Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.273

Rīgā 2004.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20 39.§)
Dabas parka “Bernāti” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām17.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka dabas parka “Bernāti” (turpmāk — dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību.

2. Dabas parka teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

3. Dabas parka platība ir 2945 ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas — 2.pielikumā.

4. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

4.1. dabas lieguma zona;

4.2. dabas parka zona;

4.3. neitrālā zona.

5. Dabas parkā aizliegts:

5.1. sadalīt esošos zemes īpašumus mazākās vienībās;

5.2. novietot dzīvojamās piekabes, pagaidu un saliekamās būves, izņemot būves, kas paredzētas pludmales un neitrālās zonas labiekārtošanas vajadzībām;

5.3. veikt izklaides, privātos un aviācijas sporta lidojumus augstumā, kas zemāks par 500 metriem.

6. Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu piejūras kāpu bioloģisko daudzveidību.

7. Dabas lieguma zonā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas noteikumu prasības, kas attiecas uz dabas liegumiem.

8. Dabas parka zona ir izveidota, lai saglabātu piekrastei raksturīgo daudzveidīgo ainavu un kultūrvidi iedzīvotāju un apmeklētāju atpūtai un izglītošanai.

9. Dabas parka zonā aizliegts:

9.1. jūrā pārvietoties ar kuteriem un motorlaivām, izņemot valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonas, kas pilda dienesta pienākumus, kā arī personas, kas nodarbojas ar rūpniecisko zveju;

9.2. jūrā pārvietoties ar ūdens motocikliem.

10. Neitrālā zona ir izveidota, lai, saglabājot raksturīgo kultūrvēsturisko vidi, veicinātu Baltijas jūras piekrastes zvejnieku sētu ilgtspējīgu attīstību, kā arī lai nodrošinātu dabas parka teritorijas tūrisma infrastruktūras veidošanu.

11. Neitrālajā zonā ir spēkā Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumu Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” pirmajā nodaļā “Vispārīgie jautājumi” noteiktās prasības.

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.273
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.273
Dabas parka “Bernāti” funkcionālo zonu robežu apraksts

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma zonas robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.1.

1–2

No īpašuma ar kadastra Nr.64780080382 ziemeļrietumu stūra pa ceļu, kas sakrīt ar tā ziemeļu robežu, tālāk šķērsojot īpašumu ar kadastra Nr.64780080151, līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080169 ziemeļaustrumu stūrim

1.2.

2–3

Uz dienvidiem pa ceļu Krūmu kapsēta–Bernāti līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080161 dienvidaustrumu stūrim

1.3.

3–4

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780080161 un 64780080322 dienvidaustrumu robežu un īpašuma ar kadastra Nr.64780080337 austrumu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080329 dienvidaustrumu stūrim

1.4.

4–22

Uz rietumiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080329 robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080330 ziemeļaustrumu stūrim

1.5.

22–23

Uz dienvidiem gar īpašumu ar kadastra Nr.64780080330 un 64780080339 austrumu robežu līdz ceļam Dzintariņš–Baltijas jūra

1.6.

23–24

Uz rietumiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780080339, 64780080340 un 64780080216 dienvidu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080388 ziemeļrietumu stūrim

1.7.

24–25

Uz dienvidiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780080388, 64780080400, 64780080399, 64780080398 un 64780080397 rietumu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080608 rietumu stūrim

1.8.

25–26

Uz dienvidiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780080024, 64780080200, 64780080204, 64780080116 un 64780080180 rietumu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080155 ziemeļrietumu stūrim

1.9.

26–27

Uz dienvidiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780080155, 64780080154 un 64780080160 rietumu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080609 dienvidaustrumu stūrim

1.10.

27–28

Uz rietumiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080609 dienvidu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080365 ziemeļrietumu stūrim

1.11.

28–29

Uz ziemeļiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080190 austruma robežu līdz tā paša īpašuma ziemeļaustrumu stūrim

1.12.

29–30

Uz rietumiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080190 ziemeļu robežu līdz robežpunktam Nr.30 (koordināta 251625; 313164)

1.13.

30–31

Uz ziemeļiem līdz robežpunktam Nr.31 (koordināta 251709; 313183)

1.14.

31–32

Uz rietumiem līdz robežpunktam Nr.32 (koordināta 251718; 313150)

1.15.

32–33

Uz dienvidiem gar sporta laukuma malu līdz robežpunktam Nr.33 (koordināta 250809; 313054)

1.16.

33–34

Uz austrumiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080350 ziemeļu robežu līdz īpašumu ar kadastra Nr.64780080288 un 64780080368 dienvidaustrumu krustpunktam

1.17.

34–35

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080350 ziemeļu robežu līdz tā paša īpašuma ziemeļaustrumu stūrim

1.18.

35–36

Uz dienvidiem pa ceļu gar īpašumu ar kadastra Nr.64780080350, 64780120057, 64780120062, 64780120066, 64780120069 un 64780120070 austrumu robežu, tālāk pa to pašu ceļu caur 1.; 3. un 5.kvartālu līdz kvartālstigai 5/7 (līdz robežpunktam Nr.36 (koordināta 247044; 313482))

1.19.

36–37

Uz austrumiem pa kvartālstigu 5/7 un 5/8 līdz kvartālstigu 5/6, 5/8 un 6/8 krustpunktam

1.20.

37–38

Uz dienvidiem pa 8.kvartāla 2.nogabala austrumu robežu līdz 12.nogabala ziemeļu robežai

1.21.

38–39

Uz dienvidaustrumiem pa 8.kvartāla 12.nogabala ziemeļaustrumu robežu līdz robežpunktam Nr.39 (koordināta 246761; 314027)

1.22.

39–40

Uz austrumiem pa Pūsēnkalna ceļu līdz ceļam Nīca–Jūrmalciems

1.23.

40–15

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

1.24.

15–16

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

1.25.

16–17

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

1.26.

17–18

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

1.27.

18–19

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

1.28.

19–41

Uz ziemeļiem pa Baltijas jūras piekrastes kāpu veģetācijas dabisko robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080029 dienvidrietumu stūrim

1.29.

41–42

Uz austrumiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780080029 un 64780080035 dienvidu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080280 dienvidrietumu stūrim

1.30.

42–43

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080035 dienvidaustrumu robežu līdz īpašumu ar kadastra Nr.64780080035, 64780080280 un 64780080216 krustpunktam

1.31.

43–44

Uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot īpašumu ar kadastra Nr.64780080216, līdz īpašumu ar kadastra Nr.64780080297, 64780080341 un 64780080216 krustpunktam

1.32.

44–45

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080341 dienvidu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080369 ziemeļrietumu stūrim

1.33.

45–46

Uz dienvidiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080369 rietumu robežu līdz tā paša īpašuma dienvidrietumu stūrim

1.34.

46–47

Uz rietumiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780080216 un 64780080029 ziemeļu robežu līdz Baltijas jūrai

1.35.

47–1

Uz ziemeļiem pa Baltijas jūras piekrastes kāpu veģetācijas dabisko robežu līdz sākumpunktam

2. Dabas lieguma zonas robežpunkti Latvijas koordinātu sistēmas (LKS 92) koordinātās

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1

252833

313490

2.2.

2

252968

314092

2.3.

3

252668

314030

2.4.

4

252386

313880

2.5.

22

252394

313833

2.6.

23

252291

313824

2.7.

24

252180

313476

2.8.

25

251912

313403

2.9.

26

251534

313323

2.10.

27

251436

313312

2.11.

28

251436

313161

2.12.

29

251618

313196

2.13.

30

251625

313164

2.14.

31

251709

313183

2.15.

32

251718

313150

2.16.

33

250809

313054

2.17.

34

250787

313380

2.18.

35

250764

313421

2.19.

36

247044

313482

2.20.

37

247091

313856

2.21.

38

246917

313848

2.22.

39

246761

314027

2.23.

40

246781

314218

2.24.

15

245608

313780

2.25.

16

245678

313727

2.26.

17

245649

313666

2.27.

18

246124

313497

2.28.

19

246098

313250

2.29.

41

252216

313243

2.30.

42

252200

313320

2.31.

43

252285

313393

2.32.

44

252362

313480

2.33.

45

252407

313381

2.34.

46

252348

313364

2.35.

47

252362

313330

II. Dabas parka zona

3. Dabas parka zonas robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

3.1.

24–5

Uz austrumiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780080216, 64780080340, 64780080339, 64780080423 un 64780080415 dienvidu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080415 dienvidaustrumu stūrim

3.2.

5–6

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

3.3.

6–7

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

3.4.

7–8

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

3.5.

8–9

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

3.6.

9–10

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

3.7.

10–11

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

3.8.

11–12

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

3.9.

12–13

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

3.10.

13–14

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

3.11.

14–40

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

3.12.

40–39

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

3.13.

39–38

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

3.14.

38–37

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

3.15.

37–36

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

3.16.

36–35

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

3.17.

35–34

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

3.18.

34–48

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080288 dienvidrietumu robežu līdz tā paša īpašuma ziemeļrietumu stūrim

3.19.

48–49

Uz ziemeļiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780080030, 64780080410 un 64780080321 meža robežu līdz robežpunktam Nr.49 (koordināta 251019; 313294)

3.20.

49–27

Uz ziemeļiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780080321, 64780080021, 64780080172, 64780080031, 64780080156, 64780080157 un 64780080160 rietumu robežu līdz robežpunktam Nr.27

3.21.

27–26

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

3.22.

26–50

Uz austrumiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080180 dienvidu robežu līdz tā paša īpašuma dienvidaustrumu stūrim

3.23.

50–51

Uz ziemeļiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780080180, 64780080116 un 64780080024 līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080397 dienvidaustrumu stūrim

3.24.

51–25

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma ar kadastra Nr.64780080397 dienvidaustrumu līdz tā paša īpašuma dienvidrietumu stūrim

3.25.

25–24

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

4. Dabas parka zonas jūras robežposmu apraksts

Nr.p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

4.1.

21–1

No 10 metru izobātas Baltijas jūrā (koordināta 252996; 308460) uz austrumiem līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080382 ziemeļrietumu stūrim

4.2.

1–19

Uz dienvidiem pa Baltijas jūras piekrastes kāpu veģetācijas dabisko robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780180070 dienvidrietumu stūrim

4.3.

19–20

Uz rietumiem līdz 10 metru izobātai Baltijas jūrā (koordināta 245935; 310929)

4.4.

20–21

Uz ziemeļiem pa 10 metru izobātu Baltijas jūrā līdz sākumpunktam

5. Dabas parka zonas robežpunkti Latvijas koordinātu sistēmas (LKS 92) koordinātās

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

5.1.

24

252180

313476

5.2.

5

252328

313942

5.3.

6

250667

313714

5.4.

7

250634

314010

5.5.

8

249691

314000

5.6.

9

249253

313915

5.7.

10

249245

314428

5.8.

11

249107

314428

5.9.

12

249139

314728

5.10.

13

248843

314703

5.11.

14

248504

314604

5.12.

40

246781

314218

5.13.

39

246761

314027

5.14.

38

246917

313848

5.15.

37

247091

313856

5.16.

36

247044

313482

5.17.

35

250764

313421

5.18.

34

250787

313380

5.19.

48

250855

313304

5.20.

49

251019

313294

5.21.

27

251436

313312

5.22.

26

251534

313323

5.23.

50

251526

313417

5.24.

51

251971

313485

5.25.

25

251912

313403

6. Dabas parka jūras zonas robežpunkti Latvijas koordinātu sistēmas (LKS 92) koordinātās

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

6.1.

21

252996

308460

6.2.

1

252833

313490

6.3.

19

246098

313250

6.4.

20

245935

310929

III. Neitrālā zona

7. Neitrālās zonas robežposmu apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

7.1.

Dzintariņš


7.1.1.

22–4

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

7.1.2.

4–5

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka ārējo robežu

7.1.3.

5–23

Zonas robeža sakrīt ar dabas parka zonas robežu

7.1.4.

23–22

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

7.2.

Veckrūmi


7.2.1.

45–44

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

7.2.2.

44–43

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

7.2.3.

43–42

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

7.2.4.

42–41

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

7.2.5.

41–47

Uz ziemeļiem pa Baltijas jūras piekrastes kāpu veģetācijas dabisko robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780080029 ziemeļrietumu stūrim

7.2.6.

47–46

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

7.2.7.

46–45

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

7.3.

Bērnu atpūtas bāze “Draudzība”


7.3.1.

25–51

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka zonas robežām

7.3.2.

51–50

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka zonas robežām

7.3.3.

50–26

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka zonas robežām

7.3.4.

26–25

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežu

7.4.

Aktīvās atpūtas centrs


7.4.1.

32–31

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežām

7.4.2.

31–30

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežām

7.4.3.

30–29

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežām

7.4.4.

29–28

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežām

7.4.5.

28–27

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežām

7.4.6.

27–49

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka zonas robežām

7.4.7.

49–48

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka zonas robežām

7.4.8.

48–34

Zonas robežas sakrīt ar dabas parka zonas robežām

7.4.9.

34–33

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežām

7.4.10.

33–32

Zonas robežas sakrīt ar dabas lieguma zonas robežām

7.5.

Klampji


7.5.1.

52–53

No īpašuma ar kadastra Nr.64780120015 ziemeļrietumu priekškāpas malas (robežpunkts Nr.52 (koordināta 249126; 312962)) līdz tā paša īpašuma ziemeļaustrumu stūrim

7.5.2.

53–54

Uz dienvidiem pa tā paša īpašuma austrumu robežu līdz tā paša īpašuma dienvidaustrumu stūrim

7.5.3.

54–55

Uz rietumiem pa tā paša īpašuma dienvidu robežu līdz pirmās kāpas malai (robežpunkts Nr.55 (koordināta 249008; 312918))

7.5.4.

55–52

Uz ziemeļiem pa tā paša īpašuma pirmās kāpas malu līdz sākumpunktam

7.6.

Baltais kalns


7.6.1.

56–57

No 1.kvartāla 10.nogabala ziemeļrietumu stūra (robežpunkts Nr.56 (koordināta 249231; 313596)) uz austrumiem līdz 1.kvartāla 10.nogabala ziemeļaustrumu stūrim (robežpunkts Nr.57 (koordināta 249235; 313731))

7.6.2.

57–58

Uz dienvidiem pa 1.kvartāla 10.nogabala un 3.kvartāla 4.nogabala austrumu robežu līdz 3.kvartāla galējam dienvidu stūrim (robežpunkts Nr.58 (koordināta 248299; 313711))

7.6.3

58–56

Uz ziemeļiem pa 3.kvartāla 4.nogabala un 1.kvartāla 10.nogabala rietumu robežu līdz sākumpunktam

7.7.

Jūrmaļkrogs


7.7.1.

59–60

No īpašuma ar kadastra Nr.64780120010 ziemeļu stūra uz dienvidiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780120010 un 64780120021 austrumu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780120021 dienvidaustrumu stūrim

7.7.2.

60–61

Uz rietumiem līdz tā paša īpašuma dienvidrietumu stūrim

7.7.3.

61–62

Uz ziemeļiem pa tā paša īpašuma rietumu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780120010 dienvidaustrumu stūrim

7.7.4.

62–63

Uz rietumiem līdz tā paša īpašuma dienvidrietumu stūrim

7.7.5.

63–59

Uz ziemeļiem pa tā paša īpašuma rietumu robežu līdz sākumpunktam

7.8.

Pūsēnkalns


7.8.1.

64–65

No īpašuma ar kadastra Nr.64780180002 ziemeļrietumu priekškāpas malas (robežpunkts Nr.64 (koordināta 246901; 313122)) uz austrumiem līdz tā paša īpašuma ziemeļaustrumu stūrim

7.8.2.

65–66

Uz dienvidiem pa īpašumu ar kadastra Nr.64780180002, 64780180005, 64780180039 un 64780188888 austrumu robežu līdz īpašuma ar kadastra Nr.64780188888 dienvidaustrumu stūrim

7.8.3.

66–67

Uz rietumiem pa tā paša īpašuma dienvidu robežu līdz tā paša īpašuma dienvidrietumu priekškāpas malai (robežpunkts Nr.67 (koordināta 246468; 313214))

7.8.4.

67–64

Uz ziemeļiem gar priekškāpas malu līdz sākumpunktam

8. Neitrālās zonas robežpunkti Latvijas koordinātu sistēmas (LKS 92) koordinātās

Nr. p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

8.1.

Dzintariņš8.1.1.

22

252394

313833

8.1.2.

4

252386

313880

8.1.3.

5

252328

313942

8.1.4.

23

252291

313824

8.2.

Veckrūmi8.2.1.

45

252407

313381

8.2.2.

44

252362

313480

8.2.3.

43

252285

313393

8.2.4.

42

252200

313320

8.2.5.

41

252216

313243

8.2.6.

47

252362

313330

8.2.7.

46

252348

313364

8.3.

Bērnu atpūtas bāze “Draudzība”8.3.1.

25

251912

313403

8.3.2.

51

251971

313485

8.3.3.

50

251526

313417

8.3.4.

26

251534

313323

8.4.

Aktīvās atpūtas centrs8.4.1.

32

251718

313150

8.4.2.

31

251709

313183

8.4.3.

30

251625

313164

8.4.4.

29

251618

313196

8.4.5.

28

251436

313161

8.4.6.

27

251436

313312

8.4.7.

49

251019

313294

8.4.8.

48

250855

313304

8.4.9.

34

250787

313380

8.4.10.

33

250809

313054

8.5.

Klampji8.5.1.

52

249126

312962

8.5.2.

53

249119

313106

8.5.3.

54

249014

313112

8.5.4.

55

249008

312918

8.6.

Baltais kalns8.6.1.

56

249231

313596

8.6.2.

57

249235

313731

8.6.3.

58

248299

313711

8.7.

Jūrmaļkrogs8.7.1.

59

248282

313101

8.7.2.

60

248032

313245

8.7.3.

61

248027

313151

8.7.4.

62

248218

313145

8.7.5.

63

248113

313029

8.8.

Pūsēnkalns8.8.1.

64

246901

313122

8.8.2.

65

246917

313275

8.8.3.

66

246503

313401

8.8.4.

67

246468

313214

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka “Bernāti” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 273Pieņemts: 08.04.2004.Stājas spēkā: 17.04.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 16.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
87131
17.04.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)