Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 458

Rīgā 1998.gada 15.decembrī (prot. Nr. 67, 7.§)

Autotransportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 31.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. datu reģistrācijas karte - karte, kas paredzēta reģistrējamo datu atzīmēšanai un saglabāšanai un ievietojama kontrolierīcē, lai uz tās varētu nepārtraukti reģistrēt nepieciešamo informāciju;

1.2. kontrolierīce - ierīce, kas reģistrē starptautiskajos un iekšzemes pārvadājumos iesaistītā autotransportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku, kā arī braukšanas attālumu un ātrumu.

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek kontrolierīces uzstādīšana, pārbaude, plombēšana, tipa apstiprināšana un lietošana.

3. Ar kontrolierīci aprīkojami visi autotransportlīdzekļi, izņemot:

3.1. pasažieru autotransportlīdzekļus, kuri noteiktā kārtībā konstruēti, piemēroti un paredzēti ne vairāk kā deviņu personu (ieskaitot autovadītāju) pārvadāšanai;

3.2. pasažieru autotransportlīdzekļus, kuri veic regulārus pasažieru pārvadājumus, ja attiecīgā maršruta garums nepārsniedz 50 kilometrus;

3.3. kravas autotransportlīdzekļus, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas;

3.4. autotransportlīdzekļus, kuru maksimāli pieļaujamais ātrums nepārsniedz 30 km/h;

3.5. autotransportlīdzekļus, kuri veic nekomerciālus kravu pārvadājumus transportlīdzekļa īpašnieka vajadzībām;

3.6. autotransportlīdzekļus, kurus izmanto pasta pārvadājumiem, autoceļu uzturēšanai un kontrolei, atkritumu savākšanai un izvešanai, telegrāfa un telefona pakalpojumiem, kā arī darbos, kas saistīti ar notekūdeņiem, aizsardzību pret plūdiem, ūdens, gāzes un elektrības apgādi, radio un televīzijas raidījumu nodrošināšanu un radio vai televīzijas raidītāju vai uztvērēju atrašanās vietas noteikšanu;

3.7. autotransportlīdzekļus, kurus izmanto ārkārtējās situācijās un glābšanas darbos;

3.8. specializētus autotransportlīdzekļus, kuri paredzēti medicīnas vajadzībām;

3.9. autotransportlīdzekļus, kuri pārvadā cirka un atrakciju iekārtas;

3.10. specializētus avārijas autotransportlīdzekļus;

3.11. autotransportlīdzekļus, ar kuriem veic izmēģinājumus uz ceļiem tehniskās attīstības, remonta vai tehniskās apkopes vajadzībām, un jaunus vai pārbūvētus autotransportlīdzekļus, kuri vēl nav izmantoti pārvadājumiem;

3.12. autotransportlīdzekļus, kuri ir Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas rīcībā;

3.13. autotransportlīdzekļus, kurus izmanto piena, piena trauku vai piena produktu savākšanai.

II. Kontrolierīces uzstādīšana, pārbaude un tipa apstiprināšana

4. Kontrolierīci autotransportlīdzeklī uzstāda, pārbauda un plombē laboratorija, kura saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" prasībām ir akreditēta minēto uzdevumu veikšanai.

5. Latvijā kontrolierīces tipu un datu reģistrācijas kartes tipu apstiprina Latvijas nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs saskaņā ar Eiropas valstu līgumu attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR) (turpmāk - AETR līgums).

6. Autotransportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika uzskaitei lietojama tikai tāda kontrolierīce un datu reģistrācijas karte, kuras tips atbilst AETR līguma prasībām un ir apstiprināts kādā no AETR līguma dalībvalstīm, un kura spēj reģistrēt šādus datus:

6.1. autotransportlīdzekļa nobraukto attālumu (km);

6.2. autotransportlīdzekļa kustības ātrumu (km/h);

6.3. autotransportlīdzekļa braukšanas ilgumu (stundas);

6.4. autotransportlīdzekļa vadītāju ikdienas darba (autotransporta vadīšanas, dokumentu kārtošanas utt.) laiku;

6.5. autotransportlīdzekļa vadītāja darba pārtraukuma un atpūtas periodus (stundas);

6.6. kontrolierīces atvēršanu (reizes) pēc datu reģistrācijas kartes ievietošanas;

6.7. elektroniskajai kontrolierīcei, kura darbojas, saņemot elektroniski pārraidītos signālus no attāluma un ātruma mērītāja adaptera, - jebkuru tādu elektroenerģijas padeves pārtraukumu attāluma un ātruma mērītāja adapteram, kurš ilgāks par 100 tūkstošdaļsekundēm, un jebkuru signāla pārtraukumu uz attāluma un ātruma mērītāja adapteru.

7. Ja autotransportlīdzekli apkalpo divi vadītāji, uzstāda kontrolierīci, kas spēj uz divām atsevišķām kartēm reģistrēt šo noteikumu 6.3., 6.4. un 6.5.apakšpunktā minētos datus.

8. Šo noteikumu 4.punktā minētā laboratorija pārbauda kontrolierīci tūlīt pēc tās uzstādīšanas autotransportlīdzeklī un tad, ja remonta laikā tiek noņemta kāda no šo noteikumu 10.punktā minētajām plombām, bet ne retāk kā reizi divos gados. Pēc katras pārbaudes kontrolierīcei pievieno pārbaudes plāksnīti, uz kuras norāda:

8.1. laboratorijas adresi;

8.2. autotransportlīdzekli raksturojošo koeficientu (w = apgriezienu skaits/km vai w = impulsu skaits/km);

8.3. riteņu aploces efektivitāti "I" (mm);

8.4. datumu, kad noteikts autotransportlīdzekli raksturojošais koeficients un mērīta riteņu aploces efektivitāte.

9. Ja šo noteikumu 4.punktā minētā laboratorija pārbaudē konstatē, ka kontrolierīces uzrādītais autotransportlīdzekļa nobraukums, kustības ātrums un laiks (ilgums) neatbilst faktiskajam, tā veic nepieciešamos regulēšanas darbus un novērš neatbilstību.

10. Tiek plombētas šādas kontrolierīces daļas un kontrolierīces pievada daļas:

10.1. pārbaudes plāksnīte (izņemot gadījumus, ja pārbaudes plāksnīte piestiprināta tādā veidā, ka to nav iespējams noņemt, nesabojājot šo noteikumu 8.punktā minētās atzīmes);

10.2. kontrolierīces un autotransportlīdzekļa savienojums;

10.3. adapters un vieta, kur tas pieslēgts elektriskajai ķēdei;

10.4. autotransportlīdzeklim, kuram ir divi vai vairāki pakaļējā tilta pārnesumi, - pārslēgšanas mehānisms;

10.5. savienojums, kas adapteru un pārslēgšanas mehānismu pievieno kontrolierīcei;

10.6. ierīces, kuras tiek izmantotas kontrolierīces iekšējo sastāvdaļu aizsardzībai, lai nepieļautu datu viltošanu.

11. Ja ceļā ir nepieciešams noņemt plombas tikai no šo noteikumu 10.2., 10.3. un 10.5.apakšpunktā minētajām vietām, tad pēc šo plombu noņemšanas ir atļauts autotransportlīdzekli izmantot ceļu satiksmē līdz tuvākajai kompetentajai kontroles institūcijai, kur autotransportlīdzekļa vadītājs iesniedz rakstisku ziņojumu par plombu noņemšanu un tās iemesliem. Pēc minētā ziņojuma iesniegšanas atļauts autotransportlīdzekli izmantot ceļu satiksmē līdz vietai, kur ir iespēj a ma kontrolierīces pārbaude un plombēšana.

III. Autotransportlīdzekļa vadītāja pienākumi un atbildība

12. Autotransportlīdzekļa vadītāja pienākums ir laikus ieslēgt kontrolierīci un ekspluatēt to atbilstoši AETR līguma un šo noteikumu prasībām, bet, ja kontrolierīcei ir tehniski bojājumi, savas kompetences ietvaros veikt nepieciešamos pasākumus, lai bojājumus iespējami ātri novērstu.

13. Autotransportlīdzekļa vadītājs datu reģistrācijas karti izmanto katru dienu, kad viņš vada autotransportlīdzekli, sākot no brīža, kad autotransportlīdzeklis tiek nodots viņa rīcībā.

14. Kamēr nav beidzies dienas darba periods, datu reģistrācijas karti no kontrolierīces izņemt nedrīkst, izņemot gadījumus, kad AETR līgumā un šajos noteikumos ir norādīts citādi.

15. Datu reģistrācijas karti nedrīkst izmantot ilgāk par izgatavotājrūpnīcas instrukcijā norādīto laiku.

16. Nedrīkst izmantot netīru vai bojātu datu reģistrācijas karti. Ja datu reģistrācijas karte kļūst nederīga turpmākai datu reģistrēšanai, autotransportlīdzekļa vadītājs to nomaina ar rezerves datu reģistrācijas karti. Šādā gadījumā jāsaglabā abas datu reģistrācijas kartes.

17. Pirms datu reģistrācijas kartes ievietošanas kontrolierīcē autotransportlīdzekļa vadītājs tajā ar roku ieraksta šādas ziņas:

17.1. autotransportlīdzekļa vadītāja vārdu un uzvārdu;

17.2. datumu un tās vietas nosaukumu, kur tiek uzsākta datu reģistrācijas kartes izmantošana;

17.3. visu to autotransportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus un kontrolierīču odometru rādījumus (km), kurus vadītājs izmantojis pārvadājumu veikšanai attiecīgās datu reģistrācijas kartes lietošanas laikā;

17.4. datumu un laiku, kad tiek nomainīts autotransportlīdzeklis.

18. Ja datu reģistrācijas karte vairs netiek izmantota, autotransportlīdzekļa vadītājs tajā ieraksta datumu, laiku un tās vietas nosaukumu, kur datu reģistrācijas kartes izmantošana tiek pārtraukta, kā arī kontrolierīces odometra rādījumu un attiecīgās datu reģistrācijas kartes lietošanas laikā nobraukto kilometru skaitu.

19. Ja autotransportlīdzeklī uzstādītās kontrolierīces izmantošana atbilstoši šo noteikumu prasībām tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama, katrs autotransportlīdzekļa vadītājs ar roku savā datu reģistrācijas kartē ieraksta ziņas par savu darba un atpūtas laiku, izmantojot šādus grafiskos simbolus:

19.1. ar simbolu l apzīmē autotransportlīdzekļa vadīšanas periodu;

19.2. ar simbolu n apzīmē darba periodu, kas ietver gaidīšanas laiku, laiku, kas pavadīts blakus autotransportlīdzekļa vadītājam un (vai) autotransportlīdzeklī iekārtotā guļamvietā, kad autotransportlīdzeklis ir kustībā;

19.3. ar simbolu X apzīmē visus pārējos darba periodus (pieļaujams apzīmēt arī ar simbolu n );

19.4. ar simbolu apzīmē pārtraukumus darbā un ikdienas atpūtas periodus.

20. Ja autotransportlīdzekļa vadītājs neatrodas autotransportlīdzekļa tuvumā un tāpēc nevar ieslēgt kontrolierīci tādā režīmā, kas atbilst viņa darba vai atpūtas režīmam, viņš, izmantojot šo noteikumu 19.punktā norādītos grafiskos simbolus, ar roku savā datu reģistrācijas kartē ieraksta ziņas par saviem darba periodiem ārpus autotransportlīdzekļa.

21. Autotransportlīdzekļa vadītājs pēc kontroles institūcijas amatpersonas pieprasījuma:

21.1. uzrāda kārtējās nedēļas datu reģistrācijas karti un to datu reģistrācijas karti, kuru viņš izmantojis iepriekšējās nedēļas pēdējā dienā, kad viņš vadīja autotransportlīdzekli;

21.2. dod iespēju pārbaudīt kontrolierīces rādījumus un tās lietošanas atbilstību šiem noteikumiem, likumam "Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas valstu 1970.gada 1.jūlija līgumam attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR)", Ceļu satiksmes likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

22. Autotransportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs par kontrolierīces ekspluatāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un par sava faktiskā darba un atpūtas laika atspoguļošanu savā datu reģistrācijas kartē.

IV. Darba devēja pienākumi un atbildība

23. Darba devēja pienākums ir nodrošināt autotransportlīdzekli ar kontrolierīci un katru autotransportlīdzekļa vadītāju ar pietiekamu datu reģistrācijas karšu skaitu, ņemot vērā pārvadājuma veikšanas ilgumu un iespējamo nepieciešamību nomainīt bojātās vai pilnvarotu kontrolieru izņemtās datu reģistrācijas kartes.

24. Darba devējs drīkst izdot autotransportlīdzekļa vadītājam tikai apstiprināta tipa datu reģistrācijas kartes, kas piemērotas izmantošanai attiecīgajā autotransportlīdzeklī uzstādītajā kontrolierīcē.

25. Datu reģistrācijas kartes, kas izmantotas autotransportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaitei, darba devējs glabā vismaz 12 mēnešu, skaitot no pēdējā ieraksta datuma, pēc kontroles institūciju amatpersonu pieprasījuma uzrāda tās un pēc autotransportlīdzekļa vadītāja pieprasījuma izsniedz viņa datu reģistrācijas karšu kopijas.

V. Noslēguma jautājumi

26. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 20.decembri.

27. Šo noteikumu 3.punkts attiecībā uz starptautiskajiem pārvadājumiem piemērojams ar 1999.gada 1.janvāri.

28. Šo noteikumu 3.punkts attiecībā uz iekšzemes pārvadājumiem piemērojams ar 2001.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Krištopans

Ministru prezidenta biedrs,
satiksmes ministrs A.Gorbunovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Autotransportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 458Pieņemts: 15.12.1998.Stājas spēkā: 20.12.1998.Zaudē spēku: 20.10.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 375/380, 18.12.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
50951
20.12.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)