Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.27 izraksts

Rīgā 2000.gada 13.jūnijā

5.§

Ministriju priekšlikumi par valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestiem"

Apspriešanā piedalījās: A.Požarnovs, G.Bērziņš, K.Pētersone, J.Krūmiņš, A.Gorbunovs, V.Makarovs, A.Slakteris, A.Kalvītis, K.Greiškalns, Ģ.V.Kristovskis, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai labklājības ministra A.Požarnova sniegto informāciju par valsts speciālā budžeta programmas "Sociālā apdrošināšana" galvenajiem finansiālajiem rādītājiem.

2. Finansu ministrijai nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta 2001.gadam izdevumu palielinājumu par 16 milj. latu.

3. Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministram A.Požarnovam ir atšķirīgs viedoklis par šo lēmumu.

4. Labklājības ministrijai sagatavot likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos, kuru normas prasa papildu finansējumu, un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

5. Pieņemt zināšanai īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās J.Krūmiņa sniegto informāciju par iebildumiem valsts budžeta izdevumu "mērķa griestu" 2001.gadam noteikšanā.

6. Iekļaut prioritāšu sarakstā pasākumus:

6.1. valsts pārvaldes institucionālās sistēmas nodrošināšana;

6.2. profesionāla un kvalificēta ierēdņu korpusa attīstība;

6.3. Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē nodrošināšana.

7. Īpašu uzdevumu ministram valsts reformu lietās J.Krūmiņam iesniegt Ministru kabinetā civildienesta likumprojektu pirms tā izskatīšanas Saeimā trešajā lasījumā.

8. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra A.Gorbunova sniegto informāciju par iebildumiem valsts budžeta izdevumu "mērķa griestu" 2001.gadam noteikšanā.

9. Satiksmes ministram A.Gorbunovam atkārtoti tikties ar finansu ministru G.Bērziņu un saskaņot Satiksmes ministrijas valsts pamatbudžeta izdevumu "mērķa griestus".

10. Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra V.Makarova sniegto informāciju par iebildumiem valsts budžeta izdevumu "mērķa griestu" 2001.gadam noteikšanā.

11. Iekļaut prioritāšu sarakstā Radiācijas drošības centra izveidi un uzturēšanu.

12. Pieņemt zināšanai zemkopības ministra A.Slaktera iesniegto informāciju par iebildumiem valsts budžeta izdevumu "mērķa griestu" 2001.gadam noteikšanā.

13. Iekļaut prioritāšu sarakstā:

13.1. valsts investīciju projektus "Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām" un "Zivsaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām";

13.2. subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

14. Zemkopības ministrijai sagatavot likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos, kuru normas prasa papildu finansējumu (Lauksaimniecības likums), un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

15. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra A.Kalvīša sniegto informāciju par iebildumiem valsts budžeta izdevumu "mērķa griestu" 2001.gadam noteikšanā.

16. Iekļaut prioritāšu sarakstā pasākumus:

16.1. Eiropas standartu ieviešana;

16.2. "Baltijas jūras partneriāts 2001";

16.3. tirgus uzraudzība un patērētāju tiesību aizsardzība;

16.4. energoinspekcijas izveidošana;

16.5. uzņēmējdarbības vides uzlabošana;

16.6. valsts atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalībai starptautiskajās izstādēs;

16.7. Latvijas ekonomisko pārstāvniecību ārzemēs darbības nodrošināšana - eksporta un investīciju piesaistes veicināšana;

16.8. Konkurences padomes darbības nostiprināšana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām;

16.9. īpaši atbalstāmo reģionu attīstība;

16.10. tautas skaitīšanas noslēgums;

16.11. investīciju piesaiste mārketinga pasākumu realizēšanai ārvalstīs;

16.12. Latvijas Attīstības aģentūras investīciju piesaistes programma;

16.13. ārējās tirdzniecības nacionālā programma;

16.14. metroloģija;

16.15. naftas darbu vadība, administrēšana un uzraudzība, valsts naftas kompānijas izveide;

16.16. Latvijas Attīstības aģentūras Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgu investīciju projektu attīstība;

16.17. rūpniecības konkurētspējas paaugstināšanas programma;

16.18. lauksaimniecības skaitīšana.

17. Pieņemt zināšanai kultūras ministres K.Pētersones sniegto informāciju par iebildumiem valsts budžeta izdevumu "mērķa griestu" 2001.gadam noteikšanā.

18. Iekļaut prioritāšu sarakstā pasākumus:

18.1. Latvijas Nacionālās operas rekonstrukcijas parādu samaksa;

18.2. kompensācija īpašniekiem par ēku atsavināšanu valsts vajadzībām;

18.3. telpu nomas maksas parādu samaksa bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Diplomātiskā servisa aģentūra";

18.4. Ventspils mūzikas koledžas un Jelgavas mūzikas koledžas telpu nomas maksas segšana;

18.5. programma "Izglītība" - mācību procesa nodrošināšana krīzes situācijā;

18.6. Latvijas Nacionālās bibliotēkas datoru tehniskā apkope un uzturēšana, nekustamā īpašuma nodokļa un pasta pakalpojumu samaksa;

18.7. Rundāles pils muzeja apsardzes nodrošināšana;

18.8. Valsts Tautas mākslas centra telpu nomas un komunālo pakalpojumu samaksa;

18.9. ugunsdzēsības un ugunsdrošības sistēmas uzlabošana un nodrošināšana;

18.10. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja darbības nodrošināšana;

18.11. Rīgas Krievu drāmas teātra darbības nodrošināšana;

18.12. Valmieras drāmas teātra darbības nodrošināšana;

18.13. Bibliotēku pārvaldes izveide;

18.14. bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs" darbības nodrošināšana;

18.15. "Biroja 2000" darbības nodrošināšana;

18.16. valsts atbalsts muzejam "Ebreji Latvijā".

19. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministra K.Greiškalna informāciju par to, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8, 37.§) "Par izglītības sistēmas reformu plānu izmaksu efektivitātes paaugstināšanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku" 5.punktu pedagogu darba samaksas paaugstināšanai 2001.gada valsts budžetā papildus plānojami 11,42 milj. latu.

20. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta sēdē š.g. 20.jūnijā.

20.§

Mājokļu attīstības kreditēšanas programma

Apspriešanā piedalījās: V.Andrējeva, G.Bērziņš, A.Požarnovs, K.Pētersone, R.Zīle, K.Greiškalns, I.Labucka, A.Gorbunovs, I.Feiferis, A.Krūmiņš, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Akceptēt Mājokļu attīstības kreditēšanas programmu.

2. Finansu ministrijai iekļaut likumprojektā "Par valsts budžetu 2001.gadam" valsts galvojumu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" ārvalstu aizņēmumam 20 milj. latu apmērā Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas realizēšanai.

3. Īpašu uzdevumu ministram sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīlem sākt sarunas ar Pasaules banku par nekustamā īpašuma finansēšanas projekta sagatavošanu ar valsts budžeta aizņēmumu līdz 2 milj. ASV dolāru, t.sk. 2001.gada valsts budžetā paredzēto valsts aizņēmumu par 1 milj. ASV dolāru.

4. Darba grupai sagatavot un finansu ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus normatīvo aktu projektus Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas realizācijai.

21.§

Par konkursa izsludināšanu autotransporta iegādei

Apspriešanā piedalījās: G.Bērziņš, K.Greiškalns, Ģ.V.Kristovskis, A.Požarnovs, V.Makarovs, A.Gorbunovs, J.Krūmiņš, M.Segliņš, A.Kalvītis, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai finansu ministra G.Bērziņa sniegto informāciju.

2. Visiem ministriem nedēļas laikā iesniegt Finansu ministrijā prognozes par nepieciešamo autotransporta līdzekļu skaitu nākamajiem trim gadiem.

3. Finansu ministrijai:

3.1. apkopot ministru iesniegtos priekšlikumus par prognozējamo autotransporta līdzekļu skaitu un papildināt tos ar nepieciešamajiem finansiālajiem aprēķiniem;

3.2. jautājumu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc divām nedēļām, piedāvājot vairākus problēmas risinājuma variantus.

27.§

Par Eiropas kultūras mēneša organizēšanu Rīgā no 2001.gada 29.jūlija līdz 23.septembrim

Apspriešanā piedalījās: K.Pētersone, S.Laizāne, K.Greiškalns, J.Krūmiņš, V.Makarovs, R.Zīle, G.Bērziņš, A.Požarnovs, A.Gorbunovs, A.Kveska, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai kultūras ministres K.Pētersones sniegto informāciju par Eiropas kultūras mēneša organizēšanu Rīgā.

2. Pamatā akceptēt priekšlikumu organizēt Eiropas kultūras mēnesi Rīgā no 2001.gada 29.jūlija līdz 23.septembrim.

3. Kultūras ministrijai nodrošināt Eiropas kultūras mēneša Rīgā norises administrēšanu.

4. Eiropas kultūras mēneša organizatora funkcijas deleģēt valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Birojs 2000".

5. Kultūras ministrijai divu nedēļu laikā:

5.1. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par Eiropas kultūras mēneša Rīgā organizēšanas norisi un programmu;

5.2. sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par Eiropas kultūras mēneša organizēšanas Rīgā uzraudzības komisijas sastāvu.

6. Īpašu uzdevumu ministram sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīlem iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē š.g. 27.jūnijā ziņojumu par budžeta programmas "ERAB pilnvarnieku sanāksme Rīgā" izpildi, kā arī noteiktā kārtībā iesniegt rīkojuma projektu par projektam "ERAB pilnvarnieku sanāksme Rīgā" iegādāto biroja iekārtu nodošanu Kultūras ministrijas bilancē.

7. Finansu ministrijai sagatavot un iesniegt grozījumus 2000.gada valsts budžetā, kuros paredzēt finansējumu Eiropas kultūras mēneša Rīgā administrēšanas izdevumu segšanai.

28.§

Par ugunsdrošību Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

Apspriešanā piedalījās: K.Pētersone, M.Segliņš, A.Kalvītis, G.Bērziņš, A.Kveska, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai kultūras ministres K.Pētersones sniegto informāciju.

2. Finansu ministram atbilstoši Kultūras ministrijas un Iekšlietu ministrijas saskaņotajai un iesniegtajai tāmei piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam līdz 44521 latam ugunsdrošības sistēmas nodrošināšanai.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.27 izraksts Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokola izraksts Numurs: 27Pieņemts: 13.06.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 228/229, 16.06.2000.
8113
674
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"