Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.163

Rīgā 2005.gada 8.martā (prot. Nr.13 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.359 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18.panta pirmo daļu un 28.panta piekto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.359 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69., 90.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "ierīkota" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "aprīkota" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 4.punkta otrajā teikumā vārdus "reisiem (pārvadājumiem)" ar vārdiem "pārvadājumiem (arī starp dalībvalstīm)".

3. Izteikt 12.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12. Piegādātājs izraksta stingrās uzskaites preču pavadzīmi-rēķinu degvielai (turpmāk - degvielas pavadzīme) vai dokumentu, kas minēts Komisijas 1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītāja dalībvalstī, vai Komisijas 1992.gada 11.septembra Regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā (turpmāk - regula Nr. 2719/92). Degvielas pavadzīmē papildus normatīvajos aktos noteiktajiem rekvizītiem norāda:".

4. Papildināt noteikumus ar 12.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6. ja lietotājs pieņem tikai daļu no piegādātā naftas produktu apjo­ma, - pieņemto naftas produktu daudzumu. Lietotājs to apliecina ar savu parakstu. Atlikušo naftas produktu daudzumu kopā ar to pašu degvielas pavadzīmi piegādātājs pārvieto atpakaļ uz iekraušanas (iepildīšanas) vietas adresi, un šī degvielas pavadzīme ir uzskatāma par attaisnojuma dokumentu."

5. Papildināt noteikumus ar 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 un 12.6 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja naftas produkti tiek pārvietoti uz tādas Latvijas Republikas lidostas teritoriju, kurā izveidots robežkontroles punkts (turpmāk - starptautiskā lidosta) un naftas produktu pārvietošana nav iespējama šo noteikumu 12.6.apakšpunktā minētajā kārtībā, piegādātājs degvielas pavadzīmi noformē par attiecīgajā autocisternā esošo naftas produktu daudzumu un norāda:

12.1 1. sadaļā par naftas produktu saņēmēju - tikai šādas ziņas:

12.1 1.1. atzīmi "piegāde lidmašīnām starptautiskajā lidostā";

12.1 1.2. attiecīgās starptautiskās lidostas nosaukumu un adresi;

12.1 2. atzīmi par to, vai piegādātie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti);

12.1 3. vietā, kur paredzēts naftas produktu saņēmēja paraksts un tā atšifrējums, - savu parakstu un tā atšifrējumu.

12.2 Piegādātājs vai tā pilnvarotā persona degvielas pavadzīmi šo noteikumu 12.1 3.apakšpunktā norādītajā vietā paraksta (norādot arī paraksta atšifrējumu) starptautiskajā lidostā tūlīt pēc naftas produktu piegādes lietotājam.

12.3 Šo noteikumu 12.1 punktā minētajā gadījumā degvielas pavadzīmes pirmais un trešais eksemplārs paliek naftas produktu piegādātājam (nodošanai grāmatvedībā).

12.4 Ja naftas produkti tiek pārvietoti šo noteikumu 12.1 punktā noteiktajā kārtībā, papildus attiecīgajai degvielas pavadzīmei noformē komersanta iekšējo attaisnojuma dokumentu. Komersanta iekšējo attaisnojuma dokumentu noformē par naftas produktu piegādi katram gaisa kuģim atsevišķi, norādot piegādāto naftas produktu daudzumu un gaisa kuģa reģistrācijas numuru, kā arī citu komersantam nepieciešamo informāciju. Piegādātājs naftas produktu piegādes un iekšējā attaisnojuma dokumenta izmantošanas kārtību rakstiski saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu.

12.5 Ja naftas produkti tiek pārvietoti šo noteikumu 12.1 punktā noteiktajā kārtībā un lietotājs pieņem tikai daļu no piegādātā naftas produktu apjoma, lietotāja pieņemto naftas produktu daudzumu ar savu parakstu apliecina naftas produktu piegādātājs vai tā pilnvarotā persona. Atlikušo naftas produktu daudzumu kopā ar to pašu degvielas pavadzīmi piegādātājs pārvieto atpakaļ uz iekraušanas (iepildīšanas) vietas adresi, un šī degvielas pavadzīme ir uzskatāma par attaisnojuma dokumentu.

12.6 Ja naftas produktus piegādā likuma 18.panta pirmās daļas 3.punktā minētajam mērķim no šo noteikumu 72.punktā minētās degvielas uzpildes stacijas, kas ir īpaši aprīkota tieši kuģu apgādei, piegādātājs elektroniskā kases aparāta čekā papildus normatīvajos aktos par elektroniskā kases aparāta čekiem un to aprites kārtību noteiktajiem rekvizītiem norāda:

12.6 1. lietotāja nosaukumu;

12.6 2. kuģa reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu;

12.6 3. atzīmi par to, vai piegādātie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti);

12.6 4. atzīmi "atbrīvojums kuģiem"."

6. Izteikt 13.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. naftas produktu daudzumu atbilstoši naftas produktu izmantošanas mērķim, atsevišķi norādot iezīmētus (marķētus) un neiezīmētus (nemarķētus) naftas produktus;".

7. Aizstāt 24.punktā vārdus "akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, par kuras akreditēšanu publicēta informācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļauta" ar vārdiem "Latvijas Republikā akreditēta un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēta atbilstības novērtēšanas institūcija, vai".

8. Aizstāt 25.punktā vārdus "akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcijā, par kuras akreditēšanu publicēta informācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļautajā" ar vārdiem "Latvijas Republikā akreditētā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētā atbilstības novērtēšanas institūcijā, vai".

9. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Ievest (importēt) naftas produktus Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, lai tiem piemērotu likuma 14.panta otro daļu un likuma 18.panta pirmo daļu, drīkst ar nosacījumu, ja tos pārvieto uz akcīzes preču noliktavu, kurā atļauts veikt darbī­bas ar naftas produktiem. Šis nosacījums neattiecas uz tiem produktiem, kuriem piemēro likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, ja produktu piegāde notiek saskaņā ar muitas procedūru - izlaišana brīvam apgrozījumam."

10. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Šo noteikumu 31.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz tiem naftas produktiem, kurus lietotājs ieved, lai izmantotu citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, saskaņā ar likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktu, ja attiecīgie produkti:

31.1 1. atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 11 21, 2710 11 25 un 2710 19 29 un atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīti slēgtā iepakojumā, sagatavoti realizācijai un nav paredzēti iekšdedzes dzinēju (ar dzirksteles aizdedzi un ar kompresijas aizdedzi) darbināšanai;

31.1 2. atbilst Kombinētās nomenklatūras kodam 2905 11 00;

31.1 3. nav minēti šo noteikumu 33.punktā."

11. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Ievērojot likumā noteiktās prasības (arī nosacījumus par nodokļa maksātāju, kā arī likuma 25.pantā noteiktās prasības), Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir atļauts ievest naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus), kas atbilst šādām Kombinētās nomenklatūras preču pozīcijām un kodiem:

33.1. 1507-1518, ja šos produktus paredzēts izmantot par kurināmo vai degvielu;

33.2. 2707 10, 2707 20, 2707 30 un 2707 50;

33.3. 2710 11-2710 19 69 (ja produkti, kas atbilst Kombinētās nomenkla­tūras kodiem 2710 11 21, 2710 11 25 un 2710 19 29, atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīti slēgtā iepakojumā, sagatavoti realizācijai un nav paredzēti iekšdedzes dzinēju (ar dzirksteles aizdedzi un ar kompresijas aizdedzi) darbināšanai, tos var ievest saskaņā ar šo noteikumu 33.2 punktā minētajiem nosacījumiem);

33.4. 2711 (izņemot 2711 11, 2711 21 un 2711 29);

33.5. 2901 10;

33.6. 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 un 2902 44;

33.7. 2905 11 00, ja tie nav sintētiskas izcelsmes produkti;

33.8. 3824 90 99."

12. Papildināt noteikumus ar 33.1 un 33.2 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ievērojot likumā noteiktās prasības (arī nosacījumus par nodokļa maksātāju, kā arī likuma 25.pantā noteiktās prasības), Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir atļauts ievest naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus), kas nav minēti šo noteikumu 33.punktā.

A49.PNG (872760 bytes)

58.6.2 tvertnes reģistrācijas datumu un numuru Valsts darba inspekcijā, tehniskās pārbaudes protokola (kas apliecina normatīvo aktu par uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru atbilstības novērtēšanu un tehnisko uzraudzību prasībām atbilstošu tvertnes lietošanu) numuru un derīguma termiņu, ja stacionārās tvertnes tilpums ir 1000 litru vai lielāks;".

24. Aizstāt 60.2.apakšpunktā vārdus "un kopējo daudzumu (litros)" ar vārdiem "kopējo daudzumu (litros) un izmantošanas mērķi".

25. Papildināt 61.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja lietotājs naftas produktus ieved Latvijas Republikā atbilstoši šo noteikumu 65.punktam, tabulu aizpilda lietotājs."

26. Papildināt 65.punktu aiz vārdiem "var ievest" ar vārdiem "saskaņā ar šo noteikumu 31.1 un 33.2 punktu".

27. Papildināt noteikumus ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Ja nav iesniegti visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami, lai saņemtu lietotāja atļauju, vai iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai tajos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, vai rodas šaubas par to derīgumu, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs atlikt lietotāja atļaujas izsniegšanu uz laiku līdz 30 dienām, lai saņemtu papildu informāciju, un informē par to iesnieguma iesniedzēju."

28. Papildināt V nodaļu ar 69.1 punktu šādā redakcijā:

"69.1 Lietotājs izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem 10 darbdienu laikā pēc tās derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā."

29. Izteikt 71.punktu šādā redakcijā:

"71. Lai varētu saņemt naftas produktus (arī likuma 18.panta trešajā daļā minētos iezīmētos (marķētos) naftas produktus) un izmantot tos likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajiem mērķiem, naftas produktu lietotājs (saņēmējs) iesniedz piegādātājam (arī šo noteikumu 72.punktā minētajā gadī­jumā) rakstisku apliecinājumu, ka iegādātos naftas produktus izmantos kuģos un gaisa kuģos tikai likuma 18.panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā noteiktajam mērķim. Ja lietotājs regulāri iegādājas naftas produktus no viena piegādātāja, rakstisku apliecinājumu iesniedz par paredzamo naftas produktu iegādes laikposmu, kas nav ilgāks par trim mēnešiem. Rakstiskajam apliecinājumam nav atpakaļejoša spēka. Rakstisku apliecinājumu neiesniedz par tiem naftas produktiem, kurus izmanto kuģos un gaisa kuģos, kas veic starptautiskus pārvadājumus (arī starp dalībvalstīm)."

30. Papildināt noteikumus ar 71.1 punktu šādā redakcijā:

"71.1 Rakstiskajā apliecinājumā norāda vismaz šādas ziņas:

71.1 1. lietotāja pilns nosaukums;

71.1 2. lietotāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

71.1 3. lietotāja adrese, pasta indekss, tālruņa numurs;

71.1 4. gaisa kuģa vai kuģa, kurā tiks izmantoti naftas produkti, reģistrā­cijas numurs un vieta;

71.1 5. naftas produktu iegādes datums vai laikposms (kas nav ilgāks par trim mēnešiem), par kādu iesniedz rakstisku apliecinājumu, ja naftas produktus iegādājas regulāri no konkrēta piegādātāja;

71.1 6. rakstiskā apliecinājuma izrakstīšanas datums;

71.1 7. atbildīgā persona (paraksts un tā atšifrējums), zīmogs."

31. Aizstāt 72.punktā vārdus "izņemot naftas produktu" ar vārdiem "izņemot iezīmētas (marķētas) dīzeļdegvielas".

32. Papildināt noteikumus ar 72.1 un 72.2 punktu šādā redakcijā:

"72.1 Degvielas uzpildes stacija, kas ir īpaši aprīkota tieši kuģu apgādei un piegādā naftas produktus atbilstoši likuma 18.panta pirmās daļas 3.punktā minē­tajam mērķim, nodrošina iezīmētu (marķētu) naftas produktu atsevišķu uzskaiti, uzglabāšanu un realizāciju.

72.2 Komersants, kurš naftas produktus kuģiem piegādā no degvielas uzpildes stacijām, kas ir īpaši aprīkotas kuģu apgādei, ievēro kārtību, kāda noteikta normatīvajos aktos, kas regulē naftas produktu (degvielas) apriti, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi."

33. Papildināt noteikumus ar 86.1 punktu šādā redakcijā:

"86.1 Ja nav iesniegti visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami, lai saņemtu lietotāja atļauju, vai iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai tajos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, vai rodas šaubas par to derīgumu, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs atlikt lietotāja atļaujas izsniegšanu uz laiku līdz 30 dienām, lai saņemtu papildu informāciju, un informē par to iesnieguma iesniedzēju."

34. Papildināt 88.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja lietotājs naftas produktus ieved Latvijas Republikā atbilstoši šo noteikumu 65.punktam, tabulu aizpilda lietotājs."

35. Papildināt VII nodaļu ar 89.1 punktu šādā redakcijā:

"89.1 Lietotājs izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei 10 darbdienu laikā pēc tās derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā."

36. Papildināt noteikumus ar 100.punktu šādā redakcijā:

"100. Šo noteikumu 12.1 punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.aprīli."

37. Papildināt pielikuma 8.ailes nosau­kumu aiz vārda "Piegādātāja" ar vārdiem "vai lietotāja".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 16.martu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.359 "Kārtība, kādā atsevišķiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 163Pieņemts: 08.03.2005.Stājas spēkā: 16.03.2005.Zaudē spēku: 01.07.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 15.03.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
103611
16.03.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)