Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 8., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 36.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Personai, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, var piespriest vienu no šādiem pamatsodiem:

1) nāves sods;

2) brīvības atņemšana;

3) arests;

4) mantas konfiskācija;

5) piespiedu darbs;

6) naudas sods."

2. Papildināt 41.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu mantkārīgā nolūkā naudas sodu var noteikt šā likuma sevišķās daļas attiecīgajā pantā paredzētā naudas soda divkāršā apmērā, bet ne vairāk kā divsimt Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā."

3. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

"42.pants. Mantas konfiskācija

(1) Mantas konfiskācija ir notiesātā īpašumā esošās mantas vai tās daļas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā. Mantas konfiskāciju var noteikt kā pamatsodu vai papildsodu. Var konfiscēt arī notiesātā īpašumā esošu mantu, ko tas nodevis citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

(2) Mantas konfiskāciju var noteikt tikai šā likuma sevišķajā daļā paredzētajos gadījumos.

(3) Tiesa, nosakot daļēju mantas konfiskāciju, konkrēti norāda, kāda manta konfiscējama.

(4) Likums nosaka to notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nepieciešamo mantu, kas nav konfiscējama."

4. 55.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja, nosakot sodu brīvības atņemšanas, aresta, piespiedu darba vai naudas soda veidā, tiesa, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību un citus lietas apstākļus, iegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, tā vainīgo var notiesāt nosacīti, nosakot notiesātā uzvedības kontroli vai bez tās.";

 papildināt sesto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ievērot citus nosacījumus, kurus tiesa atzīst par nepieciešamiem soda mērķa sasniegšanai.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ja nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, viņam piespriestais sods ir izpildāms un tiesa nosaka sodu saskaņā ar šā likuma 51. un 52.pantā paredzētajiem noteikumiem."

5. Papildināt 62.panta pirmās daļas 1.punktu pēc vārda "arests" ar vārdiem "mantas konfiskācija".

6. Papildināt 63.panta trešās daļas 2.punktu pēc vārda "arestu" ar vārdiem "mantas konfiskāciju".

7. Aizstāt 90., 92., 93. un 95.panta un 97.panta pirmās un otrās daļas sankcijā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "piespiedu darbu vai ar naudas sodu".

8. 98.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

9. 99.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

10. Papildināt 100.panta pirmās daļas un 101.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

11. Papildināt 102.panta otrās daļas, 103.panta otrās daļas un 104.panta sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

12. Papildināt 105.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

13. 106.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās un trešās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

14. Papildināt 108.panta pirmās daļas, 111.panta un 112.panta trešās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

15. Papildināt 113.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

16. Papildināt 114.panta sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

17. Papildināt 129.panta otrās daļas, 134.panta pirmās daļas, 135.panta pirmās un otrās daļas un 137.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

18. Papildināt 138.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "diviem gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

19. Papildināt 140.panta un 142.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

20. Papildināt 143.panta otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

21. Papildināt 146.panta pirmās daļas, 147.panta pirmās un otrās daļas, 148.panta otrās un trešās daļas, 152.panta pirmās daļas, 155.panta un 164.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

22. Papildināt 156. un 157.panta sankciju pēc vārdiem "soda ar" ar vārdiem "piespiedu darbu vai ar".

23. Papildināt 166.panta otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

24. Papildināt 169. un 170.panta sankciju pēc vārdiem "ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

25. Aizstāt 176.panta otrās daļas sankcijā vārdus "no sešiem" ar vārdiem "no trim".

26. Papildināt 177.panta otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar mantas konfiskāciju".

27. Papildināt 178.panta otrās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

28. Papildināt 179.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar mantas konfiskāciju".

29. Papildināt 185.panta pirmās daļas un 186.panta otrās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

30. Izteikt 188.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām."

31. Papildināt 189.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

32. Papildināt 190.panta pirmās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

33. 191.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar mantas konfiskāciju, vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

34. Papildināt 194.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

35. Izteikt 196.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām."

36. Papildināt 197.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

37. Izteikt 198.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām."

38. 199.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

39. Papildināt 200.panta otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

40. Papildināt 201. un 202.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

41. Papildināt 203.panta sankciju pēc vārdiem "sešiem gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

42. Izteikt 204.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā."

43. Izteikt 207.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā."

44. Izteikt 208.panta sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem."

45. Papildināt 209.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

46. Aizstāt 210.panta pirmās, otrās un trešās daļas, 211., 212.panta, 213.panta otrās daļas un 214.panta pirmās un otrās daļas sankcijā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "piespiedu darbu, vai ar naudas sodu".

47. 215.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "soda ar" ar vārdiem "piespiedu darbu vai ar";

aizstāt otrās un trešās daļas sankcijā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "piespiedu darbu, vai ar naudas sodu".

48. Aizstāt 216.panta un 217.panta otrās daļas sankcijā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "piespiedu darbu, vai ar naudas sodu".

49. 218.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "piespiedu darbu, vai ar naudas sodu".

50. Papildināt 219.panta otrās daļas, 221.panta otrās daļas, 226. un 227.panta sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

51. 228.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.";

aizstāt trešās daļas sankcijā vārdus "līdz piecpadsmit gadiem" ar vārdiem "līdz desmit gadiem".

52. Papildināt 229.panta pirmās daļas un 230.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

53. Papildināt 230.1 panta otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

54. Papildināt 231.1 panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

55. Izteikt 239.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām."

56. 241.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārdiem "vienam gadam" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

57. 242.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

58. Papildināt 243.panta un 244.panta pirmās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

59. Papildināt 247.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

60. 248.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

61. Papildināt 249.panta otrās daļas un 256.panta pirmās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

62. Papildināt 257.panta pirmās daļas un 260.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

63. Aizstāt 263.panta sankcijā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "piespiedu darbu, vai ar naudas sodu".

64. 265.pantā:

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām."

65. Papildināt 266.panta sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

66. 272.pantā:

izslēgt pirmās daļas sankcijā vārdus "brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar";

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

67. Papildināt 273.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

68. Papildināt 274.panta otrās daļas un 275.panta otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

69. 276.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām."

70. Izteikt 277.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām."

71. Papildināt 281.panta pirmās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

72. Papildināt 284.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

73. Izslēgt 286.panta sankcijā vārdus "brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar".

74. Izslēgt 288.panta pirmās daļas sankcijā vārdus "brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar".

75. Papildināt 289.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

76. Aizstāt 293.panta un 294.1 panta otrās daļas sankcijā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "piespiedu darbu, vai ar naudas sodu".

77. 295.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

78. Aizstāt 298.panta otrās daļas, 299.panta un 300.panta otrās daļas sankcijā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "piespiedu darbu, vai ar naudas sodu".

79. Papildināt 301.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

80. Izteikt 304.panta sankciju šādā redakcijā:

"soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām."

81. Papildināt 305.panta pirmās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

82. Papildināt 308.panta otrās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

83. 309.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārdiem "vienam gadam" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

84. Aizstāt 312.panta, 313.panta pirmās un otrās daļas un 314.panta otrās daļas sankcijā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "piespiedu darbu, vai ar naudas sodu".

85. 317.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā.";

 izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā."

86. 318.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā."

87. 319.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā."

88. 321.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.";

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar mantas konfiskāciju".

89. Papildināt 325.panta pirmās daļas un 326.panta pirmās daļas sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

90. Papildināt 326.1 panta pirmās un otrās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

91. Papildināt 327.panta otrās daļas un 328.panta sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma nosacījumi neattiecas uz personām, kuras notiesātas pirms šā likuma stāšanās spēkā.

2. Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta projektu 2005.gadam, iekļauj tajā šā likuma izpildei nepieciešamo finansējumu.

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 12.februārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 3.martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Krimināllikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.02.2004.Stājas spēkā: 01.01.2005.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 03.03.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 6, 25.03.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
85051
01.01.2005
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"