Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.414

Rīgā 2003.gada 22.jūlijā (prot. Nr.41 14.§)
Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam
Izdoti saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.panta pirmo un sesto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. iepakojuma veidus, kuriem piemēro depozīta sistēmu;

1.2. depozīta sistēmas veidošanas un piemērošanas kritērijus;

1.3. depozīta sistēmas veidošanas un piemērošanas kārtību;

1.4. depozīta maksas apmēru;

1.5. depozīta maksas atmaksāšanas kārtību;

1.6. depozīta sistēmā iekļautā iepakojuma uzskaites kārtību;

1.7. depozīta sistēmā iekļautā iepakojuma pārskatu sistēmu;

1.8. depozīta sistēmā iekļautā iepakojuma aprites kontroles kārtību.

2. Depozīta sistēmu piemēro atkārtoti lietojamam primārajam un sekundārajam iepakojumam, kura veidi noteikti šo noteikumu 1.pielikumā.

3. Vides pārraudzības valsts birojs reģistrē preču ražotājus, tai skaitā personas, kas ieved preces iepakojumā no citām valstīm (turpmāk — ražotājs), kuri izmanto atkārtoti lietojamo primāro vai sekundāro iepakojumu, kas noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

(MK 28.02.2006. noteikumu Nr.167 redakcijā)

4. Atkārtoti lietojamo primāro un sekundāro iepakojumu, kuram, pamatojoties uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (iepakojuma sertifikāciju), piemēro depozīta sistēmu (turpmāk — depozīta iepakojums), izgatavo atbilstoši Latvijas standarta LVS EN 13429:2004 "Iepakojums. Atkārtota lietošana" prasībām.

(MK 28.02.2006. noteikumu Nr.167 redakcijā)

5. Primārajam depozīta iepakojumam etiķetē ir speciāla norāde atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Šī norāde ir labi saredzama un saglabājama pēc depozīta iepakojuma atvēršanas līdz tā nonākšanai atpakaļ pie ražotāja. Par speciālās norādes izvietošanu uz etiķetes atbildīgs ir ražotājs.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

6. Preces pavaddokumentos norāda attiecīgu informāciju par primāro un sekundāro depozīta iepakojumu.

7. Realizējot preci, depozīta maksu norāda atsevišķi:

7.1. primārajam un sekundārajam depozīta iepakojumam — pavadzīmē;

7.2. primārajam depozīta iepakojumam mazumtirdzniecībā — preces cenu zīmē.

8. Ražotājs, kurš izmanto atkārtoti lietojamo iepakojumu un vēlas tam piemērot depozīta sistēmu, iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk — ministrija) iesniegumu par depozīta sistēmas piemērošanu konkrētam atkārtoti lietojamam iepakojumam. Iesniegumā iekļauj informāciju par preču grupām un iepakojumu, kuram paredzēts piemērot depozīta sistēmu. Iesniegumam pievieno:

8.1. dokumentus, kas pierāda iepakojuma atbilstību Latvijas standarta LVS EN 13429:2004 "Iepakojums. Atkārtota lietošana" prasībām (tajā skaitā standarta B pielikumā noteiktā atbilstības deklarācija un tajā sniegtās informācijas pamatojums);

8.2. dokumentus, kuros norādīts depozīta maksas apmērs konkrētajam iepakojumam un tā noteikšanas pamatojums saskaņā ar uzņēmumā veiktajiem aprēķiniem;

8.3. dokumentus, kuros norādīts, cik daudz iepakojuma, kuram paredzēts piemērot depozīta sistēmu, ir ražotāja rīcībā.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.681)

9. Persona, kas ieved preces iepakojumā no citām valstīm, papildus šo noteikumu 8.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz ministrijā līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) ar preces vai izstrādājuma piegādātāju no citām valstīm par atkārtoti lietojamā iepakojuma pieņemšanu atpakaļ un visu Latvijā paredzamo izdevumu segšanu, ja izdevumi saistīti ar depozīta sistēmas piemērošanu konkrētam atkārtoti lietojamam iepakojumam.

(MK 28.02.2006. noteikumu Nr.167 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.681)

10. Pārdevējs var slēgt līgumu ar komersantu, kurš apņemas nodrošināt depozīta iepakojuma pieņemšanu atpakaļ no patērētāja. Šajā gadījumā pārdevējs informē patērētāju par depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu un iespējām.

11. Ministrija mēneša laikā izvērtē ražotāja iesniegtos dokumentus un informē ražotāju par pieņemto lēmumu atbalstīt depozīta sistēmas piemērošanu konkrētajam iepakojumam vai noraidīt iesniegumu, norādot motivāciju.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

12. Šo noteikumu 2.pielikumā paredzēto speciālo norādi, kas apliecina depozīta sistēmas piemērošanu primārajam iepakojumam, ir tiesīgi lietot ražotāji, kas reģistrēti Vides pārraudzības valsts birojā. Speciālo norādi drīkst lietot tikai šo noteikumu 1.pielikumā minētajam attiecīgo preču grupu iepakojumam.

(MK 28.02.2006. noteikumu Nr.167 redakcijā)

13. Ražotājs, kas vēlas izmantot šo noteikumu 1.pielikumā minēto preču grupu primāro vai sekundāro iepakojumu, bet nav reģistrēts atbilstoši šo noteikumu 3.punkta prasībām, reģistrējas Vides pārraudzības valsts birojā un iesniedz šo noteikumu 8.1. un 8.3.apakšpunktā minētos dokumentus (persona, kas ieved preces iepakojumā no citām valstīm, — arī šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus).

(MK 28.02.2006. noteikumu Nr.167 redakcijā)

14. Ražotājs, kurš izmanto depozīta iepakojumu, nodrošina pārdevējus un patērētājus ar informāciju par depozīta sistēmu gan ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, gan izvietojot informāciju tirdzniecības vietās, kurās tiek realizētas preces depozīta iepakojumā.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

15. Ražotājs un pārdevējs vai komersants preces piegādes līgumā vai citā atsevišķā līgumā iekļauj savstarpējo norēķinu un dokumentārā pamatojuma aprites kārtību attiecībā uz depozīta iepakojumu.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

16. Primāro depozīta iepakojumu no patērētāja atpakaļ nepieņem, ja iepakojums ir bojāts vai neatbilst šo noteikumu 5.punkta nosacījumiem.

17. Sekundāro depozīta iepakojumu no pārdevēja atpakaļ nepieņem, ja iepakojums ir bojāts.

18. Ražotājs, kurš izmanto depozīta iepakojumu, var ierosināt pārskatīt depozīta maksas apmēru vai pārtraukt depozīta sistēmas piemērošanu konkrētam iepakojumam. Ražotājs iesniedz ministrijā iesniegumu par nepieciešamību pārskatīt depozīta maksas apmēru vai pārtraukt depozīta sistēmas piemērošanu konkrētajam iepakojumam un norāda iemeslus.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

19. Ministrija mēneša laikā izvērtē ražotāja iesniegtos dokumentus un informē ražotāju par pieņemto lēmumu atbalstīt depozīta sistēmas piemērošanas pārtraukšanu konkrētajam iepakojumam vai depozīta maksas apmēra maiņu konkrētajam iepakojumam vai noraidīt iesniegumu, norādot motivāciju.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

20. Par depozīta maksas apmēra maiņu vai depozīta sistēmas piemērošanas pārtraukšanu konkrētajam iepakojumam ražotājs brīdina tirdzniecības partnerus (pārdevējus, kuriem uzņēmums realizē produkciju) ne vēlāk kā divus mēnešus pirms depozīta sistēmas piemērošanas pārtraukšanas vai depozīta maksas apmēra maiņas.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

21. Pēc depozīta sistēmas piemērošanas pārtraukšanas konkrētajam iepakojumam speciālo norādi (2.pielikums) neizmanto. Ražotājs nodrošina depozīta iepakojuma pieņemšanu no pārdevēja vai komersanta vēl 180 dienas, bet pārdevējs vai komersants nodrošina depozīta iepakojuma pieņemšanu no patērētāja vēl 170 dienas pēc depozīta sistēmas piemērošanas pārtraukšanas konkrētajam iepakojumam. Ražotājs samaksā pārdevējam vai komersantam par visu depozīta iepakojumu, kurš pieņemts no patērētāja līdz brīdim, kad pārtraukta depozīta iepakojuma pieņemšana.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

22. Par depozīta maksas apmēra maiņu vai depozīta sistēmas piemērošanas pārtraukšanu konkrētajam iepakojumam ražotājs informē patērētājus gan ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, gan izvietojot informāciju tirdzniecības vietās, kurās tiek realizētas preces attiecīgajā iepakojumā, un lietota iepakojuma pieņemšanas punktos, ar kuriem noslēgti līgumi par depozīta iepakojuma pieņemšanu no patērētāja.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

23. Pārdevējam, kurš realizē preces mazumtirdzniecībā un kura tirdzniecības apgrozījums nepārsniedz 1422,87 euro mēnesī vai kura tirdzniecības vietas kopplatība nepārsniedz 100 m2, nav jāpieņem atpakaļ vairāk depozīta iepakojuma vienību, nekā viņš ir realizējis.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.681; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

24. Depozīta maksas noteikšanas pamats ir atbilstošā iepakojuma iegādes vērtība. Depozīta maksa vienas preču grupas iepakojuma veidam ir viena un tā pati neatkarīgi no ražotāja. Depozīta maksas apmērs noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

25. Pārdevējs vai komersants, ar kuru noslēgts līgums par depozīta iepakojuma savākšanu, depozīta maksu par atpakaļ nodoto depozīta iepakojumu samaksā patērētājam pilnā apmērā atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

26. Ražotājs depozīta maksu par atpakaļ nodoto depozīta iepakojumu samaksā pārdevējam vai komersantam pilnā apmērā atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

27. Ražotājs par depozīta iepakojuma savākšanu no patērētāja (tajā skaitā pieņemšanu no patērētāja, uzskaiti, uzglabāšanu, iekraušanu) samaksā atlīdzību pārdevējam vai komersantam saskaņā ar savstarpējo vienošanos.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

28. Pārdevējs nodrošina depozīta iepakojuma uzskaiti, norādot saņemto, realizēto, no patērētāja atpakaļ savākto un ražotājam nodoto depozīta iepakojuma daudzumu atsevišķi pa materiālu veidiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

29. Ja par depozīta iepakojuma pieņemšanu noslēgta trīspusēja vienošanās starp ražotāju, pārdevēju un komersantu, komersants nodrošina atsevišķu depozīta iepakojuma uzskaiti, norādot no patērētāja atpakaļ savākto un ražotājam nodoto depozīta iepakojuma daudzumu.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.167)

30. Ražotājs, kas izmanto depozīta iepakojumu, divas reizes kalendāra gadā sagatavo pārskatu par iepirkto, realizēto un atpakaļ savākto depozīta iepakojumu saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu. Pārskatu:

30.1. sagatavo par kārtējā gada pirmo pusgadu un kārtējo gadu un iesniedz ministrijā līdz nākamā mēneša trīsdesmitajam datumam;

30.2. paraksta komersanta pilnvarota amatpersona.

(MK 28.02.2006. noteikumu Nr.167 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.681)

31. Vides valsts inspektori kontrolē šo noteikumu ievērošanu, tajā skaitā šo noteikumu 2.pielikumā noteiktās speciālās norādes lietošanu.

32. Ja pārdevējs nevar izpildīt pārtikas paškontroles, higiēnas un būvniecības prasības un nevar nodrošināt depozīta iepakojuma pieņemšanu no patērētāja, viņš var to nepieņemt divus gadus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, informējot patērētāju par konkrētā iepakojuma pieņemšanas vietām un iespējām.

33. Depozīta sistēmu sāk piemērot ar 2004.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 28.02.2006. noteikumu Nr.167 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20.decembra Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministra vietā — satiksmes ministrs R.Zīle
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.414
Atkārtoti lietojamā iepakojuma veidi, kuriem piemēro depozīta sistēmu, depozīta maksas apmērs un preču grupas

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.681 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr. p.k.

Iepakojuma veids

Preču grupa

Depozīta maksa (euro)

1.Stikla pudeles ar tilpumu 0,33 litri, bezkrāsas

Minerālūdens

0,09

2.Stikla pudeles ar tilpumu 0,33 litri, bezkrāsas

Alus

0,09

3.Stikla pudeles ar tilpumu 0,33 litri, brūnas

Alus

0,07

4.Stikla pudeles ar tilpumu 0,5 litri, brūnas

Alus

0,07

5.Plastmasas pudeļu kastes, zaļas (ietilpība – 20 pudeles ar tilpumu 0,5 litri)

Alus

2,45

6.Plastmasas pudeļu kastes, zilas (ietilpība – 24 pudeles ar tilpumu 0,33 litri)

Alus, minerālūdens

2,85

2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.414
Vides ministra vietā — satiksmes ministrs R.Zīle
3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.414

(Pielikums MK 28.02.2006. noteikumu Nr.167 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 414Pieņemts: 22.07.2003.Stājas spēkā: 02.08.2003.Zaudē spēku: 20.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 01.08.2003.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
77734
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-19.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-19.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2013","iso_value":"2013\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2006","iso_value":"2006\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2006.-30.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2003","iso_value":"2003\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2003.-03.03.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)