Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumus Nr. 363 "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos".
Ministru kabineta noteikumi Nr.508

Rīgā 2004.gada 1.jūnijā (prot. Nr.33, 7.§)
Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardze (turpmāk — Krasta apsardze) kontrolē, pārbauda un aiztur kuģus, izņemot ārvalstu karakuģus un valsts dienestu kuģus, Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajos ūdeņos (turpmāk — Latvijas ūdeņi) ārpus ostas akvatorijas, kā arī kārtību, kādā Jūras vides pārvalde pieprasa aizturēt kuģus Latvijas ūdeņos.

2. Krasta apsardze kontrolē kuģus, veicot šādus pasākumus:

2.1. izmantojot ultraīsviļņu radiosakaru līdzekļus, veic kuģa aptauju par ienākšanas iemesliem un mērķiem Latvijas ūdeņos, kad kuģis šķērsojis Latvijas Republikas valsts robežu;

2.2. izmantojot tehniskos līdzekļus, veic kuģa pārvietošanās uzraudzību;

2.3. veic kuģa darbības vizuālo uzraudzību.

3. Krasta apsardze pārbauda kuģus, ja:

3.1. ir pamatotas aizdomas, ka kuģis pieļāvis Latvijas ūdeņu izmantošanu regulējošo Latvijas normatīvo aktu un/vai Latvijai saistošo starptautisko tiesību normu pārkāpumus;

3.2. kuģis sniedz Krasta apsardzei nepilnīgas vai maldinošas atbildes.

4. Kuģa pārbaude ietver:

4.1. kuģa navigācijas, tehniskās un sakaru dokumentācijas pārbaudi;

4.2. apkalpes saraksta dokumentu pārbaudi. Ja ir pamatotas aizdomas, ka iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai būtiski atšķiras no faktiskā stāvokļa, pārbauda visu uz kuģa esošo personu dokumentus;

4.3. kravas dokumentu pārbaudi, ja nepieciešams, pārbaudot kravas dokumentu atbilstību faktiskajai kravai;

4.4. zvejas dokumentu pārbaudi;

4.5. visu kuģa telpu pārbaudi;

4.6. kuģa tehniskā stāvokļa atbilstības reglamentējošo dokumentu prasībām pārbaudi.

5. Par kuģa pārbaudi Krasta apsardzes amatpersona vai citas kompetentas valsts institūcijas amatpersona, kas pieņēmusi lēmumu par kuģa pārbaudi, kuģa kapteiņa klātbūtnē sastāda kuģa pārbaudes protokolu (1.pielikums). Protokolu sastāda divos eksemplāros latviešu un/vai angļu valodā. Vienu protokola eksemplāru nodod kuģa kapteinim.

6. Ja kuģa pārbaudē ir konstatēti pārkāpumi, kas neparedz kuģa aizturēšanu, šo pārkāpumu fiksē kuģa pārbaudes protokolā un protokolu nodod valsts institūcijai, kuras kompetencē ir pārkāpuma turpmākā izskatīšana un lēmuma pieņemšana.

7. Krasta apsardzei ir tiesības aizturēt kuģi, ja:

7.1. kuģa pārbaudē ir konstatēti pārkāpumi, par kuriem paredzēta kuģa aizturēšana;

7.2. tiek veiktas šādas darbības:

7.2.1. spēka lietošanas draudi vai spēka lietošana pret Latvijas Republikas suverenitāti, teritoriālo vienotību vai politisko neatkarību, vai citādi tiek pārkāptas starptautisko tiesību normas;

7.2.2. manevri vai mācības ar jebkura veida ieročiem;

7.2.3. darbība, kas saistīta ar Latvijas Republikas drošībai vai aizsardzībai kaitējošas informācijas vākšanu;

7.2.4. propagandas akts, kas vērsts pret Latvijas Republikas aizsardzību vai drošību;

7.2.5. lidaparāta un/vai militārās ierīces palaišana, nosēšanās vai uzņemšana uz kuģa klāja;

7.2.6. tādu preču vai citu vērtību, kā arī komerciālā apgrozībā aizliegtu preču iekraušana vai izkraušana, personas uzņemšana vai izsēdināšana, kas ir pretrunā ar Latvijas normatīvajiem aktiem muitas, finanšu, imigrācijas vai sanitārās kontroles jomā;

7.2.7. jūras vides piesārņošana;

7.2.8. zvejniecība, neievērojot Latvijas normatīvajos aktos noteiktos aizliegumus un starpvalstu nolīgumus;

7.2.9. pētījumu vai ģeogrāfiskās izpētes veikšana bez atbilstošas atļaujas;

7.2.10. darbība, kas vērsta uz Latvijas sakaru sistēmas un citu ierīču vai iekārtu funkcionēšanas traucēšanu;

7.2.11. kuģošanas režīmu reglamentējošo normatīvo aktu prasību neievērošana;

7.2.12. Latvijas ūdeņos esošo zemūdens kabeļu vai cauruļvadu bojāšana.

8. Krasta apsardze ir tiesīga pieprasīt, lai kuģis maina kursu, ja tas ved uz kuģošanai bīstamu vai aizliegtu rajonu, kā arī pieprasīt, lai kuģis atrastos Latvijas ūdeņos ar valsts piederību apliecinošu karogu.

9. Ja kuģis tiek aizturēts, to nogādā Latvijas ostā.

10. Pēc aizturētā kuģa nogādāšanas Latvijas ostā Krasta apsardze nodod aizturēto kuģi un tā apkalpi valsts institūcijai, kuras kompetencē ir pārkāpuma turpmākā izskatīšana un lēmuma pieņemšana.

11. Par kuģa aizturēšanu Krasta apsardzes amatpersona vai citas kompetentas valsts institūcijas amatpersona, kura pieņēmusi lēmumu par kuģa aizturēšanu, kuģa kapteiņa klātbūtnē sastāda kuģa aizturēšanas protokolu (2.pielikums). Aizturētā kuģa kapteinis nodod Krasta apsardzei kuģa un kravas (vai zvejas) dokumentus, kurus pievieno protokolam, un par to tiek izdarīta attiecīga atzīme protokolā. Protokolu sastāda divos eksemplāros latviešu un/vai angļu valodā. Vienu protokola eksemplāru nodod kuģa kapteinim.

12. Valsts vides dienests var pieprasīt, lai Krasta apsardze aiztur kuģi, ja:

12.1. kuģis ir iesaistīts vides piesārņošanas negadījumā;

12.2. kuģim vai tā īpašniekam ir uzlikts administratīvais sods par vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību neievērošanu un šis sods nav samaksāts;

12.3. ir pamatotas aizdomas par jūras vides piesārņošanu;

12.4. kuģis pārkāpj jūras dzīvo resursu ieguves un zvejniecības noteikumus.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.475)

13. Veicot kuģa pārbaudi un aizturēšanu, Krasta apsardzes Apskates grupas personālam ir tiesības pielietot fizisko spēku, speciālos līdzekļus un dienesta šaujamieročus Militārā dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

14. Kuģa ieročus, kas atrodas uz Krasta apsardzes kuģiem, drīkst pielietot galējas nepieciešamības gadījumā, ja aizdomās turamais kuģis apzināti nesadarbojas ar Krasta apsardzi, ignorē tās likumīgās prasības, traucē pārbaudes veikšanu vai cenšas to nepieļaut. Ja Krasta apsardzes kuģa komandieris, izvērtējot situāciju, konstatē, ka aizdomās turamais kuģis pārkāpj miermīlīgas caurbraukšanas tiesības, viņš pieņem lēmumu par kuģa ieroču pielietošanu, ja:

14.1. tas ir nepieciešams pašaizsardzībai vai lai atvairītu bruņotu uzbrukumu Latvijas Republikas kuģiem vai citiem peldlīdzekļiem, kā arī ārvalstu kuģiem vai citiem peldlīdzekļiem, kuri atrodas Latvijas ūdeņos;

14.2. ir saņemta Latvijas Republikas valsts drošības iestāžu vai tiesībaizsardzības iestāžu informācija, ka kuģis vai uz tā esošās personas var apdraudēt citu cilvēku dzīvību;

14.3. ir nepieciešams izbeigt varmācīgu darbību pret Latvijas Republikas piekrasti, zemūdens un virsūdens objektiem;

14.4. ir nepieciešams aizturēt pārkāpējus, kuri nelikumīgi atrodas Latvijas ūdeņos un izrāda pretošanos likumīgajām prasībām apstāties;

14.5. kuģis patvaļīgi tuvojas kuģošanai aizliegtajam rajonam, ignorējot prasību mainīt kursu vai apstāties;

14.6. ir jāpārtrauc nelikumīga kravas iekraušana vai izkraušana, cilvēku uzņemšana vai izsēdināšana un nav citas iespējas pārtraukt šo darbību;

14.7. ir jānovērš apzināti mēģinājumi ar bīstamiem kuģa manevriem apdraudēt kuģošanas drošību un izraisīt kuģu sadursmi.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.861 redakcijā)

15. Pirms kuģa ieroču pielietošanas Krasta apsardzes kuģa komandieris:

15.1. pieņem lēmumu par aizdomās turamā kuģa piespiedu apstādināšanu, veicot stacionāro Krasta apsardzes kuģa ieroču virzīšanu uz aizdomās turamā kuģa pusi, un par to brīdina aizdomās turamā kuģa kapteini vai apkalpi, izmantojot starptautiskos kodu signālus;

15.2. ja šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētās darbības nav devušas sekmīgu rezultātu vai to veikšana nav saprātīga, pieņem lēmumu izdarīt brīdinājuma šāvienu pa aizdomās turamā kuģa mastiem. Pirms brīdinājuma šāviena izdarīšanas pieprasa (izmantojot ultraīsviļņu radiosakarus) aizdomās turamā kuģa apkalpei un pasažieriem pamest augšējos klājus un dod viņiem iespēju to izdarīt;

15.3. ja šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētais brīdinājuma šāviens nav devis sekmīgu rezultātu, pieņem lēmumu izdarīt tēmētu šāvienu (pirms tēmēta šāviena izdarīšanas brīdina par to aizdomās turamo kuģi, izmantojot starptautiskos kodu signālus):

15.3.1. kas nenodara būtiskus bojājumus kuģim. Par tādu šāvienu uzskatāma šaušana pa kuģa mastiem vai citām konstrukcijām, kuru sabojāšana neapdraud kuģa peldspēju un kuģošanas drošību;

15.3.2. kas nodara būtiskus bojājumus kuģim. Par tādu šāvienu uzskatāma šaušana pa kuģa stūres iekārtām un dzinējiem.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.861 redakcijā)

15.1 Visas šo noteikumu 15.punktā minētās darbības obligāti reģistrējamas Krasta apsardzes kuģa navigācijas-vakts žurnālā, bet radiosakaru pārraides ierakstāmas saņemto un nosūtīto radiogrammu žurnālos. Krasta apsardze atbilstoši tehniskajām iespējām veic ultraīsviļņu radiosakaru kanāla audioierakstu.

(MK 17.10.2006. noteikumu Nr.861 redakcijā)

16. Kuģa ieročus nepielieto, ja no šāvieniem var ciest citi kuģi vai personas vai ja tiek aizskarta kaimiņvalstu teritorija.

17. Par kuģa ieroču pielietošanu ir atbildīgs Krasta apsardzes kuģa komandieris.

18. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1992.gada 22.decembra lēmumu Nr.547 "Par kārtību, kādā tiek aizturēti kuģi Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, Baltijas jūras Latvijas ekonomiskajā zonā un ostās" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 1.jūnija noteikumiem Nr.508
Kuģa pārbaudes protokols
(Record on inspection of ship)

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 1.jūnija noteikumiem Nr.508
Kuģa aizturēšanas protokols
(Record on detainment of ship)

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 508Pieņemts: 01.06.2004.Stājas spēkā: 05.06.2004.Zaudē spēku: 18.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90 (3038), 04.06.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
89537
{"selected":{"value":"09.08.2013","content":"<font class='s-1'>09.08.2013.-17.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.08.2013","iso_value":"2013\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2013.-17.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2006","iso_value":"2006\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2006.-08.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2004","iso_value":"2004\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2004.-25.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.08.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva