Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 690 "Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.728

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64 14.§)
Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem

1. Ar noteikumiem tiek apstiprināti:

1.1. tādas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurā ir paredzēts izveidot padomi (1.pielikums);

1.2. tādas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurā nav paredzēts izveidot padomi (2.pielikums);

1.3. tādas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kuras izpildinstitūcijā ir viens loceklis (rīkotājdirektors) (3.pielikums);

1.4. tādas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurā ir paredzēts izveidot padomi (4.pielikums);

1.5. tādas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurā nav paredzēts izveidot padomi (5.pielikums);

1.6. tādas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kuras izpildinstitūcijā ir viens loceklis (rīkotājdirektors) (6.pielikums).

2. Ja valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību komercdarbību reglamentē speciāli normatīvie akti, sabiedrības statūtos ietver kārtību, kādā tiks nodrošināta speciālo normu izpilde.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.728
Tādas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurā ir paredzēts izveidot padomi

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________” (turpmāk — sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

 

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) lati.

8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts _______ (skaits vārdiem) daļās.

9. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

 

III. Padome

10. Padomes sastāvā ir _____ (skaits vārdiem) locekļi.

11. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

12. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par padomes locekli nedrīkst būt šādas personas:

12.1. ________________;

12.2. ________________;

12.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūti var paredzēt arī citus ierobežojumus padomes locekļiem.

 

IV. Valde

13. Valdes sastāvā ir _______ (skaits vārdiem) locekļi.

14. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un šo statūtu 19. un 20.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

15. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

15.1. ________________;

15.2. ________________;

15.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

16. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

17. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.

18. Svarīgu jautājumu izlemšanā valdei nepieciešama padomes piekrišana. Papildus likumā noteiktajam par svarīgiem jautājumiem ir uzskatāmi šādi jautājumi:

18.1. ________________;

18.2. ________________;

18.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai nepieciešama padomes piekrišana.

19. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

19.1. ________________;

19.2. ________________;

19.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuros valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

20. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un padomes vai valdes locekli.

 

V. Sabiedrības darbības izbeigšana

21. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

21.1. ________________;

21.2. ________________;

21.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

vai

____________ ministrs _________________ (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām28.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet 28.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.

 

__________________________ (vieta), 20__.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.728
Tādas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurā nav paredzēts izveidot padomi

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________” (turpmāk — sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

 

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) lati.

8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts _______ (skaits vārdiem) daļās.

9. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

 

III. Valde

10. Valdes sastāvā ir _______ (skaits vārdiem) locekļi.

11. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un šo statūtu 15. un 16.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

12. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

12.1. ________________;

12.2. ________________;

12.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

13. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

14. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.

15. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

15.1. ________________;

15.2. ________________;

15.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuros valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

16. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

 

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

17. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

17.1. ________________;

17.2. ________________;

17.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

vai

____________ ministrs _________________ (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām28.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet 28.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.

 

__________________________ (vieta), 20__.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.728
Tādas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kuras izpildinstitūcijā ir viens loceklis (rīkotājdirektors)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________” (turpmāk — sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši rīkotājdirektoram.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

 

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) lati.

8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts _______ (skaits vārdiem) daļās.

9. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

 

III. Rīkotājdirektors

10. Rīkotājdirektors ir sabiedrības izpildinstitūcija. Rīkotājdirektors vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām61., 62., 63. un 64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.

11. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par rīkotājdirektoru nedrīkst būt šādas personas:

11.1. ________________;

11.2. ________________;

11.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz rīkotājdirektoru attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

12. Rīkotājdirektoram papildus likumā noteiktajam nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

12.1. ________________;

12.2. ________________;

12.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuros rīkotājdirektoram nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

 

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

13. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

13.1. ________________;

13.2. ________________;

13.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

vai

____________ ministrs _________________ (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām28.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet 28.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.

 

__________________________ (vieta), 20__.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.728
Tādas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurā ir paredzēts izveidot padomi

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________” (turpmāk — sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

 

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) lati.

8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts _______ (skaits vārdiem) daļās.

9. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

 

III. Padome

10. Padomes sastāvā ir _____ (skaits vārdiem) locekļi.

11. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

12. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par padomes locekli nedrīkst būt šādas personas:

12.1. ________________;

12.2. ________________;

12.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūti var paredzēt arī citus ierobežojumus padomes locekļiem.

 

IV. Valde

13. Valdes sastāvā ir _______ (skaits vārdiem) locekļi.

14. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un šo statūtu 19. un 20.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

15. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

15.1. ________________;

15.2. ________________;

15.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

16. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

17. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.

18. Svarīgu jautājumu izlemšanā valdei nepieciešama padomes piekrišana. Papildus likumā noteiktajam par svarīgiem jautājumiem ir uzskatāmi šādi jautājumi:

18.1. ________________;

18.2. ________________;

18.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai nepieciešama padomes piekrišana.

19. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

19.1. ________________;

19.2. ________________;

19.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuros valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

20. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un padomes vai valdes locekli.

 

V. Sabiedrības darbības izbeigšana

21. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

21.1. ________________;

21.2. ________________;

21.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

__________________________ (vieta), 20__.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.728
Tādas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurā nav paredzēts izveidot padomi

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________” (turpmāk — sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

 

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) lati.

8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts _______ (skaits vārdiem) daļās.

9. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

 

III. Valde

10. Valdes sastāvā ir _______ (skaits vārdiem) locekļi.

11. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un šo statūtu 15. un 16.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

12. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

12.1. ________________;

12.2. ________________;

12.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

13. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

14. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.

15. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

15.1. ________________;

15.2. ________________;

15.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuros valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

16. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

 

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

17. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

17.1. ________________;

17.2. ________________;

17.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

__________________________ (vieta), 20__.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
6.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.728
Tādas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kuras izpildinstitūcijā ir viens loceklis (rīkotājdirektors)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________” (turpmāk — sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši rīkotājdirektoram.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

 

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) lati.

8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts _______ (skaits vārdiem) daļās.

9. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

 

III. Rīkotājdirektors

10. Rīkotājdirektors ir sabiedrības izpildinstitūcija. Rīkotājdirektors vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām61., 62., 63. un 64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.

11. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par rīkotājdirektoru nedrīkst būt šādas personas:

11.1. ________________;

11.2. ________________;

11.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus rīkotājdirektoram.

12. Rīkotājdirektoram papildus likumā noteiktajam nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

12.1. ________________;

12.2. ________________;

12.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuros rīkotājdirektoram nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

 

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

13. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

13.1. ________________;

13.2. ________________;

13.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

__________________________ (vieta), 20__.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 728Pieņemts: 16.12.2003.Stājas spēkā: 25.12.2003.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 24.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
82457
25.12.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)