Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.399

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 35.§)
Noteikumi par Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām labojumu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām 1999.gada Pekinas labojums (turpmāk — Pekinas labojums) ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Pekinas labojumā paredzēto saistību izpildi koordinē Vides ministrija.

3. Pekinas labojums stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
Pieņemts un apstiprināts
ar Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.399
Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām labojums

Pekinas labojums (1999)

Par Monreālas protokola labojumu vienojušās Vienpadsmitajā Dalībvalstu sanāksmē (Pekina, 1999. gada 29. novembrī līdz 3. decembrī)

[Avots: Vienpadsmitās Dalībvalstu sanāksmes ziņojuma V pielikums.
Labojums stājās spēkā 2002. gada 25. februārī.]

1. Pants: Labojums

A. 2. panta 5. punkts

Protokola 2. panta 5. punktā vārdus:

2A līdz 2E pantos

izsaka šādā redakcijā:

2A līdz 2F pantos

B. 2. panta 8(a). un 11. punkts

Protokola 2. panta 8(a). un 11. punktā vārdus:

2A līdz 2H pantos

izsaka šādā redakcijā:

2A līdz 2H pantos

C. 2F pants, 8. punkts

Sekojošu punktu pievieno pēc Protokola 2F. panta 7. punkta:

Katra Līgumslēdzēja puse, kas ražo vienu vai vairāk šīs vielas, nodrošina, ka divpadsmit mēnešu periodā, kas sākas 2004. gada 1. janvārī un katrā nākamajā divpadsmit mēnešu periodā, tās C Pielikuma I grupas kontrolēto vielu līmeņi ikgadēji nepārsniedz vidējo:

(a) C pielikuma I grupas kontrolēto vielu patēriņa līmeņa 1989. gadā un divus komats astoņus procentus no tās aprēķinātā A pielikuma I grupas kontrolēto vielu patēriņa līmeņa1989. gadā summu; un

(b) C pielikuma I grupas kontrolēto vielu ražošanas līmeņa 1989. gadā un divus komats astoņus procentus no tās aprēķinātā A pielikuma I grupas kontrolēto vielu patēriņa līmeņa1989. gadā summu.

Lai apmierinātu Līgumslēdzēju pušu, kas darbojas saskaņā ar 5. panta 1. punktu pašmāju pamatvajadzības, to aprēķinātais C pielikuma I grupas kontrolēto vielu ražošanas līmenis var pārsniegt šo robežu līdz pat piecpadsmit procentiem no to aprēķinātā ražošanas līmeņa.

D. 2I. pants

Sekojošs pants tiek ievietots pēc Protokola 2H. panta:

2I. pants: Bromhlormetāns

Katra Līgumslēdzēja puse nodrošina, lai divpadsmit mēnešu periodā, kas sākas 2002. gada 1. janvārī un katrā nākamajā divpadsmit mēnešu periodā tās aprēķinātais C pielikuma III grupas kontrolētās vielas patēriņa un ražošanas līmenis ir nepārsniedz nulli. Šis punkts ir spēkā, ja vien Līgumslēdzējas puses nenolemj pieļaut tādu ražošanas vai patēriņa līmeni, kāds nepieciešams, lai apmierinātu to pamatvajadzības.

E. 3. pants

Protokola 3. pantā vārdus:

No 2., 2A. līdz 2H. panta

izsaka šādā redakcijā:

No 2., 2A. līdz 2I. panta

F. 4. pants, 1 quin. un 1 sex. punkts

Sekojoši punkti ir jāpievieno 4. pantam pēc 1 qua. punkta:

1 quin. Ar 2004. gada 1. janvāri katra Līgumslēdzēja puse aizliegs C pielikuma I grupas kontrolēto vielu importu no ikvienas valsts, kas nav Protokola Līgumslēdzēja puse.

1 sex. Gada laikā pēc šī punktā stāšanās spēkā, katra Līgumslēdzēja puse aizliegs C pielikuma III grupas kontrolētās vielas importu no ikvienas valsts, kas nav Protokola Līgumslēdzēja puse.

G. 4. pants, 2 quin. un 2 sex. punkts

Sekojošus punktus pievieno 4. pantam pēc 2 qua. punkta:

2 quin. Ar 2004. gada 1. janvāri katra Līgumslēdzēja puse aizliegs C pielikuma I grupas kontrolēto vielu eksportu uz ikvienu valsti, kas nav Protokola Līgumslēdzēja puse.

2 sex. Gada laikā pēc šī punktā stāšanās spēkā, katra Līgumslēdzēja puse aizliegs C pielikuma III grupas kontrolētās vielas eksportu uz ikvienu valsti, kas nav Protokola Līgumslēdzēja puse.

H. 4. panta 5. līdz 7. punkts

Protokola 4. panta 5. līdz 7. punktā vārdus:

A un B pielikumos, C pielikuma II grupas un E pielikuma

izsaka šādā redakcijā:

A, B, C un E pielikuma

I. 4. panta 8. punkts

Protokola 4. panta 8. punktā vārdus:

2A. līdz 2E. pantiem, 2G līdz 2H. pantiem

izsaka šādā redakcijā:

2A. līdz 2I. pantiem

J. 5. panta 4. punkts

Protokola 5. panta 4. punktā vārdus:

2A. līdz 2H. pantos

izsaka šādā redakcijā:

2A. līdz 2I. pantos

K. 5. panta 5. un 6. punkts

Protokola 5. panta 5. un 6. punktā vārdus:

2A. līdz 2E. pantos

izsaka šādā redakcijā:

2A. līdz 2H. pantos un 2I. pantā

L. 5. panta 8. ter (a) punkts

Sekojošu teikumu pievieno Protokola 5. panta 8. ter (a) apakšpunkta beigās:

Ar 2016. gada 1. janvāri katra Līgumslēdzēja puse, kas darbojas saskaņā ar šī panta 1. punktu ievēros 2F. pantā 8. punktā noteiktos kontroles līdzekļus, kā pamatu tās atbilstībai šiem kontroles līdzekļiem tās izmantos savus vidējos 2015. gada ražošanas un patēriņa līmeņus;

M. 6. pants

Protokola 6. pantā vārdus:

2A. līdz 2H. pantos

izsaka šādā redakcijā:

2A. līdz 2I. pantos

N. 7. panta 2. punkts

Protokola 7. panta 2. punktā vārdus:

B un C pielikumiem

izsaka šādā redakcijā:

B pielikumam un C pielikuma I un II grupai

O. 7. pants 3. punkts

Sekojošu teikumu pievieno pēc Protokola 7. panta 3. punkta pirmā teikuma:

Katra Līgumslēdzēja puse iesniedz sekretariātam statistikas datus par ikgadējo E pielikumā minētās kontrolētās vielas izlietojumu karantīnai un pirms nosūtīšanas apstrādei

P. 10. pants

Protokola 10. panta 1. punktā vārdus:

2A. līdz 2E. pantu

izsaka šādā redakcijā:

2A. līdz 2I. pantu

Q. 17. pants

Protokola 17. pantā vārdus:

2A. līdz 2H. pantos

izsaka šādā redakcijā:

2A. līdz 2I. pantos

R. C pielikums

Sekojoša grupa tiek pievienota Protokola C pielikumam

Grupa

Viela

Izomeru skaits

Ozona noārdīšanas potenciāls

III grupa
CH2BrCl

bromhlormetāns

1

0.12

2. pants: Attiecība pret 1997. gada Labojumu

Neviena valsts vai reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija nevar iesniegt ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentus šim Labojumam, kamēr iepriekš vai vienlaicīgi nav iesniegti dokumenti Labojumam kas pieņemts Līgumslēdzēju pušu devītajā sanāksmē 1997. gada 17. septembrī, Monreālā.

3. pants: Stāšanās spēkā

1. Šis Labojums stājas spēkā ar 2001. gada 1. janvāri, pie nosacījuma, ka vismaz divdesmit dokumentus par šā Labojuma ratifikāciju, pieņemšanu, apstiprināšanu vai pievienošanos tam ir nodevušas glabāšanā valstis vai reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas, kuras ir Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām Līgumslēdzējas puses. Gadījumā, ja šāds nosacījums nav izpildīts dotajā datumā, Labojums stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc datuma, kurā šis nosacījums ir izpildīts.

2. 1. punktā noteikto mērķu izpildei jebkurš dokuments, ko nodevusi glabāšanā kāda reģionālā ekonomiskās integrācijas organizācija, nav uzskatāms par papildinājumu šādu organizāciju dalībvalstu glabāšanā nodotajiem dokumentiem.

3. Pēc Labojuma stāšanās spēkā, saskaņā ar 1. punktā dotajiem nosacījumiem, tas stājas spēkā jebkurai citai Protokola Līgumslēdzējas pusei deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad ir nodoti glabāšanā ratifikācijas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments.

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

The Beijing Amendment (1999)

The amendment to the Montreal Protocol agreed by the Eleventh Meeting of the Parties (Beijing, 29 November – 3 December 1999)

[Source: Annex V of the report of the Eleventh Meeting of the Parties.
The amendment entered into force on 25 February 2002.]

Article 1: Amendment

A. Article 2, paragraph 5

In paragraph 5 of Article 2 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2F

B. Article 2, paragraphs 8(a) and 11

In paragraphs 8(a) and 11 of Article 2 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

C. Article 2F, paragraph 8

The following paragraph shall be added after paragraph 7 of Article 2F of the Protocol:

Each Party producing one or more of these substances shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2004, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of:

(a) The sum of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A; and

(b) The sum of its calculated level of production in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of production in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A.

However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C as defined above

D. Article 2I

The following Article shall be inserted after Article 2H of the Protocol:

Article 2I: Bromochloromethane

Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2002, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption and production of the controlled substance in Group III of Annex C does not exceed zero. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be essential.

E. Article 3

In Article 3 of the Protocol, for the words:

Articles 2, 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2, 2A to 2I

F. Article 4, paragraphs 1 quin. and 1 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 1 qua:

1 quin. As of 1 January 2004, each Party shall ban the import of the controlled substances in Group I of Annex C from any State not party to this Protocol.

1 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Group III of Annex C from any State not Party to this Protocol.

G. Article 4, paragraphs 2 quin. and 2 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 2 qua:

2 quin. As of 1 January 2004, each Party shall ban the export of the controlled substances in Group I of Annex C to any State not party to this Protocol.

2 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Group III of Annex C to any State not party to this Protocol.

H. Article 4, paragraphs 5 to 7

In paragraphs 5 to 7 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Annexes A and B, Group II of Annex C and Annex E

there shall be substituted:

Annexes A, B, C and E

I. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E, Articles 2G and 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

J. Article 5, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 5 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

K. Article 5, paragraphs 5 and 6

In paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2E and Article 2I

L. Article 5, paragraph 8 ter (a)

The following sentence shall be added at the end of subparagraph 8 ter (a) of Article 5 of the Protocol:

As of 1 January 2016 each Party operating under paragraph 1 of this Article shall comply with the control measures set out in paragraph 8 of Article 2F and, as the basis for its compliance with these control measures, it shall use the average of its calculated levels of production and consumption in 2015;

M. Article 6

In Article 6 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

N. Article 7, paragraph 2

In paragraph 2 of Article 7 of the Protocol, for the words:

Annexes B and C

there shall be substituted:

Annex B and Groups I and II of Annex C

O. Article 7, paragraph 3

The following sentence shall be added after the first sentence of paragraph 3 of Article 7 of the Protocol:

Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on the annual amount of the controlled substance listed in Annex E used for quarantine and pre-shipment applications.

P. Article 10

In paragraph 1 of Article 10 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2E and Article 2I

Q. Article 17

In Article 17 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

R. Annex C

The following group shall be added to Annex C to the Protocol:

Group

Substance

Number of Isomers

Ozone-Depleting Potential

Group III
CH2BrCl

bromochloromethane

1

0.12

Article 2: Relationship to the 1997 Amendment

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Ninth Meeting of the Parties in Montreal, 17 September 1997.

Article 3: Entry into force

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 2001, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām labojumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 399Pieņemts: 22.04.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 01.05.2004.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
88062
01.05.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)