Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem dažos likumdošanas aktos muitas jomā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Saskaņā ar Latvijas Republikas muitas kodeksu izdarīt grozījumus un papildinājumus šādos likumdošanas aktos:

I. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā:

1. Papildināt kodeksu ar šāda satura četrpadsmito «b» nodaļu:

«ČETRPADSMITĀ «B» NODAĻA

ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI MUITAS JOMĀ

201.10 pants. Nepakļaušanās Latvijas Republikas muitas iestādes amatpersonas likumīgam rīkojumam vai prasībai

Par nepakļaušanos Latvijas Republikas muitas iestādes amatpersonas likumīgam rīkojumam vai prasībai, ko tā izvirzījusi, izpildot savus dienesta pienākumus, izņemot šā kodeksa 201.11, 201.12, 20114, 201.17 un 201.l9 pantā paredzētos gadījumus, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pilsoņiem no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

201.11 pants. Latvijas Republikas muitas iestādes amatpersonas kavēšana piekļūt precēm un citiem priekšmetiem, kuri atrodas muitas kontrolē

Par Latvijas Republikas muitas iestādes amatpersonas kavēšanu, tai veicot savus dienesta pienākumus, piekļūt precēm un citiem priekšmetiem, kuri atrodas muitas kontrolē, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pilsoņiem no simt līdz piecsimt rubļiem un izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no trīssimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

201.12 pants. Transporta līdzekļa neapturēšana

Par Latvijas Republikas muitas robežu šķērsojoša transporta līdzekļa (arī individuālās lietošanas transporta līdzekļa) neapturēšanu uz Latvijas Republikas muitas robežas Latvijas Republikas muitas iestādes atrašanās vietā -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

201.13 pants. Pietauvošanās pie muitas kontrolē esošā kuģa

Par citu kuģu vai peldlīdzekļu pietauvošanos pie muitas kontrolē esošā kuģa bez Latvijas Republikas muitas iestādes atļaujas -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pilsoņiem no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

201.14 pants. Muitas kontrolei nepieciešamo dokumentu neiesniegšana Latvijas Republikas muitas iestādei

Par muitas kontrolei attiecībā uz mantām, valūtu un vērtslietām nepieciešamo dokumentu neiesniegšanu Latvijas Republikas muitas iestādei -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pilsoņiem no simt līdz piecsimt rubļiem.

Par muitas kontrolei attiecībā uz transporta līdzekļiem nepieciešamo dokumentu neiesniegšanu Latvijas Republikas muitas iestādei neatkarīgi no rakstveida deklarācijas iesniegšanas -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no simt līdz piecsimt rubļiem un amatpersonām no trīssimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.

Par muitas kontrolei attiecībā uz precēm un citiem priekšmetiem nepieciešamo dokumentu neiesniegšanu Latvijas Republikas muitas iestādei neatkarīgi no rakstveida deklarācijas iesniegšanas -

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

201.15 pants. Preču un citu priekšmetu nedeklarēšana vai to deklarēšana ar neīstu nosaukumu

Par tādu preču un citu priekšmetu nedeklarēšanu, kurus pārvieto pāri Latvijas Republikas muitas robežai, arī tranzītā cauri Latvijas Republikas teritorijai, tas ir, par precīzu ziņu nesniegšanu par precēm un citiem priekšmetiem pēc noteiktas formas, kā arī par to deklarēšanu ar neīstu nosaukumu, ja šīs preces un citi priekšmeti nav paredzēti personiskajām vajadzībām, -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai bez konfiskācijas.

201.16 pants. Darbības, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā apjomā muitas maksājumi

Par muitas nodokļa vai muitas nodevu nesamaksāšanu noteiktos termiņos, kā arī par citām darbībām, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā apjomā muitas maksājumi, -izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

201.17 pants. Transporta līdzekļa aizbraukšana bez atļaujas

Par muitas kontrolē esošā transporta līdzekļa (arī individuālās lietošanas transporta līdzekļa) aizbraukšanu bez Latvijas Republikas muitas iestādes atļaujas vai pieļaušanu, ka tas tiek aizbraukts bez šādas atļaujas, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu un amatpersonām no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu.

201.18 pants. Kravas operācijas un citas operācijas, kas izdarītas bez Latvijas Republikas muitas iestādes atļaujas. Muitas nodrošinājumu bojāšana vai nozaudēšana

Par muitas kontrolē esošo preču un citu priekšmetu iekraušanu, izkraušanu, pārkraušanu, iesaiņojuma bojājumu izlabošanu, iesaiņojuma atvēršanu, iesaiņošanu, pārsaiņošanu vai uz šīm precēm un citiem priekšmetiem vai to iesaiņojuma esošo identifikācijas zīmju vai marķējuma grozīšanu bez Latvijas Republikas muitas iestādes atļaujas, kā arī par plombu, zīmogu vai citu Latvijas Republikas muitas iestādes uzlikto nodrošinājumu bojāšanu vai nozaudēšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pilsoņiem no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu un izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu.

201.19 pants. Preču un citu priekšmetu, kā arī dokumentu nenogādāšana Latvijas Republikas muitas iestādē

Par muitas kontrolē esošo un no vienas Latvijas Republikas muitas iestādes uz otru muitas iestādi pārvadājamo preču un citu priekšmetu, kā arī par iesniegšanai Latvijas Republikas saņēmējai muitas iestādei paredzēto muitas dokumentu nenogādāšanu noteiktā termiņā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai bez konfiskācijas.

201.20 pants. Atpakaļizvešanas vai atpakaļievešanas saistību neievērošana

Par Latvijas Republikā ar atpakaļizvešanas saistībām ievesto preču un citu priekšmetu neizvešanu uz ārzemēm vai ar atpakaļievešanas saistībām uz ārzemēm izvesto preču un citu priekšmetu neievešanu Latvijas Republikā šajās saistībās norādītajos termiņos -

uzliek naudas sodu amatpersonām no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus.

201.21 pants. Preču un citu priekšmetu, kuriem piešķirti muitas nodokļa atvieglojumi, izmantošana citiem mērķiem bez Latvijas Republikas muitas iestāžu atļaujas

Par to, ka preces un citi priekšmeti, kuriem piešķirti muitas nodokļa atvieglojumi, bez Latvijas Republikas muitas iestāžu atļaujas tiek izmantoti citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem piešķirti šādi atvieglojumi, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai piedzenot to vērtību, vai bez tā.

201.22 pants. Preču un citu priekšmetu pārvietošana pāri Latvijas Republikas muitas robežai, apejot muitas kontroli

Par preču un citu priekšmetu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, apejot muitas kontroli, tas ir, par preču un citu priekšmetu ievešanu muitas kontroles zonā bez Latvijas Republikas muitas iestādes atļaujas, par to pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai ārpus muitas iestādes atrašanās vietas vai ārpus muitas kontroles veikšanas laika, ja nav kontrabandas pazīmju, vai par gatavošanos šim pārkāpumam -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pilsoņiem no simt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu un izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai bez konfiskācijas.

201.23 pants. Preču un citu priekšmetu izsniegšana bez Latvijas Republikas muitas iestādes atļaujas vai to nozaudēšana

Par muitas kontrolē esošo preču un citu priekšmetu, kuri atrodas uzņēmuma vai organizācijas glabāšanā, izsniegšanu bez Latvijas Republikas muitas iestādes atļaujas vai šādu preču un citu priekšmetu nozaudēšanu -

uzliek naudas sodu amatpersonām no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu.

201.24 pants. Apejot muitas kontroli vai noslēpjot no muitas kontroles, Latvijas Republikā ievesto preču un citu priekšmetu uzglabāšana vai pārvadāšana

Par tādu preču un citu priekšmetu uzglabāšanu vai pārvadāšanu, kuri Latvijas Republikā ievesti, apejot muitas kontroli vai tos noslēpjot no muitas kontroles, vai kuriem piešķirti muitas nodokļa atvieglojumi un kuri bez Latvijas Republikas muitas iestāžu atļaujas izmantoti citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem piešķirti šādi atvieglojumi, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu.

201.25 pants. Preču un citu priekšmetu pārvietošana pāri Latvijas Republikas muitas robežai, tos noslēpjot no muitas kontroles

Par preču un citu priekšmetu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, tos noslēpjot no muitas kontroles, šajā nolūkā izmantojot slēptuves un citus paņēmienus, kuri apgrūtina preču un citu priekšmetu atklāšanu, vai priekšmetiem piešķirot citu priekšmetu izskatu, vai iesniedzot Latvijas Republikas muitas iestādei kā preču un citu priekšmetu pārvietošanas pamatojumu viltotus, nelikumīgā ceļā iegūtus vai nepatiesas ziņas saturošus dokumentus, kā arī dokumentus, kas ir pamats citu preču un priekšmetu pārvietošanai, vai par gatavošanos šim pārkāpumam, ja šīs preces un citi priekšmeti paredzēti personiskajām vajadzībām, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz simt rubļiem.

Par to pašu darbību izdarīšanu, ja preces un citi priekšmeti nav paredzēti personiskajām vajadzībām, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem rubļu un amatpersonām no trim tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus, kā arī speciāli slēpšanas nolūkam pārbūvētus priekšmetus vai bez konfiskācijas.»

2. Papildināt 28. panta pirmo daļu ar vārdiem «ja Latvijas Republikas likumdošanas aktos nav noteikts citādi».

3. Izteikt 37. panta trešo daļu šādā redakcijā:

«Šajā pantā minētie termiņi neattiecas uz gadījumiem, kad piemēro konfiskāciju muitas noteikumu pārkāpumu lietās, pamatojoties uz Latvijas Republikas muitas kodeksu.»

4. Izslēgt 195. un 196. pantu.

5. Izteikt 226. pantu šādā redakcijā:

226. pants. Muitas iestādes

Muitas iestādes izskata šā kodeksa 201.10 - 201.25 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus muitas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Ministru Padomes Muitas departamenta direktors un viņa vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 201.17 - 201.18, 201.22, 201.24 pantā un 201.25 panta otrajā daļā gadījumos, ja pārkāpumu ir izdarījusi amatpersona; kā arī par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 201.19 - 201.21 un 201.23 pantā.

Latvijas Republikas Ministru Padomes Muitas departamenta direktors un viņa vietnieki ir tiesīgi uzlikt administratīvos sodus arī par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas norādīti šīs daļas 2. un 3. punktā;

2) muitu vadītāji un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 201.10 -201.13 pantā gadījumos, ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona, 201.17, 201.18, 201.22 pantā un 201.25 panta otrajā daļā gadījumos, ja pārkāpumu izdarījis pilsonis, kā arī par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 201.14 panta trešajā daļā un 201.l5 - 201.16 pantā.

Par šā kodeksa 201.19 un 201.21 pantā paredzētajiem pārkāpumiem muitu vadītāji un viņu vietnieki var izteikt brīdinājumu;

3) muitas kontrolposteņu vadītāji un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 201.10 - 201.13 un 201.24 pantā gadījumos, ja pārkāpumu ir izdarījis pilsonis, kā arī par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 201.14 panta pirmajā un otrajā daļā un 201.25 panta pirmajā daļā.

Par šā kodeksa 201.16, 201.18, 201.19 un 201.22 pantā paredzētajiem pārkāpumiem muitas kontrolposteņu vadītāji un viņu vietnieki var izteikt brīdinājumu.»

6. Papildināt 254. pantu ar šāda satura 5. punktu:

«5) Latvijas Republikas Ministru Padomes Muitas departamenta direktora pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti muitas noteikumu pārkāpumi.»

7. Papildināt 255. pantu ar šādu satura piekto daļu:

«Personai, kura izdarījusi muitas noteikumu pārkāpumu muitas kontroles veikšanas laikā, administratīvās aizturēšanas laiku skaita no muitas kontroles pabeigšanas brīža.»

8. Izteikt 256. panta sesto daļu šādā redakcijā:

«Personu un mantu apskate muitas iestādēs notiek Latvijas Republikas muitas kodeksā noteiktajā kārtībā.»

9. Izteikt 257. panta otro daļu šādā redakcijā:

«Ja muitas noteikumu pārkāpējam Latvijas Republikā nav pastāvīgas dzīvesvietas vai adreses, ir atļauta mantu, valūtas un vērtslietu izņemšana tādos apmēros, kas nodrošinātu naudas soda vai preču un citu priekšmetu vērtības piedziņu.»

10. Izslēgt 276. panta ceturtajā daļā vārdus «un kontrabandu», «PSRS».

11. Izslēgt 300. panta ceturto daļu.

12. 304. pantā:

papildināt otro rindkopu ar vārdiem «kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.15, 201.19 - 201.22 pantā un 201.25 panta otrajā daļā, ja muitas iestāžu amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju»;

desmito rindkopu izteikt šādā redakcijā:

«Latvijas Republikas Ministru Padomes Muitas departamenta direktora pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.15, 201.19 - 201.22 pantā un 201.25 panta otrajā daļā.»

13. Izslēgt 305. panta otro daļu.

II. Latvijas kriminālkodeksā:

Izteikt 73. pantu šādā redakcijā:

«73. pants. Kontrabanda

Par kontrabandu, tas ir, par preču vai citu vērtību nelikumīgu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, kas izdarīta lielos apmēros, apejot muitas kontroli vai noslēpjot no šādas kontroles, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, konfiscējot mantu vai bez konfiskācijas.

Par to pašu nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa, kura ir organizējusies, lai nodarbotos ar kontrabandu, kā arī par narkotisko līdzekļi, apgrozāmie un citi līdzekļi kā tehnoloģiski un organizatoriski ieroču, munīcijas (izņemot gludstobru medību ieročus un to munīciju) kontrabandu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.»

III. Latvijas kriminālprocesa kodeksā:

Papildināt 116. pantu ar šāda satura 8. punktu:

8) muitas iestādes - lietās par kontrabandu.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 25. septembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem un papildinājumiem dažos likumdošanas aktos muitas jomā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 25.09.1991.Stājas spēkā: 25.09.1991.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Krimināltiesības; Covid-19; Administratīvais process; KriminālprocessPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 41, 17.10.1991.; Diena, 203, 18.10.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
69498
25.09.1991
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)