Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.145

Rīgā 2004.gada 18.martā (prot. Nr.14 5.§)
Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka veterinārās prasības zirgu apritei starp Latviju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk — dalībvalsts) un importam no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk — trešās valstis).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. novietne — lauksaimniecībai vai apmācībai paredzēta celtne, stallis vai jebkuras telpas, kurās audzē vai regulāri tur zirgus;

2.2. zirgi — savvaļas vai mājas apstākļos turēti zirgu (ieskaitot zebras) vai ēzeļu dzimtas dzīvnieki vai to krustojumi;

2.3. reģistrēts zirgs — jebkurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību (kas ievieš Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, prasības) reģistrēts zirgs, kurš ir identificējams, izmantojot identifikācijas dokumentu. Minēto identifikācijas dokumentu izsniedz dzīvnieka izcelsmes valsts iestāde, kas veic ciltsgrāmatas kārtošanu, vai jebkura cita kompetenta iestāde, kas pārzina šī dzīvnieka ciltsgrāmatu vai reģistru, vai jebkura starptautiska asociācija vai organizācija, kura pārzina izstādēm vai ātrumsacensībām paredzētos zirgus;

2.4. kaušanai paredzēti zirgi — zirgi, kurus ved uz kautuvi tieši vai pēc atzīta dzīvnieku tirgus, vai caur atzītu šķirotavu;

2.5. vaislai un nobarošanai paredzēti zirgi — zirgi, kuri nav paredzēti šo noteikumu 2.4.apakšpunktā norādītajam mērķim un kuri nav reģistrēti zirgi;

2.6. (svītrots ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 334);

2.7. oficiālais veterinārārsts — Pārtikas un veterinārā dienesta veterinārais inspektors vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts, vai citas dalībvalsts, vai trešās valsts kompetentās centrālās iestādes pilnvarots veterinārārsts.

II. Noteikumi zirgu apritei

3. Pārtikas un veterinārais dienests atļauj reģistrētu zirgu apriti Latvijas teritorijā vai izvešanu uz citu dalībvalsti, ja tie atbilst šo noteikumu III un IV nodaļā noteiktajām prasībām.

4. Ja Latvija ir saņēmējvalsts, Pārtikas un veterinārais dienests var nepiemērot šo noteikumu prasības, par to informējot Eiropas Komisiju, tādu zirgu apritei, kuri:

4.1. paredzēti izjādēm, sportam vai izklaides pasākumiem Lietuvas un Igaunijas robežas tuvumā;

4.2. piedalās vietējās pašvaldības vai citas valsts iestādes organizētos kultūras vai cita veida pasākumos Lietuvas un Igaunijas robežas tuvumā;

4.3. paredzēti ganīšanai vai darbam Lietuvas un Igaunijas robežas tuvumā.

III. Prasības zirgiem

5. Zirgi 48 stundu laikā pirms iekraušanas izvešanai uz citu dalībvalsti ir klīniski izmeklēti un tiem nenovēro saslimšanas klīniskās pazīmes.

6. Oficiālais veterinārārsts, pamatojoties uz zirgu īpašnieku vai audzētāju deklarācijām, pārbaudes laikā pārliecinās, ka zirgs pēdējo 15 dienu laikā nav bijis kontaktā ar infekcijas vai ar kontagiozu slimību slimu zirgu, kā arī ar zirgu no novietnes, kurai piemērots kāds no šo noteikumu 9.punktā noteiktajiem aizliegumiem. Oficiālais veterinārārsts pārbaudi veic saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu.

7. Zirgus, kuri ir paredzēti nokaušanai infekcijas vai kontagiozas slimības apkarošanas programmu ietvaros, aizliegts izvest uz citām dalībvalstīm.

8. Zirgus identificē vienā no šādiem veidiem:

8.1. reģistrētus zirgus identificē, pamatojoties uz identifikācijas dokumentu, kāds paredzēts normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību (kas ievieš Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, prasības). Ja tiek piemērots kāds no šo noteikumu 9.punktā vai IV nodaļā noteiktajiem aizliegumiem, oficiālais veterinārārsts identifikācijas dokumentu anulē uz aizlieguma laiku. Pēc reģistrēta zirga nokaušanas identifikācijas dokumentu nosūta iestādei, kura to izdevusi;

8.2. vaislai un nobarošanai paredzētus zirgus identificē, izmantojot zirgu pases, un Pārtikas un veterinārais dienests par to informē Eiropas Komisiju un citas dalībvalstis.

9. Zirgu aprite aizliegta, ja tie nāk no novietnes, kurai noteikts viens no šādiem aizliegumiem:

9.1. ja visi pret novietnē konstatētu slimību uzņēmīgie dzīvnieki nav nokauti, nosūtītājnovietnei piemēro aizlieguma periodu, kurš ilgst:

9.1.1. sešus mēnešus, ja ir aizdomas par inficēšanos ar vaislas sērgu. Aizliegums sākas dienā, kurā notikusi pēdējā reālā vai iespējamā kontaktēšanās ar slimu dzīvnieku. Ērzeļiem šāds aizliegums ilgst līdz dzīvnieka kastrācijai;

9.1.2. sešus mēnešus — zirgu ļauno ienāšu vai zirgu encefalomielīta gadījumā. Aizliegums sākas dienā, kurā nokauti visi ar kādu no šajā apakšpunktā minētajām slimībām slimie zirgi;

9.1.3. zirgu infekciozās anēmijas gadījumā — līdz dienai, kurā inficētie dzīvnieki nokauti, bet atlikušajiem dzīvniekiem ir negatīva atbilde divos Koginsa testos, kas veikti ar trīs mēnešu intervālu;

9.1.4. sešus mēnešus pēc pēdējās konstatētās saslimšanas ar vezikulāro stomatītu;

9.1.5. mēnesi pēc pēdējās konstatētās saslimšanas ar trakumsērgu;

9.1.6. 15 dienas pēc pēdējās konstatētās saslimšanas ar Sibīrijas mēri;

9.2. ja visi pret novietnē konstatēto slimību uzņēmīgie dzīvnieki ir nokauti un telpas dezinficētas, aizlieguma periods ilgst 30 dienas, Sibīrijas mēra gadījumā — 15 dienas. Aizliegums sākas dienā, kurā dzīvnieki nokauti un telpas dezinficētas.

10. Pārtikas un veterinārais dienests attiecībā uz hipodromiem drīkst noteikt izņēmumus šo noteikumu 9.punktā minētajiem aizliegumiem un par katru šādu gadījumu informē Eiropas Komisiju.

IV. Prasības zirgu apritei no Āfrikas zirgu mēra aizsardzības un uzraudzības zonas teritorijas

(Nodaļas nosaukums MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

11. Latvijā zirgus no inficētās dalībvalsts teritorijas drīkst ievest, ja tie atbilst šo noteikumu 16.punktā minētajām prasībām.

12. Dalībvalsts teritorijas daļu uzskata par inficētu ar Āfrikas zirgu mēri:

12.1. ja pēdējo divu gadu laikā klīniskajos, seroloģiskajos (nevakcinētiem dzīvniekiem) vai epidemioloģiskajos izmeklējumos, vai visos minētajos izmeklējumos konstatēts Āfrikas zirgu mēris;

12.2. ja pēdējo 12 mēnešu laikā dzīvnieki ir vakcinēti pret Āfrikas zirgu mēri.

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 334)

13. Ar Āfrikas zirgu mēri inficētai dalībvalsts teritorijas daļai nosaka:

13.1. aizsardzības zonu, ne mazāku kā 100 kilometru rādiusā ap infekcijas skarto punktu;

13.2. uzraudzības zonu, ne mazāku kā 50 kilometru rādiusā ap aizsardzības zonu, kurā dzīvnieki nav vakcinēti pēdējo 12 mēnešu laikā.

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 334)

14. Slimības apkarošanas pasākumu kontroli šo noteikumu 12.punktā minētajās teritorijās un šo noteikumu 13.punktā minētajās zonās veic un attiecīgos izņēmuma gadījumus nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par epizootiju uzliesmojumu likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību.

15. Visus vakcinētos zirgus, kuri uzturas aizsardzības zonā, reģistrē un identificē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par epizootiju uzliesmojumu likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Identifikācijas dokumentā vai veterinārajā (veselības) sertifikātā, vai abos minētajos dokumentos norāda, ka dzīvnieks ir vakcinēts.

16. Latvijā drīkst ievest zirgus no šo noteikumu 13.punktā minētajām dalībvalstu teritorijas daļām, ja tie atbilst šādām prasībām:

16.1. šo noteikumu 5.punktā minētās pārbaudes laikā tiem nenovēro Āfrikas zirgu mēra klīniskās pazīmes;

16.2. ja zirgi nav vakcinēti pret Āfrikas zirgu mēri, tiem ir negatīvs rezultāts divos komplementa saistīšanas testos, kas veikti ar 21 līdz 30 dienu intervālu. Otro testu veic 10 dienas pirms zirgu nosūtīšanas;

16.3. ja zirgi ir vakcinēti pret Āfrikas zirgu mēri, tad vakcinācija ir izdarīta vismaz divus mēnešus iepriekš un tiem nenovēro antivielu daudzuma palielināšanos divos komplementa saistīšanas testos, kas veikti ar 21 līdz 30 dienu intervālu. Otro testu veic 10 dienas pirms zirgu nosūtīšanas;

16.4. vismaz 40 dienas pirms izvešanas zirgi uzturas karantīnas stacijā;

16.5. karantīnas laikā un pārvadāšanas laikā no karantīnas stacijas uz iekraušanas vietu tiem nodrošina aizsardzību pret kukaiņiem — slimības pārnēsātājiem.

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 334)

17. Ja Latvijā ir konstatēts Āfrikas zirgu mēris, zirgu izvešanu uz citu dalībvalsti veic atbilstoši šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 334)

V. Prasības zirgu pārvadāšanai

18. Zirgus no nosūtītājnovietnes pēc iespējas ātrāk nogādā galamērķī tieši vai caur atzītu tirgu vai šķirotavu, izmantojot transportlīdzekļus vai konteinerus, kas atbilst šādām prasībām:

18.1. tos regulāri tīra un dezinficē. Šim nolūkam izmanto dezinfekcijas līdzekļus, kuri saskaņoti ar Pārtikas un veterināro dienestu, un dezinfekciju veic Pārtikas un veterinārā dienesta ieteiktajos laika intervālos;

18.2. ir tā konstruēti, ka zirgu mēsli, virca vai barība pārvadāšanas laikā nevar no tiem izkrist.

19. Pārvadāšanas laikā ievēro šo noteikumu, dzīvnieku turēšanas un labturības prasības.

20. Oficiālais veterinārārsts pieraksta nokautā dzīvnieka identifikācijas numuru vai identifikācijas dokumenta numuru un nosūta apstiprinājumu par dzīvnieka nokaušanu tās vietas kompetentajai iestādei, no kuras šis dzīvnieks iegūts.

21. Vedot reģistrētus zirgus no nosūtītājnovietnes, tiem ir nepieciešams šo noteikumu 8.punktā minētais identifikācijas dokuments un, ja zirgi paredzēti tirdzniecībai ar dalībvalstīm, informācija par to veselības stāvokli (2.pielikums).

22. Pārvadājot vaislai, nobarošanai un kaušanai paredzētus zirgus, tiem ir nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts (3.pielikums).

23. Veterinārā (veselības) sertifikāta vai identifikācijas dokumenta sadaļu “Informācija par zirga veselības stāvokli” aizpilda pēdējā darbdienā vai 48 stundas pirms iekraušanas. Sadaļu aizpilda latviešu valodā un vienā no saņēmējdalībvalsts oficiālajām valodām. Veterinārais (veselības) sertifikāts ir derīgs 10 dienas un tam ir jābūt noformētam uz vienas papīra lapas.

24. Nereģistrētus zirgus importē kopā ar vienu veterināro (veselības) sertifikātu katrai kravai vai individuāliem veterinārajiem (veselības) sertifikātiem.

VI. Prasības zirgu importam no trešajām valstīm

25. Latvijā drīkst importēt zirgus no trešās valsts vai trešās valsts daļas, kas iekļauta Eiropas Komisijas sastādītā to valstu vai valstu daļu sarakstā, no kurām atļauts dzīvnieku eksports uz Eiropas Savienību.

26. Latvijā drīkst importēt zirgus no trešās valsts, kurā:

26.1. pēdējos divos gados klīniski, seroloģiski (nevakcinētiem zirgiem) vai epidemioloģiski nav konstatēts Āfrikas zirgu mēris, kā arī dzīvnieki nav vakcinēti pret minēto slimību iepriekšējos 12 mēnešus;

26.2. pēdējos divos gados nav konstatēts zirgu Venecuēlas encefalomielīts;

26.3. pēdējos sešos mēnešos nav konstatēta vaislas sērga un zirgu ļaunie ienāši.

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 334)

27. Latvijā drīkst importēt zirgus no trešās valsts, ja tās novietne atrodas veterinārārsta uzraudzībā.

28. Latvijā drīkst importēt zirgus no trešās valsts teritorijas vai trešās valsts teritorijas daļas, kurā iepriekšējos sešos mēnešos konstatēts vezikulārais stomatīts vai vīrusa ierosinātais artrīts, ja zirgi atbilst šādām prasībām:

28.1. tie nāk no novietnes, kurā iepriekšējos sešos mēnešos nav konstatēts vezikulārais stomatīts, un pirms nosūtīšanas tiem ir veikts seroloģiskais tests, kurā iegūta negatīva reakcija;

28.2. vīrusa ierosinātā artrīta gadījumā vīriešu dzimuma zirgiem ir veikts seroloģiskais tests, vīrusa izolācijas tests vai kāds cits tests, ar kuru var pierādīt vīrusa neesamību, un ir iegūta negatīva reakcija.

29. Zirgus identificē saskaņā ar šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām un pārvadā kopā ar veterināro (veselības) sertifikātu, kuru izdevis eksportējošās trešās valsts oficiālais veterinārārsts. Veterinārais (veselības) sertifikāts atbilst šādām prasībām:

29.1. to izdod dienā, kurā dzīvniekus iekrauj nosūtīšanai uz Latviju. Reģistrētiem zirgiem veterināro (veselības) sertifikātu izdod pēdējā darbdienā pirms nosūtīšanas;

29.2. to aizpilda latviešu valodā un vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā veic importa pārbaudi;

29.3. tā oriģināls ir kopā ar dzīvniekiem;

29.4. tas apliecina dzīvnieku atbilstību normatīvajos aktos par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

29.5. tas ir noformēts uz vienas lapas un tā saturs atbilst noteiktam paraugam (3.pielikums);

29.6. to izdod vienam saņēmējam vai kravai, ja dzīvnieki ir paredzēti kaušanai un tie ir attiecīgi apzīmēti un identificēti. Ja tiek izmantota šī iespēja, Pārtikas un veterinārais dienests par to informē Eiropas Komisiju.

(Grozīts ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.127)

30. Kaušanai paredzētos zirgus uzreiz pēc ievešanas Latvijā ved uz kautuvi tieši vai caur atzītu tirgu vai šķirotavu un atbilstoši veterinārajām prasībām nokauj.

31. Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz dzīvnieku veselības stāvokli, var noteikt kautuvi, kurā zirgi nogādājami.

VII. Noslēguma jautājumi

32. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

33. Pārtikas un veterinārais dienests šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto informāciju Eiropas Komisijai un dalībvalstīm sniedz līdz 2004.gada 1.augustam.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 15.02.2011. noteikumu Nr.127 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīvas 2009/156/EK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešajām valstīm.

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 18.marta noteikumiem Nr.145
Obligāti reģistrējamās slimības

(Pielikums svītrots ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 334)

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 18.marta noteikumiem Nr.145
Informācija par zirga veselības stāvokli (a)

(Pielikums grozīts ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr. 127; MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 334)

Pases Nr.

Ar parakstu apliecinu (b), ka zirgs atbilst šādām prasībām:

1. Tas ir šodien klīniski izmeklēts un tam nav novērotas saslimšanas klīniskās pazīmes.

2. Tas nav paredzēts nokaušanai infekcijas vai kontagiozas slimības nacionālās apkarošanas programmas ietvaros.

3. Tas atbilst 3.1. vai 3.2.apakšpunkta (c) un 3.3. vai 3.4.apakšpunkta (c) nosacījumiem:

3.1. nav ievests no dalībvalsts/trešās valsts teritorijas vai teritorijas daļas, kurai noteikti ierobežojumi saistībā ar Āfrikas zirgu mēri;

3.2. ir ievests no dalībvalsts teritorijas vai teritorijas daļas, kurai beidzies dzīvnieku veselības apstākļu dēļ noteiktais aizliegums un karantīnas stacijā veiktas direktīvas 2009/156/EK 5.panta 5.punktā norādītās pārbaudes un iegūti apmierinoši rezultāti;

3.3. nav vakcinēts pret Āfrikas zirgu mēri;

3.4. ir vakcinēts pret Āfrikas zirgu mēri (d).

4. Tas nenāk no novietnes, kā arī nav kontaktējies ar zirgiem no novietnes, kurai dzīvnieku veselības apstākļu dēļ noteikts aizliegums:

4.1. sešus mēnešus, ja ir aizdomas, ka zirgs inficēts ar vaislas sērgu. Aizliegums sākas dienā, kurā notikusi pēdējā reālā vai iespējamā kontaktēšanās ar slimu dzīvnieku. Ērzeļiem šāds aizliegums ilgst līdz dzīvnieka kastrācijai;

4.2. sešus mēnešus zirgu ļauno ienāšu vai zirgu encefalomielīta gadījumā. Aizliegums sākas dienā, kurā nokauti visi ar kādu no šajā apakšpunktā minēto slimību slimie zirgi;

4.3. zirgu infekciozās anēmijas gadījumā — līdz dienai, kurā inficētie dzīvnieki nokauti, bet atlikušajiem dzīvniekiem ir negatīva atbilde divos Koginsa testos, kas veikti ar trīs mēnešu intervālu;

4.4. sešus mēnešus pēc pēdējās konstatētās saslimšanas ar vezikulāro stomatītu;

4.5. mēnesi pēc pēdējās konstatētās saslimšanas ar trakumsērgu;

4.6. 15 dienas pēc pēdējās konstatētās saslimšanas ar Sibīrijas mēri;

4.7. ja visi pret uzņēmumā konstatētu slimību uzņēmīgie dzīvnieki nokauti un telpas dezinficētas, aizlieguma periods ilgst 30 dienas, Sibīrijas mēra gadījumā — 15 dienas. Aizliegums sākas dienā, kurā dzīvnieki nokauti un telpas dezinficētas.

5. Pēc manā rīcībā esošajām ziņām, pēdējo 15 dienu laikā pirms šīs deklarācijas aizpildīšanas zirgs nav kontaktējies ar zirgiem, kuri ir slimi ar kādu infekcijas vai kontagiozu slimību.

6. Pārbaudes laikā zirga veselības stāvoklis ļauj to vest paredzētajā braucienā atbilstoši Padomes 2004. gada 22.decembra Regulas (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā nosacījumiem (e).

Izdots

Datums

Vieta

Oficiālā veterinārārsta zīmogs un paraksts

_____________________________________
 (vārds, uzvārds (drukātiem burtiem) un amats)

Piezīmes.

(a) Nav vajadzīgs, ja pastāv divpusēja vienošanās saskaņā ar direktīvas 2009/156/EK 6.pantu.

(b) Derīgs 10 dienas.

(c) Nevajadzīgo variantu svītrot.

(d) Pasē jābūt atzīmētam datumam, kurā veikta vakcinācija.

(e) Šis ieraksts neatbrīvo dzīvnieku pārvadātāju no dzīvnieku labturības prasību ievērošanas dzīvnieku pārvadāšanas laikā.

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 18.marta noteikumiem Nr.145

(Pielikums MK 15.02.2011. noteikumu Nr.127 redakcijā)

Veterinārais sertifikāts tirdzniecībai starp dalībvalstīm

Zirgu dzimtas dzīvnieki

Eiropas SavienībaIekšējās tirdzniecības sertifikāts
I daļa. Informācija par kravuI.1. Nosūtītājs
Nosaukums
Adrese
Pasta indekss
I.2. Sertifikāta references numursI.2.a. Vietējais references numurs
I.3. Centrālā kompetentā iestāde
I.4. Vietējā kompetentā iestāde
I.5. Saņēmējs
Nosaukums
Adrese
Pasta indekss
I.6. Saistošā oriģinālā sertifikāta numurs(-i). Pavaddokumentu numurs(-i)
I.7.
I.8. Izcelsmes valstsISO kodsI.9. Izcelsmes reģionsKodsI.10. Saņēmēj-valstsISO kodsI.11. Saņēmēj-reģionsKods
        
I.12. Izcelsmes vieta

novietne savākšanas centrs citi

Nosaukums
Atzīšanas numurs
Adrese
Pasta indekss

I.13. Saņemšanas vieta

novietne savākšanas centrs
uzņēmums citi

Nosaukums
Atzīšanas numurs
Adrese
Pasta indekss

 I.14. Iekraušanas vieta
Pasta indekss
I.15. Izbraukšanas datums un laiks
 I.16. Transporta veids

lidmašīna kuģis vilciena vagons

automašīna citi

Identifikācija

I.17. Transportētājs
Nosaukums
Atzīšanas numurs
Adrese
Pasta indekss
Dalībvalsts
 I.18. Preces aprakstsI.19. Preces kods (KN kods)
 I.20. Numurs/daudzums
 I.21. I.22. Iepakojumu skaits
 I.23. Konteinera identifikācija/ nodrošinājuma numursI.24. Iepakojuma veids
 I.25. Preces apliecinātas šādam nolūkam

audzēšanai reģistrēti zirgi kaušanai citam

 I.26. Tranzīts caur trešo valsti
Trešā valsts
ISO kods
Izbraukšanas punkts
Kods
Iebraukšanas punkts
RKP numurs
I.27. Tranzīts caur dalībvalstīm
Dalībvalsts
ISO kods
Dalībvalsts
ISO kods
Dalībvalsts
ISO kods
 I.28. Eksports
Trešā valsts
ISO kods
Izbraukšanas punkts
Kods
I.29. Paredzētais ceļojuma laiks
 I.30. Maršruta plāns

ir nav

 I.31. Preču identifikācija
Suga (zinātniskais nosaukums)
Identifikācijas sistēma
   
 Eiropas SavienībaReģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, vaislai un audzēšanai paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kaušanai paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki

II daļa. Sertificēšana

II. Informācija par
veselību
(1)
II.a. Sertifikāta uzskaites numursII.b. Vietējais uzskaites numurs
Es, ___________________, ar parakstu apliecinu, ka minētais(-ie) dzīvnieks(-i) atbilst šādām prasībām:

II.1. to/tos šodien pārbaudīja un tam/tiem nekonstatēja nekādas klīniskas slimības pazīmes;

II.2. tas/tie nav paredzēts(-i) nokaušanai saskaņā ar lipīgo vai infekcijas slimību apkarošanas valsts programmu;

vai nu (2) [II.3. tas/tie nav no tādas dalībvalsts teritorijas vai teritorijas daļas, uz kuru attiecas ierobežojumi saistībā ar Āfrikas zirgu mēri];

vai nu (2) [II.3. tas/tie ir no dalībvalsts teritorijas vai teritorijas daļas, kas nav pakļauta ierobežojumiem saistībā ar Āfrikas zirgu mēri, vismaz 40 dienas pirms nosūtīšanas ir bijis(-uši) pret slimības izplatības vektoru aizsargātā karantīnas punktā ____________un ir/nav veikts Āfrikas zirgu mēra vīrusa antivielu noteikšanas tests, ko saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK IV pielikumu vienlaikus veic asins paraugiem, kas ņemti divas reizes ar intervālu no 21 līdz 30 dienām _______ (ierakstīt datumu) un 10 dienu laikā pirms nosūtīšanas _______ (ierakstīt datumu);

vai nu (3) [ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā, ja tas/tie bija/nebija vakcinēts(-i) pret Āfrikas zirgu mēri];

vai (2) [bez antivielu titra pieauguma, ja tas/tie bija/nebija vakcinēts(-i) pret Āfrikas zirgu mēri];

vai nu (3) [II.4. tas/tie nav vakcinēts(-i) pret Āfrikas zirgu mēri];

vai (2) [II.4. tas/tie ir vakcinēts(-i) pret Āfrikas zirgu mēri ___ (ierakstīt datumu),

vai nu (3) [vismaz divus mēnešus pirms sertifikācijas];

vai (2) [vismaz divus mēnešus pirms ievešanas karantīnas punktā];

 II.5. tas/tie nav no saimniecības(-ām), kam ticis noteikts aizliegums dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ, pastāvot vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

vai nu (3) ne visi saimniecībā esošie pret "a", "b", "c", "d", "e", "f" un "g" apakšpunktā turpmāk minētajām slimībām uzņēmīgas sugas dzīvnieki tika nokauti, un aizlieguma periods ilga vismaz:

a) attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvniekiem, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie ir nonākuši saskarē ar vaislas sērgu,

vai nu (2)[sešus mēnešus, sākot no pēdējā faktiskā vai iespējamā kontakta ar dzīvnieku, kas ir slims vai inficēts ar Trypanosoma equiperdum];

vai (2) [ērzelim – līdz dzīvnieks tika kastrēts];

b) ienāšu gadījumā – sešus mēnešus no dienas, kad zirgu dzimtas dzīvnieki, kuri cieš no šīs slimības vai kuriem ir pozitīvs kauzālā patogēna Burkholderia mallei vai šā patogēna antivielu noteikšanas testa rezultāts, tika nokauti un iznīcināti;

c) visu tipu zirgu encefalomielīta gadījumā – sešus mēnešus no dienas, kad zirgu dzimtas dzīvnieki, kas cieš no šīs slimības, tika nokauti, izņemot Rietumnīlas drudža infekcijas gadījumā, kad sešu mēnešu periods sākas no dienas, kad inficētais zirgu dzimtas dzīvnieks nomira, tika aizvākts no saimniecības vai pilnībā atveseļojās;

d) infekciozās anēmijas gadījumā – līdz dienai, kad pēc inficēto dzīvnieku nokaušanas pārējie dzīvnieki uzrāda negatīvu reakciju Koginsa testos, kas veikti asins paraugiem, kuri ņemti divas reizes ar trīs mēnešu starplaiku;

e) sešu mēnešu laikā kopš pēdējā vezikulārā stomatīta gadījuma;

f) viena mēneša laikā kopš pēdējā trakumsērgas gadījuma;

[g) 15 dienu laikā kopš pēdējā Sibīrijas mēra gadījuma];

vai (2) [pēc vaislas sērgas, ienāšu, visu veidu zirgu encefalomielīta, zirgu infekciozās anēmijas, vezikulārā stomatīta, Sibīrijas mēra vai trakumsērgas gadījumiem visi pret šo slimību uzņēmīgas sugas dzīvnieki, kas atrodas saimniecībā, ir nokauti, un aizlieguma periods ir 30 dienas (vai 15 dienas Sibīrijas mēra gadījumā) no dienas, kad iznīcināti dzīvnieki un telpas pienācīgi dezinficētas];

II.6. pēc manā rīcībā esošajām ziņām, 15 dienu laikā pirms šīs deklarācijas iesniegšanas tam/tiem nav bijusi saskare ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas slimo ar lipīgām vai infekcijas slimībām;

II.7. pārbaudes laikā tas/tie bija derīgs(-i) pārvadāšanai paredzētajā braucienā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2005 noteikumiem(3).

Piezīmes.

I daļa

I.6. aile: atbilst CITES atļaujas numuram, ja zirgu dzimtas dzīvnieki uzskaitīti Vašingtonas Konvencijā par aizsargājamām sugām un to produktiem.

I.16. aile: reģistrācijas numurs (dzelzceļa vagoniem vai konteineriem un kravas automašīnām), reisa numurs (lidmašīnām) vai nosaukums (kuģiem).

I.19. aile: izmantojiet atbilstošo Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) kodu: 01.01.01 vai 01.01.06.19.

I.31. aile: sugas – zirgs, ēzelis, mūlis, zirgēzelis, zebra (arī to krustojumi).

Identifikācijas sistēma: līdz 2009.gada 31.decembrim atbilst identifikācijas numuram saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2000/68/EK 2.pantu un no 2010.gada 1.janvāra – vienotajam numuram dzīves laikā saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 504/2008 2.panta "d" punktu un I pielikuma 1.sadaļas A daļas 4.punktu.

II daļa

(1) II.1., II.2., II.3., II.4., II.5. un II.6.punktā minētā informācija nav vajadzīga, ja pastāv divpusēja vienošanās saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 6.pantu.

(2) Nevajadzīgo svītrot.

(3) Šis paziņojums neatbrīvo pārvadātājus no viņu saistībām saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz pārvadājamo dzīvnieku piemērotību.

Sertifikāts ir derīgs 10 dienas.

Zīmogam un parakstam jābūt citā krāsā nekā pārējiem sertifikātā sniegtajiem datiem.

Valsts pilnvarotais veterinārārsts vai valsts pilnvarotais inspektors
Vārds, uzvārds (drukātiem burtiem)Kvalifikācija un amats
Vietējā veterinārā nodaļaVietējās veterinārās nodaļas Nr.
DatumsParaksts
Zīmogs 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 145Pieņemts: 18.03.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 27.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
87574
{"selected":{"value":"16.06.2017","content":"<font class='s-1'>16.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.06.2017","iso_value":"2017\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2011","iso_value":"2011\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2011.-15.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-17.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.06.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)