Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.719

Rīgā 2004.gada 17.augustā (prot. Nr.48 24.§)
Studiju un zinātnes administrācijas nolikums

(Noteikumu nosaukums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.709 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Studiju un zinātnes administrācija (turpmāk – administrācija) ir izglītības un zinātnes ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.709 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

II. Administrācijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

2. Administrācijas funkcijas:

2.1. piedalīties studentu kreditēšanas politikas veidošanā valstī;

2.2. nodrošināt studiju kreditēšanu no valsts budžeta līdzekļiem;

2.3. koordinēt un administrēt studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu;

2.4. administrēt un normatīvajos aktos par studiju kreditēšanu noteiktajos gadījumos nodrošināt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksāšanu;

2.4.1 nodrošināt no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu administratīvu un finansiālu uzraudzību, informācijas apkopošanu un pieejamību;

2.5. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

3. Lai nodrošinātu šo noteikumu 2. punktā minēto funkciju izpildi, administrācija:

3.1. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumus studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošu tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei;

3.2. izsniedz un apkalpo aizdevumus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai piešķirti no valsts budžeta, administrē studiju kredītus, kā arī piedzen kredītus un kredītu procentus;

3.3. studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu;

3.4. apkopo informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavo un izsniedz kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus;

3.5. uzkrāj informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzen kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu;

3.6. uztur datu bāzi par studiju kredītu ņēmējiem izsniegtajiem kredītiem no valsts budžeta līdzekļiem, minēto kredītu un kredītu procentu atmaksu, kā arī uzkrāj informāciju par studiju kredītu dzēšanu;

3.7. izveido un uztur datu bāzi par studiju un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem pieprasītājiem, kredītu saņēmējiem, to statusa maiņu, kā arī uzkrāj informāciju par minēto kredītu dzēšanu;

3.8. nodrošina studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās informācijas apmaiņu starp augstākās izglītības iestāžu kredītu piešķiršanas komisijām un kredītiestādēm, sagatavo pārskatus par studiju un studējošo kreditēšanas norisi un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos tos iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā, Finanšu ministrijā, augstākās izglītības iestāžu kredītu piešķiršanas komisijām un citām institūcijām;

3.9. studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu;

3.10. sagatavo valsts budžeta pieprasījumu kārtējam gadam, plāno līdzekļu apmēru studiju kredītiem, izsniedzamo valsts galvojuma apmēru, līdzekļus studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai, līdzekļus studiju un studējošo kredītu dzēšanai, studiju un studējošo kredītu atmaksas, kā arī līdzekļus studiju un studējošo kreditēšanas administrēšanai;

3.10.1 (svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.630);

3.10.2 (svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.630);

3.10.3 nodrošina fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirto valsts budžeta finansējumu;

3.10.4 slēdz trīspusējos līgumus ar zinātnisko pētījumu projektu un zinātnisko institūciju vadītājiem par finansējamā projekta izpildi;

3.10.5 pieņem, pārbauda un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā pētījumu projektu izpildes pusgada un gada finanšu pārskatus;

3.10.6 sagatavo un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā gada pārskatus par zinātniskajai darbībai piešķirtajiem un izlietotajiem budžeta līdzekļiem. Sagatavotos pārskatus ievieto administrācijas mājaslapā internetā;

3.10.7 nodrošina fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta izlietošanas pārbaudes;

3.11. kontrolē piešķirtā finansējuma līdzekļu racionālu izlietošanu atbil­stoši normatīvajiem aktiem un iekšējo kārtību reglamentējošajiem dokumentiem;

3.12. izvērtē studiju un studējošo kreditēšanas politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus;

3.12.1 veic saraksti ar valsts pārvaldes, sabiedriskajām un zinātniskajām institūcijām par administrācijas kompetencē esošajiem jautājumiem;

3.13. atbilstoši kompetencei pārstāv valsts intereses starptautiskajās organizācijās un institūcijās;

3.14. informē sabiedrību par administrācijas darbību;

3.15. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.59; MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

4. Administrācijas tiesības:

4.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no fiziskajām un juridiskajām personām administrācijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

4.2. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;

4.3. atbilstoši kompetencei slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;

4.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

III. Administrācijas vadība, struktūra un amatpersonas

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

5. Administrācijas darbu vada vadītājs. Vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata izglītības un zinātnes ministrs.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

6. Administrācijas vadītājs pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

7. Administrācijas struktūrvienības ir daļas. Administrācijas daļu reglamentus pēc saskaņošanas ar administrācijas vadītāju izdod attiecīgās daļas vadītājs.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

8. Administrācijas daļu vada daļas vadītājs. Administrācijas daļas vadītājs ir atbildīgs par daļai doto uzdevumu izpildi.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

9. Administrācijas amatpersonu un darbinieku kompetenci nosaka amata aprakstā vai darba līgumā.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

IV. Administrāijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par administrāijas darbību

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

10. Administrācijas vadītājs nodrošina administrācijas darbības tiesiskumu un ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

11. Administrācijas vadītājs pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto administrācijas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

12. Administrācijas vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

13. Administrācija ne retāk kā reizi gadā sniedz izglītības un zinātnes ministram pārskatu par pārvaldes funkciju izpildi un administrācijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par administrācijas darbību.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.709)

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs J.Lujāns

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 719Pieņemts: 17.08.2004.Stājas spēkā: 20.08.2004.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 131 (3079), 19.08.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
92542
{"selected":{"value":"01.11.2014","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2009","iso_value":"2009\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2009.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2005","iso_value":"2005\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2005.-04.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2004","iso_value":"2004\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2004.-28.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2014
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva