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

7. Recepšu veidlapas ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām izplata Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk — aģentūra). Aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkumiem valsts vajadzībām organizē pasūtījumu recepšu veidlapu izgatavošanai, kā arī recepšu veidlapu tipogrāfisko iespiešanu, paredzot šo noteikumu 5. un 6.punktā minēto aizsargmehānismu iestrādi, lai nepieļautu recepšu veidlapu viltošanas iespējas.

8. Komersants, kurš atbilstoši ar aģentūru noslēgtajam līgumam tipogrāfiski iespiež recepšu veidlapas, nodrošina recepšu veidlapu un recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālu glabāšanu tā, lai tiem nepiekļūtu nepiederošas personas. Tipogrāfiski iespiestās recepšu veidlapas kopā ar pavadzīmi, kā arī recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālus komersants nodod aģentūrai. Brāķētās recepšu veidlapas komersants nodod aģentūrai, sastādot nodošanas aktu.

9. Aģentūras direktors norīko amatpersonu, kas ir atbildīga (turpmāk — atbildīgā amatpersona) par:

9.1. recepšu veidlapu saņemšanu no komersanta, kurš iespiež recepšu veidlapas, to uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām;

9.2. recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālu saņemšanu un uzglabāšanu, ņemot vērā, ka parasto recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālus glabā vienu gadu, bet īpašo recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālus — trīs gadus;

9.3. brāķēto un no aprites izņemto recepšu veidlapu uzskaiti un iznīcināšanu.

10. Ārstniecības iestādes vadītājs nodrošina un ir atbildīgs par recepšu veidlapu glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu ārstniecības personām, kas strādā attiecīgajā ārstniecības iestādē, kā arī par to neizlietoto īpašo recepšu uzskaiti, uzglabāšanu un iznīcināšanu, kas saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu saņemtas atpakaļ no pacientiem (turpmāk — neizlietota recepte), un no aprites izņemto recepšu veidlapu uzskaiti un nodošanu aģentūrai, sastādot par to nodošanas aktu.

11. Īpašo recepšu veidlapas aģentūrā un ārstniecības iestādē reģistrē īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnālā, lai varētu nodrošināt recepšu veidlapu uzskaiti un aprites kontroli iestādē. Īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnāla paraugu nosaka attiecīgi aģentūras direktors un ārstniecības iestādes vadītājs.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

12. Aģentūrā īpašo recepšu veidlapas un to fotomateriālu oriģinālus glabā ar signalizāciju aprīkotā seifā, kas novietots pret nepiederošu personu iekļūšanu nodrošinātā un ar signalizāciju aprīkotā telpā. Parasto recepšu veidlapas un to fotomateriālu oriģinālus, kā arī brāķētās un no aprites izņemtās recepšu veidlapas glabā telpā, kas ir nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu, ievērojot, ka brāķētās un no aprites izņemtās recepšu veidlapas līdz to iznīcināšanai glabā nodalīti, lai nepieļautu to sajaukšanu ar derīgajām recepšu veidlapām.

13. Atbildīgā amatpersona nodrošina recepšu veidlapu izsniegšanu pēc ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināta (ārstniecības iestādes vadītāja paraksts un ārstniecības iestādes zīmogs) pieprasījuma. Pieprasījumā norāda ārstniecības iestādes rekvizītus, pieprasījuma datumu, numuru, recepšu veidlapu veidu un skaitu. Parastās recepšu veidlapas izsniedz arī pēc ārsta rakstiska pieprasījuma. Šajā pieprasījumā norāda ārsta vārdu, uzvārdu, diploma numuru, adresi, tālruņa numuru, recepšu veidlapu skaitu, pieprasījuma datumu, kā arī apliecina norādīto informāciju ar parakstu. Īpašo recepšu veidlapu pieprasījums ir derīgs septiņas dienas. Īpašo recepšu veidlapu pieprasījumu aģentūrā glabā trīs gadus, parasto recepšu veidlapu pieprasījumu — vienu gadu.

14. Atbildīgā amatpersona nodrošina, lai uz parasto recepšu veidlapu pieprasījuma tiktu norādīts izsniegto recepšu veidlapu skaits, izsniegto recepšu sērija un numuri, recepšu veidlapu izsniegšanas datums, kā arī izsniedzējs (vārds, uzvārds). Minēto informāciju izsniedzējs un saņēmējs apliecina ar parakstu.

15. Aģentūra recepšu veidlapas izsniedz personai, kura rīkojas ārstniecības iestādes vadītāja uzdevumā ar ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu pilnvaru. Pilnvarā norāda amatpersonu, kas ir tiesīga saņemt īpašo recepšu veidlapas, pilnvaras izsniegšanas datumu un numuru, kā arī derīguma termiņu, kas nav ilgāks par septiņām dienām. Amatpersona, saņemot recepšu veidlapas, iesniedz pilnvaru un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz garantijas vēstuli, ja maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu. Ārsts, saņemot parastās recepšu veidlapas zāļu izrakstīšanai personīgai lietošanai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, diplomu, kas apliecina viņa izglītību, vai ārsta sertifikātu.

16. Ārstniecības iestādē no aģentūras saņemtās recepšu veidlapas, kā arī no aprites izņemtās recepšu veidlapas līdz to nodošanai aģentūrai un neizlietotās receptes līdz to iznīcināšanai glabā ar signalizāciju aprīkotā seifā, kas novietots pret nepiederošu personu iekļūšanu nodrošinātā vietā, ievērojot, ka no aprites izņemtās recepšu veidlapas un neizlietotās receptes glabā nodalīti, lai nepieļautu to sajaukšanu ar derīgajām recepšu veidlapām. Ārstniecības persona nodrošina saņemto recepšu veidlapu glabāšanu, lai tām nepiekļūtu nepiederošas personas.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.435)

17. Brāķētās, bojātās, no aprites izņemtās recepšu veidlapas un neizlietotās receptes reģistrē nederīgo recepšu veidlapu un recepšu reģistrācijas žurnālā, lai nodrošinātu recepšu veidlapu uzskaiti un aprites kontroli, tai skaitā izdarot atzīmi par recepšu veidlapu vai recepšu iznīcināšanu un no aprites izņemto recepšu veidlapu nodošanu aģentūrai (akta numurs un datums). Nederīgo recepšu veidlapu un recepšu reģistrācijas žurnāla paraugu nosaka attiecīgi aģentūras direktors un ārstniecības iestādes vadītājs.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

18. Šo noteikumu 11. un 17.punktā minēto reģistrācijas žurnālu (turpmāk— reģistrācijas žurnāls) lapas numurē un cauršuj. Reģistrācijas žurnālus attiecīgās iestādes vadītājs pirms pirmā ieraksta izdarīšanas apstiprina ar parakstu un iestādes zīmogu.

19. Ierakstus reģistrācijas žurnālos numurē, un tos izdara, neatstājot brīvu vietu un nedzēšot ierakstus. Labojumus apliecina ar vārdiem "Labotam ticēt", atbildīgās amatpersonas vai ārstniecības iestādes vadītāja parakstu un attiecīgās iestādes zīmogu.

20. Ārstniecības iestādes un aģentūras vadītājs izveido komisiju (iekļaujot tajā attiecīgās iestādes darbiniekus), kura reizi mēnesī pārbauda, kā iestādē tiek ievērota recepšu veidlapu glabāšanas kārtība, kā arī veic recepšu veidlapu inventarizāciju. Par pārbaudes rezultātiem komisija sastāda inventarizācijas aktu. Inventarizācijas aktu iestāde glabā trīs gadus.

21. Ja konstatē īpašo recepšu veidlapu iztrūkumu vai pārpalikumu, ir notikusi zādzība, laupīšana vai zaudējumi radušies stihiskas nelaimes dēļ, attiecīgo seifu aizzīmogo un par notikušo faktu nekavējoties ziņo Veselības inspekcijai, kā arī Valsts policijai (ja ir notikusi zādzība vai laupīšana).

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.77)

22. Šo noteikumu 21.punktā minētajā gadījumā iestādes vadītājs izveido komisiju. Komisijas sastāvā ir:

22.1. iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona;

22.2. atbildīgā amatpersona (ja atgadījums noticis aģentūrā);

22.3. Veselības inspekcijas pārstāvis.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.77)

23. Šo noteikumu 22.punktā minētā komisija sastāda aktu. Aktā norāda atgadījuma veidu, recepšu veidlapu sēriju, numurus, daudzumu, akta sastādīšanas datumu un komisijas locekļus (vārdu, uzvārdu un amatu). Aktu sastāda divos eksemplāros, un to paraksta visi komisijas locekļi. Pirmais akta eksemplārs paliek ārstniecības iestādē vai aģentūrā (ja atgadījums noticis aģentūrā), otro nodod Veselības inspekcijai. Ja konstatēts recepšu veidlapu iztrūkums (arī zādzība vai izlaupīšana), Veselības inspekcija informē aptiekas par attiecīgo recepšu veidlapu sēriju un numuriem.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.77 redakcijā)

24. Brāķētās un no aprites izņemtās recepšu veidlapas aģentūrā, bojātās recepšu veidlapas un neizlietotās receptes ārstniecības iestādē iznīcina attiecīgi aģentūras vai ārstniecības iestādes vadītāja izveidotās komisijas (vismaz divu personu sastāvā) klātbūtnē. Par recepšu veidlapu/recepšu iznīcināšanu sastāda aktu divos eksemplāros, norādot iznīcināto recepšu veidlapu/recepšu veidu, sēriju, numurus, daudzumu, iznīcināšanas vietu, datumu, iznīcināšanas veidu, citus ar iznīcināšanu saistītus apstākļus, kā arī komisijas locekļus (vārds, uzvārds un amats). Aktu paraksta visi komisijas locekļi. Akta pirmo eksemplāru attiecīgi aģentūrā vai ārstniecības iestādē glabā trīs gadus, bet akta otro eksemplāru triju dienu laikā nosūta Veselības inspekcijai.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.435; MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.77)

25. Ārstniecības persona, izrakstot īpašo recepti narkotisko vai tām pielīdzināto psihotropo zāļu iegādei, informē pacientu, ka neizlietotās īpašās receptes nododamas ārstniecības iestādē, kurā tās ir izrakstītas.

26. Īpašās receptes, uz kurām ir izrakstītas narkotiskās vai tām pielīdzinātās psiho­tropās zāles, aptiekā glabā piecus gadus, bet pārējās īpašās receptes glabā trīs gadus. Parastās receptes aptiekā glabā vienu gadu.

27. Šo noteikumu 35.punktā minēto vairākkārt izmantojamo recepti līdz visa izrakstītā zāļu daudzuma saņemšanai glabā pacients vai, ar pacienta piekrišanu, aptieka, kurā pacients turpmāk saņems uz receptes izrakstītās zāles. Ja recepti glabā aptieka, tā nekavējoties informē pacientu par aptiekas atrašanās vietas maiņu vai citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izrakstīto zāļu pieejamību pacientam. Ja pacients nenoslēgto recepti neatstāj aptiekā, aptieka nodrošina receptes datu un informācijas par izsniegtajām zālēm reģistrēšanu tā, lai nodrošinātu Veselības inspekcijai iespēju pārbaudīt zāļu izsniegšanas pamatotību. Pēc visa izrakstītā zāļu daudzuma izsniegšanas recepti patur aptiekā, kurā izdarīts pēdējais pirkums.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

28. (Zaudējis spēku ar 01.07.2009.; skat. 55.3 punktu)

III. Recepšu izrakstīšanas kārtība

29. Recepti izraksta uz noteikta parau­ga veidlapām (1. un 2.pielikums), ievērojot šo noteikumu 3.pielikumā minētās recepšu veidlapu aizpildīšanas prasības. Recepti izraksta skaidri salasāmā rokrakstā vai arī izmantojot datoru vai citus tehniskos līdzekļus, kas nodrošina skaidru un nepārprotamu datu uztveri. Ārstniecības personai aizliegts saņemt un uzglabāt recepšu veidlapas, kurās ir norādīts zāļu nosaukums.

30. Receptes rekvizīti un teksts ir skaidri salasāms un neizdzēšams. Izrakstot recepti, nav pieļaujamas kļūdas un labojumi.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

31. Uz receptēm izraksta zāles un medicīniskās ierīces pacientu primārai un sekundārai ambulatorai ārstēšanai. Uz receptēm aizliegts izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces ārsta prakses nodrošināšanai.

32. Tiesības izrakstīt parasto recepti ir ārstam un ārsta palīgam (feldšerim), kas strādā ārstniecības iestādē. Ārstam, kas nestrādā ārstniecības iestādē, atļauts izrakstīt zāles uz parastās receptes tikai personīgai lietošanai.

33. Tiesības izrakstīt īpašo recepti ir tikai ārstam, kas strādā ārstniecības iestādē. Tiesības izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību (turpmāk – kompensācijas kārtība), ir ārstam, kas ir līgumattiecībās ar aģentūru.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

34. Zāles, kas satur buprenorfīnu, drīkst izrakstīt tikai narkologs pacientam, kuram valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ir izsniegusi buprenorfīnu aizvietojošās terapijas programmas karti. Narkologs ziņas par izrakstīto zāļu nosaukumu, devu, daudzumu, izrakstīšanas datumu un receptes numuru norāda arī minētajā programmas kartē. Recepti to zāļu iegādei, kas satur buprenorfīnu, pacientam izraksta ne biežāk kā reizi divās nedēļās.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

34.1 Zāles, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klasifikācijas kārtību ir paredzētas ambulatorai ārstēšanai, bet var izraisīt nopietnas blakusparādības, kuru dēļ to lietošanai nepieciešami attiecīgas ārstniecības nozares speciālista norādījumi un uzraudzība visā ārstēšanas laikā, un kurām tiek piemērots apzīmējums "Pr. II" ar ārsta specialitātes norādi, drīkst izrakstīt tikai norādītās specialitātes ārsts.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

34.2 Izrakstot zāles, kuru lietošana var radīt paaugstinātu risku veselībai un kuru lietošanai ir jābūt īpaši uzraudzītai, ievēro zāļu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) izstrādātās un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņotās konkrēto zāļu lietošanas risku novēršanas programmas. Zāļu reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) nodrošina šo programmu pieejamību ārstiem, kuriem ir tiesības izrakstīt attiecīgās zāles.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

34.3 Zāles, kas satur izotretinoīnu, reproduktīva vecuma sievietēm drīkst izrakstīt ne vairāk kā viena mēneša ilgam ārstēšanas kursam, ņemot vērā saskaņā ar šo noteikumu 34.2 punktā noteikto zāļu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) izstrādāto un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņoto Grūtniecības plānošanas programmu. Zāļu reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) nodrošina Grūtniecības plānošanas programmas pieejamību ārstiem, kuriem ir tiesības izrakstīt zāles, kas satur izotretinoīnu.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

35. Ja ārsts, izrakstot zāles uz parastās receptes veidlapas, paredz iespēju pacientam iegādāties zāles regulāri, izrakstīto zāļu daudzumu saņemot aptiekā pa daļām ne biežāk kā reizi mēnesī, ārsts uz receptes norāda "Ārstēšanas kursam". Minēto norādi ārsts apstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu, un šī recepte tiek uzskatīta par vairākkārt izmantojamo recepti.

36. Uz vienas parastās receptes veidlapas zāles un medicīniskās ierīces izraksta ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam, izņemot šo noteikumu 4.pielikumā minētās zāles, kuras ārsts šo noteikumu 35.punktā minētajā vairākkārt izmantojamajā receptē var izrakstīt ārstēšanas kursam līdz vienam gadam.

37. Uz vienas īpašās receptes veidlapas atļauts izrakstīt tikai vienas zāles vai medicīnisko ierīci, sekundāro iepakojumu (turpmāk — iepakojums) skaitu paredzot ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam.

38. Izrakstot recepti narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu iegādei, ārsts nepārsniedz šo noteikumu 5.pielikumā noteikto narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu maksimālo daudzumu, ko atļauts izrakstīt uz vienas receptes.

39. Izrakstot recepti psihotropo zāļu (izņemot šo noteikumu 38.punktā minēto gadījumu) un narkotisko analgētisko līdzekļu iegādei, ārsts izraksta zāles ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Psihiatrs, narkologs, neirologs un ģimenes ārsts kompensācijas kārtības ietvaros minētās zāles var izrakstīt ārstēšanas kursam līdz trim mēnešiem.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

40. Ja ārstniecības persona pacientam izraksta narkotiskās vai psihotropās zāles vai zāles, kuras Zāļu valsts aģentūra ir atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem, tā izdara ierakstu pacienta ambulatorajā kartē un norāda attiecīgo zāļu nosaukumu, devu, daudzumu un izrakstīšanas datumu. Ārstniecības iestādes vadītājs ne retāk kā reizi mēnesī nodrošina minēto zāļu izrakstīšanas terapeitiskās pamatotības un pareizības pārbaudi.

41. Spirtu vai spirta ūdens šķīdumu ārstniecības persona izraksta uz parastās receptes veidlapas. Uz receptes izraksta līdz 150g 96% spirta vai spirta ūdens šķīdumu, vai aptiekā izgatavotās zāles, kas satur līdz 150g 96% spirta.

42. Uz receptēm aizliegts izrakstīt šādus narkozes līdzekļus:

42.1. GHB (nātrija oksibutirāts un litija oksibutirāts);

42.2. fentanila injekciju šķīdums;

42.3. dietilēteris.

43. Izrakstot recepti, atļauts lietot tikai šo noteikumu 6.pielikumā minētos receptūras saīsinājumus latīņu valodā.

44. Parasto recepti ārstniecības persona apstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu. Ja izraksta īpašo recepti, papildus ir nepieciešams ārstniecības iestādes zīmogs (prakses ārsti var izmantot personīgo spiedogu, kurā iekļauti ārsta prakses rekvizīti).

45. Ja ārstniecības persona Farmācijas likumā noteiktajos gadījumos izraksta recepti tādu zāļu iegādei, kas nav iekļautas Latvijas Republikas reģistrēto zāļu sarakstā, tā informē pacientu par šo zāļu iegādes kārtību.

46. Pēc pacienta lūguma ārstniecības persona, kas izraksta recepti, izsniedz receptes norakstu vai kopiju. Aptiekā aizliegts izsniegt zāles vai medicīniskās ierīces pret receptes norakstu vai kopiju.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

47. Ārstniecības personai aizliegts izsniegt pacientam neaizpildītas vai daļēji aizpildītas recepšu veidlapas, izņemot šo noteikumu 3.pielikumā minētos gadījumus, kad atsevišķi receptes rekvizīti var netikt norādīti.

48. Īpašās receptes derīguma termiņš ir 30 dienu. Parastās receptes derīguma termiņš ir trīs mēneši, izņemot:

48.1. recepti, uz kuras izrakstītas šo noteikumu 34.3 punktā minētās zāles un kuras derīguma termiņš ir septiņas dienas;

48.2. šo noteikumu 36.punktā minēto vairākkārt izmantojamo recepti, kuras derīguma termiņu (kas nepārsniedz vienu gadu) nosaka ārsts.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

IV. Aptieku un valsts institūciju pienākumi recepšu un recepšu veidlapu apritē

49. Ja zāles un medicīniskās ierīces izrakstītas uz īpašo recepšu veidlapām, aptieka saskaņā ar līgumu par recepšu datu apstrādi elektroniski sniedz aģentūrai šādu informāciju:

49.1. receptes sērija un numurs;

49.2. Eveidlapas veids (ja recepte ir izrakstīta citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas vai Šveices pilsonim saskaņā ar starptautisko līgumu, kas paredz savstarpējus norēķinus par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem);

49.3. receptes izrakstīšanas datums;

49.4. pacienta vārds, uzvārds un personas kods (E veidlapas uzrādītājam — identifikācijas numurs);

49.5. ārstniecības iestādes nosaukums;

49.6. ārsta vārds, uzvārds, personas kods un specialitāte;

49.7. diagnozes kods;

49.8. atbilstoši noteiktajai kompensācijas kārtībai piemērojamais kompensācijas procents;

49.9. apdrošināšanas sabiedrības no­sau­kums (ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība);

49.10. izrakstīto zāļu nosaukums;

49.11. izsniegto zāļu kods un daudzums (iepakojumu skaits). Kompensācijas kārtības ietvaros izplatītajām zālēm papildus norāda viena iepakojuma cenu, apmaksai paredzēto summu (ņemot vērā iepakojumu skaitu) un tās sadalījumu starp pacientu un citu maksātāju;

49.12. zāļu izsniegšanas datums.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.435; MK 02.06.2008. noteikumiem Nr.392)

50. Aģentūra:

50.1. uzkrāj un apstrādā šo noteikumu 49.punktā minēto recepšu datus;

50.2. pēc Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, Zāļu cenu valsts aģentūras, Veselības inspekcijas un tiesībaizsardzības institūciju pieprasījuma sniedz informāciju par to zāļu un medicīnisko ierīču patēriņu, kas izrakstītas uz īpašo recepšu veidlapām;

50.3. pēc Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas un tiesībaizsardzī­bas institūciju pieprasījuma sniedz informāciju par īpašo recepšu izrakstīšanu.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

51. Veselības inspekcija kontrolē recepšu veidlapu aprites kārtības ievērošanu aģentūrā un ārstniecības iestādēs, kā arī recepšu aprites kārtības ievērošanu aptiekās.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

52. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr. 77)

V. Noslēguma jautājumi

53. Īpašo recepšu veidlapas un recepšu veidlapas, uz kurām izraksta zāles par diferencētu samaksu, kas iespiestas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts izmantot līdz 2005.gada 15.jūnijam.

54. Parasto recepšu veidlapas, kas iespiestas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts izmantot līdz 2005.gada 30.jūnijam.

55. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumus Nr.250 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas un recepšu izrakstīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 212./213.nr.; 2001, 7.nr.; 2003, 167.nr.).

55.1 Ir pieļaujama Zāļu valsts aģentūras izstrādātās elektroniskās receptes izmantošana, nodrošinot tipogrāfiski iespiestās receptes paralēlo funkcionēšanu līdz pilnīgai elektroniskās receptes sistēmas ieviešanai. Elektroniskās receptes saturs atbilst šo noteikumu prasībām, un to veido saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

55.2 Izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces uz recepšu veidlapām, kas iespiestas līdz 2007.gada 30.septembrim, atļauts līdz 2008.gada 1.maijam.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

55.3 Šo noteikumu 28.punkts zaudē spēku ar 2009.gada 1.jūliju.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

55.4 Izrakstīt zāles, nenorādot izrakstāmo zāļu kodu, un medicīniskās ierīces uz īpašo recepšu veidlapām, kas iespiestas līdz 2008.gada 31.decembrim, atļauts līdz 2009.gada 30.jūnijam.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

56. Šo noteikumu 49. un 50.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175

(Pielikums MK 26.06.2007. noteikumu Nr.435 redakcijā)

Parastās receptes veidlapas paraugs

"

"
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175

(Pielikums MK 02.06.2008. noteikumu Nr.392 redakcijā)

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175
Recepšu veidlapu aizpildīšanas prasības

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.435; MK 02.06.2008. noteikumiem Nr.392)

I. Vispārīgās prasības

1. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.435.)

2. Receptes ievaddaļā (Inscriptio) norāda:

2.1. receptes izrakstīšanas datumu;

2.2. pacienta vārdu, uzvārdu, personas kodu (E veidlapas uzrādītājam - identifikācijas numuru) un adresi. Ārsts, izrakstot parasto recepti personīgai lietošanai, pacienta vārda un uzvārda vietā raksta "pro me" (man) vai "ad usum proprium" (personīgai lietošanai), bet adreses vietā norāda savu faktiskās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru;

2.3. ārstniecības iestādes nosaukumu, kodu, adresi un tālruņa numuru;

2.4. tās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, specialitāti un personas kodu, kura izraksta recepti.";

3. Receptes uzrunas daļā (Invocatio) raksta "Rp.:" (Recipe — ņem).

4. Receptes daļā (Praescriptio s. Designatio materiarum) pēc "Rp.:" raksta zāļu formu, nosaukumu ar lielo burtu latīņu valodā ģenitīvā, norādot zāļu formas devu un devu skaitu.

5. Pēc individuālajām receptēm izgatavojamām zālēm ar saliktu sastāvu:

5.1. katras zāļu vielas nosaukumu raksta atsevišķā rindā, vispirms rakstot narkotiskās, psihotropās un citas stingrai uzskaitei pakļautās vielas, tad pārējās stipras iedarbības vielas un citas aktīvās vielas;

5.2. ja zāļu vielas nosaukums ir garš, to atļauts turpināt arī nākamajā rindā;

5.3. ārstniecības augu nosaukumos pirmo vārdu raksta ar lielo burtu arī tad, ja tas neatrodas rindas sākumā, bet auga daļas apzīmējumu šajā gadījumā raksta ar mazo burtu;

5.4. ja zālēm to organoleptisko īpašību dēļ pievienotas kādas koriģējošas vielas, tās raksta pēc aktīvajām vielām;

5.5. palīgvielas, kas zālēm nodrošina vajadzīgo konsistenci, formu un daudzumu, receptē raksta pēdējās.

6. Receptes labajā pusē pretī attiecīgajam zāļu sastāvdaļas nosaukumam raksta daudzumu masas, tilpuma vai darbības vienībās:

6.1. cietas vai mīkstas konsistences zāļu vielām — gramos vai grama daļās, rakstot tos kā nenosauktus skaitļus;

6.2. šķidrumiem — mililitros, rakstot aiz skaitļa saīsinājumu "ml";

6.3. spirta daudzumu izraksta gramos, spirta šķīdumam norādot koncentrāciju;

6.4. pilienu skaitu apzīmē ar romiešu cipariem, rakstot to aiz pilienu saīsinājuma "gtt.";

6.5. zāļu līdzekļa aktīvajām darbības vienībām norāda darbības vienību skaitu, aiz kura raksta saīsinājumu "DV".

7. Ja divas vai vairākas zāļu sastāvdaļas ņemamas vienādā daudzumā, to var norādīt tikai aiz pēdējās no šīm sastāvdaļām, pirms daudzuma rakstot "āā".

8. Norādot pēdējo zāļu sastāvdaļu, kas pievienojama, lai iegūtu nepieciešamo zāļu kopējo masu vai tilpumu, pirms skaitliskā dau­dzuma apzīmējuma lieto saīsinājumu "ad".

9. Norādījumus aptiekai (Subscriptio) par zāļu izgatavošanu, zāļu formu un zāļu daudzumu, norādot svara vai tilpuma, vai darbības vienības un iesaiņojuma veidu, raksta latīņu valodā, lietojot vispārpieņemtos receptūras saīsinājumus atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam.

10. Norādījumus slimniekam (Signatura) par zāļu lietošanu receptē raksta latviešu valodā aiz saīsinājuma "D.S.", norādot, kādās devās, kad, cik bieži un kā zāles lietojamas.

11. Ja receptē izrakstītās zāles izgatavojamas un izsniedzamas steidzami, ārstniecības persona raksta atzīmi "Cito!". Ja zāles izsniedzamas nekavējoties, raksta atzīmi "Statim!". Atzīmi vēlams norādīt citā krāsā.

12. Ja zāles aizliegts aizvietot, ārstniecības persona krusteniski nosvītro lauku "Zāles atļauts aizvietot".

13. Visus recepšu veidlapas laukus, kurus konkrētajā gadījumā nav paredzēts aizpildīt, ārstniecības persona krusteniski nosvītro.

II. Parasto recepšu veidlapu aizpildīšanas prasības

14. Ja ārstniecības persona, izrakstot parasto recepti, paredz iespēju izvēlēties vienu no analogām zālēm, tā norāda vairākas zāles, atdalot tās ar saīsinājumu "s." (sive — jeb), un aptiekā izsniedz vienas no izrakstītajām zālēm.

15. Diagnozes kodu saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikāciju (10.redakcija) (turpmāk - SSK klasifikācija) norāda, ja zāles izraksta uz vairākkārt izmantojamās receptes.

16. Receptes derīguma termiņu ārstniecības persona norāda atbilstoši diagnozei un izrakstāmajām zālēm.

17. Izsniegto zāļu kodu (reģistrācijas numurs Latvijas zāļu reģistrā) vai nosaukumu, daudzumu (iepakojumu skaits), cenu (viena iepakojuma), apmaksai paredzēto summu (ņemot vērā iepakojumu skaitu) un receptes noslēgšanas datumu norāda farmaceits vai farmaceita asistents, kas izsniedz zāles, šo informāciju apliecinot ar parakstu un personīgo spiedogu.

18. Izsniedzot zāles pret vairākkārt izmantojamo recepti, farmaceits vai farmaceita asistents receptes otrā pusē izdara atzīmi par attiecīgo zāļu izsniegto daudzumu un izsniegšanas datumu, atzīmi apstiprinot ar parakstu un personīgo spiedogu, un nodrošina, lai būtu iespējams identificēt aptieku, kurā zāles ir izsniegtas.

III. Īpašo recepšu veidlapu aizpildīšanas prasības

19. E veidlapas veidu ārsts norāda gadījumā, ja recepte ir izrakstīta citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas vai Šveices pilsonim saskaņā ar starptautisko līgumu, kas paredz savstarpējus norēķinus par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

20. Apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu un kompensācijas apmēru, ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība, norāda farmaceits vai farmaceita asistents, kas izsniedz zāles, ievērojot ar apdrošināšanas sabiedrību noslēgto līgumu un apdrošināšanas polises nosacījumus.

21. Valsts kompensācijas apmēru ārsts norāda, ja uz receptes izraksta zāles vai medicīniskās ierīces atbilstoši noteiktajai kompensācijas kārtībai.

22. Uz visām īpašajām receptēm ārsts norāda diagnozes kodu atbilstoši SSK klasifikācijai. Izrakstot glikēmijas teststrēmeles grūtniecēm, papildus pamatdiagnozes kodam norāda kodu "Z33".

22.1 (Svītrots ar MK 02.06.2008. noteikumiem Nr.392)

23. Izsniegto zāļu kodu (zāļu identifikācijas numurs kompensējamo zāļu sarakstā kompensācijas kārtības ietvaros izplatāmajām zālēm vai zāļu reģistrācijas numurs Latvijas zāļu reģistrā - pārējos gadījumos) vai nosaukumu (nosaukumu norāda, ja zāles nav iekļautas Latvijas zāļu reģistrā), daudzumu (iepakojumu skaits), cenu (viena iepakojuma), apmaksai paredzēto summu (ņemot vērā iepakojumu skaitu), tās sadalījumu starp pacientu un citu maksātāju, kā arī zāļu izsniegšanas datumu norāda farmaceits vai farmaceita asistents, kas izsniedz zāles, šo informāciju apliecinot ar parakstu, personīgo spiedogu un aptiekas zīmogu. Ja izsniedzamais daudzums nav pilnos iepakojumos, iepakojumu daudzumu norāda decimālos skaitļos ar precizitāti līdz četriem cipariem aiz komata.

Veselības ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175
Zāles, kuras uz parastās receptes veidlapas atļauts izrakstīt vairāk nekā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam

Nr.
p.k.

Zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskā grupa Izņēmumi (zāles, kuras uz vienas receptes atļauts izrakstīt ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam)
1. Gastrointestinālais trakts un vielmaiņa
1.1. Līdzekļi funkcionālu gastrointestinālu traucējumu ārstēšanai (A03) A03BA01 Atropine

A03BA03 Hyoscyamine

A03FA02 Cisapride

1.2. Līdzekļi aknu slimību un žults veidošanās un izdales traucējumu ārstēšanai (A05)  
1.3. Līdzekļi diabēta ārstēšanai (A10)  
2. Asinis un asinsrades orgāni
2.1. Antitrombotiskie līdzekļi (B01AC07

Dipyridamole)

 
3. Kardiovaskulārā sistēma
3.1. Sirds slimību ārstēšanai izmantojamie vazodilatatori (C01D)  
3.2. Antihipertensīvie līdzekļi (C02) C02BA01 Trimetaphan

C02CC02 Guanethidine

C02CC04 Debrisoquine

C02DA01 Diazoxide

3.3. Diurētiskie līdzekļi (C03)  
3.4. Beta-blokatori (C07)  
3.5. Kalcija kanālu blokatori (C08) C08EA02 Bepridil

C08EX01 Lidoflazine

3.6. Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējoši līdzekļi (C09)  
3.7. Seruma lipīdu līmeni reducējoši līdzekļi (C10) C10AX02 Probucol

C10AX04 Benfluorex

C10AX09 Ezetimibe

4. Uroģenitālā sistēma un dzimumhormoni
4.1. Hormonālie kontraceptīvie līdzekļi sistēmiskai lietošanai (G03A)  
4.2. Estrogēni (G03CA, dabīgie un pussintētiskie)  
4.3. Estrogēni kombinācijās (G03CC04 Estrone, G03CC06 Estriol)  
4.4. Progestagēni (G03D) G03DA01 Gestonorone

G03DB02 Megestrol

G03DB04 Nomegestrol

4.5. Progestagēnu un estrogēnu kombinācijas (G03F) G03FB03 Chlormadinone un Estrogen
4.6. Uroloģiskie līdzekļi, tai skaitā spazmolītiskie līdzekļi (G04B) G04BE01 Alprostadil
5. Sistēmiski hormonus saturošie līdzekļi, izņemot dzimumhormonus un insulīnus
5.1. Vairogdziedzera hormonus saturošie līdzekļi (H03A)  
5.2. Antitireoīdie līdzekļi (H03B)  
5.3. Antiparatireoīdie hormoni (H05B)  
6. Muskuļu un skeleta sistēma
6.1. Pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi, nesteroīdie (M01AA, M01AB, M01AC, M01AE, M01AG, M01AX) M01AA02 Mofebutazone

M01AX17 Nimesulide

6.2. Miorelaksanti, centrālas darbības (M03B)  
6.3. Pretpodagras līdzekļi (M04A) M04AB03 Benzbromarone
7. Nervu sistēma
7.1. Pretmigrēnas līdzekļi, alkaloīdi (N02CA)  
7.2. Pretepilepsijas līdzekļi (N03) N03AG04 Vigabatrin

N03AX10 Felbamate

7.3. Pretparkinsonisma līdzekļi (N04) N04BA Dopa un dopa atvasinājumi
8. Elpošanas sistēma
8.1. Līdzekļi obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, adrenerģiskie, inhalējamie (R03A) R03AA01 Epinephrine

R03AK01 Epinephrine kombinācijās

8.2. Citi līdzekļi obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, inhalējamie (R03BB, R03BC, R03BX)  
8.3. Citi līdzekļi obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, sistēmiskie (R03DA, R03DB, R03DX) R03DA04 Theophylline

R03DA74 , R03DB04 Theophylline kombinācijās

9. Maņu orgāni
9.1. Pretglaukomas un miotiskie līdzekļi (S01E) S01EA05 Brimonidine

S01EB03 Ecothiopate

S01EB04 Demecarium

S01EB08 Aceclidine

Veselības ministrs G.Bērziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175
Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu maksimālais daudzums, ko atļauts izrakstīt uz vienas receptes

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.435)

Nr.
p.k.

Vielas starptautiskais nosaukums

Maksimālais vielas daudzums, ko atļauts izrakstīt uz receptes (gramos)

Piezīmes

1.

Buprenorfīna hidrohlorīds

0,224

2.

Ciklobarbitāls

1,0

3.

Dihidrokodeīna tartrāts

6,72

4.

Etilmorfīns

1,0

5. Fentanils

0,084

ne vairāk kā 10 plāksterus

5.1

Hidromorfona hidrohlorīds

6,4

6.

Kodeīns

0,3

7.

Metilfenidāta hidrohlorīds

0,6

8.

Morfīna hidrohlorīds

0,4

injekciju šķīdumos

9.

Morfīna hidrohlorīds

6,0

tabletēs

10.

Morfīna sulfāts

12,0

11.

Oksikodons

4,48

12.

Petidīns

0,5

13.

Pentazocīns

0,3

14 Trimeperidīns 0,4
Veselības ministrs G.Bērziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175
Vispārpieņemtie receptūras saīsinājumi

Nr.
p.k.

Pilns apzīmējums latīņu valodā

Saīsinājums

Apzīmējums latviešu valodā

1.

acidum

acid., ac.

skābe

2.

adde

 

pievieno, piejauc

3.

ad manum medici

ad man. med.

ārsta rokās

4.

ad usum externum

ad us. ext.

ārīgai lietošanai

5.

ad usum internum

ad us. int.

iekšķīgai lietošanai

6.

ad usum proprium

ad us. propr.

personīgai lietošanai

7.

ad vitrum

ad vitr.

stikla traukā

8.

aequalis

aeq.

vienāds

9.

ampulla

amp., ampull.

ampula

10.

ana

āā

līdzīgās daļās, pa

11.

anhydricus

anhydr.

bezūdens

12.

aqua

aq.

ūdens

13.

aqua destillata

aq. dest.

destilētais ūdens

14.

butyrum

butyr.

sviests

15.

compositum

comp.

salikts

16.

capsula amylacea

caps. amyl.

cietes kapsula

17.

capsula gelatinosa

caps. gel.

želatīna kapsula

18.

charta

chart.

papīrs

19.

charta cerata

chart. cer.

vaskots papīrs

20.

charta paraffinata

chart. paraff.

parafīna papīrs

21.

concentratus

conc.

koncentrēts

22.

cortex

cort.

miza

23.

crystallisatus

cryst.

kristālisks

24.

cum

c.

ar

25.

Da; Detur; Dentur

D.

dod; lai tiek dots; lai tiek doti

26.

Da in scatula

D. in scat.

dod kārbiņā

27.

Da in vitro

D. in vitr.

dod stikla traukā

28.

Da in vitro nigro

D. in vitro nigro

dod tumšā traukā

29.

Da, Signa; Dentur, Signetur

D.S.

dod, apzīmē; lai tiek dots, lai tiek apzīmēts

30.

Da tales doses;
Dentur tales doses

D.t.d.

dod tādas devas; lai tiek dotas tādas devas; izsniegt šādas devas

31.

decoctum

dec.

novārījums

32.

depuratus

dep.

attīrīts

33.

destillatus

destill.

destilēts

34.

dilutus

dil.

atšķaidīts

35.

divide in partes aequales

div. in p. aeq.

sadali vienādās devās; sadali līdzīgās devās

36.

dosis

d., dos.

deva

37.

emplastrum

empl.

plāksteris

38.

emulsum, emulsio

emuls.

emulsija

39.

extractum

extr.

ekstrakts, izvilkums

40.

extractum fluidum

extr. fl.

šķidrais ekstrakts

41.

extractum siccum

extr. sicc.

sausais ekstrakts

42.

extractum spissum

extr. spiss.

biezais ekstrakts

43.

fiat (fiant)

f.

lai pagatavotu, lai top, lai veidotos

44.

flores

fl.

ziedi

45.

folium

fol.

lapa

46.

fructus

fr.

auglis

47.

gelatina

gel.

želatīna

48.

globulus

glob.

lodīte

49.

gutta, guttae

gtt.

piliens, pilieni

50.

guttas

gtts

pilienus

51.

herba

hb.

laksti, zāle

52.

in ampullis

in amp., ampull.

ampulās

53.

infusum

inf.

uzlējums

54.

in capsulis

in caps.

kapsulās

55.

in oblatis

in obl.

oblatēs

56.

in tabulettis

in tab., in tabul.

tabletēs

57.

linimentum

lin., linim.

šķidrā ziede, liniments

58.

liquor, liquidus

liq.

šķidrums, šķidrs

59.

massa

m.

masa

60.

massa pilularum

m. pil.

zirnīšu masa

61.

Misce; Misceatur

M.

sajauc; lai tiek sajaukts, samaisīts

62.

Misce.Da.Signa;
Misceatur, Detur, Signetur

M.D.S.

sajauc, dod, apzīmē; lai tiek sajaukts, dots, apzīmēts

63.

Misce fiat

M.f.

sajauc, lai top

64.

mixtura

mixt.

mikstūra

65.

mucilago

muc.

gļotas

66.

numero

N.

skaitā

67.

oleum

ol.

eļļa

68.

pars, partes

p.

daļa, daļas

69.

partes aequales

p. aeq.

vienādas daļas, vienādās (līdzīgās) devās

70.

pasta

past.

pasta

71.

pilula, pilulae

pil.

zirnītis, zirnīši

72.

praecipitatus

ppt., praec.

izgulsnēts - nogulsnes

73.

pro injectionibus

pro inj.

iešļircināšanai

74.

pro usu externo

pro us. ext.

ārīgai lietošanai

75.

pro usu interno

pro us. int.

iekšķīgai lietošanai

76.

pulvis, pulveres

pulv.

pulveris

77.

purus

pur.

tīrs

78.

quantum satis

q.s.

cik vajag; vajadzīgajā daudzumā

79.

radix

rad.

sakne

80.

Recipe

Rp.

ņem

81.

repete, repetatur

repet.

atkārtot; lai tiek atkārtots

82.

rhizoma

rhiz.

saknenis, zemes stumbrs

83.

satis

s.

diezgan, pietiekami

84.

semen

sem.

sēklas

85.

seu, sive

s.

jeb

86.

siccus

sicc.

sauss

87.

Signa, Signetur

S.

apzīmē; lai tiek apzīmēts

88.

simplex

simpl.

vienkāršs

89.

sirupus

sir.

sīrups

90.

solutio

sol.

šķīdums

91.

species

spec.

zāļu tēja

92.

spiritus

spir.

spirts

93.

sublimatus

subl.

sublimēts

94.

subtilis

subt.

smalks

95.

subtilissimus

subtiliss.

vissmalkākais

96.

suppositorium

supp.

svecītes

97.

suppositorium rectale

supp. rect.

svecīte, rektālais supozitorijs

98.

suppositorium vaginale

supp. vag.

vaginālais supozitorijs

99.

tabuletta; tabulettae

tab., tabul.

tablete, tabletes

100.

tales

t.

tādas

101.

tinctura

t-ra, tinct., tct.

tinktūra

102.

unguentum

ung.

ziede

103.

verte

V.

apgriez

104.

vitrum

vitr.

stikla trauks, trauks

Veselības ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 175Pieņemts: 08.03.2005.Stājas spēkā: 24.03.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 48, 23.03.2005.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
104228
{"selected":{"value":"01.07.2009","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.05.2019","iso_value":"2019\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2017","iso_value":"2017\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2017.-16.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-30.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2017","iso_value":"2017\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2017.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2016","iso_value":"2016\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2016.-29.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2016","iso_value":"2016\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2016.-30.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2013","iso_value":"2013\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2013.-14.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-24.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2008","iso_value":"2008\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2008","iso_value":"2008\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2008.-05.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2007","iso_value":"2007\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2007.-08.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2005","iso_value":"2005\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2005.-30.09.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva