Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.212

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22 27.§)
Noteikumi par mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
10.panta ceturto daļu un 21.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas tirgū piedāvātās mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnas, kurām nepieciešams sevišķs marķējums, to marķēšanas kārtību un distances līgumā ietveramo informāciju.

2. Noteikumi attiecas uz mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnām, kas ražotas vai importētas Eiropas Ekonomikas zonā un darbojas, izmantojot elektrību (turpmāk — iekārtas), izņemot iekārtas, kuras var darboties, izmantojot baterijas, akumulatorus vai citus līdzīgus enerģijas avotus. Noteikumi piemērojami arī iekārtām, kuras lieto citās darbības jomās, nevis mājsaimniecībā.

(MK 29.06.2004. noteikumu Nr.558 redakcijā)

3. Aizliegts izplatīt iekārtas, kas neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

4. Lai patērētāju informētu par iekārtas elektroenerģijas, citu enerģijas veidu un nozīmīgu resursu patēriņu, kā arī sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu iekārtas enerģijas vai citu nozīmīgu resursu patēriņu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs marķē ar etiķeti un nodrošina ar speciālu zīmi iekārtas, kuras paredzētas pārdošanai, nomai, pārdošanai uz kredīta vai demonstrēšanai.

5. Nav nepieciešams marķēt lietotas iekārtas vai iekārtas, kuru ražošana izbeigta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

6. Ekonomikas ministrija sadarbojas ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju un iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” adaptējamo standartu sarakstu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” adaptēto Eiropas standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu izpildei.

(MK 29.06.2004. noteikumu Nr.558 redakcijā)

7. Lai varētu noteikt marķējumā sniegtās informācijas patiesumu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs izveido tehnisko dokumentāciju. Dokumentācijā ietver šādu informāciju:

7.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese;

7.2. modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu precīzi identificēt;

7.3. rasējumi ar galvenajiem modeļa raksturlielumiem un to detaļu tehniskie zīmējumi, kuras ietekmē elektroenerģijas patēriņu;

7.4. informācija par testiem, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minētajiem standartiem;

7.5. lietošanas pamācība (ja tāda ir);

7.6. aprēķini un/vai ekstrapolācijas, kā arī testi, kas veikti, lai pārbaudītu aprēķinu precizitāti, ja informācija par konkrēto modeli ir iegūta, izmantojot aprēķinus, kas pamatojas uz konstrukciju un/vai ekstrapolāciju pēc citām kombinācijām (ziņas par matemātisko modeli sadalīto sistēmu izpildes aprēķināšanai un par mērījumiem, kas izdarīti, lai pārbaudītu šo modeli).

(Grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.558)

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentāciju atļauts aizstāt ar tehnisko dokumentāciju, kas par iekārtu izveidota, pamatojoties uz citiem normatīvajiem aktiem, ja tajā iekļauta visa šo noteikumu 7.punktā noteiktā informācija.

9. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nodrošina, lai tehniskā dokumentācija piecus gadus pēc pēdējās iekārtas izgatavošanas ir pieejama tirgus uzraudzības iestādei inspicēšanai.

10. Šo noteikumu 4.punktā minēto etiķeti izgatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam paraugam, ietverot paskaidrojumos noteikto informāciju. Etiķeti piestiprina iekārtas ārpusē uz priekšējās vai augšējās daļas labi saskatāmā vietā. Etiķete sastāv no paskaidrojošās daļas, kas ir vienāda visām noteikta veida iekārtām, un preces informācijas uzlīmes, kas sagatavota katrai iekārtai.

11. Šo noteikumu 4.punktā minēto speciālo zīmi norāda visās iekārtas brošūrās un informatīvajās lapās. Ja iekārtai nepievieno brošūru vai informatīvo lapu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs norāda speciālo zīmi jebkurā citā iekārtas dokumentā. Speciālā zīme ir brīvi pieejama.

12. Speciālajā zīmē noteiktā formā norāda šādu informāciju:

12.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

12.2. konkrētā modeļa identifikators;

12.3. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: “Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)”. Ja šo informāciju sniedz tabulā, skaidri norāda, ka mērījumu skala ir no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi);

12.4. uzraksts “Eiropas Kopienas ekomarķējums”. To norāda, ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekomarķējumu un ja informāciju sniedz tabulā (attiecīgās ailes virsraksts ir “Eiropas Kopienas ekomarķējums”, un ierakstā norāda ekomarķējuma zīmi (ziedu));

12.5. ražotāja piešķirts nosaukums, kods vai cita norāde standarta ciklam, uz ko attiecas marķējumā un zīmē ietvertā informācija. Šo informāciju var sniegt arī par citu veidu cikliem;

12.6. enerģijas patēriņš kilovatstundās standarta ciklā. To norāda šādi: “Enerģijas patēriņš XYZ kWh standarta testēšanas ciklam, izmantojot aukstu ūdeni. Faktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas izmantošanas”. Šo informāciju var sniegt arī par citu veidu cikliem;

12.7. mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: “Mazgāšanas izpildes klase ... uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)”. Ja šo informāciju izsaka citādi, skaidri norāda, ka mērījumu skala ir no A (labāka) līdz G (sliktāka). Šo informāciju var sniegt arī par citu veidu cikliem;

12.8. žāvēšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: “Žāvēšanas izpilde ... uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)”. Ja šo informāciju izsaka citādi, skaidri norāda, ka mērījumu skala ir no A (labāka) līdz G (sliktāka). Šo informāciju var sniegt arī par citu veidu cikliem;

12.9. iekārtas ietilpība pēc standarta trauku komplektu skaita;

12.10. ūdens patēriņš (l/ciklā);

12.11. programmas laiks standarta ciklam. Šo informāciju var sniegt arī par citu veidu cikliem;

12.12. enerģijas un ūdens vidējais gada patēriņš, kas aprēķināts, pamatojoties uz 220 patēriņa reizēm, attiecībā uz enerģiju — saskaņā ar šo noteikumu 12.6.apakšpunktu, attiecībā uz ūdeni — saskaņā ar šo noteikumu 12.10.apakšpunktu. To norāda šādi: “Paredzamais gada patēriņš (220 cikli)”;

12.13. trokšņa līmenis (dB(A) re 1 pW) (ja ražotājs vai importētājs vēlas to norādīt);

12.14. norāde, ja iekārta paredzēta iebūvēšanai.

(Grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.558)

13. Speciālajā zīmē var norādīt krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Šādā gadījumā papildus sniedz informāciju, kuru saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu nepieciešams norādīt speciālajā zīmē.

14. Speciālajā zīmē norādīto informāciju var sniegt kā iekārtas aprakstu vai tabulā, kurā ir informācija par vairākām viena ražotāja iekārtām, šādā gadījumā informāciju norādot šo noteikumu 12.punktā noteiktajā secībā.

15. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs ir atbildīgs par sniegto datu precizitāti.

16. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs bez maksas piegādā etiķetes un speciālās zīmes mazumtirgotājiem un citām personām, kas pārdod, iznomā, pārdod uz kredīta vai demonstrē iekārtas lietotājiem. Ja etiķetes nav piegādātas, minētās personas nosūta ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam attiecīgu pieprasījumu.

17. Ja iekārtas piedāvā pārdošanai, iznomāšanai vai pārdošanai uz kredīta, izmantojot distances saziņas līdzekļus, distances līgumā ietver un patērētājam izteiktajā piedāvājumā papildus informācijai, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par distances līgumu, sniedz šādu informāciju:

17.1. energoefektivitātes klase;

17.2. standarta cikla nosaukums;

17.3. enerģijas patēriņš;

17.4. mazgāšanas izpildes klase;

17.5. žāvēšanas izpildes klase;

17.6. ietilpība pēc standarta vietu salikuma;

17.7. ūdens patēriņš;

17.8. paredzamais enerģijas un ūdens gada patēriņš (220 cikli);

17.9. trokšņa līmenis (ja ražotājs vai importētājs to vēlas norādīt).

18. Šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju sniedz attiecīgajam distances saziņas līdzeklim piemērotā veidā. Informāciju norāda Ministru kabineta noteikumos par distances līgumu noteiktajā kārtībā, labi saskatāmā vietā un skaidri salasāmā veidā.

19. Ja papildus šo noteikumu 17.punktā minētajai informācijai sniedz arī citu speciālajā zīmē norādīto informāciju, to norāda atbilstoši šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām un secībai.

20. Ja marķējums neatbilst šiem noteikumiem, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs novērš neatbilstību un izplata laboto etiķeti.

21. Ja marķējumā sniegtā informācija neatbilst pārbaudē iegūtajai informācijai, izdevumus, kas saistīti ar pārbaudes veikšanu, sedz ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs.

21.1 Līdz 2004.gada 31.decembrim atļauts realizēt iekārtas, kuras nav marķētas atbilstoši šo noteikumu prasībām, ja ir ievērotas attiecīgās šajos noteikumos minētās prasības, kas bija spēkā līdz 2004.gada 30.jūnijam.

(MK 29.06.2004. noteikumu Nr.558 redakcijā)

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumus Nr.32 “Mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 15.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 29.06.2004. noteikumu Nr.558 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Komisijas 1997.gada 16.aprīļa Direktīvas 97/17/EEK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības trauku mazgājamām mašīnām.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.212
Etiķetes paraugs

(Pielikums MK 29.06.2004. noteikumu Nr.558 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.212
Efektivitātes klase

(Pielikums MK 29.06.2004. noteikumu Nr.558 redakcijā)

1.tabula

Nr.
p.k.

Energoefektivitātes
klase

Energoefektivitātes indekss EI

1.1.

A

EI < 0,64

1.2.

B

0,64 < EI < 0,76

1.3.

C

0,76 < EI < 0,88

1.4.

D

0,88 < EI < 1,00

1.5.

E

1,00 < EI < 1,12

1.6.

F

1,12 < EI < 1,24

1.7.

G

EI > 1,24

Piezīmes.

1. Energoefektivitātes indeksu EI aprēķina, izmantojot šādu formulu:

EI=C, kur
CR

C – iekārtas enerģijas patēriņš kWh ciklā;

CR – references patēriņš.

2. References patēriņu CR aprēķina, izmantojot šādas formulas:

CR = 1,35 + 0,025 x S,ja S > 10;

CR = 0,45 + 0,09 x S,ja S < 9, kur S – iekārtas ietilpība pēc standarta vietu salikuma.

2.tabula

Nr.
p.k.

Mazgāšanas izpildes klase

Mazgāšanas izpildes indekss PC, kas noteikts standartu testos, izmantojot standarta ciklu

2.1.

A

PC > 1,12

2.2.

B

1,12 > PC > 1,00

2.3.

C

1,00 > PC > 0,88

2.4.

D

0,88 > PC > 0,76

2.5.

E

0,76 > PC > 0,64

2.6.

F

0,64 > PC > 0,52

2.7.

G

0,52 > PC

3.tabula

Nr.
p.k.

Žāvēšanas izpildes klase

Žāvēšanas izpildes indekss PD, kas noteikts standartu testos, izmantojot standarta ciklu

3.1.

A

PD > 1,08

3.2.

B

1,08 > PD > 0,93

3.3.

C

0,93 > PD > 0,78

3.4.

D

0,78 > PD > 0,63

3.5.

E

0,63 > PD > 0,48

3.6.

F

0,48 > PD > 0,33

3.7.

G

0,33 > PD

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 212Pieņemts: 28.05.2002.Stājas spēkā: 31.05.2002.Zaudē spēku: 20.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 30.05.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
62585
{"selected":{"value":"01.07.2004","content":"<font class='s-1'>01.07.2004.-19.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2004","iso_value":"2004\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2004.-19.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2002","iso_value":"2002\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2002.-30.06.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)