Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Labklājības ministrijas rīkojums Nr.239

Rīgā 2000.gada 23.augustā

Par grozījumiem Labklājības ministrijas 2000.gada 6.marta rīkojumā Nr.68 "Par valsts speciālā veselības aprūpes budžeta programmu finansēšanu sākot ar 2000.gadu"

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 12.janvāra noteikumu Nr.13
"Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi" 17.punktu

Izdarīt Labklājības ministrijas 2000.gada 6.marta rīkojumā Nr.68 "Par valsts speciālā veselības aprūpes budžeta apakšprogrammu finansēšanu sākot ar 2000.gadu" šādus grozījumus:

1. Izteikt rīkojuma 1.pielikumu "Valsts speciālā veselības aprūpes budžeta pasākumi, kas sākot ar 2000. budžeta gadu tiek apmaksāti no apakšprogrammas 01.00.00 "Veselības aprūpes apmaksa" ar slimokasu starpniecību, un to ārstniecības iestāžu saraksts, kas sniedz šos ārstnieciskos pakalpojumus" jaunā redakcijā (pielikumā);

2. Izteikt rīkojuma 2.pielikumu "Valsts speciālā veselības aprūpes budžeta programmas 02.00.00 "Centralizētie pasākumi" pasākumi, kas 2000. budžeta gadā tiek apmaksāti no valsts speciālā veselības aprūpes budžeta ar bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra" starpniecību" jaunā redakcijā (pielikumā);

3. Izteikt rīkojuma 3.pielikumu "Valsts speciālā veselības aprūpes budžeta programmas 05.00.00 "Administrēšanas izdevumi" apakšprogrammas 05.03.00 "Reģistru uzturēšanas izdevumi" pasākumi, kas 2000. budžeta gadā tiek apmaksāti no valsts speciālā veselības aprūpes budžeta ar bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra" starpniecību" jaunā redakcijā (pielikumā).

Labklājības ministrs A. Požarnovs

 

Apstiprināts ar
Labklājības ministrijas
2000. gada 6. marta rīkojumu Nr. 68

1.pielikums

(Labklājības ministrijas

2000. gada 23. augusta

rīkojuma Nr. 239 redakcijā)

Valsts speciālā veselības aprūpes budžeta pasākumi, kas sākot ar 2000. budžeta gadu tiek apmaksāti no apakšprogrammas 01.00.00
"Veselības aprūpes apmaksa" ar slimokasu starpniecību, un to ārstniecības iestāžu saraksts, kas sniedz šos ārstnieciskos pakalpojumus

Infekciju seksuāli transmisīvo un lipīgo ādas slimību diagnostika, ārstēšana un izplatības ierobežošana

Apakšprogrammas, Diagnožu kodi Ārstniecības iestāde
pasākuma nosaukums
1 2 3
Antropozoonožu, lipīgo B35 - B49 B/O Valsts A/S "Bērnu
un oportunisko mikožu klīniskā universitātes
diagnostikas, stacionārās slimnīca"
un ambulatorās ārstēšanas
nodrošināšana
Pieaugušo slimnieku ar Rīgas pašvaldības bezpeļņas
sifilisu stacionāra ārstēšana SIA "Ādas un seksuāli
transmisīvo slimību
klīniskais centrs"
Stacionāra bērnu slimojošu Z29.2, Z20.2 B/O Valsts A/S "Bērnu
ar sifilisu, gonoreju un klīniskā universitātes
preventīva ārstēšana slimnīca"
Sifilisa speciāla diagnostika IFA uz sifilisu (kods 3864), B/O Valsts SIA "Seksuāli
Imunofluorescences reakcija transmisīvo un ādas slimību
uz sifilisu (kods - 386300), centrs"
BTIR (kods - 3851), TPHA
(kodi - 384600, 384601),
SED (kodi - 384500, 384501),
bālo treponēmu mikroskopija
tumšā redzes laukā
(kods - 3853), IFA uz anti
HIV (kods - 3910)
Tuberkulozes un hronisko plaušu slimību izplatības ierobežošana
Tuberkulozes stacionārā A15-A19 B/O V/U "Tuberkulozes un
diagnostika un ārstēšana plaušu slimību valsts centrs",
pašvaldības uzņēmums B/O
"Daugavpils tuberkulozes
slimnīca", pašvaldības
uzņēmums B/O "Liepājas
tuberkulozes slimnīca",
B/O V/U "Balvu tuberkulozes
slimnīca", pašvaldības
uzņēmums B/O "Jelgavas
tuberkulozes slimnīca", B/O
V/U "Jēkabpils tuberkulozes
slimnīca", B/O V/U
"Tuberkulozes slimnīca
"Lielbērze"", B/O V/U
"Tuberkulozes slimnīca
"Ceplīši"", B/O V/U "Cēsu
tuberkulozes slimnīca", B/O
V/U "Rēzeknes tuberkulozes
slimnīca"
Tuberkulozes stacionārā B90, B94.8, D80, D86, B/O V/U "Tuberkulozes un
diagnostika un ārstēšana J65, Z03.0, Z20.1 plaušu slimību valsts centrs"
Ambulatori konsultatīvā B/O V/U "Tuberkulozes un
palīdzība plaušu slimību valsts centrs",
pašvaldības uzņēmums B/O
"Daugavpils tuberkulozes
slimnīca", pašvaldības
uzņēmums B/O "Liepājas
tuberkulozes slimnīca", B/O
V/U "Balvu tuberkulozes
slimnīca", pašvaldības
uzņēmums B/O "Jelgavas
tuberkulozes slimnīca", B/O
V/U "Jēkabpils tuberkulozes
slimnīca", B/O V/U
"Tuberkulozes slimnīca
"Lielbērze"", B/O V/U
"Tuberkulozes slimnīca
"Ceplīši"", B/O V/U "Cēsu
tuberkulozes slimnīca", B/O
V/U "Rēzeknes tuberkulozes
slimnīca" un tuberkulozes
ambulatorajās ārstniecības
iestādēs
Psihiatrija
Stacionārā palīdzība F06.3-F06.7, F07.0, F07.1, B/O Valsts SIA "Neirožu
F07.2, F20.6, F20.8, F21, stacionārs", bērnu stacionārā
F25.1, F30.0, F30.1, F31.3, nodaļa "Vīķi"
F31.7, F32.0, F32.1, F33.0,
F33.1, F33.4, F34.0, F34.1,
F40-F48, F50, F51,
F60.5-F60.8, F62.0, F68.0,
F70-F79, F90.0-F90.9,
F91.0, F92.0, F92.8, F93,
F95, F02.8+G40
Stacionārā palīdzība F00-F09, F10(5., 6., 7., 8.),- B/O V/U "Rīgas psihoneiro-
F16(5., 6., 7., 8.), loģiskā slimnīca", B/O Valsts
F18(5., 6., 7., 8.), SIA "Strenču psihoneiro-
F19(5., 6., 7., 8.), F20-F48, loģiskā slimnīca"
F50-F50.9, F53, F60-F62,
F68.1, F70-F79, Z02.3,
Z04.6, Z04.8
F00-F09, F10(5., 6., 7., 8.)- B/O Valsts A/S "Liepājas
F16(5., 6., 7., 8.), psihoneiroloģiskā slimnīca",
F18 (5., 6., 7., 8.), B/O Valsts SIA "Daugavpils
F19 (5., 6., 7., 8.), F20-F48, psihoneiroloģiskā slimnīca",
F50-F50.9, F53, F60-F62, B/O V/U "Jelgavas psiho-
F68.1, F70-F79, F80.3, neiroloģiskā slimnīca
F84.0-F84.9, F90-F92, F95, "Ģintermuiža""
Z02.3, Z04.6, Z04.8
F02.8+G40, F07.0, F07.9, B/O Valsts SIA "Bērnu
F20.0, F20.1, F20.2, psihoneiroloģiskā slimnīca
F20.3, F20.5, F20.6, "Ainaži""
F20.8, F20.9, F70-F79
F00-F03 (izņemot F01.0, B/O Valsts SIA "Aknīstes
F02.4), F04, F05, F06, F07, psihoneiroloģiskā slimnīca"
F20.0, F20.1, F20.2, F20.3,
F20.5, F20.6, F20.8, F20.9,
F21, F22.0 F22.8, F22.9,
F70, F71-F73, F78, F79
F00-F03 (izņemot F01.0, B/O Valsts SIA "Vecpiebalgas
F02.4), F04, F05, F06, F07, psihoneiroloģiskā slimnīca"
F20.0, F20.2, F20.3, F20.4,
F20.5, F20.6, F20.8, F21,
F22.8, F62.1, F70, F71-F73,
F78, F79
Ambulatori konsultatīvā B/O V/U "Psihiatrijas centrs",
palīdzība centros B/O V/U "Rīgas psihoneiro-
loģiskā slimnīca", B/O Valsts
A/S "Liepājas psihoneiro-
loģiskā slimnīca", B/O V/U
"Jelgavas psihoneiroloģiskā
slimnīca "Ģintermuiža"",
B/O Valsts SIA "Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca",
B/O Valsts SIA "Strenču
psihoneiroloģiskā slimnīca"
Tiesu psihiatriskā B/O V/U "Psihiatrijas centrs",
ekspertīze B/O V/U "Rīgas psihoneiro-
loģiskā slimnīca", B/O Valsts
SIA "Strenču psihoneiroloģiskā
slimnīca", B/O Valsts SIA
"Daugavpils psihoneiro-
loģiskā slimnīca", B/O Valsts
A/S "Liepājas psihoneiro-
loģiskā slimnīca", B/O V/U
"Jelgavas psihoneiroloģiskā
slimnīca "Ģintermuiža""
Stacionārā palīdzība F01-F05, F06.0-5,7,8,9; B/O Valsts SIA "Bērnu
bērniem F07-F09. F10-F19, F20-F29, slimnīca "Gaiļezers""
F30-F39, F40-F44, F45.0,9.
F49, F48.1-9, F50, F51.0,
5-9, F52-F59, F60-F69,
F70.1,8,9. F71.0-9, F72-F79,
F80.3.F84-F89. F90.1,8,9.
F91, F92, F93, F94, F95.1-9.
Onkoloģija un hematoloģija
Konsultatīvi - ambulatorā B/O V/U "Latvijas
palīdzība onkoloģijā onkoloģijas centrs, B/O V/U
"Liepājas onkoloģiskā
slimnīca", B/O V/U
"Daugavpils onkoloģiskā
slimnīca"
Stacionārā palīdzība C00, C16-C16.9, C17, B/O V/U "Latvijas
onkoloģijā C18-C21.8, C22-C26, onkoloģijas centrs, B/O V/U
C43-C46, C48-C50, "Liepājas onkoloģiskā
C51-C58, C76-C80.9, D00.2, slimnīca", B/O V/U
D01, D03-D05, D06-D07.6, "Daugavpils onkoloģiskā
D18-D18.1, D20, D22-D22.9, slimnīca"
D24, D26, D27-pēc 45 gadu
vec., D28.2, D39, D48,
I88.1-I88.9, N60-N63, N64.5,
N64.8, N64.9, N85.1, N88-
N88.9, N90.1, N90.2, N90.3,
C15.9 B/O V/U "Daugavpils
onkoloģiskā slimnīca"
CO1-C15.9, C30-C33, B/O V/U "Latvijas
C60-C68.9, C73-C75.9, onkoloģijas centrs"
D00-D00.1, D02-D04,
D09.0-D09.9, D10-D17.9,
D21.0, D23.0-D23.4,
D37-D38.6, D40-D41.9,
D44,E04,E05
C33-C39.9, C45 B/O V/U "Tuberkulozes un
plaušu slimību valsts centrs"
C40-C41.9 B/O Valsts SIA "Traumato-
loģijas un ortopēdijas slimnīca"
C61, C64, C65, C66, C67, B/O Valsts A/S "P.Stradiņa
C68 klīniskā universitātes
slimnīca"
Liepājas pilsētas centrālā
slimnīca
Onkoloģisko un B/O V/U "Latvijas
hematoloģisko slimnieku onkoloģijas centrs, B/O V/U
staru terapija un "Liepājas onkoloģiskā
ķīmijterapija slimnīca", B/O V/U
"Daugavpils onkoloģiskā
slimnīca"
E 04, E 05- staru terapija. B/O V/U "Latvijas
Izotopu diagnostika. onkoloģijas centrs"
Neiroonkoloģija C47.0, C47.1, C47.2, Rīgas pašvaldības B/O SIA
C47.8, C47.9, C70-C72, "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"",
C75.1-C75.4, C77.0, C79.3, B/O Valsts A/S "P.Stradiņa
C79.4, C81, C85, C90.0, klīniskā universitātes
C90.2, D16.4, D16.6, slimnīca"
D16.8, D17.0, D18, D21,
D32, D33, D35.2-D35.5,
D36.1, D42, D43,
D44.3-D44.6, D48.2
Stacionārā palīdzība C00-C90, C97-D09 B/O Valsts A/S "Bērnu
bērniem onkoloģijā klīniskā universitātes
slimnīca"
Stacionārā palīdzība D61, C91-C96 B/O Valsts A/S "Bērnu
bērniem hematoloģijā klīniskā universitātes
slimnīca"
Ķīmijterapija un staru C15-C26, C76.2, C76.3, B/O Valsts A/S "P.Stradiņa
terapija C77.2, C78.4,5,6,7,8, C80, klīniskā universitātes
C33-C34, C37, C38.1,2,3,4, slimnīca"
C39, C45.0, C49.3, C76.1,
C77.1, C78.0,1,2,3, C43.1,3,
C44.1,3, C61, C64, C65-C68,
C69, C70-C72, C81-C85
Ambulatori konsultatīvā B/O Valsts A/S "Slimnīca
palīdzība hematoloģijā "Linezers", B/O Valsts A/S
"Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca", B/O V/U "Liepājas
onkoloģiskā slimnīca", B/O
V/U "Daugavpils
onkoloģiskā slimnīca"
Stacionārā palīdzība C81-C81.3, C82.1, C83.0, B/O V/U "Liepājas
hematoloģijā C83.3, C84, C85.1, C88.2, onkoloģiskā slimnīca", B/O
C90.0, C 90.2, C91.1, C92, V/U "Daugavpils
C92.1, C93.1, C94.1, D45, onkoloģiskā slimnīca"
D48, D59.1, D46.0, D46.1,
D47.3, D69.3
C81-C96, D46-D47, B/O Valsts A/S "Slimnīca
D55-D76 "Linezers""
Hematoloģijas laboratorijas B/O Valsts A/S "Slimnīca
pieaugušiem un bērniem "Linezers""
Prostatas specifiskā B/O V/U "Latvijas
antigēna skrīnings onkoloģijas centrs", B/O V/U
"Liepājas onkoloģiskā
slimnīca", B/O V/U
"Daugavpils onkoloģiskā
slimnīca"
Mammogrāfijas B/O V/U "Latvijas
skrīninga programma onkoloģijas centrs", B/O V/U
"Liepājas onkoloģiskā
slimnīca", B/O V/U
"Daugavpils onkoloģiskā
slimnīca", Diagnostikas centrs,
Jūras medicīnas centrs
Onkoloģiskā ķirurģija C16-C26, C43.1, C44.1, B/O Valsts A/S "P.Stradiņa
C43.3, C44.3, C69, C79.8, klīniskā universitātes
C76.2, C76.3, C77.2, slimnīca"
C78.4, 5, 6, 7, 8, C80
Mātes un bērna veselības aprūpe
Jaundzimušo intensīvā P10-P15, P20-P28, BOVAS "P.Stradiņa
terapija un reanimācija P35-P39, P52-P59, klīniskā universitātes
P70-P70.9, P90-P96, Q slimnīca", BOVSIA "Bērnu
slimnīca "Gaiļezers"",
BOVAS "Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca",
Jēkabpils rajona centrālā
slimnīca, Liepājas pilsētas
centrālā slimnīca, Vidzemes
zonas perinatālās aprūpes
centrs
Augsta riska grūtnieču O10-16, O20-O21.9, BOVAS "P.Stradiņa
un nedēļnieču aprūpe, O23-O23.9, O26-O28.9, klīniskā universitātes
tai skaitā nedēļnieces O30, O33.9, O35-O35.9, slimnīca", BOVSIA "Bērnu
pie slimiem bērniem O36-O36.9, O42.1-O42.9, slimnīca "Gaiļezers"",
O43-O46.9, O48, O60, BOVAS "Bērnu klīniskā
O68, O82, O34-O34.9, universitātes slimnīca",
O85-O99.8, P00-P04.9, Jēkabpils rajona centrālā
P05-P08, P20-P20.9, slimnīca, Liepājas pilsētas
Z39-Z39.2 centrālā slimnīca, Vidzemes
zonas perinatālās aprūpes
centrs
Bērnu vājredzības un B/O Valsts A/S "Bērnu
akluma korekcija klīniskā universitātes
slimnīca"
Ģimenes plānošana Valsts ģimenes veselības centrs
Stacionārā palīdzība Q, P00-P96, A50 B/O Valsts SIA "Bērnu
jaundzimušajiem slimnīca "Gaiļezers""
Stacionārā palīdzība P07.2, P36, P10.2, P52.2, B/O Valsts A/S "Bērnu
bērniem īpaši smagos P91.2. J45. klīniskā universitātes
gadījumos Reanimācija slimnīca"
Grūtnieču patoloģija O10, O21.2, O21.8, O22.2, B/O Valsts A/S "P.Stradiņa
O22.3, O22.5, O22.9, klīniskā universitātes
O87.9, O87.0, O87.1, O87.3, slimnīca"
O23.0, O24, O26.6, O33.6,
O33.7, O34.0-O34.2,
O34.4, O34.6, O34.9, O35.0,
O36.7, O99.11, O99.21,
O99.31, O99.41, O99.51,
O99.81 - O99.83, O99.91
Ginekoloģija (tai skaitā N70, N71, N73.0, N73.3, B/O Valsts A/S "P.Stradiņa
pacientes, kuras pārvestas N73.5, O85, O86, T81 klīniskā universitātes
no citām slimnīcām slimnīca"
ķirurģiskai ārstēšanai un
intensīvai terapijai)
Cistiskās fibrozes slimnieku E84 B/O Valsts A/S "Bērnu
stacionārā un ambulatorā klīniskā universitātes
ārstniecība slimnīca"
Bērnu cerebrālās triekas G09, G40, 41, G80.2, B/O Valsts SIA "Bērnu
riska grupa G80, G91, P10, P11, P13, slimnīca "Gaiļezers""
P14, P52, P91.2, G81, G82,
G83, P91.01
Alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas ierobežošana
Diagnostika un F10.4; 5; 6; 7 F10.02; 03; B/O V/U "Daugavpils
ārstēšana, tai skaitā: 04; 07, F11.02; 05, F12.00; narkoloģiskā slimnīca",
Alkohola psihozes un 02; 04, F13.00; 02, 03; 04, B/O V/U "Liepājas narko-
citas akūtas intoksikācijas 05, F14.00; 02; 04, F15.00; loģiskā slimnīca", B/O V/U
un psihotiski stāvokļi 02; 03; 04; 05, F16.00; 02; "Jelgavas narkoloģiskā
03; 04; 05, F18.00; 02; 03; slimnīca", B/O V/U "Straupes
04, F19.00; 02; 03; 04; 05 narkoloģiskā slimnīca", B/O
V/U "Narkoloģijas centrs"
Alkohola abstinence F10.3 B/O V/U "Daugavpils
narkoloģiskā slimnīca", B/O
V/U "Liepājas narkoloģiskā
slimnīca", B/O V/U
"Jelgavas narkoloģiskā
slimnīca", B/O V/U "Straupes
narkoloģiskā slimnīca", B/O
V/U "Narkoloģijas centrs"
Alkohola motivācija F10 B/O V/U "Liepājas
narkoloģiskā slimnīca", B/O
V/U "Jelgavas narkoloģiskā
slimnīca", B/O V/U
"Narkoloģijas centrs "
Psihoaktīvu vielu F11.3-9, F12.3-9, F13.3-9, B/O V/U "Daugavpils
abstinence (izņemot F14.3-9, F15.3-9, F16.3-9, narkoloģiskā slimnīca", B/O
alkoholu) F18.3-9, F19.3-9 V/U "Liepājas narkoloģiskā
slimnīca", B/O V/U
"Jelgavas narkoloģiskā
slimnīca", B/O V/U
"Narkoloģijas centrs ",B/O
V/U "Straupes narkoloģiskā
slimnīca"
Pusaudžu motivācija F10-F16, F18, F19 B/O V/U "Jelgavas
narkoloģiskā slimnīca", B/O
V/U "Narkoloģijas centrs "
Narkomānu motivācija F11-F16, F18, F19 B/O V/U "Jelgavas
narkoloģiskā slimnīca", B/O
V/U "Narkoloģijas centrs "
Metadona programma F11.2, 3 B/O V/U "Narkoloģijas
centrs "
Rehabilitācijas programma
Medicīniskās G50-G64, I20.0-I20.8, Nacionālais rehabilitācijas
rehabilitācijas programma I60-I69.8-sekas pirmajā gadā, centrs "Tērvete"
J45.0-J45.9, J95.3, J96.1,
M03.6, M05-M05.9,
M15.0-M17.9, M24.5-M24.6,
M40.0-M42.0, M43.1,
M45, M47.0-M47.2, M50.0,
M50.1, M51.1, M91-M93.9,
M95.3-M96.9,Q66.8, Q67.5,
Q68.0-Q70.9, Q71-Q74.9,
T90.8-T90.9, T91.1, T91.2,
T92.1-T92.9, T93.1-T93.9
G35, G50-G64, G80-G83.9, Valsts nacionālais rehabili-
G99.8, I05-I09, I20.0-I20.8, tācijas centrs "Līgatne"
I21.0-I23.8, I40-I41.8,
I60-I69.8-sekas pirmajā gadā,
I97.0-I97.1, J45.0-J45.9,
J95.3, J96.1, M03.6,
M05-M05.9, M08-M08.9,
M15-M17.9, M43.1, M45,
M47.0-M47.2, M50.0, M50.1,
M51.1, M95.3-M96.9, T90.5,
T90.8-T90.9, T91.1, T91.2,
T91.3, T92.4,T93.4
G10-G13, G20-G26, Nacionālais rehabilitācijas
G35-G37, G50-G64, centrs "Vaivari"
G70-G73, G80-G83.9,
G93.1,G93.4, G95.1, G99.8,
H18.5, H26.0-H26.9, H27.0,
H31.2, H35.1,H35.5, H49-H51,
H53-54.7, I05-I09, I20-I20.8,
I21-I23.8, I25.2, I40-I41.8,
I60-I69.8- sekas pirmajā
gadā, I69-I69.8, I97.0-I97.1,
J45.0-J45.9, J95.3, J96.1
L90.5, L91.1 M03.6,
M05.0-M.05.9,M08-M08.9,
M15.0-M17.9, M20-M25,
M40.0-M42.0, M42.1, M42.2,
M43.1, M43.6, M43.9, M45,
M47.0-47.2, M50.0, M50.1,
M51.1, M85.0, M85.6, M86.8,
M89.1, M89.8, M91-M93.9,
M95.3-M96.9, M99.1-M99.9,
Q01-Q07.9, ja garīgās
attīstības traucējumi nepārsniedz
F70.0-F70.9, Q.11.2-Q15.9,
Q65-65.9, Q66.8, Q67.5,
Q68.0-Q70.9, Q71-Q74.9,
Q76.0-Q78.9, Q93.1-Q93.4,
T90.5, T90.8-T90.9, T91.1,
T91.2., T91.3, T92.1-T92.9,
T93.1 -T93.9, T95.0-T95.9
J45.0-J45.9, J95.3, J96.1 Rehabilitācijas slimnīca "Ogre"
G35, G60-G64, G71.2, Rehabilitācijas centrs
G82.0-G83.9, M05.0- "Jaunķemeri"
M05.9, M08-M08.9,
M15.0-M17.9, M24.5-M24.6,
M47.0-M47.2, M50,0,1,
M51.0, M51.1, J95.3, I05-I09,
I20.0-I20.8, I21.0-I23.8,
I40-I41.8, I60-I69.8-sekas
pirmajā gadā, I97.0-I97.1,
T90.5, T91.1, T91.2, T91.3,
T92.1, T92.9, T93.1 -T93.9
G50-G64, G71.2, G80-G83.9, Rehabilitācijas slimnīca
G99.8, I05-I09, I60-I69.8- "Rāzna"
sekas pirmajā gadā, I97.0-
I97.1, J45.0-J45.9, J95.3,
J96.1, M24.5-M24.6, M40.0-
M42.0, M43.1, M45, M91-
M93.9, Q01-Q07.9, ja garīgās
attīstības traucējumi
nepārsniedz F70.0-F70.9,
Q65-Q65.9, Q66.8, Q67.5,
Q68.0-Q70.9, Q71-Q74.9,
Q93.1-Q93.4, , T90.8-T90.9,
T92.1-T92.9, T93.1 - T93.9,
M03.6-M08.9, M15.0-M17.9, Rehabilitācijas slimnīca
M24.5-M24.6, M41.5 - "Krimulda"
M42.0, M45, M91-M93.9,
M95.3-M96.9, Q65.0-Q65.9,
Q66.8, Q71.0-Q74.9,
Q76.0-Q76.9, Q77.0-Q78.9,
T95.0-T95.9
G80-G83.9, J45.0-J45.9, Rehabilitācijas slimnīca
J95.3, J96.1 A16.3, B90.9, "Baltezers"
Z20.1, R76.1
Q65-Q65.9, Q66.8, Q67.5, Protezēšanas un ortopēdijas
Q68.0-Q70.9, Q71-Q74.9, centrs
Q76.0-Q78.9, M03.6,
M05.0-M05.9, M08-M08.9,
M15.0-M17.9, M24.5-M24.6,
M40.0-M42.0, M43.1, M45,
M91-M93.9, M95.3-M96.9,
T91.1, T91.2, T92.1-T92.9,
T93.1-T93.9, T95.0-T95.9,
L90.5, L91.1
G80.0-G83.9, T90.5, Valmieras slimnīca
T90.8-T90.9, T91.1, Q01.0-
Q07.9, Q93.1-Q93.4, G35,
G50.0-G59.0, G60.0-G64,
G71.2, I60-I69.8-sekas
pirmajā gadā, M50.0, M50.1,
M51.1, G99.8, I65.0,
M47.0-M47.2 Q66.8, M03.6,
M05.0-M05.9, M08-M08.9,
M15.0-M17.9, M24.5-M24.6
Terciārā līmeņa veselības aprūpe
Neiroangioloģija F01.0, F01.1, F01.2, G45.0, Rīgas pašvaldības B/O SIA
G45.1, G95.1, I69.0 - I69.8, "Klīniskā slimnīca
I60-I67, M47.0, Q28.0, "Gaiļezers""
Q28.1, Q28.2, Q28.3
I60-I67.1 M47.0, Q28.0, B/O Valsts A/S "P.Stradiņa
Q28.1, Q28.2, Q28.3 klīniskā universitātes
slimnīca"
Mikroķirurģija C40, C40.0-C40.3, C40.8, Rīgas pašvaldības B/O SIA
C40.9, C41, C41.0, C41.1, "Klīniskā slimnīca
C47, C47.0-C47.6, C47.8, "Gaiļezers""
C47.9, D16, D16.0-D16.6,
D18, D18.0, D18.1, G51,
G51.0-G51.4, G51.8, G54,
G54.6, G56, G56.0-G56.3,
G57, G57.3-G57.6, I74,
I74.2, I74.3, I77, I77.0, I89,
I89.0, M18, M18.0-M18.5,
M18.9, M65, M65.0-M65.4,
M65.8, MM65.9, M67,
M67.0-M67.4, M67.8, M67.9,
M72, M72.0, M84, M84.0-
M84.4, M84.8, M84.9, N49,
N49.1, N97, N97.1, O00,
O00.1, Q27, Q27.3, Q27.9,
Q68, Q68.1, Q69, Q69.0-
Q69.2, Q69.9, Q70, Q70.0-
Q70.4, Q70.9, Q71, Q71.0-
Q71.3, Q71.8, Q74, Q74.0,
S04, S04.5, S08, S08.0, S08.1,
S08.8, S09, S09.0-S09.2,
S09.7-S09.9, S14, S14.4, S15,
S15.0-S15.3, S15.7-S15.9,
S24, S24.3, S34, S34.6, S38,
S38.2, S44, S44.0-S44.5,
S44.7-S44.9, S45, S45.0-
S45.3, S45.7-S45.9, S47, S48,
S48.0, S48.1, S48.9, S49,
S49.7, S49.8, S54, S54.0-
S54.3, S54.7-S54.9, S55,
S55.0-S55.2, S55.7, S55.9,
S56, S56.0-S56.5, S56.7, S58,
S58.0, S58.1, S58.9, S64,
S64.0-S64.4, S64.7-S64.9,
S65, S65.0-S65.5, S65.7-
S65.9, S66, S66.0-S66.9, S67,
S67.0, S67.8, S68.0-S68.4,
S68.8, S68.9, S69, S69.7-
S69.9, S74, S74.0-S74.2,
S74.7, S75, S75.0-S75.2,
S75.7-S75.9, S78, S78.1, S84,
S84.0-S84.2, S84.7, S85,
S85.0-S85.2, S85.7, S85.8,
S87, S87.0, S87.8, S88, S88.0,
S88.1, S94, S94.0-S94.3,
S94.7, S94.8, S95, S95.0-
S95.2, S95.7, S95.8, S97,
S97.0, S97.1, S97.8, S98,
S98.0-S98.4, S99, S99.7, T04,
T04.2-T04.4, T05, T05.0-
T05.6, T06, T06.2-T06.4, T87,
T87.0, T87.2, T87.3, T87.6,
T92, T92.4-T92.6, T92.8, T93,
T93.4-T93.6, T93.8, T95,
T95.0-T95.3
C40, C40.0-C40.3, C40.8, BO VAS "Slimnīca
C40.9, C41, C41.0, C41.1, "Linezers""
C47, C47.0-C47.6, C47.8,
C47.9, D16, D16.0-D16.6,
D18, D18.0, D18.1, G51,
G51.0-G51.4, G51.8, G54,
G54.6, G56, G56.0-G56.3,
G57, G57.3-G57.6, I74, I74.2,
I74.3, I77, I77.0, I89, I89.0,
M18, M18.0-M18.5, M18.9,
M65, M65.0-M65.4, M65.8,
MM65.9, M67, M67.0-M67.4,
M67.8, M67.9, M72, M72.0,
M84, M84.0-M84.4, M84.8,
M84.9, N49, N49.1, N97,
N97.1, O00, O00.1, Q27,
Q27.3, Q27.9, Q68, Q68.1,
Q69, Q69.0-Q69.2, Q69.9,
Q70, Q70.0-Q70.4, Q70.9,
Q71, Q71.0-Q71.3, Q71.8,
Q74, Q74.0, S04, S04.5, S08,
S08.0, S08.1, S08.8, S09,
S09.0-S09.2, S09.7-S09.9, S14,
S14.4, S15, S15.0-S15.3,
S15.7-S15.9, S24, S24.3, S34,
S34.6, S38, S38.2, S44, S44.0-
S44.5, S44.7-S44.9, S45, S45.0-
S45.3, S45.7-S45.9, S47, S48,
S48.0, S48.1, S48.9, S49,
S49.7, S49.8, S54, S54.0-
S54.3, S54.7-S54.9, S55, S55.0-
S55.2, S55.7, S55.9, S56,
S56.0-S56.5, S56.7, S58,
S58.0, S58.1, S58.9, S64,
S64.0-S64.4, S64.7-S64.9, S65,
S65.0-S65.5, S65.7-S65.9, S66,
S66.0-S66.9, S67, S67.0, S67.8,
S68.0-S68.4, S68.8, S68.9, S69,
S69.7-S69.9, S74, S74.0-S74.2,
S74.7, S75, S75.0-S75.2, S75.7-
S75.9, S78, S78.1, S84, S84.0-
S84.2, S84.7, S85, S85.0-
S85.2, S85.7, S85.8, S87,
S87.0, S87.8, S88, S88.0,
S88.1, S94, S94.0-S94.3,
S94.7, S94.8, S95, S95.0-
S95.2, S95.7, S95.8, S97,
S97.0, S97.1, S97.8, S98,
S98.0- S98.4, S99, S99.7, T04,
T04.2-T04.4, T05, T05.0-
T05.6, T06, T06.2-T06.4, T87,
T87.0, T87.2, T87.3, T87.6,
T92, T92.4-T92.6, T92.8,
T93, T93.4-T93.6, T93.8,
T95, T95.0-T95.3
Toksikoloģija T36, T39 - T48, T50 - T65 Rīgas pašvaldības B/O SIA
"Klīniskā slimnīca
"Gaiļezers""
Zobārstnieciskās aprūpes C00.9, C02.9, C05.9, B/O V/U "Valsts Zobārst-
koordinēšana un C06.9, C07, C08.0, C08.1, niecības centrs"
specializēta mutes, sejas C11.9, C31, C31.0, C41.0,
un žokļu slimību ārstēšana C41.1, C43, C43.3, C49.0,
iedzimtu patoloģiju un D00.0, D10.0-D10.3, D11,
jaunveidojumu gadījumos D16.4, D16.5, D17.9, D18,
D18.0, D18.1, D21.0, D21.9,
D23.3, D23.4, K00.0, K00.1,
K00.3, K00.4, K00.5, K01.0,
K07, K07.0-K07.2, K07.4,
K07.5, Q10.3, Q17, Q17.0,
Q17.8, Q18.1, Q18.8, Q18.9,
Q38.1, Q38.3, Q82.8
Mugurkaulu ķirurģija S12, S12.0-S12.2, S13, B/O Valsts SIA "Traumato-
S13.4, S13.6, S14, S22, loģijas un ortopēdijas
S22.0, S22.1, S23, S23.0, slimnīca"
S23.1, S24, S30, S32,
S32.8, S33, S33.0, S33.1,
S34, T02, T02.0, T02.1,
T02.7, T03, T03.0, T03.1,
T91, T91.1 - T91.3, T91.8
Specializētās ārstnieciskās G50-G52, G54.0, 2, G40, B/O Valsts A/S "P.Stradiņa
stacionārās palīdzības G41, G20, G91, Q03, N18, klīniskā universitātes
sniegšana pacientiem H33, H74.0, H74.1, H80 slimnīca"
īpaši smagos gadījumos
(oftalmoloģija, neiro-
ķirurģija, otolaringoloģija)
Bērnu skoliožu ārstniecība M41.0- M41.2 Nacionālais rehabilitācijas
centrs "Vaivari"
Multiplā skleroze A/S "Latvijas Jūras
medicīnas centrs"
Černobiļas AES avārijas B/O Valsts A/S "P.Stradiņa
likvidētāju un arodslim- klīniskā universitātes
nieku ārstnieciskā aprūpe slimnīca"
un ārstēšana stacionārā

Ārstniecības departamenta direktors O. Velmers

 

Apstiprināts ar
Labklājības ministrijas
2000. gada 6. marta rīkojumu Nr. 68

 

2.pielikums

(Labklājības ministrijas

2000. gada 23. augusta

rīkojuma Nr.239 redakcijā)

Valsts speciālā veselības aprūpes budžeta programmas 02.00.00 "Centralizētie pasākumi" pasākumi, kas
2000. budžeta gadā tiek apmaksāti no valsts speciālā veselības aprūpes budžeta ar bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības
"Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra" starpniecību

Infekciju, seksuāli transmisīvo un lipīgo ādas slimību diagnostika, ārstēšana un izplatības ierobežošana

1. Infekciju un parazītisko slimību laboratoriskās diagnostiskās un apstiprinošās laboratoriskās diagnostikas (t.sk. seksuāli transmisīvo slimību) nodrošināšana /VIC ambulatorajai daļai, stacionārām nodaļām un Latvijas valsts veselības aprūpes iestādēm.

2. Infektoloģijas dienesta darba koordinācija un metodiskā vadība Latvijā (33 administratīvās teritorijās) atbilstoši PVO prasībām.

3. Kvalificētas, specializētās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana akūtu un hronisku dzīves kvalitāti mazinošu (invalidizējošu) infekciju slimību slimniekiem.

4. Vakcinācijas paraugkabineta uzturēšana ar mērķi veikt praktisko darbu un sniegt konsultatīvo palīdzību medicīnas darbiniekiem.

5. Kvalificētas specializētas stacionārās veselības aprūpes nodrošināšana infekciju slimību slimniekiem.

6. Pasīvai imunizācijai nepieciešamo imūnbioloģisko preparātu (imunoglobulīnu un serumu) iegāde, uzglabāšana un sadale valsts veselības aprūpes iestādēm.

7. AIDS un CIV (HIV) laboratoriskā diagnostika, ambulatorā un stacionārā ārstēšana.

8. CIV (HIV) inficēto, AIDS slimnieku un personāla psihosociālā aizsardzība.

9. Prognostiski nepieciešamo diagnostisko un ārstniecības līdzekļu nodrošinājums ārkārtēju situāciju gadījumos.

10. Epidemioloģiskās grupas darbs seksuāli transmisīvo slimību epidiperēkļos.

Tuberkulozes un hronisko plaušu slimību izplatības ierobežošana

1. Bezmaksas medikamentu centralizētā iegāde

2. Tuberkulozes bakterioloģiskās diagnostikas kontrole

Onkoloģija un hematoloģija

1. Stomijas invalīdu rehabilitācija.

2. Bezmaksas medikamentu onkoloģijā iegāde.

3. Audzēju marķeru noteikšana onkoloģiskiem slimniekiem.

4. Onkopreparāti.

5. Citostātiķi un citi medikamenti onkohematoloģijā pieaugušiem slimniekiem.

6. Hemofilijas un citu iedzimtu koagulāciju ārstēšana.

7. Citostātiķi un citi medikamenti onkoloģijā un onkohematoloģijā bērniem.

Mātes un bērna veselības aprūpe

1. Bērnu surdoloģijas stacionārā palīdzība.

2. Bērnu surdoloģijas ambulatorā palīdzība.

3. Bērnu kardioloģija un kardioloģisko slimnieku reanimācija (ārstēšana).

4. Bērnu kardioloģija un kardioloģisko slimnieku reanimācija (ārstēšanas līdzekļi).

5. Bezmaksas speciālie diētiskie preparāti ģenētiskiem slimniekiem.

6. Medicīniskās ģenētiskās aprūpe.

7. Augšanas hormona preparātu iegāde.

8. Ārstniecisko maisījumu iegāde.

9. Bērni ar iedzimtām sejas šķeltnēm un iedzimtām sejas un žokļu anomālijām.

10. Bezmaksas medikamenti (Surfaktants un Pentaglobīns) - neiznesto jaundzimušo bērnu (līdz 7 dzīves dienai) ārstēšanai.

11. Bērnu nieru aizvietotājterapijas nodrošināšana.

12. Grūtnieču bioķīmisko skrīningu uz augļa hromosomu trisomijām.

Cukura diabēta programma

1. Insulīna preparātu iegāde pieaugušajiem un bērniem.

2. Vēlīno cukura diabēta komplikāciju aizkavēšana un novēršana, ieskaitot regulāru cukura (glikozes) koncentrācijas noteikšana asinīs un urīnā.

3. Diabēta slimnieku ārstēšana un individualizēta diabēta kompensācijas izstrādāšana.

4. Cukura diabēta pacientu apmācība.

Alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas ierobežošana

1. Diagnostika un ārstēšana.

2. Alkoholisma novēršana un slimības agrīna atklāšana

3. Valsts narkoloģiskās aprūpes un veselības centra darbs ierobežošanas politikas, un programmas izstrādē, ieviešanā un vadīšanā.

Apdegumu programma

1. Apdegumu ārstēšana.

2. Bērnu apdegumu ārstēšana.

Terciārā līmeņa veselības aprūpe

1. Sporta medicīna.

2. Lepras slimnieku ārstēšana.

3. Specializētās ārstnieciskās stacionārās palīdzības sniegšana pacientiem īpaši smagos gadījumos:

3.1. Kardioķirurģija - operācijas mākslīga asinsritē, slēgta tipa sirds operācijas, elektrokardiostimulatoru implantācija;

3.2. Nefroķirurģija - nieru transplantacija;

3.3. Torakāla ķirurģija - Kardioloģija (invazīvā kardioloģija).

4. Centralizētie medikamenti un medicīniskie materiāli.

5. Valsts patoloģijas centrs.

6. Bērnu patologanatomijas birojs.

7. Endoprotēžu centralizētā iepirkšana.

Ārstniecības departamenta direktors O. Velmers

 

Apstiprināts ar
Labklājības ministrijas
2000. gada 6. marta rīkojumu Nr. 68

 

3.pielikums

(Labklājības ministrijas

2000. gada 23. augusta

rīkojuma Nr.239 redakcijā)

Valsts speciālā veselības aprūpes budžeta programmas 05.00.00 "Administrēšanas izdevumi" apakšprogrammas 05.03.00
"Reģistru uzturēšanas izdevumi" pasākumi, kas 2000. budžeta gadā tiek apmaksāti no valsts speciālā veselības aprūpes budžeta ar bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības
"Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra" starpniecību

1. Prakses ārstu reģistrs.

2. Seksuāli transmisīvo slimību reģistrs.

3. Tuberkulozes slimību reģistrs.

4. Psihisko slimību reģistrs.

5. Latvijas vēža slimnieku reģistra darbības nodrošināšana, informācijas sistēmas izveide.

6. Jaundzimušo reģistrs.

7. Cukura diabēta slimnieku reģistrs

8. Valsts narkoloģiskās aprūpes reģistrs

9. Zobārstnieciskās aprūpes reģistrs

10. Valsts arodslimību un Černobiļas AES avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļauto personu reģistrs.

11. "Balttransplant" Latvijas nodaļas reģistrs.

12. Slimokasu dalībnieku reģistrs.

13. Informātikas un organizatoriski metodiskā sadaļa Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.

14. Iedzimto anomāliju valsts reģistrs.

Ārstniecības departamenta direktors O. Velmers

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Labklājības ministrijas 2000.gada 6.marta rīkojumā Nr.68 "Par valsts speciālā .. Statuss:
Spēkā neesošs
spēkā neesošs
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 239Pieņemts: 23.08.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 303/306, 30.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
10175
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"