Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Valsts augu aizsardzības dienesta rīkojums Nr.6

Rīgā 2003.gada 14.janvārī

Par augu aizsardzības jautājumos nepieciešamo minimālo zināšanu apjomu

Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 10.panta trešo daļu:

1.Apstiprinu augu aizsardzības jautājumos nepieciešamo minimālo zināšanu apjomu (1. pielikums) un nodarbību tematisko plānu (2. pielikums):

1.1.minimālo zināšanu apjoma apguves adresāts ir personas, kuras vēlas iegādāties un lietot otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus;

1.2. minimālo zināšanu apjoma apguves mērķis ir veidot teorētisko zināšanu bāzi personām, kuras vēlas nokārtot atestāciju, lai varētu iegādāties un lietot kaitīgo organismu apkarošanai nepieciešamos otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus;

1.3. minimālo zināšanu apguves metode ir teorētiskās nodarbības klātienē;

1.4. minimālo zināšanu apjoma apguves apliecinošs dokuments ir Apliecība par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu;

1.5. minimālo zināšanu apjoma apguves ilgums ir:

1.5.1. personai, kura atestāciju par tiesībām iegādāties un lietot otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus kārtos pirmo reizi, - četras dienas (mācību programmas apjoms - 24 stundas (pirmais līmenis)),

1.5.2. personai, kura vēlas iegūt apliecību atkārtoti, - viena diena (mācību programmas apjoms - 8 stundas (otrais līmenis));

1.6. minimālo zināšanu apjoma apguvei paredzēto nodarbību ieteicamais dalībnieku skaits ir 20 personas;

1.7. minimālo zināšanu apjoma apguvei paredzēto nodarbību organizators ir Valsts augu aizsardzības dienests;

1.8. minimālo zināšanu apjoma apguvei paredzēto nodarbību vadītāji ir Valsts augu aizsardzības dienests, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzēji un citu ar augu aizsardzību saistošu iestāžu speciālisti;

1.9. minimālo zināšanu apjoma apguvei izmantojami nodarbību vadītāju sagatavoti uzskates materiāli;

1.10. minimālo zināšanu apguves novērtēšanas forma ir atestācija mutiska eksāmena veidā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta sastādītām biļetēm.

2. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts augu aizsardzības dienesta direktors R. Arnītis

 

1.pielikums

Augu aizsardzības jautājumos nepieciešamais minimālais zināšanu apjoms

(24 stundas)

1. tēma

Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzības organizācija Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai

1,5 stundas

Augu aizsardzības jēdziens, tās nozīme un organizācija Latvijā.

Kultūraugiem nozīmīgākās kaitīgo organismu grupas, to negatīvā ietekme uz kultūraugu ražu un tās kvalitāti.

Augu aizsardzības pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai. Augu karantīna. Augu karantīnas nozīme kaitīgo organismu ierobežošanā. Augu karantīnas organismi. Agrotehniskie pasākumi. Pret kaitēkļiem un slimībām izturīgu šķirņu izmantošana. Bioloģiskā augu aizsardzības metode.

Ķīmiskā augu aizsardzības metode. Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ekoloģiskais pamatojums kaitīgo organismu ierobežošanai.

 

2. tēma

Normatīvie akti, kas regulē augu aizsardzību

1,5 stundas

Valsts augu aizsardzības dienesta kompetencē esošie normatīvie akti. Augu aizsardzības likums, tā mērķis. Ministru kabineta 1999.gada 5.oktobra noteikumi Nr.341 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība". Ministru kabineta 1999.gada 7.septembra noteikumi Nr.315 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi". Ministru kabineta 1999.gada 19.oktobra noteikumi Nr.355 "Augu karantīnas noteikumi". Fitosanitārās kontroles jēdziens. Ministru kabineta 1999.gada 24.septembra noteikumi Nr.320 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos". Ministru kabineta 2000. gada 21. marta noteikumi Nr. 107 "Noteikumi par aizliegtajiem augu aizsardzības līdzekļiem".

Citu institūciju kompetencē esošie normatīvie akti, kas saistoši augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem. Aizsargjoslu likums. Nosacījumi, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

 

3. tēma

Augu aizsardzības līdzekļi, to iedalījums pēc apkarojamā kaitīgā organisma, iedarbības veida, lietošanas tehnoloģijas un reģistrācijas klases, preparatīvās formas. Kodnes, fungicīdi, herbicīdi, insekticīdi un akaricīdi, bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi

1,5 stundas

Kodnes: kodināšanas nozīme un nepieciešamība. Fungicīdi: pieskares un sistēmas iedarbības, aizsargājošie un ārstējošie. Herbicīdi: pieskares un sistēmas iedarbības, sistēmas herbicīdu iekļūšana augos - caur lapām, no augsnes, caur lapām un no augsnes. Insekticīdi: pieskares un sistēmas iedarbības. Akaricīdi. Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi: Latvijā reģistrēto bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu lietošana.

 

4. tēma

Augu kaitēkļu un slimību izplatības prognozes un to izmantošanas iespējas

2 stundas

Kaitīgo organismu izplatības un attīstības analīze pēdējos gados, to kaitīguma sliekšņi. Datorprogrammu un prognožu speciālistu sniegto brīdinājumu un konsultāciju izmantošana augu aizsardzības pasākumu plānošanā. Lauku vēstures datu izmantošana augu aizsardzības darbu plānošanā un augu aizsardzības līdzekļu izvēlē.

 

5. tēma

Augu aizsardzības līdzekļu iegādes un lietošanas kārtība. Administratīvā un kriminālā atbildība

2 stundas

Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu reģistrs un tā izmantošana. Augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā esošo konsultantu pakalpojumu izmantošana. Augu aizsardzības līdzekļu iepakojums un marķējums. Augu aizsardzības līdzekļu atbilstība reģistrācijas nosacījumiem.

Augu aizsardzības līdzekļu glabāšanas nosacījumi. Iegādāto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumi. Izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite. Lauku vēstures veidošana. Augu aizsardzības līdzekļu taras likvidēšana. Piesārņojuma savākšana, dezaktivizācija.

Valsts uzraudzība un kontrole augu aizsardzības jomā. Inspektoru tiesības un pienākumi. Personu atbildība augu aizsardzības jomā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Augu aizsardzības lietotāju tiesības un pienākumi.

Kriminālatbildība par augu slimību un kaitēkļu apkarošanas noteikumu pārkāpšanu.

 

6. tēma

Augu slimības, to klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu parazitārās slimības, to ierobežošana

5 stundas

Augu slimību jēdziens un to klasifikācijas principi, slimību pazīmes, cēloņi. Parazitārās augu slimības: sēnīšu, baktēriju, vīrusu ierosinātās.

Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības, to attīstības cikli un ierobežošana.

Labības: sniega pelējums, miltrasas, lapu plankumainības, cietās melnplaukas, putošās melnplaukas, melnie graudi, rūsas.

Rapsis: neīstā miltrasa, īstā miltrasa, baltā puve, pelēkā puve, lapu plankumainības.

Kartupeļi: parastais kraupis, melnais kraupis - asnu nekroze, kartupeļu lakstu puve, lapu sausplankumainība, melnkāja, kartupeļu vīrusslimības.

Cukurbietes: dīgstu puve, serdes puve, lapu plankumainības.

Lini: linu bakteriālā puve, linu iedegas, brūnēšana, miltrasa, vīte.

Dārzeņi. Kāpostaugi: melnkāja, baltā puve, pelēkā puve, krustziežu neīstā miltrasa. Burkāni: burkānu puves, lapu plankumainības. Sīpoli: neīstā miltrasa, sīpolu kakla puve. Gurķi: dīgstu puve, miltrasa, lapu plankumainības. Tomāti: lapu sausplankumainība, brūnais pelējums, tomātu augļu brūnā puve, bakteriālais vēzis, vīrusslimības.

Augļu koki un ogulāji. Izplatītākās ābeļu, bumbieru, kauleņkoku, zemeņu, aveņu, jāņogu, upeņu, ērkšķogu, dzērveņu un krūmmelleņu slimības.

 

7. tēma

Kaitēkļi, to iedalījums. Kukaiņu barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi, to ierobežošana

3 stundas

Kukaiņu klasifikācija. To vairošanās un attīstība. Barošanās īpatnības.

Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi un to ierobežošana.

Labība: spradži, laputis, stiebrmušas, labību lapgrauži, tripši, kviešu dzeltenā zāģlapsene.

Rapsis: krustziežu spradzis, krustziežu spīdulis, smecernieki, krustziežu zāģlapsene.

Kartupeļi: kartupeļu lapgrauzis, laputis, kartupeļu nematode.

Cukurbietes: biešu spradzis, pupu laputs, biešu muša, cukurbiešu nematode.

Lini: zilais linu spradzis.

Dārzeņi. Kāpostaugi: krustziežu spradži, kāpostu baltenis un kāpostu pūcīte, kāpostu cekulkode, laputis, kāpostu mušas. Burkāni: burkānu muša, burkānu lapu blusiņa. Sīpoli: sīpolu mušas, sīpolu lakstu kode, sīpolu sakņu ērce. Gurķi: laputis, tripši, sarkanā tīklērce. Tomāti: laputis, baltā lapu blusiņa, sakņu pangu nematode.

Augļu koki un ogulāji: ābeļu lapu blusiņa, ābeļu ziedu smecernieks, tinēji, tīklkodes, zāģlapsenes, mazais salnas sprīžmetis, bumbieru lapu pangērce, laputis, ķiršu pumpuru tīklkode, upeņu pumpuru ērce, laputis, bruņutis, jāņogu pumpuru kode, tinēji, zāģlapsenes.

 

8. tēma

Nezāles, to klasifikācija. Nezāļu bioloģiskās īpašības, kas nosaka to kaitīgumu. Latvijā izplatītāko nezāļu raksturojums, to apkarošana

2 stundas

Nezāļu klasifikācija.

Nozīmīgākās īsmūža un daudzgadīgās, viendīgļlapu un divdīgļlapu nezāles un to ierobežošana.

Nozīmīgākās nezāles un to ierobežošanas īpatnības labību, rapša, cukurbiešu, kartupeļu un linu sējumos un stādījumos. Nezāles un to ierobežošana dārzeņu laukos un augļu un ogu dārzos.

 

9. tēma

Jaunākie Latvijā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi: augu augšanas regulatori, desikanti, kodnes, fungicīdi, herbicīdi, insekticīdi un akaricīdi, bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi

2,5 stundas

Informācija par jaunākajiem augu aizsardzības līdzekļiem (komersantu piedāvātais sortiments un jaunāko aizsardzības līdzekļu sastāvā iekļauto darbīgo vielu raksturojums.

 

10. tēma

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas veidi, to mehanizācija. Darba aizsardzība, veicot augu aizsardzības pasākumus

3 stundas

Kodināšana. Kodināšanas procesu nosacījumi, kvalitātes nodrošināšana.

Smidzināšana. Smidzinātāju kontrole, darba spiediena izvēles principi, smidzinātāju bojājumu vai noplūdes pārbaudes veikšana. Sprauslu kontrole. Smidzināšanas metodes izvēle. Smidzinātāja kalibrēšana. Ūdens aprēķins smidzināšanai. Smidzinātāju iztukšošana un izskalošana, sprauslu nomontēšana.

Darba aizsardzības vispārīgās prasības, uzglabājot un transportējot augu aizsardzības līdzekļus, veicot sēklas vai stādāmā materiāla kodināšanu, gatavojot darba maisījumus, veicot smidzināšanu. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Aizliegumi darbā ar ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā medicīniskā palīdzība.

Mēslošanas līdzekļu uzraudzības daļas vadītāja S.Rulle

 

2.pielikums

Nodarbību tematiskais plāns

Nr.

Tēma

Stundu

skaits

Līmeņa

veids

1.

Normatīvie akti, kas regulē augu aizsardzību.

1,5

1 un 2

2.

Augu aizsardzības līdzekļu iegādes un lietošanas kārtība. Administratīvā un kriminālā atbildība.

2,0

1 un 2

3.

 

Jaunākie Latvijā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi: augu augšanas regulatori, desikanti, kodnes, fungicīdi, herbicīdi, insekticīdi un akaricīdi, bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi.

2,5

1 un 2

4.

Augu kaitēkļu un slimību izplatības prognozes un to izmantošanas iespējas.

2,0

1 un 2

Nodarbību stundas 1. un 2. līmenim

8,0

1 un 2

5.

Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzības organizācija Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai.

1,5

1

6.

Augu aizsardzības līdzekļi, to iedalījums pēc apkarojamā kaitīgā organisma, iedarbības veida, lietošanas tehnoloģijas un reģistrācijas klases, preparatīvās formas. Kodnes, fungicīdi, herbicīdi, insekticīdi un akaricīdi, bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi.

1,5

1

7.

Augu slimības, to klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu parazitārās slimības, to ierobežošana.

5,0

1

8.

Kaitēkļi, to iedalījums. Kukaiņu barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi, to ierobežošana.

3,0

1

9.

Nezāles, to klasifikācija. Nezāļu bioloģiskās īpašības, kas nosaka to kaitīgumu. Latvijā izplatītāko nezāļu raksturojums, to apkarošana

2,0

1

10.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas veidi, to mehanizācija. Darba drošība, veicot augu aizsardzības pasākumus.

3,0

1

Nodarbību stundas tikai 1. līmenim

16,0

1

Nodarbību stundas, KOPĀ

24,0

Mēslošanas līdzekļu uzraudzības daļas vadītāja S. Rulle

 

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Valsts augu aizsardzības dienestsVeids: rīkojumsNumurs: 6Pieņemts: 14.01.2003.Stājas spēkā: 18.01.2003. Statuss:
zaudējis spēku
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 9 (2774), 17.01.2003.
70263
18.01.2003
85
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)