Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumus Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".

Ministru kabineta instrukcija Nr.7

Rīgā 2001.gada 4.decembrī (prot. Nr.59, 16.§)

Kārtība, kādā valsts institūcijas ievieto informāciju internetā

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā ministrijas un īpašu uzdevumu ministru sekretariāti, kā arī ministriju un īpašu uzdevumu ministru pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes ievieto informāciju internetā.

2. Katra ministrija un īpašu uzdevumu ministra sekretariāts izveido internetā savu mājas lapu (turpmāk - mājas lapa). Ministriju un īpašu uzdevumu ministra pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes, kurām jāizveido mājas lapa, nosaka attiecīgais ministrs. Mājas lapa nepieciešama valsts institūcijām, kuras sniedz pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām.

3. Valsts ģerboni un karogu mājas lapā izmanto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Mājas lapas izstrādes vides tehniskie parametri

4. Lai izstrādātu valsts institūciju mājas lapu tehnisko risinājumu un metodiku, Satiksmes ministrija izveido metodisko padomi. Metodiskās padomes izstrādātos metodiskos norādījumus izmanto valsts institūciju mājas lapu izstrādei un uzturēšanai.

5. Mājas lapa ir pieejama bez pārtraukuma jebkurā diennakts stundā. Ja tiek mainīts lapas saturs vai ir radušies tehniski sarežģījumi, par to mājas lapā ievieto atbilstošu paziņojumu.

6. Ministrijas un īpašu uzdevumu ministru sekretariāti, kā arī ministriju un īpašu uzdevumu ministru pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes (turpmāk - valsts institūcija) nodrošina pietiekamu servera jaudu un tā pieslēguma sakaru kanāla kapacitāti.

7. Ja valsts institūcijai nav attiecīga personāla un tehniskās infrastruktūras, lai nodrošinātu mājas lapas izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši šai instrukcijai, valsts institūcija ir tiesīga slēgt līgumu ar bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību "Valsts informācijas tīkla aģentūra" (turpmāk - Valsts informācijas tīkla aģentūra) vai līdzvērtīgu ārpakalpojumu sniedzēju.

8. Mājas lapas serverim nepieciešama ugunsmūra aizsardzība atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 21.marta noteikumiem Nr.106 "Informācijas sistēmu drošības noteikumi".

III. Mājas lapas struktūra un saturs

9. Mājas lapas struktūru un saturu veido, ņemot vērā potenciālo apmeklētāju vajadzības. Mājas lapai ir šāda struktūra un saturs:

9.1. valsts institūcijas funkciju nodrošināšana un elektroniskās saziņas iespējas:

9.1.1. valsts institūcijas funkciju un sniegto pakalpojumu pārskats ar paskaidrojumiem par iespējām saņemt pakalpojumus;

9.1.2. visas valsts institūcijas, kurās noteiktu pakalpojumu saņemšanai nepieciešams iesniegums uz noteikta parauga veidlapas, nodrošina veidlapu pieejamību un iespēju izdrukāt tās no mājas lapas (PDF vai citos universālos formātos) vai aizpildīt tieši mājas lapā, kā arī sniedz paskaidrojumus par veidlapu pareizu aizpildīšanu. Ja veidlapas tiek aizpildītas vairākās valodās, paskaidrojumus sniedz arī attiecīgajās valodās;

9.1.3. interaktīvie elementi (piemēram, "Jūsu jautājums", "Viesu grāmata");

9.1.4. iespēja nosūtīt institūcijai vēstuli (iesniegumu) elektroniski institūcijā apstiprinātā īpaši izstrādātā veidā un formātā (piemēram, izmantojot XML). Valsts institūcijas elektroniskā pasta adresi norāda ar piebildi, ka valsts institūcija saskaņā ar likumu "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" ir tiesīga neizskatīt saņemto vēstuli (iesniegumu), ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi, kā arī elektroniskā pasta adresi;

9.1.5. iespēja nosūtīt priekšlikumus par mājas lapu, izmantojot adresi webmaster@iestade.gov.lv;

9.2. ziņas par valsts institūciju:

9.2.1. valsts institūcijas īss apraksts;

9.2.2. valsts institūcijas vadītāja īsa biogrāfija;

9.2.3. valsts institūcijas struktūras shematisks attēlojums un katras struktūrvienības kompetence un atbildība. Ministrijas un īpašu uzdevumu ministru sekretariāti norāda to pakļautībā, pārraudzībā vai pārziņā esošās iestādes, kā arī saites internetā ar tām iestādēm, kurām ir mājas lapa, vai informāciju (īss darbības apraksts, rekvizīti) par tām iestādēm, kurām nav savas mājas lapas;

9.2.4. valsts institūcijas vēsture;

9.2.5. valsts institūcijas darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas kārtība;

9.2.6. valsts institūcijas rekvizīti, norādot adresi, tālruņa un faksa numuru, elektroniskā pasta adresi, reģistrācijas numuru un bankas rekvizītus, ja tie nepieciešami pakalpojumu saņemšanai;

9.2.7. vēlamie grafiskie papildu elementi - valsts institūcijas atrašanās vietas karte ar norādi par tuvāko sabiedrisko transportu, valsts institūcijas logotips (ja ir), valsts institūcijā publiskai lietošanai izsniedzamo valsts dokumentu (piemēram, apliecību, licenču, sertifikātu) paraugi grafisku attēlu veidā;

9.3. mājas lapā ievietotās informācijas pēdējās atjaunošanas datums;

9.4. saite uz sākuma lapu, kā arī saites uz augstāka līmeņa lapām, ja mājas lapas serverim ir vairāku līmeņu struktūra.

10. Mājas lapā ievieto:

10.1. aktuālo informāciju:

10.1.1. valsts institūcijas paziņojumi presē un paziņojumi citiem sabiedrības saziņas līdzekļiem;

10.1.2. valsts institūcijas rīkotie pasākumi (piemēram, diskusijas, konferences, semināri);

10.1.3. valsts institūcijā iesniegtie vai tās sagatavotie dokumenti, kas nodoti publiskai apspriešanai;

10.1.4. konkrētās nozares informācija, kuru valsts institūcija vēlas popularizēt un kas ir aktuāla un diskutējama sabiedrībā;

10.1.5. svarīgāko plānoto notikumu kalendārs (ne mazāk kā mēnesim);

10.2. informāciju par attiecīgās nozares un sektora politiku - ievieto tikai ministriju un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu mājas lapās:

10.2.1. nozares vai sektora apraksts;

10.2.2. rīcības plāns valdības deklarācijas izpildei un atsauce uz valdības deklarācijas attiecīgo punktu;

10.2.3. īsi pārskati par svarīgākajiem jautājumiem;

10.3. informāciju saistībā ar Eiropas Savienību un Ziemeļatlantijas līguma organizāciju (NATO) - ievieto tikai ministriju un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu mājas lapās:

10.3.1. institūcijas veiktie un plānotie pasākumi saistībā ar integrāciju Eiropas Savienībā un NATO;

10.3.2. nozares aktualitātes saistībā ar integrāciju Eiropas Savienībā un NATO;

10.3.3. ziņas par iespējamiem informācijas avotiem jautājumos par konkrēto nozari saistībā ar Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā vai NATO;

10.3.4. īss pārskats par svarīgākajiem jautājumiem;

10.4. normatīvos aktus un dokumentus:

10.4.1. likumi, kas regulē institūcijas darbību, valsts institūcijas nolikums, struktūrvienību nolikumi, kā arī to valsts institūcijas pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu nolikumi, kurām nav savas mājas lapas;

10.4.2. konkrētās nozares svarīgākie un aktuālākie normatīvie akti un dokumenti, ziņas par to publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Papildus var norādīt saites ar resursiem internetā (piemēram, www.likumi.lv);

10.5. publikācijas:

10.5.1. valsts institūcijas gada publiskais pārskats;

10.5.2. valsts institūcijas gatavotās publikācijas. Tām publikācijām, kuras nav pieejamas elektroniski, norāda, kur attiecīgā publikācija ir atrodama (piemēram, konkrēta bibliotēka);

10.6. saites, kas diferencētas atbilstoši mērķauditorijas (Latvijas vai ārvalstu) interesēm:

10.6.1. interneta attiecīgās jomas portāli Latvijā (arī pakļautībā, pārziņā un pārraudzībā esošo valsts iestāžu mājas lapas);

10.6.2. interneta attiecīgās jomas portāli ārvalstīs;

10.6.3. www.gov.lv;

10.7. informāciju svešvalodā (ja tas nodrošina efektīvāku valsts institūcijas popularizēšanu vai pakalpojumu sniegšanu):

10.7.1. apraksts par valsts institūciju (vieta valsts pārvaldē, uzdevumi, darbības virzieni);

10.7.2. stratēģiskās aktualitātes (paziņojumi presē par nozīmīgākajiem notikumiem - pēc attiecīgās valsts institūcijas vadītāja ieskatiem);

10.7.3. publikācijas, kuras valsts institūcija izdevusi attiecīgajā svešvalodā;

10.7.4. konkrētajā nozarē nozīmīgu starptautisku dokumentu publikācijas;

10.7.5. plānoto pasākumu kalendārs;

10.7.6. saites (attiecīgās nozares mājas lapas Latvijā un ārvalstīs);

10.8. mājas lapas karti, kas atspoguļo mājas lapas struktūru ar galvenajām sadaļām, kuras kalpo par saiti ar attiecīgo mājas lapas vietu (mājas lapām, kuras nav veidotas dinamiski);

10.9. ievadlapu, kurā ir īsa informācija par valsts institūciju un neliels jaunumu logs (ievadlapa nav nepieciešama, ja tajā ir tikai valodu izvēlne; pirmais atvērums ir latviešu valodā);

10.10. meklētāju, kas ļauj meklēt nepieciešamo materiālu vai informāciju pēc atslēgas vārdiem;

10.11. atsauces uz autortiesībām.

IV. Domēna vārdi un elektroniskā pasta adrešu vārdi

11. Valsts institūcijas izmanto vienotu domēna vārdu un elektroniskā pasta adrešu vārdu veidošanas mehānismu. Valsts institūcijas sarakstē un publikācijās izmanto šīs instrukcijas pielikumā minētos domēna vārdus un elektroniskā pasta adrešu vārdus. Pieļaujama esošo domēna vārdu lietošana paralēli šīs instrukcijas pielikumā minētajiem domēna vārdiem.

12. Ministriju un īpašu uzdevumu ministru pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes sarakstē un publikācijās izmanto šādus domēna vārdus un elektroniskā pasta adrešu vārdus:

12.1. www.iestade.gov.lv;

12.2. vards.uzvards@iestade.gov.lv;

12.3. mājas lapu un e-pasta adresēs nelieto latviešu valodas burtus ar diakritiskajām zīmēm (garumzīmes un mīkstinājuma zīmes).

13. Valsts institūciju mājas lapas izvieto tikai Latvijā reģistrētos serveros ar domēna vārdu "gov.lv". Ja nav iespējams mājas lapu izvietot Latvijā reģistrētos serveros ar domēna vārdu "gov.lv", mājas lapas izvietošanu saskaņo ar Valsts informācijas tīkla aģentūru.

14. Valsts informācijas tīkla aģentūra reģistrē un pārrauga domēna vārdu "gov.lv" lietojumu, kā arī sniedz konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar domēna vārdu reģistrēšanu. Valsts institūcija nekavējoties informē Valsts informācijas tīkla aģentūru par grozījumiem domēna vārdā un mājas lapas novietojumā.

V. Mājas lapas uzturēšana un informācijas aktualizēšana

15. Valsts institūcijas mājas lapā sniegto informāciju aktualizē ne retāk kā divas reizes mēnesī. Īpašu uzmanību pievērš izmaiņām darbinieku sarakstā un tālruņu numuru maiņai, kā arī darba kārtības un citu aktualitāšu papildināšanai.

16. Valsts institūcijas vadītājs nosaka mājas lapas aktualizēšanas termiņus. Valsts institūcija var izmantot vienu no šādām mājas lapas aktualizēšanas iespējām:

16.1. valsts institūcijā ir valsts institūcijas vadītāja norīkota amatpersona, kas ir atbildīga par mājas lapas aktualizēšanu, - informācijas resursu turētājs - un štata darbinieks, kas ir atbildīgs par mājas lapas tehnisko uzturēšanu, - tehnisko resursu turētājs (datortīkla administrators);

16.2. valsts institūcija noslēdz līgumu ar Valsts informācijas tīkla aģentūru vai līdzvērtīgu ārpakalpojumu sniedzēju par iespēju noteiktā laikposmā, bet ne vēlāk kā 48 stundas no informācijas sniegšanas brīža ievietot mājas lapā informāciju, ko sniedz valsts institūcijas informācijas resursu turētājs.

VI. Noslēguma jautājumi

17. Valsts institūcijas, kuru mājas lapas rekonstruē vai veido no jauna, ievēro šo instrukciju. Pārējās valsts institūcijas koriģē mājas lapas saturu pārejas periodā atbilstoši šīs instrukcijas 18.punktam.

18. Pārejas periods ir šāds:

18.1. domēna vārdiem - sešu mēnešu laikā no šīs instrukcijas spēkā stāšanās dienas;

18.2. elektroniskā pasta adresēm - sešu mēnešu laikā no šīs instrukcijas spēkā stāšanās dienas;

18.3. mājas lapu saturam - desmit mēnešu laikā no šīs instrukcijas spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 4.decembra
instrukcijai Nr.7

Valsts institūciju sarakstē un publikācijās izmantojamie domēna un elektroniskā pasta adrešu vārdi

Nr.
p.k.

Valsts institūcija

Domēna un elektroniskā pasta adrešu vārdi

1.

Ministru kabinets

www.mk.gov.lv

 

Valsts kanceleja

vards.uzvards@mk.gov.lv

2.

Aizsardzības ministrija

www.aim.gov.lv

vards.uzvards@aim.gov.lv

3.

Ārlietu ministrija

www.am.gov.lv

vards.uzvards@am.gov.lv

4.

Ekonomikas ministrija

www.em.gov.lv

vards.uzvards@em.gov.lv

5.

Finansu ministrija

www.fm.gov.lv

vards.uzvards@fm.gov.lv

6.

Iekšlietu ministrija

www.iem.gov.lv

vards.uzvards@iem.gov.lv

7.

Izglītības un zinātnes ministrija

www.izm.gov.lv

vards.uzvards@izm.gov.lv

8.

Kultūras ministrija

www.km.gov.lv

vards.uzvards@km.gov.lv

9.

Labklājības ministrija

www.lm.gov.lv

vards.uzvards@lm.gov.lv

10.

Satiksmes ministrija

www.sam.gov.lv

vards.uzvards@sam.gov.lv

11.

Tieslietu ministrija

www.tm.gov.lv

vards.uzvards@tm.gov.lv

12.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

www.varam.gov.lv

vards.uzvards@varam.gov.lv

13.

Zemkopības ministrija

www.zm.gov.lv

vards.uzvards@zm.gov.lv

14.

Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

www.if.gov.lv

vards.uzvards@if.gov.lv

15.

Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts

www.refm.gov.lv

vards.uzvards@refm.gov.lv

16.

Eiropas integrācijas birojs

www.eib.gov.lv

vards.uzvards@eib.gov.lv

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts institūcijas ievieto informāciju internetā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 7Pieņemts: 04.12.2001.Stājas spēkā: 12.12.2001.Zaudē spēku: 10.03.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 179, 11.12.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
56301
12.12.2001
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)