Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitātes

01.12.2020.
 0 komentāri
2020. gada decembrī publicētie tiesību aktu tulkojumi

MK noteikumi Nr. 2 - Noteikumi par statistisko klasifikāciju sarakstu un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību

Cab. Reg. No. 2 - Regulations Regarding the List of Statistical Classifications and the Procedures for the Implementation, Maintenance and Publishing of the Statistical Classifications Included Therein

MK noteikumi Nr. 86 - Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi

Cab. Reg. No. 86 - Regulations Regarding the Administration of Guarantees for the Debt of Customs Charges and Advance Payments

MK noteikumi Nr. 327 - Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība

Cab. Reg. No. 327 - Procedures for Importing and Exporting Veterinary Medicinal Products

MK noteikumi Nr. 793 - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 “Koka būvkonstrukciju projektēšana” (ar groz. līdz 07.08.2018.)

Cab. Reg. No. 793 - Regulations Regarding the Latvian Construction Standard LBN 206-14, Design of Timber Structures (with amendments to 07.08.2018.)

MK noteikumi Nr. 247 - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 “Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana”

Cab. Reg. No. 247 - Regulations Regarding the Latvian Construction Standard LBN 213-15, Design of Aluminium Structures

MK noteikumi Nr. 248 - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-15 “Mūra būvkonstrukciju projektēšana"

Cab. Reg. No. 248 - Regulations Regarding the Latvian Construction Standard LBN 205-15, Design of Masonry Structures

MK noteikumi Nr. 249 - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 212-15 “Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana”

Cab. Reg. No. 249 - Regulations Regarding the Latvian Construction Standard LBN 212-15, Design of Composite Steel and Concrete Structures

MK noteikumi Nr. 254 - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju projektēšana”

Cab. Reg. No. 254 - Regulations Regarding the Latvian Construction Standard LBN 203-15, Design of Concrete Structures

MK noteikumi Nr. 495 - Noteikumi par metodiku, kādā Nacionālais kino centrs aprēķina maksu par filmu izmantošanu, kuru autortiesības vai blakustiesības pieder vai piekrīt valstij

Cab. Reg. No. 495 - Regulations Regarding Methodology by Which the National Film Centre shall Calculate the Fee for the Use of Films the Copyrights and Related Rights of Which are Owned by or Under the Jurisdiction of the State

MK noteikumi Nr. 716 - Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem (noteikumu teksts un 2. pielikums)

Cab. Reg. No. 716 - Regulations Regarding the State Guidelines for Pre-school Education and the Model Pre-school Education Programmes

MK noteikumi Nr. 416  - Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem

Cab. Reg. No. 416 - Regulations Regarding the State General Secondary Education Standard and Model General Secondary Education Programmes

MK noteikumi Nr. 225 - Kārtība, kādā veicami kombinētie komercpārvadājumi, kombinētie pašpārvadājumi vai kombinētie pārvadājumi ar iznomātu transportlīdzekli, kā arī prasības kombinēto pārvadājumu kravas pavaddokumentam

Cab. Reg. No. 225 - Procedures for Performing Combined Transport Operations for Reward, Combined Own-account Carriage or Combined Transport Operations by a Hired Vehicle, and also the Requirements for the Accompanying Document of Goods of the Combined Transport Operations

MK noteikumi Nr. 960 - Kārtība, kādā novērtējama mājputnu gaļas un olu atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām

Cab. Reg. No. 960 - Procedures for Assessing the Conformity of Poultrymeat and Eggs with the Classification and Quality Requirements

MK noteikumi Nr. 694 - Ābolu un bumbieru sidra obligātās nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma prasības (ar grozījumiem līdz 20.09.2016.)

Cab. Reg. No. 694 - Mandatory Requirements for the Safety, Quality, and Additional Labelling of Apple and Pear Cider (with amendments to 20.09.2016.)

MK noteikumi Nr. 272 - Aitu gaļas papildu marķējuma noteikumi

Cab. Reg. No. 272 - Regulations Regarding Additional Marking of Mutton

MK noteikumi Nr. 65 - Oficiālo publikāciju noteikumi (ar grozījumiem līdz 17.09.2013.)

Cab. Reg. No. 65 - Regulations Regarding Official Publications (with amendments to 17.09.2013.)

MK noteikumi Nr. 664 - Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (ar grozījumiem līdz 28.08.2018.)

Cab. Reg. No. 664 - Regulations Regarding the State Fee to be Paid for Making Entries in the Enterprise Register Journal and Commercial Register and also for Registering the Documents to be Submitted (with amendments to 28.08.2018.)

MK noteikumi Nr. 358 - Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku

Cab. Reg. No. 358 - Requirements for Retail Establishments that Deliver Home-produced and Home-prepared Food of Animal Origin

MK noteikumi Nr. 794 - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 “Tērauda būvkonstrukciju projektēšana” (ar groz. līdz 07.08.2018.)

Cab. Reg. No. 794 - Regulations Regarding the Latvian Construction Standard LBN 204-14, Design of Steel Structures (with amendments to 07.08.2018.)

MK noteikumi Nr. 489 - Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi (ar groz. līdz 07.06.2016.)

Cab. Reg. No. 489 - Regulations Regarding the Marking of Meat, Minced Meat, Mechanically Separated Meat, Meat Preparations, and Meat Products Obtained in Latvia and to Be Distributed on the Domestic Market (with amendments to 07.06.2016.)

MK noteikumi Nr.280 - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”

Cab. Reg. No. 280 - Regulations Regarding the Latvian Construction Standard LBN 002-19, Thermotechnics of Building Envelopes

MK noteikumi Nr. 328 - Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū

Cab. Reg. No. 328  - Requirements for Slaughterhouses if Meat of Animals Slaughtered Therein is Sold on the Domestic Market in Small Quantities

MK noteikumi Nr. 23 - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi un maksas pakalpojumu cenrādis

Cab. Reg. No. 23 - Regulations Regarding the Provision of Information and the Price List of Paid Services of the Enterprise Register of the Republic of Latvia

MK noteikumi Nr. 759 - Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem (ar grozījumiem līdz 18.07.2017.)

Cab. Reg. No. 759 - Regulations Regarding a Year Distinction Mark for Precious Metal Articles (with amendments to 18.07.2017.)

MK noteikumi Nr. 865 - Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos

Cab. Reg. No. 865 - Hygiene Requirements for Primary Production of Feed and Direct Supplies in Small Quantities

Par valsts budžetu 2020. gadam (bez pielikumiem)

On the State Budget for 2020

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam

On the Medium-term Budget Framework for Years 2020, 2021 and 2022

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (ar grozījumiem līdz 30.04.2020.)

Law on the Procurements of Public Service Providers (with amendments to 30.04.2020.)

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā

Law on Administrative Penalties for Offences in the Field of Administration, Public Order, and Use of the Official Language

Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā

On Processing of Personal Data in the Criminal Proceedings and Administrative Offence Proceedings

SPRK lēmums Nr.1/12 - Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām (ar groz. līdz 04.10.2018.)

Decision No. 1/12 of the Board of the Public Utilities Commission - Regulations Regarding the Access to Associated Facilities (with amendments to 04.10.2018.)

Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam

Informative Report

Strategy of Latvia for the Achievement of Climate Neutrality by 2050

Kultūras ministra rīkojums Nr. 2.5-1-107 “Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai”

Order No. 2.5-1-107 - Regarding Culture  Employees Whose Arrival in Latvia is Required for the Organisation of Cultural Services and Public Events

Apliecinājuma paraugs “Par kultūras darbinieku, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai, atbilstību pašizolācijas prasību nepiemērošanai darba pienākumu veikšanas laikā”

CERTIFICATION SAMPLE Regarding the compliance of the culture employees whose arrival in Latvia is required for the organisation of cultural services and public events with the non-application of self-isolation requirements during the fulfilment of work duties

Grozījumi MK noteikumos Nr. 92 - Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība (līdz 02.06.2020.)

Cab. Reg. No. 92 - Procedures for the Registration of Railway Rolling Stock (with amendments to 02.06.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 907 - Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām (līdz 18.12.2018.)

Cab. Reg. No. 907 - Regulations Regarding the Survey, Technical Servicing, Current Repairs and Minimal Requirements for Energy Efficiency of the Residential House (with amendments to 18.12.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 348 - Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode (līdz 07.07.2015.)

Cab. Reg. No. 348 - Methodology for Calculating the Energy Performance of a Building (with amendments to 07.07.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 632 - Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums (līdz 12.05.2020.)

Cab. Reg. No. 632 - By-law of the Consumer Rights Protection Centre (with amendments to 12.05.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 64 - Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība (līdz 07.01.2020.)

Cab. Reg. No. 64 - Procedures for the Licensing of Providers of Debt Recovery Services (with amendments to 07.01.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 473 - Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām (līdz 24.01.2017.)

Cab. Reg. No. 473 - Procedures for the Preparation, Drawing Up, Storage and Circulation of Electronic Documents in State and Local Government Institutions, and the Procedures by which Electronic Documents are Circulated between State and Local Government Institutions, or Between These Institutions and Legal and Natural Persons (with amendments to 24.01.2017.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 746 - Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība (līdz 17.12.2019.)

Cab. Reg. No. 746 - Procedures for Establishing, Supplementing and Maintaining a Register of Patients Suffering from Certain Diseases  (with amendments to 17.12.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 328 - Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem (līdz 07.01.2020.)

Cab. Reg. No. 328 - Regulations Regarding Counter-epidemic Measures for Poliomyelitis (with amendments to 07.01.2020.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 156 - Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība (līdz 02.10.2018.)

Cab. Reg. No. 156 - Procedures for the Market Surveillance of Construction Products (with amendments to 02.10.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 272 - Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība (līdz 09.07.2019.)

Cab. Reg. No. 272 - Procedures for Paying, Collecting and Administering the Road User Charge (with amendments to 09.07.2019.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 14 - Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums (līdz 02.06.2020.)

Cab. Reg. No. 14 - By-laws of the State Railway Technical Inspectorate (with amendments to 02.06.2020)

Grozījumi Konkurences likumā (līdz 28.03.2019.)

Competition Law (with amendments to 28.03.2019.)

Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā (līdz 01.11.2018.)

Law on the Energy Performance of Buildings (with amendments to 01.11.2018.)

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (līdz 24.10.2019.)

State Immovable Property Cadastre Law (with amendments to 24.10.2019.)

Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā (līdz 15.12.2011.)

Financial Stability Fee Law (with amendments to 15.12.2011.)

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (līdz 5.12.2019.)

On the State Revenue Service (with amendments to 05.12.2019.)

Grozījumi likumā Par grāmatvedību (līdz 17.10.2019.)

On Accounting (with amendments to 17.10.2019.)

Grozījumi Muitas likumā (līdz 17.10.2019.)

Customs Law (with amendments to 17.10.2019.)

Grozījumi Imigrācijas likumā (līdz 06.06.2019.)

Immigration Law (with amendment to 06.06.2019.)

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (līdz 11.06.2020)

Law on the Protection of the Children’s Rights (with amendments to 11.06.2020.)

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (līdz 14.05.2020.)

On the Application of Taxes in Free Ports and Special Economic Zones (with amendments to 14.05.2020.)

Grozījumi Maksātnespējas likumā (līdz 05.06.2020.)

Insolvency Law (with amendments to 05.06.2020.)

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" (līdz 13.11.2019.)

On State Pensions (with amendments to 13.11.2019.)

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (līdz 30.04.2020.)

Public Procurement Law (with amendments to 30.04.2020.)

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā (līdz 30.04.2020.)

Law on Public-Private Partnership (with amendments to 30.04.2020.)

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (līdz 09.07.2020.)

Natural Resources Tax Law (with amendments to 09.07.2020.)

Grozījumi Darba aizsardzības likumā (līdz 31.10.2019.)

Labour Protection Law (with amendments to 31.10.2019.)

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)