Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.39 izraksts

Rīgā 2000.gada 22.augustā

1.§

Par Ministru kabineta 2000.gada 15.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.37, 41.§) "Valsts investīciju programmas projekts 2001.-2003.gadam"

Apspriešanā piedalījās: V.Makarovs, A.Požarnovs, A.Kalvītis, A.Bērziņš.

Nolēma:

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2000.gada 15.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37, 41.§) "Valsts investīciju programmas projekts 2001.-2003.gadam" 2.1.apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:

"2.1. ņemt par pamatu projektus, kuri iekļauti likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam" norādītajās saistībās, ievērojot 2001.gadam noteiktos "mērķa griestu" ietvarus 33,046 milj. latu apmērā;".

2.§

Par Ministru kabineta 2000.gada 15.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.37, 39.§) "Par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanas ietekmi uz budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu"

Apspriešanā piedalījās: V.Makarovs, G.Bērziņš, A.Bērziņš.

Nolēma:

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2000.gada 15.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37, 39.§) "Par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanas ietekmi uz budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu" 2.3.apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:

"2.3. Finansu ministrijai saskaņot ar Labklājības ministriju Valsts sociālās apdrošināšanas fondam un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Latvijas vides aizsardzības fondam paredzēto finansējumu minimālās darba algas paaugstināšanai speciālā budžeta ietvaros."

 

30.§

Par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku

Apspriešanā piedalījās: K.Greiškalns, M.Gruškevics, V.Makarovs, K.Pētersone, I.Labucka, A.Požarnovs, I.Bērziņš, G.Bērziņš, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Akceptēt iesniegto pedagogu (izņemot pirmsskolas izglītības, interešu izglītības un augstākās izglītības pedagogu) darba samaksas paaugstināšanas grafiku.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai, Zemkopības ministrijai, Kultūras ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Labklājības ministrijai un Tieslietu ministrijai izglītības sistēmas reformu pasākumu rezultātā ietaupītos finansu līdzekļus novirzīt pedagogu darba samaksas paaugstināšanai ar 2000.gada 1.septembri.

3. Saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku Finansu ministrijai iestrādāt budžeta izdevumu bāzē katrā iepriekšējā budžeta gadā piešķirtos līdzekļus pedagogu darba samaksas reformai. Pedagogu darba samaksas paaugstināšanai paredzēt 2000.gada valsts budžetā - 2,94 milj. latu (ar 01.09.2000.), 2001.gada valsts budžetā - 8,13 milj. latu (ar 01.01.2001.) un 3,35 milj. latu (ar 01.09.2001.), 2002.gada valsts budžetā - 10,05 milj. latu (ar 01.01.2002.) un 4,18 milj. latu (ar 01.09.2002.), 2003.gada valsts budžetā - 12,54 milj. latu (ar 01.01.2003.) un 3,73 milj. latu (ar 01.09.2003.) proporcionālā sadalījumā Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Labklājības ministrijas budžetā, kā arī mērķdotācijām pašvaldībām.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Finansu ministriju kārtējā gada budžeta projekta sagatavošanas laikā precizēt šī protokollēmuma 3.punktā minētās summas atbilstoši izglītības sistēmas reformu plāna īstenošanai un pedagoģisko likmju skaita izmaiņām.

5. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.8, 37.§) "Par izglītības sistēmas reformu plānu izmaksu efektivitātes paaugstināšanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku" grozījumu un svītrot 1.punktā vārdus "un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku".

31.§

Valsts investīciju programmas projekts 2001.gadam

Apspriešanā piedalījās: A.Kalvītis, G.Kaņejeva, M.Segliņš, A.Požarnovs, R.Zīle, I.Sudraba, K.Greiškalns, I.Bērziņš, G.Grūbe, V.Makarovs, J.Krūmiņš, A.Jaunsleinis, G.Bērziņš, K.Pētersone, A.Slakteris, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Akceptēt Valsts investīciju programmas projektu 2001.gadam saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem "mērķa griestiem" investīcijām 42,673 milj. latu apmērā sadalījumā pa ministrijām atbilstoši 1.pielikumam, tai skaitā mērķdotācijas pašvaldībām investīcijām - ne vairāk kā 9,6 milj. latu.

2. Noteikt aizdevumu limitus Valsts investīciju programmas projektu realizētājiem 2001.gadā, nepārsniedzot valsts budžeta projekta "mērķa griestos" apstiprinātos kontrolskaitļus 26,566 milj. latu, tai skaitā Labklājības ministrijas projektiem - 5,491 milj. latu, Satiksmes ministrijas projektam - 7,2 milj. latu, pašvaldību projektiem - 12,979 milj. latu un akciju sabiedrībai "Latvenergo" - 0,896 milj. latu.

3. Noteikt valsts galvojumu limitu pašvaldībām 2001.gadam - 7 milj. latu.

4. Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Valsts zemes dienestu un Ekonomikas ministriju pārskatīt jautājumu par to projektu finansējuma pārdali Aizsardzības ministrijas budžeta ietvaros, kas saistīti ar kartogrāfiju.

5. Izpildot Ministru kabineta š.g. 1.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34, 32.§) "Valsts investīciju programmas projekts 2001.-2003.gadam" 9.punktu, ministrijām nedēļas laikā iesniegt Finansu ministrijā (Valsts kasē) nepieciešamos dokumentus valsts galvojumu saņemšanai savas nozares pašvaldību projektiem, kurus attiecīgās ministrijas ir virzījušas iekļaušanai Valsts investīciju programmas projektā 2001.gadam.

6. Ministrijām un valsts budžeta iestādēm, ja nepieciešams, steidzami precizēt un iesniegt Ekonomikas ministrijā priekšlikumus par Valsts investīciju programmas projektā 2001.gadam paredzēto līdzekļu iekšējo pārdali ministrijas (iestādes) ietvaros.

7. Ekonomikas ministrijai saskaņot Valsts investīciju programmas projektu 2001.gadam ar Finansu ministriju pa visiem finansēšanas avotiem un līdz š.g. 28.augustam nosūtīt visiem ministriem un Valsts kancelejai.

8. Sagatavot un divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē jautājumus par atsevišķiem investīciju projektiem:

8.1. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Finansu ministriju - par projekta IA22 "Robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas izveide" un IA16 "Valsts austrumu robežas infrastruktūras attīstība" finansēšanu;

8.2. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Finansu ministriju - par vēstniecības ēkas Vašingtonā iegādi;

8.3. Kultūras ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Finansu ministriju - par projektu CU01-2 "Latvijas Nacionālās operas rekonstrukcijas pirmās kārtas pabeigšana";

8.4. Labklājības ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Finansu ministriju - par projektu WE09-55 "Veselības aprūpes reforma", par projektu "Staru aparāta iegāde Latvijas onkoloģijas centram";

8.5. Finansu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju - par projektu OP03 "Muitas posteņi uz robežām";

8.6. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātam kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Finansu ministriju - par projektu "Valsts administrācijas skolas remonts" un projektu "Civildienesta vienotā uzskaites sistēma".

9. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariātam kopīgi ar Finansu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes ministriju budžeta projekta sagatavošanas procesā precizēt nepieciešamo finansējuma apjomu ISPA projektiem.

 

50.§

Par Ministru kabineta noteikumiem Valsts valodas likuma izpildei

Apspriešanā piedalījās: I.Labucka, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministres I.Labuckas informāciju par Ministru kabineta noteikumu Valsts valodas likuma izpildei piemērošanu.

2. Labklājības ministrijai un Tieslietu ministrijai līdz š.g. 1.novembrim sagatavot atkārtotai publicēšanai Profesiju klasifikatoru, norādot tajā atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām attiecīgajam amatam vai profesijai nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi.

3. Tieslietu ministrijai līdz š.g. 1.novembrim:

3.1. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 1998.gada 15.septembra noteikumos Nr.356 "Noteikumi par valsts pārvaldes kompetences deleģēšanu pilnvarotajām institūcijām", nosakot tajā kompetences deleģētājam uzdevumu sniegt informāciju Valsts valodas centram par savas kompetences deleģēšanu attiecīgajai institūcijai;

3.2. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus noteikumos par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību, paredzot to papildināšanu ar otru sarakstu, kas noteikumu 5.punktā minētajiem darba devējiem un pašnodarbinātajām personām ir obligāts, ja viņu darbība skar Valsts valodas likuma 6.pantā minētās sabiedrības likumīgās intereses.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.39 izraksts Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokola izraksts Pieņemts: 22.08.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 300/301, 25.08.2000.
10051
674
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)