Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.916

Rīgā 2004.gada 9.novembrī (prot. Nr.64 22.§)
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk – pārvalde) ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kultūras pieminekļu aizsardzības jomā.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

II. Pārvaldes funkcijas, uzdevumi un kompetence

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

2. Pārvaldei ir šādas funkcijas:

2.1. īstenot valsts pārvaldi kultūras pieminekļu aizsardzībā;

2.2. pārzināt kultūras pieminekļus valsts teritorijā.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, pārvalde:

3.1. apzina objektus, kuriem ir kultūras vērtība, kā arī apseko kultūras pieminekļus;

3.2. izvērtē objektu atbilstību valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusam;

3.3. pieņem lēmumu par attiecīgā jaunatklātā objekta ņemšanu valsts aizsardzībā, ja tam ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība;

3.4. sagatavo kultūras ministram priekšlikumus par attiecīgā kultūras pieminekļa iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai svītrošanu no tā;

3.5. nosaka kultūras pieminekļu aizsardzības zonas un to uzturēšanas režīmu;

3.6. izvērtē un saskaņo būvprojektus, kas izstrādāti kultūras pieminekļiem vai objektiem, kas atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā;

3.7. ja nepieciešams, izsniedz nosacījumus un tehniskos noteikumus būvprojektēšanai kultūras pieminekļos un objektos, kuri atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā un pārveido kultūrvēsturisko vidi;

3.8. izsniedz atļaujas saimnieciskās darbības veikšanai kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā, ja attiecīgās darbības dēļ tiek pārveidots kultūras piemineklis vai tā kultūrvēsturiskā vide;

3.9. pieņem lēmumus par saimnieciskās darbības apturēšanu kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā, ja tiek pārkāpti kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi;

3.10. uztur valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru;

3.11. izsniedz kultūras pieminekļu īpašniekiem (valdītājiem) norādījumus par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu;

3.12. izsniedz atļaujas izpētes darbu veikšanai kultūras pieminekļos;

3.13. izsniedz atļaujas būvniecībai, kā arī remonta (renovācijas), konservācijas, restaurācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanai kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās;

3.14. sniedz atzinumu par to, vai attiecīgais kultūras piemineklis vai ēka, kura atrodas tā aizsardzības zonā un pārveido kultūrvēsturisko vidi, ir piemērota ekspluatācijai;

3.15. pieņem lēmumu par vidi degradējoša statusa noteikšanu objektam, kurš atrodas kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā;

3.16. izsniedz atļaujas mākslas priekšmetu un antīko priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm;

3.17. organizē nelikumīgi izvesto kultūras priekšmetu atdošanas procedūru;

3.18. pieņem lēmumu par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikšanos no tām, ja īpašnieks atsavina valsts nozīmes kultūras pieminekli;

3.19. nosaka kultūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību, lai noteiktu atlīdzību par kaitējumu, kas tam nodarīts;

3.20. saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu no īpaši šādiem mērķiem iedalītiem līdzekļiem finansē kultūras pieminekļu pētniecības, glābšanas un restaurācijas darbus, kā arī citus ar pieminekļu aizsardzību saistītus pasākumus;

3.21. organizē pasākumus, kas saistīti ar mūsdienu arhitektūras kvalitātes uzlabošanu kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās;

3.22. pieņem lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu;

3.23. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 06.09.2011. noteikumiem Nr. 692; MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

4. Pārvalde atbilstoši savai kompetencei:

4.1. piedalās zinātniskajos pētījumos, kas saistīti ar kultūras mantojuma saglabāšanu;

4.2. piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē un politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā, kā arī sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem;

4.3. nodrošina dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, glabāšanu un izmantošanu saskaņā ar Arhīvu likumu;

4.4. sagatavo pārvaldes budžeta projektu;

4.5. piedalās starptautisko līgumu sagatavošanā un izpildē.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

5. Pārvaldei ir likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” noteiktās tiesības, kā arī šādas tiesības:

5.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.2. atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un pasākumos;

5.3. lai nodrošinātu pārvaldes darbību, slēgt līgumus ar fiziskajām un juridiskajām personām;

5.4. sniegt maksas pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.5. izveidot ekspertu padomes;

5.6. organizēt speciālistu apmācību un kvalifikācijas novērtēšanu;

5.7. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

III. Pārvaldes struktūra

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

6. Pārvaldes darbu vada pārvaldes vadītājs. Pārvaldes vadītājs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Pārvaldes vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba kultūras ministrs.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

7. Pārvaldes vadītājam ir vietnieki. Pārvaldes vadītāja vietnieku kompetenci nosaka pārvaldes vadītājs.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

8. Pārvaldes struktūru nosaka pārvaldes vadītājs.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

9. Pārvaldes struktūrvienību funkcijas un uzdevumus nosaka reglamentā.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

IV. Pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana un darbības pārskats

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

10. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina pārvaldes vadītājs. Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

11. Pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto pārvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

12. Pārvaldes vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Kultūras ministrijā. Kultūras ministrijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

13. Pārvalde ne retāk kā reizi gadā iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par pārvaldes darbību un tās rezultātiem.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 390)

V. Noslēguma jautājums

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 25.jūnija noteikumus Nr.232 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 111.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Kultūras ministre H.Demakova
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 916Pieņemts: 09.11.2004.Stājas spēkā: 13.11.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 12.11.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
96371
{"selected":{"value":"30.08.2019","content":"<font class='s-1'>30.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.08.2019","iso_value":"2019\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2011","iso_value":"2011\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2011.-29.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2004","iso_value":"2004\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2004.-09.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.08.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"