Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.887

Rīgā 2004.gada 26.oktobrī (prot. Nr.62 11.§)
Valsts noslēpuma objektu saraksts
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts noslēpumu" 4.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka informācijas un citu par valsts noslēpumu atzīstamo objektu sarakstu, to apjomu un saturu.

2. Par valsts noslēpuma objektu atzīst šajā sarakstā minēto informāciju (objektu), ja tās nozaudēšana vai nelikumīga izpaušana var nodarīt kaitējumu valsts drošībai, ekonomiskajām vai politiskajām interesēm:
 

Nr. p. k.

Valsts noslēpuma objekti

Slepenības pakāpe

1

2

3

2.1. Valsts drošība un aizsardzība

2.1.1.

Nacionālās drošības plāns

Sevišķi slepeni, slepeni

2.1.2.

Valsts aizsardzības plāns

Sevišķi slepeni

2.1.3.

Valsts robežas apsardzības plāns

Konfidenciāli

2.1.4.

Valsts aizsardzības operatīvais plāns un Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienību aizsardzības operatīvie plāni

Slepeni

2.1.5.

Informācija par atsevišķiem valsts ārpolitiskās darbības virzieniem un stratēģiski nozīmīgiem ārējiem ekonomiskajiem sakariem

Slepeni, konfidenciāli

2.1.6.

Informācija par militāro sadarbību ar ārvalstīm un starptautiskajām organizācijām saistībā ar kodolieročiem un kodolmateriālu neizplatību

Sevišķi slepeni, slepeni, konfidenciāli

2.1.7.

Informācija par atsevišķiem virzieniem militārajā sadarbībā ar ārvalstīm un starptautiskajām organizācijām

Slepeni, konfidenciāli

2.1.8.

Valsts apdraudējuma analīze un secinājumi

Slepeni

2.1.9.

Kaujas gatavības pakāpju noteikšanas plāni

Konfidenciāli

2.1.10.

Informācija par karaspēka kaujas spējām un kaujas gatavību

Konfidenciāli

2.1.11.

Mobilizācijas plāni

Konfidenciāli

2.1.12.

Mobilizējamo vienību nodrošinājums (piemēram, bruņojums, munīcija, kara tehnika, sakari), kas raksturo kaujas spējas un kaujas gatavību

Konfidenciāli

2.1.13.

Informācijas apkopojums, kopēja uzskaite un pārskats par mobilizācijas rezervju un neaizskaramo krājumu apjomu un glabāšanu

Konfidenciāli

2.1.14.

Informācija par mobilizācijai pakļautajām civilajām struktūrām un objektiem

Konfidenciāli

2.1.15.

Rīcības plāni izņēmuma stāvoklī, ārkārtas situācijās, masu nekārtību gadījumā, kā arī speciālām operācijām cīņā pret organizēto noziedzību

Slepeni, konfidenciāli

2.2. Kaujas informācija

2.2.1.

Kaujas pavēles (rīkojumi), uzdevumi un līdzekļi

Slepeni, konfidenciāli

2.2.2.

Taktiskie apstākļi, kas raksturo kaujas iespējas, atklāj varbūtējos kaujas uzdevumus vai ir noskaidroti izlūkošanas pasākumu rezultātā

Slepeni, konfidenciāli

2.2.3.

Vadības punkti (pastāvīgie, rezerves un mobilie komandpunkti): uzdevumi, pakļautība, atrašanās vietas (koordinātas), aprīkojums, personālsastāvs, apsardze, inženiertehniskais aprīkojums, izvēršanas maršruti un cita informācija, kas raksturo kaujas vadības iespējas un nodrošinājumu

Slepeni, konfidenciāli

2.2.4.

Kaujas sakaru shēmas

Konfidenciāli

2.2.5.

Kaujas dežūrās iesaistītie spēki: uzdevumi un nodrošinājums

Konfidenciāli

2.2.6.

Kaujas dežūru plāni: organizācija un vadība

Konfidenciāli

2.2.7.

Kaujas patrulēšana, iesaistītie spēki, laiks, maršruts, mērķis un rezultāti

Konfidenciāli

2.2.8.

Karaspēka drošības pasākumi (apsardze, maskēšanās un pretdarbība pretinieka izlūkošanas pasākumiem, caurlaides un kontroles sistēma)

Konfidenciāli

2.2.9.Kaujas apmācības: to saturs, rezultāti, nodrošinājums un cita informācija, kas raksturo kaujas spējas un kaujas gatavību, izņemot vispārēja rakstura informāciju, kas nesatur konkrētas ziņasKonfidenciāli

2.2.10.

Informācija par meteoroloģiskajiem un hidroloģiskajiem apstākļiem, kas ietekmē kaujas plānošanu, kaujas spējas un rīcībspēju izņēmuma stāvokļa vai karastāvokļa izsludināšanas gadījumā: tās saturs, interešu rajoni, saņemšanas un nodošanas veidi

Slepeni, konfidenciāli

2.3. Bruņojums un apgāde

2.3.1.

Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu materiāltehniskā nodrošinājuma plāni un bruņojuma, munīcijas un speciālo līdzekļu nodrošinājums

Konfidenciāli

2.3.2.

Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu munīcijas limiti un neaizskaramie krājumi

Konfidenciāli

2.3.3.

Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu bruņojuma, munīcijas un kara tehnikas izvietojums un apsardze

Konfidenciāli

2.3.4.

Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu bruņojuma, munīcijas un speciālo līdzekļu transportēšana (laiks, veids, maršruts un apsardze)

Konfidenciāli

2.3.5.

Informācija par Nacionālo bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja bruņojuma, munīcijas, kara tehnikas iegādi

Konfidenciāli

2.3.6.

Informācija par tādu speciālo līdzekļu, speciālās tehnikas, kā arī transportlīdzekļu iegādi, kas paredzēti operatīvās darbības subjektiem operatīvo pasākumu veikšanai

Konfidenciāli

2.3.7.Materiāltehniskie līdzekļi (materiālie objekti vai priekšmeti)Slepeni, konfidenciāli

2.4. Stratēģiski svarīgi objekti

2.4.1.

Kritiskās infrastruktūras kopums

Konfidenciāli

2.4.2.

(svītrots ar MK 02.12.2008. noteikumiem Nr. 984)

2.4.3.

Valsts drošībai nozīmīga zinātniskās pētniecības darbība, atklājumi un izgudrojumi, ja tie veikti ar valsts atbalstu

Sevišķi slepeni, slepeni, konfidenciāli

2.4.4.

Valsts drošības vajadzībām ražotās produkcijas veidi, daudzums un ražotņu potenciāls

Konfidenciāli

2.4.5.

Stratēģisko materiālu transportēšana un glabāšana, kopsavilkums par stratēģisko materiālu apjomu, nomenklatūru, izvietojumu un to turētājiem (glabātājiem)

Konfidenciāli

2.4.6.Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs apsardzes un aizsardzības sistēmaKonfidenciāli
2.4.7.Sakaru un informācijas tehnoloģiju infrastruktūra, ko izmanto valsts aizsardzībai svarīgu militāru sakaru vai informācijas sistēmu (piemēram, gaisa telpas novērošanas sistēma, jūras akvatorijas novērošanas sistēma) vadībai un kontroleiSlepeni, konfidenciāli

2.4.8.

Informācija par fiziskās drošības pasākumu kopumu, kas nodrošina valsts aizsardzības objekta apsardzes un kontroles sistēmas darbību (apraksti, shēmas, plāni)

Konfidenciāli

2.5. Valsts drošības iestādes un Nacionālo bruņoto spēku militārās izlūkošanas struktūrvienības

2.5.1.

Informācija par valsts drošības iestāžu struktūru, bruņojumu, finansēm, materiāltehnisko nodrošinājumu un tā iegādi

Slepeni

2.5.2.

Informācija par valsts drošības iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku militārās izlūkošanas struktūrvienību objektu plānojumu un atsevišķu struktūrvienību dislokāciju (atrašanās vietu)

Slepeni

2.6. Štati un personālsastāvs

2.6.1.

Informācija par valsts drošības iestāžu amatu sarakstiem un darbinieku faktisko skaitu

Slepeni

2.6.2.

Informācija par darbam ārvalstīs komandētajiem valsts drošības iestāžu darbiniekiem

Slepeni

2.6.3.

Informācija par operatīvās darbības subjektu īpaši pilnvaroto struktūrvienību, kas veic speciālo procesuālo aizsardzību un speciālo aizsardzību, operatīvās darbības pasākumus, speciālās izmeklēšanas darbības, izmantojot operatīvās darbības līdzekļus un metodes, personālsastāvu, tajā skaitā šajās struktūrvienībās nodarbināto personu lietas, un dislokāciju (atrašanās vietu)

Slepeni, konfidenciāli

2.6.4.

To personu lietas, kuras strādā valsts drošības iestādēs

Slepeni, konfidenciāli

2.7. Izlūkošana un operatīvā darbība

2.7.1.

Ārējās izlūkošanas plāni, organizācija un tās rezultātā iegūtā informācija

Sevišķi slepeni

2.7.2.

Informācija par ārvalstīs esošo slepeno palīgu identitāti un viņu slepeno sadarbību ar operatīvās darbības subjektu

Sevišķi slepeni

2.7.3.

Ārvalstīs esošo slepeno palīgu sniegtā informācija

Sevišķi slepeni, slepeni

2.7.4.

Izlūkošanas (pretizlūkošanas) un operatīvās darbības plāni, organizācija, metodika un taktika

Slepeni

2.7.5.

Izlūkošanā (pretizlūkošanā) un operatīvajā darbībā iegūtā informācija

Slepeni, konfidenciāli

2.7.6.

Informācija par Latvijā esošo slepeno palīgu identitāti un viņu slepeno sadarbību ar operatīvās darbības subjektu

Slepeni

2.7.7.

Latvijā esošo slepeno palīgu sniegtā informācija

Slepeni, konfidenciāli

2.7.8.

Saistībā ar ārējo izlūkošanu, izlūkošanu (pretizlūkošanu) un operatīvo darbību izveidotās reģistrācijas un uzskaites sistēmas

Slepeni

2.7.9.

Informācija par operatīvās uzskaites saturu un tajā iekļautajām personām

Slepeni, konfidenciāli

2.7.10.

Informācija par operatīvās darbības subjektu seguzņēmumiem, organizācijām un iestādēm un tajās strādājošo amatpersonu identitāte

Slepeni

2.7.11.

To amatpersonu identitāte, kuras veic operatīvo detektīvdarbību, iesaistoties noziedzīgā vidē (tieši vai leģendēti), nodibinot sakarus ar operatīvajā uzskaitē esošajām personām un ar tām saistītajām personām, kā arī informācija par minēto darbību

Slepeni

2.7.12.

Valsts drošības iestāžu, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja operatīvo dienestu sadarbība (izņemot procesuālo sadarbību) ar ārvalstu speciālajiem dienestiem, tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām

Sevišķi slepeni, slepeni, konfidenciāli

2.7.13.

Operatīvās darbības finansēšanai paredzēto līdzekļu apmērs, sadalījums un faktiskais izlietojums

Slepeni

2.7.14.

Informācija par uzsāktās, notiekošās vai plānotās operatīvās darbības laiku, vietu un dalībniekiem

Slepeni, konfidenciāli

2.7.15.

Personu speciālajai procesuālajai vai speciālajai aizsardzībai veicamie operatīvie pasākumi, kā arī aizsargājamo personu apsardzes, uzturēšanās nezināmās dzīvojamās telpās, dzīvesvietas, darbavietas maiņas un citu aizsardzības pasākumu organizācija, metodika un taktika

Slepeni, konfidenciāli

2.7.16.

Personu speciālajai procesuālajai vai speciālajai aizsardzībai paredzēto līdzekļu apmērs, sadalījums un faktiskais izlietojums

Slepeni, konfidenciāli

2.8. Ieslodzījuma vietas

2.8.1.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes plāni apdraudējuma situāciju pārvaldīšanai un novēršanai

Konfidenciāli

2.8.2.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietu ieslodzīto uzraudzības inženiertehnisko līdzekļu, videonovērošanas sistēmu un ieslodzīto uzraudzības signalizāciju sistēmu tehniskie projekti

Konfidenciāli

2.8.3.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietu apsardzes inženiertehnisko līdzekļu, videonovērošanas sistēmu un apsardzes signalizāciju sistēmu tehniskie projekti

Konfidenciāli

2.9. Piesegdokumenti un imigrācijas jautājumi

2.9.1.

Informācija par piesegdokumentu izsniegšanu personām, kas uzturas ārvalstīs, un šādu dokumentu uzskaiti

Sevišķi slepeni

2.9.2.

Informācija par piesegdokumentu izsniegšanu personām, kas uzturas Latvijā, un šādu dokumentu uzskaiti

Slepeni

2.9.3.

Informācija par uzturēšanās atļaujām, vīzām un ielūgumiem personām, kuru iebraukšana Latvijas Republikā saistīta ar operatīvo pasākumu veikšanu

Konfidenciāli

2.10. Valsts noslēpuma objektu, NATO, Eiropas Savienības, ārvalstu, starptautisko organizāciju un institūciju klasificētās informācijas aizsardzība

2.10.1.

Šifrēšanas atslēgas, informācija par šifrēšanas atslēgām un programmatūru, izvērsta iekārtu tehniskā specifikācija, kas tiek izmantota valsts noslēpuma objektu, NATO, Eiropas Savienības, ārvalstu, starptautisko organizāciju un institūciju klasificētās informācijas aizsardzībai

Sevišķi slepeni, slepeni, konfidenciāli

2.10.2.

Informācija par elektromagnētiskā starojuma pretlīdzekļiem, kas tiek izmantoti valsts noslēpuma objektu, NATO, Eiropas Savienības, ārvalstu, starptautisko organizāciju un institūciju klasificētās informācijas aizsardzībai

Slepeni, konfidenciāli

2.10.3.

Tādu informācijas sistēmu izvērstas shēmas, kurās veic darbu ar valsts noslēpuma objektiem, NATO, Eiropas Savienības, ārvalstu, starptautisko organizāciju un institūciju klasificētu informāciju, un šo sistēmu pārbaudes materiāli

Slepeni, konfidenciāli

2.10.4.

Informācija par valsts noslēpuma objektu, NATO, Eiropas Savienības, ārvalstu, starptautisko organizāciju un institūciju klasificētās informācijas glabātavu (piemēram, telpu, seifu) nodrošinājumu

Konfidenciāli

2.10.5.

Valsts noslēpuma objektu, NATO, Eiropas Savienības, ārvalstu, starptautisko organizāciju un institūciju klasificētās informācijas izpaušanas vai nozaudēšanas dienesta izmeklēšanas materiāli

Konfidenciāli

2.10.6.

Valsts noslēpuma, NATO, Eiropas Savienības, ārvalstu, starptautisko organizāciju un institūciju klasificētās informācijas speciālie aizsardzības līdzekļi, paņēmieni un kontroles pasākumi (piemēram, aptaujas lapas)

Konfidenciāli

2.10.7.

To telpu plānojums, kurās tiek uzglabāti valsts noslēpuma objekti, NATO, Eiropas Savienības, ārvalstu, starptautisko organizāciju un institūciju klasificētā informācija, informācija par šo telpu apsardzi (arī par apsardzes tehniskajiem līdzekļiem), caurlaides un iekšējās drošības režīma organizāciju un faktisko nodrošinājumu

Konfidenciāli

2.10.8.Saņemto valsts noslēpuma objektu, NATO vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas reģistrācijas un uzskaites sistēma, nosūtīto valsts noslēpuma objektu, NATO vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas reģistrācijas un uzskaites sistēma un ierakstu kopums tajāsKonfidenciāli

2.11. Cita informācija

2.11.1.

Svarīgu valsts amatpersonu apsardzes un drošības pasākumu organizācija un tehniskie līdzekļi

Konfidenciāli

2.11.2.Nacionālās drošības padomes diskusijas, ja slepenības pakāpi jau nav noteicis izskatāmo jautājumu rakstursKonfidenciāli
2.11.3.Valstij nozīmīga pasākuma organizatoriski tehniskā informācijaKonfidenciāli

2.11.4.

Ģeotelpiskā informācija, kura ir stratēģisko, aizsardzības, mobilizācijas, operatīvo plānu un kaujas pavēļu sastāvdaļa un raksturo situāciju apvidū un kaujas spējas, kā arī cita ģeotelpiskā informācija, kas attiecināma uz šajos noteikumos minētajiem valsts noslēpuma objektiem

Slepeni, konfidenciāli

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 87 redakcijā)

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 25.jūnija noteikumus Nr.226 "Valsts noslēpuma objektu saraksts" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 167./168.nr.; 1999, 1.nr.; 2000, 55./57., 331./333.nr.; 2001, 80., 93., 113.nr.; 2002, 64., 86.nr.; 2003, 7., 108., 121.nr.; 2004, 24.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts noslēpuma objektu saraksts Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 887Pieņemts: 26.10.2004.Stājas spēkā: 29.10.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 171, 28.10.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
95649
{"selected":{"value":"10.02.2024","content":"<font class='s-1'>10.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.02.2024","iso_value":"2024\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2014","iso_value":"2014\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2014.-09.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-22.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2012","iso_value":"2012\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2012.-11.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.01.2010","iso_value":"2010\/01\/23","content":"<font class='s-1'>23.01.2010.-29.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2009","iso_value":"2009\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2009.-22.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2008","iso_value":"2008\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2008.-03.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2008","iso_value":"2008\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2008.-05.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-05.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.03.2006","iso_value":"2006\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2006.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2005","iso_value":"2005\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2005.-29.03.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2005","iso_value":"2005\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2005.-15.09.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2004","iso_value":"2004\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2004.-04.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.02.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"