Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padome

Lēmums Nr.9 Rīgā 2000.gada 14.jūnijā

(Prot. Nr.25, 2.§)

Par SIA "Tukuma Ziņas" iesniegumu

Lieta Nr. 0246/06-04/03.03.2000.

03.03.2000. Konkurences padome saņēma SIA "Tukuma Ziņas" iesniegumu, kurā lūgts veikt pasākumus, lai novērstu negodīgu konkurenci, kas izpaužas SIA "Kopmītne" darbībās, izdodot avīzi "Neatkarīgās Tukuma Ziņas".

Minētajā iesniegumā Konkurences padomei ir teikts, ka: "2000.gada 25. februārī izdotā avīze "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" ir pilnībā izmantojusi iepriekš "Tukuma Ziņas" realizētās idejas un formas (ieskaitot - ārējo veidolu), t.i., tiek izdota identiska avīze ar nedaudz izmainītu nosaukumu (..)", kā arī to, ka "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdošanas rezultātā ir pārkāpts Konkurences likuma 22.panta negodīgas konkurences aizliegums.

Konkurences padome 05.04.2000. sēdē (Prot. Nr.14, 2.§) saskaņā ar Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 6.punktu nolēma uzsākt lietas izpēti par iespējamo Konkurences likuma 22.panta trešās daļas 2.punkta pārkāpumu SIA "Kopmītne" darbībās.

Lai izpildītu 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 21.punktā noteikto, Konkurences birojs 20.04.2000. nosūtīja vēstuli SIA "Kopmītne", lai iepazīstinātu ar Konkurences padomes rīcībā esošajiem pierādījumiem.

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un rīcībā esošos pierādījumus, Konkurences padome

konstatēja:

1. Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus Konkurences likuma 1.panta 4.punkta izpratnē ir Tukuma pilsētas un rajona teritorija, jo SIA "Tukuma Ziņas" un SIA "Kopmītne" pārstāvju sniegtā informācija liecina, ka galvenie abu minēto laikrakstu patērētāji un abonenti ir Tukuma pilsētas un rajona iedzīvotāji.

Konkrētās preces tirgus Konkurences likuma 1.panta 6.punkta izpratnē ir reģionālo laikrakstu izdošanas tirgus latviešu valodā, jo uzņēmējsabiedrību SIA "Tukuma Ziņas", SIA "Kopmītne" un SIA "Novadu Ziņas" darbības veids ir izdevējdarbība, t.i., reģionālo laikrakstu izdošana.

Konkrētais tirgus Konkurences likuma 1.panta 5.punkta izpratnē ir reģionālo laikrakstu izdošanas tirgus Tukuma pilsētā un rajonā.

2. Tukuma rajona laikraksta "Tukuma Ziņas" dibinātājs un izdevējs ir SIA "Tukuma Ziņas". SIA "Tukuma Ziņas" LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 20.03.1995. (reģistrācijas apliecības Nr.000324968) un viens no tās darbības veidiem ir izdevējdarbība un laikraksta "Tukuma Ziņas" izdošana. Laikraksta "Tukuma Ziņas" periodiskums ir divas reizes nedēļā (otrdienās un piektdienās).

Tukuma rajona laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" dibinātājs un izdevējs līdz 11.04.2000. bija SIA "Kopmītne". SIA "Kopmītne" LR Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta 04.12.1998. (reģistrācijas apliecības Nr.000342193). Laikraksts "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā 09.02.2000. un tam ir piešķirta masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecība Nr.000702425. Laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" periodiskums ir divas reizes nedēļā (otrdienās un piektdienās).

Savukārt no 11.04.2000. masu informācijas līdzekļa "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdevējs ir SIA "Novadu Ziņas". LR Uzņēmumu reģistra 11.04.2000. lēmumā par masu informācijas līdzekļa "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" dibināšanas un izdošanas tiesību nodošanu SIA "Novadu Ziņas" ir noteikts, ka līdz ar dibināšanas un izdošanas tiesībām SIA "Novadu Ziņas" tiek nodotas arī tiesības pārņemt visas juridiskās saistības, kas radušās, SIA "Kopmītne" slēdzot līgumus un veicot saimniecisko darbību laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdošanas sakarā.

Abi Tukuma rajona laikraksti "Tukuma Ziņas" un "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" ir uzskatāmi par konkurējošiem izdevumiem, jo to galvenais uzdevums ir informēt Tukuma pilsētas un rajona iedzīvotājus par notikumiem Tukuma rajonā, Kandavas novadā, Latvijā un citur.

3. Kopš 1995.gada SIA "Tukuma Ziņas" izdotā laikraksta "Tukuma Ziņas" pirmās lapas logotipā tiek izmantots Tukuma pilsētas melnbalts attēls. Uz Tukuma pilsētas melnbaltā attēla ir uzraksts zaļā krāsā "TUKUMA ZIŅAS". Laikraksta pirmās lapas augšējās daļas labajā pusē ir Tukuma pilsētas ģerbonis. Laikraksta "Tukuma Ziņas" ārējais izskats nav ticis reģistrēts LR Patentu valdē (nav iegūtas tiesības uz preču zīmi vai dizainparaugu). Tā kā laikraksts "Tukuma Ziņas" līdz 22.02.2000. tika izdots aptuveni 7 tūkstoši eksemplāru tirāžā un tas bija lielākais Tukuma rajona laikraksts, tad minēto laikrakstu varēja uzskatīt par labi zināmu un pazīstamu preses izdevumu šajā konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā. Kopš 14.04.2000. laikraksts "Tukuma Ziņas" vairs netiek izdots.

4. SIA "Kopmītne" 25.02.2000. sāka izdot jaunu Tukuma rajona laikrakstu "Neatkarīgās Tukuma Ziņas". Konkurences padome secina, ka minētā uzņēmējsabiedrība 25.02.2000. izdotajā laikrakstā "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" Nr.1 (1) un arī nākamajos numuros līdz 2000.gada 1.aprīlim ir atdarinājusi laikraksta "Tukuma Ziņas" ārējo izskatu (09.05.2000. vēstulē Nr.A61 laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdevējs informēja, ka "(...) no šī gada aprīļa lietojam citu laikraksta galvu (...)").

Par to liecina šādi fakti:

1) uz Tukuma pilsētas melnbaltā attēla izvietojuma ir uzraksts "NEATKARĪGĀS TUKUMA ZIŅAS" (Tukuma pilsētas melnbaltais attēls ir tāds pats kā laikrakstam "Tukuma Ziņas");

2) vārdi TUKUMA ZIŅAS ir zaļā krāsā un tādā pašā šriftā kā laikrakstā "Tukuma Ziņas";

3) laikraksta nosaukums "Tukuma Ziņas" papildināts ar vārdu NEATKARĪGĀS, kurš tiek iespiests baltā vai zaļā krāsā, kas kopumā neizmaina laikraksta virsraksta galvas radīto kopiespaidu;

4) analoģiski tiek atdarinātas laikrakstā "Tukuma Ziņas" lietotās tematiskās sadaļas kā Ziņas, Lauku ziņas, Tirgus lapa, laikrakstam "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" pielikumā ir Kandavas novada laikraksts "Kandavas Ziņas", laikrakstam "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" ir nedēļas pielikums "AKA", laikraksta pēdējās lapās ir sadaļa Sludinājumi un reklāma.

6. Pēc Konkurences biroja pieprasījuma (07.04.2000. vēstule Nr. 6-206) Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija 12.04.2000. trīs pieaicinātu ekspertu sastāvā sniedza slēdzienu, kurā norāda: "Izvērtējuši mums iesniegtos laikrakstu "Tukuma Ziņas" un "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" numurus, secinām, ka laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" maketa sagatavošanai ir izmantoti laikraksta "Tukuma Ziņas" stils, logotipa un galviņas elementi un avīzes tīkls ar nolūku radīt atpazīstamības iespaidu."

7. 12.05.2000. Konkurences padome saņēma SIA "Kopmītne" izdevniecības grupas vadītāja 09.05.2000. atbildes vēstuli Nr.A61 (avīzi šajā laikā pēc LR Uzņēmumu reģistra sniegtās informācijas jau izdeva SIA "Novadu Ziņas"), kurā tika sniegts viedoklis par Konkurences padomes rīcībā esošajiem pierādījumiem.

Konkurences padome ir izvērtējusi un noraida šādus minētajā vēstulē ietvertos argumentus:

1) laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdevējs norāda: "Laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" veidotājiem nav bijis mērķis apzināti veidot laikrakstam "Tukuma Ziņas" pēc izskata līdzīgu laikrakstu", jo minētais ir pretrunā ar 29.03.2000. laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" pārstāvja I. Skrauča tikšanās laikā Konkurences padomē sniegto informāciju, ka, izveidojot laikrakstu "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", izdevēju mērķis bija gatavot pēc ārējā izskata tādu pašu laikrakstu kā "Tukuma Ziņas", lai patērētāji iegūtu laikrakstu, pie kura tie bija pieraduši un kurš bija populārs un pazīstams lasītājiem. To pierāda arī laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdevēja konkrētās darbības;

2) laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdevēja apgalvojumu: "Laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" veidotāji ir bijušie laikraksta "Tukuma Ziņas" darbinieki un tāpēc veidotais produkts nevar būtiski mainīties" Konkurences padome vērtē kā viedokli, nevis pierādītu argumentu;

3) laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" veidotāji uzskata, ka patērētājs nav ticis maldināts attiecībā par produkta izcelsmi, jo pēc vēstulē sniegtajām ziņām 82% "Tukuma Ziņu" abonenti ir pārreģistrējuši abonēšanu uz laikrakstu "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" (informācija uz 2000.g. marta mēnesi). Taču Konkurences padome secina, ka minētais fakts pierāda, ka laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdevēju darbības ir radījušas konkurences deformēšanu konkrētajā tirgū.

8. Konkurences deformēšana rodas, ja tiek negodīgi ietekmēts kaut vai viens no konkurences elementiem konkrētajā tirgū, kam ir būtiska nozīme tirgus dalībnieku sāncensībā. Būtisks sāncensības elements ir preces ārējais izskats. Lietas apstākļi norāda, ka laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" ārējais veidols ir veidots, atdarinot laikraksta "Tukuma Ziņas" ārējo izskatu, pēc kura lasītāji atpazina laikrakstu "Tukuma Ziņas". Līdz ar to laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdevējs SIA "Novadu Ziņas", izdodot gandrīz analoģisku laikrakstu pēc ārējā izskata laikrakstam "Tukuma Ziņas", neieguldot finansu un citus resursus, kas ir nepieciešami ieiešanai tirgū godīgas konkurences apstākļos, ir radījusi sev nepamatotas priekšrocības konkrētajā tirgū. Turklāt pie līdzšinējā poligrāfijas tehnoloģijas attīstības līmeņa laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdevējiem bija iespējams izveidot avīzi ar atšķirīgu ārējo izskatu.

"Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdevēja darbību rezultātā tika radīta faktiskās maldības iespējamība, t.i., personām tika radīts nepareizs priekšstats par objektīvās īstenības faktiem, t.sk. par tirgus dalībnieka, ar kuru darījumus slēdza vai gatavojās slēgt laikraksta lasītāji, reklāmas devēji u.tml., identitāti.

Minētā maldības rezultātā darījumu dalībniekiem tika būtiski apgrūtināta iespēja nodalīt SIA "Tukuma Ziņas" izdoto laikrakstu "Tukuma Ziņas" no SIA "Novadu Ziņas" izdotā laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas".

Konkurences padome secina, ka laikrakstu "Tukuma Ziņas" un "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" līdzība varēja radīt maldību attiecībā uz preces izcelsmi, t.i., attiecībā uz laikraksta izdevēju. Laikrakstu realizācijas tirgū preces izcelsmei jeb laikraksta izdevējam nav būtiskākā nozīme, jo personas, kas iegādājas laikrakstu, to atpazīst pēc tā ārējā izskata. Izšķiroša nozīme ir pašam ārējā izskata atdarināšanas faktam, jo patērētāji bija pieraduši pie laikraksta "Tukuma Ziņas" ārējā izskata. Līdz ar to laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" izdevēji negodīgā veidā izmantoja šo patērētāju pieradumu.

Iepriekš minēto darbību rezultātā SIA "Novadu Ziņas" negodīgā veidā ir ietekmējusi SIA "Tukuma Ziņas" konkurētspēju un veicinājusi šā uzņēmuma iziešanu no tirgus.

Minētās SIA "Novadu Ziņas" darbības satur Konkurences likuma 22.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu, kas nosaka, ka "negodīga konkurence ir aizliegta". Savukārt atbilstoši 22.panta trešās daļas noteikumiem: "Negodīga konkurence var izpausties kā cita tirgus dalībnieka ražotās (...) preces (...) ārējā izskata (...) atdarināšana (...), ja tas var maldināt attiecībā uz preces izcelsmi."

Ievērojot iepriekš minēto, Konkurences padome saskaņā ar Konkurences likuma 7.panta 2.punktu un Ministru kabineta 30.12.1997. noteikumu Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība" 20.punktu

nolēma:

konstatēt, ka SIA "Novadu Ziņas", no 25.02.2000. līdz 01.04.2000. izdodot laikrakstu "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", ir atdarinājusi laikraksta "Tukuma Ziņas" ārējo izskatu, maldinot attiecībā uz preces izcelsmi, kā rezultātā reģionālo laikrakstu izdošanas tirgū Tukuma pilsētas un rajona teritorijā ir radusies godīgas konkurences deformēšana, un līdz ar to ir pārkāpts Konkurences likuma 22.panta pirmajā daļā noteiktais aizliegums.

Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas saskaņā ar LR Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 1.punktu un Civilprocesa kodeksa 24-A nodaļu.

Konkurences padomes priekšsēdētājs P.Vilks

"Latvijas Vēstneša" redakcijā - 01.09.2000.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par SIA "Tukuma Ziņas" iesniegumu Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 9Pieņemts: 14.06.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 310, 05.09.2000.
10363
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"