Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 193

Par Nolikuma par Latvijas Republikas valsts karogu piemērošanas noteikumiem un valsts karoga izgatavošanas kārtību

Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Apstiprināt pievienotos Nolikuma par Latvijas Republikas valsts karogu piemērošanas noteikumus un valsts karoga izgatavošanas kārtību.

2. Noteikt, ka Latvijas Republikas valsts karoga ieviešanas galīgais termiņš ir 1990. gada 7. novembris.

3. Ministriju, valsts komiteju, resoru, uzņēmumu, organizāciju, iestāžu, kooperatīvo un sabiedrisko organizāciju vadītāji ir atbildīgi par Latvijas Republikas valsts karoga izgatavošanas un lietošanas noteikumu ievērošanu.

Vispārējo uzraudzību par Latvijas Republikas valsts karoga pareizu lietošanu uzdot attiecīgajām Tautas deputātu padomju izpildkomitejām.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem ar 1990. gada 1. novembri:

4.1. Latvijas PSR Ministru Padomes 1967. gada 30. maija lēmumu Nr. 273 «Par Nolikuma par Latvijas PSR valsts karogu piemērošanas instrukcijas apstiprināšanu» (Ziņotājs, 1967, Nr. 26);

4.2. Latvijas PSR Ministru Padomes 1978. gada 16. oktobra lēmumu Nr. 519 «Par grozījumiem un papildinājumiem Nolikuma par Latvijas PSR valsts karogu piemērošanas instrukcijā» (Ziņotājs,1978, Nr. 46);

4.3. ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1980. gada 12. jūnija lēmumu Nr. 320 apstiprināto Grozījumu dažos Latvijas PSR Valdības lēmumos 1. punktu (Ziņotājs, 1980, Nr. 27);

4.4. Latvijas PSR Ministru Padomes 1981. gada 6. augusta lēmumu Nr. 461 «Par grozījumiem un papildinājumiem Nolikuma par Latvijas PSR valsts karogu piemērošanas instrukcijā» (Ziņotājs, 1981, Nr. 38);

4.5. Latvijas PSR Ministru Padomes 1985. gada 5. februāra lēmumu Nr. 40 «Par papildinājumiem Nolikuma par Latvijas PSR valsts karogu piemērošanas instrukcijā» (Ziņotājs, 1985, Nr. 11).

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas valdības lietu ministrs K. LĪCIS

Rīgā 1990. gada 7. novembrī

APSTIPRINĀTI
 ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1990. gada 7. novembra lēmumu Nr. 193

Nolikuma par Latvijas Republikas valsts karogu piemērošanas noteikumi un valsts karoga izgatavošanas kārtība

1. Latvijas Republikas valsts karogs virs ministriju, valsts komiteju un resoru, citu valsts uzņēmumu, organizāciju, iestāžu, kooperatīvo un sabiedrisko organizāciju, Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro iestāžu ēkām un dzīvojamam mājām, kā arī uz kuģiem paceļams 25. martā (sēru noformējumā), 1. maijā, 4. maijā, 14. jūnijā (sēru noformējuma), 11. novembrī un 18. novembrī.

Valsts karogu atļauts pacelt un lietot arī tautas, darba, ģimenes svētkos un citās atceres dienās tādā veidā un apstākļos, kas garantē pienācīgo cieņu pret valsts karogu.

Latvijas Republikas valsts karogs paceļams virs Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro iestāžu ēkām un uz transporta līdzekļiem, kur kā oficiālas personas atrodas Latvijas Republikas Augstākas Padomes priekšsēdētājs, Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs vai arī citas personas, kas pārstāv Latvijas Republikas Augstāko Padomi vai Latvijas Republikas Ministru Padomi, ja ir šo personu piekrišana, kā arī nacionālo svētku dienās, sēru dienās un citās dienas, ievērojot tās valsts vietējo praksi, kurā attiecīgā Latvijas Republikas diplomātiska pārstāvniecība vai konsulārā iestāde atrodas, un katru dienu tajās valstīs, kur tas pieņemts saskaņā ar vietējām paražām, kā arī citās dienās pēc īpaša Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas norādījuma.

2. Latvijas Republikas valsts karogs paceļams:

2.1. karogkātos virs un pie ēkām, kā arī turētājos pie ēku fasādēm tā, lai karoga apakšējā daļa atrastos vismaz 2,5 metrus no zemes;

2.2. uz transporta līdzekļiem (izņemot kuģus) šim nolūkam speciāli ierīkotos karogkātos tā, lai, skatoties kustības virzienā, pa labi atrastos Latvijas Republikas karogs un pa kreisi ārvalsts karogs; uz transporta līdzekļiem, kas pieder Latvijas Republikas diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajām iestādēm, ievērojot to valstu praksi, kur šīs Latvijas Republikas pārstāvniecības un konsulārās iestādes atrodas, ar šo iestāžu vadītāju atļauju;

2.3. uz pašgājējiem kuģiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas kuģu reģistrā, - kuģa pakaļgala karogkātā vai gafelē, bet uz velkoņiem - priekšgala karogkātā vai gafelē;

2.4. uz kuģiem, kur kā oficiālas personas atrodas Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs, Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs vai arī citas personas, kas pārstāv Latvijas Republikas Augstāko Padomi vai Latvijas Republikas Ministru Padomi, kuģa priekšējā topā vai signālmastā.

3. Paceļot vienlaikus Latvijas Republikas valsts karogu un citas valsts karogu, Latvijas Republikas valsts karogs jānovieto labajā pusē, bet citas valsts karogs - kreisajā pusē.

Ja vienlaikus ar Latvijas Republikas valsts karogu jāpaceļ vairāku valstu karogi, tie jānovieto pa labi un pa kreisi no Latvijas Republikas valsts karoga.

Ja vienlaikus ar Latvijas Republikas valsts karogu jāpaceļ pārskaitlis citu valstu karogu, tie jānovieto alfabētiskā secībā vienādā skaitā katrā pusē Latvijas Republikas valsts karogam. Latvijas Republikas valsts karogam jāatrodas vienādā augstumā ar citu valstu karogiem.

Ēkas fasādes puses nosakāmas, stāvot ar muguru pret ēkas fasādi.

4. Sēru gadījumos Latvijas Republikas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, bet uz kuģiem nolaižams par ¹/³ no falles garuma.

Latvijas Republikas valsts karoga sēru noformējumā Latvijas Republikas valsts karogam pie karogkāta augšējās daļas piesienama melna lenta, kuras platums ir l/20 no karoga platuma, tās divi brīvie gali nokarājas pār visu karoga platumu.

5. Latvijas Republikas valsts karogs, izņemot vietējo Tautas deputātu padomju izpildkomiteju lēmumos un šais noteikumos paredzētos gadījumus, paceļams pulksten 6.00 pēc vietējā laika un nolaižams pulksten 24.00 pēc vietējā laika vai pēc tam, kad beigušies svētki, svinības vai sēru ceremonijas.

6. Latvijas Republikas valsts karogs uz šo noteikumu 2.3. apakšpunktā paredzētajiem kuģiem un velkoņiem paceļams katru dienu ne agrāk kā pulksten 8.00 no rīta un nolaižams, saulei rietot; ja kuģis ieiet ostā vai izbrauc no tās, vai arī ja tas jūrā sastopas ar citiem kuģiem, uz kuriem pacelts to piederības valsts karogs, Latvijas Republikas valsts karogs paceļams (ja tas ir saredzams) pirms pulksten 8.00 no rīta un nav nolaižams pēc saules rieta tik ilgi, kamēr kuģi paiet garām.

7. Latvijas Republikas valsts karogam un tā attēlam neatkarīgi no to izmēriem vienmēr precīzi jāatbilst krāsainajam un shematiskajam attēlam, kas pievienoti Nolikumam par Latvijas Republikas valsts karogu.

Aizliegts lietot bojātus vai izbalējušus karogus.

8. Latvijas Republikas valsts karoga attēlu var izmantot dekoratīvos nolūkos kā nacionālo simbolu tādā veidā un apstākļos, kas neizsauc necieņu pret to.

9. Latvijas Republikas valsts karogu izgatavošana to tālākai realizācijai tiek pieļauta tikai ar Latvijas Kultūras fonda atļauju.

Latvijas Kultūras fonds ir vienīgais valsts pasūtītājs Latvijas Republikas valsts karoga izgatavošanai.

10. Latvijas Republikas valsts karoga pārdošana atļauta tajos Latvijas Republikas Tirdzniecības ministrijas un Latvijas Patērētāju biedrību savienības veikalos, kuri noteikti kopīgi ar vietējo Tautas deputātu padomju izpildkomitejām, turklāt jānodrošina apstākļi, kas garantē pienācīgu cieņu pret valsts karogu.

11. Atbildība par Latvijas Republikas valsts karoga pacelšanu pie valsts uzņēmumu, organizāciju, iestāžu, kā arī kooperatīvo un sabiedrisko organizāciju ēkām atbilstoši Nolikumam par Latvijas Republikas valsts karogu un šo noteikumu prasībām tiek uzdota to vadītājiem, bet par Latvijas Republikas valsts karoga pacelšanu pie dzīvojamām mājām - dzīvokļu ekspluatācijas iestāžu vadītājiem un personiskā īpašumā esošo māju īpašniekiem.

12. Ministrijām, resoriem un organizācijām, kuru pārziņā ir kuģi vai citi transporta līdzekļi, uz kuriem saskaņā ar Nolikumu par Latvijas Republikas valsts karogu paceļams Latvijas Republikas valsts karogs, jānodrošina, lai precīzi tiktu izpildītas Nolikuma par Latvijas Republikas valsts karogu un šo noteikumu prasības.

13. Latvijas Republikas vietējo Tautas deputātu padomju izpildkomitejām jānodrošina, lai to teritorijā precīzi tiktu izpildītas Nolikuma par Latvijas Republikas valsts karogu un šo noteikumu prasības.

14. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pienākums ir nodrošināt, lai Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārās iestādes precīzi izpildītu Nolikumu par Latvijas Republikas valsts karogu un šos noteikumus.

15. Latvijas Republikas valsts karogs nav paceļams virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām tiek remontēta fasāde, kā arī citos gadījumos pēc vietējās Tautas deputātu padomes izpildkomitejas norādījuma.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Nolikuma par Latvijas Republikas valsts karogu piemērošanas noteikumiem un valsts karoga izgatavošanas .. Izdevējs: Ministru Padome Veids: lēmums Numurs: 193Pieņemts: 07.11.1990.Stājas spēkā: 07.11.1990.Zaudē spēku: 02.11.1995.Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 50, 13.12.1990.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
72873
07.11.1990
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)