Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.185

Rīgā 2002.gada 10.aprīlī (prot. Nr.15, 5.§)

Par Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas redemarkācijas dokumentu apstiprināšanu

1. Apstiprināt Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas karti un tai pievienoto valsts robežas aprakstu (turpmāk - redemarkācijas dokumenti).

2. Ārlietu ministrijai paziņot Lietuvas Republikai par redemarkācijas dokumentu apstiprināšanu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ārlietu ministrs I.Bērziņš

 

Apstiprināts
ar Ministru kabineta
2002.gada 10.aprīļa
rīkojumu Nr.185

Valsts robežas starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku redemarkācija
2000

Valsts robežas apraksts

Valsts robežas Valsts robežas

starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku starp Lietuvas Republiku un Latvijas Republiku

atjaunošanas Jauktās komisijas atjaunošanas Jauktās komisijas priekšsēdētājs I.Upmacis priekšsēdētājs Z.Kumetaitis

Locekļi: J.Virsis

Locekļi: Z.Derela U.Zakars A.Griška

Saturs

1. Ievads

2. Valsts robežas apraksts

3. Valsts robežas posmu garumu kopsavilkuma tabula

Pielikumi:

1. Valsts robežas līnijas sarežģīto posmu shēmas

2. Valsts robežas līnijas pagriezienu punktu izvietojuma ezeros un ūdenskrātuvēs shēmas

3. Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas ūdensteču un ūdenstilpju salu piederības saraksts

4. Dzelzsbetona robežzīmes konstrukcijas rasējums

5. Koka robežzīmes konstrukcijas rasējums

6. Robežzīmes Nr.0582LV rasējums

7. Robežzīmes Nr.1029 rasējums

8. Robežzīmes "Ļudvinova" ("Liudvinavas") rasējums

9. Valsts robežas robežzīmju koordinātu katalogs (atsevišķa grāmata)*

* Šī daļa tehnisku apsvērumu dēļ laikrakstā netiek publicēta; tā kopā ar pārējiem valsts robežas redemarkācijas dokumentiem - Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Arhīvā.

- "Latvijas Vēstneša" redakcija

 

Ievads

Valsts robežas atjaunošanas juridiskais pamats un principi

Valsts robeža (turpmāk - robeža) starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku tika noteikta 1921.-1927.gados, pamatojoties uz 1921.gada 14.maijā starp Latviju un Lietuvu noslēgto Konvenciju.

Robežas apzīmēšanai apvidū izmantoja 488 koka stabus ar apakšzemes centriem un kupicām, kurus uzstādīja robežlīnijas un maģistrāļu pagriezienos.

Robežzīmju numerācija sākās no Baltijas jūras.

Robežzīmēm tika noteiktas ģeogrāfiskās koordinātas (j, L) un plaknes koordinātas Zoldnera sistēmā.

Robežas apraksts bija sastādīts uz 614 lappusēm latviešu un lietuviešu valodā, bet robežas karte izgatavota mērogā 1:10000 uz 111 lapām.

Robežas redemarkācija ir veikta, pamatojoties uz 1993.gada 29.jūnijā Biržu pilsētā noslēgto "Līgumu par valsts robežas atjaunošanu starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku", 1994.gada valsts robežas redelimitācijas dokumentiem, 1994.gada 17.maijā apstiprināto "Instrukciju par valsts robežas redemarkāciju starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku", valsts robežas starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku atjaunošanas Jauktās komisijas lēmumiem un citām instrukcijām.

Robeža starp Latviju un Lietuvu ir atjaunota pēc stāvokļa uz 1940.gada 15.jūniju.

Robeža, kuru nenosaka 1921.gada 14.maijā starp Latviju un Lietuvu noslēgtā Konvencija un 1930.gada 30.jūnija abu valstu Deklarācija par valstu robežas galīgu noteikšanu, atjaunota pa administratīvo robežu pēc stāvokļa uz 1991.gada 17. septembri - dienu, kurā Latvijas Republika un Lietuvas Republika uzņemtas Apvienoto Nāciju Organizācijā.

Robeža atjaunota no sākumpunkta Baltijas jūras krastā līdz Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Baltkrievijas Republikas valstu robežu saskares punktam "Ļudvinova" ("Liudvinavas").

Atjaunošanas darbi tika veikti laika posmā no 1993.gada līdz 2000.gadam. Robežas redemarkāciju no Baltijas jūras līdz 24° meridiānam (apvidū - Bērsteles (Beržtalis) upe) izpildīja Lietuvas Republika, bet no 24° meridiāna līdz robežu saskares punktam "Ļudvinova" ("Liudvinavas") - Latvijas Republika.

Robežzīmes un robežas līnija

Robeža ir nostiprināta apvidū ar 1806 robežzīmēm, tanī skaitā:

ar 538 divpusējām robežzīmēm ar abu valstu simboliku un uzstādītām uz robežas līnijas un

ar 1268 vienpusējām robežzīmēm ar vienas valsts simboliku un uzstādītām pēc kārtas abos robežas grāvju, strautu, upju, ezeru, ūdenskrātuvju krastos.

Robežzīme sastāv no četrkantīga 3,0 m gara dzelzsbetona staba ar šķērsgriezumu 18x22cm, kurš iebetonēts 1 m dziļi zemē ieraktā betona pamatu blokā. Staba virszemes daļas garums 2,0 m. Stabs ir nokrāsots baltā krāsā, tam piestiprinātas emaljētas plāksnītes ar valstu ģerboņu attēliem un staba numuru, uzkrāsotas valstu karogu krāsu joslas. Robežzīmju konstrukcija un noformējums parādīts 4.pielikumā.

15 gadījumos, kur dzelzsbetona stabu piegāde un uzstādīšana apgrūtināta, uzstādīti tāda paša izmēra un ārējā noformējuma koka stabi (Nr.0463LV, 1179LT, 1181LT, 1249, 1255, 1263, 1264, 1280, 1505LT, 1505LV, 1525LT, 1526LV, 1540LT, 1541LV, 1566) un nostiprināti gruntī ar koka šķēršu palīdzību (5.pielikums).

Par robežzīmi Nr.0582 LV izmantots 1927.gadā uzstādītais Latvijas -Lietuvas valsts robežas dzelzsbetona stabs (6.pielikums).

Ņemot vērā naftas vada ekspluatācijas drošību, robežzīme Nr.1029 izveidota kā speciāla konstrukcija no 3 stabiem: viena centra stabiņa, kurš uzstādīts uz robežas līnijas, un diviem vienpusējiem robežstabiem, izvietotiem vienam pret otru abās pusēs valsts robežai, 5m attālumā no tās (7.pielikums).

Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Baltkrievijas Republikas valstu robežu saskares punkts "Ļudvinova" ("Liudvinavas") ir apzīmēts apvidū ar speciālu robežzīmi, kuras konstrukciju un formu saskaņojušas šīs valstis.

Robežzīmēm air piešķirti numuri no Nr.0001 Baltijas jūras krastā līdz Nr.1570 pie triju valstu robežu saskares punkta "Ļudvinova" ("Liudvinavas"). Ar vienādiem numuriem ir apzīmētas tās vienpusējās robežzīmes, kuras uzstādītas viena pret otru robežas grāvju, strautu, upju, ezeru, ūdenskrātuvju krastos. Atsevišķos gadījumos robežzīmju numuriem pievienoti burtu indeksi "A", "B", "C".

Robežzīmes koordinētas, izmantojot GPS metodes un citus ģeodēziskās uzmērīšanas paņēmienus. Maksimāla koordinātu noteikšanas kļūda attiecībā pret GPS tīklu - 0,30 m.

Vietās, kur robeža iet pa krūmāju vai mežu, ir izcirsta 10 m plata stiga (5 m uz katru pusi no robežas līnijas). Robežas josla attīrīta gar robežgrāvjiem, daļēji gar mazajām upēm Lietuvas Republikas teritorijā, bet gar lielo robežupju krastiem stigas nav cirstas.

Pa sauszemes robežas posmiem ir izrakti jauni vai atjaunoti vecie robežgrāvji.

Robežas kopējais garums sastāda 588,1 km, tai skaitā:

pa sauszemes līnijām 159,9 km,

pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm 428,2 km.

Sīkāki dati doti valsts robežas posmu garumu kopsavilkuma tabulā.

Robežas karte

Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas karti mērogā 1:10000 uz ortofotoplānu pamata pēc 1995.-1997. gada aerofotografēšanas materiāliem sastādījuši Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Kartogrāfijas pārvalde un Lietuvas Republikas SAS "Aeroģeodēzijas institūts". Kā palīgmateriāls izmantota valsts robežas starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku 1992. gadā izdotā redemilitācijas karte mērogā 1:10000.

Karte sastādīta Merkatora šķērseniskajā projekcijā, kura aprēķināta pēc elipsoīda GRS - 80 parametriem. Ass meridiānam ir 24° garums. Taisnleņķa koordinātu sākumpunkts savietots ar ass meridiānu (24°) un ekvatora krustpunktu, kuram pieņemta vērtība X=0 km, Y=500 km.

Kartes lapu rāmji savietoti ar taisnleņķa koordinātu tīkla līnijām. Katra kartes lapa ietver teritoriju 5x5 km, tās iekšējā rāmja izmēri ir 50x50 cm.

Kartes lapu sadalījums nodrošina valsts robežas līnijas un robežai piegulošā apvidus optimālu attēlošanu.

Visās kartes lapās attēloti taisnleņķa koordinātu tīkli ar piesaistītām skaitliskām vērtībām divās koordinātu sistēmās: 1992. gada un Latvijas koordinātu sistēmā (LKS - 92) - sarkanā krāsā un 1994. gada Lietuvas koordinātu sistēmā (LKS - 94) - zaļā krāsā. Katras sistēmas tīklu līnijas novilktas ik pēc 10 cm (1 km apvidū). Uz kartes lapu rāmjiem parādītas meridiānu un paralēļu līniju izejas ik pēc 1'. Garums noteikts, skaitot no Grinvičas.

Kartē attēlotas robežzīmes, robežas līnija un galvenie apvidus elementi robežai piegulošā 1 km platā joslā uz abām pusēm no robežas līnijas. Robežzīmes kartē attēlotas pēc koordinātām.

Valsts robežas līnija pa upēm parādīta pa upes vidu, ievērojot salu teritoriālo piederību. Valsts robežas līnija pa ezeru un ūdenskrātuvju akvatorijām parādīta saskaņā ar valsts robežas starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku atjaunošanas Jauktās komisijas apstiprinātām valsts robežas līnijas un tās pagriezienu punktu izvietojuma ezeros un ūdenskrātuvēs shēmām.

Robežas kartes komplekts sastāv no 110 atsevišķām lapām. Lapu numerācija sākas no Baltijas jūras (1. lapa) un beidzas pie Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Baltkrievijas Republikas valstu robežu saskares punkta "Ļudvinova" ("Liudvinavas") (110. lapa).

Robežas karte izdota 4 identiskos eksemplāros, pa 2 alternātu eksemplāriem latviešu un lietuviešu valodā, kurus parakstījuši visi Jauktās komisijas locekļi.

Robežas apraksts

Robežas apraksts sastādīts, pamatojoties uz:

"Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas redelimitētās valsts robežas aprakstu", 1994. gads;

valsts robežas karti;

valsts robežas robežzīmju koordinātu katalogu;

valsts robežas robežzīmju abrisiem.

Robežas aprakstā lietoti šādi saīsinājumi: GPS - globālās pozicionēšanas sistēma; Rz - robežzīme; LV - Latvijas Republika; LT - Lietuvas Republika; robeža - valsts robeža.

Pieraksts "LV" vai "LT" aprakstā pie robežzīmes numura norāda valsti, kuras teritorijā zīme uzstādīta, bet pieraksts "LV, LT", ka ar vienu numuru apzīmētas divas robežzīmes - viena Latvijas teritorijā, otra Lietuvas teritorijā.

Robežas līnijas atsevišķu posmu garumi aprakstā (4. aile) doti bez projekcijas sagrozījumiem:

sauszemes posmiem ar noteiktību - 0,01 m,

posmiem pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar noteiktību - 0,1 m.

Robežzīmju ģeodēziskās koordinātas (B, L) dotas atbilstīgi zemes elipsoīda GRS - 80 parametriem.

Valsts robežas līnijas posmiem ar sarežģītu konfigurāciju un pa ūdenstilpēm ir sastādītas shēmas (1. un 2. pielikums). Ūdensteču un ūdenstilpju pa valsts robežu salu piederība parādīta sarakstā (3. pielikums).

Robežu apraksts izdots 2 eksemplāros latviešu valodā un 2 eksemplāros lietuviešu valodā, abi teksti ir autentiski.

007 COPY.GIF (95267 bytes)

008 COPY.GIF (99283 bytes)

009 COPY.GIF (95465 bytes)

010 COPY.GIF (92554 bytes)

011 COPY.GIF (93629 bytes)

012 COPY.GIF (92811 bytes)

013 COPY.GIF (94871 bytes)

014 COPY.GIF (94282 bytes)

015 COPY.GIF (93066 bytes)

016 COPY.GIF (93555 bytes)

017 COPY.GIF (94250 bytes)

018 COPY.GIF (92289 bytes)

019 COPY.GIF (92418 bytes)

020 COPY.GIF (96287 bytes)

021 COPY.GIF (90178 bytes)

022 COPY.GIF (90587 bytes)

023 COPY.GIF (92427 bytes)

024 COPY.GIF (101017 bytes)

025 COPY.GIF (90641 bytes)

026 COPY.GIF (91885 bytes)

027 COPY.GIF (94851 bytes)

028 COPY.GIF (97416 bytes)

029 COPY.GIF (91039 bytes)

030 COPY.GIF (90359 bytes)

031 COPY.GIF (90143 bytes)

032 COPY.GIF (87173 bytes)

033 COPY.GIF (91045 bytes)

034 COPY.GIF (89837 bytes)

035 COPY.GIF (93315 bytes)

036 COPY.GIF (88350 bytes)

037 COPY.GIF (91488 bytes)

038 COPY.GIF (92097 bytes)

039 COPY.GIF (86110 bytes)

040 COPY.GIF (95832 bytes)

041 COPY.GIF (77860 bytes)

042 COPY.GIF (90081 bytes)

043 COPY.GIF (87041 bytes)

044 COPY.GIF (93580 bytes)

045 COPY.GIF (96992 bytes)

046 COPY.GIF (83156 bytes)

047 COPY.GIF (91054 bytes)

048 COPY.GIF (94448 bytes)

049 COPY.GIF (91359 bytes)

050 COPY.GIF (89184 bytes)

051 COPY.GIF (92642 bytes)

052 COPY.GIF (89122 bytes)

053 COPY.GIF (88270 bytes)

054 COPY.GIF (100989 bytes)

055 COPY.GIF (92406 bytes)

056 COPY.GIF (92572 bytes)

057 COPY.GIF (89381 bytes)

058 COPY.GIF (95742 bytes)

059 COPY.GIF (96308 bytes)

060 COPY.GIF (95929 bytes)

061 COPY.GIF (89983 bytes)

062 COPY.GIF (92564 bytes)

063 COPY.GIF (100932 bytes)

064 COPY.GIF (94194 bytes)

065 COPY.GIF (97784 bytes)

066 COPY.GIF (98206 bytes)

067 COPY.GIF (95690 bytes)

068 COPY.GIF (93910 bytes)

069 COPY.GIF (90617 bytes)

070 COPY.GIF (92036 bytes)

071 COPY.GIF (94898 bytes)

072 COPY.GIF (94729 bytes)

073 COPY.GIF (93358 bytes)

074 COPY.GIF (61335 bytes)

075 COPY.GIF (101186 bytes)

077 COPY.GIF (101122 bytes)

078 COPY.GIF (94624 bytes)

079 COPY.GIF (92105 bytes)

080 COPY.GIF (103172 bytes)

081 COPY.GIF (101766 bytes)

082 COPY.GIF (109425 bytes)

083 COPY.GIF (100423 bytes)

084 COPY.GIF (96134 bytes)

085 COPY.GIF (109174 bytes)

086 COPY.GIF (99408 bytes)

087 COPY.GIF (108781 bytes)

088 COPY.GIF (96371 bytes)

089 COPY.GIF (94814 bytes)

090 COPY.GIF (95232 bytes)

091 COPY.GIF (99554 bytes)

092 COPY.GIF (101287 bytes)

093 COPY.GIF (106664 bytes)

094 COPY.GIF (114054 bytes)

095 COPY.GIF (101122 bytes)

096 COPY.GIF (88687 bytes)

097 COPY.GIF (102925 bytes)

098 COPY.GIF (108469 bytes)

099 COPY.GIF (108782 bytes)

100 COPY.GIF (95580 bytes)

101 COPY.GIF (108132 bytes)

102 COPY.GIF (88607 bytes)

103 COPY.GIF (90112 bytes)

104 COPY.GIF (100777 bytes)

105 COPY.GIF (88949 bytes)

106 COPY.GIF (86791 bytes)

107 COPY.GIF (92159 bytes)

108 COPY.GIF (102739 bytes)

109 COPY.GIF (109025 bytes)

110 COPY.GIF (97127 bytes)

111 COPY.GIF (97092 bytes)

112 COPY.GIF (87198 bytes)

113 COPY.GIF (94474 bytes)

114 COPY.GIF (96962 bytes)

115 COPY.GIF (91409 bytes)

116 COPY.GIF (96332 bytes)

117 COPY.GIF (93474 bytes)

117 COPY.GIF (93474 bytes)

018 COPY.GIF (92289 bytes)

119 COPY.GIF (103134 bytes)

120 COPY.GIF (91181 bytes)

121 COPY.GIF (92480 bytes)

122 COPY.GIF (97274 bytes)

123 COPY.GIF (89813 bytes)

124 COPY.GIF (92001 bytes)

125 COPY.GIF (91494 bytes)

126 COPY.GIF (82059 bytes)

127 COPY.GIF (95159 bytes)

128 COPY.GIF (95561 bytes)

129 COPY.GIF (93694 bytes)

130 COPY.GIF (92194 bytes)

131 COPY.GIF (98227 bytes)

132 COPY.GIF (99494 bytes)

133 COPY.GIF (107810 bytes)

134 COPY.GIF (84734 bytes)

135 COPY.GIF (104068 bytes)

136 COPY.GIF (105789 bytes)

137 COPY.GIF (104777 bytes)

138 COPY.GIF (103010 bytes)

139 COPY.GIF (95547 bytes)

140 COPY.GIF (100993 bytes)

141 COPY.GIF (104527 bytes)

142 COPY.GIF (103441 bytes)

143 COPY.GIF (90220 bytes)

144 COPY.GIF (91633 bytes)

145 COPY.GIF (105407 bytes)

146 COPY.GIF (105411 bytes)

147 COPY.GIF (99722 bytes)

148 COPY.GIF (102877 bytes)

149 COPY.GIF (101859 bytes)

150 COPY.GIF (96098 bytes)

151 COPY.GIF (91588 bytes)

152 COPY.GIF (102856 bytes)

153 COPY.GIF (87829 bytes)

154 COPY.GIF (83185 bytes)

155 COPY.GIF (100415 bytes)

156 COPY.GIF (99064 bytes)

157 COPY.GIF (85764 bytes)

158 COPY.GIF (85125 bytes)

159 COPY.GIF (106158 bytes)

160 COPY.GIF (93698 bytes)

161 COPY.GIF (139489 bytes)

162 COPY.GIF (146866 bytes)

163 COPY.GIF (145297 bytes)

164 COPY.GIF (147968 bytes)

165 COPY.GIF (146513 bytes)

166 COPY.GIF (148814 bytes)

167 COPY.GIF (146992 bytes)

168 COPY.GIF (145666 bytes)

169 COPY.GIF (150210 bytes)

170 COPY.GIF (147748 bytes)

171 COPY.GIF (152231 bytes)

172 COPY.GIF (151911 bytes)

173 COPY.GIF (148778 bytes)

174 COPY.GIF (148999 bytes)

175 COPY.GIF (149216 bytes)

176 COPY.GIF (149981 bytes)

177 COPY.GIF (149274 bytes)

178 COPY.GIF (148007 bytes)

179 COPY.GIF (151535 bytes)

180 COPY.GIF (146794 bytes)

181 COPY.GIF (148909 bytes)

182 COPY.GIF (157118 bytes)

183 COPY.GIF (152399 bytes)

184 COPY.GIF (148144 bytes)

185 COPY.GIF (153454 bytes)

186 COPY.GIF (153816 bytes)

187 COPY.GIF (152134 bytes)

188 COPY.GIF (154922 bytes)

189 COPY.GIF (150287 bytes)

190 COPY.GIF (162572 bytes)

191 COPY.GIF (157915 bytes)

192 COPY.GIF (165540 bytes)

193 COPY.GIF (158698 bytes)

194 COPY.GIF (163295 bytes)

195 COPY.GIF (155973 bytes)

196 COPY.GIF (150565 bytes)

197 COPY.GIF (152877 bytes)

198 COPY.GIF (152935 bytes)

199 COPY.GIF (153022 bytes)

200 COPY.GIF (157269 bytes)

201 COPY.GIF (158016 bytes)

202 COPY.GIF (162088 bytes)

203 COPY.GIF (161351 bytes)

204 COPY.GIF (154608 bytes)

205 COPY.GIF (159467 bytes)

206 COPY.GIF (152291 bytes)

207 COPY.GIF (153035 bytes)

208 COPY.GIF (160007 bytes)

209 COPY.GIF (154284 bytes)

210 COPY.GIF (155627 bytes)

211 COPY.GIF (163670 bytes)

212 COPY.GIF (119037 bytes)

213 COPY.GIF (104329 bytes)

214 COPY.GIF (47118 bytes)

215 COPY.GIF (115372 bytes)

216 COPY.GIF (54092 bytes)

217 COPY.GIF (64441 bytes)

218 COPY.GIF (117060 bytes)

219 COPY.GIF (120136 bytes)

220 COPY.GIF (105544 bytes)

221 COPY.GIF (124431 bytes)

222 COPY.GIF (104736 bytes)

223 COPY.GIF (106972 bytes)

224 COPY.GIF (101649 bytes)

225 COPY.GIF (104063 bytes)

226 COPY.GIF (129553 bytes)

227 COPY.GIF (82788 bytes)

228 COPY.GIF (50556 bytes)

229 COPY.GIF (103791 bytes)

230 COPY.GIF (78344 bytes)

231 COPY.GIF (63170 bytes)

232 COPY.GIF (74688 bytes)

233 COPY.GIF (70266 bytes)

234 COPY.GIF (58463 bytes)

235 COPY.GIF (57835 bytes)

236 COPY.GIF (54923 bytes)

237 COPY.GIF (62054 bytes)

238 COPY.GIF (124862 bytes)

239 COPY.GIF (159138 bytes)

240 COPY.GIF (22348 bytes)

 

241 COPY.GIF (96053 bytes)

 

242 COPY.GIF (90453 bytes)

243 COPY.GIF (93269 bytes)

244 COPY.GIF (91081 bytes)

245 COPY.GIF (90196 bytes)

246 COPY.GIF (87278 bytes)

247 COPY.GIF (50314 bytes)

248 COPY.GIF (44453 bytes)

249 COPY.GIF (50311 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas redemarkācijas dokumentu apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 185Pieņemts: 10.04.2002.Stājas spēkā: 10.04.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 17.04.2002.
61255
10.04.2002
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)